Revista de Pangea

"La Revista de Pangea es una recopilación de noticias de diferentes fuentes"

Category: ‘Ecologia|Ecología’

[Mitjans] Augmenta el nombre de pesticides disruptors endocrins en els aliments espanyols

/Cat- Cast/

/12 de juny 2018/

*Augmenta el nombre de pesticides disruptors endocrins en els aliments
espanyols*

*• Ecologistes en Acció publica el nou informe ‘Directe a les teves
hormones. Guia d’aliments disruptors ‘, edició de 2018.
*

*• Els aliments espanyols contenen almenys 38 plaguicides amb capacitat
d’alterar el sistema hormonal. Aquesta xifra és superior als 33 trobats
en l’informe anterior.*

* • En la meitat de les mostres de fruites i verdures s’han trobat
residus de plaguicides.*

*• Els plaguicides contaminants hormonals en els aliments s’exposen a la
població a un perillós còctel de tòxics que diversos estudis científics
relacionen amb danys a la salut humana.*

L’edició de 2018 de l’informe ‘*Directe a les teves hormones. Guía dels
aliments disruptors *’ ,
d’Ecologistes en Acció, alerta de l’elevada presència de residus de
plaguicides en aliments partint de les dades de l’Agència Espanyola de
Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN).

 El ‘informe posa el focus en un tipus concret de plaguicides, els
disruptors endocrins (també coneguts com EDC), que tenen capacitat
d’alterar el funcionament normal del sistema hormonal tant d’éssers
humans com d’animals.

 Almenys 38 plaguicides disruptors endocrins contaminaven els aliments
espanyols al 2015, xifra superior als 33 trobats l’any anterior. Els dos
aliments amb major nombre de plaguicides van ser els tomàquets i els
pebrots, les mostres contenien residus de 37 plaguicides diferents, 16
dels quals són contaminants hormonals.

L’exposició de la població a aquests tòxics es relaciona amb malalties i
danys a la salut la incidència ha crescut en les últimes dècades com a
pèrdua de fertilitat, malformacions congènites, diabetis, obesitat,
danys en el sistema immune, autisme, síndrome d’hiperactivitat i
diversos tipus de càncer com el de mama, pròstata, testicles o tiroide.

El Reglament Europeu 1107/2009 prohibeix expressament l’ús de
plaguicides que puguin afectar el sistema hormonal. Per desgràcia, els
criteris *recentment aprovats*
 per definir quins
plaguicides són disruptors endocrins, estableixen un nivell de prova tan
elevat per identificar una substància com disruptora endocrina que molt
poques substàncies actives amb propietats d’alteració endocrina seran
prohibides. Per tant, no compleixen el seu objectiu de protegir la salut
de la població i el medi ambient.

 En no ser considerats disruptors endocrins, aquests plaguicides es
troben en els aliments per sota d’un límit legal, una cosa inadequada
per a aquest tipus de substàncies per als que qualsevol mínima quantitat
comporta un perill. Aquest perill pot multiplicar-se per l’acció
combinada de les desenes de plaguicides trobats en alguns aliments.

 Ecologistes en Acció demana al Govern espanyol que adopti mesures
davant el fracàs de la Comissió Europea per desenvolupar criteris que
identifiquin totes les substàncies EDC, aconsella un canvi de rumb cap a
formes de produir aliments ecològicament sostenibles i socialment justes
i dóna un seguit de consells individuals per evitar, en la mesura del
possible, els plaguicides disruptors endocrins en els aliments.

*[Informe]* ‘Directe a les teves hormones. Guia d’aliments disruptors ‘
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=98821

*Més informació:* Koldo Hernández, 678.967.727, i Dolores Romano, 659
821 344, autors de l’informe i integrants de la campanya */Lliures de
contaminants hormonals/*
d’Ecologistes en Acció

 ___

Cast.
/12 de junio de 2018/
*Aumenta el número de pesticidas disruptores endocrinos en los alimentos
españoles *

*· Ecologistas en Acción publica el nuevo informe ‘Directo a tus
hormonas. Guía de alimentos disruptores’, edición de 2018.

· Los alimentos españoles contienen al menos 38 plaguicidas
con capacidad de alterar el sistema hormonal. Esta cifra es superior a
los 33 encontrados en el informe anterior.

· En la mitad de las muestras de frutas y verduras se han encontrado
residuos de plaguicidas

· Los plaguicidas contaminantes hormonales en los alimentos exponen a la
población a un peligroso cóctel de tóxicos que diversos estudios
científicos relacionan con daños a la salud humana.*

La edición de 2018 del informe *’Directo a tus hormonas. Guía de
alimentos disruptores ’,
*de Ecologistas en Acción, alerta de la elevada presencia de residuos de
plaguicidas en alimentos partiendo de los datos de la Agencia Española
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).

El informe pone el foco en un tipo concreto de plaguicidas, los
disruptores endocrinos (también conocidos como EDC), que tienen
capacidad de alterar el funcionamiento normal del sistema hormonal tanto
de seres humanos como de animales.

Al menos 38 plaguicidas disruptores endocrinos contaminaban los
alimentos españoles en 2015, cifra superior a los 33 encontrados el año
anterior. Los dos alimentos con mayor número de plaguicidas fueron los
tomates y los pimientos, cuyas muestras contenían residuos de 37
plaguicidas diferentes, 16 de los cuales son contaminantes hormonales.

La exposición de la población a estos tóxicos se relaciona con
enfermedades y daños en la salud cuya incidencia ha crecido en las
últimas décadas como pérdida de fertilidad, malformaciones congénitas,
diabetes, obesidad, daños en el sistema inmune, autismo, síndrome de
hiperactividad y diversos tipos de cáncer como el de mama, próstata,
testículos o tiroides.

El Reglamento Europeo 1107/2009 prohíbe expresamente el uso de
plaguicidas que puedan afectar al sistema hormonal. Por desgracia, los
criterios *recientemente aprobados*
 para definir
qué plaguicidas son disruptores endocrinos establecen un nivel de prueba
tan elevado para identificar una sustancia como disruptora endocrina que
muy pocas sustancias activas con propiedades de alteración endocrina
serán prohibidas. Por lo tanto, no cumplen su objetivo de proteger la
salud de la población y el medio ambiente.

Al no ser considerados disruptores endocrinos, estos plaguicidas se
encuentran en los alimentos por debajo de un límite legal, algo
inadecuado para este tipo de sustancias para los que cualquier mínima
cantidad entraña un peligro. Este peligro puede multiplicarse por la
acción combinada de las decenas de plaguicidas encontrados en algunos
alimentos.

Ecologistas en Acción pide al Gobierno español que adopte medidas ante
el fracaso de la Comisión Europea para desarrollar criterios que
identifiquen todas las sustancias EDC, aconseja un cambio de rumbo hacia
formas de producir alimentos ecológicamente sostenibles y socialmente
justas y da una serie de consejos individuales para evitar, en la medida
de lo posible, los plaguicidas disruptores endocrinos en los alimentos.

*[Informe]* ‘*Directo a tus hormonas. Guía de alimentos disruptores’:*
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=98821
*Más información:* /Koldo Hernández, 678 967 727, y Dolores Romano, 659
821 344, autoras de informe e integrantes de la campaña /*/Libres de
contaminantes hormonales/*
/ de Ecologistas en Acción/

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

[Medios] Aumenta el número de pesticidas disruptores endocrinos en los alimentos españoles

12 de junio de 2018

Aumenta el número de pesticidas disruptores endocrinos en los alimentos españoles
· Ecologistas en Acción publica el nuevo informe ‘Directo a tus hormonas. Guía de alimentos disruptores’, edición de 2018.

· Los alimentos españoles contienen al menos 38 plaguicidas con capacidad de alterar el sistema hormonal. Esta cifra es superior a los 33 encontrados en el informe anterior.
· En la mitad de las muestras de frutas y verduras se han encontrado residuos de plaguicidas
· Los plaguicidas contaminantes hormonales en los alimentos exponen a la población a un peligroso cóctel de tóxicos que diversos estudios científicos relacionan con daños a la salud humana.

La edición de 2018 del informe ‘Directo a tus hormonas. Guía de alimentos disruptores ’, de Ecologistas en Acción, alerta de la elevada presencia de residuos de plaguicidas en alimentos partiendo de los datos de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).

El informe pone el foco en un tipo concreto de plaguicidas, los disruptores endocrinos (también conocidos como EDC), que tienen capacidad de alterar el funcionamiento normal del sistema hormonal tanto de seres humanos como de animales.
Al menos 38 plaguicidas disruptores endocrinos contaminaban los alimentos españoles en 2015, cifra superior a los 33 encontrados el año anterior. Los dos alimentos con mayor número de plaguicidas fueron los tomates y los pimientos, cuyas muestras contenían residuos de 37 plaguicidas diferentes, 16 de los cuales son contaminantes hormonales.

La exposición de la población a estos tóxicos se relaciona con enfermedades y daños en la salud cuya incidencia ha crecido en las últimas décadas como pérdida de fertilidad, malformaciones congénitas, diabetes, obesidad, daños en el sistema inmune, autismo, síndrome de hiperactividad y diversos tipos de cáncer como el de mama, próstata, testículos o tiroides.

El Reglamento Europeo 1107/2009 prohíbe expresamente el uso de plaguicidas que puedan afectar al sistema hormonal. Por desgracia, los criterios recientemente aprobados para definir qué plaguicidas son disruptores endocrinos establecen un nivel de prueba tan elevado para identificar una sustancia como disruptora endocrina que muy pocas sustancias activas con propiedades de alteración endocrina serán prohibidas. Por lo tanto, no cumplen su objetivo de proteger la salud de la población y el medio ambiente.
Al no ser considerados disruptores endocrinos, estos plaguicidas se encuentran en los alimentos por debajo de un límite legal, algo inadecuado para este tipo de sustancias para los que cualquier mínima cantidad entraña un peligro. Este peligro puede multiplicarse por la acción combinada de las decenas de plaguicidas encontrados en algunos alimentos.
Ecologistas en Acción pide al Gobierno español que adopte medidas ante el fracaso de la Comisión Europea para desarrollar criterios que identifiquen todas las sustancias EDC, aconseja un cambio de rumbo hacia formas de producir alimentos ecológicamente sostenibles y socialmente justas y da una serie de consejos individuales para evitar, en la medida de lo posible, los plaguicidas disruptores endocrinos en los alimentos.
[Informe] ‘Directo a tus hormonas. Guía de alimentos disruptores’: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=98821
Más información: Koldo Hernández, 678 967 727, y Dolores Romano, 659 821 344, autoras de informe e integrantes de la campaña Libres de contaminantes hormonales de Ecologistas en Acción

Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 / 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

[Medios] Las organizaciones ambientales ibéricas se reúnen en Lisboa para luchar pone unos océanos salu dables y una pesca sostenible

/
//11 de junio de 2018/

*Las organizaciones ambientales ibéricas se reúnen en Lisboa para luchar
pone unos océanos saludables y una pesca sostenible*

*· Quince organizaciones no gubernamentales ambientales de España y
Portugal, entre ellas Ecologistas en Acción, se han reunido hoy en
Lisboa por primera vez, para coordinar sus esfuerzos en la protección
del medio marino. La pesquería de la sardina ibérica, las oportunidades
de pesca de los peces de profundidad y la efectiva implementación de la
Política Pesquera Común (PPC) han sido los principales asuntos tratados.

**· Como resultado de esta reunión llevada a cabo en **el velero de
Ecologistas en Acción (la Diosa Maat) y en la sede de Liga para a
Protecção da Natureza, se va a realizar una solicitud de  reunión con el
comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca,  Karmenu Vella.
Otras acciones están siendo planificadas junto con un procedimiento de
comunicación común,  con el objetivo de afrontar de forma conjunta los
retos ambientales a los que se enfrentan las aguas ibéricas.
*
La naturaleza no entiende de fronteras humanas y aún menos si hablamos
de océanos y la vida marina que los habita. Esto lo saben perfectamente
los pescadores españoles y portugueses puesto que han compartido
pesquerías  desde  que  existen  registros. Ambos países están
conectados geográficamente, biológicamente, socialmente, económicamente
y políticamente por las aguas ibéricas atlánticas.

A pesar de que las organizaciones portuguesas y españolas han colaborado
en el pasado en asuntos de conservación marinos, fue la situación
crítica de la pesquería de la sardina la que puso de relieve que, en
muchas ocasiones, la pesca sostenible y unos ecosistemas marinos
saludables en la región solo serán posibles si existe una cooperación
estrecha y continua entre entidades de ambos países. La estancia del
velero Diosa Maat de Ecologistas en Acción en Lisboa ha creado la
oportunidad para esta reunión entre las organizaciones de España y Portugal.

Las organizaciones han realizado una petición clara: “Los ministros de
pesca de España y Portugal deben liderar las decisiones europeas de cara
al respeto a la mejor información científica disponible e implementando
completamente la Política Pesquera Común, para restaurar y mantener unas
poblaciones de peces en niveles sostenibles para el 2020”.

España y Portugal han sido en muchas ocasiones los Estados miembros
menos ambiciosos a la hora de respetar las recomendaciones científicas y
la PPC y, por ello, además de acciones dirigidas a los ministros de
ambos países, se va a solicitar en los próximos días una reunión al
comisario de Pesca de la UE, con el objetivo de abordar estos asuntos de
ámbito ibérico pero que también preocupan en Europa.

Las organizaciones ambientales están de acuerdo, de igual modo, en que
los dos países deben ser más proactivos y trabajar de manera conjunta en
la promoción de la pesca de pequeña escala y de bajo impacto, y en una 
buena gestión de la red Natura 2000. A pesar de ello, los retos de las
aguas ibéricas van más allá de la pesca. La basura marina, los planes
para la extracción de gas y petróleo, la contaminación proveniente de
los ríos entre otros asuntos, también requieren de acciones coordinadas.
En definitiva, como principal resultado, las organizaciones portuguesas
y españolas han acordado una lista de temas a los cuales van a realizar
un seguimiento mediante una comunicación continua y actividades conjuntas.
*Organizaciones ambientales que han participado:* ANP|WWF, APECE,
Ecologistas en Acción, Fundació ENT, GEOTA, Greenpeace, LPN, , Oceana,
OMA, Our Fish, Quercus, Sciaena, SEO, SPEA, WWF-ES.
*Más información:*/Eneko Aierbe, portavoz de Ecologistas en Acción,
//665 705 002
/

*
Marta Monasterio Martín*/Prensa/
/*Confederación de Ecologistas en Acción*/
915 31 27 39 / 654 12 53 16
www.ecologistasenaccion.org
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa2@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

[Mitjans] NP-Ecologistes en Acció demana una revisió de les etiquetes de la DGT

[cat-cast]
11 de juny de 2018
*Ecologistes en Acció demana una revisió de les etiquetes de la DGT*

*
**· Un nou estudi europeu, amb dades de 370.000 vehicles, mostra que
fins i tot els vehicles dièsel **més moderns sobrepassen els límits
d’emissions contaminants. L’estudi es basa en una nova tecnologia que
utilitza la teledetecció i anàlisi estadística per mesurar les emissions
reals de vehicles de passatgers en carretera.**
**
**· Ecologistes en Acció demana una revisió de les etiquetes de la DGT
que tingui en compte les dades aportades per aquest estudi.*

Dimecres passat 6 de juny es va llançar un nou estudi de l’ICCT que
analitza vehicles dièsel en condicions reals de conducció, basat en una
tècnica en la qual no caben paranys i les conclusions dels quals són
incontestables: fins i tot els vehicles dièsel més moderns emeten
quantitats de gasos tòxics molt per sobre del permès.

El test emprat utilitza un raig de llum per analitzar els gasos del tub
d’escapament quan el vehicle ho travessa i està lligat a un sistema de
reconeixement automàtic de matrícules que permet identificar marca i
model. En total, s’han utilitzat dades de més de 370.000 vehicles,
analitzats a França, Espanya, Suècia, Suïssa i el Regne Unit.

Amb les dades obtingudes s’ha realitzat una classificació simple però
efectiva de vehicles segons les seves emissions en condicions reals. La
classificació distingeix tres colors: verd, groc i vermell (bé, regular
i dolent, respectivament), per diferenciar els vehicles de la flota
europea, tant de forma individual i com per fabricants. Són part del
projecte TRUE (Emissions Urbanes Reals, en les seves sigles en anglès) i
les dades de tots els vehicles estan disponibles a la Web
www.trueinitiative.org.

Els resultats de l’estudi confirmen que les emissions en condicions
reals de NOxsón, sistemàticament, molt més altes del permès en el cas
dels vehicles dièsel, fins i tot en el cas dels més vehicles moderns
(Euro 6). Els vehicles de gasolina queden millor retratats, i reben una
classificació ‘bona’ o ‘regular’.

Els resultats més rellevants en relació als vehicles Euro 6 dièsel són
els següents:

1. Quatre fabricants van tenir una mitjana d’emissions més de 12 vegades
per sobre dels límits de la norma Euro 6. El grup amb més emissions va
superar 18 vegades els límits.

2. Tots els models Euro 6 mesurats van superar els límits de NOx en
condicions reals de conducció.

3. Els vehicles dièsel Euro 5 van tenir resultats particularment
dolents: tots van tenir emissions de NOxalmenys dues vegades per sobre
del límit i els pitjors van tenir emissions 18 vegades per sobre del límit.

A la vista dels resultats, Ecologistes en Acció considera que l’estudi
deixa clar que les etiquetes de la DGT, que es basa precisament en la
norma Euro, no són una eina útil per lluitar contra la contaminació de
l’aire. Per tant, sol·licita una revisió de les etiquetes perquè
s’ajustin a les emissions en condicions reals de conducció.

María García, portaveu de l’àrea de contaminació d’Ecologistes en Acció,
ha declarat: “Les ciutats necessiten eines que permetin discriminar els
vehicles més contaminants en condicions reals, no segons els distintius
actuals de la DGT que segueixen una norma que els dièsel, en la seva
majoria, depassen àmpliament”.

Nuria Blázquez, responsable de la campanya dièsel de l’organització
ecologista, ha afegit: “La discriminació dels vehicles segons les seves
emissions en condicions reals podria ser també una eina de fiscalitat
que permeti dirigir la compra cap a vehicles menys contaminants”.

Més informació: /Nuria Blázquez (//660 306 931) i  María García (//672
478 452//), portaveus d’Ecologistas en Acció/
[cast]
/11 de junio de 2018/

*Ecologistas en Acción pide una revisión de las etiquetas de la DGT*

*· Un nuevo estudio europeo, con datos de 370.000 vehículos, muestra que
incluso los vehículos diésel más modernos sobrepasan los límites de
emisiones contaminantes.**El estudio se basa en una nueva tecnología que
utiliza la teledetección y análisis estadístico para medir las emisiones
reales de vehículos de pasajeros en carretera.**
**
**· Ecologistas en Acción pide una revisión de las etiquetas de la DGT
que tenga en cuenta los datos aportados por este estudio.*

El pasado miércoles 6 de junio se lanzó un nuevo estudio

del ICCT que analiza vehículos diésel en condiciones reales de
conducción, basado en una técnica en la que no caben trampas y cuyas
conclusiones son incontestables: incluso los vehículos diésel más
modernos emiten cantidades de gases tóxicos muy por encima de lo permitido.

El test empleado utiliza un rayo de luz para analizar los gases del tubo
de escape cuando el vehículo lo atraviesa y está ligado a un sistema de
reconocimiento automático de matrículas que permite identificar marca y
modelo. En total, se han utilizado datos de más de 370.000 vehículos,
analizados en Francia, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.

Con los datos obtenidos se ha realizado una clasificación simple pero
efectiva de vehículos según sus emisiones en condiciones reales. La
clasificación distingue tres colores: verde, amarillo y rojo (bueno,
regular y malo, respectivamente), para diferenciar los vehículos de la
flota europea, tanto de forma individual y como por fabricantes. Son
parte del proyecto TRUE (Emisiones Urbanas Reales, en sus siglas en
inglés) y  los datos de todos los vehículos están disponibles en la Web
www.trueinitiative.org.

Los resultados del estudio confirman que las emisiones en condiciones
reales de NOx son, por sistema, mucho más altas de lo permitido en el
caso de los vehículos diésel, incluso en el caso de los más vehículos
modernos (Euro 6). Los vehículos de gasolina quedan mejor retratados, y
reciben una clasificación ‘buena’ o ‘regular’.

Los resultados más relevantes en relación a los vehículos Euro 6 diésel
son los siguientes:

1. Cuatro fabricantes tuvieron una media de emisiones más de 12 veces
por encima de los límites de la norma Euro 6. El grupo con más emisiones
superó 18 veces los límites.

2. Todos los modelos Euro 6 medidos superaron los límites de NOx en
condiciones reales de conducción.

3. Los vehículos diésel Euro 5 tuvieron resultados particularmente
malos: todos tuvieron emisiones de NOx al menos dos veces por encima del
límite y los peores tuvieron emisiones 18 veces por encima del límite.

A la vista de los resultados, Ecologistas en Acción considera que el
estudio deja claro que las tarjetas de la DGT, que se basa precisamente
en la norma Euro, no son una herramienta útil para luchar contra la
contaminación del aire. Por tanto, solicita una revisión de las
etiquetas para que se ajusten a las emisiones en condiciones reales de
conducción.

María García, portavoz del área de contaminación de Ecologistas en
Acción, ha declarado: “Las ciudades necesitan herramientas que permitan
discriminar los vehículos más contaminantes en condiciones reales, no
según los distintivos actuales de la DGT que siguen una norma que los
diésel, en su mayoría, rebasan ampliamente”.

Nuria Blázquez, responsable de la campaña diésel de la organización
ecologista, ha añadido: “La discriminación de los vehículos según sus
emisiones en condiciones reales podría ser también una herramienta de
fiscalidad que permita dirigir la compra hacia vehículos menos
contaminantes”.
*Más información:* /Nuria Blázquez (//660 306 931) y María García (//672
478 452//), portavoces de Ecologistas en Acción/

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

[Medios] Ecologistas en Acción pide una revisión de las etiquetas de la DGT

/11 de junio de 2018/

*Ecologistas en Acción pide una revisión de las etiquetas de la DGT*

*· Un nuevo estudio europeo, con datos de 370.000 vehículos, muestra que
incluso los vehículos diésel más modernos sobrepasan los límites de
emisiones contaminantes.**El estudio se basa en una nueva tecnología que
utiliza la teledetección y análisis estadístico para medir las emisiones
reales de vehículos de pasajeros en carretera.**
**
**· Ecologistas en Acción pide una revisión de las etiquetas de la DGT
que tenga en cuenta los datos aportados por este estudio.*

El pasado miércoles 6 de junio se lanzó un nuevo estudio

del ICCT que analiza vehículos diésel en condiciones reales de
conducción, basado en una técnica en la que no caben trampas y cuyas
conclusiones son incontestables: incluso los vehículos diésel más
modernos emiten cantidades de gases tóxicos muy por encima de lo permitido.

El test empleado utiliza un rayo de luz para analizar los gases del tubo
de escape cuando el vehículo lo atraviesa y está ligado a un sistema de
reconocimiento automático de matrículas que permite identificar marca y
modelo. En total, se han utilizado datos de más de 370.000 vehículos,
analizados en Francia, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.

Con los datos obtenidos se ha realizado una clasificación simple pero
efectiva de vehículos según sus emisiones en condiciones reales. La
clasificación distingue tres colores: verde, amarillo y rojo (bueno,
regular y malo, respectivamente), para diferenciar los vehículos de la
flota europea, tanto de forma individual y como por fabricantes. Son
parte del proyecto TRUE (Emisiones Urbanas Reales, en sus siglas en
inglés) y  los datos de todos los vehículos están disponibles en la Web
www.trueinitiative.org.

Los resultados del estudio confirman que las emisiones en condiciones
reales de NOx son, por sistema, mucho más altas de lo permitido en el
caso de los vehículos diésel, incluso en el caso de los más vehículos
modernos (Euro 6). Los vehículos de gasolina quedan mejor retratados, y
reciben una clasificación ‘buena’ o ‘regular’.

Los resultados más relevantes en relación a los vehículos Euro 6 diésel
son los siguientes:

1. Cuatro fabricantes tuvieron una media de emisiones más de 12 veces
por encima de los límites de la norma Euro 6. El grupo con más emisiones
superó 18 veces los límites.

2. Todos los modelos Euro 6 medidos superaron los límites de NOx en
condiciones reales de conducción.

3. Los vehículos diésel Euro 5 tuvieron resultados particularmente
malos: todos tuvieron emisiones de NOx al menos dos veces por encima del
límite y los peores tuvieron emisiones 18 veces por encima del límite.

A la vista de los resultados, Ecologistas en Acción considera que el
estudio deja claro que las tarjetas de la DGT, que se basa precisamente
en la norma Euro, no son una herramienta útil para luchar contra la
contaminación del aire. Por tanto, solicita una revisión de las
etiquetas para que se ajusten a las emisiones en condiciones reales de
conducción.

María García, portavoz del área de contaminación de Ecologistas en
Acción, ha declarado: “Las ciudades necesitan herramientas que permitan
discriminar los vehículos más contaminantes en condiciones reales, no
según los distintivos actuales de la DGT que siguen una norma que los
diésel, en su mayoría, rebasan ampliamente”.

Nuria Blázquez, responsable de la campaña diésel de la organización
ecologista, ha añadido: “La discriminación de los vehículos según sus
emisiones en condiciones reales podría ser también una herramienta de
fiscalidad que permita dirigir la compra hacia vehículos menos
contaminantes”.
*Más información:* /Nuria Blázquez (//660 306 931) y María García (//672
478 452//), portavoces de Ecologistas en Acción/
*
Marta Monasterio Martín*/Prensa/
/*Confederación de Ecologistas en Acción*/
915 31 27 39 / 654 12 53 16
www.ecologistasenaccion.org
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa2@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

[Ecologistas en Acción] Boletin informativo semanal

cabecera-logo
Novedades del 4 al 10 de junio de 2018.
Ecologistas en Acción

El 25 de mayo con la entrada en vigor el nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos hemos modificado nuestra Política de Privacidad
. Este boletín se
envia cada domingo, puedes borrarte de la lista
o puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y
limitación del tratamiento en .
Premios del XI Concurso Fotográfico de Denuncia Ecológica José Manuel
Pérez Pena

Albacete

Ecologistas en Acción de Albacete ha entregado los premios del XI
Concurso de Denuncia Ambiental José Manuel Pérez Pena.

Leer más
Nombroses entitats es tornen a unir per sol.licitar la protecció del
corall vermell

Catalunya

Aprofitant el Dia Mundial dels Oceans, més de 20 entitats han organitzat
nombroses activitats al llarg de la costa catalana per sol·licitar al
Govern entrant la preservació efectiva de les poblacions de corall vermell.

Leer más
Proponen eliminar las urbanizaciones previstas en Valdevaqueros y los
Lances

Cádiz

El PGOU vigente, que data de 1990, incluyó estas grandes urbanizaciones
con una superficie total de 3.575.355 m2  que, de desarrollarse,
supondría un impacto irreversible sobre el parque natural y el
valiosísimo litoral de Tarifa.

Leer más
Rechazo a la declaración de zona de interés para la defensa nacional
de Cerro Muriano

Córdoba ciudad

Ecologistas en Acción muestra su rechazo a la declaración de zonas de
interés para la defensa nacional de la Base y Campo de Maniobras y Tiro
de Cerro Muriano y del Polvorín del Vacar.

Leer más
Mociones para pedir a los ayuntamientos un compromiso con la
separación de los residuos urbanos

Comunidad de Madrid

Grupos vecinales y ecologistas piden a los ayuntamientos un compromiso
con la separación de los residuos urbanos.

Leer más
Paralizada la recuperación de una vía pecuaria en Madrid por un club
social militar

Madrid

El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha paralizado
la recuperación de la Cañada Real de Madrid, una importante
reivindicación social, asumiendo los argumentos del Ministerio de
Defensa que afirma que los terrenos son de su propiedad. Ecologistas en
Acción recurrirá la decisión.

Leer más
Piden actuaciones para la conservación de los cetáceos

Mar

Coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos que se celebra el 8 de
junio, Ecologistas en Acción entregará un escrito al nuevo Ministerio
para la Transición Ecológica con medidas y actuaciones para la
conservación de los cetáceos.

Leer más
Paseo fluvial del Tajo

Aranjuez

Ecologistas en Acción dirigió una solicitud a la D.G. competente en
materia de vías pecuarias de la CAM, para el cumplimiento de lo
dispuesto en la normativa y de forma inmediata prohíba el tránsito en el
tramo correspondiente de senda fluvial.

Leer más
Manifiesto sobre la conservación de los cetáceos

Mar

Decenas de especies de mamíferos marinos habitan las costas españolas,
dependiendo estrechamente de la calidad ambiental de nuestros mares para
su supervivencia.

Leer más
Coches y camiones obligados a quemar aceite de palma para cumplir con
los objetivos europeos de renovables

Transporte

Ecologistas en Acción y Transport & Environment piden al nuevo Gobierno
español que apueste por la eliminación de las ventajas del biodiésel de
palma en el Consejo de Ministros de Energía del 11 de junio.

Leer más
Rechazan la construcción de espigones en el litoral mijeño

Mijas

El anuncio por parte del Ayuntamiento sobre la necesidad de proyectar
dos espigones en el litoral mijeño, es rechazado de pleno por la
organización Ecologistas en Acción de Mijas.

Leer más
Secuestran la servidumbre de tránsito en Playa Granada

Granada

A pesar de ser obligatorio el libre paso por la zona de tránsito (Art.
27 de la Ley 22/1988, 28 julio, de Costas) el hotel no deja nada de este
espacio de uso común.

Leer más
El problema del lindano en Castilla y León

Castilla y León

Ecologistas en Acción ha solicitado a las Cortes de Castilla y León que
las administraciones adopten una serie de medidas para solucionar los
historicos vertidos ilegales y la contaminación por lindano.

Leer más
Rechazo a la introducción del gas natural en Canarias

Las Palmas de G.C.

El Día Mundial del Medio Ambiente la Asamblea Ciudadana contra el Gas en
Gran Canaria denuncia ante el Gobierno de Canarias la introducción del gas.

Leer más
Diez peticiones al nuevo gobierno de Pedro Sánchez

Ecologistas en Acción

En el Día Mundial del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción trasmite sus
peticiones al futuro nuevo Gobierno, las actuaciones que considera más
perentorias desde el punto de vista del ecologismo social.

Leer más
Se presenta la Plataforma Residuos Cero Vega Baja

Alacant

La Plataforma Residuos Cero Vega Baja se ha presentado en un acto
público en Torremendo (Alicante).

Leer más
L’Estat del Medi Ambient a La Ribera

La Ribera

Informe multidisciplinar que consta de 12 capítulos con 94 artículos y
450 páginas, de 25 especialistas y 14 colectivos.

Leer más
Presentan alegaciones al Plan Estratégico Plurianual de
Infraestructuras 2016-2030

Extremadura

Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado alegaciones contra el
Plan Estratégico Plurianual de Infraestructuras de la Junta de Extremadura.

Leer más
BBVA y Banco Santander financian un megaproyecto hidroeléctrico en
alerta roja por riesgo de colapso en Colombia

Antiglobalización

Una sucesión de fallas durante la construcción del proyecto Hidroituango
ha desatado la emergencia social y ambiental.

Leer más
Continuo trasiego de gente mariscando en el río Guadarranque

Campo de Gibraltar

Se ha llegado a contabilizar hasta 15 individuos en la zona que
habitualmente se dedican a la extracción fundamentalmente de la Almeja
portuguesa y el Berberecho. Esta práctica entendemos que podría ser ilegal.

Leer más
Premio Atila La Rioja 2018

La Rioja

Premio Atila 2018 a Jesús Ruiz Tutor, Concejal de medio ambiente y
eficiencia energética del ayuntamiento de Logroño.

Leer más
Premios Atila Región Murciana 2018

Región Murciana

Ecologistas en Acción ha concedido el Premio Atila Región Murciana 2018
a Javier Celdrán Lorente, Consejero de Medio Ambiente.

Leer más
Premios Atila Sanlúcar 2018

Sanlúcar

Ecologistas en Acción otorga el Premio Atila Sanlúcar 2018 al Alcalde
del Ayuntamiento Víctor Mora Escobar y a todo su equipo de gobierno.

Leer más
Celebrada la marcha por el Camino Alto Prado del Rey-El Bosque

Sierra de Cádiz

Los propietarios de estas fincas optaron por dejar abiertas las cancelas
instaladas para impedir el paso de los vecinos y senderistas. Pero al
llegar a la finca Rancho del Moro, había dos guardas de seguridad.

Leer más
Premio Atila Extremadura 2018

Extremadura

Ecologistas en Acción concede el Premio Atila 2018 a la Junta de
Extremadura.

Leer más
Premios Atila 2018

Ecologistas en Acción

Ecoembes y la política militarista y ambiental del PP, premios Atila
2018 por la destrucción del medioambiente.

Leer más
Presentada la Plataforma Albacete 30

Albacete

La Plataforma Albacete 30 busca llamar la atención sobre la amenaza que
supone el tráfico y las consecuencias del modelo actual de ciudad.
Por eso la limitación real de velocidad a 30 km/h en la mayoría de las
vías de la ciudad es una de las medidas para conseguirlo, pero no la única.

Leer más
Premios Atila Málaga 2018

Málaga

Ecologistas en Acción de Málaga ha otorgado el Premio Atila a Paulino
Plata y el Caballo de Atila a Adolfo Moreno.

Leer más
Premios Atila Almería 2018

Sanlúcar

Ecologistas en Acción otorga el Premio Atila Almería 2018 al
Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Leer más
Limpian el Delta del río Vélez

Axarquía

En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente se ha llevadp a cabo
la acción de limpieza simbólica del Delta del río Vélez.

Leer más
Premios Atila Castilla y León 2018

Castilla y León

Ecologistas en Acción otorga el Premio Atila Castilla y León 2018 a
Berkeley Energia, por la mina de uranio de Salamanca, especialmente por
la tala de encinas milenarias sin tener permiso para hacer la mina.

Leer más
Protesta en la desembocadura del río Guadarranque

Campo de Gibraltar

Verdemar-Ecologistas en Acción va a pedir al nuevo gobierno, la
recuperación del dominio público marítimo terrestre en la Bahía de
Algeciras.

Leer más
Premios Atila Burgos 2018

Burgos

Ecologistas en Acción de Burgos concede el Premios Atila 2018 a
Kronospan y el Caballo de Atila al Ministerio de Defensa y PP y Psoe.

Leer más
Premios Atila provincia de León 2018

León

Dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa, formada por los
tres codirectores de Asturias, Cantabria y Castilla y León, señores D.
Rodrigo Suárez Robledano, D. Agustín Santori López y D. Mariano Torre
Antón.

Leer más
Próximas convocatorias

* Alcalá de Henares: Exposición Residuos, impactos y alternativas de
gestión

* La Palma: IV aniversario de la Casa Amarilla

* Sevilla Ciudad: Mercado Agroecológico de San Jerónimo

* Puertollano: Exposición sobre Ozono troposférico

* Boecillo: Exposición sobre Ozono troposférico

* Montellano: Jornada de Prevención Social en Incendios Forestales

* Bilbao: Taller sobre Reservas naturales fluviales

* Bilbao: Charla Reservas naturales fluviales

* Madrid: Taller alrededor del libro En la espiral de la energía

* VII Colònies d’estiu 2018

* Zaragoza: Taller sobre Reservas naturales fluviales

* Mijas: Charla Impunidad, derechos humanos y lucha por el territorio
en Colombia

* Baena: Jornada formativa Voluntariado ambiental

* Madrid: Jornada de debate Escenarios para la transición energética

* Boadilla del Monte: Debate ¿Qué tiene que ver la igualdad de género
con el urbanismo?

* Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía

* Madrid: Fiesta del Sol 2018

* Córdoba ciudad: Exposición sobre Ozono troposférico

* Aldeamayor de San Martín: Exposición sobre Ozono troposférico

* Córdoba ciudad: Charla sobre Ozono troposférico

Revista

95
*Ecologista nº95 *
Agua bien común. Aznalcóllar, la reapertura de la mina dos décadas
después. Rabo de gato, combate colectivo contra la planta
invasora. Ecologistas en Acción, 20 años de ecologismo social.

Números anteriores |
Suscripción |
Edición digital
¿Quiénes somos?
| Asóciate
| Participa
| FAQ

*Si quieres Suscribirte / Borrarte
de la
lista*
20aniversario&logo-icon-castellano
*Confederación
de Ecologistas en Acción
Marqués de Leganés 12 – 28004 Madrid

– Teléfono: +34-91-5312739*

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: informa-bounces@listas.nodo50.org

[Mitjans] [Comunicat] Nombroses entitats es tornen a unir per sol.licitar la protecció del corall vermell

*Nombroses entitats es tornen a unir per sol·licitar la protecció del
corall vermell*

/Aprofitant el Dia Mundial dels Oceans, que té lloc el 8 de juny, i per
reivindicar-ne la seva protecció, més de 20 entitats de la societat
civil han organitzat aquest matí nombroses activitats lúdiques i
reivindicatives al llarg de la costa catalana per sol·licitar al Govern
entrant la preservació efectiva de les poblacions de corall vermell a
les costes catalanes./

El corall vermell és una espècie emblemàtica i endèmica de la
Mediterrània, però l’últim informe científic de 2017 indica que el 90%
de les poblacions de corall vermell a Catalunya estan en un estat de
conservació crític i, a més, des de 2015 aquesta espècie està catalogada
en perill d’extinció a la Mediterrània, motius pels quals la Generalitat
de Catalunya va introduir l’any passat una veda de 10 anys a per tal de
protegir-lo. No obstant això, l’antic Ministeri d’Agricultura, Pesca,
Alimentació i Medi Ambient va atorgar el passat mes de març 12
llicències per extreure corall vermell en aigües exteriors de Catalunya
(concretament entre la zona de Cap de Creus fins Arenys de Mar).

Així doncs, amb l’objectiu d’informar sobre la delicada situació del
corall vermell i exigir la seva protecció, a banda de les dues rodes de
premsa, una a Pals i l’altra a Sant Adrià del Besòs, on també s’ha
llegit un manifest, aquest dissabte han tingut lloc al llarg de tota la
franja costanera múltiples activitats reivindicatives i festives.

Per exemple, a Roses, el centre de busseig Poseidon ha organitzat una
immersió al Parc Natural de Cap de Creus. A Pals, ha tingut lloc una
nedada popular en defensa del corall vermell amb l’entitat Vies Braves.
A Palamós, l’associació Amics de les Illes Formigues ha organitzat una
immersió per identificar corall vermell. A Sant Adrià del Besos, FECDAS,
Ecologistes en Acció, Greenpeace, Saita Diving i Anèl·lides, han
organitzat conjuntament una xerrada informativa, immersions i nedades. A
Tarragona, SES Tarragona ha realitzat una immersió i acció en defensa
del corall vermell al parc subaquàtic la Dragonera.

Totes aquestes activitats s’enarquen dintre d’una campanya que va
iniciar fa dos mesos i que va tindre com a punt de partida la redacció
d’una carta oberta
dirigida a
l’ex-ministra Tejerina sol·licitant-li que rectifiqués i derogués les 12
autoritzacions que havia concedit en aigües exteriors de Catalunya per a
la venda i extracció de corall vermell. Però aquest carta, que té el
suport de més de 80 centres de recerca, organitzacions ecologistes i
ambientals, així com centres i clubs de busseig, mai ha obtingut resposta.

Amb l’arribada del nou Govern, i tenint en compte que la Diputació de
Girona va aprovar per unanimitat el 15 de març una moció que instava al
Ministeri a revocar les dotze llicències concedides per a l’extracció
del corall vermell, i que alguns parlamentaris socialistes també s’han
posicionat contra la decisió de l’ex-Ministra, les organitzacions
convocants consideren que tenen el vent a favor.

Tot i així no s’han volgut quedar amb els braços plegats i aquests
dissabte nombroses entitats s’han tornat a unir per realitzar activitat
lúdiques, però també reivindicatives, doncs han aprofitat per
sol·licitar al nou Govern, en concret a la Ministra de Medi Ambient,
Teresa Ribera, i al Ministre d’Agricultura i Pesca, Luis Planas, que es
coordinin el més aviat possible per derogar les 12 llicències atorgades
i per fer un canvi de rumb real en la gestió del medi marí, amb
l’objectiu d’assegurar la recuperació de les poblacions marines a
nivells sostenibles i garantir un bon estat ambiental de la Mediterrània.

Link per llegir el “Manifest d’entitats de la societat civil per
sol·licitar la protecció del corall vermell i el seu hàbitat natural
”.

Per veure algunes de les fotos de les activitats:
https://flic.kr/s/aHsmn5cd4R o al dropbox
.

*Més informació:*

/Lydia Chaparro , Portaveu d’Ecologistes en Acció, 657 361 673/

/Guillermo Álvarez, Portaveu FECDAS 601 191 509/

/Isabel Ruiz, Amics de les Illes Formigues, 666 480 180///

/Miquel Sunyer, Portaveu Vies Braves, 630 941 843/

/Més informació sobre la campanya:
https://protegerelcoralrojo.wordpress.com/ /

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

CP DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS/ Oceana filma plásticos en profundidades marinas de toda Europa

[cid:image001.jpg@01D3FF09.68778C10]

8/6/2018

DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS

Oceana filma plásticos en las profundidades marinas de toda Europa

Frenar la fabricación de plásticos y poner en marcha sistemas efectivos de reciclaje es urgente para preservar la biodiversidad de los océanos

En el Día Mundial de los Océanos, Oceana hace una llamada de atención sobre la creciente cantidad de plásticos que afectan a especies de profundidad vulnerables. Por cada plástico que se ve en la superficie, hay decenas de ellos en los fondos marinos. Oceana ha documentado numerosos casos en expediciones por toda Europa, revelando la verdadera magnitud de un problema que suele pasar desapercibido por las dificultades tecnológicas de explorar estas zonas. El plástico está poniendo en peligro la biodiversidad de las profundidades marinas, que albergan hábitats prístinos.

“El mayor impacto de la basura en el mar es el que no vemos: los microplásticos y la contaminación de las profundidades. Muchas personas se preguntan qué pueden hacer para preservar los océanos, y todos tenemos un papel: los gobiernos deben limitar la producción y los ciudadanos, reciclar y reutilizar los utensilios de plástico para que no lleguen a las playas, el estómago de los peces o frágiles hábitats de profundidad”, explica Lasse Gustavsson, director ejecutivo de Oceana Europa. “Las aguas profundas esconden una valiosa biodiversidad y no podemos permitirnos destruirlas”.

Los residuos plásticos provocan graves daños a los organismos marinos y al ecosistema oceánico en general. Al desmenuzarse en trozos pequeños, las micropartículas de plástico entran en la cadena alimentaria, con efectos que aún deben estudiarse más. Cada minuto se adquieren un millón de botellas de plástico en el mundo y cada botella tarda unos 450 años en desintegrarse.

[cid:image002.jpg@01D3FF09.68778C10]

[cid:image003.jpg@01D3FF09.68778C10]

[cid:image004.jpg@01D3FF09.68778C10]

Botella a más de 500 m de profundidad. © OCEANA

Centollo de profundidad con funda de plástico a 400 m. © OCEANA

Plástico sobre rodolitos, algas y esponjas. © OCEANA
Oceana ha encontrado residuos plásticos a lo largo de Europa, incluyendo el Atlántico, el Báltico y el Mediterráneo, en áreas de hasta mil metros de profundidad (el máximo que alcanza el robot submarino de la organización de conservación marina). Estos hallazgos concuerdan en los de otros investigadores, que han hallado plástico en zonas inexploradas a varios miles de metros bajo la superficie. Las aguas profundas albergan algunos de los hábitats y especies más vulnerables debido a factores como su lento crecimiento -como sucede con los corales- o su limitada descendencia, como es el caso de los tiburones de profundidad.

Por ello, Oceana valora la propuesta de la Comisión Europea para prohibir determinados productos de plástico de un solo uso, con el fin de frenar el aumento de basura marina. Se estima que cada año hay más de 5 billones de fragmentos de plástico flotando en el mar, con un peso superior a 250.000 toneladas. Cada año llegan al mar 8 millones de toneladas de plástico.
Oceana dispone de fotografías e imágenes de vídeo

Más información
Versión online de este comunicado: https://bit.ly/2HxywLQ
Marta Madina, Directora de Comunicación
Gran Vía, 59 – 9º. 28013 Madrid, España
Tel.:+ 34 911 440 880 Móvil: +34 687 598 531 E-mail: mmadina@oceana.org
Facebook: http://www.facebook.com/oceanaeurope Twitter: @OceanaEurope
Oceana es la mayor organización internacional dedicada en exclusiva a la conservación y defensa de los océanos. Oceana concentra sus esfuerzos en la recuperación de la riqueza y biodiversidad marina en todo el mundo y en la aplicación de políticas basadas en datos científicos en países que controlan un tercio de las capturas pesqueras mundiales. Nuestras campañas dan resultados, como muestran más de doscientos logros en la lucha contra la sobrepesca, la destrucción del hábitat y la contaminación, y a favor de la conservación de especies amenazadas como tortugas y tiburones. Recuperar los océanos significaría que mil millones de personas podrían disfrutar de pescado saludable hoy, mañana y para siempre. Juntos podemos salvar los océanos y contribuir a alimentar al mundo. Visite eu.oceana.org para saber más.
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de FUNDACION OCEANA. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de FUNDACION OCEANA para el envío de comunicaciones sobre nuestros servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a europe@oceana.org Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.

image001.jpg

image002.jpg

image003.jpg

image004.jpg

FontFuente: nsanchez@oceana.org

[Mitjans] [Nota de premsa] Entitats de la societat civil catalana sol.liciten al nou govern la protecció de l corall vermell

*Entitats de la societat civil catalana sol·liciten al nou govern la
protecció del corall vermell*

*Per celebrar el Dia Mundial dels Oceans, aquest dissabte 9 de juny més
de 20 organitzacions celebraran nombroses activitats lúdiques en
diversos punts del litoral català per reivindicar la protecció del
corall vermell*

/Vies Braves, la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques, //Amics
de les Illes Formigues, Fundació Mar, Xatrac, l’//Associació de
Naturalistes de Girona,//Ecologistes en Acció i Greenpeace, entre moltes
altres entitats, animen a la ciutadania a participar en les múltiples
activitats lúdiques i reivindicatives en//defensa del corall vermell que
tindran lloc demà al llarg del territori, concretament des de Roses fins
l’Ametlla de Mar//./

El passat mes d’abril va esclatar la polèmica després de la concessió,
de la ja cessada Ministra de Medi Ambient Isabel García Tejerina, de 12
autoritzacions per a l’extracció i venda de corall vermell (/Corallium
rubrum/) en aigües exteriors de Catalunya (concretament en l’àrea
compresa entre Cap de Begur i Arenys de Mar), tot i que la Generalitat
de Catalunya havia introduït una veda d’aquesta activitat extractiva
durant 10 anys.

Aquest fet va donar la veu d’alarma i nombrosos col·lectius es van unir
ràpidament per protegir el corall vermell de la Costa Brava, una espècie
catalogada en perill d’extinció a la Mediterrània. El punt de partida
d’aquesta campanya va ser la redacció d’una carta oberta
dirigida a la
Ministra Tejerina que compta amb el suport de més de 80 centres de
recerca, organitzacions ecologistes i ambientals, així com centres i
clubs de busseig.

La carta oberta, que va ser enviada el passat mes de maig, i en la qual
es sol·licitava a l’ex-Ministra seguir el consell científic i ampliar la
suspensió de l’extracció de corall vermell a tota la costa catalana,
valorant així mateix l’extensió a la resta de les aigües espanyoles, mai
va obtenir resposta.

Així doncs, malgrat les múltiples reivindicacions tant de l’esfera
política com ciutadana, la ja cessada Ministra Tejerina es va mantenir
fèrria en la decisió de mantenir els permisos d’extracció de corall
vermell, una activitat que les entitats ecologistes consideren d’elevat
impacte ambiental i nul benefici social.

Amb l’arribada del nou Govern, i tenint en compte que la Diputació de
Girona va aprovar per unanimitat el 15 de març una moció que instava al
Ministeri a revocar les dotze llicències concedides per a l’extracció
del corall vermell, i que alguns parlamentaris socialistes també s’han
posicionat contra la decisió de l’ex-Ministra, les organitzacions
convocants consideren que tenen el vent a favor.

Tot i així no s’han volgut quedar amb els braços plegats i aquests
dissabte més de 20 entitats han organitzat dues rodes de premsa per
explicar l’estat dels fets (una a Pals i l’altra a Sant Adrià del
Besòs), així com nombroses activitats lúdiques sota el lema “Vida al
Corall – Vida a la Mar”, per sol·licitar al Govern central entrant
l’establiment d’una veda total a l’extracció del corall vermell, un
canvi de rumb en positiu en la gestió integrada i activa del medi marí,
així com el restabliment dels recursos pesquers a nivells sostenibles.

*Mapa de totes les activitats i entitats implicades (amb enllaç
disponible per inserir en webs): *

El dissabte 9 de juny, suma’t a les activitats en defensa del corall vermell

*/Més informació:/*

/Lydia Chaparro , Portaveu d’Ecologistes en Acció, 657 361 673/

/Miquel Ventura, Director Fundació Mar, 635 664 377 /

/Miquel Sunyer, Portaveu Vies Braves, 630 941 843
/

Fernando/Topo/Saz
*/Ecologistes en Acció de Catalunya/*
Carrer de Sant Pere Més Alt, 31, 2º 3ª
08003 Barcelona. Teléfono: 648 76 11 99
www.ecologistesenaccio.org/catalunya

Facebook
Twitter

Necessitem el teu suport per tal que aquest món sigui més just i
sostenible.

//
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

[Medios] Ecologistas en Acción pide al nuevo Ministerio de Transición Ecológica actuaciones para la con servación de los cetáceos

7 de junio de 2018

Ecologistas en Acción pide al nuevo Ministerio de Transición Ecológica actuaciones para la conservación de los cetáceos

· Coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos que se celebra el 8 de junio, Ecologistas en Acción entregará una carta al Ministerio de Transición Ecologica con medidas y actuaciones para la conservación de los cetáceos.

· Ecologistas en Acción apuesta por dar a conocer las poblaciones de estos grandes mamíferos marinos, su importancia en el ecosistema y su vulnerabilidad.

En el Día Mundial de los Océanos Ecologistas en Acción pide al nuevo Ministerio de Medio Ambiente que actúe a favor de la conservación de la biodiversidad, en especial de las poblaciones de cetáceos. Estas especies están catalogadas en los mares de la península ibérica con grados de conservación que alternan entre el régimen de protección especial y especie vulnerable por el RD139/2011 de 4 de febrero.

Para ello, la organización ecologista presentará en el ministerio el ‘Manifiesto para la conservación de los cetáceos ‘ en el que se recogen propuestas y objetivos a cumplir para proteger las poblaciones de estos grandes mamíferos marinos, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad.

Las especies de mamíferos marinos dependen estrechamente de la calidad ambiental de los mares y océanos para su supervivencia, lo cual les hace extremadamente vulnerables a cambios ambientales e impactos antropogénicos.

Las propuestas presentadas están orientadas a los diferentes impactos de origen humano identificados hacia estas poblaciones: tráfico marítimo, basuras marinas, turismo de avistamiento, pesca y acuicultura, prospecciones marinas, o cautividad en delfinarios.

Asimismo, desde Ecologistas en Acción se insiste en la importancia del apoyo a las redes de asistencia a varamientos, pues de ellas se obtiene información fundamental para el conocimiento y protección de las especies de cetáceos.

El contenido del manifiesto forma parte de las conclusiones del proyecto desarrollado por Ecologistas en Acción, Cetáceos: los mamíferos más salaos . Dentro de este marco, el otoño pasado se celebraron las Jornadas sobre Interacciones entre Cetáceos y Actividades Humanas en Valencia , en las que participaron personas expertas de distintas organizaciones y centros de investigación de España.
Más información: Ana Aldarias, portavoz de Ecologistas en Acción, 616 312 280

Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 / 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net