Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 15 de March de 2012

Butlletí Informatiu nº 135: Reforma del Mercat Laboral

*Butlletí Informatiu nº 135: Reforma del Mercat Laboral*

*Anàlisi sindical i jurídic d’urgència sobre Normes i Acords de Reforma
del Mercat de Treball en matèries d’ocupació, contractació i negociació
col·lectiva, realitzat pel Gabinet Jurídic i el Gabinet d’Estudis de la
CGT.*

* Llei 35/2010 de Reforma del Mercat de Treball.
* RDL 7/2011 de Reforma de la Negociació Col·lectiva.
* Acord sobre Solucin Autònoma de Conflictes Laborals (Sistema
Extrajudicial) –CEOE, CEPYME, CC.OO, UGT– de 9 de gener 2012.
* II Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva 2012/2014
–CEOE, CEPYME, CC.OO, UGT– de 25 de gener 2012.
* Especial referència i detall de la reforma laboral, RDL 3/2012 de 10
de febrer, de mesures urgents per a la Reforma del Mercat Laboral.

*>>> /Teniu el butlletí en document adjunt o us el podeu descarregar a:
/*/http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article6767/* *

*ÍNDEX*

1. INTRODUCCIÓ

2. LA CRISI DE L’OCUPACIÓ

3. MERCAT DE TREBALL DUAL

4. LES POLÍTIQUES LABORALS.
4.1 L’ACOMIADAMENT
4.1.I. La temporal.
4.1.II. Els Acomiadaments de l’ocupació fixa: Els individuals.
4.1.III. Els Acomiadaments de l’ocupació fixa: els col·lectius (ERO i
concursos).
4.1.IV. Conclusions òbvies d’aquest nexe legislació/acomiadaments/crisi
de les ocupacions.
4.2 LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
4.2.1. Reformes de la negociació col·lectiva, 1994, 1997, 2010, 2011 i
2012.
4.2.2.Estructura i articulació de la Negociació Col·lectiva:
Descentralització, una nova estratègia patronal.
4.2.3. Vigència i ultraactivitat dels Convenis.
4.2.4. Flexibilitat Interna.
4.2.4. a. Modificació Substancial de les Condicions de Treball.
4.2.4. b. Despenjament convencional, Inaplicació dels convenis.

5. RENDES SALARIALS I BENEFICIS. ELS SALARIS I LA PRODUCTIVITAT

6. PRINCIPALS ASPECTES DE LA REFORMA LABORAL, RDL 3/2012

7. QUÈ PENSEM, QUÈ DIEM DES DE CGT I COM ACTUEM

*INTRODUCCIÓ*

Ens enfrontem novament, amb unes polítiques laborals que emanades del
poder legislatiu (governs de torn, lligats a una pràctica d’alternança
més o menys consolidada) i, pactades en l’essencial pels agents socials
(empresaris i sindicats), sostenen ideològicament que, la rigidesa o
rigideses existents en el mercat laboral, és a dir la regulació de drets
laborals, com drets mínims o dret necessari, escanyen el mercat laboral,
fent impossible qualsevol solució flexible que no sigui la pèrdua de
centenars i centenars de milers de llocs de treball, en aquelles
situacions de contracció, recessió de l’economia i, amb major
virulència, en situacions de crisis i en un estat basat en una activitat
econòmica que utilitza fonamentalment mà d’obra de forma intensiva i en
general de forma poc qualificada.

L’anterior argument ha vingut repetint-se de forma reiterativa en totes
i cadascuna de les Reformes Laborals dutes a terme des de la primera,
que en realitat és el propi Estatut dels Treballadors de 1980. Aquest
argument mentider, fal·laç i, particularment ideològic neoliberal, es
constitueix en la política rectora en la Reforma Laboral duta a efecte
pel govern del PSOE en la reforma de 2010 i reforma de la negociació
col·lectiva de 2011 i, amb data 11 de Febrer 2012, el PP, a través del
RDL 3/2012, no només ha reforçat, sinó que ha legalitzat la desregulació
gairebé total dels drets laborals, tant els individuals, com sobretot,
els col·lectius.

El RDL 3/2012 de 10 de febrer sobre mesures urgents per a la Reforma del
Mercat Laboral, sumat al RDL 7/2011 de 11 de juny de mesures urgents per
a la reforma de la Negociació Col·lectiva, constitueixen l’essència de
la desregulació laboral, a l’abordar i exigir a les parts negociadores,
la flexibilitat imposada unilateralment per l’Empresari, deixant sense
efecte (ara com ara), la “flexibilitat pactada” que així s’establia en
el II Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva 2012, 2013 i
2014 (II AENC), “en les condicions de treball (jornada, temps de
treball, sistemes de remuneració, quantia salarial, sistemes de torn,
mobilitat funcional i mobilitat geogràfica), en la moderació del preu
del treball amb increments salarials lligats a la situació concreta de
l’empresa sota paràmetres no de l’increment dels preus (IPC), sinó de
criteris de gestió empresarial (resultats, productivitat, etc.), quan
aquesta gestió, en el nostre ordenament laboral correspon únicament al
capital, no al treball, alhora que la possibilitat de deslligar-se
l’empresari concret de les obligacions salarials i condicions de treball
(existint causa) que s’hagin fixat per conveni”.

A més, es dóna un pas més, cap a la gestió autoritària de la força de
treball, aquella que requereix d’eliminar el conflicte
(capital/treball), per mitjà de regular, bé a través d’acords
inter-confederals, bé a través de pactes directes
empresa/sindicats/treballadors, procediments de solució de
discrepàncies, davant qualsevol conflicte sorgit en l’interior de les
relacions laborals, i imposar l’arbitratge obligatori.

El govern del PP, a finals de desembre, “amenaça” als agents socials amb
les polítiques de la UE condensades en el denominat “Pacte de l’Euro”,
d’imposar-les per Decret, de no dur-se a efecte una Reforma Laboral “de
debò, de calat i com el déu Mercat mana”. Les respostes empresarials i
dels sindicats CC.OO i UGT són immediates, el 9 de gener 2011 se
subscriu l’Acord de Solució Autònoma de Conflictes (acord
interconfederal que recull la Mediació i Arbitratge establerts en la
reforma de 2011, BOE 23 de febrer de 2012) i, el 25 de gener subscriuen
el II “Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva 2012, 2013 i
2014”.

El “déu Mercat” amb els seus representants en la política: BCE, Comissió
Europea, FMI, Banc d’Espanya i tot el sistema financer i empreses
multinacionals, semblen no tenir suficient i, exigeixen mesures a
l’estil de la tragèdia grega i portuguesa i, d’aquesta manera, el dia 11
de Febrer de 2012 es publica en el BOE el RD 3/2012 de Mesures Urgents
per a la Reforma del Mercat Laboral. L’agressió d’aquest /Decretazo/ al
dret laboral, és de tal calibre, que constitueix una reforma en tota la
seva extensió política i social, retrotraient-nos a sistemes de
relacions laborals unilaterals i autoritaris, on la discrecionalitat de
la qual es dota a l’empresari a l’hora de disposar del contracte del
treballador/a, eliminant qualsevol vestigi del caràcter tuitiu del dret
laboral cap al treballador, de l’accés a la tutela judicial i creant una
inseguretat plena en el treball.
Boletin nº 135 Reforma Laboral 2012.pdf

FontFuente: com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat

Comentaris tancats a Butlletí Informatiu nº 135: Reforma del Mercat Laboral

[Medios] Comunicado – Sociedad – Ecologistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras denuncian en Marsella que SUEZ no tiene contrato en la ciudad de Barcelona

15 de marzo de 2012

*Ecologistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras denuncian en Marsella
que SUEZ no tiene contrato en la ciudad de Barcelona*

*Esta mañana Ecologistas en Acción, Ingeniería Sin Fronteras y diversos
grupos de la sociedad civil del estado español han presentado una carta
en la sede de la trasnacional francesa SUEZ, propietaria de la Sociedad
General de Aguas de Barcelona (Grupo AGBAR) para denunciar la falta de
contrato de concesión con el ayuntamiento de Barcelona, la opacidad
informativa de la empresa y el menosprecio de la transnacional francesa
a la ciudadanía.*

Ataviados con trajes de payaso y a ritmo de trombón, los activistas se
han presentado ante la sede de la transnacional SUEZ de Marsella, en el
marco del Foro Alternativo Mundial del Agua, para denunciar la falta de
publicación de los datos de calidad del agua, como obliga la ley, su
mala calidad y la falta de inversiones en la red de distribución, a
pesar de que la memoria de Responsabilidad Social Corporativa publicite
como responsables sus actividades.

En la ciudad de Barcelona, la transnacional SUEZ esta operando sin el
título preceptivo para realizar el suministro de agua y la tarifa que
cobra es ilegal, tal y como sentenció el juez del Juzgado de Contencioso
Administrativo número doce de Barcelona el 5 de octubre del 2010. Desde
entonces, ni la corporación ni la administración pública han hecho
ningun paso para poner fin a esta situación de indefensión de la
ciudadanía.

Frente a la opacidad en la gestión del servicio básico como el agua por
parte de la empresa y la gestión bajo la lógica mercantil y de
optimización del beneficio, ha motivado que las organizaciones de la
sociedad civil a comenzar una campaña para devolver el agua a la gestión
sea pública con participación y control social, como nunca hubiera
dejado de ser y bajo una lógica no mercantil.
*Más información: Santiago Martín Barajas: 656 925 083 y *

*Jaume Delclòs: 00 33 632 216 599
*

*Fotografía de la Acción disponible en: *http://tinyurl.com/foto-fama15

**

Vídeo y fotos en el blog: h20marsellario.wordpress.com

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Comunicado – Sociedad – Ecologistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras denuncian en Marsella que SUEZ no tiene contrato en la ciudad de Barcelona

Resumen de Infomoc, Vol 103, Envío 7

Envíe los mensajes para la lista Infomoc a
infomoc@grups.pangea.org

Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto “help” en
el asunto (subject) o en el cuerpo a:
infomoc-request@grups.pangea.org

Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
infomoc-owner@grups.pangea.org

Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
“Re: Contents of Infomoc digest…”. Además, por favor, incluya en la
respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
respondiendo.
Asuntos del día:

1. Serán deportados dos extranjeros detenidos por protestas
sobre la base naval de Jeju (War Resisters’ International)
———————————————————————-

Message: 1
Date: Thu, 15 Mar 2012 10:21:51 +0000
From: War Resisters’ International
To: aa|moc-valència , moclaspalmas@gmail.com,
INFOMOC
Subject: [Infomoc] Serán deportados dos extranjeros detenidos por
protestas sobre la base naval de Jeju
Message-ID:
Content-Type: text/plain; charset=”iso-8859-1″

http://spanish.yonhapnews.co.kr/national/2012/03/14/1400000000ASP20120314003300883.HTML

Isla de Jeju, Corea del Sur, 14 de marzo (Yonhap) — Dos activistas
extranjeros que supuestamente destruyeron propiedad pública durante las
protestas contra la polémica construcción de una base naval en la Isla
de Jeju, serán deportado del país, dijo el Ministerio de Justicia este
miércoles.

La británica Angie Zelter, es acusada de irrumpir en el sitio de la
construcción en el pueblo de Gangjeong, en el extremo sur del complejo
de la isla, por la noche viernes, después de cortar las cercas de
alambre, de acuerdo con la Estación de Policía de Seogwipo. Por otro
lado, el activista francés Benjamain Monnet, presuntamente entró en el
sitio y se subió a una grúa el mismo día.

Hoy por la mañana, la policía pidió órdenes de detención contra los
dos, pero el ministerio decidió deportarlos, alegando que sus crímenes
violaron la ley de inmigración y los hicieron sujetos a deportación.

El proyecto, que fue lanzado en 2007 durante la administración
anterior del difunto presidente Roh Moo-hyun, ha sido recientemente uno
de los temas más polémicos en Corea del Sur, ya que los partidos de la
oposición, los grupos ecologistas y otros activistas organizaron fuertes
protestas en su contra.

Las tensiones aumentaron cuando la Armada y una empresa de
construcción local, hicieron estallar parte de un afloramiento rocoso
conocido como Gureombi el miércoles pasado, iniciando una parte clave de
la obra.

Zelter, una nominada al Premio Nobel de la Paz, es sobre todo conocida
por encabezar los esfuerzos para derribar las vallas que rodean las
bases militares estadounidenses en la Gran Bretaña en la década de 1980.
Ella ha sido arrestada más de 100 veces en media docena de países
durante su trabajo como activista por la paz.

Mientras tanto, la policía dijo que ha liberado a 13 activistas y
residentes locales que fueron detenidos el mismo día.

laura@yna.co.kr
(FIN)

FontFuente: infomoc-request@grups.pangea.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a Resumen de Infomoc, Vol 103, Envío 7

Mugak: Boletín diario de noticias

Revista de prensa

Revista de prensa del Observatorio de la Diversidad,
formado por Mugak,
Centro de Documentación de SOS Racismo y XenoMedia,
con la información publicada en 23 diarios del Estado español y una selección de prensa latinoamericana
sobre inmigración y minorías y con acceso a la base de datos de prensa
donde catalogamos la información.

CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA. MARTXA ANTI-RUMORESDomingo 25 Donostia

El País
“Las oportunidades laborales se reducen para quienes están entre los 35 y 50 años”
“No volveré a España sin trabajo”
Jon Sistiaga presenta en Bilbao su último reportaje, ‘A lomos de la Bestia’
“Ahora lo que toca es hacer las maletas otra vez”
“Para mi cumpleaños solo pedí una cosa: un billete de avión para irme”
Desahucios para los que el código de buenas prácticas llega tarde
“No volveré a España. ¿Para qué?”
Diario Vasco
Talleres de la danza del vientre de la mano de las mejores profesionales
Ermua celebra el día contra el racismo y la xenofobia
Sarkozy se reconcilia con la población musulmana
La Vanguardia
Francia y los fantasmas de Europa
Avui
L’exalcalde de Santa Fe va actuar “per humanitat”
Retiren els càrrecs al sospitós de traslladar immigrants
La Verdad de Murcia
Falsificó el padrón por «razones humanitarias»
Cuatro detenidos por vender contratos de trabajo falsos a inmigrantes
La Voz de Galicia
Sarkozy denuncia las «fronteras porosas» entre Turquía y Grecia
Las Provincias
El Consell abre una nueva sede de la Agencia Amics para atender a los inmigrantes
Sarkozy se reconcilia con la población musulmana

Esta página cuenta con la colaboración de:
De conformidad con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) aprobada por el Parlamento español y de la
vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, te comunicamos
que tu dirección de correo figura en este momento suscrita a la lista de
REVISTA DIARIA DE PRENSA de Mugak/SOS Arrazakeria, formando parte de un fichero
automatizado de datos. Te informamos de tu opción de cancelación en virtud de las
leyes antes mencionadas, y de tu derecho de oposición, acceso, rectificación y
cancelación de tus datos. Si no deseas seguir recibiendo este boletín pincha aquí
para darte de baja.

FontFuente: observatoriodeladiversidad@mugak.org

Comentaris tancats a Mugak: Boletín diario de noticias

[Comunicado] Falsa promesa de empleo para majariegos, del Ayto.de MAJADAHONDA, en el ‘GRAN PLAZA 2’

[image: Equo]

*
*

*EQUO Madrid denuncia que la promesa de empleo del Ayuntamiento de
Majadahonda para los majariegos en paro, en el centro Gran Plaza 2, es una
“estafa”*

15/03/2012

EQUO Madrid denuncia que la promesa de puestos de trabajo, en el nuevo
centro ‘Gran Plaza 2’, para los ciudadanos en paro de Majadahonda,
anunciado por el alcalde de la población, Narciso Foxá, es una “estafa” que
esconde una estrategia publicitaria del Partido Popular.
Según fuentes cercanas a EQUO Madrid, no se está utilizando la bolsa
municipal “Tu Canal de Empleo”, por parte de las compañías de ‘Gran Plaza
2’, como se señala en el ‘Boletín Municipal de Majadahonda’ del mes de
marzo, sino que las ofertas de trabajo se están publicitando en otros
canales de trabajo, como ‘Infojobs’ o en las propias webs de las empresas.
El canal de empleo municipal debía garantizar que las ofertas fueran
destinadas a los ciudadanos majariegos.
Para EQUO Madrid, es lamentable que los ayuntamientos aprovechen la
necesidad de trabajo de los ciudadanos, en una situación de grave crisis,
para hacer publicidad engañosa. El alcalde Foxá prometía, en declaraciones
para el citado boletín, que “las nuevas instalaciones garantizan la
dinamización del empleo en el municipio, lo que constituye un dato
esperanzador, teniendo en cuenta la situación de crisis económica que
atraviesa el país”. Y, añadía, “es nuestra obligación promover acuerdos
como estos para ayudar a los majariegos que están pasando dificultades”.
Esta organización política no crítica que se creen puestos de trabajo –
destinados a cualquier ciudadano -, pero sí que los gobiernos emitan
información fraudulenta, para ganar votos en sus ámbitos de influencia.
* *

*Falso empleo para majariegos, a bombo y platillo*
Ante la prensa, el Alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, el director
gerente de la Sociedad de Gerentes de Centros Comerciales de España S. A.,
Bertrand Chevallereau, y directivos de las firmas Primak, Alcampo, Inditex,
100 Montaditos, C&A y Fnac, acordaron dar prioridad a desempleados
majariegos, en el próximo proceso de selección de personal que iniciarían
las empresas, para completar las plantillas de las nuevas tiendas, cuya
apertura está prevista el próximo 27 de abril.
Según se afirmó, en el acuerdo, ‘Gran Plaza 2’ daría 2.600 puestos de
trabajo para Majadahonda.
*[Se adjunta comunicado en PDF y artículo del Boletín Municipal de
Majadahonda]*
*EQUO es un partido político que tiene como pilares básicos la Ecología, la
Equidad Social, los Derechos Humanos y la Democracia, con representación en
el Parlamento a través de Compromís-EQUO.*

Comunicación Equo Madrid

Tel. 619757333

equomadrid@proyectoequo.org

*www.equomadrid.org*
Nota de Prensa Gran Plaza 2.pdf
Acuerdos Gran Plaza 2.pdf

FontFuente: equomadrid@proyectoequo.org, via: puigcas@gmail.com

Comentaris tancats a [Comunicado] Falsa promesa de empleo para majariegos, del Ayto.de MAJADAHONDA, en el ‘GRAN PLAZA 2’

[Infomoc] Serán deportados dos extranjeros detenidos por protestas sobre la base naval de Jeju

http://spanish.yonhapnews.co.kr/national/2012/03/14/1400000000ASP20120314003300883.HTML

Isla de Jeju, Corea del Sur, 14 de marzo (Yonhap) — Dos activistas
extranjeros que supuestamente destruyeron propiedad pública durante las
protestas contra la polémica construcción de una base naval en la Isla
de Jeju, serán deportado del país, dijo el Ministerio de Justicia este
miércoles.

La británica Angie Zelter, es acusada de irrumpir en el sitio de la
construcción en el pueblo de Gangjeong, en el extremo sur del complejo
de la isla, por la noche viernes, después de cortar las cercas de
alambre, de acuerdo con la Estación de Policía de Seogwipo. Por otro
lado, el activista francés Benjamain Monnet, presuntamente entró en el
sitio y se subió a una grúa el mismo día.

Hoy por la mañana, la policía pidió órdenes de detención contra los
dos, pero el ministerio decidió deportarlos, alegando que sus crímenes
violaron la ley de inmigración y los hicieron sujetos a deportación.

El proyecto, que fue lanzado en 2007 durante la administración
anterior del difunto presidente Roh Moo-hyun, ha sido recientemente uno
de los temas más polémicos en Corea del Sur, ya que los partidos de la
oposición, los grupos ecologistas y otros activistas organizaron fuertes
protestas en su contra.

Las tensiones aumentaron cuando la Armada y una empresa de
construcción local, hicieron estallar parte de un afloramiento rocoso
conocido como Gureombi el miércoles pasado, iniciando una parte clave de
la obra.

Zelter, una nominada al Premio Nobel de la Paz, es sobre todo conocida
por encabezar los esfuerzos para derribar las vallas que rodean las
bases militares estadounidenses en la Gran Bretaña en la década de 1980.
Ella ha sido arrestada más de 100 veces en media docena de países
durante su trabajo como activista por la paz.

Mientras tanto, la policía dijo que ha liberado a 13 activistas y
residentes locales que fueron detenidos el mismo día.

laura@yna.co.kr
(FIN)

FontFuente: info@wri-irg.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a [Infomoc] Serán deportados dos extranjeros detenidos por protestas sobre la base naval de Jeju

[Medios] Comunicado – Sociedad – Día del Consumidor

15 de marzo de 2012

* APROVECHA PARA REFLEXIONAR SOBRE TU CONSUMO EN EL DÍA DEL CONSUMIDOR*

*El 15 de marzo se celebra el Día del consumidor. En un momento en el
que la crisis económica está sirviendo como excusa para llevar a cabo
fuertes reformas que están poniendo en juego el estado del bienestar en
los países del Norte, Ecologistas en Acción quiere poner de manifiesto
la relación directa entre nuestros hábitos de consumo y la crisis no
sólo económica, sino social y ambiental que estamos viviendo.*

Desde hace muchos meses no paramos de escuchar que estamos en crisis y,
casi con la misma contundencia, nos tratan de convencer de que el
consumo nos ayudará a salir de este atolladero. Resulta difícil de creer
que el mismo consumo sin mesura que causó parte del problema (aquél que
en nos permite gastarnos mediante hipotecas y préstamos el dinero que no
tenemos) vaya a contribuir a solucionarlo. Nuestro consumo se encuentra
cada vez más disociado de las necesidades humanas y más cercano al
despilfarro. Para llegar hasta este punto juega un papel clave la
exaltación publicitaria de las emociones y la mercantilización de los
afectos, proponiendo la compra de productos como vía para poder
expresarlos. Las calles y muchos otros espacios de nuestra vida se
llenan de una publicidad que está destinada a promover un consumo
acrítico y descontrolado.

No es de extrañar que, en una sociedad que sitúa al consumo y la
acumulación de bienes en la cima de su escala de valores y en el objeto
de sus aspiraciones, hasta temas tan importantes como la crisis
económica, que esconde detrás una grave crisis social y ambiental,
represente una oportunidad para aumentar los volúmenes de ganancias
empresariales.

Frente a este escenario, Ecologistas en Acción quiere poner de
manifiesto que cada día son más numerosas las iniciativas colectivas a
escala global que pretenden denunciar los excesos y defectos de este
modelo de consumo, promoviendo la reflexión crítica, denunciando los
impactos, construyendo alternativas y articulando iniciativas para un
consumo consciente, crítico y responsable. Reivindican, entre otras
cosas, que una disminución en el consumo nos hará vivir mejor, que es
necesario otro modelo que priorice el pequeño comercio frente a las
grandes superficies, la agricultura ecológica frente a la industria de
la alimentación intensiva o la cultura de la reutilización frente a la
cultura del “usar y tirar”.

En este contexto, y dado que la publicidad es la principal herramienta
que se utiliza para sostener e incrementar la rueda del consumo,
aparecen también nuevas respuestas que ayudan a visibilizar los
problemas que causa este modelo de consumo. La contrapublicidad, en este
sentido, es como una respuesta comunicativa que, utilizando los mismos
lenguajes y símbolos que la publicidad comercial, nos invita a
reflexionar sobre las consecuencias que tiene nuestra manera de
consumir, a la vez que trata de denunciar los problemas que éste genera.
(www.consumehastamorir.com )

Ecologistas en Acción promueve a lo largo de todo el año una reducción
en el consumo que nos haga vivir mejor, y propone distintas alternativas
para resolver las necesidades de un modo poco o nada mercantilizado.
Este año, además, lanza la convocatoria de un *concurso de carteles
contrapublicitarios* cuyas bases se harán públicas en la web
(www.ecologistasenaccion/consumo
) y que servirán como
contramodelo publicitario en los Premios Sombra de la publicidad, que se
celebrarán a finales de mayo como premios alternativos críticos a los
Premios Sol de la publicidad.

*Para más información:*

*María González Reyes 914677580*

*Charo Morán Cuadrado917265152*

http://www.ecologistasenaccion.org/consumo

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Comunicado – Sociedad – Día del Consumidor

[polomoir] (Colombia) “Nadie puede pretender la unidad con el máximo de sus creencias”: Robl edo

Visite nuestras páginas:http://www.moir.org.co,http://tribunaroja.moir.org.co , http://www.robledosomostodos.com,  y
http://www.deslinde.org.co

Siga los twitter del senador Jorge Enrique Robledo en http://twitter.com/#!/JERobledo

——————————————————————————————–

 

“Nadie puede pretender la unidad con el máximo de sus
creencias”: Robledo

Periódico Desde
Abajo, Bogotá, febrero-marzo de 2012

——————————————————————————————–

 

En el Polo
Democrático Alternativo (PDA), luego de años de incansable activismo de miles
de personas, hay espacio para la reflexión y la planeación colectiva. El
motivo, la realización en abril próximo de lo que por meses se entendió como un
congreso nacionl ideológico y ahora se asume como un seminario de igual
carácter, sin poder decisorio, y sí como abrebocas para su tercer Congreso.
Según Robledo, “todos los temas se pueden proponer”: revisión de actuaciones,
identificación de contradicciones, profundización de acuerdos, balance de los
cinco años de vida del Polo. Sin duda el debate será intenso. ¿Saldrá el Polo
fortalecido de esta agenda ideológica y política?

 

desdeabajo
–da–. ¿Qué función cumple dentro de la situación del PDA el seminario
ideológico que se realizará en abril?

Jorge Enrique Robledo
–JER–. Lo primero por destacar es la importancia que tiene para el PDA tomarse
un respiro para evaluar sus años de labor, para que su dirigencia, toda,
discutamos todos los temas, más cuando es evidente que hay hechos que han
impactado al PDA de distinta manera.

Me imagino entonces
este seminario ideológico como un momento para que los asistentes planteemos
todo aquello que deseamos discutir. Allí no habrá temas vedados, y no dudo que
se presentarán distintos énfasis sobre el análisis de lo acontecido.

 

da. ¿Cómo se
está preparando este seminario?

JER. Está sucediendo
una cosa muy enriquecedora, y es la circulación de documentos de distintos
sectores. Se están haciendo eventos preparatorios del seminario ideológico
nacional en los departamentos, municipalidades y localidades. Es decir, un gran
esfuerzo, donde, con seguridad, no hay cosas que sobren, donde las propuestas,
debates, etcétera, son positivas, y sin duda, preparan al PDA para la
realización de su tercer Congreso, que habrá que hacerlo en algún momento, el
cual tendrá que tomar decisiones, pues el seminario ideológico no lo entiendo
como un evento con tal carácter sino para oírnos todos, en un ambiente de
fraternidad y actitud democrática.

 

da. Habiéndose
ido Petro y la corriente progresista alguien podría decir que ya no hay nada
que discutir en el PDA. A propósito: En la discusión con Petro y la corriente
que pudo conformar, ¿hay un sustrato ideológico? ¿Cuál sería el punto de
divergencia?

JER. No hay
organizaciones de seres humanos donde no haya contradicciones, y lo que muestra
la vida es que cuando se resuelve una contradicción principal, cuando deja de
serlo, aparecen otras contradicciones. O sea, las contradicciones son la vida
de las organizaciones. En esto el PDA tiene que hacer conciencia. El punto
donde debe avanzar es en entender cómo el debate se adelanta en beneficio del
partido y su unidad.

El problema que ha
tenido con esto el Polo es que prácticamente desde su fundación algunos
entraron con un proyecto de vida que realmente no respondía al proyecto del
Polo, entonces quisieron usarlo como estribo para sus aspiraciones personales,
y cuando calcularon que no les era útil, se fueron.

Aspiro que aquí
estemos, y nos quedemos, los que tenemos al PDA como un proyecto estratégico
que supere nuestra propia existencia. Si algo le ha hecho falta al país es la
existencia de un partido de izquierda, democrático, fuerte, y ese es el Polo.

 

La constante

 

da. Pero
volvamos a las diferencias con Petro

JER. Las escisiones
sufridas, tanto la de Lucho Garzón como la de Petro –que las considero del
mismo signo en sus aspectos medulares– yo diría que se estrellan contra dos
cosas claves del PDA: primero, sus normas estatutarias y segundo su ideario. En
ambos casos se salen del Polo porque no quisieron cumplir con sus principios de
unidad.

Hay que recordar que
cuando se crea el Polo se dota de dos pilares fundamentales: 1. el ideario de
unidad, y, 2. los estatutos, que son el mecanismo mediante el cual se resuelven
las diferencias, que son naturales.

Entonces, ni Lucho ni
Petro quisieron someterse a los estatutos. Cuando estos les resultaron de
conveniencia, los respetaron; y cuando ya no les fueron convenientes los
desecharon y prefirieron irse.

El caso más reciente,
el de Petro, ¿por qué se va del Polo? Porque sin tener los votos suficientes
para ser su presidente, quiso serlo. Esa es la razón de fondo del rompimiento.
Dice: o me nombran presidente del Polo o me dedico a hacerle todo el daño que
pueda. Ahí viene lo segundo: nos dice con todas las letras: quiero la dirección
del PDA para hacer acuerdos con Santos, y resulta que Santos representa en
Colombia las fuerzas retardatarias del país.

 

da. Pero,
¿esto es una diferencia ideológica?

JER. Creo que el Polo
acertó cuando dijo que no se debería hacer acuerdos con Santos. Si algo está
todos los días más claro es la naturaleza retardataria de Juan Manuel Santos, y
sus inmensas coincidencias, en los asuntos fundamentales, con Álvaro Uribe. Es
más, está quedando claro -las cifras lo están demostrando- que la ley de
tierras, que era su gran propuesta, se está convirtiendo en fraude matemático.
Estoy demostrando en el actual debate que en este momento ya el gobierno sólo
aspira a tener, al final del 2013, once mil restituciones, de 160 mil que
prometió. Pero sí hacen avanzar las reformas legales para poderle entregar
todos los baldíos del país a los monopolios y transnacionales.

Entonces, ahí tenemos
una diferencia inmensa con Gustavo Petro, y es evidente que él –y la gente que
lo rodea- no hace ni el menor gesto de oposición, en nada, al gobierno de Juan
Manuel Santos. O sea, aquí sí hay problema políticos de fondo.

Y con don Luis
Eduardo Garzón, ni se diga, ¿no lo vio bailando Aserejé con Álvaro Uribe y
Peñalosa? Creo que Petro avanza en la misma dirección de Angelino Garzón, que
es el precursor, y don Luis Eduardo Garzón, su seguidor. Si la vida me
demuestra otra cosa, ya veremos, pero todos sus pasos van en esa misma
dirección.

 

da. Hay una
idea muy difundida por los medios de comunicación (y con credibilidad en muchos
simpatizantes de la izquierda) y es que un movimiento político de izquierda en
Colombia tiene que ser amplio, que incluya todas las clases sociales, pero que
en el Polo se impuso la idea de la “extrema izquierda” que aún sueña con el
comunismo y el proletariado. En ese caso Petro sería la amplitud. Sin embargo
si tenemos en cuenta la historia ideológica del Moir semejante versión no
parece convincente. ¿Qué piensa de esto?

JER. Esa es otra
falacia. No se puede perder de vista que la derecha tradicional de Colombia, desde
que el Polo nació, hizo esfuerzos por someterlo a sus designios. Para ilustrar
esto, un chiste de la plutocracia bogotana: dice el plutócrata: “a mi me
encanta la izquierda y los del Polo, eso sí, que sean obedientes, ala”.

Entonces, la derecha
ha conspirado todo el tiempo contra el Polo: o para doblegarlo y volverlo un
partido de bolsillo de la derecha (otro caballo más del mismo dueño, que corre
en las carreras presidenciales de Colombia) o para dividirlo. Y han metido baza
todo el tiempo en los asuntos del Polo, y han mentido de manera sistemática.

Entonces, dicen que
en el Polo hay quienes no estamos por una política amplia. El ideario de unidad
del Polo no puede ser más amplio. Alguien puede decir que este ideario, que es
el programa del Polo, lo que nos unificó a todos, y que duramos discutiéndolo
un año, retoma en cierto sentido las mismas reivindicaciones burguesas
levantadas durante el siglo XIX. Se trata de un programa donde cabe casi toda
esta nación, o sea, ¿más amplitud?

Pero, además, si miran
mi práctica y la del Moir, siempre nos han criticado porque tenemos una
política de extrema amplitud. ¿Cuál es el debate del TLC? ¿No es en defensa de
la producción industrial y agropecuaria nacional, incluida la del empresariado?
Ahora, ¿se puede más amplitud?

 

da. Pero
algunos dicen que tal amplitud es en lo económico, pero que en lo político el
Moir abandonó su idea de aliarse con la burguesía nacional.…

JER. Bueno, hay que
aclarar que estamos en el PDA, donde están representados todos los sectores sociales
de este país. Ese es el encanto del Polo: en él está representado todo lo que
cabe en el ideario de unidad, inclusive sectores burgueses pueden estar en el
Polo, no tienen por qué no estar. ¿Más amplitud? Le hice la campaña electoral a
Gustavo Petro con todo entusiasmo. Y apoyamos decisiones como las de impulsar a
Verano de la Rosa en el Atlántico; se decidió votar por Horacio Serpa en
Santander y se respetó tal decisión…

 

da. O sea que
no es Petro el dueño de la bandera de la alianza amplia.

JER. No. Pero, ¿dónde
está la diferencia? En que hay quienes quieren hacer una alianza muy amplia con
las concepciones de la derecha, y otros queremos una alianza amplia pero con
una concepción que no sea de derecha. Este es el punto.

Aquí Santos tiene una
gran unidad, inmensa, pero ¿para qué? Para más neoliberalismo, más libre
comercio, más desigualdad social.

Nosotros, el Polo,
aspiramos a otra unidad. El Polo en sí mismo es una unidad, y aspira a una
unidad con otros sectores de la vida nacional, pero con unos acuerdos mínimos,
de signo democrático. Tal acuerdo lo he resumido en 4 aspectos: 1. Defendamos
la soberanía: que Colombia se relacione con el mundo pero no como un Estado
vasallo 2. Defender la producción industrial y agropecuaria, la de los campesinos
y artesanos, pero también la del empresariado del campo y la ciudad. 3.
Defender el trabajo, con todo lo que significa defender la vida del pueblo:
salud, educación y, 4. Defender la democracia auténtica, que incluye no a la
lucha armada en las condiciones de Colombia. Este programa es de una inmensa
amplitud, cabe todo el empresariado que quiere estar allí, y todo el que
levante la mano sería bienvenido.

Entonces, si hay una
acusación calumniosa, es señalarme a mí o al Moir como una fuerza sectaria en
lo que tiene que ver con las relaciones políticas.

Tal señalamiento son
mentiras para justificar que se mueven hacia el establecimiento; pero con
Álvaro Uribe no hacemos alianzas, ni con Juan Manuel Santos, no por un problema
personal sino por las políticas que representan.

 

La agenda

 

da. En este
contexto, ¿cuáles serían los temas claves de una discusión ideológica ahora,
con lo que queda del Polo, sin el “progresismo”?

JER. Creo que el Polo
debe insistir en tres grandes ideas:

1. Mantenernos en el
ideario de unidad. No se trata de que no se puedan hacer ajustes, pero sus
rasgos fundamentales hay que defenderlos, porque, pienso yo, es el ideario
democrático de este país; un ideario que, si se quiere, podemos llamar de la
izquierda.

2. El cumplimiento de
los estatutos. Buena parte de los líos del Polo es porque no se respetan los
estatutos. No hay partido que pueda funcionar bien sin unas reglas para el
manejo de las contradicciones, que es lo que son los estatutos. Y la regla de
oro final de los estatutos es que cuando no hay acuerdo se debe resolver
votando, que fue lo que no aceptaron los que se fueron del Polo. Ellos querían
mandar siendo minoría. Entonces, ¿qué demócrata es aquel que no está dispuesto
a cumplir cuando pierde?

3. Esto no está
escrito, pero se debería aceptar y entender: ¿cómo aprender a manejar las
diferencias sin agravios, o sea, cómo aprender a manejar las diferencias sin
hacerle daño a la organización?.

En esto tuve una
contradicción todo el tiempo con Petro. Fue imposible convencerlo de que el
debate interno no lo librara con el “todo vale”. Y su actitud le hizo un
inmenso daño a la organización… y se lo sigue haciendo.

Ahora, cuando uno ve
que su proyecto de vida no es el del Polo, entonces comprende por qué hizo lo
que hizo.

 

da. ¿Con la
gente que está en el Polo ahora, piensa que no se vislumbran temas de fondo, de
contenido ideológico, que generen contradicciones? ¿Será que lo de Petro opacó
la posibilidad de un debate sobre temas sustanciales?

JER. No creo que nada
opaque ningún debate, todo el mundo tiene derecho a proponer lo que quiera en
los certámenes del Polo, y habrá que librar el debate; quien quiera proponerle
modificaciones al ideario de unidad que lo plantee y que se dé el debate, y
buscamos los acuerdos. No puede haber temas vedados.

 

da. ¿Pero ve
algún tema delicado que esté sobre la mesa?

JER. Creo que en sus
rasgos fundamentales el ideario de unidad es un acierto descomunal. Hasta dónde
puede llegar la unidad: eso es algo importante de entender. Ahí, claro, no está
todo aquello que quisiéramos tener. Nadie puede pretender la unidad con el
máximo de sus creencias. El ideario es un mínimo. Pero a mi juicio es un mínimo
superlativo: casi que puedo retar a cualquier persona de América Latina a que
presente un programa de un partido de izquierda más coherente y mejor
estructurado que el del Polo; pero eso sí, unitario, porque si usted intenta
meterle más de lo que permite la unidad pues la unidad no se da, o es menor.
Entre más aspire usted a poner de lo suyo, de lo que es más propio a usted, en
una cosa que es común, entonces se va reduciendo el tamaño de la unidad. Para
el tamaño del frente que necesitamos en Colombia, ese ideario es superbueno.

 

da. …Y temas,
por ejemplo, como el conflicto armado, la negociación, la paz.

JER. Creo que el tema
está muy bien planteado en el Polo. ¿Qué dice el Polo sobre este tema? Primero,
no estamos de acuerdo con la lucha armada ni con el secuestro ni la extorsión,
ni ese tipo de prácticas. Creo que esto es un acierto enorme del Polo,
histórico. Segundo, estamos por una solución política negociada de ese
conflicto.

 

Lo que vendría

 

da. Pero
frente a lo dicho hay dos concepciones en la opinión pública: unos que dicen
que el Polo no es suficientemente claro en el tema (la derecha), y otros que
dicen que el Polo es muy débil en el planteamiento de la paz y que esa bandera
se la ganó una organización como “Colombianas y Colombianos por la Paz”.

JER. Esa son
opiniones, pero personalmente pienso que el Polo ha hecho lo que puede hacer en
un tema que no es de su control. Es que el Polo no representa (ni es) a los que
están alzados en armas, ni es ni representa al Estado colombiano; entonces,
vamos hasta donde podemos ir, según se mueven las circunstancias de hoy.

Y, ¿qué es lo que
hacemos hoy?, una expresión de buena voluntad que parte de un principio: no
estamos de acuerdo con el uso de la violencia como manera de resolver las
contradicciones económicas y políticas en Colombia. Y segundo, vemos con buenos
ojos la solución política del conflicto. Ahora, cómo se desarrolle en la
práctica esa solución política pues habrá que ir analizándolo, pero estén
seguros que el Polo nunca se opondrá a nada que conduzca a la paz en Colombia.
Que otras personas hacen más cosas, bueno, es probable, porque si una
organización se crea para hacer más cosas en ese sentido, pues tiene todo el
derecho de hacerlo. Ahora, si hay nuevas propuestas sobre este particular, que
se planteen, y se discutan. Esa es la riqueza del Polo. Pero quien plantee
uniformar al Polo o elevar las exigencias programáticas, democráticas, a
niveles inconvenientes, no le hace bien al Polo.

El Polo tiene como
propósito ganar el poder en Colombia, y eso nos exige contar con una inmensa
fuerza, para lo cual se requiere una gran unidad, la cual no será posible si el
programa va más allá de donde puede ir para ganar esa unidad.

 

da. Entonces
el seminario ideológico es un espacio para aclimatar la vida política del
partido, darle un respiro desde un balance y proyectarlo hacia la nueva jornada
que viene…

JER. Esa es mi
interpretación, pero es posible que existan otras, uno de los encantos del Polo
es su inmensa diversidad, pero si logramos esto que estoy planteando:
escucharnos a profundidad, detectar las coincidencias, los matices, etcétera,
lo cual nos ayudaría en perspectiva del próximo Congreso, eso ya sería
buenísimo.

 

da. Bien, esa
es la perspectiva orgánica, pero en lo público: ¿cuáles deberían ser los
propósitos fundamentales para los próximos años?

JER. Bueno, el Polo
se puede proyectar con muchos y muy buenos propósitos, pero mientras no
garantice los tres que son fundamentales no avanzaremos. Dos que son la parte
programática y la estatutaria que ya mencioné. Y la otra cosa en la que el Polo
tiene que hacer esfuerzos mayores (que los hace y muy importantes, y en eso el
PDA es de lejos el mejor de los partidos que hay en Colombia) es el respaldo y
la vinculación con las luchas de la gente; ahí todavía podemos y debemos ganar
muchísimo terreno, sin el cual no vamos a ganar este país. Es decir, que los
colombianos vean al Polo como su partido.

Puede haber más
aspectos por enfatizar, pero estos tres son de la mayor importancia.

 

da. De este
seminario ideológico sería predecible que se avance hacia un programa de
gobierno?

JER. Creo que sí. Uno
de los grandes aportes de Aurelio Suárez y el equipo que lo acompañó en la
campaña a la alcaldía de Bogotá, fue el inmenso esfuerzo por crear un programa
parcial –digamos, municipal– coherente con el programa general del Polo. Eso no
se había hecho antes. Ahí tenemos un avance grande: convertir en cosas más
específicas el ideario de unidad del Polo.

Ahora, para un
proceso electoral presidencial, hay que hacer también este tipo de ejercicio.
Entre todos, sin renunciar al ideario de unidad.

 

da. ¿Y es
posible hacer propuestas de reforma en este capitalismo salvaje? O el PDA, como
dicen algunos, es negativista.

JER. Claro que sí es
posible y eso es lo que propone el Polo: reformas. Eso es su ideario de unidad.
Precisamente por eso no hay tal negativismo. El ideario está lleno de
propuestas, y hacemos propuestas tanto en lo que aceptamos como en lo que
negamos. Porque cuando usted dice no al TLC, eso es una propuesta; lo que pasa
es que no son propuestas neoliberales, y para los que piensan que esas son las
únicas propuestas pues es lógico que nos digan negativistas.

 

da. ¿A su
juicio, entonces, no es urgente cambiar o profundizar el ideario de unidad?

JER. Ninguno de los
problemas del Polo es culpa del ideario de unidad. Ahora, si alguien tiene
propuestas para mejorar el ideario, que las presente.

 

da. ¿Quiere
decir que apuntar fundamentalmente a lo ideológico sería como buscar la fiebre
en la sabana?

JER. Pues, deme un
ejemplo de algo que esté mal en el ideario de unidad. O ¿qué han oído sobre eso?
Por ejemplo ¿No defendemos a los trabajadores de la educación pública? O en
términos programáticos: ¿A qué estamos renunciando? Si es así que se diga, y no
hay problema, se discute y se cambia; en esto no podemos ser dogmáticos.

 

—————————————————————————–

Por favor incluya las direcciones polomoir@listas.moir.org.co y polo-moir@lists.riseup.net en su libreta de direcciones para que no sean
consideradas spam
. Estos envíos se hacen
por lo menos una vez a la semana; si dejan de llegarle, háganoslo saber
. Si no desea seguir recibiendo
nuestros correos, respóndanos pidiendo su retiro de la lista. Si desea publicar
nuestros artículos, incluya nuestras páginas como crédito de los mismos.

 —————————————————————————–

FontFuente: moir@moir.org.co

Comentaris tancats a [polomoir] (Colombia) “Nadie puede pretender la unidad con el máximo de sus creencias”: Robl edo

Notícies solidàries, 14-03-12

Butlletí Coordinadora d’ONG Solidàries

Coordinadora d’ONG Solidàries

Butlletí setmanal

Notícies

«El desenvolupament econòmic sense un desenvolupament humà previ
és fictici, un fracàs»

Ara fa 11 anys naixia el col·lectiu gironí de suport a
l’Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador

amb l’objectiu de donar suport a l’alfabetització del poble de
Nicaragua i de cooperar amb l’entitat nica. Per aquest 2012, el
col·lectiu gironí ha engegat una campanya de sensibilització sobre
l’alfabetització i les llengües minoritàries i minoritzades, que
té com a eix central el llibre «Ensenyar, aprendre salvar-se. Lan
Daukaia, Lan Takaia, Swakwi Takaia.» És la nostra proposta per a
l’entrevista de l’Espai Entitats

del mes de març.

Saber-ne més

«Moviments indígenes. Sumak Kawsay»

La Comissió de l’Agenda Llatinoamericana

organitza una xerrada sobre moviments indígenes

, amb la participació de l’antropòleg Xavier Albó

, especialista en la presència indígena camperola i la
interculturalitat a Bolívia. Albó parlarà dels moviments indígenes
i ho desenvoluparà al voltant del Sumak Kawsay. Bon Viure-Bon
Conviure, que ha estat el lema de la campanya de sensibilització de
l’Agenda d’aquest 2012. La xerrada es farà a la Facultat de Lletres
de la UdG, el proper dimarts 20 de març, a les 18.30h.

Saber-ne més

El 64% de la població mundial analfabeta són dones. Com ens en
sortim?

A l’Estat espanyol hi ha més de 800 mil persones analfabetes i la
majoria d’aquestes, són dones. El Col·lectiu per la Igualtat

i el Grup de Gènere i Interculturalitat

de la Coordinadora d’ONG Solidàries
organitzen el proper dimecres 21, un berenar-tertúlia per parlar
de com afecten a les dones els diferents analfabetismes -funcional,
econòmic, polític, digital-, a propòsit de la publicació del
llibre de l’AEPCFA
, «Ensenyar, aprendre salvar-se. Lan Daukaia, Lan Takaia, Swakwi
Takaia.»

Serà a partir de les 19h., al Centre Cívic Santa Eugènia-Espai
Marfà, de Girona.

Com captar fons per a la teva entitat?

Amb l’excusa de la crisi, moltes administracions han passat la tisora
a les polítiques públiques de cooperació i educació pel
desenvolupament. Buscant noves fonts de finançament, moltes entitats
heu començat a familiar-vos amb el crowfunding, o dit d’altres
maneres, el micromecenatge o les plataformes de finançament
col·lectiu. És a dir, un web des d’on una entitat pot aconseguir una
quantitat de diners prefixada en un derminat període de temps i per
aplicar-la a un projecte concret. Jaume Albaigès ha fet un recull de
les principals característiques i una comparativa de 7 plataformes de
crowfunding.

[Més

]

Presentació de la convocatòria de subvencions de l’ACCD 2012

El director de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament,
Carles Llorens, vindrà a la seu de la Coordinadora d’ONG Solidàries
per presentar a les entitats les convocatòries de subvencions 2012
que s’obriran en breu i resoldre dubtes sobre les novetats que s’hi
contemplen. La trobada serà el proper dijous 22 de març, a
les 19.30h. Foto: Teixidors de Xarxes

4.500 euros de multa per manifestar-nos contra el feixisme?

El Departament d’Interior ha multat amb 4.500 euros a dues persones
per haver-se manifestat el 27 d’agost a Salt contra el feixisme de
Josep Anglada i de la Plataforma x Catalunya. La campanya Pel Dret a
Manifestar-nos
et proposa diverses maneres de col·laborar contra aquesta
sanció.

[Més

]

Segueix-nos a:

Agenda

Xerrada de Bru Rovira

El periodista Bru Rovira mostrarà la seva visió d’un periodisme
que vol dedicar una atenció especial a les històries dels altres i
donar veu als més vulnerables.

14 Mar 2012 a les 19:00h

Lloc: CaixaFòrum. Ciutadans, 19
(Girona)

Concentració pel dret a un tracte digne

La Plataforma d’Afectats per la Pobresa convoca a una concetració
contra la mala gestió, els llargs tràmits, la manca d’ajudes i la
manca d’aliments.

15 Mar 2012 a les 13:00h

Lloc: Plaça de l’Ajuntament
(Figueres)

Organitza: Plataforma d’Afectats per la Pobresa

Programa

Assemblea final de la campanya de l’Agenda Llatinoamericana Mundial
2012

Assemblea final de valoració de la campanya de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial 2012, que porta per lema “Sumak Kawsay. Bon
Viure – Bon Conviure”. Després es farà un dinar de germanor. Per
assistir-hi, s’ha de fer reserva prèvia al número de telèfon 972 21
99 16 o al correu electrònic llatinoamericana@solidaries.org

abans del dimarts 13 de març.

Aquesta, és una trobada de participació, de seguiment, de
preparació…i tothom hi està convidat.

17 Mar 2012 a les 10:30h

Lloc: Sala d’actes de l’Hotel d’Entitats
(Arbúcies)

Organitza: Comissió de l’Agenda Llatinoamericana

Tercer Concurs de Relats de Voluntariat Social

La Federació Catalana de Voluntariat Social

(FCVS) convoca el 3r Concurs de Relats de Voluntariat Social

amb l’objectiu de donar veu a tots aquells voluntaris i voluntàries
que cada dia dediquen part del seu temps als altres. Es tracta d’una
convocatòria oberta a qualsevol persona que vulgui explicar i
compartir la seva experiència com a voluntari o voluntària social.
El concurs és duu a terme a nivell de Catalunya però té quatre
convocatòries corresponents als següents territoris: Barcelona,
Tarragona, Lleida i Girona. En el cas de Girona, cal que envieu els
vostres relats a girona@federacio.net
, abans del 20 de març de 2012.

20 Mar 2012

Programa

Presentació del llibre «Ensenyar, aprendre, salvar-se. Lan
Daukaia, Lan Takaia, Swakwi Takaia»

Presentació del llibre «Ensenyar, aprendre, salvar-se. Lan
Daukaia, Lan Takaia, Swakwi Takaia», de l’Associació d’Educació
Popular Carlos Fonseca Amador. Hi intervindran Sebas Parra, Ignasi
Vila i Joan Colomer.

23 Mar 2012 a les 20:00h

Lloc: Biblioteca Massagran
(Salt)

Organitza: Assemblea Local de Salt de GRAMC

Programa

Jornades d’Associacionisme Comunitari

Jornades adreçades a persones amb inquietuds en el món associatiu
i en projectes per a la comunitat. La data límit d’inscripció (5
euros) és el 17 de març.

24 Mar 2012 a les 09:30h

Lloc: Palau de Congressos
(Girona)

Organitza: Xarxa de Centres Cívics, Crisàlide i Ajuntament de
Girona

Programa

Mercat d’Intercanvi al Barri de Sant Narcís

Durant tot el matí.

25 Mar 2012 a les 10:00h

Lloc: Rambla Ramon Berenguer (davant del col·legi Mare de Déu
del Mont).

Organitza: Banc del Temps de Pont del Dimoni.

Programa

Presentació d’«Ensenyar, aprendre, salvar-se. Lan Daukaia, Lan
Takaia, Swakwi Takaia.»

L’Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador presenta el
llibre «Ensenyar, aprendre, salvar-se. Lan Daukaia, Lan Takaia,
Swakwi Takaia.» Hi intervindran Ferran Parra, Mariona Parra, Sebas
Parra i Suso Vázquez.

28 Mar 2012 a les 19:00h

Lloc: Seu de la CGT a Girona (av. Sant Narcís, 28, entl. 2a)
(Girona)

Organitza: Ateneu 19 juliol de la CGT-Girona

Programa

Presentació d’«Ensenyar, aprendre, salvar-se. Lan Daukaia, Lan
Takaia, Swakwi Takaia.»

L’Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador presenta el
llibre «Ensenyar, aprendre, salvar-se. Lan Daukaia, Lan Takaia,
Swakwi Takaia.» Hi intervindran: Mònica Gonzàlez, Magaly Morales,
Sebas Parra, Xevi Sala Puig, Carles Serra i representants dels centres
educatius del municipi.

30 Mar 2012 a les 20:00h

Lloc: Sala de lectura del Local Social (c.del Tren, 49)
(Quart)

Organitza: Ajuntament de Quart i Solidariquart

Programa

Solidaritat amb Nicaragua. Jornada familiar lúdica i festiva.

Jornada lúdica i festiva: gincama per a nens de 3 a 10 anys,
música en viu a càrrec de Beto i Doris Garcia, taste gastronòmic
cultural i xerrada a càrrec de Martí Jutglar i Àlex García,
que explicaran les seves experiències a Potrerillos i Nicaragua a
través d’un vídeo. L’activitat és gratuïta i oberta a tothom.

31 Mar 2012 a les 16:00h

Lloc: Espai Jove-Local Social
(Camós)

Organitza: Banyoles Solidària, Ajuntament de Camós i
Associació de Joves Tabitum

Programa

Per donar-vos de baixa, cliqueu
http://solidaries.org/news/?p=unsubscribe&uid=e7090003ed02315d92e75f2e8b37377c
Per actualitzar les vostres dades, cliqueu
http://solidaries.org/news/?p=preferences&uid=e7090003ed02315d92e75f2e8b37377c

powerphplist.png

FontFuente: comunicacio@solidaritat.org

Comentaris tancats a Notícies solidàries, 14-03-12

EUROVEGAS: NO AL CHANTAJE DEL EMPLEO NI EN MADRID NI EN CA TALUÑA

EUROVEGAS: NO AL CHANTAJE DEL EMPLEO NI EN
MADRID NI EN CATALUÑA
Data: Wed, 14 Mar 2012 13:53:49 +0100
De: Mariola Olcina – Prensa en temas UE
14 de marzo de 2012

*EUROVEGAS: NO AL CHANTAJE DEL EMPLEO NI EN MADRID NI EN CATALUÑA*

*Esta mañana en rueda de prensa, la /Plataforma Eurovegas No/ ha
mostrado su total oposición a la instalación del Proyecto de juego, ocio
y turismo /Eurovegas /en Madrid, Cataluña o cualquier otro lugar porque
la construcción de este macrocomplejo no es sinónimo de prosperidad sino
de precariedad laboral, injusticia fiscal, destrucción ambiental y
desigualdad social. La /Plataforma Eurovegas No/ exige que se promueva
un modelo productivo y de consumo medioambientalmente sostenible y
socialmente justo. *

La opacidad informativa con la que las Administraciones están celebrando
las negociaciones con el inversor Sheldon Adelson, presidente de Las
Vegas Sands Corp., han llevado a diversas organizaciones civiles,
colectivos, movimientos sociales y sindicatos a crear esta Plataforma
desde la que informar a la ciudadanía acerca de las repercusiones en
materia ambiental, fiscal, social y laboral que tendría el proyecto.

La Plataforma denuncia las condiciones de precariedad en las que se
desarrollarían los empleos que prevé la Administración pública, ya que
una de las exigencias que el inversor estadounidense impone es la
anulación del Estatuto de los Trabajadores y las garantías que éste
supone. Una de las portavoces, Ana Sanz, destaca la violación de los
derechos laborales y sindicales derivados de la puesta en marcha de este
proyecto: “los 261.000 puestos de trabajo que se han estimado ha
generado falsas expectativas en la población, pero son datos escasamente
argumentados. Las cifras no están basadas en prospectivas reales, por lo
que habría que preguntarse qué intereses hay detrás de este proyecto,
además de qué tipo de empleo y en qué condiciones lo están ofreciendo.
Hay que fijarse en el calidad”.

Otra de las transformaciones que la Administración está dispuesta a
asumir es la exención de algunos impuestos, como el pago de las cuotas a
la seguridad social y la liquidación del IVA, entre otros. La Plataforma
advierte que la relajación de las exigencias en los controles de la Ley
de Blanqueo de Capitales abriría la puerta al lavado de cantidades
millonarias de dinero negro, algo que atentaría frontalmente contra el
plan antifraude aprobado por el Gobierno hace sólo dos semanas y con el
que prevé recaudar más de 8.000 millones. Por otra parte, algunos
expertos en la materia señalan que se verá vulnerado el artículo 31 de
la constitución, relativo a la igualdad en el sistema tributario. Desde
la plataforma se insiste en que esta injusticia fiscal no es tolerable.

Otro de los portavoces de la /Plataforma Eurovegas No,/ Carlos Ruiz,
destaca que el proyecto supone nuevamente “la cesión de derechos
sociales y económicos en favor del capital como fórmula neoliberal en un
contexto de crisis económica, social, energética y también democrática”.
Añade también que “los expertos valoran el fraude fiscal en 70.000
millones de euros, además de que viola los principios constitucionales y
no supone una mejora en términos de redistribución de la riqueza”.

Este macrocomplejo también es un ejemplo palpable del modelo
socioeconómico actual que destruye el medioambiente y atenta contra los
derechos sociales. Los impactos medioambientales que supondría el
proyecto en materia medioambiental son: la sobreexplotación y el cambio
de uso de recursos, el incremento de residuos y la posible afección a
espacios naturales protegidos. Cristina Fernández destaca al respecto
que “el coste energético de las máquinas tragaperras equivaldría a la
energía consumida por toda la población de Majadahonda”, según cálculos
de la propia Plataforma.

Por otra parte, y en contraposición a lo que aventuran las voces
oficiales, Eurovegas supondría un riesgo de apertura a las mafias
vinculadas con la trata de mujeres y niñas, como ya ocurre en otros
complejos de ocio parecidos. “¿Eurovegas compensa la destrucción
ambiental y la violación de derechos sociales que conlleva, teniendo en
cuenta que los beneficios solo van a parar a una minoría?”, reflexiona
Cristina Fernández. La portavoz indica también que este proyecto
demandará gran cantidad de infraestructuras y movilizará enormes
cantidades de materia y energía. “Eurovegas supone una amenaza ambiental
relacionada con la explotación de recursos y la generación de residuos
que perpetúan un modelo de consumo y turismo insostenible. Es paradójico
que la propuesta de salida a la crisis sea ahondar en ese modelo”.

La plataforma ha tenido conocimiento de que en Leganés, en el pleno
municipal, han votado en contra del proyecto y enGetafe hoy mismo en el
pleno es probable que aprueben una moción contra /Eurovegas. /

//

En conclusión, la posible puesta en marcha del proyecto Eurovegas bajo
el discurso del aumento del empleo, esconde impactos socioambientales
que ya se conocen de otro tipo de proyectos y que, desde la Plataforma,
se pretenden visibilizar. Este movimiento ciudadano se resiste a dar por
bueno un proyecto que atenta contra los derechos fundamentales y que es
promovido como salida a una crisis estructural utilizando nuevamente las
recetas más conservadoras y neoliberales de un modelo productivo y de
consumo injusto e insostenible. La /Plataforma Eurovegas No/ no está de
acuerdo con el empleo a cualquier precio ni con la instalación de una
zona franca favorecedora del blanqueo de capitales y del beneficio
económico a toda costa. Por ello, exigen la apertura de espacios de
participación ciudadana en la toma de decisiones.

//

*Próximos eventos:*

*Sábado 17 de marzo en Sol, a las 12h* de la mañana, la Plataforma
Eurovegas No realizará una acción original en frente del edificio de la
Comunidad de Madrid en señal de protesta con el fin de sensibilizar a la
ciudadanía acerca de los impactos del proyecto.

*Más información: *

*María Fernández, 607 18 25 50*

*Juan García, 654 14 34 71*

*Rodrigo Fernández, 620 03 15 68*

*Ana Sanz, 659 06 76 64*

*Cristina Fernández, 630 29 28 28*

FontFuente: suport@pangea.org

Comentaris tancats a EUROVEGAS: NO AL CHANTAJE DEL EMPLEO NI EN MADRID NI EN CA TALUÑA