Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 13 de April de 2012

[Mitjans] Comunicat-Societat- Neix la Xarxa Internacional Auditoria Ciutadana (Internacional Citizens Audit Network – ICAN). Sota el lema “No devem, no paguem!”

[CAT] [CAST a continuación]

*
Coordinen esforços a Europa i el Nord d’Àfrica per a lluitar contra el
Deute i l’Austeritat.
*
*Neix la Xarxa Internacional Auditoria Ciutadana (Internacional Citizens
Audit Network – ICAN). Sota el lema “No devem, no paguem!”, la ICAN
aglutina moviments i xarxes de diferents països europeus i del nord
d’Àfrica que lluiten contra les mesures d’austeritat a través de la
realització d’Auditories Ciutadanes del Deute.*

Aquest cap de setmana s’ha celebrat a Brussel·les la primera trobada
EuroMediterrània de la recent formada Xarxa Internacional per
l’Auditoria Ciutadana del Deute, en la que han participat activistes de
dotze països: Grècia, Irlanda, Portugal, Espanya, Itàlia, Polònia, Regne
Unit, França, Alemanya, Bèlgica, Egipte i Tunísia. En els diferents
territoris s’estan desenvolupant o iniciant Auditories Ciutadanes del
Deute o campanyes contra l’austeritat i el Deute.

Durant la reunió es van compartir les experiències de les diferents
organitzacions, xarxes i moviments socials participants, posant en comú
el tipus d’auditoria que estan duent a terme o promovent a cada país,
així com quin tipus d’accions i estratègies de mobilització social es
donen a cada territori (veure a l’annex la relació de les diferents
campanyes a cada territori). Entre elles es va presentar la Plataforma
Auditoria Ciutadana del Deute “No devem, no paguem!”, que agrupa
organitzacions i moviments socials a l’Estat espanyol amb la voluntat de
realitzar una Auditoria del Deute al nostre país.
Més enllà de l’intercanvi d’informació sobre com s’està afrontant a
cada país la situació del Deute, la trobada ha servit per establir les
bases per ampliar i millorar la comunicació i la coordinació de la xarxa
internacional. Una de les eines esbossades és el calendari comú en el
que s’identifiquen dates importants de mobilització contra el Deute i
l’Austeritat, com l’1 de maig -Dia del Treball-, del 12 i 15 de maig,
amb mobilitzacions a nivell global coincidint amb el primer aniversari
de l’inici del moviment 15M a Espanya, o del 16 al 19 de maig, dies en
què s’han convocat accions de protesta, assemblees i bloquejos contra el
Banc Central Europeu a Frankfurt.
En aquesta línia, s’ha acollit amb entusiasme la proposta grega de
convocar un Dia d’Acció Global contra l’Austeritat i el Deute, i en
solidaritat amb el poble grec, probablement durant la Setmana d’Acció
Global contra el Deute i les IFIs que es celebra anualment entre el 8 i
el 15 d’octubre. Aquest any coincidirà amb el 25 aniversari de la mort
de Thomas Sankara, president de Burkina Faso assassinat entre altres
raons per oposar-se al pagament del Deute. També s’ha acordat estudiar
la possibilitat de realitzar una segona trobada internacional amb més
participació d’activistes de base a començaments de la tardor de 2012,
probablement a Barcelona.
La trobada ha finalitzat amb la presentació per part d’activistes
gregues del tràiler Catastroika, dels autors de Debtocracy:
http://www.catastroika.com/
*CONTACTE*

Per a més informació sobre el desenvolupament de la Trobada
EuroMediterrània sobre Deute i Auditories realitzada a Brussel·les i
sobre laPlataforma Auditoria Ciutadana del Deute, “¡NO devem, NO
paguem!”, es poden posar en contacte amb:

auditoriabcn@gmail.com

@AuditCiudadana, @AuditoriaBCN
Annex: resum de les diferents mobilitzacions EuroMediterrànies contra el
Deute i per l’Auditoria presents a la trobada de Brussel·les

A *Espanya *la feina per realitzar una Auditoria Ciutadana del Deute es
va engegar a l’octubre de l’any passat, però és a finals de març de 2012
quan es configura la “Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute No devem,
no paguem!”, amb la participació de nodes locals de tot l’Estat. Partint
de l’existència d’indicis suficients d’il·legitimitat en el Deute que el
govern espanyol, juntament amb la UE o els governs autonòmics, està fent
servir com a motiu per tirar endavant una sagnant política d’austeritat,
es busca conèixer a través d’una Auditoria Ciutadana els detalls del
procés que ens ha portat a aquesta situació. La iniciativa té entre els
seus objectius l’exigència de poder decidir democràticament i
sobiranament què fer amb el Deute i amb el nostre futur, sense la
ingerència dels mercats financers, la Comissió Europea, el BCE i l’FMI.
Es tractarà d’un procés ciutadà, obert a totes aquelles persones que
vulguin participar-hi. Inclourà per una banda l’àmbit de l’Estat
espanyol com a deutor, ja sigui a través del Deute públic o del Deute
privat susceptible de convertir-se en públic en un futur, i de l’altra
els àmbits autonòmic i local. El procés de Auditoria tindrà a més una
visió integral, analitzant no només qüestions econòmiques i financeres,
sinó també impactes de gènere, socials, ambientals, culturals o
polítics. D’altra banda, inclourà el paper de l’Estat espanyol como a
creditor del Deute d’altres països del Sur global.

http://www.auditoria15m.org/index.php/es/component/content/article/40-nota-de-prensa-encuentro-estatal-madrid-23-25-de-marzo
Per la seva banda, a *Grècia *la població assisteix al que a la trobada
de Brussel·les s’ha qualificat de genocidi social. El país va iniciar
fa un any la campanya ciutadana per al No pagament i l’Auditoria del
Deute, amb molt recolzament social, especialment des del moviment
“Aganaktismeni” (Indignat), i amb especial insistència en la perspectiva
de gènere. Durant la intervenció de Yorgos Mitralias, del Comitè Grec
contra el Deute, es va recordar el farmacèutic jubilat que fa pocs dies
va decidir llevar-se la vida abans que perdre la dignitat davant la
retallada de la seva pensió.http://www.contra-xreos.gr/
La Auditoria *irlandesa* del Deute va començar al gener de 2011,
inicialment com un exercici acadèmic d’experts, a petita escala i amb
urgència. Gran part del Deute procedeix d’un sol banc, l’Anglo Bank
(sota investigació judicial), Deute que s’ha cobert amb un préstec del
BCE i que l’Estat segueix pagant mentre aplica mesures d’austeritat. Ara
inicien una fase d’educació popular i mobilització a partir dels
resultats de l’auditoria. Entre els seus objectius està la regulació a
nivell global del sector financer.http://www.notourdebt.ie/
A Portugal la campanya arrenca al setembre de 2011 i compta amb la
participació d’un ampli ventall d’experts, professionals i activistes de
base, amb l’objectiu final de forçar una reestructuració del Deute
públic davant al seva il·legitimitat, utilitzant l’estratègia de
l’auditoria com a base per a crear un nou paradigma social.
http://auditoriacidada.info/
A *Itàlia* diverses xarxes treballen la informació ciutadana des
d’universitats i escoles, mostrant la il·legitimitat del Deute públic,
argumentant el no pagament amb accions de mobilització contra els bancs
i els processos de privatització o la construcció de la línia d’Alta
Velocitat (TAV) Torino-Lione. Destaquen les denúncies contra els casos
de corrupció i la falta de regulació.

http://rivoltaildebito.globalist.it/
Al seu torn, Polònia ha gaudit d’un creixement econòmic promogut amb
préstecs d’entitats financeres, el possible resultat del qual serà una
altra crisi del Deute. Experimenten baixades d’impostos per a grans
empreses, increment de l’IVA (amb efectes sobre la població
desfavorida), reformes a la Seguretat Social (amb dificultats creixents
d’accés a la sanitat), processos de privatització i intencions de
retardar l’edat de jubilació. Una àmplia majoria de la població està en
contra d’aquestes mesures i aviat iniciaran els seu procés d’Auditoria.
http://nienaszdlug.pl/
A *Egipte* diverses persones i grups estan treballant en l’inici de la
seva campanya, amb la col·laboració d’organitzacions d’Alemanya, França
i Regne Unit. Entre els seus objectius hi ha la suspensió del pagament
del Deute. Amb l’actual govern en contra, que està subscrivint vuit
vegades més Deute que la dictadura anterior, també volen treballar sobre
el Deute odiós de l’era Mubarak, enviant una petició al Parlament
europeu per a suspendre el pagament del Deute.

http://www.dropegyptsdebt.org/
Entre els objectius de les mobilitzacions contra el Deute a *Tunísia
*trobem acabar amb el règim actual, la moratòria del pagament i
l’anul·lació dels seu Deute odiós, acumulat per al règim de Ben Alí.
Duen a terme campanyes de formació, col·laboren amb mitjans de
comunicació, sindicats i treballadors a l’atur i compten amb una
petició signada per 130 eurodiputats recolzant al seva petició de
moratòria. Malgrat això, el govern, aprofitant la situació de crisi,
subscriu més Deute. Hi ha una estreta col·laboració amb organitzacions i
partits francesos.

http://www.tunisie.attac.org/dette/index.php / http://zelzel.net/
A *França *el Col·lectiu per una Auditoria Ciutadana del Deute Públic
compta ja amb 120 grups locals que treballen l’Auditoria, informant
sobre el Deute a tot el territori francès. Més enllà de la qüestió del
Deute, treballen contra les mesures d’austeritat i el pacte fiscal
promogut per la Unió Europea. A més, els Indignats de París han
organitzat també un grup de treball sobre el Deute.

http://www.audit-citoyen.org/
Al Regne Unit el Deute es políticament utilitzat pels liberals, subscrit
de forma no democràtica, a esquena del poble, per avançar amb la
política d’austeritat. Des de diferents grups es realitzen accions de
solidaritat amb Grècia, Irlanda o Egipte, però també estan iniciant un
procés d’Auditoria del Deute britànic, que serà desenvolupada sobretot
per experts.

http://www.jubileedebtcampaign.org.uk/
A *Alemanya*, on des dels mitjans de comunicació es repeteix que no hi
ha crisi al país, veuen com les desigualtats entre la població creixen
molt ràpidament i consideren important col·laborar en la xarxa
internacional. Estan organitzant les mobilitzacions contra el Banc
Central Europeo del 16 a 19 de maig d’enguany.
http://blockupy-frankfurt.org/es

A *Bèlgica,*davant del silenci dels mitjans, diversos grups com el
CADTM, ATTAC o Vie Fémenine, estan impulsant una campanya contra el
rescat de bancs belgues per part del govern. Especialment Dexia, que ha
estat rescatat ja en dues ocasions. S’ha obert un procés contra l’Estat
belga y Dexia.http://www.sauvetage-dexia.be/
[CAST]

*Coordinan esfuerzos en Europa y el Norte de África para luchar contra
la Deuda y la austeridad*

*Nace la Red Internacional Auditoría Ciudadana (International Citizens
Audit Network – ICAN) que, bajo el lema “¡No Debemos! ¡No Pagamos!”,
aglutina movimientos y redes en diferentes países europeos y del Norte
de África que luchan contra las medidas de austeridad a través de la
realización de Auditorías Ciudadanas de la Deuda.*
Este fin de semana se ha celebrado en Bruselas, el Primer Encuentro
Euro-mediterráneo de la recién formada Red Internacional por la
Auditoría Ciudadana de la Deuda, en el que han participado activistas de
doce países: Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, Polonia, Reino
Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Egipto y Túnez. En los diferentes
territorios se están desarrollando o iniciando Auditorias ciudadanas de
la Deuda o campañas contra la austeridad y la deuda.

Durante la reunión se compartieron experiencias de las diferentes
organizaciones, redes y movimientos sociales participantes, poniendo en
común el tipo de auditoría que se está realizando o promoviendo en cada
país, así como qué tipo de acciones y estrategias de movilización social
se dan en cada territorio (ver en el anexo una relación de las
diferentes campañas en cada territorio). Entre ellas se presentó la
Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda ¡No debemos, no pagamos! ,que
agrupa organizaciones y movimientos sociales en el Estado español con
voluntad de realizar una Auditoría de la Deuda en nuestro país.

Más allá del intercambio de informaciones sobre cómo se está afrontando
en cada país la situación de la deuda, el encuentro ha servido para
sentar las bases de una mayor y mejor comunicación y coordinación de la
red internacional. Se esbozó también un calendario común, en el que se
identifican fechas importantes de movilización contra la deuda y la
austeridad, como el 1 de mayo, Día del Trabajo, el 12 y 15 de Mayo con
movilizaciones a nivel global coincidiendo con el primer aniversario del
inicio del movimiento 15M en España, o el 16 al 19 de Mayo, días en los
que hay convocadas acciones de protesta, asambleas y bloqueos contra el
Banco Central Europeo en Frankfurt.

Se acogió con entusiasmo la propuesta realizada desde Grecia de convocar
un Día de Acción Global contra la Austeridad y la Deuda, y en
solidaridad con el pueblo Griego, en Octubre, probablemente durante la
Semana de Acción Global contra la Deuda y las IFIs que se celebra
anualmente entre el 8 y el 15 de octubre. Este año coincide con el 25
aniversario de la muerte de Thomas Sankara, presidente de Burkina Faso
asesinado entre otras cuestiones por oponerse al pago de la deuda.
También se acordó estudiar la posibilidad de realizar un segundo
encuentro internacional con mayor participación de activistas de base a
inicios de otoño de 2012, probablemente en Barcelona.

El encuentro finalizó con la presentación por parte de activistas
griegas del trailer Catastroika, de los autores de
Debtocracy:http://www.catastroika.com/
*CONTACTO*

Para más información sobre el desarrollo del Encuentro Euro-Mediterráneo
sobre Deuda y Auditorias realizado en Bruselas, y sobre la Plataforma
Auditoria Ciudadana de la Deuda ¡No debemos, no pagamos!, se pueden
poner en contacto con:

auditoriabcn@gmail.com

@AuditCiudadana, @AuditoriaBCN

*Anexo: Resumen de las diferentes movilizaciones Euro-Mediterráneas
contra la Deuda y por la Auditoría presentes en el Encuentro de Bruselas*

En *España *el trabajo para realizar una Auditoria Ciudadana de la Deuda
arrancó en octubre del año pasado, pero es a finales de marzo de 2012
cuando se conforma la “Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda ¡No
debemos, no pagamos!”, con la participación de nodos locales en todo el
Estado. Partiendo de la existencia de indicios suficientes de
ilegitimidad en la deuda que el Gobierno español, junto con la UE o los
gobiernos autonómicos, están utilizando como motivo para tirar adelante
con una sangrante política de austeridad, se busca conocer a través de
una Auditoría Ciudadana los detalles del proceso que ha llevado a esta
situación. La iniciativa tiene entre sus objetivos la exigencia de poder
decidir democrática y soberanamente qué hacer con la deuda y con nuestro
futuro, sin injerencia de los mercados financieros, la Comisión Europea,
el BCE y el FMI. Se tratará de un proceso ciudadano, abierto a todas
aquellas personas que quieran participar en él. Abordará por una parte
el ámbito del Estado español como deudor, ya sea a través de la Deuda
pública o de la Deuda privada susceptible de convertirse en pública en
un futuro, y se realizará a nivel Estatal, autonómico y local. El
proceso de Auditoría tendrá además una visión integral, analizando no
sólo cuestiones económicas y financieras, sino también impactos de
género, sociales, ambientales, culturales o políticos. Por otra parte,
incluirá también el papel del Estado español como acreedor de las deudas
de otros países del Sur Global.

http://www.auditoria15m.org/index.php/es/component/content/article/40-nota-de-prensa-encuentro-estatal-madrid-23-25-de-marzo

Por su lado, en *Grecia,* la población asiste a lo que en el Encuentro
de Bruselas califican como genocidio social. Llevan un año de campaña
ciudadana por el No pago y la Auditoría de la Deuda, con mucho apoyo
social, sobre todo desde el movimiento “Aganaktismeni” (“Indignado”), y
con especial hincapié en la perspectiva de género. Durante la
intervención de Yorgos Mitralias, del Comité Griego contra la Deuda, se
recordó el farmacéutico jubilado que hace pocos días decidió quitarse la
vida antes que perder la dignidad ante el recorte de su pensión.

http://www.contra-xreos.gr/

La auditoría *irlandesa *de la deuda comenzó en enero de 2011, en un
inicio como ejercicio académico de expertos, a pequeña escala y con
urgencia. Gran parte de la deuda proviene de un solo banco, el Anglo
Bank (bajo investigación judicial), deuda que se ha cubierto con un
préstamo del BCE y que el Estado sigue pagando mientras aplica medidas
de austeridad. Ahora inician una fase de educación popular y
movilización a partir de los resultados de la auditoria. Entre sus
objetivos está la regulación a nivel global del sector financiero.
http://www.notourdebt.ie/

En *Portugal*la campaña arranca en septiembre de 2011 y cuenta con la
participación de un espectro amplio de expertos, profesionales y
activistas de base, con el objetivo final de forzar una reestructuración
de la deuda pública ante su ilegitimidad, utilizando la estrategia de la
auditoria como base para crear un nuevo paradigma social.
http://auditoriacidada.info/

En *Italia*diversas redes trabajan la información ciudadana desde
universidades y escuelas, mostrando la ilegitimidad de la deuda pública,
argumentando el no pago, con acciones de movilización contra los bancos
y los procesos de privatización o la construcción de la línea de Alta
Velocidad (TAV) Torino-Lione. Destacan las denuncias contra los casos de
corrupción y falta de regulación. http://rivoltaildebito.globalist.it/

Por su lado *Polonia *cuenta con crecimiento económico promovido con
préstamos de entidades financieras, cuyo posible resultado será otra
crisis más de deuda. Experimentan bajadas de impuestos para grandes
empresas, incremento del IVA (con efectos en población desfavorecida),
reformas en la Seguridad Social (con dificultades crecientes de acceso a
la sanidad), procesos de privatización e intenciones de retrasar la edad
de jubilación. Una amplia mayoría de la población está en contra de
estas medidas y pronto iniciarán su proceso de auditoría.
http://nienaszdlug.pl/

En *Egipto *diversas personas y grupos están trabajando en el arranque
de su campaña con colaboración de organizaciones de Alemania, Francia y
Reino Unido. Entre sus objetivos está la suspensión del pago de la
deuda. Con el actual gobierno en contra, que está suscribiendo ocho
veces más deuda que la dictadura anterior, también quieren trabajar la
deuda odiosa de la era Mubarak, enviando una petición al Parlamento
europeo para suspender el pago de la deuda.

http://www.dropegyptsdebt.org/

Entre los objetivos de las movilizaciones contra la deuda en *Túnez
*está acabar con el régimen actual, la moratoria del pago y la anulación
de su deuda odiosa, acumulada por el régimen de Ben Alí. Llevan a cabo
campañas de formación, colaboran con medios de comunicación, sindicatos
y trabajadores en paro y cuentan con una petición firmada por 130
eurodiputados de apoyo a su petición de moratoria. Sin embargo el
gobierno, aprovechando la situación de crisis, suscribe más deuda. Hay
una estrecha colaboración con organizaciones y partidos franceses.

http://www.tunisie.attac.org/dette/index.php / http://zelzel.net/

*Francia *el Colectivo por una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública
cuenta ya con 120 grupos locales que trabajan la auditoría, informando
sobre la deuda, en todo el territorio francés. Más allá de la cuestión
de la deuda, trabajan contra las medidas de austeridad y el pacto Fiscal
promovido por la Unión Europea. Además, los Indignados de París han
organizado también un grupo de trabajo sobre la deuda.
http://www.audit-citoyen.org/

En el *Reino Unido *la deuda es políticamente utilizada por los
liberales, suscrita de forma no democrática, a espaldas al pueblo, para
avanzar con la política de austeridad. Desde diferentes grupos realizan
acciones de solidaridad con Grecia, Irlanda o Egipto, pero también están
iniciando un proceso de auditoría de la deuda británica, que será
desarrollada sobretodo por expertos.

http://www.jubileedebtcampaign.org.uk/

*Alemania*, donde desde los medios de comunicación se repite que no hay
crisis en el país, ve como las desigualdades en su población crecen muy
rápido y consideran importante colaborar en la red internacional. Están
organizando las movilizaciones contra el Banco Central Europeo para los
próximos 16 a 19 de Mayo. http://blockupy-frankfurt.org/es

En *Bélgica,*ante el silencio de los medios, diversos grupos como el
CADTM, ATTAC o Vie Fémenine, están llevando a cabo una campaña contra el
rescate de bancos belgas por parte del gobierno. Especialmente Dexia,
que ha sido rescatado ya en dos ocasiones. Se ha abierto un proceso
contra el estado belga y Dexia. http://www.sauvetage-dexia.be/
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 663 85 58 38
http://www.ecologistesenaccio.cat
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Comunicat-Societat- Neix la Xarxa Internacional Auditoria Ciutadana (Internacional Citizens Audit Network – ICAN). Sota el lema “No devem, no paguem!”

Mugak: Boletín diario de noticias

Revista de prensa

Revista de prensa del Observatorio de la Diversidad,
formado por Mugak,
Centro de Documentación de SOS Racismo y XenoMedia,
con la información publicada en 23 diarios del Estado español y una selección de prensa latinoamericana
sobre inmigración y minorías y con acceso a la base de datos de prensa
donde catalogamos la información.

Preocupaciones ante la regulación de los CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS RESUMENDOSSIER DE PRENSA

El País
Condenado un neonazi por difundir mensajes de odio en un foro de Internet
Londres prohíbe a los deportistas extracomunitarios casarse durante los Juegos
“Vivimos en la religión del euro: no se discute con blasfemos”
La contratación de inmigrantes para la fresa de Huelva cae un 60%
El Correo
Un pasacalles conmemorará en Barakaldo la independencia de Senegal
Diario Vasco
La Ertzaintza cierra la vía de suministro de heroína en la cornisa cantábrica
Un mercado monopolizado por los clanes africanos
‘Zarauztik Mundura’ vuelve mañana
Deia
Los inmigrantes más jóvenes siguen soportando prejuicios
La Vieja Cae el mayor ‘súper’ de heroína
Tres de cada cien vecinos de Galdakao son inmigrantes
Diario de noticias de Gipuzkoa
Desarticulada en Bilbao la principal red de heroína de la cornisa cantábrica
“España no vivirá un conflicto con hijos de inmigrantes como el de Francia”
Las culturas se abrazan en Zarautz
Berria
«Badirudi etorkinen umeek gurasoen bidea errepikatzea baino ezin dutela xede izan»
La Vanguardia
Imputado por homicidio el vigilante vecinal que mató a un chico negro
Del barrio del Garrigal a las carreteras
Avui
Català esperant els nens
Montsalvatge per cohesionar joves d’un institut de Collblanc
ABC
Detenidos tres skins neonazis por una agresión a un joven ecuatoriano
Antiviolencia multa con 60.000 euros al Sevilla
La Razón
Una oportunidad para El Gallinero

Esta página cuenta con la colaboración de:
De conformidad con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) aprobada por el Parlamento español y de la
vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, te comunicamos
que tu dirección de correo figura en este momento suscrita a la lista de
REVISTA DIARIA DE PRENSA de Mugak/SOS Arrazakeria, formando parte de un fichero
automatizado de datos. Te informamos de tu opción de cancelación en virtud de las
leyes antes mencionadas, y de tu derecho de oposición, acceso, rectificación y
cancelación de tus datos. Si no deseas seguir recibiendo este boletín pincha aquí
para darte de baja.

FontFuente: observatoriodeladiversidad@mugak.org

Comentaris tancats a Mugak: Boletín diario de noticias

[Medios] Comunicado – Sociedad – La expropiación de YPF sería una buena noticia

13 de abril de 2012

**

*La expropiación de YPF sería una buena noticia*

*Ecologistas en Acción se muestra favorable a la expropiación el 50’01%
de las acciones de YPF por parte del Gobierno argentino a costa del
57’46% que le pertenecen a Repsol. Este es un paso necesario en el
avance hacia un mundo post-petrolero más justo.*

Ecologistas en Acción considera que es imposible avanzar hacia un mundo
post-petrolero mientras el control de los campos y de la actividad
petrolera esté en manos de empresas privadas. De este modo, el control
público que una empresa como YPF es un paso adelante.

Pero la organización ecologista es plenamente consciente de que las
razones por las que el Gobierno argentino se está planteando la
nacionalización no son precisamente las ambientales. A pesar de ello, la
expropiación sería una buena noticia, ya que un Gobierno en un país con
una democracia parlamentaria es más susceptible de avanzar hacia el
desmantelamiento de empresas públicas contaminantes gracias a la presión
popular, que una corporación privada que solo se rige por la ley de
máximo beneficio.

Además la noticia es positiva desde una perspectiva de justicia social.
Ecologistas en Acción recuerda que Repsol, una pequeña empresa petrolera
entonces, pudo comprar YPF gracias, entre otras cosas, a que el Gobierno
de Carlos Ménem puso en venta la otrora empresa pública a precio de
saldo y en un proceso plagado de irregularidades. Durante este tiempo,
los beneficios de la explotación de los recursos argentinos no se han
quedado en Argentina, sino que mayoritariamente han salido fuera de sus
fronteras, mientras los impactos de la extracción sí han afectado a la
población local. Además, las decisiones sobre temas estratégicos para el
país americano, como los energéticos, tampoco se han realizado allí. Por
ello, simplemente desde esta perspectiva de justicia social, la
nacionalización de YPF es una buena noticia.

Por último, Repsol no es una empresa “española”, sino que es una empresa
de sus accionistas. No existe ningún control público sobre sus
actividades, ni sus beneficios redundan en la ciudadanía española de
forma significativa. Además el 42’00% de las acciones está en manos de
fondos de inversión que no tienen su sede en España, a lo que hay que
sumar el 9’48% que está en manos de Pemex. Es decir, más de un 50% de la
compañía pertenece a personas o entidades radicadas en terceros países.

Para Ecologistas en Acción, la defensa de los intereses de Repsol por
parte del Gobierno solo puede ser explicada por una visión colonialista
de las relaciones internacionales y por la supeditación de las
instituciones públicas a los intereses privados de las empresas, en este
caso Repsol.

*Para más información: **Luis González Reyes, 626 682 685*

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Comunicado – Sociedad – La expropiación de YPF sería una buena noticia

[Medios] Comunicado – Sociedad – Estaciones de esquí, un futuro difícil y comprometido

13 de abril de 2012

*Estaciones de esquí, un futuro difícil y comprometido*

*La complicada situación actual es el resultado de un modelo económico
inviable y de una imprudente y precipitada huida hacia delante, tratando
de tomar ventaja a unas condiciones climáticas cada vez más adversas. Lo
que implica deficientes resultados económicos y fuertes impactos
ambientales y paisajísticos.*

Finaliza la temporada de esquí 2011-2012 y los gestores de las
estaciones emiten diferentes opiniones, algunos la califican de
desastrosa, otros manifiestan /”que es para olvidarla”/ y los más
benevolentes la tildan de extraña. Las condiciones climáticas son cada
vez peores, el número de visitantes decrece y las cuentas de resultados
son cada vez más negativas.

La ostensible disminución de precipitaciones de nieve se ha tratado de
paliar con costosísimos sistemas de innivación artificial, pero las
crecientes adversidades climatológicas van desbordando las capacidades
de los cañones de nieve, el aumento de las temperaturas reduce su
utilización y otras veces funde en pocas horas la nieve producida con un
alto coste energético y la alteración del ciclo hidrológico en la
montaña. La costosa inversión y el alto gasto de funcionamiento están
siendo un lastre en vez de una solución y además las perspectivas
climáticas son muy desfavorables. Caso paradigmático ha sido el incendio
el pasado mes de marzo en al valle de Castanesa, en el que se ha
aprobado una inviable y megalómana estación de esquí, las llamas subían
quemando pastizales hasta los 2600 m de altura y luego descendían por
los valles contiguos. Donde hace años se acumulaba la nieve, el fuego
calcinaba los pastos de montaña.

A estas condiciones desfavorables se ha sumado el equívoco modelo
seguido, que ha depositado en el insostenible binomio nieve-ladrillo
todas las proyecciones a futuro. Las estaciones de esquí son empresas
deficitarias, que han sutentado su financiación con la urbanización de
zonas periféricas recalificadas de rústicas a urbanizables. Agotada la
superficie edificable, la crisis estaba asegurada, pero las
administraciones han ido colaborando con la ampliación de estas zonas o
la hipertrofia urbanística de los pueblos del entorno, con el
consiguiente destrozo paisajístico ambiental y en algunos casos
patrimonial. En el Pirineo aragonés, un feo edificio de apartamentos,
hunde sus cimientos en el yacimiento del monasterio medieval de Santa
Cristina de Somport.

Además con la connivencia de casi todas las administraciones, las
estaciones de esquí existentes, sus ampliaciones y las proyectadas, han
disfrutado de unos inexplicables privilegios para sortear todos los
impedimentos legales, ya sean urbanísticos, ambientales o de cualquier
otra índole. Desgraciadamente en el tema que nos ocupa la práctica de
los /”hechos consumados”/ ha sido una conducta practicada con prepotente
frecuencia. Hasta tal punto que las Administraciones ante sentencias
contrarias de los tribunales, han llegado a modificar leyes de
protección ambiental para tratar de emplazar instalaciones de esquí en
Parques Naturales, descatalogando zonas de alto valor ecológico, dando
cobertura a maniobras de especulación urbanística que es la verdadera
artimaña de la iniciativa.

Las estaciones más deficitarias han sido integradas en empresas
públicas, soportando entre todos los ciudadanos las deudas y los gastos
anuales de la explotación. En otros casos las administraciones han
creado opacas sociedades de capital público y régimen de empresas
privadas para manejar la quimera del esquí-urbanismo, erigiéndose en
empresas especuladoras, a las que el final de la burbuja inmobiliaria y
la crisis han puesto en una situación muy comprometida. Estas
sociedades, que malviven con inyecciones anuales de millones de euros,
arrastrando tremendas deudas y anunciando drásticas reducciones de
plantillas.

Ecologistas en Acción, no está radicalmente en contra del esquí, pero
considera que ha llegado el momento de replantear sosegada y
responsablemente cambios en el modelo, que se establezcan los límites y
que se redimensione como una actividad complemetaria en la diversidad
económica de los valles de montaña. Desgraciadamente el 7º Congreso
Mundial de Turismo de Nieve y Montaña, que estos días se ha celebrado en
Andorra ha sido otra oportunidad perdida para debatir sobre las
directrices para adapterse al difícil futuro climático y hacer la
actividad más compatible con la conservación del frágil medio natural de
las montañas.

*Para más información: Mariano Polanco, 679 646 791*

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Comunicado – Sociedad – Estaciones de esquí, un futuro difícil y comprometido

[polomoir] (Colombia) “El Comité Ejecutivo Distrital del Polo respalda las decisiones del Comité E jecutivo Nacional” y “Los mineros colombianos informales no son criminales”

Visite nuestras páginas:http://www.moir.org.co,http://tribunaroja.moir.org.co , http://www.robledosomostodos.com,  y
http://www.deslinde.org.co

Siga los twitter del senador Jorge Enrique Robledo en http://twitter.com/#!/JERobledo

——————————————————————————————–

 

El Comité Ejecutivo
Distrital del Polo respalda las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional

Bogotá, abril 11 de 2012

——————————————————————————————–

 

Teniendo en cuenta la controversia iniciada mediante
diversas declaraciones por sectores internos del PDA, que se oponen a la
decisión mayoritaria y democrática del Comité Ejecutivo Nacional, en torno del
cambio en la programación de la conferencia ideológica nacional, y acerca de
las relaciones con movimientos políticos de izquierda en gestación como la
Marcha Patriótica y otros, el Comité Ejecutivo Distrital del PDA, reunido el
miércoles 11 de abril de 2012, decidió por mayoría aprobar lo siguiente:

 

A)   Realizar la Conferencia Ideológica
de Bogotá DC el próximo sábado 5 de mayo del 2012, en las instalaciones de ADE
sur, bajo el entendido de que este acto no confronta la decisión del Comité
Ejecutivo Nacional, en relación con el aplazamiento del evento ideológico del
PDA, que reúne a delegados de todas las coordinadoras territoriales de la
nación.

 

B)   Considerar pertinente la decisión
del Comité Ejecutivo Nacional de aplazar la Conferencia Ideológica, y acertada
la posición de no concurrir a los actos programados por el movimiento político
Marcha Patriótica, enviando los saludos de protocolo a la naciente organización
política.

 

    C) Promover con
espíritu unitario el debate sobre las relaciones del PDA con las diferentes
organizaciones políticas y sociales, en las Conferencias Ideológicas Distrital
y Nacional en la mira de fortalecer los objetivos de soberanía, progreso y
bienestar del pueblo colombiano, en el marco de los Estatutos del POLO.

 ——————————————————————————————–

Los mineros
colombianos informales no son criminales

Carta abierta del senador Jorge Enrique Robledo al
presidente Juan Manuel Santos, 10 de abril de 2012

——————————————————————————————–

 

La política oficial consiste en darle todo tipo de garantías
a la gran minería trasnacional, a pesar de que ella tiene entre sus aspectos
negativos enormes daños ambientales, amplio maltrato laboral y escasos pagos de
regalías e impuestos. Estos inversionistas extranjeros, además, monopolizan un
porcentaje altísimo de los títulos mineros.

 

Hay otros dos tipos de mineros que no pertenecen al poderoso
club de las trasnacionales: los pequeños y medianos empresarios que producen
con obreros y máquinas-herramientas y los artesanales que lo hacen apenas con
herramientas y que suelen trabajar solos o en algún tipo de asociación con los
empresarios. Lo corriente es que los unos y los otros carezcan de títulos
mineros, no porque se rehúsen a tramitarlos, sino porque un sistema inicuo,
diseñado contra ellos y corrupto hasta la médula, no reconoce las tradiciones
mineras y les impide formalizarse. Aunque no hay estadística que diga
exactamente cuántos son todos estos productores, suman multitudes porque la
minería se convirtió en la única válvula de escape de las muchas ruinas del
país, empezando por la agraria, víctima del libre comercio. ¡Y vienen los TLC!
Una crisis social muy profunda –inmanejable, incluso– se abatirá sobre amplias
regiones de Colombia si estas minerías desaparecen, porque se perderían los
empleos que generan y en ellas se apoyan las restantes actividades económicas.
“Sin minería no hay economía”, sintetizó el cura párroco de Caucasia,
Antioquia.

 

Estos mineros colombianos, Señor Presidente, no son
criminales sino informales, que es muy distinto, como puede comprobarlo quien
desee, cosa que no debe extrañar en un país donde cunde la informalidad en
todas las áreas económicas. Es tan extendido este fenómeno, que su gobierno
hizo aprobar una ley de formalización empresarial, política que llamativamente
no aplica a los mineros.

 

Los pequeños y medianos mineros, artesanales y empresariales,
por otra parte, son gentes respetables que ejercen su actividad en medio del
abandono oficial en cuanto a legalización, créditos apropiados, asistencia
técnica, seguridad social y educación ambiental, falta de respaldo que junto
con el monopolio de los títulos por parte de las trasnacionales está en la base
de no poder desarrollar de la mejor manera sus actividades, a pesar de que ese
es su deseo y se esfuerzan por lograrlo, como con toda formalidad se lo han
planteado al ministro de Minas. Para completar, es común que estos compatriotas
sufran por extorsiones de diferentes orígenes, incluidas las de funcionarios
oficiales, en razón de la incapacidad del Estado para protegerlos en sus vidas
y en sus bienes. Se cae de su peso que la presencia de organizaciones ilegales
en la minería no puede llevar a declarar como criminal a cada minero. ¿Hay en
Colombia alguna actividad económica en la que no actúen personas al margen de
la ley?

 

Ante estas realidades, le expreso mi total desacuerdo con la
campaña oficial de presentar a los pequeños y medianos mineros como criminales
que deben ser perseguidos igual que los narcotraficantes, como con escandalosa
irresponsabilidad repite cada vez que puede el ministro de Minas, doctor
Mauricio Cárdenas Santamaría. Que el ministro tenga su predilección por una
minería no lo autoriza a estigmatizar a las otras y menos a violentar los
criterios jurídicos democráticos del respeto a la honra y la presunción de
inocencia de los ciudadanos, el debido proceso y el deber que tiene el Estado
de individualizar los cargos cuando se presenta un delito. ¿Podría el gobierno
tratar como lavadores de dinero a los banqueros porque por el sistema
financiero circulan las platas del narcotráfico o de contrabandistas a los
comerciantes porque el contrabando es una actividad comercial?

 

Dado el ambiente de macartismo y agresiva persecución
oficial en contra de los pequeños y medianos mineros, no me sorprende un hecho
que considero de la mayor gravedad: existe en la Fiscalía de Cartagena la
acusación de un minero del oro contra miembros de la policía que llegaron en
helicóptero y sin orden judicial, y con explosivos le destruyeron su
maquinaria, en brutal y flagrante violación de la ley (http://bit.ly/Hy7xOr). Porque este acto atroz
podría ser la traducción en las zonas apartadas de Colombia de las agresiones
verbales que salen de la cúspide del Estado. También está el caso de una mina
en Taraira, Vaupés, que, a pesar de dos décadas de trabajos en los que ha contado
con maquinaria entregada por el Estado, fue cerrada por la Fiscalía, decisión
que favorece a una trasnacional. Y es evidente la falta de respaldo y la
actitud hostil del Estado en contra de los colombianos que desde hace años
explotan minas de carbón.

 

En vez de convertir en casos de policía, y con sesgo
inocultable en contra de los débiles, las realidades económicas y las
contradicciones entre los extranjeros y los nacionales, lo que debería hacer el
gobierno es aprobar políticas que aseguren que en el país puedan operar todas
las minerías, para que cada una de ellas actúe de la mejor manera en cuanto a
sus responsabilidades legales, ambientales, laborales y económicas. Esto, por
supuesto, con el criterio de que el Estado debe darles especial respaldo a los
pequeños y medianos mineros, artesanales y empresariales, porque así lo indica
el interés nacional y el más elemental sentido de lo democrático en lo
económico.

 

—————————————————————————–

Por favor incluya las direcciones polomoir@listas.moir.org.co y polo-moir@lists.riseup.net en su libreta de direcciones para que no sean
consideradas spam
. Estos envíos se hacen
por lo menos una vez a la semana; si dejan de llegarle, háganoslo saber
. Si no desea seguir recibiendo
nuestros correos, respóndanos pidiendo su retiro de la lista. Si desea publicar
nuestros artículos, incluya nuestras páginas como crédito de los mismos.

 —————————————————————————–

FontFuente: moir@moir.org.co

Comentaris tancats a [polomoir] (Colombia) “El Comité Ejecutivo Distrital del Polo respalda las decisiones del Comité E jecutivo Nacional” y “Los mineros colombianos informales no son criminales”