Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 29 de July de 2013

[Mitjans] NP: Voto en contra al Pla hidrològic de l’Ebre

[cat-cast]
_Reunió avui del Consejo Nacional del Agua _
Ecologistes en Acció ha votat negativament el Pla Hidrològic de
l’Ebre al Consejo Nacional del Agua

*Ecologistes en Acció qualifica el Pla Hidrològic de Demarcació
Hidrològica de l’Ebre (PHDHE) presentat pel MAGRAMA com una total
aberració tècnica que només pot suportar el paper però mai la realitat
del context social i ambiental de la Conca de l’Ebre, especialment el
seu Delta. Hem de recordar que recentment una part important de les
Terres de l’Ebre, entre les quals el seu Delta, han estat reconegudes
com a Reserva de la Biosfera per la UNESCO”. *

El PHDHE ha tingut greus errors de procediment i d’incompliments legals
durant el procés d’aprovació: arriba tard i malament. El termini que
tenia el govern espanyol per presentar el Pla, d’acord amb el calendari
establert per la DMA, era a finals del 2009. Amb quasi quatre anys de
retard apareix una proposta final que destaca, especialment, per posar
per damunt de la realitat els interessos econòmics dels usuaris
beneficiaris de l’aigua, en especial els regants.

Santiago Martín Barajas, responsable d’Aigua Confederal d’Ecologistes en
Acció i membre del “Consejo Nacional del Ebro” ha manifestat: “Resulta
absurda i injustificada la proposta recollida en el Pla de l’Ebre, de
creació de 445.000 noves hectàrees de regadiu a afegir a les 965.000
hectàrees actuals, sense l’existència de recursos econòmics per a
crear-los ni hídrics per abastir-los, llevat que sigui a costa dels
cabals ambientals i fins i tot de l’abastament a poblacions. Aquesta
proposta confirma per si mateixa que ens trobem davant un Pla per a la
Demarcació de l’Ebre totalment inviable, amb l’únic fi de crear falses
expectatives en la població rural, aprofitant que el paper tot ho aguanta”.

En paraules de Quim Pérez, portaveu de l’Àrea d’Aigua d’Ecologistes en
Acció de Catalunya, ” es calculen uns cabals ecològics al riu sense cap
rigor tècnic , sobre tot al seu tram final, com resultat del que queda
després de les extraccions d’aigua especialment pel reg, situant-se per
sota dels actuals 100 m3/s en la desembocadura. Aquest pla suposa una
sentència de mort pel Delta de l’Ebre i per tant, pel sosteniment de les
més de 100.000 persones que hi viuen, com reiteradament s’ha anat
demostrant des del món científic, social i polític des que va aparèixer
la primera proposta de Pla Hidrològic Nacional”.

Elisenda Forés, portaveu d’Aigua d’Ecologistes en Acció de Tarragona i
Terres de l’Ebre, considera que “el Pla no dona en cap moment solució a
la manca d’aportacions dels sediments retinguts als grans embasaments
(especialment a Riba-roja, Mequinensa i Flix), no calcula adequadament
els efectes del canvi climàtic, les sequeres i les inundacions sobre els
hàbitats de la conca, a més de además d’avaluar insuficientment l’estat
ecològic de les masses d’aigua. Contempla, la construcció de 35 nous
embassaments i les expectatives per a 44 més obviant els seus impactes
ambientals, socials i econòmics en els emplaçaments projectats i aigües
avall amb l’escandalosa justificació de ser claus per poder aconseguir
els cabals ecològics. Tots aquests factors denoten una planificació
totalment sesgada i dirigida al benefici privat” .

En la defensa del vot negatiu, Ecologistes en Acció ha argumentat que la
planificació s’ha de dur a terme amb els recursos hídrics actualment
existents i els previstos d’acord amb l’evolució dels darrers anys i amb
els números reals de disminució de cabal previstos amb els nombrosos
estudis sobre els efectes del canvi climàtic en la conca. També ha
rebutjat un pla que contempla una previsió de regadius impossible,
injustificada i innecessària així com la construcció d’embassaments
d’escassa utilitat. Per últim, Ecologistes en Acció es nega a donar
suport a un Pla que no ha valorat de manera suficient ni correcta els
hàbitats naturals i que ha realitzat uns càlculs de cabals ecològics que
remataran les terres de l’Ebre tal i com les coneixem en l’actualitat.**

* *Informe presentat per Ecologistes en Acció sobre el PHDE:
*http://www.ecologistasenaccion.org/article26330.html

* *Foto*
http://h20marsellario.files.wordpress.com/2012/03/img_6849.jpg **.
Font : Ecologistes en Acció . Santiago Martín Barajas amb el
Ministre Cañete durant el VI Fòrum Mundial de l’Aigua al març de
2012, Marsella.

*Més informació:*

Santiago Martín Baraja, responsable d’Aigua Confederal d’Ecologistes en
Acció i membre del Consejo Nacional del Agua 656925083
Elisenda Forés portaveu d’Aigua d’Ecologistes en Acció de Tarragona i
Terres de l’Ebre, 663855838
Quim Pérez, portaveu de l’Área d’Aigua d’Ecologistes en Acció de
Catalunya 647915639
[cast]
_Reunión hoy del Consejo Nacional del Agua _
*Ecologistas en Acción ha votado negativamente al Plan Hidrológico
del Ebro en el Consejo Nacional del Agua*

**

*Ecologistas en Acción cualifica el Plan Hidrológico de Demarcación
Hidrológica del Ebro (PHDHE) presentado por el MAGRAMA como una total
aberración técnica que sólo puede soportar el papel pero nunca la
realidad del contexto social y ambiental de la Cuenca del Ebro,
especialmente su Delta. Debemos recordar que recientemente una parte
importante de las Tierras del Ebro , entre las cuales su Delta, han sido
reconocidas como Reserva de la Biosfera por la UNESCO”.*

El PHDHE ha tenido graves errores de procedimiento y de incumplimientos
legales durante el proceso de aprobación: llega tarde y mal. El plazo
que tenía el Gobierno de España para presentar el Plan, de acuerdo con
el calendario establecido por la DMA, era a finales de 2009. Con casi
cuatro años de retraso aparece una propuesta final de la que destaca,
especialmente, el poner encima de la realidad los intereses económicos
de los usuarios beneficiarios del agua, en especial de los regantes.

Santiago Martín Barajas, responsable de Agua Confederal de Ecologistas
en Acción y miembro del Consejo Nacional del Agua, ha
manifestado: “Resulta absurda e injustificada la propuesta, recogida en
el Plan del Ebro, de creación de 445.000 nuevas hectáreas de regadío a
añadir a las 965.000 hectáreas actuales, sin la existencia de recursos
económicos para crearlos ni hídricos para abastecerlos, como no sea a
costa de los caudales ambientales, e incluso del abastecimiento a
poblaciones. Esta propuesta confirma por si misma que nos encontramos
ante un Plan para la Demarcación del Ebro totalmente inviable, cuyo
único fin es el de crear falsas expectativas en la población rural,
aprovechando que el papel todo lo aguanta”.

En palabras de Quim Pérez, portavoz del Área de Agua de Ecologistas en
Acción de Cataluña ” se calculan unos caudales ecológicos en el río sin
ningún rigor técnico , sobre todo en su tramo final, como el resultado
de lo que queda después de las extracciones de agua especialmente para
riego, situándose por debajo de los actuales 100 m3/s en la
desembocadura. Este plan supone una sentencia de muerte para el Delta
del Ebro, y por lo tanto para el sustento de las más de 100.000 personas
que viven en él, como reiteradamente se ha ido demostrando desde el
mundo científico, social y político desde que apareció la primera
propuesta de Plan Hidrológico Nacional”.

Elisenda Forés, portavoz de Agua de Ecologistas en Acción de Tarragona y
Tierras del Ebro, considera que “el Plan en ningún momento da solución a
la falta de aportaciones de sedimentos retenidos en los grandes embalses
(especialmente en Riba-roja, Mequinenza y Flix), no calcula
adecuadamente los efectos del cambio climático, las sequías y las
inundaciones sobre los hábitats de la cuenca, además de evaluar de forma
insuficiente el estado ecológico de las masas de agua. Contempla, la
construcción de 35 nuevos embalses y las expectativas para 44 más
obviando sus impactos ambientales, sociales y económicos en los
emplazamientos proyectados y aguas abajo con la escandalosa
justificación de ser claves para poder conseguir los caudales
ecológicos. Todos estos factores denotan una planificación totalmente
sesgada y dirigida al beneficio privado”.

En la defensa del voto negativo, Ecologistas en Acción ha argumentado
que la planificación se ha de llevar a cabo con los recursos hídricos
actualmente existentes y los previstos con los numerosos estudios sobre
los efectos del cambio climático en la cuenca. También ha rechazado un
plan que contempla una previsión de regadíos imposible, injustificada e
innecesaria, así como la construcción de embalses de escasa utilidad y
gran impacto ambiental. Por último, Ecologistas en Acción se niega a dar
su apoyo a un Plan que no ha valorado suficiente ni correctamente los
hábitats naturales y que ha realizado cálculos de caudales ecológicos
que terminarán con las Tierras del Ebro tal y como las conocemos en la
actualidad.

* *Informe presentado por Ecologistas en Acción sobre el PHDE :
*http://www.ecologistasenaccion.org/article26330.html

* *Foto*
http://h20marsellario.files.wordpress.com/2012/03/img_6849.jpg .
Font : Ecologistas en Acción. Santiago Martín Barajas con el
Ministro Cañete durante el VI Foro Mundial del Agua , marzo de 2012
Marsella).

*Más información:**
*Santiago Martín Baraja, responsable de Agua Confederal de Ecologistas
en Acción y miembro del Consejo Nacional del Agua 656925083

Elisenda Forés portavoz de Agua de Ecologistes en Acció de Tarragona y
Terres de l’Ebre, 663855838
Quim Pérez, portavoz del Área de Agua de Ecologistes en Acción de
Catalunya 647915639
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP: Voto en contra al Pla hidrològic de l’Ebre

[Medios] NP: Concentración “nulidad es impunidad” para exigir claridad en caso Bárcenas

29 de julio de 2013_
_

_En el marco de la “Querella Bárcenas” y las últimas rev__elaciones del
escándalo_*_

_CONCENTRACIÓN NULIDAD ES IMPUNIDAD*_
__Colectivos sociales se unen a la convocatoria del martes 30J en Madrid_*
*

*Colectivos sociales se concentrarán este martes en la Puerta del Sol de
Madrid para alertar sobre los intentos de conseguir la nulidad en el
caso Bárcenas. Los precedentes recientes y más antiguos ponen en alerta
a los movimientos sociales. Demandan explicaciones claras y que se
asuman responsabilidades por este turbio asunto.*

Las organizaciones de la “Querella Bárcenas” –interpuesta contra el ex
tesorero, varios altos cargos del PP y los presidentes de algunas de las
principales constructoras de este país– con el apoyo de un amplio grupo
de colectivos y movimientos sociales (ver listado al final), se
concentrarán este martes, 30 de julio, a las 8 de la tarde en la Puerta
del Sol de Madrid con dos reivindicaciones claras: “Nulidad es
impunidad” y “Gobierno dimisión”.

La primera reivindicación quiere dejar claro que los movimientos
sociales van a estar alerta ante los intentos de conseguir la nulidad
del proceso. Se han ofrecido negociaciones a Bárcenas, se mantienen
sospechosas discusiones sobre la titularidad de un juzgado. Son
movimientos que hacen temer sobre una eventual declaración del nulidad
del procedimiento, que se traduciría en la impunidad de los responsables.

Sobran los precedentes para mantenerse alerta. La semana pasada se
conocían algunos nuevos –el archivo de la causa contra Barcina, la
rebaja de la pena de Jaume Matas para que no ingrese en prisión, etc.–
que se suman una larga lista de personas indultadas o a las que la
lentitud de la justicia ha permitido la prescripción de sus delitos.

Además, las organizaciones convocantes subrayan el malestar social que
ocasiona el desigual tratamiento en el ordenamiento jurídico de los
delitos de “guante blanco” frente a otros delitos. La mayor condena por
alguno de los delitos incluidos en la querella Bárcenas –cohecho,
tráfico de influencias, financiación ilegal, prevaricación o
adjudicaciones ilícitas, entre otros– sería de 6 años de prisión,
mientras que una persona que tenga 200 gramos de hachís puede ser
privada de libertad hasta 8 años.

Las organizaciones sociales convocantes, reflejando el sentir de buena
parte de la sociedad, exigen una contundente regeneración democrática,
que pasa inicialmente por la rendición de cuentas y asunción de
responsabilidades. Es palpable el hartazgo ciudadano por los continuos
recortes mientras presuntamente buena parte de los responsables del
partido que soporta al Gobierno cobraban sobresueldos con prácticas
corruptas. No bastará para contener este descontento con unas
explicaciones elusivas por parte de Rajoy el próximo día 1 de agosto.

Organizaciones que apoyan la concentración del 30J: ALA (Asociación
Libre de Abogados), AP 15M Arganzuela, AP 15M Barrio de Los Austrias, AP
15M Carabanchel. AP 15M de San Blas, AP 15M La Elipa, Asamblea
Feminista, Asociación de Vecinos Independiente de Butarque (A.V.I.B.),
Asociación Vecinos Parque Europa (Fuenlabrada), ATTAC, CGT-Confederal,
Comisión Legal SOL, Corriente Roja, Cristianos por el Socialismo,
Cristianos y Cristianas de base, Ecologistas en Acción, Federación Los
Verdes, Feminismos SOL, Foro Social de Madrid, Izquierda
Anticapitalista, Izquierda Unida, Justicia y Sociedad, Mesa en Defensa
de la Sanidad Pública de Madrid, Paz Ahora, Plataforma Contra la
Impunidad del Franquismo, Sindicato de Estudiantes, UGT-SMD.

El manifiesto de la convocatoria puede leerse en:
http://querellabarcenas.org/

Más información: Paco Segura 619891996
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] NP: Concentración “nulidad es impunidad” para exigir claridad en caso Bárcenas

Mugak: Boletín diario de noticias

Revista de prensa

Revista de prensa del Observatorio de la Diversidad,
formado por Mugak,
Centro de Documentación de SOS Racismo y XenoMedia,
con la información publicada en 23 diarios del Estado español y una selección de prensa latinoamericana
sobre inmigración y minorías y con acceso a la base de datos de prensa
donde catalogamos la información.

Dos hombres han muerto en las alambradas de Melilla

(Comunicado de Prodeim y APDH de Melilla)

Diario Vasco
Semana decisiva en Washington para avanzar en la reforma migratoria
Diario de Noticias
La ministra italiana de origen congoleño asegura sentirse “cansada” a veces de los insultos
Diario de noticias de Gipuzkoa
Rescatados 450 inmigrantes en las costas del sur de Italia en 24 horas
Diario de noticias de Alava
La ministra italiana negra asegura sentirse “cansada” a veces de los insultos
La Vanguardia
Inmigrantes a la intemperie
Subsaharianos del Poblenou pasan la noche al raso tras acabar su encierro
Mueren ahogados ante las costas de Libia 31 emigrantes africanos
Avui
El Poblenou mira de sargir el descosit
El no al burca
ABC
Rescatan a 450 inmigrantes en las costas del sur de Italia en apenas 24 horas
Cinco policías serán juzgados por abusos sexuales a internas en situación irregular
La ministra italiana negra está «cansada» de insultos: «No me los esperaba tan fuertes»
Rescatados 92 ilegales que trataban de llegar a Lampedusa
La Razón
No todos los negros son iguales

De conformidad con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) aprobada por el Parlamento español y de la
vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, te comunicamos
que tu dirección de correo figura en este momento suscrita a la lista de
REVISTA DIARIA DE PRENSA de Mugak/SOS Arrazakeria, formando parte de un fichero
automatizado de datos. Te informamos de tu opción de cancelación en virtud de las
leyes antes mencionadas, y de tu derecho de oposición, acceso, rectificación y
cancelación de tus datos. Si no deseas seguir recibiendo este boletín pincha aquí
para darte de baja.

FontFuente: observatoriodeladiversidad@mugak.org

Comentaris tancats a Mugak: Boletín diario de noticias

[Ecologistas en Accion] Boletin informativo semanal

Boletin de novedades de Ecologistas en Accion

Si quieres Suscribirte / Borrarte
(https://www.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/informa) de la lista
……………….. Novedades del 22 al 28 de Julio de 2013.Ecologistas
en Acción (http://www.ecologistasenaccion.org) ………………..
……………….. Artículos de la semana ………………..
Planes hidrológicos con serias deficiencias (article26333.html)

Agua
Posición de Ecologistas en Acción frente a los Planes Hidrológicos de la
Demarcación Hidrográfica del Ebro, Ceuta, Melilla e Islas Baleares.
[Leer más… (article26333.html)]

Aprobada la Ley del saqueo del Medio Rural (article26329.html)

Agroecología
El Consejo de Ministros ha aprobado la “Ley de Sostenibilidad y
Racionalización de la Administración Local”, desatendiendo las fuertes
protestas que se han generado desde amplios sectores de la sociedad. [Leer
más… (article26329.html)]

Objeciones al proyecto de gestión de residuos radiactivos
(article26328.html)

Energía
Ecologistas en Acción ha presentado objeciones al Proyecto de Real Decreto
sobre gestión de residuos radiactivos que está elaborando el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo (Minetur). [Leer más…
(article26328.html)]

Incendio de Almorox: ¿negligencias administrativas más allá de los
pirómanos? (article26327.html)

Naturaleza
Una vez se han dado por controlados los incendios acaecidos estos días en
Almorox (Toledo) y en el suroeste de la Comunidad Madrid, toca analizar lo
sucedido y delimitar las distintas responsabilidades que competen a cada
cuál en el que hasta la fecha ha sido el incendio más grave de la
temporada en España. [Leer más… (article26327.html)]

Manglar: soberanía alimentaria de los pueblos costeros (article26321.html)

Mar
Ecologistas en Acción se une un año más a Redmanglar Internacional para
celebrar el Día Internacional para la Defensa del Ecosistema Manglar, que
en 2013 se celebra bajo el lema manglar: soberanía alimentaria de los
pueblos costeros. [Leer más… (article26321.html)]

Reclaman al ministro de Justicia que no impida acceder a la justicia
ambiental (article26322.html)

Jurídico
El ministro ha mostrado receptividad a las demandas, ha admitido el
interés general de la defensa del medio ambiente y se ha comprometido a
una nueva reunión después del verano para asegurarse de que el acceso a
la justicia ambiental queda asegurado en las leyes en tramitación [Leer
más… (article26322.html)]

A favor de la iniciativa Yasuní-ITT (article26317.html)

Antiglobalización
Ecologistas en Acción se suma a la campaña Amazonía por la Vida en su
petición de conservación del Parque Natural Yasuní a través de la
iniciativa Yasuní-ITT que pretende dejar bajo tierra el crudo allí
encontrado. [Leer más… (article26317.html)]

Solicitan al TSJA la anulación del Plan de Valdevaqueros
(article26338.html)
Cádiz
Ecologistas en Acción presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) un recurso contencioso-administrativo que fue admitido a
trámite el pasado mes de enero, y tras el traslado y estudio del
expediente del Plan Parcial, hemos formalizado la demanda, en la que se
demuestra la ilegalidad de este proyecto urbanístico. [Leer más…
(article26338.html)]

El velero Diosa Maat visita Xixón (article26334.html)
Asturies
El velero Diosa Maat, que continúa su travesía estival por el Cantábrico
hacia aguas gallegas, ha estado durante todo el día del sábado atracado
en el puerto deportivo de Xixón realizando actividades y talleres en favor
del marisqueo y la pesca artesanal. [Leer más… (article26334.html)]

Nuevo incendio forestal en la Casa de Campo en 9 días (article26332.html)
Madrid
Se ha producido un nuevo incendio en la Casa de Campo de Madrid en la zona
del Teleférico con 4 importantes focos. En la extinción han participado
Empleados Municipales de Parques y Jardines, los retenes de la empresa
Matinsa, dos dotaciones de Bomberos Municipales del Ayto de Madrid y
helicópteros. [Leer más… (article26332.html)]

Cita como imputado al exalcalde por el caso Algarrobico (article26323.html)
Andalucía
Citan a declarar como imputados al anterior alcalde de Carboneras y a todo
su equipo de gobierno, por clasificar el Algarrobido como urbanizable.
[Leer más… (article26323.html)]

Plan Energético de Aragón: más de lo mismo (article26315.html)
Aragón
El nuevo Plan Energético de Aragón 2013-2020 vuelve a caer en ilusorias
perspectivas de crecimiento energético, olvida la amenaza de la fractura
hidráulica y sigue apostando por fuentes energéticas tan prescindibles y
contaminantes como el carbón. [Leer más… (article26315.html)]

Peligroso acceso a la playa de Santa Catalina (article26335.html)
El Puerto de Santa María
Ecologistas en Acción denuncia el corte del paseo y el peligroso acceso a
la playa de Santa Catalina en el Puerto de Santa María. [Leer más…
(article26335.html)]

Contra el nuevo almacenamiento de combustible en la ría
(article26319.html)
Huelva
Ecologistas en Acción alega razones de seguridad contra la instalación de
nuevos depósitos de almacenamiento de combustible en la ría de Huelva.
[Leer más… (article26319.html)]

Una revisión exprés que contraviene a los tribunales (article26320.html)
Madrid
El Ayuntamiento de Madrid pretende hoy aprobar provisionalmente, en un
Pleno extraordinario, la conocida como ‘revisión exprés’ del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid. [Leer más…
(article26320.html)]

La protección de Valdevaqueros una buena noticia (article26314.html)
Cádiz
Ecologistas en Acción valora muy positivamente la noticia de que por fin
la Junta de Andalucía ha tomado medidas para que no pueda desarrollarse el
polémico proyecto urbanístico de Valdevaqueros. [Leer más…
(article26314.html)]

Las extracciones de la duna de Valdevaqueros a la fiscalía
(article26337.html)
Campo de Gibraltar
Verdemar-Ecologistas en Acción, ha denunciado ante la Fiscalía General
del Estado el hurto de la arena de Valdevaqueros, así como la posible
falsificación de documento público al pasar por la frontera de Gibraltar.
[Leer más… (article26337.html)]

El ozono desbocado, ante la pasividad de las autoridades
(article26313.html)
Castilla y León
Desde el viernes 5 de julio, las áreas periurbanas y el entorno de las
centrales térmicas soportan niveles de ozono que dañan la salud, sin
actuación administrativa alguna. [Leer más… (article26313.html)]

Episodio de contaminación por ozono en Aragón (article26310.html)
Aragón
Desde principios de julio se registran niveles altos de ozono troposférico
en buena parte de Aragón. El efecto combinado de una mayor radiación
solar y contaminantes emitidos por el ser humano originan este gas que
daña la salud de las personas. [Leer más… (article26310.html)]

Nueva denuncia por uso de plantas invasoras (article26298.html)
Región Murciana
Ecologistas en Acción denuncia un nuevo caso de plantación de especies
invasoras en accesos a urbanizaciones residenciales en el entorno del
Parque Regional de Carrascoy-El Valle, y solicita la colaboración
ciudadana para localizar nuevos enclaves con presencia de esta especie
invasora para evitar su propagación en el medio natural. [Leer más…
(article26298.html)]

La Comunidad de Madrid de nuevo al rescate de la finca La Muñoza
(article26297.html)
Comunidad de Madrid
Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara la
licencia de actividad de la finca, cuya responsable es Carmen Cafranga, los
abogados de la Comunidad piden la nulidad de sentencia. [Leer más…
(article26297.html)]

Insten al Govern a recuperar la gestió pública de l’aigua
(article26299.html)
Catalunya
Un bé públic i comú com l’aigua mai ha de ser gestionat per oligopolis
privats que es basen exclusivament en criteris comercials perquè els
serveis bàsics mai poden estar ben gestionats per la llei de l’oferta i
la demanda atès que ens trobem davant mercats captius monopolístics on no
existeix la competència ni la regulació. [Leer más…
(article26299.html)]

Se demuestra la ilegalidad de la tala en el Centro Inglés
(article26311.html)
El Puerto de Santa María
Urbanismo confirma que la tala en el Centro Inglés se realizó en suelo no
urbanizable, lo que demuestra que la autorización firmada por Rodríguez
es ilegal. [Leer más… (article26311.html)]
……………….. Próximas convocatorias
(http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique79)
………………..
29-07-2013. Tacoronte: La permacultura como diseño de hábitats humanos
sostenibles (article26243.html)

30-07-2013. Madrid: Concentración Nulidad es impunidad, Gobierno dimisión
(article26312.html)

09-08-2013. Los Realejos: Charla y documental En cada incendio algo tuyo se
quema (article26300.html)

11-09-2013. La Orotava: La creación de proximidad en la gestión de
recursos (article26248.html)

20-09-2013. Certamen de relato corto (article26296.html)

22-09-2013. Telde: Ruta de senderismo Presas del Norte (article26303.html)

25-09-2013. La Laguna: Sociedad, territorio, tecnología y economía
(article26249.html)

05-10-2013. Telde: Ruta de senderismo Arcos de Tirma (article26304.html)

05-10-2013. Madrid: Jornadas Ecología y empleo (article26178.html)

07-10-2013. Barcelona: Curso El huerto en casa (article23002.html)

19-10-2013. Día internacional contra el fracking (article25454.html)

19-10-2013. Telde: Ruta de senderismo Pozos de la Nieve (article26305.html)

10-11-2013. Telde: Ruta de senderismo Barranco de Silva (article26306.html)

16-11-2013. Telde: Ruta de senderismo Fuente de la Lajilla
(article26307.html)

24-11-2013. Telde: Ruta de senderismo Montaña de la Bodeguilla
(article26308.html)

14-12-2013. Telde: Ruta de senderismo La Higuerilla (article26309.html)
……………….. Ecologistas TV (http://www.ecologistasenaccion.tv/)
………………..
[Vídeo] ¿Jaén recicla? (article26295.html)
Video sobre la visita a la planta de clasificación de Ibros y exposición
de los datos sobre el material recuperado para el reciclado en la provincia
y en la ciudad de Jaén. [Ver video… (article26295.html)]
……………….. Revista (http://www.ecologistasenaccion.org/revista)
………………..
(article77.html)
El Ecologista nº 77 (article77.html)
Empresas transnacionales: impactos y resistencias. PAC. Fracking. Ley
Montoro. Desobediencia. Querella Bárcenas. Residuos nucleares. Impactos de
Internet. [Leer más… (article77.html)]

Números anteriores (http://www.ecologistasenaccion.org/revista) | Indices
(http://www.ecologistasenaccion.org/article1500.html) | Suscripción
(http://www.ecologistasenaccion.org/article679.html) | Edición digital
(http://www.ecologistasenaccion.org/ebook)
……………….. Informaciones de interés ………………..
¿Quienes somos? (http://www.ecologistasenaccion.org/auteur1.html)
Asociarse (https://www.ecologistasenaccion.org/accion/asociarse.htm)
Participar (http://www.ecologistasenaccion.org/article860.html)
FAQ (http://www.ecologistasenaccion.org/article814.html)
Suscribirse / Borrarse de la lista
(https://www.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/informa)

Ecologistas en Acción
Marqués de Leganés 12 – 28004 Madrid – Teléfono: +34-91-5312739

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: informa-bounces@listas.nodo50.org

Comentaris tancats a [Ecologistas en Accion] Boletin informativo semanal

[Ecologistas en Accion] Boletin informativo semanal

Boletin de novedades de Ecologistas en Accion

Si quieres Suscribirte / Borrarte
(https://www.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/informa) de la lista
……………….. Novedades del 22 al 28 de Julio de 2013.Ecologistas
en Acción (http://www.ecologistasenaccion.org) ………………..
……………….. Artículos de la semana ………………..
Planes hidrológicos con serias deficiencias (article26333.html)

Agua
Posición de Ecologistas en Acción frente a los Planes Hidrológicos de la
Demarcación Hidrográfica del Ebro, Ceuta, Melilla e Islas Baleares.
[Leer más… (article26333.html)]

Aprobada la Ley del saqueo del Medio Rural (article26329.html)

Agroecología
El Consejo de Ministros ha aprobado la “Ley de Sostenibilidad y
Racionalización de la Administración Local”, desatendiendo las fuertes
protestas que se han generado desde amplios sectores de la sociedad. [Leer
más… (article26329.html)]

Objeciones al proyecto de gestión de residuos radiactivos
(article26328.html)

Energía
Ecologistas en Acción ha presentado objeciones al Proyecto de Real Decreto
sobre gestión de residuos radiactivos que está elaborando el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo (Minetur). [Leer más…
(article26328.html)]

Incendio de Almorox: ¿negligencias administrativas más allá de los
pirómanos? (article26327.html)

Naturaleza
Una vez se han dado por controlados los incendios acaecidos estos días en
Almorox (Toledo) y en el suroeste de la Comunidad Madrid, toca analizar lo
sucedido y delimitar las distintas responsabilidades que competen a cada
cuál en el que hasta la fecha ha sido el incendio más grave de la
temporada en España. [Leer más… (article26327.html)]

Manglar: soberanía alimentaria de los pueblos costeros (article26321.html)

Mar
Ecologistas en Acción se une un año más a Redmanglar Internacional para
celebrar el Día Internacional para la Defensa del Ecosistema Manglar, que
en 2013 se celebra bajo el lema manglar: soberanía alimentaria de los
pueblos costeros. [Leer más… (article26321.html)]

Reclaman al ministro de Justicia que no impida acceder a la justicia
ambiental (article26322.html)

Jurídico
El ministro ha mostrado receptividad a las demandas, ha admitido el
interés general de la defensa del medio ambiente y se ha comprometido a
una nueva reunión después del verano para asegurarse de que el acceso a
la justicia ambiental queda asegurado en las leyes en tramitación [Leer
más… (article26322.html)]

A favor de la iniciativa Yasuní-ITT (article26317.html)

Antiglobalización
Ecologistas en Acción se suma a la campaña Amazonía por la Vida en su
petición de conservación del Parque Natural Yasuní a través de la
iniciativa Yasuní-ITT que pretende dejar bajo tierra el crudo allí
encontrado. [Leer más… (article26317.html)]

Solicitan al TSJA la anulación del Plan de Valdevaqueros
(article26338.html)
Cádiz
Ecologistas en Acción presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) un recurso contencioso-administrativo que fue admitido a
trámite el pasado mes de enero, y tras el traslado y estudio del
expediente del Plan Parcial, hemos formalizado la demanda, en la que se
demuestra la ilegalidad de este proyecto urbanístico. [Leer más…
(article26338.html)]

El velero Diosa Maat visita Xixón (article26334.html)
Asturies
El velero Diosa Maat, que continúa su travesía estival por el Cantábrico
hacia aguas gallegas, ha estado durante todo el día del sábado atracado
en el puerto deportivo de Xixón realizando actividades y talleres en favor
del marisqueo y la pesca artesanal. [Leer más… (article26334.html)]

Nuevo incendio forestal en la Casa de Campo en 9 días (article26332.html)
Madrid
Se ha producido un nuevo incendio en la Casa de Campo de Madrid en la zona
del Teleférico con 4 importantes focos. En la extinción han participado
Empleados Municipales de Parques y Jardines, los retenes de la empresa
Matinsa, dos dotaciones de Bomberos Municipales del Ayto de Madrid y
helicópteros. [Leer más… (article26332.html)]

Cita como imputado al exalcalde por el caso Algarrobico (article26323.html)
Andalucía
Citan a declarar como imputados al anterior alcalde de Carboneras y a todo
su equipo de gobierno, por clasificar el Algarrobido como urbanizable.
[Leer más… (article26323.html)]

Plan Energético de Aragón: más de lo mismo (article26315.html)
Aragón
El nuevo Plan Energético de Aragón 2013-2020 vuelve a caer en ilusorias
perspectivas de crecimiento energético, olvida la amenaza de la fractura
hidráulica y sigue apostando por fuentes energéticas tan prescindibles y
contaminantes como el carbón. [Leer más… (article26315.html)]

Peligroso acceso a la playa de Santa Catalina (article26335.html)
El Puerto de Santa María
Ecologistas en Acción denuncia el corte del paseo y el peligroso acceso a
la playa de Santa Catalina en el Puerto de Santa María. [Leer más…
(article26335.html)]

Contra el nuevo almacenamiento de combustible en la ría
(article26319.html)
Huelva
Ecologistas en Acción alega razones de seguridad contra la instalación de
nuevos depósitos de almacenamiento de combustible en la ría de Huelva.
[Leer más… (article26319.html)]

Una revisión exprés que contraviene a los tribunales (article26320.html)
Madrid
El Ayuntamiento de Madrid pretende hoy aprobar provisionalmente, en un
Pleno extraordinario, la conocida como ‘revisión exprés’ del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid. [Leer más…
(article26320.html)]

La protección de Valdevaqueros una buena noticia (article26314.html)
Cádiz
Ecologistas en Acción valora muy positivamente la noticia de que por fin
la Junta de Andalucía ha tomado medidas para que no pueda desarrollarse el
polémico proyecto urbanístico de Valdevaqueros. [Leer más…
(article26314.html)]

Las extracciones de la duna de Valdevaqueros a la fiscalía
(article26337.html)
Campo de Gibraltar
Verdemar-Ecologistas en Acción, ha denunciado ante la Fiscalía General
del Estado el hurto de la arena de Valdevaqueros, así como la posible
falsificación de documento público al pasar por la frontera de Gibraltar.
[Leer más… (article26337.html)]

El ozono desbocado, ante la pasividad de las autoridades
(article26313.html)
Castilla y León
Desde el viernes 5 de julio, las áreas periurbanas y el entorno de las
centrales térmicas soportan niveles de ozono que dañan la salud, sin
actuación administrativa alguna. [Leer más… (article26313.html)]

Episodio de contaminación por ozono en Aragón (article26310.html)
Aragón
Desde principios de julio se registran niveles altos de ozono troposférico
en buena parte de Aragón. El efecto combinado de una mayor radiación
solar y contaminantes emitidos por el ser humano originan este gas que
daña la salud de las personas. [Leer más… (article26310.html)]

Nueva denuncia por uso de plantas invasoras (article26298.html)
Región Murciana
Ecologistas en Acción denuncia un nuevo caso de plantación de especies
invasoras en accesos a urbanizaciones residenciales en el entorno del
Parque Regional de Carrascoy-El Valle, y solicita la colaboración
ciudadana para localizar nuevos enclaves con presencia de esta especie
invasora para evitar su propagación en el medio natural. [Leer más…
(article26298.html)]

La Comunidad de Madrid de nuevo al rescate de la finca La Muñoza
(article26297.html)
Comunidad de Madrid
Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara la
licencia de actividad de la finca, cuya responsable es Carmen Cafranga, los
abogados de la Comunidad piden la nulidad de sentencia. [Leer más…
(article26297.html)]

Insten al Govern a recuperar la gestió pública de l’aigua
(article26299.html)
Catalunya
Un bé públic i comú com l’aigua mai ha de ser gestionat per oligopolis
privats que es basen exclusivament en criteris comercials perquè els
serveis bàsics mai poden estar ben gestionats per la llei de l’oferta i
la demanda atès que ens trobem davant mercats captius monopolístics on no
existeix la competència ni la regulació. [Leer más…
(article26299.html)]

Se demuestra la ilegalidad de la tala en el Centro Inglés
(article26311.html)
El Puerto de Santa María
Urbanismo confirma que la tala en el Centro Inglés se realizó en suelo no
urbanizable, lo que demuestra que la autorización firmada por Rodríguez
es ilegal. [Leer más… (article26311.html)]
……………….. Próximas convocatorias
(http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique79)
………………..
29-07-2013. Tacoronte: La permacultura como diseño de hábitats humanos
sostenibles (article26243.html)

30-07-2013. Madrid: Concentración Nulidad es impunidad, Gobierno dimisión
(article26312.html)

09-08-2013. Los Realejos: Charla y documental En cada incendio algo tuyo se
quema (article26300.html)

11-09-2013. La Orotava: La creación de proximidad en la gestión de
recursos (article26248.html)

20-09-2013. Certamen de relato corto (article26296.html)

22-09-2013. Telde: Ruta de senderismo Presas del Norte (article26303.html)

25-09-2013. La Laguna: Sociedad, territorio, tecnología y economía
(article26249.html)

05-10-2013. Telde: Ruta de senderismo Arcos de Tirma (article26304.html)

05-10-2013. Madrid: Jornadas Ecología y empleo (article26178.html)

07-10-2013. Barcelona: Curso El huerto en casa (article23002.html)

19-10-2013. Día internacional contra el fracking (article25454.html)

19-10-2013. Telde: Ruta de senderismo Pozos de la Nieve (article26305.html)

10-11-2013. Telde: Ruta de senderismo Barranco de Silva (article26306.html)

16-11-2013. Telde: Ruta de senderismo Fuente de la Lajilla
(article26307.html)

24-11-2013. Telde: Ruta de senderismo Montaña de la Bodeguilla
(article26308.html)

14-12-2013. Telde: Ruta de senderismo La Higuerilla (article26309.html)
……………….. Ecologistas TV (http://www.ecologistasenaccion.tv/)
………………..
[Vídeo] ¿Jaén recicla? (article26295.html)
Video sobre la visita a la planta de clasificación de Ibros y exposición
de los datos sobre el material recuperado para el reciclado en la provincia
y en la ciudad de Jaén. [Ver video… (article26295.html)]
……………….. Revista (http://www.ecologistasenaccion.org/revista)
………………..
(article77.html)
El Ecologista nº 77 (article77.html)
Empresas transnacionales: impactos y resistencias. PAC. Fracking. Ley
Montoro. Desobediencia. Querella Bárcenas. Residuos nucleares. Impactos de
Internet. [Leer más… (article77.html)]

Números anteriores (http://www.ecologistasenaccion.org/revista) | Indices
(http://www.ecologistasenaccion.org/article1500.html) | Suscripción
(http://www.ecologistasenaccion.org/article679.html) | Edición digital
(http://www.ecologistasenaccion.org/ebook)
……………….. Informaciones de interés ………………..
¿Quienes somos? (http://www.ecologistasenaccion.org/auteur1.html)
Asociarse (https://www.ecologistasenaccion.org/accion/asociarse.htm)
Participar (http://www.ecologistasenaccion.org/article860.html)
FAQ (http://www.ecologistasenaccion.org/article814.html)
Suscribirse / Borrarse de la lista
(https://www.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/informa)

Ecologistas en Acción
Marqués de Leganés 12 – 28004 Madrid – Teléfono: +34-91-5312739

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: informa-bounces@listas.nodo50.org

Comentaris tancats a [Ecologistas en Accion] Boletin informativo semanal

III Envío de SERPAL 470 -13 España: las ayudas a la banca las pagarán los ciudadanos.

________________________________________________________________
>> Envío de SERPAL Nº 470 – 13

España: las ayudas a la banca las pagarán los ciudadanos.

__________________________________________________________________
” O el mundo se organiza sobre bases de justicia y dignidad humanas

donde no caben los mercaderes, o no se organiza de ninguna manera.”
León Felipe.

_________________________________________________________________
>> SERPAL 470 – 13 >> España: las ayudas a la banca las pagarán los ciudadanos.

* Carlos Iaquinandi Castro. Redacción de SERPAL.
>> El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ( FROB ) asume que se perderán gran parte de los fondos inyectados a la banca española el año pasado.

En el resultado de las cuentas correspondientes al 2012, el organismo estatal revela pérdidas por más de 26.000 millones de euros, y admite que la crisis de las cajas ha costado a los contribuyentes españoles casi 37.000 millones si se tienen en cuenta las pérdidas del año 2011. El fondo de rescate considera perdidos esos millones que son parte de los 52.000 entregados a Bankia, Novagalicia, Catalunya Banc, Banco de Valencia, Caja España Ceiss y BMN.
No hay que buscar mucho en las hemerotecas para encontrar la frase del presidente Mariano Rajoy cuando afirmó que no iba a dar dinero público a los bancos.

Fue en noviembre del 2011 en el debate televisivo con el socialista Alfredo Rubalcaba. Después, ya en el gobierno, fue su ministro de economía, Luis de Guindos, quien dijo que el dinero necesario “para sanear la banca española” saldría del Fondo de Garantía de Depósitos, o sea, de fondos aportados por la propia banca. También proclamó que se impondrían condiciones especiales a los bancos por ese rescate, pero afirmó que “no afectarían a los ciudadanos”.
El rescate tantas veces negado llegó hace poco más de un año entregado por la Unión Europea, y a pesar de todas las promesas, vino acompañado por una retahila de condiciones que se transformaron en múltiples recortes que afectan gravemente a los presupuestos, en especial a las áreas sociales, enseñanza y sanidad. Aunque siempre se intentó minimizar el alcance de los recortes, los ciudadanos comprobaron en pocos meses el deterioro de servicios públicos, de las ayudas sociales, de las becas en educación, del copago de medicamentos y servicios sanitarios, de los riesgos inminentes sobre el sistema previsional ( jubilaciones y pensiones).
A todo ello y a partir de su mayoría parlamentaria absoluta, el Partido Popular en el gobierno aprobó una reforma laboral que significó un brutal retroceso en los derechos y condiciones laborales de los trabajadores españoles. Presentado como un instrumento para facilitar la creación de empleo, la reforma se convirtió en una herramienta

ideal para despedir trabajadores, y en lugar de crear puestos de trabajo, dejó a cientos de miles de ciudadanos en la calle, alcanzando unas cotas de desempleo superiores al 27 por ciento, cifra que en el caso de los jóvenes supera el 52%.
Hace poco más de un año, en junio del 2012, el presidente Rajoy explicaba el rescate de la “troika” europea afirmando categóricamente “es un préstamo a la banca que pagará la banca”. De Guindos y Montoro, sus ministros de economía y de hacienda respectivamente, ratificaron por su parte que ese dinero lo pagaría la banca y no los ciudadanos. De allí en más se sucedieron similares afirmaciones de otros representantes del gobierno. La propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmaba

a fines de agosto del año pasado que la reestructuración del sistema financiero español tenía “el objetivo básico y fundamental de que no cueste un euro al contribuyente”.
La empecinada realidad
La realidad, como viene ocurriendo, desmiente promesas, compromisos y afirmaciones oficiales. El diario “El País” en un artículo de sus páginas sobre Economía titulaba el sábado pasado: “El estado pierde casi todo lo dado a la banca”. Y añadía que “el fondo de rescate admite que ha perdido 36.000 millones de los 52.000 inyectados en las cajas nacionalizadas”. Infolibre.com, tituló “Los ciudadanos enterraron el año pasado 26.000 millones en un rescate a la banca que no les iba a costar ni un duro”.
En el horizonte inmediato, el FROB deberá asumir las subastas de Catalunya Banc y Novagalicia, circunstancia que según las previsiones de los técnicos, puede generar nuevas pérdidas. Eso agravaría su situación actual, estimada en un déficit de casi 22.000 millones de euros. Puede que para reparar ese nuevo “agujero” financiero, el fondo recurra al préstamos de las autoridades europeas (MEDE) que llegó a unos 40.000 millones. En la práctica será “el rescate del fondo de rescate”. En fuentes oficiales se mantiene la actitud de quitar dramatismo a la situación, alegando que el FROB “tiene una cómoda posición de tesorería para hecer frente a sus compromisos a medio plazo”, como apunta el diario “El País”.
Lo que vendrá
Lo cierto es que el gobierno español mantiene el rumbo de sus políticas, ajeno a las graves consecuencias económicas y sociales. El propio Partido Popular afronta en paralelo la crisis y el escándalo provocado por los procesos judiciales que revelan tramas de corrupción que parecen enraizadas como prácticas habituales en sus estructuras al menos en los últimos 20 años. Entre otras, aparecen sobresueldos para altos funcionarios, pagos con dinero de cajas “B”, o “donaciones” extralegales de empresas que luego resultaron beneficiarias de grandes obras. Pero la corrupción no parece limitarse al partido de gobierno, también en el seno del Partido Socialista Obrero Español y en “Convergencia i Unió”, partido que gobierna en la autonomía catalana, están en marcha juicios y procesos por casos no menos graves.
La coincidencia con el clásico período vacacional de los meses estivales, ofrece un panorama de relativa calma social. Pero las protestas no han cesado. El domingo pasado una nueva “marea blanca” recorrió Madrid rechazando la privatización de seis hospitales y los recortes a los presupuestos de la sanidad pública. En otros puntos de la geografía española se suceden protestas, manifestaciones y rechazos por los recortes. Pero Rajoy y su gobierno insisten en ignorar el descontento que en muchos sectores se transforma abiertamente en “bronca”. Todo hace suponer que setiembre, con el reinicio de las actividades educativas y desaparecidos los puestos provisionales de trabajo generados por el turismo, la situación volverá a encresparse y ya las palabras y las promesas no serán suficientes para contener el descontento social.-
Carlos Iaquinandi Castro

Redacción de SERPAL

Servicio de Prensa Alternativa

_______________________________________________________________
28 de julio de 2013

Enviado por SERPAL

Servicio de Prensa Alternativa

Suscripción gratuita a c.e serpal@wanadoo.es

Nuestra Página: www.serpal.info

_________________________________________________________________________
* SERPAL no necesariamente comparte en su integridad los artículos
que publica y cuyo autor y origen generalmente se indican.
La línea editorial de SERPAL, en todo caso, queda expresada en la
presentación que suele prologar los artículos, o en la información
preparada exclusivamente por nuestra redacción.

_____________________________________________________
* Suscripciones gratuitas: solicitarlas al e-mail: serpal@wanadoo.es
Por favor, citar ciudad y país de residencia, y mencionar si el
suscriptor tiene alguna actividad social ( sindicato, asamblea,
movimiento, organización campesina, estudiantil, etc.) Gracias.
_________________________________________________________
>> Si Ud. comparte la importancia de difundir el contenido de este
texto, fotocópielo, circúlelo por Internet, difúndalo por todos los
medios. Gracias. SERPAL, Serv. Prensa Alternativa. /

>>>>>> <<<<<<
Contra el " silencio de los corderos", comunicación alternativa.

____________________________________________________________

FontFuente: envioserpal@nodo50.org

Comentaris tancats a III Envío de SERPAL 470 -13 España: las ayudas a la banca las pagarán los ciudadanos.

[Medios] NP: Voto en contra a los planes hidrológicos de Ebro, Ceuta, Melilla y Baleares

28 de julio de 2013
_
__En víspera de la reunión del Consejo Nacional del Agua_
*
PLANES HIDROLÓGICOS CON SERIAS DEFICIENCIAS*_
__Ecologistas en Acción votará contra los planes en las demarcaciones
del Ebro, Ceuta, Melilla e Islas Baleares_

*Los planes hidrológicos de las demarcaciones del Ebro, Ceuta, Melilla e
Islas Baleares se presentarán mañana, lunes, en el Consejo Nacional del
Agua. Ecologistas en Acción ha elaborado estudios de estos planes
en los que se
revelan serias deficiencias. La organización votará por ello en contra
de esos planes, considerando especialmente negativo el del Ebro.*

Resulta especialmente grave que el plan del Ebro contemple la creación
de 445.000 nuevas hectáreas de regadío en la cuenca (actualmente existen
algo menos de 1 millón). Esto produciría gravísimos daños ambientales
por la transformación del territorio, pues no existe prácticamente agua
en el Ebro para abastecer esas nuevas demandas.

Asimismo, el plan plantea la construcción de un buen número de grandes
embalses, que producirían un gran impacto medioambiental y que en su
mayoría son innecesarios.

Finalmente, el cálculo de caudales ambientales que se realiza es muy
deficiente, pues prácticamente se dejan como caudales ambientales las
aguas sobrantes en los cauces después de descontar los recursos que se
extraen para los diferentes usos productivos. La mayoría de los caudales
ambientales que se establecen incumplen la definición que de los mismos
que se realiza en la Ley de Aguas y lo establecido en la directiva Marco
de Agua.

Por todo ello, el Plan del Ebro que se presenta es el más
“antiambiental” de todos los nuevos planes hidrológicos de demarcaciones
que han llegado al Consejo Nacional del Agua en los últimos dos años.

En lo referente al plan de Melilla, destaca el trato destructivo que se
da a los cauces y torrentes existentes en la ciudad autónoma. Se plante
su revestimiento con hormigón, así como el entubamientos y recubrimiento
de algunos tramos, lo que constituye un daño ambiental evidente, al
transformar algunas de las pocas zonas naturales que quedan en Melilla.
Constituye además un riesgo para las personas en caso de avenidas, pues
las actuaciones que el tratamiento de los cauces que se plantean los
hace mucho menos eficaces frente a este tipo de fenómenos.

En cuanto al Plan de las Islas Baleares, es parecido al que se aprobó en
2011, aunque reduciendo sustancialmente las actuaciones y protecciones
ambientales que se establecían en el anterior. De esta manera, se reduce
la protección de las zonas húmedas y de la vegetación natural que crece
junto a los torrentes, siendo mucho más permisivo en lo que a
extracciones de agua y explotación de acuíferos se refiere.

Para consultar los informes elaborados por Ecologistas en Acción sobre
cada uno de los planes: http://www.ecologistasenaccion.org/article26333.html

Más información: Santiago Martín Barajas, 656925083
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] NP: Voto en contra a los planes hidrológicos de Ebro, Ceuta, Melilla y Baleares

Resumen de Infomoc, Vol 119, Envío 8

Envíe los mensajes para la lista Infomoc a
infomoc@grups.pangea.org

Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto “help” en
el asunto (subject) o en el cuerpo a:
infomoc-request@grups.pangea.org

Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
infomoc-owner@grups.pangea.org

Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
“Re: Contents of Infomoc digest…”. Además, por favor, incluya en la
respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
respondiendo.
Asuntos del día:

1. 1.- Recordatorio: Esta tarde en el Ateneo de
Madrid. CORRUPCION POLITICA (Asociacion Paz Ahora)
———————————————————————-

Message: 1
Date: Sat, 27 Jul 2013 16:53:30 +0200
From: Asociacion Paz Ahora
To: Movimientos y Redes Sociales ,
Secretaría de Politica Territorial y Movilización
, grupo foro
, Lista Foro Social de
Madrid , redimadrid@googlegroups.com,
redi estatal , INFOMOC
, infomoc
Subject: [Infomoc] 1.- Recordatorio: Esta tarde en el
Ateneo de Madrid. CORRUPCION POLITICA
Message-ID:

Content-Type: text/plain; charset=”windows-1252″

Reconócelo: No tienes nada mejor que hacer si estás en MADRID, HOY
SÁBADO por la tarde.

SÁBADO, 27 DE JULIO DE 2013 19:30 h. Ateneo de Madrid – Salón de la
Cacharrería.

El ATENEO CIENTÍFICO DE MADRID le invita a la Tertulia: ¿QUÉ
OCURRE CUANDO LA POLÍTICA LE DA LA ESPALDA A LA ÉTICA? con JOSÉ
MARÍA AGUILAR ORTIZ , JOSÉ LUIS ESCOBAR ARROYO , y JUAN IGNACIO
MARTÍNEZ CAÑIZARES

-Coordina: Julio Rodriguez , Presidente de la Asociación Paz Ahora

-Presenta: VICTORIA CARO BERNAL del ATENEO DE MADRID
Más información: www.nuestra-agora.com

Más información en la web de la Asociación Paz Ahora:

http://www.pazahora.org/CorrupcionPolitica.html

El evento del Ateneo en facebook:
https://www.facebook.com/events/633302803348017/

————————————-

Estos Hastag están circulando. ¿Puedes difundirlos?
, #querellabarcenas,

*#RajoyVeteYa,
*#RajoyDimision,

——————————————-

Jaume D’Urgell
habló el jueves pasado en el Ateneo de Madrid acerca de la
corrupción, Rajoy…

http://www.publico.es/459712/jaume-d-urgell-rajoy-debe-ser-procesado-en-el-tribunal-internacional-de-la-haya

——————
SOS GAZA

Tu colaboración es necesaria.

Cuenta Corriente Caja Madrid nº2038-1863-51-6000154040.

HAZTE SOCIO: http://www.pazahora.org/haztesocio.htm

Donaciones vía PayPal:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=info%40pazahora%2eorg&item_name=SOS%20Gaza&no_shipping=0&no_note=1&tax=0¤cy_code=EUR&lc=ES&bn=PP%2dDonationsBF&charset=UTF%2d8

__________________

ASOCIACIÓN PAZ AHORA

Sede Federal: Calle Miguel Moya nº 4. Piso 3º Exterior Izquierda.

(Semi-esquina a la Gran Vía). Metro: Callao.

Madrid 28004.

Land Line: 0034-914332464 ?

Mobile phone: 0034-629053731

Mail to: info@pazahora.org
?

Web site: http://www.pazahora.org
———— próxima parte ————
Se ha borrado un adjunto en formato HTML…
URL:

——————————

_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

Fin de Resumen de Infomoc, Vol 119, Envío 8
*******************************************

FontFuente: infomoc-request@grups.pangea.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a Resumen de Infomoc, Vol 119, Envío 8

[Infomoc] 1.- Recordatorio: Esta tarde en el Ateneo de Madrid. CORRUPCION POLITICA

Reconócelo: No tienes nada mejor que hacer si estás en MADRID, HOY
SÁBADO por la tarde.

SÁBADO, 27 DE JULIO DE 2013 19:30 h. Ateneo de Madrid – Salón de la
Cacharrería.

El ATENEO CIENTÍFICO DE MADRID le invita a la Tertulia: ¿QUÉ
OCURRE CUANDO LA POLÍTICA LE DA LA ESPALDA A LA ÉTICA? con JOSÉ
MARÍA AGUILAR ORTIZ , JOSÉ LUIS ESCOBAR ARROYO , y JUAN IGNACIO
MARTÍNEZ CAÑIZARES

-Coordina: Julio Rodriguez , Presidente de la Asociación Paz Ahora

-Presenta: VICTORIA CARO BERNAL del ATENEO DE MADRID
Más información: www.nuestra-agora.com

Más información en la web de la Asociación Paz Ahora:

http://www.pazahora.org/CorrupcionPolitica.html

El evento del Ateneo en facebook:
https://www.facebook.com/events/633302803348017/

————————————-

Estos Hastag están circulando. ¿Puedes difundirlos?
, #querellabarcenas,

*#RajoyVeteYa,
*#RajoyDimision,

——————————————-

Jaume D’Urgell
habló el jueves pasado en el Ateneo de Madrid acerca de la
corrupción, Rajoy…

http://www.publico.es/459712/jaume-d-urgell-rajoy-debe-ser-procesado-en-el-tribunal-internacional-de-la-haya

——————
SOS GAZA

Tu colaboración es necesaria.

Cuenta Corriente Caja Madrid nº2038-1863-51-6000154040.

HAZTE SOCIO: http://www.pazahora.org/haztesocio.htm

Donaciones vía PayPal:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=info%40pazahora%2eorg&item_name=SOS%20Gaza&no_shipping=0&no_note=1&tax=0¤cy_code=EUR&lc=ES&bn=PP%2dDonationsBF&charset=UTF%2d8

__________________

ASOCIACIÓN PAZ AHORA

Sede Federal: Calle Miguel Moya nº 4. Piso 3º Exterior Izquierda.

(Semi-esquina a la Gran Vía). Metro: Callao.

Madrid 28004.

Land Line: 0034-914332464 —

Mobile phone: 0034-629053731

Mail to: info@pazahora.org

Web site: http://www.pazahora.org
_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

FontFuente: info@pazahora.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a [Infomoc] 1.- Recordatorio: Esta tarde en el Ateneo de Madrid. CORRUPCION POLITICA

[polomoir1] “El senador Robledo le explica a El Tiempo que la acumulación de baldíos sí es ilegal” y “Plena solidaridad brinda Robledo a huelgas contra multinacionales en minas del Cesar y Refinería de Cartagen a”

Visite nuestras páginas: http://www.moir.org.co, http://tribunaroja.moir.org.co , http://www.robledosomostodos.comy
http://www.deslinde.org.co

Siga los twitter del senador Jorge Enrique Robledo en http://twitter.com/#!/JERobledo

——————————————————————————————–

 

El senador Robledo le explica a El Tiempo que la acumulación
de baldíos sí es ilegal

Oficina de Prensa
Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, julio 26 de 2013

——————————————————————————————–

 

Altas Cortes, Órganos
de Control y altos funcionarios del gobierno reconocen la ilegalidad

 

En carta dirigida al
director de El Tiempo, el senador Jorge Enrique Robledo explicó por qué son
ilegales las compras masivas de tierras baldías en las que están involucrados
el exembajador Carlos Urrutia y empresas como Riopaila, Cargill y Corficolombiana.

 

En la comunicación,
el congresista señala que existen sentencias del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional que aclaran la ilegalidad de estas operaciones. Además,
Robledo cita afirmaciones y conceptos del exministro Juan Camilo Restrepo, del
ministro Estupiñán, del Incoder, de la Superintendencia de Notariado y Registro
y de la Contraloría que reafirman la ilegalidad de estas conductas.

 

Este es el texto de
la carta:

 

Bogotá D.C., 26 de
julio de 2013

Doctor

ROBERTO POMBO

Director de El Tiempo

Ciudad

 

Ref.: No resiste
análisis jurídico decir que casos como el de Riopaila, Cargill o
Corficolombiana no violan la Ley 160 de 1994.

 

Atento saludo,

De las muchas
afirmaciones deleznables del editorial de El Tiempo del 21 de julio sobre el
escándalo de las apropiaciones ilegales de tierras campesinas en el que están
involucrados el exembajador Carlos Urrutia y el principal accionista de ese
periódico, hay una que es la peor. El Tiempo asegura que los expertos y los
tribunales coinciden en señalar que Riopaila, Cargill, Corficolombiana y otras
empresas no violaron la Ley 160 de 1994.

 

Sin embargo, El
Tiempo no les informa a sus lectores que existen numerosos fallos y conceptos
de jueces, órganos de control y altos funcionarios del gobierno nacional que
aseguran que estas compras sí fueron ilegales.

 

El artículo 72 de la
Ley 160 de 1994 señala con precisión que “ninguna persona podrá adquirir la
propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las
extensiones exceden los límites máximos para la titulación señalados por la
Junta Directiva para las Unidades Agrícolas”. Para burlarse de esta
prohibición, Brigard & Urrutia les recomendó a sus clientes crear varias
sociedades para que cada una comprara un baldío, operación que ha sido
calificada por muchos como un fraude a la ley.

 

Al respecto, el
exministro Juan Camilo Restrepo afirmó: “Hay una antigua ley, la 160 del 94,
que dice que nadie que haya sido adjudicatario de tierra la puede vender”, si
con la venta el comprador supera una UAF. “Y lo que parece haber sucedido en
algunos casos –agrega– es que empezaron a fraccionar las compras. Quien así
actuó infringió la ley y puede hacerse acreedor a la acción de nulidad sobre
esas compras” (bit.ly/179gOrY). Y el actual ministro Estupiñán señaló: “El
senador Robledo tiene razón cuando dice que la Ley 160 de 1994 prohibió la
adquisición de propiedades que superen una extensión máxima, que es lo que se
denomina la Unidad Agrícola Familiar, siempre que estas hayan tenido origen o
que se hayan basado en un proceso de titulación de baldíos” (bit.ly/1drbbFT).

 

El Incoder también
considera ilegales estas operaciones al señalar que “ha investigado 14 casos de
presunta indebida acumulación de UAF provenientes de baldíos en diversas zonas
del país”. Uno de ellos es el de Mónica Semillas, multinacional que, de acuerdo
con el Incoder, “violó la prohibición establecida por el artículo 72 de la Ley
160 sobre la concentración de más de una UAF proveniente de baldíos”
(bit.ly/13vbCxr). Por su parte, la Superintendencia de Notariado y Registro ha
afirmado que “el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 señala que ninguna persona
podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como
baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación
señalados por la Junta Directiva para las Unidades Agrícolas Familiares en el
respectivo municipio o región” (Informe Situación Registral San Martín de los
Llanos, agosto de 2011).

 

Las Altas Cortes
también coinciden con los funcionarios del gobierno citados. En la Sentencia
C-644 de 2012, la Corte Constitucional señaló que “aunque las tierras
adjudicadas [pueden] ser vendidas por el campesino beneficiario en cualquier
tiempo, los contratos y actos que se celebrasen en contravía de este mandato,
consolidando la propiedad sobre terrenos en superficies que excedieran a la
fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar, serían nulos”. Y en
diciembre de 2012, el Consejo de Estado resaltó que “el artículo 72 de la ley
160 de 1994 prohíbe, so pena de nulidad, que una misma persona adquiera varios
bienes inicialmente adjudicados como baldíos, si por esta vía se acumulan
derechos de propiedad que exceden los límites máximos de la Unidad Agrícola
Familiar”.

 

En diciembre de 2012,
el gobierno le preguntó al Consejo de Estado si la Ley 160 se aplica a los
baldíos adjudicados antes de 1994, a lo que el alto tribunal contestó: “Sí,
pues el artículo 39 de la ley 160 de 1994 establece una serie de limitaciones y
condiciones para la enajenación de predios que fueron legalmente adjudicados
durante la vigencia de la ley 135 de 1961”.

 

La Contraloría
coincide en la ilegalidad de estas operaciones, al señalar que “Públicamente se
ha aducido que prácticas como las anteriormente señaladas se han producido de
buena fe y en un contexto de confusión producida por la supuesta falta de
claridad de las normas jurídicas vigentes. Es importante señalar al respecto
que la normatividad agraria ha sido contundente, desde 1936, en la priorización
de derechos en relación con sujetos de especial protección constitucional. De
manera que el desconocimiento de las finalidades inherentes a la regulación
estatal de un mercado de tierras conformado por los terrenos baldíos no puede
aducirse para justificar prácticas violatorias de las normas vigentes”.

 

El propio ministro
Estupiñán reconoció que Riopaila y otras 14 empresas –varias de ellas
adquirieron baldíos adjudicados antes de 1994– violaron la ley: “Se
encontraron, no solamente el caso de Riopaila, sino el caso de 14 o 15 casos
más que suman la bobadita de más de 140 mil hectáreas, en donde valiéndose de
una serie de estrategias, no muy jurídicas, no muy claras, se apropiaron,
acumularon indebidamente por fuera de lo que dice la ley de estas extensiones
de terreno” (bit.ly/1drbbFT).

 

El Tiempo podría
contribuir a que este debate, que también tiene que ver con el fracaso del
modelo agrario aplicado en Colombia, se convirtiera en un debate ilustrado.

 

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE ROBLEDO

Senador

Polo Democrático
Alternativo

——————————————————————————————–

 

Plena solidaridad brinda Robledo a huelgas contra
multinacionales en minas del Cesar y Refinería de Cartagena

Oficina de Prensa
Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, julio 24 de 2013

——————————————————————————————–

 

Las trasnacionales
estadinenses Drummond y CBI se niegan a negociar. Inseguridad ocupacional y
tercerización siguen siendo los problemas más críticos.

 

Consecuente con la
línea de conducta trazada por el Polo, comprometido a fondo con las luchas
sociales, el senador Jorge Enrique Robledo expresó su solidaridad con las
huelgas que adelantan los trabajadores de CBI en la Refinería de Cartagena y
los de Drummond en La Loma y El Descanso, Cesar.

 

Doce mil
trabajadores, diez mil de ellos tercerizados, cumplen en paro una semana sin
que la CBI, encargada de construir la refinería de Cartagena, haya accedido a
comenzar negociaciones con la USO, a la que se empecina en no reconocer.
Tampoco el gobierno ha propiciado salida alguna y, por el contrario, ha
respondido militarizando las instalaciones y desalojando con el Esmad el área
aledaña.

 

Liderados por el
sindicato Sintramienergetica, los diez mil trabajadores de Drummond en el
puerto de Santa Marta y en las minas La Loma y El Descanso, de El Paso,
Becerril y Codazzi, salieron a la huelga el 23 de julio para presionar la
solución al pliego de peticiones.

 

En ambos movimientos,
la inseguridad ocupacional y la tercerización constituyen el eje de la masiva
protesta. La situación se ha hecho crítica en las minas, donde más de
ochocientos obreros padecen enfermedades profesionales no reconocidas ni por
las ARL ni por el gobierno.

 

Robledo pidió que en
vez de mano militar, como parece ser lo usual en las más recientes protestas de
la ciudadanía, el gobierno medie en ambos conflictos e inste a las dos empresas
foráneas a cumplir la ley colombiana.

 

—————————————————————————–

Por favor incluya las direcciones polomoir@listas.moir.org.co
y
polo-moir@lists.riseup.net
en su
libreta de direcciones para que no sean consideradas spam
. Estos envíos se hacen por lo menos una
vez a la semana; si dejan de llegarle, háganoslo saber
. Si no desea seguir recibiendo
nuestros correos, respóndanos pidiendo su retiro de la lista. Si desea publicar
nuestros artículos, incluya nuestras páginas como crédito de los mismos.

 —————————————————————————–

FontFuente: moir@moir.org.co

Comentaris tancats a [polomoir1] “El senador Robledo le explica a El Tiempo que la acumulación de baldíos sí es ilegal” y “Plena solidaridad brinda Robledo a huelgas contra multinacionales en minas del Cesar y Refinería de Cartagen a”