Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 18 de October de 2013

[Mitjans] NP- 25 països contra el fracking en jornada global

[cat-cast]

18 d’octubre de 2013
*
**Dia Internacional contra el fracking: #Globalfrackdown**
**25 PAÏSOS ES MOBILITZEN ENFRONT DE LA FRACTURA HIDRÀULICA AMB UNA
JORNADA REIVINDICATIVA**
**
**Demà, 19 d’octubre, més de 25 països participen en una jornada contra
la fractura hidràulica, que demostra la massiva oposició social a
aquesta tècnica. Prop d’una vintena de localitats es mobilitzen a nivell
estatal per recordar, amb diversos actes, els perills de l’extracció de
gasos no convencionals, malgrat les obstinacions de la indústria per
minimitzar-los. Ecologistes en Acció es felicita que al llarg de l’últim
any, ajuntaments i comunitats autònomes hagin aprovat mesures per
protegir-se del fracking. En ***una infografia
*, que es presenta
avui, poden entendre’s de manera visual els impactes ambientals de la
fractura hidràulica.**
*
El #Globalfrackdown, que es celebra per segon any consecutiu, és una
iniciativa internacional per demandar una prohibició global del
fracking, tant als països on ja s’aplica aquesta tècnica amb impactes
reals, com en aquells llocs on la tècnica està en fase de planificació.
Amb actes en Manresa, Xixón, Palencia, Elx, Sant Mateu, València,
Cantàbria, Sevilla, Còrdova, Logronyo, Alcoi, Cieza, Villarobledo,
Molina d’Aragó, Castelló, Guadalajara, Cadis i molts més llocs la
celebració de la jornada és ja un èxit de mobilització social en l’estat
espanyol
. A
nivell internacional, són més de 25 països els que participen en aquesta
jornada festiu-reivindicativa, en la qual tindran llocs des de
projeccions de pel·lícules, marxes amb bicicleta, xerrades,
concentracions, manifestacions, menjars populars,etc.

La massiva mobilització social que està tenint lloc en tots els països
on es pretén aplicar aquesta tècnica d’extracció de combustibles fòssils
no convencionals, deixa clar que les empreses no tindran llicència
social per operar. La resistència social està tenint ja un clar reflex
en denegacions de permisos, abandons de llicències, i sobretot en
l’adopció de prohibicions i moratòries. Al nostre país són ja sis les
Comunitats Autònomes que s’han dotat d’alguna mesura per protegir-se
contra aquesta amenaça i entorn de 400 ajuntaments els que s’han
declarat “lliures de fracking”.

A Catalunya, Ecologistes en Acció celebra la recent denegació per part
de la Generalitat dels permisos Darwim i Leonardo que afectaven les
comarques de la Noguera, l’Urgell, la Segarra, el Solsonès, l’Anoia,
l’Osona, Bages, Berguedà i la Garrotxa (89.683 i 76.641 hectàrees
respectivament). L’organització juntament amb la Plataforma Aturem el
Fracking a Catalunya insta ara al Govern a prohibir legislativament el
fracking dins de l’actual període de sessions parla­mentàries.

Ecologistes en Acció s’uneix a aquesta jornada de lluita internacional
participant en actes que es desenvoluparan en diferents punts de la
geografia. A més, per recordar la gravetat de les amenaces ambientals
que té l’ocupació d’aquesta tècnica extractiva, Ecologistes en Acció
dóna a conèixer una infografia amb les dades essencials del que suposa
el fracking quant a consum d’aigua o ocupació de substàncies químiques.
Només cal baixar amb el ratolí de l’ordinador per entendre millor
aquests impactes i amenaces.

Així mateix, Ecologistes en Acció promou una resolució que
previsiblement serà aprovada aquest cap de setmana a Brussel·les per
l’Oficina Europea de Medi ambient, la major federació ecologista
europea. La resolució expressa el rebuig al fracking, la solidaritat amb
els moviments de resistència al món, especialment aquells perseguits i
criminalitzats, i insta als països membres de la Unió Europea a adoptar
prohibicions en les seves respectives legislacions.
Més Recursos

* ¿Què és el fracking?

* El fracking a l’estat espanyol : situación, amenazas y resistencias

* Informe La ruïna de la fractura hidràulica

* Informe L’aigua amenaçada per la fractura hidràulica

* Llibre Esquerdant el futur

* Blog de notícies e informacions

*Foto *(Plataforma Riudaura contra el fracking): http://tinyurl.com/optj6q3

*Contactos:**
***Paco Ramos, 696201646
En Bruselas, Samuel Martín-Sosa, 34 686 96 14 86
Rafael Yus, 696234096

[cast]

18 de octubre de 2013_

Día Internacional contra el fracking: #Globalfrackdown_*
**25 PAÍSES SE MOVILIZAN FRENTE A LA FRACTURA HIDRÁULICA CON UNA JORNADA
REIVINDICATIVA*
*
**
**Mañana, 19 de octubre, más de 25 países participan en una jornada
contra la fractura hidráulica, que demuestra la masiva oposición social
a esta técnica. Cerca de una veintena de localidades se movilizan a
nivel estatal para recordar, con diversos actos, los peligros de la
extracción de gases no convencionales, pese a los empeños de la
industria por minimizarlos. Ecologistas en Acción se felicita de que a
lo largo del último año, ayuntamientos y comunidades autónomas hayan
aprobado medidas para protegerse del fracking. En una infografía
, que se presenta
hoy, pueden entenderse de manera visual los impactos ambientales de la
fractura hidraúlica.*

El #Globalfrackdown, que se celebra por segundo año consecutivo, es una
iniciativa internacional para demandar una prohibición global del
fracking, tanto en los países donde ya se aplica esa técnica con
impactos reales, como en aquellos lugares donde la técnica está en fase
de planificación. Con actos en Xixón, Palencia, Elx, San Mateu,
Valencia, Cantabria, Sevilla, Córdoba, Logroño, Alcoi, Cieza,
Villarobledo, Molina de Aragón, Castellón, Guadalajara, Cádiz y muchos
más lugares la celebración de la jornada es ya un éxito de movilización
social en el Estado español
. A
nivel internacional, son más de 25 países los que participan en esta
jornada festivo-reivindicativa, en la que tendrán lugares desde
proyecciones de películas, marchas en bicicleta, charlas,
concentraciones, manifestaciones, comidas populares,etc.

La masiva movilización social que está teniendo lugar en todos los
países donde se pretende aplicar esta técnica de extracción de
combustibles fósiles no convencionales, deja claro que las empresas no
tendrán licencia social para operar. La resistencia social está teniendo
ya un claro reflejo en denegaciones de permisos, abandonos de licencias,
y sobre todo en la adopción de prohibiciones y moratorias. En nuestro
país son ya seis las Comunidades Autónomas que se han dotado de alguna
medida para protegerse contra esta amenaza y en torno a 400
ayuntamientos los que se han declarado “libres de fracking”.

En Cataluña, Ecologistas en Acción celebra la reciente denegación por
parte de la Generalitat de los permisos Darwim y Leonardo que afectaban
les comarques de la Noguera, el Urgell, la Segarra, el Solsonès, la
Anoia, Osona, Bages, Berguedà y la Garrotxa (89.683 i 76.641 hectàrees
respectivament). La organización junto a la Plataforma ¨Aturem el
Fracking a Cataluña¨ insta ahora al Gobierno Catalán a prohibir
legislativamente el fracking dentro del actual periodo de sesiones
parla­mentarias.

Ecologistas en Acción se suma a esta jornada de lucha internacional
participando en actos que se desarrollarán en diferentes puntos de la
geografía. Además, para recordar la gravedad de las amenazas ambientales
que tiene el empleo de esta técnica extractiva, Ecologistas en Acción da
a conocer una infografía con los datos esenciales de lo que supone el
fracking en cuanto a consumo de agua o empleo de sustancias químicas.
Basta bajar con el ratón del ordenador para entender mejor esos impactos
y amenazas.

Asimismo, Ecologistas en Acción promueve una resolución que
previsiblemente será aprobada este fin de semana en Bruselas por la
Oficina Europea de Medio Ambiente, la mayor federación ecologista
europea. La resolución expresa el rechazo al fracking, la solidaridad
con los movimientos de resistencia en el mundo, especialmente aquellos
perseguidos y criminalizados, e insta a los países miembros de la Unión
Europea a adoptar prohibiciones en sus respectivas legislaciones.
Más Recursos

* ¿Qué es el fracking?

* El fracking en el Estado español: situación, amenazas y resistencias

* Informe La ruina de la fractura hidráulica

* Informe El agua amenazada por la fractura hidráulica

* Libro Agrietando el futuro

* Blog de noticias e informaciones

*Foto *(Plataforma Riudaura contra el fracking): http://tinyurl.com/optj6q3

*Contactos:**
***Paco Ramos, 696201646
En Bruselas, Samuel Martín-Sosa, 34 686 96 14 86
Rafael Yus, 696234096

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP- 25 països contra el fracking en jornada global

[Medios] NP: 25 países frente al fracking en jornada global

18 de octubre de 2013_

Día Internacional contra el fracking: #Globalfrackdown_*
**25 PAÍSES SE MOVILIZAN FRENTE A LA FRACTURA HIDRÁULICA CON UNA JORNADA
REIVINDICATIVA*
_Una infografía “profundiza” a golpe de ratón en los peligros de la
extracción de gases no convencionales_
*
**
**Mañana, 19 de octubre, más de 25 países participan en una jornada
contra la fractura hidráulica, que demuestra la masiva oposición social
a esta técnica. Cerca de una veintena de localidades se movilizan a
nivel estatal para recordar, con diversos actos, los peligros de la
extracción de gases no convencionales, pese a los empeños de la
industria por minimizarlos. Ecologistas en Acción se felicita de que a
lo largo del último año, ayuntamientos y comunidades autónomas hayan
aprobado medidas para protegerse del fracking. En una infografía
, que se presenta
hoy, pueden entenderse de manera visual los impactos ambientales de la
fractura hidraúlica.*

El #Globalfrackdown, que se celebra por segundo año consecutivo, es una
iniciativa internacional para demandar una prohibición global del
fracking, tanto en los países donde ya se aplica esa técnica con
impactos reales, como en aquellos lugares donde la técnica está en fase
de planificación. Con actos en Xixón, Palencia, Elx, San Mateu,
Valencia, Cantabria, Sevilla, Córdoba, Logroño, Alcoi, Cieza,
Villarobledo, Molina de Aragón, Castellón, Guadalajara, Cádiz y muchos
más lugares la celebración de la jornada es ya un éxito de movilización
social en el Estado español
. A
nivel internacional, son más de 25 países los que participan en esta
jornada festivo-reivindicativa, en la que tendrán lugares desde
proyecciones de películas, marchas en bicicleta, charlas,
concentraciones, manifestaciones, comidas populares,etc.

La masiva movilización social que está teniendo lugar en todos los
países donde se pretende aplicar esta técnica de extracción de
combustibles fósiles no convencionales, deja claro que las empresas no
tendrán licencia social para operar. La resistencia social está teniendo
ya un claro reflejo en denegaciones de permisos, abandonos de licencias,
y sobre todo en la adopción de prohibiciones y moratorias. En nuestro
país son ya seis las Comunidades Autónomas que se han dotado de alguna
medida para protegerse contra esta amenaza y en torno a 400
ayuntamientos los que se han declarado “libres de fracking”.

Ecologistas en Acción se suma a esta jornada de lucha internacional
participando en actos que se desarrollarán en diferentes puntos de la
geografía. Además, para recordar la gravedad de las amenazas ambientales
que tiene el empleo de esta técnica extractiva, Ecologistas en Acción da
a conocer una infografía con los datos esenciales de lo que supone el
fracking en cuanto a consumo de agua o empleo de sustancias químicas.
Basta bajar con el ratón del ordenador para entender mejor esos impactos
y amenazas.

Asimismo, Ecologistas en Acción promueve una resolución que
previsiblemente será aprobada este fin de semana en Bruselas por la
Oficina Europea de Medio Ambiente, la mayor federación ecologista
europea. La resolución expresa el rechazo al fracking, la solidaridad
con los movimientos de resistencia en el mundo, especialmente aquellos
perseguidos y criminalizados, e insta a los países miembros de la Unión
Europea a adoptar prohibiciones en sus respectivas legislaciones.
Más Recursos

* ¿Qué es el fracking?

* El fracking en el Estado español: situación, amenazas y resistencias

* Informe La ruina de la fractura hidráulica

* Informe El agua amenazada por la fractura hidráulica

* Libro Agrietando el futuro

* Blog de noticias e informaciones

Contactos:

Paco Ramos, 696201646
En Bruselas, Samuel Martín-Sosa, 34 686 96 14 86
Rafael Yus, 696234096

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] NP: 25 países frente al fracking en jornada global

NP – 93 entidades exigen a Gobiernos de España y Guatemala que derechos indígenas sean res petados (caso Barillas)

_La carta enviada a autoridades y empresa implicada, exige el fin de la
violencia que sufren las comunidades indígenas de Barillas desde el
comienzo de la construcción de una hidroeléctrica en sus territorios_

*
93 entidades sociales y políticas de Europa y América Latina se dirigen
a los Gobiernos de España y Guatemala para exigir que los derechos
territoriales del pueblo maya sean respetados*

*

*La empresa gallega Hidralia Energía es la responsable de la
construcción del proyecto Cambalam, que no cuenta con el
consentimiento de las comunidades en cuyos territorios se pretende
levantar una hidroeléctrica.*

*

*El conflicto, que ya en 2012 desembocó en una declaratoria de
estado de sitio, se ha cobrado dos muertes (un comunero y un
policía), varias personas heridas y el encarcelamiento de varios
dirigentes comunitarios.*
_18 de octubre de 2013._La Carta que se ha enviado a los Gobiernos de
España y Guatemala, así como a la Xunta de Galicia y a la empresa
implicada, alerta de la compleja situación de conflictividad que se vive
en el municipio desde que se puso en marcha el proyecto Cambalam. Este
proyecto de producción de energía hidroeléctrica es operado porla
empresa Hidro Santa Cruz -subsidiaria en el país de la gallega Hidralia
Energía- y ha dado lugar durante las últimas semanas a nuevos
enfrentamientos entre las comunidades y las fuerzas del orden público.

Las 93 entidades sociales y políticas de Europa y América Latina
firmantes denuncian el que consideran un “nuevo episodio de
criminalización y represión”, en el marco del cual se produjo, el pasado
28 de septiembre,la detención del dirigente comunitario Maynor López,
procediéndose a la militarización del territorio y a la emisión de
órdenes de captura contra varios activistas locales. “El Ministro de
Gobernación guatemalteco, Mauricio López Bonilla, llegó al extremo de
acusar de terrorismo a la población opuesta al proyecto y de amenazar
con la expulsión de las personas extranjeras que participen en protestas
sociales”.

Es importanteseñalar-continúa la misiva- que el proyecto de Hidralia
Energía “no sólo no cuenta con el consentimiento de la población, sino
que ha sido explícitamente rechazado por los y las pobladoras del
municipio”, en consulta realizada el 23 de junio de 2007. A pesar de
ello, la insistencia por llevarlo a cabo ha dado lugar a un preocupante
aumento de la conflictividad en la región, que “vivió sus peores
momentos cuando, tras el asesinato del comunero Andrés Pedro Miguel,
opuesto al proyecto (1 de mayo de 2012), fue declarado un estado de
sitio por parte del Gobierno de Otto Pérez Molina, de 18 días de
duración, en el marco del cual se denunciaron graves violaciones de los
derechos humanos”.

También recuerdan que el municipio de Barillas, así como el resto de
municipios vecinos afectados por la violencia, “forma parte del
territorio del pueblo maya q’anjobal, cuyos derechos humanos quedan
recogidos en el Convenio 169 de la OIT”, un Tratado Internacional
ratificado por los Estados español y guatemalteco y que, por tanto,forma
parte de suordenamiento jurídico. Entre estos derechos, destaca
especialmente el de participar en la gestión y conservación de los
recursos naturales, así como el de ser consultados acerca de los
proyectos que se ejecuten en sus territorios.
*Demandas recogidas en la Carta*

*

A las las autoridades de Guatemala y del Estado español, tanto
centrales como autonómicas, que cumplan y hagan cumplir a la empresa
Hidralia Energía, así como a su subsidiaria en Guatemala, Hidro
Santa Cruz, los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico
guatemalteco y español, especialmente los recogidos en el Convenio
169 de la OIT, en cuanto el desempeño de estas empresas se da en un
territorio habitado por pueblos indígenas.

*

A las autoridades de Guatemala, especialmente al Ministro de
Gobernación, Mauricio López Bonilla, que cesen en la represión y la
criminalización de las comunidades -así como de las organizaciones
que les acompañan- movilizadas legítimamente en defensa de sus
derechos colectivos, reconocidos tanto en las leyes guatemaltecas,
como en el Convenio 169 de la OIT.

*

A la empresa Hidralia Energía, así como a su subsidiaria en
Guatemala, Hidro Santa Cruz, que desistan de la construcción del
proyecto hidroeléctrico Cambalam, el cual no cuenta con el
consentimiento del pueblo maya q’anjobal de Barillas, en cuyo
territorio se pretende instalar, y que cesen en el señalamiento de
activistas y dirigentes comunitarios.

*

A las organizaciones sociales de Guatemala, del Estado español y a
la comunidad internacional, que mantengan su atención sobre el
municipio de Barillas y todo el norte de Huehuetenango, denuncien
las violaciones de derechos que se están produciendo y se sumen a la
presente carta.
*Organizaciones y personas firmantes*

Entre las organizaciones que se han adherido a la Carta Abierta, están:

*

Redes y organizaciones europeas y latinoamericanas de defensa de los
derechos humanos, como la Coordinación por los Derechos de los
Pueblos Indígenas (CODPI, del Estado español), el Grupo
Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, de
Dinamarca), el Centre Intercontinental (CETRI, de Bélgica),
Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi, de Perú), o el
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST, de Brasil).

*

Organizaciones no gubernamentales de todo el Estado español, como
Mugarik Gabe, Ecologistas en Acción, Almáciga, Amigos de la Tierra,
alterNativa, Pachakuti, Perifèries, EntreAmigos o Acción Solidaria
Aragonesa.

*

Organizaciones sociales guatemaltecas, como la Fundación Rigoberta
Menchú Tum, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos
(CALDH), la Fundación Guillermo Torriello (FGT) o la Alianza
Política Sector de Mujeres.

*

Entidades políticas y sindicales, como el Grupo Parlamentario de la
Izquierda Plural (España), el partido Anova-Irmandade Nacionalista
(Galicia), la Confederación Central General de Trabajadores (CGTG,
de Guatemala), la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, o la
Federación de Trabajadores Campesinos y Urbanos (FETRACUR, de
Guatemala).

*

Organizaciones, autoridades, colectivos y centros de estudios
indígenas de todo el continente latinoamericano, como Oxlajuj Ajpop
(Guatemala), el Colectivo de Comunicación Mapuche Mapuexpress
(Chile), o la Organización Indígena de Antioquia (OIA, de Colombia).

*

Otras entidades sociales y sindicales.

Además de estas entidades, se han recogido 480 firmas individuales.

Se anexa la carta enviada, que contiene también el listado completo de
las adhesiones recibidas.

*Se ruega difusión*
*Más información:*

Diego Jiménez Mirayo

codpi@codpi.org

www.codpi.org

Twitter: @laCODPI

Facebook: www.facebook.com/CODPI
carta_abierta_barillas_17oct13.pdf

FontFuente: codpi@codpi.org

Comentaris tancats a NP – 93 entidades exigen a Gobiernos de España y Guatemala que derechos indígenas sean res petados (caso Barillas)

Mugak: Boletín diario de noticias

Revista de prensa

Revista de prensa del Observatorio de la Diversidad,
formado por Mugak,
Centro de Documentación de SOS Racismo y XenoMedia,
con la información publicada en 23 diarios del Estado español y una selección de prensa latinoamericana
sobre inmigración y minorías y con acceso a la base de datos de prensa
donde catalogamos la información.

Los estudiantes franceses protestan por la expulsión de la niña gitana Leonarda Dibrani

El País
Los estudiantes franceses rechazan las expulsiones
“Me han quitado 16 violines”
El auge de la extrema derecha
Obama llama a la unidad para evitar otra crisis y aprobar reformas urgentes
Si no es blanco, tiene el doble de posibilidades de que le pare la Policía
Casi 250 personas duermen cada día en la calle en las tres capitales vascas
“Para trabajar hay que adaptarse a las costumbres y saber holandés”
Rabat frena 20 saltos a la valla de Ceuta en dos días
El Mundo
Alianza para cerrarle el grifo a los neonazis griegos
La Policía destripa el mayor robo en joyas
Gara
Moscú detiene a 2.000 inmigrantes en la segunda redada desde el lunes
La expulsión de una adolescente gitana causa indignación y divide al PS francés
Cientos de inmigrantes intentan entrar en Ceuta a través de Marruecos
Unas 250 personas duermen en la calle en Bilbo, Donostia y Gasteiz
Dos expulsiones que Valls puede pagar caro
Un ciudadano de Kiribati pide a Nueva Zelanda el estatus de refugiado climático
Diario Vasco
Protestas y talleres contra recortes
Priebke se despide en su vídeo póstumo sin arrepentirse
Deia
Dos inmigrantes expulsados de la Isla de Tierra demandan a España
Diario de Noticias
Estudiantes franceses protestan en París por la deportación de una niña kosovar de etnia gitana
Diario de noticias de Gipuzkoa
Los estudiantes franceses plantan cara a Manuel Valls
La frontera de Ceuta recupera la normalidad tras el intento fallido de entrada de 300 subsaharianos
Diario de noticias de Alava
Dos inmigrantes expulsados de la Isla de Tierra demandan a España
Estudiantes franceses protestan en París por la deportación de una niña kosovar de etnia gitana
Berria
Grezian neonaziei buruzko bozketa atzeratu dute
XXI. mendeko esklaboak
La Vanguardia
Movilización en Francia contra las expulsiones
Valls, en situación precaria
Casi 30 millones de personas son “esclavos modernos”
Cae la banda del mayor robo de joyas de España
El Periódico de Cataluña
La expulsión de la joven kosovar saca a la calle a los estudiantes
Segunda redada de inmigrantes en Moscú con 2.000 detenidos
Laura Sagarra: «Si tuviera un trabajo y mi casita, no me arrepentiría»
Las versiones de Leonarda
ABC
Mas condena el tráfico de personas y recuerda que España ha tenido sus «Lampedusas»
La Policía identifica tres veces más a los inmigrantes que a los españoles
Moscú persiste en sus detenciones masivas contra la inmigración ilegal
El Tribunal de Estrasburgo condena a Francia por la expulsión de gitanos de 2004
Unos 400 subsaharianos intentan entrar a la carrera en Ceuta
Dos inmigrantes desalojados de la Isla de Tierra en 2012 demandan a España ante el TEDH
La Razón
Estrasburgo condena a Francia por un proyecto de expulsión de gitanos en 2004
Mal de Chagas, la enfermedad que llegó con la emigración
La izquierda sale en tromba contra Valls
Cierran la frontera de Ceuta tras un intento frustrado de entrada de 300 subsaharianos
Bulgaria quiere alzar una valla en la frontera turca para frenar a los sirios
La Voz de Galicia
La policía rusa detiene en Moscú a 2.000 inmigrantes en una nueva redada
Reabren la frontera de Ceuta tras un intento frustrado de entrada en la ciudad de 300 subsaharianos
Escolares franceses se movilizan contra la expulsión de dos compañeros inmigrantes
El chapero rumano llevaba las llaves del piso del farmacéutico
Escolares franceses se movilizan contra la expulsión de dos compañeros inmigrantes
Galicia : Viaje al infierno de una niña
Público
Rusia lanza otra redada masiva y detiene a cerca de 2.000 inmigrantes
Rescatadas en Almería 42 personas que viajaban a bordo de tres pateras
Reino Unido acosa a 40.000 inmigrantes por teléfono
La tragedia de la inmigración y la ‘fortaleza Europa’
El Día
Cierran la frontera de Ceuta tras un intento frustrado de entrada en la ciudad de 300 subsaharianos

De conformidad con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) aprobada por el Parlamento español y de la
vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, te comunicamos
que tu dirección de correo figura en este momento suscrita a la lista de
REVISTA DIARIA DE PRENSA de Mugak/SOS Arrazakeria, formando parte de un fichero
automatizado de datos. Te informamos de tu opción de cancelación en virtud de las
leyes antes mencionadas, y de tu derecho de oposición, acceso, rectificación y
cancelación de tus datos. Si no deseas seguir recibiendo este boletín pincha aquí
para darte de baja.

FontFuente: observatoriodeladiversidad@mugak.org

Comentaris tancats a Mugak: Boletín diario de noticias

[Medios] Convocatoria: Calidad del aire, presentación de informe anual

_Convocatoria_
_
__Rueda de prensa_*
**PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL SOBRE CALIDAD DEL AIRE EN ESPAÑA
DURANTE 2012*_
__Ecologistas en Acción también organiza unas jornadas sobre el tema con
talleres para el seguimiento de datos_
*
**Ecologistas en Acción presentará el próximo martes, 22 de octubre, su
informe sobre la situación de la calidad del aire en el Estado español a
lo largo del año 2012.*

El informe ha sido elaborado con datos oficiales y evalúa la calidad del
aire que ha respirado la totalidad de la ciudadanía. Ofrece información
detallada y desglosada por Comunidades Autónomas y por localidades. Se
trata de los datos más actuales disponibles, más recientes que los
incluidos en el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Detalla también las repercusiones que la mala calidad del aire tiene
sobre la salud de la población, así como las fuentes de esta
contaminación y las políticas necesarias para reducirla.

*Qué: Presentación del Informe Anual sobre la Calidad del Aire
en España durante 2012**
**Cuándo: Martes, 22 de octubre de 2013, 11h.**
**Dónde: Sede de Ecologistas en Acción, C/ Marqués de Leganés, 12,
Madrid (metros Santo Domingo, Callao y Noviciado)*

Atención medios:
. Se facilitará una copia del informe y un breve comunicado
explicativo a los periodistas asistentes al término de la rueda de prensa.
. Se podrán concertar entrevistas con las personas responsables del
informe.

Pocos días después de la presentación, el viernes 25 y sábado 26,
tendrán lugar unas *jornadas sobre calidad del aire en España
**,* con
participación de expertos y talleres para el seguimiento de datos, que
pueden ser de interés para periodistas.

El estudio se ha realizado con la colaboración de la Fundación
Biodiversidad en el marco del proyecto “Seguimiento y valoración de las
políticas de calidad del aire, agua, política agraria común, política
pesquera común y convenio internacional de biodiversidad”.

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Convocatoria: Calidad del aire, presentación de informe anual

[polomoir1] “Por tercera vez, Comisión Quinta cita al ministro Lizarralde” y “Presupuesto apro bado para el agro disminuye en 31%”

Visite nuestras páginas: http://www.moir.org.co, http://tribunaroja.moir.org.co , http://www.robledosomostodos.comy
http://www.deslinde.org.co

Siga los twitter del senador Jorge Enrique Robledo en http://twitter.com/#!/JERobledo

——————————————————————————————–

 

Por tercera vez, Comisión Quinta cita al ministro Lizarralde

Oficina de Prensa
Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, octubre 17 de 2013

——————————————————————————————–

 

Además, actual
Gerente de Indupalma fue invitado al debate. El ministro deberá responder por
violaciones de la Ley 160 de 1994. Modelo Indupalma no le conviene al país.

 

La Comisión Quinta
del Senado citó por tercera vez consecutiva al Ministro Lizarralde para que
asista al debate de control político en el que deberá responder a las graves
denuncias que se han hecho sobre sus actuaciones como gerente de Indupalma y al
modelo de asociaciones leoninas que quiere imponer en todo el país.

 

Además, al debate fue
invitado el actual gerente de Indupalma, Andrés Monsalve.

 

Con fundamento en
fallos de la Corte Constitucional, la Mesa Directiva de la Comisión le informó
al Ministro de Agricultura que su deber es atender la citación del senador
Robledo, dado que las actuaciones anteriores a su nombramiento sí son objeto
del control político.

 

El Ministro deberá
responder por denuncias relacionadas con la acumulación ilegal de baldíos y la
ocupación indebida de tierras destinadas a campesinos, mientras fue gerente de
Indupalma. Además, deberá explicar por qué el principal accionista de esta
empresa es una compañía domiciliada en Panamá y por qué los campesinos “socios”
de Indupalma terminaron hipotecando sus tierras con un prestamista de Islas
Caimán para respaldar deudas de esa gran empresa.

 

El modelo de
“asociaciones” que Lizarralde impulsó en Indupalma y que pretende imponer en
todo el país será uno de los ejes del debate. El senador Robledo anunció que
demostrará que estas asociaciones convierten a los campesinos en una especie de
siervos del Siglo XXI, mientras que los magnates obtienen enormes ganancias sin
asumir ningún riesgo.

 

Robledo advirtió que
en caso de que el Ministro no asista el debate, la ley contempla la posibilidad
de adelantar una moción de censura y de una sanción disciplinaria.

——————————————————————————————–

 

“Presupuesto aprobado para el agro disminuye en 31%”:
Robledo

Oficina de Prensa
Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, octubre 17 de 2013

——————————————————————————————–

 

Financiación de
acuerdos del Paro Agrario es incierta; Recursos adicionales al agro no han sido
aprobados.

 

El presupuesto
general de la nación aprobado anoche por los congresistas de la Unidad Nacional
no incluye los recursos necesarios para cumplirle al sector agropecuario,
específicamente lo relacionado con el PIC cafetero y los acuerdos del Paro
Agrario.

 

El senador del Polo
Democrático, Jorge Enrique Robledo, dijo que los agricultores del país deben
permanecer vigilantes para que el gobierno no les haga “conejo”, puesto que la
financiación de los acuerdos del Paro Agrario es incierta. El presupuesto
aprobado deja al agro con 1.8 billones de pesos, 31% menos de lo destinado en
2013, mientras los recursos de inversión decrecen en 37%, a pesar de la crisis
del sector.

 

Aunque el gobierno
promete una “partida adicional” de 3,1 billones de pesos, esos recursos
dependen de la modificación del Estatuto Tributario que aplaza por un año la
reducción del impuesto del 4 x 1.000, es decir, de un proyecto de ley
diferente, y su manejo recaería en el Ministerio de Hacienda, no de Agricultura
.

 

—————————————————————————–

Por favor incluya las direcciones polomoir@listas.moir.org.co
y
polo-moir@lists.riseup.net
en su
libreta de direcciones para que no sean consideradas spam
. Estos envíos se hacen por lo menos una
vez a la semana; si dejan de llegarle, háganoslo saber
. Si no desea seguir recibiendo
nuestros correos, respóndanos pidiendo su retiro de la lista. Si desea publicar
nuestros artículos, incluya nuestras páginas como crédito de los mismos.

 —————————————————————————–

FontFuente: moir@moir.org.co

Comentaris tancats a [polomoir1] “Por tercera vez, Comisión Quinta cita al ministro Lizarralde” y “Presupuesto apro bado para el agro disminuye en 31%”

[noalamina] Mina Agua Rica podría afectar a casi un millón de personas

/Para leer más información ingresá en////http://www.noalamina.org/
/o pulsá los títulos/

**

*Megaproyecto Agua Rica funcionará integrado a La Alumbrera*
**

Directivos de la compañía transnacional Minera La Alumbrera * anunciaron
en un “Congreso minero” llevado a cabo en Buenos Aires en el mes de
abril pasado, el nuevo y definitivo plan para la explotación intensiva
del yacimiento de “clase mundial” Agua Rica, ubicado entre los 3.000 y
4.000 mts de altura en el Cordón del Aconquija, Departamento Andalgalá,
Provincia de Catamarca. Leer más…

Artículo relacionado:*Mina Agua Rica podría afectar a casi un millón de
personas
***

*

*

*La Xunta rechaza mina de oro Corcoesto
*

La Conselleríade Economía e Industria ha comunicado a Mineira, filial de
la compañía de capital canadiense Edgewater, que rechazará el proyecto
de explotación aurífera que pretendía poner en marcha en la parroquia de
Corcoesto, en el municipio coruñés de Cabana de Bergantiños, aunque la
empresa interesada ha afirmado que tratará de retomarlo.Leer más…

Artículo relacionado: *Opositores reclaman que gobierno publique
oficialmente la anulación del proyecto de Corcoesto*

*Organizaciones rechazan proyecto minero “Dominga” en la comuna de La
Higuera*

El tranque de relaves del proyecto del proyecto minero “Dominga” de
Andes Iron de explotación de fierro y cobre a rajo abierto, proyectado
para la Comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, arriesga el fenómeno
del drenaje ácido que puede durar cientos de años, y en este caso puede
ser particularmente grave por la ubicación en la cuenca de Los
Choros.Leer más…

*Reportajes a los que cantaron “las Cuarenta”*

El 12 de octubre, una combinación de grupos ambientalistas efectúa
acciones de protesta simultáneas y alcanza —con resultados
disímiles— distintos puntos de reunión distribuidos a lo largo de la
RN-40. El despliegue se ha decidido durante un encuentro que mantuvo la
Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en la capital de Corrientes, entre
los días 20–23 de junio.1 La mítica RN-40, creada en 1935, flanquea de
norte a sur la cordillera de los Andes, conectando con sus 5140
kilómetros de extensión once provincias argentinas.Leer más…
Artículos
relacionados: . *De norte a sur de este a oeste “En la 40, les cantamos
las 40?*

. *Así les “cantamos las 40” en Esquel*

*Prohibición del Fracking en Francia es ‘absoluta’ luego que la Corte
ratificó la ley
*

El Tribunal Constitucional de Francia confirmó la prohibición del
fracturamiento hidráulico, al dictaminar que la ley contra la técnica de
explotación de energía conocido como ‘fracking’ es un medio válido de
protección del medio ambiente. Leer más…

/>>>//// Más noticias en////http://www.noalamina.org/
/:/

*De otros países de Latinoamérica*

*Autorizan a Orosur a explotan otra mina de oro
*

*Alertan sobre firma de Chile del Convenio de Minamata
***

*Organizaciones rechazan proyecto minero “Dominga” en la comuna de La
Higuera
*

*De las “zonas grises” al futuro negro
*

*Se suman más reclamos para prohibir minería metálica en El Salvador
*

*Protesta contra minera B2Gold en Matagalpa
*

*Organizaciones canadienses repudian extorsión de Infinito Gold a Costa
Rica
*

/Para leer más noticias de Latinoamérica pulsar aquí
/

**

*De Argentina*

*Disfrazan de cantera al megaproyecto de cobre San Jorge
*

*La crisis por la minera Vale: negocian por los despedidos
*

*Vínculos no convencionales: La lógica operativa del neoliberalismo
extractivista
*

*Mineras piden inconstitucional de ley por el oro y el dinero
*

*Vecinos de Gan Gan tomaron comuna por designación del nuevo titular de
la junta local
*

/Para leer más noticias de Argentina pulsar aquí
/

**

*Del resto del mundo*

*Berkeley quiere convertir Salamanca en almacén de residuos radiactivos
*

*Mina de uranio: pan para hoy, desastre para mañana
*

/Para leer más noticias de Argentina pulsar aquí
/

//

*Información general*

*Gobierno de Córdoba autorizó ilegalmente a Monsanto
*

*Cómo la Universidad de Harvard degrada los Esteros del Iberá y sus
comunidades
*

*El Comercio Justo contribuye al desarrollo de las mujeres de zonas
rurales
*

*Acuífero Guaraní: Oro azul en el sótano del Mercosur
*

/Para leer más noticias de Información Generalpulsar aquí
/**
Se puede reproducir total o parcialmente toda la información contenida en www.noalamina.org, aunque agradeceremos que se cite la fuente.
El boletín con información, documentos, investigaciones e imágenes de las luchas contra la megaminería en Argentina y el resto de Latinoamérica, es enviado por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, Chubut, Argentina.
Si no desea recibir este boletín envíe un correo a noalamina-unsubscribe@lists.riseup.net desde la misma dirección en la que recibió este correo y será borrado automáticamente de la lista. Disculpe las molestias.

FontFuente: info@noalamina.org, via: noalamina-request@lists.riseup.net

Comentaris tancats a [noalamina] Mina Agua Rica podría afectar a casi un millón de personas

Entrepobles celebra 25 anys reivindicant l’acompliment de drets socials dins i fora de Catalunya

Entrepobles celebra 25 anys reivindicant

l’acompliment de drets socials dins i fora de Catalunya
. L’associació va néixer el 1988 i es va convertir
en un referent de la solidaritat i l’internacionalisme amb

els pobles empobrits
. Ada Colau, Lídia Senra, Pep Riera i David
Fernàndez participen en l’acte
L’associació Entrepobles celebra el 25è aniversari el proper diumenge 20
d’octubre a la nau Ivanow del barri de la Sagrera de Barcelona (C/Honduras,
28-30). La celebració serà lúdica i reivindicativa. Per una banda, comptarà
amb les intervencions d’Ada Colau, de l’Observatori DESC i la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, Lidia Senra, feminista labrega del Sindicato
Labrego Galego, membre de Contraminacción (plataforma contra la megamineria
a Galícia), Pep Riera, històric de l’associacionisme agrícola català i David
Fernàndez, periodista.
L’acte començarà amb un vermut musical amenitzat per la Fanfarria
Contratiempo. Després d’un dinar popular, també hi haurà una actuació
musical a càrrec del grup de música llatinoamericana Rosa Sánchez trio. A la
tarda, membres d’Entrepobles aportaran una mirada històrica a la trajectòria
de l’organització. Hi participarà la periodista Montse Santolino. La segona
part, està dedicada a debatre sobre drets socials amb Ada Colau, Lídia
Senra, Pep Riera i David Fernàndez.
Entrepobles és una associació laica i independent, impulsada el 1988 pels
Comitès de la Solidaritat amb Amèrica Llatina, que, a través de la
Cooperació Internacional Solidària, la sensibilització social, l’Educació
pel Desenvolupament, la incidència política i el suport als moviments
socials emancipadors, treballa en la recerca d’una justícia que permeti la
satisfacció per a qualsevol persona, tant dones com homes, i en qualsevol
lloc del món, dels Drets Humans, polítics, econòmics, socials i culturals.
En aquesta tasca, Entrepobles considera necessari centrar especialment el
seu treball en aquells sectors i col·lectius socials més exclosos,
discriminats i empobrits, amb un enfocament de gènere i una perspectiva de
sostenibilitat medioambiental. Entrepobles ha estat implicada en les
principals mobilitzacions vinculades a la solidaritat internacional dels
darrers anys: les acampades del 0,7%, amb la reivindicació d’unes polítiques
públiques de cooperació transparents i lliures d’ingerències comercials,
polítiques i militars. Gairebé al mateix temps la solidaritat amb la
rebel·lió zapatista. Després les mobilitzacions i iniciatives contra el
Deute Extern, com la Consulta, en les diferents expressions del que s’ha
vingut a anomenar “moviment antiglobalització”, i en diferents plataformes i
campanyes de solidaritat internacional i de defensa dels drets socials a
casa nostra.
25è aniversari Entrepobles

Dia i hora: 20 d’octubre de 2013, a
les 12.30h

Lloc: Nau Ivanow, barri de la
Sagrera:

C/Hondures 28-30 BCN – metro La
Sagrera, Línia I i V
Per a més informació:

Alex Guillamón Lloret

TEL: 93 268 33 66 / 691 501 789

MAIL: coordinacio@entrepobles.org

image001.png

image002.jpg

image003.jpg

Nota_premsa_ENTREPOBLES.pdf

FontFuente: Cooperacion@entrepueblos.org

Comentaris tancats a Entrepobles celebra 25 anys reivindicant l’acompliment de drets socials dins i fora de Catalunya

[Medios] NP: La ley Montoro también tendrá repercusiones ambientales

17 de octubre de 2013*

LA LEY MONTORO TAMBIÉN TENDRÁ IMPORTANTES REPERCUSIONES AMBIENTALES*_
__La degradación ecológica y pérdida de biodiversidad figuran entre los
probables “efectos colaterales” de la reforma_**

***Hoy ha entrado a debate en el Congreso de los Diputados el proyecto
de “Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local”,
más conocida como Ley Montoro. Esta ley ha levantado un importante
rechazo político y también social por parte de la población rural, cuya
vida se verá seriamente afectada en caso de ser aprobada. También
tendría graves repercusiones medioambientales, derivadas del abandono
del campo y de procesos de privatización. La degradación ecológica y
pérdida de biodiversidad figuran entre los probables “efectos
colaterales” de una reforma que tiene poco de racional, según denuncia
Ecologistas en Acción. *

La supuesta racionalidad presupuestaria no queda en absoluto demostrada
con las cuentas presentadas hasta ahora. La reforma, abre la posibilidad
de desmantelamiento de las 1.024 Mancomunidades intermunicipales de
Servicios y las 3.725 Entidades Locales Menores (ELM). Y concentraría
más poder y recursos en las Diputaciones Provinciales.

Resulta obvio que reducirá la autonomía de la población rural y afectará
a sus condciones de vida, suponiendo el acta de defunción, precisamente,
de las zonas rurales más despobladas y envejecidas, es decir, aquellas
que más necesitan los servicios públicos.

La desaparición de las Entidades Locales Menores (ELM) puede afectar
además el rico patrimonio cultural del Estado Español. La transferencia
de las propiedades comunales (12% del territorio español) y rentas
generadas desde esas entidades a los Ayuntamientos puede suponer la
antesala de la privatización de estos bienes para financiar la deuda del
Estado.

Los bienes de las ELM, desde hace siglos, han generado rentas necesarias
para mantener servicios locales (aguas, servicios culturales, festejos,
etc.). Han supuesto además un importante recurso para el autoempleo y la
subsistencia de la economía local, proveyendo de pastos, leña y otros
recursos silvícolas a su población. La enajenación de estos bienes y su
concentración en manos de macro-Ayuntamientos y Diputaciones, puede
servir para dar entrada a megaproyectos (cinegéticos, de explotación
forestal u otras actividades extractivistas) impulsados por capitales
extralocales. *Esta concentración generará importantes procesos de
insostenibilidad social y ecológica en nuestro medio rural.**
*
“La Ley Montoro incidirá en la dramática pérdida de población del medio
rural del interior peninsular. La experiencia nos dice que *aquellas
zonas rurales que van quedando abandonadas se ven sumidas en una
importante degradación ecológica y pérdida de biodiversidad a muy
distintos niveles*. Esta degradación es fruto del abandono de los usos
extensivos del territorio, como son el pastoreo o gran número de
prácticas silvícolas de pequeña escala. El problema que debería
solucionar esta Ley son los desequilibrios territoriales generados por
el despoblamiento rural. Pero tal y como está planteada los
profundizará”, explica Daniel López, doctor en Desarrollo Rural
Sostenible y responsable de Agroecología de Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción se opone a la aprobación de dicha Ley, y propone
una “Ley de Sostenibilidad Rural” que refuerce la participación en la
gobernanza de nuestro medio rural, mejore la calidad y el acceso de la
población rural a los servicios públicos y promueva los usos sostenibles
del territorio, como fuente de empleo y vida para el medio rural.

Más información: Daniel López, 665847138

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] NP: La ley Montoro también tendrá repercusiones ambientales

Mugak: Boletín diario de noticias

Revista de prensa

Revista de prensa del Observatorio de la Diversidad,
formado por Mugak,
Centro de Documentación de SOS Racismo y XenoMedia,
con la información publicada en 23 diarios del Estado español y una selección de prensa latinoamericana
sobre inmigración y minorías y con acceso a la base de datos de prensa
donde catalogamos la información.

Tú también haces SOS Racismo
España demandada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la expulsión colectiva de 73 inmigrantes de Isla de Tierra (Comunicado de Migreurop)

El País
Cuatro inmigrantes mueren y 11 sobreviven en un naufragio en Florida
Dos expulsados de la Isla de Tierra denuncian a España ante Estrasburgo
Leonarda: “Quiero volver a Francia, aquí no puedo ir al colegio”
El Parlamento griego retira la inmunidad a seis diputados de Aurora Dorada
Amnistía pide a Egipto frenar la represión contra los refugiados sirios
Noruega estrena Gobierno con siete carteras en manos de la derecha populista
Un inmigrante apuñalado en el barrio de Moscú donde se produjeron altercados
El asesinato de dos niñas hace temer un rebote de la xenofobia en Sudáfrica
Crueldad en Francia
Astérix: ¿amigo o enemigo de Le Pen?
El Correo
El ataúd de Priebke acaba en un aeropuerto
Diez detenidos por raptar y obligar a prostituirse a una menor de 15 años en dos clubes
4 muertos al hundirse un bote con inmigrantes en Miami
Gara
El Parlamento griego levanta la inmunidad a seis diputados neonazis
Un uzbeko fue apuñalado hasta la muerte en el pogromo del sur de Moscú
Diario Vasco
Los restos de Priebke, un rompecabezas para Italia
Cae una red que vendía a marroquíes documentación falsa
Rescatados 38 inmigrantes a bordo de dos pateras interceptadas en Almería
Condenado a 3 años por propinar una brutal paliza a un hombre en Irun
Deia
Detenido un joven en Barcelona que pretendía vender pistolas a bandas latinas
La detención y deportación de una niña gitana de 15 años en una excursión escolar conmociona Francia
Diario de noticias de Gipuzkoa
El rostro rural del hambre y de la pobreza
Liberada una niña de 15 años obligada a prostituirse en lugares de alterne
Berria
Alderdi xenofobo bat, Norvegiako Gobernuan
Egunsenti Urrekarako sei diputaturi immunitatea kendu diete
La Vanguardia
El Parlamento griego retira la inmunidad a seis diputados neonazis
La izquierda francesa se indigna por la expulsión de una niña ‘rom’
Más Europa, menos populismo
El Periódico de Cataluña
Salut da tarjeta médica a 100.000 simpapeles tras la exclusión estatal
Avui
Cadàvers a la costa
Vergonya europea
ABC
La batalla por el velo islámico en Francia se libra ahora en la guardería privada
Indignación en Francia por la deportación de una alumna gitana detenida en una excursión escolar
Salvamento rescata a 27 inmigrantes, la mayoría menores
Los restos de Priebke, un rompecabezas para Italia
Alerta policial por oleada de hurtos en comercios
Tea Party, ¿libertarios o ultraconservadores?
La Razón
De ningún lugar
Rescatan a 27 inmigrantes de una segunda patera cerca de costas de Almería
Rescatan 11 inmigrantes en Almería y buscan otra patera en el Mar de Alborán
La expulsión de una niña gitana de 15 años divide a la izquierda gala
Desmantelan una red de tráfico de personas entre Melilla y Alicante
Las Provincias
Cae una red de tráfico de inmigrantes que operaba entre Marruecos y la provincia
Público
“Ingresar a un extranjero en un CIE es como matar moscas a cañonazos”
Francia detiene y expulsa a una niña gitana mientras iba de excursión con su instituto
El Día
Rescatados 38 inmigrantes a bordo de dos pateras interceptadas en aguas de Almería

De conformidad con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) aprobada por el Parlamento español y de la
vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, te comunicamos
que tu dirección de correo figura en este momento suscrita a la lista de
REVISTA DIARIA DE PRENSA de Mugak/SOS Arrazakeria, formando parte de un fichero
automatizado de datos. Te informamos de tu opción de cancelación en virtud de las
leyes antes mencionadas, y de tu derecho de oposición, acceso, rectificación y
cancelación de tus datos. Si no deseas seguir recibiendo este boletín pincha aquí
para darte de baja.

FontFuente: observatoriodeladiversidad@mugak.org

Comentaris tancats a Mugak: Boletín diario de noticias