Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 30 de January de 2014

Mugak: Boletín diario de noticias

Revista de prensa

Revista de prensa del Observatorio de la Diversidad,
formado por Mugak,
Centro de Documentación de SOS Racismo y XenoMedia,
con la información publicada en 23 diarios del Estado español y una selección de prensa latinoamericana
sobre inmigración y minorías y con acceso a la base de datos de prensa
donde catalogamos la información.

El País
Más de 2.500 inmigrantes ocupan las chabolas de pueblos agrícolas de Huelva
El Consejo de Europa juzga ilegal excluir a los sin papeles de la sanidad
La brújula de los inmigrantes ya no mira solo hacia el norte
Reino Unido accede a acoger a algunos de los refugiados sirios “más vulnerables”
Víctimas colaterales del ahorro
El Mundo
La juez vincula la finca okupa de Can Vies con una ‘caza’ de ultras
El Correo
Vuelve el programa ‘Berriketan’ para la inmersión lingüística de inmigrantes
Diario Vasco
Malta endurece la ‘venta’ de su ciudadanía
Vuelve el programa ‘Berriketan’ para la inmersión lingüística de inmigrantes
Europa, contraria a denegar la sanidad a los inmigrantes irregulares
La situación de los trabajadores de Aramburu y de los rumanos, en el Pleno
Deia
La UPV alerta sobre los servicios de interpretación a inmigrantes
Los chinos de Bizkaia celebran su nuevo año con una gran fiesta
El Holocausto y el antisemitismo
El Consejo de Europa ve “ilegal” que el Gobierno deniegue el acceso sanitario a los inmigrantes irregulares
Diario de Noticias
El Consejo de Europa ve “ilegal” que el Gobierno deniegue el acceso sanitario a los inmigrantes irregulares
Diario de noticias de Gipuzkoa
El Consejo de Europa alerta de que dejar sin Sanidad a inmigrantes viola la Carta Social
Berria
Paperik gabeei osasun arreta ukatzea salatu du Bruselak
La Vanguardia
Varapalo a España por excluir a los simpapeles de la sanidad pública
Catalunya sólo exige que se empadronen
El Periódico de Cataluña
Europa recrimina la supresión de la sanidad a los inmigrantes
Un referente en el barrio
Los Mossos toman y registran diez horas el gran feudo okupa de Sants
Afzaal Ahmed: «Las cosas mejoran si se piensa en el ser humano»
Avui
Europa avisa l’Estat que ha d’atendre els sense papers
ABC
El Consejo de Europa ve contrario a su convención que España deniegue acceso sanitario a inmigrantes irregulares
La Razón
Europa considera discriminatorio excluir a los inmigrantes de la sanidad Leer más: Europa considera discriminatorio excluir a los inmigrantes de la sanidad
Sanidad dice que la cobertura de los «sin papeles» en España es de las más amplias de la UE Leer más: Sanidad dice que la cobertura de los «sin papeles» en España es de las más amplias de la UE
Merkel advierte de que no tolerará «abusos» en la libre circulación de trabajadores en la UE Leer más: Merkel advierte de que no tolerará «abusos» en la libre circulación de trabajadores en la UE
Sur
Europa, contraria a denegar la sanidad a los inmigrantes irregulares
Las Provincias
Un gorrilla abandona a su hija de dos años en la calle y agrede al policía que le recriminó
Europa, contraria a denegar la sanidad a los inmigrantes irregulares
Canarias 7
Senador Rubio duda que Obama logre la reforma migratoria durante su mandato.

De conformidad con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) aprobada por el Parlamento español y de la
vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, te comunicamos
que tu dirección de correo figura en este momento suscrita a la lista de
REVISTA DIARIA DE PRENSA de Mugak/SOS Arrazakeria, formando parte de un fichero
automatizado de datos. Te informamos de tu opción de cancelación en virtud de las
leyes antes mencionadas, y de tu derecho de oposición, acceso, rectificación y
cancelación de tus datos. Si no deseas seguir recibiendo este boletín pincha aquí
para darte de baja.

FontFuente: observatoriodeladiversidad@mugak.org

Comentaris tancats a Mugak: Boletín diario de noticias

Butlletí Informatiu 142. La sanitat pública en entredit

Butlletí Informatiu 142. La sanitat pública en entredit

Dilluns, 27 de gener de 2014
Butlletí Informatiu 142. La sanitat pública en entreditA propòsit del Reial Decret Llei 16/2012, de mesures per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions.
 

Nou butlletí editat pel Secretariat Permanent de la CGT, amb el següent índex:

* Introducció 
* Origen i evolució de la sanitat pública 
* Contingut principal del RD-L 16/2012 
* De l’Assistència Sanitària 
* De la cartera de serveis del SNS 
* Mesures de cohesió i de garantia financera del SNS 
* Mesures sobre la prestació farmacèutica 
* Annex: Model recurs de pagament

>>> Us podeu descarregar el butlletí en format pdf a http://www.cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/boletin_142_-_enero_2014_digital_-la_sanidad_en_entredicho.pdf

INTRODUCCIÓ

En el context actual de crisi social a conseqüència de la crisi financera sorgida a partir de 2008, el Govern d’Espanya (l’actual i l’anterior) es troba portant a terme les polítiques d’ajustament ordenades per la troica. Tenint com resultat multitud de reformes (laborals, de pensions, financeres, constitucionals, etc.) l’objectiu de les quals és, suposadament, garantir la sostenibilitat del sistema, però que en la pràctica suposen importants retallades en el conjunt de drets de la ciutadania.

L’entrada en vigor el 24 d’abril del Reial decret Legislatiu 16/2012 de mesures per a garantir la sostenibilitat del sistema nacional de salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions (des d’ara RD-L 16/2
012)1 i
el seu posterior i crucial desenvolupament reglamentari a través del RD 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició d’assegurat i de beneficiari a l’efecte de l’assistència sanitària a Espanya, a càrrec de fons públics a través del Sistema Nacional de Salut, ha suposat que el dret a la protecció de la salut, es vegi amenaçat i suposi de facto un canvi estructural en el model de sanitat que es trobava regulat en la legislació espanyola, passant de model d’accés universal a un model de persones assegurades en el qual s’exclouen als estrangers sense autorització de residència o treball.

Així, ha suposat l’augment en el copagament farmacèutic (o més aviat el repagament farmacèutic, tota vegada ja venien sent finançats pels propis ciutadans via impostos) i l’establiment del copagament en
determinades prestacions sanitàries concretes que abans no tenien recàrrec econòmic.

I tot això, sobre la base dels arguments recollits en l’Exposició de Motius del RD-L en el qual s’estableix “que a causa de la greu dificultat econòmica del Sistema Nacional de Salut sense precedents des de la seva creació, pèrdua d’eficàcia en la gestió dels recursos disponibles, alta morositat i insostenible dèficit en els comptes públics sanitàries, es fa imprescindible l’adopció de mesures urgents que garanteixin el seu futur i que contribueixin a evitar que els problemes persisteixin.”

Malgrat la gravetat esgrimida en l’exposició de motius de la situació econòmica, en gran mesura recolzat en base a informe del Tribunal de Comptes, no existeix en el RD-L 16/2012 cap memòria econòmica o
justificació que relacioni les mesures adoptades amb la previsió d’estalvi dels 7.000 milions de retallada que preveuen realitzar. Així, determinades mesures com l’exclusió de determinada població estrangera no deixa de ser sorprenent en relació a l’estalvi de la despesa, tota vegada s’ha demostrat estadísticament que la població estrangera i molt més la que no es troba amb autorització de residència o treball, és la qual menys usa els serveis públics sanitaris.

Quant al “turisme sanitari”, un dels arguments esgrimits per a portar a terme la reforma, és notori que la dificultat per a cobrar a les persones estrangeres (fonamentalment turistes) obeeix a una incapacitat de portar a terme el mecanisme administratiu per a procedir al cobrament als estats d’origen tal com ho determina la normativa europea.

S’ha
d’assenyalar que tant la Junta d’Andalusia com el Govern d’Astúries i el País Basc han presentat recurs d’inconstitucionalitat enfront de determinats articles del RD 16/2012 admesos a tràmit pel tribunal Constitucional. En termes generals, els recursos es basen tant en conflictes de competències autonòmiques versus estatals i el dret a la protecció de tots reconegut en la Carta Magna.

Aquest reial decret ve a aprofundir en la línia privatitzadora que amb l’excusa de les retallades a causa de la crisi, no fa sinó continuar amb el procés de mercantilització ja escrit en el programa neoliberal des de fa més de tres dècades.

http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article9945


En relació a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (la LSSI-CE) aprovada pel parlament espanyol i de la vigent Llei Orgànica 15 13/12/1999 de Protecció de Dades espanyola, estem obligats a comunicar-te que la teva adreça de correu figura en aquest moment subscrita a la LLISTA de correu electrònic de l'equip de comunicació adscrit a la Secretaria de Comunicació de la CGT de Catalunya, formant part d'un fitxer automatitzat de dades.nnAmb el present e-mail volem informar-te de la teva opció de cancel·lació en virtut de les lleis abans esmentades, i del teu dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les teves dades.nnSi no desitges seguir rebent missatges
d'aquesta llista, per a donar-te de baixa envia un correu a l'adreça: com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat

FontFuente: enviaments@cgtcatalunya.cat

Comentaris tancats a Butlletí Informatiu 142. La sanitat pública en entredit

[polomoir1] “EPM no debe imitar el maltrato de las trasnacionales a los trabajadores” y “Las cárcele s no pueden seguir operando como una especie de centros de tortura”

Visite nuestras páginas: http://www.moir.org.co, http://tribunaroja.moir.org.co , http://www.jorgerobledo.comy
http://www.deslinde.org.co

Siga los twitter del senador Jorge Enrique Robledo en http://twitter.com/#!/JERobledo

——————————————————————————————–

 

Carta abierta: EPM no debe imitar el maltrato de las
trasnacionales a los trabajadores

Jorge
Enrique Robledo, Bogotá, enero 28 de 2014

——————————————————————————————–

 

Doctor

JUAN
ESTEBAN CALLE RESTREPO

Gerente
General de Empresas Públicas de Medellín

Medellín,
Antioquia.

 

Ref.:
EPM no debe imitar el maltrato de las trasnacionales a los trabajadores.

 

Atento
saludo,

Siempre
he defendido el carácter público de EPM y me he opuesto a cualquier intento de
privatizarla, al igual que le he deseado los mayores éxitos. Pero hoy debo repudiar
la actitud de su gerencia y de la dirección de la empresa contra los
trabajadores de la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, empresa que EPM
controla, al poseer el 80 por ciento de las acciones.

 

Es
inaceptable que la empresa que usted gerencia se niegue a llegar a un acuerdo
con Sintraelecol sobre el pliego de peticiones de los trabajadores, petitorio
en el que el sindicato hace peticiones por completo razonables, como aquella
que establece el principio de que ‘a igual trabajo, igual salario’, es decir,
que se nivelen los salarios de los trabajadores de la CHEC con los de EPM.

 

También
pide el sindicato que se acuerden reglas contra la muy exagerada tercerización
laboral que EPM ha impuesto en la CHEC, práctica que tiene como objetivo
burlarse de los derechos de los trabajadores e imponerles condiciones laborales
inicuas. Como usted sabe, en la CHEC ya hay cerca de dos mil trabajadores que,
a pesar de prestarle sus servicios básicos a la empresa, están contratados a
través de terceros, lo que les impide sindicalizarse y negociar mejores
condiciones con su verdadero patrono. Lo democrático es que se eliminen los
intermediarios para que estos trabajadores se relacionen directamente con la
empresa para la que trabajan.

 

Es
comprensible que la gerencia de EPM se preocupe por las utilidades de la
empresa. Pero esas grandes ganancias no deben salir del muy duro sacrificio de
los trabajadores caldenses, sin cuyo aporte ni siquiera existiría la CHEC.
Resulta muy negativo que las empresas colombianas imiten las peores prácticas
de las trasnacionales.

 

Aprovecho
esta carta, además, para comentarle la molestia que hay en Manizales porque las
condiciones que ha impuesto EPM no facilitan que las empresas caldenses puedan
contratar con la CHEC.

 

En
consecuencia, Señor Gerente de EPM, lo invito a atender las muy razonables
peticiones de los trabajadores de la CHEC, quienes llevan más de un año con sus
salarios congelados y a la espera de firmar una nueva convención colectiva.

 

Y
también lo invito a convertir en un deber suyo diseñar condiciones que no solo
no excluyan sino que hagan más fácil para las empresas caldenses contratar con
la CHEC.

 

Cordialmente,

JORGE
ENRIQUE ROBLEDO

Senador

——————————————————————————————–

 

Las cárceles no pueden seguir operando como una especie de
centros de tortura

Jorge Enrique
Robledo, Bogotá, enero 29 de 2014

——————————————————————————————–

 

Doctor

JUAN
MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente
de la República

Ciudad

 

Ref.:
Las cárceles no pueden seguir operando como unas especies de centros de
tortura.

 

Señor
presidente:

La
tragedia ocurrida ayer en la cárcel La Modelo de Barranquilla pone en evidencia
la gravísima crisis humanitaria que sufren más de 120 mil personas recluidas en
las cárceles del país. Como lo tituló El Heraldo, el centro de reclusión se
convirtió en un verdadero infierno, en el que las llamas mataron a diez
colombianos e hirieron a otros cincuenta.

 

Por los
inhumanos niveles de hacinamiento, las cárceles colombianas están operando como
unas especies de centros de tortura. Es inaceptable que la capacidad carcelaria
sea de 76.066 reclusos y que el número de internos supere los 120 mil, de los
cuales 37.052 ni siquiera han sido procesados y condenados por las autoridades
judiciales, realidad está que también considero por completo repudiable.

 

Los
reclusos están sometidos a condiciones propias de las mazmorras de la edad
media. No tienen derecho a un buen servicio de salud ni a una alimentación
adecuada, lo que se agrava por las indignantes condiciones de salubridad e
higiene, situación que nos avergüenza ante el mundo.

 

Como lo
ha expresado el Defensor del Pueblo, la reforma del Código Penitenciario no
resuelve este problema. Si mucho, el hacinamiento pasaría de 44 mil a 35 mil,
insignificante disminución si se compara con la magnitud de la crisis.

 

Las
condiciones inicuas en las que se mantiene a los reclusos, y desde hace tanto
tiempo, demuestran la actitud negligente de todos los gobiernos para atender un
problema que ya ha debido solucionarse.

 

No
puede llamarse civilizado un país en el que los reclusos son sometidos a este
tipo de maltratos, por lo que es urgente que el gobierno actúe para que las
cárceles funcionen bajo una lógica democrática.

 

Además
de construir más cárceles, es necesario replantear la política criminal y tomar
medidas que permitan la resocialización mediante el trabajo y la educación.

 

Cordialmente,

JORGE
ENRIQUE ROBLEDO

Senador

 

—————————————————————————–

Por favor incluya las direcciones polomoir@listas.moir.org.co
y
polo-moir@lists.riseup.net
en su
libreta de direcciones para que no sean consideradas spam
. Estos envíos se hacen por lo menos una
vez a la semana; si dejan de llegarle, háganoslo saber
. Si no desea seguir recibiendo
nuestros correos, respóndanos pidiendo su retiro de la lista. Si desea publicar
nuestros artículos, incluya nuestras páginas como crédito de los mismos.

 —————————————————————————–

FontFuente: moir@moir.org.co

Comentaris tancats a [polomoir1] “EPM no debe imitar el maltrato de las trasnacionales a los trabajadores” y “Las cárcele s no pueden seguir operando como una especie de centros de tortura”

Solidaries.org, 29-1-14: Fulards per la Pau, El negoci de la Caritat, Jadins per la Pau , Anada i Tornada a Llatinoamèrica, Premi Opinió Escrita sobre Drets Humans

Butlletí Coordinadora d’ONG Solidàries

Coordinadora d’ONG Solidàries

Butlletí setmanal

Notícies

Rebobina! “El negoci de la caritat”

28/01/14 | L’impacte de l’ajuda humanitària en l’opinió pública
és considerable, sobretot durant grans catàstrofes humanitàries com
el terratrèmol d’Haití. Es donen milers de milions d’euros l’any,
convertint les grans ONG en actors financers. Però on es dirigeix i
com s’utilitzen els diners recaptats? Al Rebobina! us proposem aquest
documental, El negoci de la caritat

, que denuncia casos de males praxis, fets en nom de la solidaritat i
la cooperació. No us deixarà indiferents.

Saber-ne més

Girona es vesteix amb Fulards per la Pau

28/01/14 |
Les escoles participants a la campanya Fulards per la Pau

es troben aquest dijous 30 de gener, Dia Escolar de la Noviolència i
la Pau, a la Festa de Cloenda que es farà al Parc del Migdia de
Girona, amb un espectacle infantil amenitzat per La Troca. Per a
l’ocasió, els escolars vestiran un fulard molt especial, en el que
han estampat els seus missatges, després d’un treball de reflexió i
acostament al tema de la cultura de pau. És una campanya impulsada
per la Coordinadora d’ONG Solidàries

i l’Ajuntament de Girona
.
[Més

]

Primer premi a l’Opinió Escrita

27/01/14 | La Comissió de l’Agenda Llatinoamericana

convoca el primer Premi a l’Opinió Escrita. L’article a concurs ha
d’estar relacionat amb el tema de l’Agenda Llatinoamericana Mundial
2015: els Drets Humans, entesos com a valor necessari per arribar a
una «humanitat plena». Es donarà un primer premi i tres accèssits
que es publicaran a l’edició catalana de l’Agenda Llatinoamericana
2015. El termini per a presentar els articles a concurs finalitza el
31 de març.

Saber-ne més

Segueix el dia a dia de l’Anada i la Tornada de l’Agenda
Llatinoamericana

27/01/14 | El coordinador de la campanya de l’Agenda Llatinoamericana

, Jordi Planas, és a Bolívia des d’on ha començat el seu viatge per
Llatinoamèrica. Durant dos mesos, la campanya d’anada i tornada de
l’Agenda Llatinoamericana fa, segons Planas, d’«autèntic intercanvi
entre els d’aquí els d’allà.» Per Planas, amb el viatge de l’Anada
i la Tornada, «retornem als seus orígens (l’Agenda), a la gent que
van iniciar aquesta campanya.» Si voleu anar seguint  l’estada d’en
Jordi a Llatinoamèrica, ho podeu fer a través del seu bloc

.

Saber-ne més

Jardins de Pau a Girona i Lloret de Mar

27/01/14 | Coincidint amb el Dia Escolar de la No violència i la
Pau, volem destacar dues iniciatives que es duran a terme demà
dijous. A Lloret de Mar, Plataforma per la Pau

inaugura el Jardí de la Pau

, un nou espai del municipi, a Can Saragossa, que compta amb ceràmica
cedida per Joan Bernat i Montero i amb la col·laboració dels
escolars lloretencs. Per la seva banda, Amics de la UNESCO de Girona

organitzen la vuitena edició de «Plantem la Pau»

, amb la xerrada “Art i Pau” a càrrec de Lluïsa Faxedas,
professora de la UdG, i una lectura de poemes, a la Casa de Cultura de
Girona.

Segueix-nos a:

Agenda

Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueres

La Fundació Plataforma Educativa

convoca la 2ª edició dels Premis d’Acció Social Mercè Bañeras
i Maria Figueres. Aquesta convocatòria, de caràcter anual i
d’àmbit nacional, té com a finalitat premiar i reconèixer
projectes i les persones que promoguin la corresponsabilitat social a
través de l’emprenedoria i la innovació. El termini de
presentació de projectes ja és obert i finalitza el proper 31 de
gener. Els projectes s’han de presentar via telemàtica, omplint el
formulari que trobareu al web dels premis

. També podeu  llegir-hi les bases

.

31/01/2014

Organitza: Fundació Plataforma Educativa

Hora del conte de la Pau

Hora del conte de la Pau, 31 de gener a les 17.30 a la Biblioteca
Just M. Casero (Pont Major), Biblioteca Ernest Lluch (Palau).

31/01/2014 a les 17:30h

Lloc: Biblioteca Just M. Casero (Pont Major), Biblioteca Ernest
Lluch (Palau), Biblioteca Antònia Adroher (Taialà), Punt de lectura
de Torre Gironella i Punt de lectura Sant Narcís
(Girona)

Organitza: Ajuntament de Girona i Coordinadora d’ONG Solidàries,
col·laboren Biblioteques Municipals

Hora del conte de la Pau

Hora del conte de la Pau.

31/01/2014 a les 17:00h

Lloc: Biblioteca Escolar Montfollet (Escola Montfalgars)
(Girona)

Organitza: Ajuntament de Girona i Coordinadora d’ONG Solidàries,
col·labora Escola Montfalgars

Visita al Jardí de la Pau de Girona

Visita al Jardí de la Pau de Girona, plantada d’un pi pinyer i
lectura dels poemes de Plantem la Pau 2014.

31/01/2014 a les 16:00h

Lloc: GEiEG de Palau
(Girona)

Organitza: Amics de la UNESCO de Girona

“Processos constituents: passat, present i escenaris de futur”

Xerrada a càrrec de Xavier Diez, Historiador, professor associat
d’Història Contemporània de la Universitat Ramon Llull i delegat
d’USTEC-STEs/IAC, ens explicarà experiències històriques de
diferents processos constituents per acostar-se a les nostres
inquietuds actuals i provocar un debat sobre les possibilitats de fer
una Constitució que respongui a les nostres necessitats. Podeu veure
millor el seu perfil a http://blocs.mesvilaweb.cat/xavierdiez

1/02/2014 a les 11:00h

Lloc: Cafè Context (carrer del Pou Rodó)
(Girona)

Exposició “Seriosament…25 arguments per la Pau”

Exposició de Fundació per la Pau que, amb humor, ens dóna uns
quants arguments per voler viure en pau. Fins al 2 de febrer.

2/02/2014

Lloc: Centre Cívic Onyar
(Girona)

Organitza: Ajuntament de Girona

Xerrada: “Rèquiem per les primaveres àrabs”

Xerrada a càrrec de la politòloga i escriptora experta en el món
àrab, Nazanin Armanian.

3/02/2014 a les 18:30h

Lloc: Hotel d’Entitats
(Girona)

Organitza: Escola d’Adults de Girona

Programa

Xerrada “Persones defensores dels Drets Humans en situacions de
conflicte”

Xerrada a càrrec de la presidenta d’Amnistia Internacional
Catalunya, de Maria Cañadas.

4/02/2014 a les 19:30h

Lloc: Centre Cívic Pla de Palau
(Girona)

Organitza: Xarxa de Centre Cívics de Girona i Servei Municipal de
Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Girona

Teatre «Tres relats de Vida. Dones Protagonistes»

En el marc de “Les Nits del Coro”, «Tres relats de Vida. Dones
Protagonistes» és una proposta del Grup de Gènere i
Interculturalitat de la Coordinadora d’ONG Solidàries, per conèixer
les vivències de tres dones d’orígens diversos. Dones que conviuen
amb nosaltres, de les que ignorem la seva important aportació, tant a
la nostra societat com a les comunitats dels seus països. Kadijatou
Nyang, Salima Abdessamie i Gabriela Goycoleea són les dones
protagonistes de la seva pròpia història.

6/02/2014 a les 22:00h

Lloc: Cafeteria del Coro (Placeta de la Font, 9)
(Sarrià de Ter)

Organitza: Ajuntament de Sarrià de Ter

Exposició fotogràfica Agermanaments Girona-Bluefields-Farsia

Presentació de l’exposició a càrrec de Sebas Parra, de
l’Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador i Anna Roca,
de l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí. Dijous 6 de
febrer, a les 20h.

Del 6/02/2014 al 28/02/2014

Lloc: Centre Cívic Santa Eugènia
(Girona)

Organitza: Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat i Centre
Cívic Santa Eugènia

Programa

Xerrada “Qualitat democràtica: representativitat i participació”

Xerrada a càrrec d’Agustí Bosch. Professor de Ciències Polítiques
de la Universitat de Girona.  Expert en sistemes electorals. Parlarà
sobre els diferents sistemes electorals existents.  Diferencies entre
democràcia participativa i representativa.  Perspectives de futur
d’aquest sistemes per una democràcia més autèntica.

7/02/2014 a les 19:00h

Lloc: Casa Cultura
(Girona)

Organitza: Procés Constituent-Girona

Exposició “La transformació pacífica dels conflictes armats”

Exposició de Creu Roja fins a l’11 de febrer.

11/02/2014

Lloc: Centre Cívic Sant Narcís
(Girona)

Organitza: Creu Roja i Ajuntament de Girona

Exposició Figueres Diversa

Fins al 14 de febrer, exposició de fotografia a càrrec de Petra
Vlasman que mostra la diversitat humana de Figueres ciutat.

14/02/2014

Lloc: Centre Cívic Creu de la Mà
(Figueres)

Organitza: Ajuntament de Figueres

Xerrada “Aquest estiu vull participar en una brigada?”

Carles Serra, de la Coordinadora d’ONG Solidàries, explicarà les
diferents possibilitats que hi ha per participar en una brigada o camp
de solidaritat aquest estiu. 
 

19/02/2014 a les 19:00h

Lloc: Estació Jove (antiga Estació d’Olot)
(Girona)

Organitza: Estació Jove i Coordinadora d’ONG Solidàries

Xerrada sobre els Camps de Solidaritat

Xerrada sobre els Camps de Solidaritat que organitza aquesta entitat
als països del Sud.

20/02/2014 a les 20:00h

Lloc: Estació Jove (Sta. Eugènia, 17)
(Girona)

Organitza: SETEM-Girona
Per donar-vos de baixa, cliqueu
http://solidaries.org/news/?p=unsubscribe&uid=e7090003ed02315d92e75f2e8b37377c
Per actualitzar les vostres dades, cliqueu
http://solidaries.org/news/?p=preferences&uid=e7090003ed02315d92e75f2e8b37377c

powerphplist.png

FontFuente: noreply@solidaries.org

Comentaris tancats a Solidaries.org, 29-1-14: Fulards per la Pau, El negoci de la Caritat, Jadins per la Pau , Anada i Tornada a Llatinoamèrica, Premi Opinió Escrita sobre Drets Humans