Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Category: February de 2014

[Medios] NP: La educación que nos une: plataforma de resistencias y alternativas

28 de febrero de 2014_

Colectivos y organizaciones se unen en la nueva iniciativa ciudadana_*
**LA EDUCACIÓN QUE NOS UNE: UNA PLATAFORMA DE RESISTENCIAS Y ALTERNATIVAS*_
__Canalizará propuestas en favor de una escuela pública, democrática,
inclusiva, coeducativa, científica, ecológica y laica _

Tras la aprobación de la LOMCE, la Plataforma Stop Ley Wert abre una
nueva etapa de denuncia, resistencia y construcción de alternativas.

ATTAC, Juventud sin Futuro, Red IRES, Ecologistas en Acción, Movimientos
de Renovación Pedagógica, Rosa Sensat, Yo Estudié en la Pública, Foro
Mundial de Educacióny otros colectivos impulsan la iniciativa ciudadana
#LaEducaciónQueNosUne.

El manifiesto de La Educación que nos Une puede leerse ya en la página
web lanzada hoy. La presentación de
la plataforma tendrá lugar el próximo martes, 4 de marzo, en Madrid.

*Qué: Presentación de La Educación que Nos Une**
**Cuándo: Martes, 4 de marzo, a las 11.00**
**Dónde: SETEM, Calle Gaztambide 50, Madrid*

Más información: http://laeducacionquenosune.org

Guadalupe Jover: 658594975 Yo Estudié en la Pública
Asier Delgado Suárez: 695300957 Juventud Sin Futuro
Carmen Esbrí: 609004264 Attac
Fernando Arribas: 646922001 Yo Estudié en la Pública
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] NP: La educación que nos une: plataforma de resistencias y alternativas

[Mitjans] NP: Ecologistes en Acció reclama al Govern coherència en la gestió dels parcs naturals i alerta de l’estratègia anticonservacionista del Departament d’Agricultura

[cat-cast]
*Ecologistes en Acció reclama al Govern coherència en la gestió dels
parcs naturals i alerta de l’estratègia anticonservacionista del
Departament d’Agricultura*
**

*L’entitat ecologista ha acollit positivament la intervenció de la
setmana passada del Conseller Santi Vila, traçant un full de ruta per a
millorar la conservació del sistema d’espais naturals protegits, però
considera que el Govern té una “esquizofrènia” que bloqueja qualsevol
intent d’avançar en aquesta matèria, per les contradiccions entre el
departament d’Agricultura i el de Territori i Sostenibilitat. Ahir es va
a tornar a evidenciar aquesta situació amb el rebuig del Parlament a
agrupar les competències de medi natural, planificació i gestió sota una
única direcció. *

Ecologistes en Acció de Catalunya ha valorat positivament les paraules
del Conseller de Territori i Sostenibilitat la setmana passada al
Parlament, en relació als grans reptes per a la gestió de la natura a
Catalunya, així com els compromisos assolits en seu parlamentària de
crear nous parcs naturals (Montsec, Muntanyes de Prades i Capçaleres
del Ter i el Freser) i ampliar-ne d’altres, o de configurar una Agència
de gestió del patrimoni natural.

Tanmateix, l’organització alerta que aquestes propostes tenen una
elevadíssima probabilitat de quedar en paraules inconcretes per dos
fets: el duríssim enfrontament soterrat entre els dos departaments
responsables de la gestió del territori, i el calendari polític nacional
que, amb tota probabilitat, farà que l’actual legislatura acabi abans
d’hora i es convoquin eleccions anticipades, siguin de caràcter
plebiscitari o bé constituent i, per tant, l’actual Govern cessi abans
d’acabar l’any. Ahir es va perdre una oportunitat de donar una solució a
aquest conflicte en el debat de la moció que va ser presentada per
ICV-EUiA i que proposava, entre d’altres /¨//Agrupar sota un mateix ens
i juntament amb qui té les competències ambientals les polítiques de
biodiversitat i de medi natural, fins que sigui possible recuperar un
Departament de Medi Ambient¨/, esmena que finalment va ser rebutjada pel
Parlament per la defensa que, especialment des de CIU i ERC, es va fer
per què la gestió de les polítiques ambientals relatives a Medi Natural
es porti des d’Agricultura, mantenint l’actual incoherent estructura.

El responsable de l’àrea de natura d’Ecologistes en Acció, Jaume Grau,
ha discrepat sobre les prioritats polítiques en relació a la natura a
Catalunya:/“el Departament de Territori i Sostenibilitat vol planificar
un sistema d’espais protegits coherent, però només amb noves línies al
mapa no es conserva la natura. L’altre braç del govern, el Departament
d’Agricultura i Medi Natural, ha retallat salvatgement el pressupost i
el personal destinat a la gestió dels parcs, els ecosistemes i les
espècies protegides a Catalunya els darrers anys”/. La prioritat, ha
remarcat, és recuperar la capacitat de gestió del territori, fent
polítiques concretes i eficaces de foment de la recerca i coneixement de
la diversitat biològica, de manteniment d’ecosistemes, de conservació
d’espècies, d’educació ambiental i de vigilància del compliment de la
normativa. /“Declarar nous parcs virtuals, no serveix per a res. Els
parcs que ja tenim estan sent abandonats intencionadament i alguns, com
l’Alt Pirineu o el Montgrí-Medes-Baix Ter mai han tingut una estructura
i recursos per començar a funcionar adequadament”/, ha afegit Grau.

Segons l’entitat, un cop recuperada la gestió als parcs naturals, l’eix
fonamental que ha de vertebrar la conservació del patrimoni natural ha
de ser la xarxa Natura 2000, creada arran de la Directiva d’Hàbitats de
la Unió Europea. Catalunya incompleix d’una forma vergonyant aquesta
directiva, ja que a la gran majoria del 30% del territori del país que
està inclòs en alguna categoria de protecció pels seus hàbitats naturals
o espècies, li manca els recursos bàsics per a poder-se gestionar, que
són un pla de gestió i un pressupost mínim. Així les coses, si el Govern
no rectifica amb urgència, a finals d’any la Comissió Europea podria
iniciar un procediment d’infracció contra la Generalitat (i l’Estat,
responsable de l’aplicació de la normativa) per incompliment de
Directives, que podria acabar en una sanció milionària.

Per a més informació: Jaume Grau, tel. 622.203.340
[cast]
*Ecologistas en Acción reclama a la Generalitat coherencia en la
gestión de los parques naturales y alerta de la estrategia
anticonservacionista del Departamento de Agricultura*

*La entidad ecologista ha acogido positivamente la intervención de la
semana pasada del Consejero Santi Vila, trazando una hoja de ruta para
mejorar la conservación del sistema de espacios naturales protegidos,
pero considera que el Gobierno tiene una “esquizofrenia” que bloquea
cualquier intento de avanzar en esta materia, por las contradicciones
entre el departamento de Agricultura y el de Territorio y
Sostenibilidad. Ayer se volvió a evidenciar esta situación con el
rechazo del Parlamento a agrupar las competencias de medio natural,
planificación y gestión bajo una única dirección. **
*
Ecologistas en Acción de Cataluña ha valorado positivamente las palabras
del Consejero de Territorio y Sostenibilidad la semana pasada en el
Parlamento, en relación a los grandes retos para la gestión de la
naturaleza en Cataluña, así como los compromisos logrados en sede
parlamentaria de crear nuevos parques naturales Montsec, Muntanyes de
Prades y Cabeceras del Ter y el Freser) y ampliar otros, o de configurar
una Agencia de gestión del patrimonio natural.

Aun así, la organización alerta que estas propuestas tienen una
elevadísima probabilidad de quedar en palabras inconcretas por dos
hechos: el durísimo enfrentamiento subterráneo entre los dos
departamentos responsables de la gestión del territorio, y el calendario
político nacional que, con toda probabilidad, hará que la actual
legislatura acabe antes de tiempo y se convoquen elecciones anticipadas,
sean de carácter plebiscitario o bien constituyente y, por lo tanto, el
actual Gobierno cese antes de acabar el año. Ayer se perdió una
oportunidad de dar una solución a este conflicto en el debate de la
moción que fue presentada por ICV-EUiA y que proponía, entre otros
/¨Agrupar bajo un mismo ente y junto con quien tiene las competencias
ambientales las políticas de biodiversidad y de medio natural, hasta que
sea posible recuperar un Departamento de Medio ambiente¨/, enmienda que
finalmente fue rechazada por el Parlamento por la defensa que,
especialmente desde CIU y ERC, se hizo para que la gestión de las
políticas ambientales relativas a Medio Natural se lleve desde
Agricultura, manteniendo la actual incoherente estructura.

El responsable del área de naturaleza de Ecologistas en Acción, Jaume
Grau, ha discrepado sobre las prioridades políticas en relación a la
naturaleza en Cataluña: /“el Departamento de Territorio y Sostenibilidad
quiere planificar un sistema de espacios protegidos coherente, pero sólo
con nuevas líneas al mapa no se conserva la naturaleza. El otro brazo
del gobierno, el Departamento de Agricultura y Medio Natural, ha
recortado salvajemente el presupuesto y el personal destinado a la
gestión de los parques, los ecosistemas y las especies protegidas en
Cataluña los últimos años”/. La prioridad, ha remarcado, es recuperar la
capacidad de gestión del territorio, haciendo políticas concretas y
eficaces de fomento de la investigación y conocimiento de la diversidad
biológica, de mantenimiento de ecosistemas, de conservación de especies,
de educación ambiental y de vigilancia del cumplimiento de la normativa.
/“Declarar nuevos parques virtuales, no sirve para nada. Los parques que
ya tenemos están siendo abandonados intencionadamente y algunos, como el
Alt Pirineu o el //Montgrí-Medes-Baix Ter//nunca han tenido una
estructura y recursos para empezar a funcionar adecuadamente”,/ ha
añadido Grau.

Según la entidad, una vez recuperada la gestión en los parques
naturales, el eje fundamental que tiene que vertebrar la conservación
del patrimonio natural tiene que ser la red Natura 2000, creada a raíz
de la Directiva de Hábitats de la Unión Europea. Cataluña incumple de
una forma vergonzante esta directiva, puesto que en la gran mayoría del
30% del territorio del país que está incluido en alguna categoría de
protección por sus hábitats naturales o especies, se carece de los
recursos básicos para poderse gestionar, que son un plan de gestión y un
presupuesto mínimo. Si el Gobierno no rectifica con urgencia, a finales
de año la Comisión Europea podría iniciar un procedimiento de infracción
contra la Generalitat (y el Estado, responsable de la aplicación de la
normativa) por incumplimiento de Directivas, que podría acabar en una
sanción millonaria.

*Para más información:* Jaume Grau, tel. 622.203.340
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP: Ecologistes en Acció reclama al Govern coherència en la gestió dels parcs naturals i alerta de l’estratègia anticonservacionista del Departament d’Agricultura

Mugak: Boletín diario de noticias

Revista de prensa

Revista de prensa del Observatorio de la Diversidad,
formado por Mugak,
Centro de Documentación de SOS Racismo y XenoMedia,
con la información publicada en 23 diarios del Estado español y una selección de prensa latinoamericana
sobre inmigración y minorías y con acceso a la base de datos de prensa
donde catalogamos la información.

Stop a las expulsiones ilegales. No a la reforma de la Ley de Extranjería (Campaña de Amnistía Internacional)

El País
Los colectivos africanos exigen también a la UE que asuma sus responsabilidades
Luz verde a que colombianos y peruanos entren sin visa a Europa
La Defensora del Pueblo critica que Mato ignore sus recomendaciones sobre copago
Un centenar de inmigrantes entra en Melilla en un nuevo salto masivo
El Defensor ve “imprudente” el uso de pelotas en la valla de Ceuta
El Defensor pide a la RAE que revise las acepciones de ‘gitanada’ y ‘gitano’
65.001 euros de multa al líder de un grupo radical del Sevilla
Cinco partidos de suspensión y 97.000 euros de multa para Anelka por su gesto
El Mundo
‘Alto’ a una protesta xenófoba
La hija pródiga de Haider
Deia
Decenas de inmigrantes entran en Melilla en un nuevo asalto masivo a la valla
Diario de noticias de Gipuzkoa
Decenas de inmigrantes entran en Melilla en un nuevo asalto masivo a la valla
Diario de noticias de Alava
Decenas de inmigrantes entran en Melilla en un nuevo asalto masivo a la valla
El Periódico de Cataluña
La Defensora se suma al aluvión de críticas a la Guardia Civil
La tierra prometida
Fútbol de frontera
Los CETI, el grifo de Europa
Un caso, la ciudad de Ceuta
Reus prohíbe el burka en la calle pese a saber que no es viable
ABC
Margallo advierte de más tragedias como las de Ceuta y Lampedusa si la UE no pone orden
La Federación inglesa sanciona a Anelka con cinco partidos por su gesto antisemita E
El CETI de Melilla, saturado de inmigrantes
Margallo: «La frontera entre España y Marruecos es la más desigual en todo el mundo»
La defensora del Pueblo no ve «prudente» el uso de pelotas de goma contra inmigrantes
Cerca de un centenar de inmigrantes entran en Melilla tras un asalto masivo a la valla
Los asaltos violentos de inmigrantes a las vallas fronterizas crecieron un 113% en 2013
Cifuentes prohíbe una manifestación xenófoba con el lema «¡Alto a la invasión!»
La Razón
Los asaltos violentos a las vallas de Ceuta y Melilla crecieron un 113% en el último año
El Defensor del Pueblo recibe 1.854 quejas sobre Sanidad en 2013
Prohibida la manifestación de ultraderecha en contra de la inmigración
Becerril cree que el uso de pelotas de goma en Ceuta no fue «prudente»
El traslado de inmigrantes alivia el CETI de Melilla, que aún duplica su capacidad
Sur
La defensora del pueblo dice que «no fue prudente» usar pelotas de goma
Medio centenar de inmigrantes parten a la península para aliviar el CETI
La Voz de Galicia
Más de 200 inmigrantes entran en Melilla en un nuevo asalto masivo a la valla
El código penal de los gitanos
Las Provincias
Un grupo de inmigrantes búlgaros ocupa sin permiso una alquería municipal
La defensora del pueblo dice que «no fue prudente» usar pelotas de goma
Canarias 7
La defensora cree que el uso de pelotas de goma en Ceuta no fue “prudente”
Más de 200 inmigrantes acceden a Melilla, la mayor entrada desde 2005
Público
La Defensora del Pueblo critica el uso de pelotas de goma en la tragedia de Ceuta
Más de 200 inmigrantes saltan la valla y entran en Melilla

De conformidad con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) aprobada por el Parlamento español y de la
vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, te comunicamos
que tu dirección de correo figura en este momento suscrita a la lista de
REVISTA DIARIA DE PRENSA de Mugak/SOS Arrazakeria, formando parte de un fichero
automatizado de datos. Te informamos de tu opción de cancelación en virtud de las
leyes antes mencionadas, y de tu derecho de oposición, acceso, rectificación y
cancelación de tus datos. Si no deseas seguir recibiendo este boletín pincha aquí
para darte de baja.

FontFuente: observatoriodeladiversidad@mugak.org

Comentaris tancats a Mugak: Boletín diario de noticias

Resumen de Infomoc, Vol 126, Envío 12

Envíe los mensajes para la lista Infomoc a
infomoc@grups.pangea.org

Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto “help” en
el asunto (subject) o en el cuerpo a:
infomoc-request@grups.pangea.org

Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
infomoc-owner@grups.pangea.org

Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
“Re: Contents of Infomoc digest…”. Además, por favor, incluya en la
respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
respondiendo.
Asuntos del día:

1. Fwd: Banca armada 2014: Petició d’accions per Juntes
Accionistes (Jose Manuel Lopez Blanco)
———————————————————————-

Message: 1
Date: Thu, 27 Feb 2014 12:47:47 +0100
From: Jose Manuel Lopez Blanco
To: LISTAMOC , INFOMOC

Subject: [Infomoc] Fwd: Banca armada 2014: Petició d’accions per
Juntes Accionistes
Message-ID:
Content-Type: text/plain; charset=”utf-8″; Format=”flowed”

Me imagino que ningun@ de vosotr@s es accionista de estos bancos, pero
nunca se sabe las relaciones que podemos tener, así que a lo mejor
casualmente alguien conoce a alguien y ese alguien quiere participar.
Salud,
Jose
——– Mensaje original ——–
Asunto: Banca armada 2014: Petició d’accions per Juntes Accionistes
Fecha: Thu, 27 Feb 2014 12:40:02 +0100
De: Centre Delàs d’Estudis per a la Pau
Responder a: Centre Delàs d’Estudis per a la Pau
Para: Jose Manuel
*Petició d’accions per assistir a les Juntes Generals d’Accionistes de
BBVA, Banco Santander i Caixabank*

[ ABAJO EN CASTELLANO ]

**

Com venim fent des de fa uns anys a les campanyes *BBVA sense armes*
,
*Banco Santander sense armes*
i
*CaixaBank sense armes
*
en el marc de la campanya *Banca Armada
*,
enguany volem tornar a participar a les Juntes Generales d’Accionistes
de BBVA, Banco Santander i CaixaBank que es celebraran els propers *14
de març, 28 de març i el mes d?abril,* respectivament.
El nostre objectiu serà, com sempre, denunciar davant els mitjans de
comunicació i tots els i les accionistes allà presents, les inversions
de *BBVA*, *Banco Santander* y *CaixaBank* que vulneren els drets humans
i promouen la violència armada.
*Li demanem la seva ajuda mitjançant la cessió de les seves accions a la
persona que representi la campanya.*

Si està interessat/da en col·laborar en aquesta acció li preguem que ens
faci arribar les seves targetes de participació signades. Si té algun
dubte escrigui’ns i ens posarem en contacte amb vostè per gestionar la
cessió de les seves accions.

Banca armada logo

SEGUEIX-NOS EN TWITTER

I FACEBOOK

————————————————————————

*
*

*Petición de acciones para asistir a las Juntas Generales **de
Accionistas de BBVA, Banco Santander y CaixaBank*

Como venimos haciendo desde hace varios años en las campañas *BBVA sin
armas*
,
*Banco Santander sin armas*
,
y *CaixaBank sin armas
*en
el marco de la campaña *Banca Armada
*, este
año queremos volver a participar en la Juntas Generales de Accionistas
de *BBVA*, *Banco Santander *y *CaixaBank*que se celebrarán los próximos
*14 de marzo, 28 de marzo y el mes de abril,*respectivamente.

Nuestro objetivo será, como siempre, denunciar ante los medios de
comunicación y todos los y las accionistas allí presentes, las
inversiones de *BBVA*, *Banco Santander* y *CaixaBank* que vulneran los
derechos humanos y promueven la violencia armada.

*Le pedimos su ayuda mediante la cesión de sus acciones a la persona que
represente a la campaña.*

Si está interesado/a en colaborar en estas acciones, le rogamos que nos
haga llegar sus tarjetas de participación firmadas. Si tiene alguna duda
escríbanos y nos pondremos en contacto con usted para gestionar la
cesión de sus acciones.

Banca armada logo

SÍGUENOS EN TWITTER

Y FACEBOOK

[SUBSCRIPTIONS]

Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa.
http://www.avast.com
———— próxima parte ————
Se ha borrado un adjunto en formato HTML…
URL:

——————————

_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

Fin de Resumen de Infomoc, Vol 126, Envío 12
********************************************

FontFuente: infomoc-request@grups.pangea.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a Resumen de Infomoc, Vol 126, Envío 12

[Medios] NP: Ecologistas, consumidores y sindicatos se unen a sanitarios frente a los tóxicos

28 de febrero de 2014

_3.800 investigadores y profesionales de la salud pública españoles
exigen la reducción de la exposición a sustancias que alteran el sistema
hormonal_
*ECOLOGISTAS, SINDICATOS Y CONSUMIDORES EXIGEN REDUCIR LA EXPOSICIÓN A
TÓXICOS*_
__Las organizaciones ecologistas, de consumidores y sindicales españolas
se unen al llamamiento _
*
**Por vía respiratoria, digestiva y a través de la piel, la población
está expuesta de manera constante a sustancias químicas que alteran el
sistema hormonal. Los llamados alteradores hormonales o disruptores
endocrinos (EDC) están presentes en alimentos, envases, textiles,
cosméticos o artículos infantiles. Por ello, Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Fodesam, Greenpeace, SEO-BirdLife, Fundación
Vivosano, WWF, los sindicatos CCOO y UGT y la asociación de consumidores
CECU exigen medidas y políticas urgentes para reducir la exposición de
la población y el medio ambiente a esos tóxicos. Su petición se suma a
la de 3.800 investigadores y profesionales de la salud pública española.*

En una carta remitida a la ministra de Sanidad, Ana Mato, y al titular
de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, los firmantes expresan su honda
preocupación por los efectos sobre la salud humana y ambiental causados
por los EDC. Están relacionados con problemas de salud reproductiva
(infertilidad, malformaciones congénitas), tumores y otras enfermedades
en órganos hormono-dependientes (mama, próstata, testículo, tiroides),
enfermedades metabólicas (diabetes, obesidad), enfermedades
inmunológicas y alteraciones en el desarrollo del sistema neurológico,
entre otras.

La preocupación es compartida por la Sociedad Española de Salud Pública
y Administración Sanitaria (SESPAS), que reúne 12 sociedades científicas
y 3.800 profesionales y científicos del campo de la Salud Pública. En un
escrito reciente
, destacaban
que “numerosos estudios han mostrado la presencia de decenas de EDC en
la población española, incluyendo mujeres embarazadas y niños. En España
los niveles corporales o concentraciones en el organismo de las personas
de ciertos EDC (la llamada ‘contaminación interna’) son muy superiores a
los de otros países”

Por ello es urgente implantar políticas para reducir el riesgo que los
alteradores hormonales causan en la salud, incluyendo:

. Formación de profesionales sanitarios y del ámbito educativo, en
particular de aquellos en contacto con mujeres embarazadas y niños.
. Información ciudadana sobre medidas para reducir la exposición a EDC.
. Eliminación del uso de EDC en contratas y compras públicas (Ej.
mantenimiento de edificios y carreteras, jardinería, guarderías,
colegios, etc.).
. Prohibición de la exposición laboral a EDC de trabajadoras
embarazadas y lactantes.
. Campaña de prevención de la exposición laboral a EDC.
. Prohibición de EDC en materiales y productos en contacto con
alimentos y en artículos y productos de uso infantil.
. Apoyar la investigación sobre exposición a EDC en España y cómo
prevenirla.

Más información: Dolores Romano,659821344
http://www.ecologistasenaccion.org/article27515.html
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] NP: Ecologistas, consumidores y sindicatos se unen a sanitarios frente a los tóxicos

[recalca-america] Participa y envía carta a los senadores que aprobaron TLC con Corea

Ingresando en este link: http://tlcaldesnudo.com/accionvirtual/ usted enviará la siguiente carta a los senadores que aprobaron TLC con Corea. Es muy fácil y rápido. Participa el país lo necesita.
Honorable Senador de la República
de Colombia
Por medio de la
presente quiero manifestarle mi rechazo a su voto aprobando el TLC con Corea
del Sur, en el Congreso de la República.
Este tratado de libre comercio se negoció y firmó de espaldas a los
colombianos, sin estudios técnicos serios y sin considerar los reclamos de
sectores de la producción y los trabajadores, quienes manifestaron la
imposibilidad de competir en las condiciones planteadas por el acuerdo.
Su decisión
provocará la quiebra de cientos de empresas del sector electrodomésticos, textiles,
calzado, autopartes, automóviles y otras industrias, dejando sin trabajo a cientos
de miles de colombianos. Las consecuencias para la economía del país son muy
graves, pues la calidad de estos empleos industriales no se compensará con
empleos informales, mal remunerados y temporales en el comercio. El sector
agropecuario tampoco se beneficiará de este acuerdo, porque Corea satisface su
demanda con otros socios de su región.
Cuando usted se
posesionó como Senador de la República de Colombia, juró defender los intereses
del país. Juró defender la Constitución Política de Colombia, que obliga a
garantizar el trabajo, a proteger las riquezas culturales y naturales, a
orientar la política exterior hacia la integración latinoamericana y del Caribe
y a estimular el desarrollo empresarial. Estos principios están siendo violados
en los TLC que ya se suscribieron y el problema se agravará si se implementa el
TLC con Corea y tratados de esta naturaleza con otros países, como el de
Alianza Pacífico.
Como su voto en el Congreso fue consciente y libre, quiero
informarle que, usando mi Inteligencia Electoral,
he decidido que no votaré por usted para ser reelegido Senador en las
elecciones del 9 de marzo de 2014. Mi voto será por las personas que se
comprometan a defender la producción y el empleo nacional, rechazando los TLC.
www.tlcaldesnudo.com
tlcaldesnudo.com
Twitter: @TLCaldesnudoFacebook/TLCaldesnudo
Si no desea seguir recibiendo nuestros mensajes puede enviar un correo a recalca@etb.net.co, con la palabra “remover” en el asunto.
If you don´t want keep receinving our messages, you can send an e-mail to recalca@etb.net.co, with the word “remover” in the subject.

FontFuente: recalca@etb.net.co, via: recalca-america-request@lists.riseup.net

Comentaris tancats a [recalca-america] Participa y envía carta a los senadores que aprobaron TLC con Corea

Solidaries.org, 27-2-14: FSCAT 2014 a Girona, Marxa per la Dignitat, Marta Macias al capdavant de l’ACCD, Rebobina, Formació en Codesenvolupament, Música per la Pau i més…

Butlletí Coordinadora d’ONG Solidàries

Coordinadora d’ONG Solidàries

Butlletí setmanal

Notícies

El FSCAT-Girona 2014 comença a moure peça

27/02/14 |
“Els fòrums socials són un espai de creació d’alternatives i
d’autoorganització enfront dels grans poders mundials”, ha dit
Gerardo Pisarelo en la presentació del Fòrum Social Català-Girona

(FSCAT-Girona) que se celebrarà el proper 5 d’abril, a la Facultat
d’Educació i Psicologia de la UdG
. Pisarelo, professor de Dret Constitucional de la Universitat de
Barcelona i vicepresident de l’Observatori de Drets Econòmics,
Socials i Culturals, és un dels participants en la trentena
d’activitats que es faran al FSCAT-Girona.

[Més

]

Segona Marxa per la Dignitat i els Drets Socials

27/02/14 |
Davant de la situació d’emergència social que es viu a Girona, a
Salt i a la resta de les comarques gironines i del país, la Xarxa de
Lluita pels Drets Socials
convoca de nou, la Marxa per la Dignitat i els Drets Socials

aquest dissabte 1 de març. En aquesta ocasió, el punt de sortida
serà la plaça Constitució de Girona i el punt d’arribada, el
#BlocSalt. Avui s’ha presentat en roda de premsa.
[Més

]

Formació en Codesenvolupament

27/02/14 |
La Coordinadora d’ONG Solidàries

, la Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya

, la Diputació de Girona
i l’Ajuntament de Girona
organitzen una jornada de formació en codesenvolupament que tindrà
dues parts: una molt enfocada a millorar els projectes de cooperació
i una segona part, més adreçada a les convocatòries de subvencions
de Diputació i Ajuntament. La jornada serà el proper dissabte 8 de
març, a partir de les 10 del matí al centre cívic Can Ninetes, a
Santa Eugènia, a Girona.

[Més

]

Un miler d’alumnes de 30 instituts de secundària de Girona i
comarques participen a la 6a edició de la Cantata per la Pau

26/02/14 |
El Teatre Municipal de Girona acollirà avui al vespre (20 h) la
sessió oberta al públic de l’espectacle de la 6a edició de la
Cantata per la Pau. UAP 14! reunirà 1.000 alumnes de 30 instituts de
secundària de Girona i les comarques gironines damunt l’escenari
per representar un xou musical i teatral. La Cantata s’emmarca dins
de les activitats de celebració del Dia Escolar de la No Violència i
la Pau.

[Més

]

Rebobina! De todas para todas!

26/02/14 |
Al Rebobina, us proposem la sèrie documental De todas para todas

. Fins al moment, són dos documentals, un sobre educació i un altre
sobre salut, realitzats per la cooperativa de treball audiovisual
Booooo i finançats mitjançant crowfunding, que miren d’examinar la
situació d’aquests serveis públics essencials a Espanya.
[Més

]

Marta Macias Quesada, nova directora de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament

24/02/14 |
La nova directora general de Cooperació al Desenvolupament, en
substitució de Carles Llorens, és llicenciada en Dret per la
Universitat de Barcelona i màster en Dret d’Empreses i Fundacions per
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Fins al moment havia estat
la directora l’empresa de moda i disseny Custo Barcelona, i
anteriorment, directora de Catalunya i les Balears de la Fundació
Ajuda en Acció durant sis anys, i directora de l’àrea de Relacions
Externes del Fòrum de les Cultures – Barcelona 2004. Si les ONGD de
Barcelona han destacat “l’entesa” que hi ha hagut en la primera
reunió, des de la Coordinadora d’ONG Solidàries destaquem la
rapidesa amb la que ha contactat amb les ONGD gironines per començar
a treballar ben aviat.

[Més

]

Segueix-nos a:

Agenda

5ena edició del Concurs de Clipmetratges “El teu punt de vista pot
canviar el món”

En aquesta ocasió, el termini per a presentar clipmetratges (d’1
minut) a aquest concurs finalitza el proper 28 de febrer. El tema
d’enguany és “El desafiament de la fam al món”

28/02/2014

Organitza: Mans Unides

Programa

Exposició fotogràfica Agermanaments Girona-Bluefields-Farsia

Bluefields

és la ciutat més important de la costa del Carib nicaragüenc i
està caracteritzada per una rica diversitat ètnica, multilingüe i
multicultural. Farsia

és una daira de la wilaya d’Smara enclavada en els campaments de
refugiats de Tindouf, al sud d’Algèria. Ambdues ciutats estan
agermanades amb Girona. Es podrà veure al centre cívic Santa
Eugènia de Girona fins al finals de mes.

28/02/2014

Lloc: Centre Cívic Santa Eugènia
(Girona)

Organitza: Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat i Centre
Cívic Santa Eugènia

Programa

Conferència sobre el Tractat de Lliure Comerç que negocien EUA i
Europa

El Procés Constituent de Figueres i l’Alt Empordà ha organitzat un
acte que tractarà del Tractat de Lliure Comerç que estan negociant
en secret el Estats Units d’Amèrica i la Unió Europea. Amb Fréderic
Viale, doctor en dret, economista, expert en relacions internacionals,
professor i membre del consell científic d’ATACC – França.

28/02/2014 a les 20:00h

Lloc: Sala Narcís Monturiol del Casino Sport
(Figueres)

Organitza: Procés Constituent-Figueres i Alt Empordà

5è cicle de Drets Humans i reivindicacions socials

Projecció de diversos curst sobre el tema dels desnonaments.
Presenta PAH Farners.

28/02/2014 a les 19:30h

Lloc: Biblioteca Joan Vinyoli
(Santa Coloma de Farners)

Organitza: Mans Unides, Samba Kubally, Fundació per la Pau, Creu
Roja, Càritas, No a la MAT Selva, amb la col·laboració de SGAE i
Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Presentació del llibre “Forjar un hombre, moldear una mujer” i de
“Directivas y empresarias, mujeres rompiendo el techo de cristal”

ARESTA DONES presenta ra el darrer llibre

de Marina Subirats, Forjar un hombre, moldear una mujer a càrrec de
Mònica Geronès, directora de l’intitut GEM i experta en coeducació
i igualtat de gènere.
També es presentarà Directivas y empresarias, mujeres rompiendo el
techo de cristal, de Sara Berbel.
Aquest llibre el presentarà la metgessa i parlamentària Marina Geli.

28/02/2014 a les 19:00h

Lloc: Casa de Cultura
(Girona)

Organitza: Aresta Dones

Dansem per Càritas

Cinquena edició de DANSEM. Les funcions seran: dissabte, 1 de març,
21h al Teatre de Salt. I diumenge 9 de març, a les 19h. al Teatre
Municipal de Girona.

Els ingressos de les entrades seran destinats integrament a Càritas.

Del 1/03/2014 al 09/03/2014

Lloc: Diversos espais
(Salt i Girona)

Programa

Xerrada informativa ONG’s i Voluntariat Internacional

Xerrada adreçada a joves de la comarca que vulguin conèixer quines
ONG’s hi ha a prop seu, quines tasques realitzen, o quins són els
passos a seguir per a emprendre una aventura en el voluntariat a
l’estranger. Tanmateix la xerrada pot servir per veure el ventall de
possibilitats que existeix. Oberta també a persones de més edat
interessats/ades en el tema.

1/03/2014 a les 18:00h

Lloc: Oficina de Joventut Figueres Alt Empordà (Carrer Anicet de
Pagès, 2 )
(Figueres)

Expo Children of Africa

Exposició fotogràfica amb l’objectiu de col·laborar amb el
desenvolupament de la Kènia rural.

Del 4/03/2014 al 27/03/2014

Lloc: Centre cívic Joaquim Xirau
(Figueres)

Organitza: Ajuntament de Figueres

Presentació, projecció i debat “Las maestras de la República”

El documental “Las Maestras de la República” ha estat guardonat amb
el premi Goya a la millor pel·lícula documental del 2014. Recorda
les dones que van lluitar per les llibertats, la democràcia i la
renovació pedagògica a l’època republicana i fins al final de les
seves vides. Presenta Roser Font (FETE/UGT). Seguidament, Món
Marquès parlarà de “Les Mestres gironines de la República”.

4/03/2014 a les 11:00h

Lloc: Sala d’actes de la FEP, a la UdG
(Girona)

Organitza: Nucli Paulo Freire de la UdG

Programa

Xerrada informativa sobre els Camps de Solidaritat

Si vols participar en un 22 dels camps de solidaritat que
SETEM-Girona organitza a 14 països, informa-te’n.

6/03/2014 a les 12:00h

Lloc: Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG. Aula 065
(Girona)

Organitza: SETEM-Girona

Programa

Celebració del Dia de les Dones Treballadores

“Nosaltres parim, nosaltres decidim”. Davant la possible reforma de
la llei de l’avortament, el Dia de les Dones Treballadores a Girona,
es celebrarà reivindicant el dret a decidir sobre el propi cos de les
dones.

8/03/2014 a les 12:00h

Lloc: Escales de la Catedral
(Girona)

Organitza: Comissió Paritària 8 març Girona

Programa

Taula rodona d’experiències personals “Dones, treballadores,
estrangeres”

Acte de commemoració del Dia Internacional de la Dona, sota el lema
“Dones, treballadores, estrangeres…ho tenim difícil, però ho
aconseguirem!”. Hi haurà una taula rodona d’experiències laborals
personals i col·lectives, seguida d’una estona de diàleg, un espai
d’expressió artística i un piscolabis.

8/03/2014 a les 16:30h

Lloc: Sala Polivalent de Càritas-Girona (Pujada de la Mercè, 8)
(Girona)

Organitza: Projecte PATI de Càritas Diocesana de Girona

I Concurs de Fotografia Amateur “La imatge de la igualtat”

L’objectiu del concurs és sensibilitzar la població del municipi de
Salt cap a la  igualtat entre homes i dones en el Dia Internacional
de la Dona, a través de l’acció artística (fotogràfica). Envia una
foto que retrati la igualtat entre homes i dones. Tens fins al 10 de
març

10/03/2014

Organitza: Fundación Atenea, Ajuntament de Salt i SIAD

Programa

Xerrada-debat “De Tunísia a Síria: les primaveres àrabs”

12/03/2014 a les 19:00h

Lloc: Aula C Casa de Cultura
(Girona)

Organitza: Revista L’Heura

Xerrada informativa sobre els Camps de Solidaritat

Si vols participar en algun dels 22 camps de solidaritat que SETEM
organitza a 14 països, vine i informa-te’n.

14/03/2014 a les 20:00h

Lloc: Estació Jove (Sta. Eugènia, 17)
(Girona)

Organitza: SETEM-Girona

Programa
Per donar-vos de baixa, cliqueu
http://solidaries.org/news/?p=unsubscribe&uid=e7090003ed02315d92e75f2e8b37377c
Per actualitzar les vostres dades, cliqueu
http://solidaries.org/news/?p=preferences&uid=e7090003ed02315d92e75f2e8b37377c

powerphplist.png

FontFuente: noreply@solidaries.org

Comentaris tancats a Solidaries.org, 27-2-14: FSCAT 2014 a Girona, Marxa per la Dignitat, Marta Macias al capdavant de l’ACCD, Rebobina, Formació en Codesenvolupament, Música per la Pau i més…

[Medios] Comunicado: Un año de la querella Bárcenas

/27 de febrero de 2014/_*

Un balance de lo conseguido durante este año*_*
**365 DÍAS DE LA “QUERELLA BÁRCENAS”**
**
*/*Cuando se cumple un año de la presentación de la conocida como
“Querella Bárcenas”, las cinco organizaciones querellantes hacen un
balance muy positivo de lo conseguido hasta ahora. Y ello a pesar de la
poca colaboración e incluso trabas por parte de instancias que deberían
ser aliadas en el esclarecimiento de la verdad, como es el caso de la
Fiscalía.*/

Hace un año que se presentó ante la Audiencia Nacional una querella
criminal contra varios responsables del Partido Popular y presidentes de
grandes empresas constructoras por las implicaciones penales que se
desprendían de los llamados “papeles de Bárcenas”, publicados un mes
antes. Como es sabido, la querella se interpuso por cinco organizaciones
— Asociación Libre de Abogados, Asociación Justicia y Sociedad,
Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes e Izquierda Unida– a la
que se quisieron sumar otras, como CGT, algo que no fue permitido por el
juez.

Con su admisión a trámite casi inmediata se cumplió el principal fin de
la querella: evitar que siguieran prescribiendo los delitos que se
deducían de los manuscritos del extesorero del PP. El 28 de febrero de
2013 se paraba, pues, el reloj de la prescripción de los presuntos
cohechos, tráficos de influencias, prevaricaciones y otros delitos que
poco a poco se van sustanciando a medida que avanzan las diligencias.

La presunta motivación para estas actuaciones ilícitas era, por parte de
los constructores, la concesión de jugosos contratos de obras públicas
–que han convertido a este país en récord mundial de infraestructuras
de transporte infrautilizadas–, al tiempo que permitía toda una trama
de sobresueldos y pagos en B en el Partido Popular.

Durante este año de proceso, las organizaciones querellantes quieren
destacar el escaso interés mostrado por la Fiscalía para investigar lo
ocurrido, así como los obstáculos levantados desde determinados sectores
judiciales y gubernamentales tratando de evitar el progreso de la
investigación. Y sin olvidar las misteriosas desapariciones de agendas y
de registros de ingresos en la sede madrileña del PP o el formateado y
desaparición de discos duros.

Pero a pesar de estas dificultades, como acusación popular hemos
solicitado más de un centenar de diligencias de prueba, interrogado a
decenas de testigos e imputados, solicitado gran cantidad de informes
periciales y policiales así como documentación a empresas constructoras
e instituciones públicas. Todo ello ha empujado a que Bárcenas ingresara
en prisión y ya ha permitido acreditar casi 60 apuntes de sus papeles,
además de conseguir que el número de imputados, en su mayor parte
constructores, supere los 25.

Para las cinco organizaciones querellantes, todas las noticias que se
van conociendo –cuentas en Suiza de constructores y políticos, puertas
giratorias, etc.– nos indican que lo que se investiga en este proceso
tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Confirma lo que ya
sospechábamos: que los recortes que ahora se aplican sobre los sectores
más desfavorecidos de la sociedad tienen su origen en el despilfarro de
fondos públicos que ha permitido el enriquecimiento de unos pocos. Por
ello esperamos que el trabajo de la Querella Bárcenas al menos consiga
hacer pagar su responsabilidad a algunos de los culpables de esta
injusta situación.

/Más información: Paco Segura 619 89 19 96 Juan Moreno 660 04 73 30/
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Comunicado: Un año de la querella Bárcenas

[Infomoc] Fwd: Banca armada 2014: Petició d’accions per Juntes Accionistes

Me imagino que ningun@ de vosotr@s es accionista de estos bancos, pero
nunca se sabe las relaciones que podemos tener, así que a lo mejor
casualmente alguien conoce a alguien y ese alguien quiere participar.
Salud,
Jose
——– Mensaje original ——–
Asunto: Banca armada 2014: Petició d’accions per Juntes Accionistes
Fecha: Thu, 27 Feb 2014 12:40:02 +0100
De: Centre Delàs d’Estudis per a la Pau
Responder a: Centre Delàs d’Estudis per a la Pau
Para: Jose Manuel
*Petició d’accions per assistir a les Juntes Generals d’Accionistes de
BBVA, Banco Santander i Caixabank*

[ ABAJO EN CASTELLANO ]

**

Com venim fent des de fa uns anys a les campanyes *BBVA sense armes*
,
*Banco Santander sense armes*
i
*CaixaBank sense armes
*
en el marc de la campanya *Banca Armada
*,
enguany volem tornar a participar a les Juntes Generales d’Accionistes
de BBVA, Banco Santander i CaixaBank que es celebraran els propers *14
de març, 28 de març i el mes d’abril,* respectivament.
El nostre objectiu serà, com sempre, denunciar davant els mitjans de
comunicació i tots els i les accionistes allà presents, les inversions
de *BBVA*, *Banco Santander* y *CaixaBank* que vulneren els drets humans
i promouen la violència armada.
*Li demanem la seva ajuda mitjançant la cessió de les seves accions a la
persona que representi la campanya.*

Si està interessat/da en col·laborar en aquesta acció li preguem que ens
faci arribar les seves targetes de participació signades. Si té algun
dubte escrigui’ns i ens posarem en contacte amb vostè per gestionar la
cessió de les seves accions.

Banca armada logo

SEGUEIX-NOS EN TWITTER

I FACEBOOK

————————————————————————

*
*

*Petición de acciones para asistir a las Juntas Generales **de
Accionistas de BBVA, Banco Santander y CaixaBank*

Como venimos haciendo desde hace varios años en las campañas *BBVA sin
armas*
,
*Banco Santander sin armas*
,
y *CaixaBank sin armas
*en
el marco de la campaña *Banca Armada
*, este
año queremos volver a participar en la Juntas Generales de Accionistas
de *BBVA*, *Banco Santander *y *CaixaBank*que se celebrarán los próximos
*14 de marzo, 28 de marzo y el mes de abril,*respectivamente.

Nuestro objetivo será, como siempre, denunciar ante los medios de
comunicación y todos los y las accionistas allí presentes, las
inversiones de *BBVA*, *Banco Santander* y *CaixaBank* que vulneran los
derechos humanos y promueven la violencia armada.

*Le pedimos su ayuda mediante la cesión de sus acciones a la persona que
represente a la campaña.*

Si está interesado/a en colaborar en estas acciones, le rogamos que nos
haga llegar sus tarjetas de participación firmadas. Si tiene alguna duda
escríbanos y nos pondremos en contacto con usted para gestionar la
cesión de sus acciones.

Banca armada logo

SÍGUENOS EN TWITTER

Y FACEBOOK

[SUBSCRIPTIONS]

Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa.
http://www.avast.com
_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

FontFuente: josedire@nodo50.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a [Infomoc] Fwd: Banca armada 2014: Petició d’accions per Juntes Accionistes

Mugak: Boletín diario de noticias

Revista de prensa

Revista de prensa del Observatorio de la Diversidad,
formado por Mugak,
Centro de Documentación de SOS Racismo y XenoMedia,
con la información publicada en 23 diarios del Estado español y una selección de prensa latinoamericana
sobre inmigración y minorías y con acceso a la base de datos de prensa
donde catalogamos la información.

Medio centenar de entidades envían Informe a la Comisión Europea y al Consejo de EuropaLos sucesos de Ceuta y las ´devoluciones en caliente` violan la normativa española, europea e internacional

El País
Melilla y Ceuta posponen su cumbre para pedir a la UE más ayuda en inmigración
La Sociedad Gitana decreta diez días de luto y lazos violeta en las ferias
La juez pedirá a Marruecos las autopsias de los fallecidos
Decenas de gitanos huyen de Galicia por el estigma de un crimen
El juez mantiene la imputación por supuestas agresiones policiales en un CIE
El Mundo
La UE achaca a los guardias las 15 muertes
Las fronteras imposibles
Indefinición e indefensión
El Gobierno peleará para tener más medios
Diario Vasco
Cinco arrestados por tráfico de drogas
Interceptan en la frontera a 300 inmigrantes
Un actor brasileño negro pasa 16 días preso por un robo que no cometió
Regresan las sesiones informativas sobre extranjería
Deia
Bruselas acusa a la Guardia Civil de crear pánico a los inmigrantes
Diario de noticias de Gipuzkoa
Bruselas acusa a la Guardia Civil de crear pánico a los inmigrantes
Los ‘ultras’ se atribuyen la victoria
Diario de noticias de Alava
Localizan en Ceuta a dos inmigrantes en el interior de un camión frigorífico con signos de hipotermia
Bruselas acusa a la Guardia Civil de aterrorizar a los inmigrantes
La Vanguardia
Bruselas ve indicios de que España violó la ley en Ceuta
El Periódico de Cataluña
Medio centenar de entidades envían a Bruselas un informe sobre sucesos de Ceuta
Bruselas culpa del drama de Ceuta al pánico causado por los disparos
Avui
La UE amenaça de sancionar Madrid per l’afer de Ceuta
ABC
Un actor brasileño negro pasa 16 días preso por un robo que no cometió
Interceptan a 300 inmigrantes cerca de la frontera de Ceuta
Las imágenes del entierro de Lupe, en portada
Interior pide a la UE que no prejuzgue las muertes de inmigrantes en Ceuta
Un guardia civil se juega la vida para salvar la de un narco subsahariano
La Razón
Interceptan a 300 inmigrantes cerca de la frontera de Ceuta
Interceptan a 300 inmigrantes cerca de la frontera de Ceuta
La UE sobre las pelotas de goma: «Crearon tal pánico que 15 personas se ahogaron»
Localizan a dos inmigrantes en el interior de un camión frigorífico en Ceuta
Sur
La UE afirma que el uso de pelotas de goma «creó tal pánico que 15 personas se ahogaron»
Un actor brasileño negro pasa 16 días preso por un robo que no cometió
Interceptan a 300 inmigrantes cerca de la frontera de Ceuta
La Voz de Galicia
Toda la familia del asesino de la gitana deja Galicia para evitar más muertes
Sinaí Giménez: «Los jueces han aprendido de los destierros de la cultura gitana»
Las Provincias
La UE afirma que el uso de pelotas de goma «creó tal pánico que 15 personas se ahogaron»
Interceptan a 300 inmigrantes cerca de la frontera de Ceuta
Un actor brasileño negro pasa 16 días preso por un robo que no cometió
Canarias 7
Interceptan a 300 inmigrantes cerca de la frontera de Ceuta
Público
La jueza pedirá nuevos datos a Interior sobre la tragedia de Ceuta
La comisaria de Interior de la UE: “La Guardia Civil creó tal pánico que 15 personas se ahogaron”
Roma acoge una cumbre xenófoba con participantes españoles
Hallan a dos inmigrantes casi congelados dentro de un camión frigorífico en Ceuta
El Día
Localizan a dos inmigrantes en el interior de un camión frigorífico en Ceuta
Interceptan a 300 inmigrantes cerca de la frontera de Ceuta

De conformidad con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) aprobada por el Parlamento español y de la
vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, te comunicamos
que tu dirección de correo figura en este momento suscrita a la lista de
REVISTA DIARIA DE PRENSA de Mugak/SOS Arrazakeria, formando parte de un fichero
automatizado de datos. Te informamos de tu opción de cancelación en virtud de las
leyes antes mencionadas, y de tu derecho de oposición, acceso, rectificación y
cancelación de tus datos. Si no deseas seguir recibiendo este boletín pincha aquí
para darte de baja.

FontFuente: observatoriodeladiversidad@mugak.org

Comentaris tancats a Mugak: Boletín diario de noticias