Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 24 de April de 2014

[Mitjans] NP Prou Rius Segrestats. Recuperem els cabals ecològics dels nostres rius.

/Comunicat de premsa Aigua és Vida – Barcelona, 24 d’Abril de 2014/

*Prou Rius Segrestats. Recuperem els cabals ecològics dels nostres rius*

*Exigim un calendari de recuperació dels cabals ecològics sense
indemnització*

Una bona gestió de l’aigua com un bé comú s’ha de realitzar de forma
transparent, democràtica i participativa. Només arribar CiU al govern va
aprovar la Llei Òmnibus, on entre molts atacs a la preservació del medi
i la gestió democràtica de l’aigua, va obrir la porta a la privatització
de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat i va anul·lar el que havia
estat un gran avanç democràtic pel que fa a una nova forma de gestionar
l’aigua d’una forma molt més participativa, els Consells de Conca.

Els Consells de Conca varen ser substituïts per les Comissions de
Desembassaments, un òrgan obsolet propi del segle XIX que te com
objectiu principal repartir-se l’aigua del riu. El 24 d’Abril d’enguany
se celebra una reunió de la Comissió de Desembassaments, la del Ter i
Llobregat. La primera on ha estat convidat un representant dels grups
ecologistes. De forma totalment desproporcionada i minoritària pel que
fa a la representativitats en Jesús Soler, en nom del Grup de Defensa
del Ter i d’Aigua és Vida, haurà de defensar el bon estat ecològic dels
segrestats rius Ter i Llobregat davant els diversos interessos econòmics
que capten l’aigua i en fan ús per sobre dels respecte als cabals
ecològics aprovats al Pla Sectorial de Cabals de Manteniment de
Catalunya pel Govern de la Generalitat de Catalunya i l’administració
que incomprensiblement ho facilita i ho permet.

La representació de la Comissió de Desembassaments evidencia quina és la
predisposició de respectar el Pla Hidrològic de Catalunya, el compliment
de la Directiva Marc d’Aigua i el respecte per al bon estat ecològic del
que són les nostres fonts de vida: Tres vocals en representació dels
Departaments de la Generalitat de Catalunya d’Agricultura i Ramaderia,
Indústria; dos vocals en representació del món local, un representant
d’ASAC els operadors de l’aigua controlats per majoria per AGBAR; set
vocals de persones i usuàries a títol individual de poblacions designats
per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, la Mina Pública de Terrassa,
SGAB, Mancomunitat de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent,
Consorci d’Aigües de la Costa Brava, Ajuntament de Girona i Junta de la
Sèquia Manresa; un vocal d’Endesa Generación SA i un altre de
l’Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica; dos vocals de
les organitzacions agràries; un vocal designat per la Federació Catalana
de Piragüisme; quatre representants de l’Agència Catalana de l’Aigua; un
representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i un de l’Empresa
privada ATLL.

Les organitzacions que formem Aigua és Vida reiterem i argumentem pel
pressent i futur dels nostre país la necessitat de recuperar el cabal
ecològic dels rius de Catalunya en motiu de la celebració de la Comissió
de Desembassaments, la paralització del Pla Zonals d’Implantació de
Cabals de Manteniment de l’Alt Ter^1 i de no haver
tingut cap resposta a la carta tramesa^2 el passat 13
de febrer d’enguany al director de l’Agència Catalana de l’Aigua. En
l’escrit sol·licitàvem que en el nou cicle de planificació hidrològica
que recentment s’ha endegat es procedeixi a aplicar els cabals de
manteniment de tots els rius de les Conques Internes de Catalunya
aprovats amb criteris tècnic-ambientals pel Govern de Catalunya en el
Pla Sectorial de Cabals de Manteniment mitjançant l’aprovació de tots
els Plans Zonals d’Implantació de Cabals de Manteniment, sense la
necessitat de cap tipus de concertació amb els titulars de les
concessions preexistents que tinguin com finalitat les activitats
productives. Ens referíem especialment als aprofitaments hidroelèctrics,
d’algunes indústries i les derivacions per als regadius.

Els cabals ecològics són les necessitats mínimes d’un riu per poder ser
riu. La seva recuperació sense la necessitat de cap concertació ve
avalada per l’Informe “L’establiment de cabals de manteniment i les
concessions preexistents”^3 basat en la “Ley de Aguas”
i en un dictamen del Consejo del Estado sobre la Conca del Miño-Sil del
passat 15 d’abril de 2013 on s’argumenta que d’igual manera que quan es
disposa d’una concessió per a derivar un cert volum d’aigua i per motius
climatològics pel riu no discórrer aquest cabal, no existeix dret
d’indemnització de cap tipus, tampoc succeeix amb els cabals ambientals.
Atès que no es tracta d’un ús, sinó d’una restricció prèvia, un
condicionant de caràcter natural, com són les condicions climatològiques.

D’altra banda, cal recordar que si no es recondueix la situació
l’Agència Catalana de l’Aigua incompleix i incomplirà de manera flagrant
el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, atès que
l’article 18.3 del Decret 188/2010, de 23 de novembre, d’aprovació del
Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya literalment
diu: “L’aprovació dels plans zonals s’ha de completar abans de la fi de
l’any 2015″^4 . Som conscients que som a Abril del 2014
i que fins el 31/12/2015 hi ha temps; però el fet que a data d’avui NO
N’HI HAGI CAP D’APROVAT denota una predisposició a transitar de forma
predisposada envers l’incompliment. Per tant, ens preocupa que si l’ACA
segueix excusant-se en la mentida de les compensacions econòmiques i no
aprova tots els plans zonals (Muga, Fluvià, Ter, Llobregat, Tordera,
Besòs, Gaià, Foix i Francolí), els seus òrgans de direcció i tècnics
d’alt rang haguessin d’afrontar processos per la responsabilitat
d’incompliment de la planificació davant la Fiscalia de Medi Ambient,
amb visos de delicte ecològic.

/
//Més informació://Eudald Rifà 609 45 47 25. Joaquim Pérez 647 91 56 39//
/

/Foto: //http://tinyurl.com/pavcoo4/
1 “Informe de sostenibilitat ambiental del Pla
zonal d’implantació de cabals de manteniment del Ter Superior
(PZTS)”.Desembre de 2009

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/projectes/12_IS_Pla_zonal_manteniment_Ter_superior.pdf

2 “L’establiment de Cabals ambientals i les
concessions preexistents”. Febrer
2014.http://www.ecologistasenaccion.org/article27429.html

3 “L’establiment de cabals de manteniment i les
concessions preexistents”. Febrer 2.014.
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/concessions.pdf

4 “DECRET 188/2010, de 23 de novembre, d’aprovació
del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/decrets/decret_188_2010.pdf

*/Ecologistes en Acció de Catalunya/*
Can Baste pg. Fabra i Puig 274
08031 Barcelona
Teléfono: 648 76 11 99
www.ecologistesenaccio.org/catalunya

_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP Prou Rius Segrestats. Recuperem els cabals ecològics dels nostres rius.

[Mitjans] Convocatòria 27/04 – Concentració en defensa del Montseny (contra la construcció de la carretera Illes-Sant Marçal)

*Convocatòria premsa*
El proper diumenge 27 d’Abril a les 11.00 hores la Coordinadora per a la
Salvaguarda del Montseny ha convocat una concentració a la rotonda de
Campins i Mosqueroles per informar dels greus impactes que suposarà
asfaltar un camí de terra per facilitar el trànsit rodat entre les
carreteres BV — 1514 i BV — 5119 i que travessa les zones de major
reserva del Parc Natural del Montseny. Ecologistes en Acció de Catalunya
hi donem suport.

Recorregut des d’Estació Sant Celoni (10h) – Plaça Comtes Montseny –
Rotonda Campins/Mosqueroles

*Data:* diumenge 27 d’abrila les 11:00
*LLoc:* rotonda de Campins i Mosqueroles
*Convoca: *Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, amb el suport
d’ Ecologistes en Acció de Catalunya*
*
* Agrairiem confirmació assistència mitjans a l’adreça:
carlesl@salvaguardamontseny.cat*

La Generalitat de Catalunya va declarar l’any 1987 el Massís del
Montseny Parc Natural i l’any 1992 el va incorporar al Pla d’Espais
d’Interès Natural. Amb aquesta inversió pública és pretén afavorir
inversors turístics que pretenen transformar el Parc Natural del
Montseny en un Parc Temàtic pel seu afany de lucre.

Transformar aquest camí en una carretera per al trànsit rodat tindrà
greus impactes sobre la Zona de Reserva Natural i la Zona d’Alt Interès
Natural, Ecològic i Paisatgístic. La Zona de Reserva Natural és la de
màxima protecció al Parc Natural del Montseny, la qual correspon als
espais naturals poc transformats i d’excepcional interès ecològic,
paisatgístic i científic.

La construcció d’aquesta carretera suposarà un greu impacte sobre
ecosistemes, comunitats o elements naturals que per la seva raresa,
fragilitat, importància o singularitat mereixen una protecció
específica. D’altra banda, també degradarà els valors botànics,
faunístics, ecològics, hidrològics i paisatgístics. L’afectació i
deteriorament d’elements singulars de la Zona d’Alt Interès Natural,
Ecològic i Paisatgístic que afectarà la construcció d’aquesta carretera
no podran recuperar-se mai.

L’impacte d’aquesta carretera deteriorarà significativament la capçalera
de la Tordera principal artèria del massís del Montseny, concretament la
part alta de la conca hidrogràfica de la riera de Sant Marçal que
constitueix el naixement del riu Tordera. La construcció d’aquesta
carretera incompleix de forma evident diverses normatives comunitàries,
en concret i de forma flagrant la Directiva Marc de l’Aigua 2000/60/CE,
la Directiva Aus 79/409/CEE i la Directiva Hàbitats 92/43/CEE.

Finalment, informar que la simple expectativa de la construcció
d’aquesta carretera està suposant la pretensió de canvis d’usos de sòl a
zones urbanístiques per a la construcció de nous habitatges amb la
conseqüent especulació immobiliària al bell mig del Parc Natural del
Montseny.

*Vídeo de TV Cardedeu *on la Coordinadora per a la Salvaguarda del
Montseny mostra els impactes del projecte de construcció:
Vídeo: Volen fer una carretera a la part més protegida del Parc Natural
del Monseny

*Per a més informació:* Carles Lumeras 610762538. Coordinadora per a la
Salvaguarda del Montseny
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Convocatòria 27/04 – Concentració en defensa del Montseny (contra la construcció de la carretera Illes-Sant Marçal)

[polomoir1] #NOTLCCorea

Visite nuestras páginas: http://www.moir.org.co, http://tribunaroja.moir.org.co , http://www.jorgerobledo.comy
http://www.deslinde.org.co

Siga los twitter del senador Jorge Enrique Robledo en http://twitter.com/#!/JERobledo

——————————————————————————————–

 

#NOTLCCorea

Juan Pablo Fernández, Bogotá, abril 23 de 2014

——————————————————————————————–

 

El TLC con Corea no es un buen negocio. Sus costos son
ciertos y sus beneficios una proyección. Corea y Colombia son países con casi
la misma población (50 millones y 47,7 millones). Y hace unas décadas su
ingreso nacional estaba en el mismo nivel. Hasta aquí las similitudes.

 

Hoy el PIB de la economía asiática es tres veces el de
la colombiana. Mientras la de allá tiene 14.854 patentes anuales, la de acá
registra 172. Una diferencia del 8.536%. Aquí al año producimos 94 mil carros,
allá 4,5 millones. Y mientras en Colombia dedicamos el 0,18% del PIB en
Investigación y Desarrollo (I&D), los coreanos invierten el 3,74%, veintiún
veces más.

 

Corea es una nación de ingreso alto, Colombia una de
ingreso medio. Ambos países tenemos empresas en el ranking 500 de Fortune.
Nosotros una, Ecopetrol, dedicada a la extracción, refinación y transporte de
petróleo. Ellos dos, Samsung Electronics y Samsung Lige Insurance, producen
tecnología de punta.

 

Los sectores de estas empresas reflejan el intercambio
comercial Corea-Colombia. Les vendemos materias primas, nos venden productos
industriales de mediana y alta complejidad. Este comercio, desigual en calidad
y cantidad, es deficitario. En los últimos veinte años siempre les hemos
comprado más de lo que nos compran. Al año el desbalance es de más de 1.500
millones de dólares.

 

La eliminación de los aranceles de lo que nos
compramos mutuamente, reforzará la relación desigual. Este es el resultado
cierto. El gobierno y unos gremios con análisis sacados del sombrero, dicen que
vamos a empezar a exportar una serie de productos del campo que revertirán la
desbalanceada relación. Pero en los productos que se dice vamos a vender, el
país o no tiene oferta exportable (leche, cárnicos, arroz, etc.) o no tiene
como derrotar a los competidores que aprovisionan a Corea en esos bienes
(Estados Unidos, Unión Europea, China, Australia, Japón, etc.) o con gran
dificultad se superarán las barreras fitosanitarias. Certezas versus ilusiones.

 

En riesgo están parte o la totalidad de la producción
industrial automotriz, de autopartes, electrodomésticos, siderúrgica, textiles
y confecciones, muebles y de plástico, etc. Estas ramas generan cientos de
miles de empleos y más de $11 billones del PIB del país (15% del PIB industrial
y 1,6% del PIB nacional), ingresos que se ponen en riesgo. Se perderán empleos
industriales, que generan un valor agregado promedio anual de $31 millones,
mientras los del comercio (actividad en la que están los importadores y
distribuidores de carros, neveras, autopartes, etc., que ganan con este TLC)
generan uno de $14 millones, menos de la mitad de los primeros.

 

Colombia tiene un alto déficit externo, de más de 12
mil millones de dólares. En las relaciones económicas con el mundo, es más lo
que se trae que lo que se manda afuera. El TLC con Corea contribuye a
desbalancear más la desigual operación. Aumenta el déficit comercial de la
industria, de cerca de 40 mil millones de dólares anuales. Y signa la esperanza
de financiamiento de ese déficit en las ventas de petróleo, cada vez más escaso
y de costos sociales y ambientales crecientes, en las exportaciones del agro,
sobre las cuales hay poca certeza, y en una inversión coreana que no llegará.
El promedio anual de inversión coreana que arriba a Colombia (1994-2013) es 8,5
millones de dólares, ni el uno por ciento del déficit comercial con ese país.

 

El TLC con Corea es un mal negocio. No se tramita en favor del país. Es un
vestido diseñado a la medida de las aspiraciones de unas empresas y señores
cercanos al gobierno y conectados con los intereses de las compañías del país
contraparte. Seguramente el señor Carlos Mattos, financiador de la campaña de
Juan Manuel Santos en 2010, junto con un grupo reducido de colombianos harán
buenos negocios, pero la suerte personal de los integrantes de esta gavilla no
es igual a la del conjunto de Colombia.

 

—————————————————————————–

Por favor incluya las direcciones polomoir@listas.moir.org.co
y
polo-moir@lists.riseup.net
en su
libreta de direcciones para que no sean consideradas spam
. Estos envíos se hacen por lo menos una
vez a la semana; si dejan de llegarle, háganoslo saber
. Si no desea seguir recibiendo
nuestros correos, respóndanos pidiendo su retiro de la lista. Si desea publicar
nuestros artículos, incluya nuestras páginas como crédito de los mismos.

 —————————————————————————–

FontFuente: moir@moir.org.co

Comentaris tancats a [polomoir1] #NOTLCCorea

[Colombia] ELN Revista Insurreción Nro. 420

/– Revista Insurreción //N° 420 –/_//_
_/Abril 2014/_
_*INDICE:*_

*Pascua Y ¿Paz, Cuál? Revista Insurrección *
*Gracias GaboComando Central – COCE*
*Mafia e Imperio: Drama en cuatro actosComandante Pablo beltrán*

*La Ciudad y el Artista: Una mirada a la realidad social del artista en
la ciudad **Benko Furque*
*Ataque a la Drummond en el Cesar Dirección Frente de Guerra Norte*

*Racismo Europeo Contra Trabajadores Migrantes* *Frente Internacional
Milton Hernández*

*
*
*
*
—————————————————————————————-(
Para desuscribirse de esta lista de noticias envié un mensaje en blanco
a colombia-unsubscribe@eln-voces.com Recibirá un mensaje de respuesta
automáticamente del
servidor.)—————————————————————————————-
_*Pascua Y ¿Paz, Cuál?*__*
*_*
_Revista Insurrección _*
*
Los cristianos celebran la Pascua de Resurrección, después de la Semana
Santa. La intención es que estos tiempos sean para el misticismo, para
la reflexión espiritual, donde las personas se reencuentren con la
familia, con la comunidad, compartiendo el amor, el ayuno, la vigilia y
comidas exquisitas. La Pascua debería ser una vivencia de Paz, donde
resucite el amor entre la humanidad. Pero, la Semana Santa y la Pascua
la han convertido en una temporada vacacional, donde la industria del
turismo y el consumismo obtienen sus máximas utilidades.

Así como a la Pascua la han convertido en una actividad mercantil, lo
mismo le ha sucedido a la Paz y mucho más en estos momentos electorales.

Aunque el presidente-candidato ha dicho que su campaña electoral se basa
en la Paz total, tal parece que eso hace parte sólo del discurso, para
intentar atraer a las adoloridas víctimas de la violencia. En la
práctica, no se ven hechos reales de paz, porque la paz son cambios
estructurales del Estado y de las relaciones sociales, pero la
oligarquía no está dispuesta a renunciar a ninguno de sus privilegios.

Dice Daniel Samper en reciente entrevista, que él hace parte de una
oligarquía tan excluyente, que terminó reproduciéndose entre ella misma
y, por eso no es extraño que esté pariendo hijos con dos cabezas o que
en vez de parir un niño, paran un perro. Por eso, el presidente tiene a
su primo doble como su mayor enemigo y los hijos de los empresarios,
políticos y mandatarios están predestinados a continuar manejando el
país. Surgió la generación de los narco paramilitares, que puso a Álvaro
Uribe como presidente, para disputar el poder a dentelladas, por lo que
a sus descendientes ya no les dicen delfines, sino caimanes.

Esta oligarquía que nos gobierna, se enfrenta entre sí para repartirse
el poder, pero hacen solidaridad de cuerpo para aniquilar los reclamos
de los sectores populares. Lo que le faltó decir a Daniel Samper, es que
otra característica de esta oligarquía es su servilismo ante los
intereses extranjeros. Por eso, decía el gran líder Jorge Eliécer
Gaitán, el 6 de septiembre de 1929, en los debates parlamentarios ante
la masacre de las bananeras:

“… En este país el gobierno tiene para los colombianos la metralla
homicida y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”.

Esta es una oligarquía apátrida y prepotente, y el presidente Santos es
un fiel representante de ella, por resto su desprecio del pueblo lo
manifestó cuando recibió a los delegados de la Cumbre Agraria:
campesina, étnica y popular, pues en vez de brindar soluciones a las
demandas consignadas en el Pliego unificado, sino para decirles que
acepten el Pacto que el gobierno tiene con los grandes gremios
agropecuarios, y que aplacen el Paro, para después de las elecciones. Al
presidente sólo le preocupa su reelección y un Paro le puede restar votos.

Si el gobierno tuviera voluntad de paz, comenzaría por hacerle
concesiones a los sectores trabajadores del campo y la ciudad, pero, lo
único que ofrece es represión, como sucedió en el Paro Nacional Agrario
del año pasado, donde las fuerzas estatales asesinaron a 19 campesinos,
hirieron y encarcelaron a cientos de ellos.

Si el presidente Santos tuviera voluntad de paz, no estaría pidiendo
sólo la desmovilización de las guerrillas, sino que estaría trabajando
para superar las causas que originaron el conflicto social y armado, que
son esencialmente políticas, pero que también tiene raíces económicas,
que exigen transformaciones inmediatas. Está claro que el presidente no
tiene intenciones de lesionar los intereses oligárquicos ni de desacatar
los dictámenes imperialistas.

La oligarquía aparenta ser cristiana y piadosa para obtener las
bendiciones de varias iglesias, pero en realidad su dios es el dinero,
su religión es la violencia y en ese altar sacrifican la vida del pueblo.

En esta Semana Santa y su Pascua, vimos muy genuflexos a los principales
oligarcas, pero sus oraciones fueron para pedir acrecentar sus
ganancias, para eliminar a sus competidores y las resistencias populares.

En este 2014, la oligarquía disfruta otra Pascua, pero el pueblo se
pregunta: ¿paz, cuál?, pues lo que a diario se sufre son los rigores de
la guerra total del Estado contra los desposeídos. Guerra que se agudiza
desde hace 66 años, cuando asesinaron a Gaitán, y en la que amontonan
millones de muertos y desterrados; cientos de miles de desaparecidos,
torturados y prisioneros; convirtiendo a Colombia en un régimen del
terror y la barbarie.

Aprovechando la Pascua, recordamos la “Oración por la Paz”, pronunciada
por Gaitán, el 7 de Febrero de 1948, al dirigirse a la multitud,
procedente de todo el país, que desbordaba la Plaza de Bolívar, en Bogotá:

“Señor presidente… ¡Os pedimos hechos de paz y de civilización!

¡No creáis que nuestra serenidad, esta impresionante serenidad, es cobardía!

Nosotros, señor presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de
los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. ¡Somos
capaces de sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de
Colombia!

Impedid, señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que
es lo menos que puede pedir un pueblo.

Excelentísimo señor:… ¡Malaventurados los que en el gobierno ocultan
tras la bondad de las palabras, la impiedad para los hombres de su
pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las
páginas de la historia!”
**
————————————————————–
Compartir Articulo —-Subir——

————————————————————-
*
_*
Gracias Gabo

Comando Central – COCE
*_
*
La partida del escritor nacional, Gabriel García Márquez nos recuerda a
los colombianos, la trascendencia de su obra, como visión de futuro para
el país.

Algunos entendemos la dura realidad nacional, pero pocos son capaces de
retratarla con genialidad y más pocos logran tener el valor, para hacer
públicas sus verdades esenciales ante el país y el mundo, como él.

García Márquez tuvo el talento de crear un universo literario, que los
críticos calificaron como mágico, que simplemente denuncia la realidad
lacerante que padecen los oprimidos. Por eso, Macondo terminó siendo la
patria chica de todos los parias del mundo.

Estudió como pocos, las esencias nauseabundas de las tiranías
latinoamericanas y develó que es el sino propio de las oligarquías
dominantes, herederas de la demencia europea por la riqueza. Por esto,
fue un perseguido político más y tuvo que exilarse en México, desde 1981.

¡Qué cinismo la de esta oligarquía colombiana¡ que hoy decreta tres días
de duelo, pero en privado se embriaga de felicidad, creyendo que con su
partida física, enterrarán su testimonio de vida militante y su obra
eterna.

Al terminar su discurso ante la Academia, que le otorgó el premio Nobel
de literatura en 1982, Gabo se quejó por anticipado y pidió que no lo
recompensáramos con la incomprensión y el olvido. Comprender su
convocatoria por la vida y tenerla siempre presente, va a mantenerlo
vivo entre nosotros.

Su llamado para crear una nueva y arrasadora utopía de la vida, para
tener una segunda oportunidad sobre la tierra, lo debemos acatar los
colombianos. Vida que Gabo entendió como paz, justicia social,
independencia y originalidad, las que no obtendremos como regalo de los
poderosos, sino como producto de lo que él nombró, como terquedad sin fin.

Gracias Gabo, por enseñarnos a descubrir que la poesía es el arte de
conspirar por la felicidad de todos, como ardor que abriga los sueños
libertarios; que la poesía es “esa energía secreta de la vida cotidiana,
que cuece los garbanzos en la cocina, y contagia el amor y repite las
imágenes en los espejos”; que la poesía es ese testimonio desgarrador
“por su permanente victoria contra los sordos poderes de la muerte”.
Comando Central

Ejército de liberación nacional.

Montañas de Colombia

Abril 20 de 2014
**
*
*————————————————————-
Compartir Articulo
—-Subir—–
————————————————————-
*
*
_Mafia e Imperio: Drama en cuatro actos_*
_*
Comandante Pablo beltrán*_
*

_
__[1] Washington silencia_

La conferencia de prensa estaba lista, para que Don Berna -el capo
prisionero del gobierno de los Estados Unidos-, hiciera revelaciones
trascendentales, sobre el levantamiento violento que desde febrero
pasado, perpetraron los sectores contra revolucionarios venezolanos.

Al enterarse del alto valor de las informaciones que el capo iba a
revelar, las autoridades de los EU impidieron su realización.

En Bogotá se supo desde principios de abril, que impidieron hablar a Don
Berna, porque iba a decir el nombre propio de los mafiosos comprometidos
con el ex presidente Uribe, en participar de los violentos hechos que
afectaron recientemente a Venezuela.

Las mafias despliegan bandas paramilitares colombianas en territorio
venezolano, conducidas clandestinamente por altos oficiales de las
Fuerzas Armadas de Colombia, en cumplimiento del plan de
desestabilización ordenado por el gobierno del presidente Obama.
_[2] El pueblo de Carlos Andrés_

El corredor fronterizo colombo venezolano sufrió la arremetida contra
revolucionaria más violenta y fue en el estado de Táchira, donde esta
agresión tuvo mayor intensidad y duración.

El municipio tachirense de Rubio, patria chica del ex presidente
venezolano Carlos Andrés Pérez, situado a 24 kilómetros de Cúcuta, desde
hace varias décadas, ha sido convertido en sede de bandas colombianas,
como los urabeños y los rastrojos.

El grupo contra revolucionario venezolano llamado Voluntad Popular, el
que comandó el levantamiento violento, tiene un concejal en Rubio, quien
para obligar a la gente a participar en los sabotajes y barricadas,
amenazaba con “echarles encima a los paramilitares colombianos”.

Brayan el cabecilla de los urabeños comandó personalmente la banda
armada, que mantuvo la barricada principal instalada en la salida de
Rubio hacia San Cristóbal, la capital de Táchira.

Otro de los cabecillas narco paramilitares estuvo al frente de la
barricada, con que taponaron la vía que de Rubio conduce a la parte alta
del río Táchira, que marca la frontera con Ragonvalia, Norte de
Santander. Igualmente, una tercera barricada ubicada en el centro del
pueblo, al lado del hospital, estuvo dirigida por una cabecilla de los
urabeños.

La familia Angerani, dueña de una importadora de vehículos reconocida
por lavar narco dinero, pagó diariamente a gente contratada para
permanecer en las barricadas. Una de las cabezas de este clan mantiene
viejos vínculos con la AID, la agencia gubernamental con que los EU
financian planes desestabilizadores en todo el mundo.

Hay que recordar que alias Visaje, el principal cabecilla de los
urabeños en este corredor binacional fue detenido en España, por
narcotráfico.

Tampoco puede olvidarse que Leopoldo López, el jefe de los
contrarrevolucionarios que se agrupan en Voluntad Popular, recibe
finanzas de la CIA por medio del Internacional Republican Institute
(IRI) desde 2002 y que su primo hermano Thor Halvorssen, es otro agente
de la CIA y jefe de la Human Rights Foundation (HRF), promotora del
golpe de Estado en Bolivia en 2009, contra el presidente constitucional
Evo Morales. La sucursal boliviana de HRF era dirigida por el reconocido
contra cubanoamericano Armando Valladares. Por supuesto que López es
seguidor de Uribe Vélez, con quien se reunía a menudo en la ciudad de
Cúcuta.
_[3] Las opciones de la Guerra fría_

Edgar Hoover, el ideólogo y eterno director de la policía política de
los EU, el FBI, se caracterizó por perseguir a la izquierda, mientras
“mantuvo una política de no intervención en las actividades de la mafia,
la que pudo continuar realizando sus operaciones en todo el país
virtualmente libre del escrutinio o la interferencia de la FBI”, según
la Enciclopedia Británica.

Esta elección de perseguir a la izquierda, mientras mantiene alianzas
con la mafia, caracteriza el periodo llamado de Guerra fría, con la que
el imperialismo norteamericano persigue eliminar a los movimientos
revolucionarios en todo el mundo.

Este engendro -como todos los monstruos-, terminó atacando a sus
creadores, cuando asesinó al presidente J. F. Kennedy en 1963, por medio
de sicarios pertenecientes al clan del mafioso judío Meyer Lansky, quien
era el dueño de casinos, hoteles y casas de prostitución en Cuba, de
donde fue expulsado, tras el triunfo revolucionario de 1959.
_[4] El fundamentalismo religioso los une_

El fundamentalismo religioso de la extrema derecha es el lazo común, que
une a Hoover el director del FBI y a Dulles el más famoso jefe de la
CIA, con Uribe Vélez y otros capos mafiosos como Meyer Lansky.

La voz cantante de la ultraderecha imperialista, la cadena televisiva
estadounidense Fox, cuenta en su Consejo de directores con Álvaro Uribe,
por esto no es raro que uno de sus presentadores de noticias, Rush
Limbaugh haya acusado al Papa Francisco de “inculcar el marxismo puro”.
**
————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-
*
_*
La Ciudad y el Artista: Una mirada a la realidad social del artista en
la ciudad
*_
_*Benko Furque*_
*
La creación artística está condicionada a la libertad de expresión, la
democracia, la identidad de los pueblos y la diversidad cultural;
necesita unas garantías sociales con políticas de Estado reales, para el
desarrollo de la labor creativa, sin embargo, se evidencia una
problemática relacionada con la precaria cobertura y garantía de los
derechos sociales de las y los artistas, en particular en lo relacionado
a las condiciones de trabajo, la discontinuidad e irregularidad en los
ingresos económicos, como también en la seguridad social.

La gran mayoría de los artistas viven en la informalidad o desarrollando
otro tipo de actividad para garantizar su subsistencia. Entonces, cabe
reflexionar sobre cuál es la vida del artista y de sus derechos
vulnerados y desconocidos.

El escenario más común del artista popular es la calle y el transporte
público, donde debuta por una moneda la búsqueda del día a día. El
Estado y su Ministerio de Cultura, pretenden suplir de manera
superficial las necesidades básicas del artista con una convocatoria
anual del Portafolio nacional de estímulos, donde ofrecen un limitado
número de becas y premios, de bajo impacto en la mejora de la condición
de vida de la gran mayoría de artistas del país.
_Los circuitos elitistas de circulación del arte
_
El arte ha conservado un carácter elitista. El acceso a espectáculos
excluye generalmente a las clases populares y trabajadoras, a quienes
por su condición de explotados se les niega el derecho a la recreación y
al ocio. Un ejemplo de esto es la distribución urbanística del espacio
público en ciudades como Bogotá; los barrios de estratos bajos (0, 1 y
2) carecen de espacios como galerías, salas de conciertos, teatros,
bibliotecas y parques con conchas acústicas para la realización de
eventos artísticos. En las grandes ciudades estos espacios de
circulación del arte están localizados en los sectores de estratos
sociales medios y altos.

¿Por qué los artistas, sin excepciones, no tienen acceso a espacios
equipados para la producción artística? ¿Y acceso a espacios públicos
sin la burocrática y engorrosa gestión de permisos especiales? ¿Por qué
no se acerca el arte a la gente de manera gratuita y masiva?

Muchos espectáculos que ofrecen las instituciones del Estado deben ser
pagados, y los costos son inaccesibles para muchas personas del común.
Basta con echar un vistazo a la cartelera de programación de bibliotecas
y teatros públicos de Bogotá, por ejemplo en la Biblioteca Luis Ángel
Arango, se pagan entradas que van desde los 7 mil pesos para
estudiantes, hasta los 60 mil para particulares; en el teatro Jorge
Eliecer Gaitán las entradas oscilan entre 40 mil y 200 mil pesos; y en
el escenario de la oligarquía, el teatro Julio Mario Santo Domingo, las
entradas para espectáculos con artistas de talla internacional alcanzan
los 400 mil pesos. Mientras en países como Argentina el ingreso a los
teatros públicos, que ofrecen espectáculos de altísima calidad es de
carácter gratuito.
_El ocio es un derecho_

Al pueblo en su condición de explotado el régimen le niega el derecho al
ocio, entendiendo el sentido de la palabra como el derecho a la
recreación, al deporte, el derecho a emplear parte del tiempo en
actividades de esparcimiento y recreación.

En Bogotá existen diversos espectáculos masivos y gratuitos promovidos
por el gobierno local, como los Festivales al parque, que se realizan en
el Parque Simón Bolívar, donde los grupos musicales compiten participar
en esta gran vitrina, puerta de entrada a la fama y a la industria de la
música. Mucho se ha cuestionado el tráfico de influencias en los
veredictos de los jurados, como en el Rock al Parque, por esto conocido
como “rosca al parque”. Estos conciertos se hacen en un escenario
bastante lejano de los barrios periféricos, para los que este
espectáculo es bastante ajeno, por cuestiones culturales,
socioeconómicas, etc.

Actualmente hay gran número de colectivos que le apuestan a Circuitos
alternativos del arte, gestando desde el movimiento popular escenarios
en los barrios, manifestaciones de teatro, rap, el grafiti, que entre
otras son las manifestaciones artísticas de mayor producción en el sur
de Bogotá y demás sectores populares de las principales ciudades, pero
que son criminalizados por la policía y los paramilitares.
_El valor de la educación artística_

Las políticas neoliberales imperantes eliminan de los programas de la
educación pública, las ciencias humanas y todas las disciplinas de las
artes, para lograrlo reducen cada año el presupuesto destinado a estos
programas, para cambiarlos por carreras técnicas que produzcan mano de
obra calificada y barata, destinada a la industria multinacional minero
energética.

El acceso a centros de estudio formal o informal de Artes de manera
gratuita es prácticamente inexistente. En Bogotá, hay numerosas
universidades privadas, en las que la matrícula por semestre supera los
diez salarios mínimos. En la educación superior, los programas
informales también son de elevados costos económicos, lo que niega el
acceso a las personas de estratos socioeconómicos bajos.
_Arte y movimiento social_

Los y las artistas desarrollan una función fundamental en el movimiento
social, por su ingenio y creatividad, que hace del arte una acción
impugnadora, de denuncia y de esperanza por un mundo mejor. El
desconocimiento de este valor de los y las artistas, hace que los
releguen a la tarea de entretenimiento en los intermedios o en las
motivaciones de cada evento.

Los y las artistas tenemos el deber de entendernos como sujetos
políticos que nos expresamos por medio del arte, promotores de un
diálogo y debate al respecto en el movimiento social, para que no seamos
vistos como el relleno de la agenda política, sino como creadores desde
y con el arte, de la vida digna.

Son diversos los procesos que hacen transformación y concientización
desde la práctica artística, como los colectivos de grafiteros, raperos,
grupos de teatro, cine foros, círculos de literatura, etc., y aunque
son muy allegados al movimiento social, la dirigencia no les brindan
espacio ni crean condiciones para desarrollar a los trabajadores del
arte y la cultura como sujetos políticos.
_Encuentro de las y los artistas_

Los procesos sociales artísticos enfrentan el reto de ganar legitimidad
y reconocimiento en el movimiento popular, que nos demanda la generación
de espacios con dinámica propia, recuperar el espacio público para el
desarrollo artístico, y promover la libertad de opinión y creación, para
aportar a contrarrestar la manipulación de los grandes medios de
comunicación.

Las diversas manifestaciones artísticas reclaman espacios de diálogo e
intercambio. Así las políticas gubernamentales no favorezcan la creación
artística en la niñez, la juventud y la tercera edad, con carácter
incluyente, para todas las posiciones económicas y niveles académicos.

El encuentro y reconocimiento mutuo permite avanzar en la circulación
del arte de forma alternativa, no oficial y accesible a los diferentes
estratos sociales.
_Un horizonte, el Artivismo_

En la ciudad convergen diversas expresiones artísticas y culturales,
valiosas porque la cultura es un medio práctico y teórico para la
emancipación humana.

La práctica artística recoge los procesos de pensamiento empapados de
identidad regional, que también se nutre de la cultura universal, y de
la subjetividad de cada artista, de su mundo afectivo, filosófico,
religioso, etc.

Diversas disciplinas como la música, el teatro, las artes plásticas y
visuales, la literatura, el cine y la danza, juegan un papel decisivo
para proponer una mirada diferente a la estructura ideológica del
capitalismo, que ha comprometido las artes y los medios masivos de
comunicación en su ofensiva ideológica.

El arte es un pilar fundamental de la cultura, porque plasma de manera
fascinante las realidades del pueblo y expresa sus emociones,
inconformidades, visiones de mundo y su planteamiento ideológico. Con lo
que se aporta a construir una corriente de opinión nacional, en la
lógica de la igualdad y la dignidad humana.

El artista como activista que crítica la injusticia, ve en el arte un
medio eficaz de comunicación y reivindicación, que surge a través de sus
propias necesidades expresivas, en la búsqueda de comunicar su
pensamiento sobre la realidad social y económica de su propio entorno,
donde la creatividad juega un papel decisivo en el proceso de
desarrollar conciencia social y ciudadana, hacia el bienestar social.

El fallecido documentalista y catedrático Hugo González Montalvo, estuvo
muy preocupado por la función social del arte, encontró en el
“Artivismo”, unión del activismo político con arte, un recurso artístico
para llamar la atención y criticar el sistema, bajo modalidades que
buscan explotar la belleza de manera autocrítica, en torno a lo impuesto
sobre cómo debemos relacionarnos los seres humanos. Es nuestra tarea
continuar con las ideas del maestro Gonzales Montalvo, para trascender
el mero ejercicio crítico en que se queda lo activista o reivindicativo
y dar pasos hacia el ejercicio político de las y los artistas.

El arte urbano está lleno de críticas a las contradicciones de este
sistema, que amenaza la vida en la tierra, sin embargo hace falta la
unidad y el encuentro masivo de aquellos que se ocupan en el oficio del
arte, para avanzar en el desarrollo de una corriente de opinión
nacional, que construya una agenda de los derechos sociales de las y
los artistas, que además se articule a las agendas sociales, que
trabajan por la construcción de vida digna, construyendo cultura para el
Buen Vivir, donde el arte llegue a los barrios y se haga realidad el
sueño de hacer del arte un Bien Común..
***

————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-

**
_*Ataque a la Drummond en el Cesar*_*_
_*
_*Dirección Frente de Guerra Norte*_
**
*
Las empresas multinacionales carboneras, principalmente, la
norteamericana Drummond, siguen saqueando el carbón del Centro del
Cesar, atentando contra el medio ambiente y la salud de sus habitantes.

Un mecanismo de robo que utiliza a Drummond es haciendo registros
fraudulentos de la producción de carbón, con lo que estafa el pago de
regalías.

La explotación del Carbón no redunda en bienestar y paz, sino en todo lo
contrario: en miseria, contaminación y en violencia oficial y
paramilitar, que cobra con varias muertes de sindicalistas. No hay que
olvidar que la Drummond está enjuiciada por ser una de las principales
financiadoras del paramilitarismo en la región Caribe.

Es constante el acoso laboral y las amenazas de muerte a los
trabajadores y habitantes de la región, a quienes se les viola el
derecho a la movilidad y a desarrollar actividades de pesca y de
cultivos de pan coger, que históricamente hacen parte del sustento de
las comunidades.

Mientras las multinacionales cada día aumentan sus riquezas, los
cesarenses se hunden más en la pobreza. Lo que antes era una gran
despensa agrícola y pecuaria, hoy sólo es una serie de inmensos
socavones cubiertos con nubes de hollín, que contamina todo el aire que
respira el centro del Departamento de El Cesar.

El ELN respalda y se suma a las luchas del pueblo cesarense y colombiano
en defensa de nuestros recursos naturales y en contra del saqueo y
destrucción del medio ambiente, por parte de las multinacionales
carbonera; en consecuencia informamos que:

El 24 de marzo pasado, unidades del Frente guerrillero José Manuel
Martínez Quiroz realizaron un reten en la vía que de La Jagua de Ibirico
conduce a la zona de explotación carbonífera de la Drummond. Allí se
incineraron 2 tracto camiones transportadoras de carbón y una camioneta
perteneciente a dicha empresa; y se realizaron pintas alusivas a nuestra
organización. El 25 de marzo dos aviones super tucanos ametrallaron la
zona. Nuestra fuerza se replegó sin novedad.

Convocamos al Departamento del Cesar a seguir movilizándose en contra
del saqueo, la destrucción del medio ambiente y la amenaza a que los
somete la Drummond.

El E.L.N. se suma a las luchas del pueblo colombiano por una política
soberana en el manejo de nuestros recursos naturales que se encamine a
generar bienestar para todos y a mantener una relación armónica con la
naturaleza.
¡Colombia Para los trabajadores!

¡Ni un paso atrás…Liberación o muerte!

¡Fuera Yankis de Colombia… La patria se respeta!
Dirección del Frente de Guerra Norte

Ejército de Liberación Nacional
_
Montañas del Cesar

Abril de 2014
_ ***
————————————————————–
Compartir Articulo *
* —-Subir——
————————————————————-
**
****
**
_*Racismo Europeo Contra Trabajadores Migrantes

*__*Frente Internacional Milton Hernández*_
**
*

En la mayoría de los países europeos pareciera como si la población
trabajadora extranjera y los sectores más desfavorecidos de la sociedad
fueran los responsables de la crisis económica y social, porque contra
ellos apuntan buena parte de las medidas que toman los estados, para
intentar solucionarla.

Contrasta el hecho que para salvar a la banca y a los especuladores
financieros dedican grandes recursos económicos, mientras que reducen la
calidad de vida del conjunto de la sociedad, y contra la población
extranjera y contra los sectores más pobres fijan medidas negativas, que
limitan o niegan permisos de trabajo o residencia, y reducen el acceso a
derechos fundamentales como el trabajo, la educación, la salud, la
vivienda o la posibilidad de construir familia.

A los extranjeros, en especial a aquellos que provienen de los países
del sur o tienen costumbres, prácticas sociales y religiosas diferentes,
la ultraderecha ha sabido ubicarlos como chivos expiatorios de todos los
problemas de la sociedad.

En una pretendida defensa de la calidad de vida de la población
autóctona, la derecha que en el pasado se opuso ferozmente a los avances
sociales, se apropia ahora de ellos para denunciar a esos extranjeros,
que según sus campañas amenazan el nivel de vida de los países que los
acogen.

La extrema derecha de Amanecer Dorado en Grecia, el Frente Nacional de
Marina Le Pen en Francia y en Suiza la Unión Democrática de Centro (UDC)
encabezan la cruzada contra los extranjeros.
_La derecha hace una supuesta defensa del bienestar_

En los años 50, en los países del Norte industrializado las
organizaciones sociales y los partidos de izquierda lograron importantes
transformaciones que dieron origen a lo que se conoció como Estado de
Bienestar. En esa época en arduas luchas se consolidaron avances en
términos de la seguridad social y de los derechos al trabajo. Surgieron
también diferentes tipos de seguros y convenciones colectivas y se abrió
un proceso de respeto a las libertades de las personas.

Desde mediados de los 70 con la crisis del petróleo y la irrupción del
modelo neoliberal, la población europea como el resto del mundo, vive un
proceso ininterrumpido de privatizaciones y de desmonte de la seguridad
social.

En ese proceso las poblaciones extranjeras o aquellas personas que
tienen algún tipo de limitación particular o de disfuncionamiento según
los parámetros de la sociedad dominante, han sido convertidas en chivos
expiatorios, limitándoles el acceso a ciertos servicios básicos en
materia de sanidad, educación o residencia. Se les acusa de
aprovecharse del Estado y de ser parásitos que atentan contra el orden
establecido y las tradiciones de las sociedades de los países que los
albergan.

Esta xenofobia y persecución contra las personas más vulnerables ha
adquirido un ropaje de legalidad, al plasmarlas en leyes, acuerdos y
disposiciones estatales, que discriminan a las personas en función de su
origen, de su nacionalidad o de sus creencias religiosas o prácticas de
vida.

En este campo los partidos de ultraderecha han encontrado nuevos
argumentos a sus propósitos racistas. A los argumentos tradicionales de
discriminación en función del color de la piel, el origen o las
costumbres, han agregado el de la defensa del bienestar de la sociedad,
para lo que invocan la protección del medio ambiente, y la calidad de
la salud, el empleo y la seguridad.

En Suiza la UDC ganó un referéndum para imponer cuotas a los
trabajadores provenientes de la Unión Europea, argumentando que la
proliferación de migrantes de países como España, Portugal, Italia,
Alemania o Francia constituía una seria amenaza para el gasto
público. Su campaña se basó en decir que la prosperidad y la estabilidad
suiza estaban amenazadas por los aumentos en los desembolsos en salud,
asistencia social y por el nuevo ordenamiento territorial que trae la
avalancha de europeos, propiciada por los acuerdos entre Suiza y la UE.

Ahora pretenden revivir para la población trabajadora extranjera, la
práctica de los contratos temporales estacionarios, que fueron duramente
combatidos en el pasado en la sociedad suiza por los sindicatos y las
fuerzas progresistas. Estos contratos hacían de los trabajadores
migrantes una mano de obra de “usar y tirar”, a la que la dispersión le
negaba la posibilidad de conciliar trabajo y vida familiar.

La campaña xenófoba de la extrema derecha presenta a los extranjeros
como personas que roban puestos de trabajo y bienestar a los ciudadanos
nacionales, con lo que ha logrado cooptar a sectores populares y de
clase media, además de presionar al resto de partidos temerosos de
perder su electorado y el acceso al poder político.

En los países europeos crece una institucionalizan de la discriminación
hacia los extranjeros. Los gobiernos han impuesto leyes que endurecen
sus condiciones de trabajo, precarizan el mercado laboral, dificultan la
convivencia entre grupos sociales y reducen la calidad de vida de las
sociedades, porque aumentan el descontento social y las diferencias
entre las personas.
_La cara oculta de la discriminación_

La ultraderecha en su persecución a los extranjeros, oculta su
verdadera intención, que no es otra que favorecer la explotación de la
clase trabajadora en general.

En algunos países del norte europeo, en EU, Japón y otros países
asiáticos las y los trabajadores extranjeros son necesarios para el
funcionamiento de la economía. La migración ocupa plazas de trabajo que
no van a ser cubiertas con la mano de obra local, por falta de personal
o por no encontrar entre sus nacionales personas con las capacidades o
disponibilidades, que tienen los migrantes.

En Francia como en Suiza – para citar solo dos casos- se van a seguir
necesitando obreros en la construcción, la restauración y la industria,
también profesionales con formación en el campo de la salud, la
ingeniería, y personas dispuestas a ocuparse del cuidado de las personas
mayores y de la población infantil, o los servicios del hogar.

Portugueses, alemanes, españoles, latinoamericanos, asiáticos y
africanos van a seguir siendo útiles e imprescindibles en esos países,
para construir infraestructuras, producir en las fábricas, trabajar en
los restaurantes, ocuparse de los hospitales o de los servicios a las
personas o las familias. Para estos migrantes están haciendo leyes, que
limitan sus permisos de trabajo y de residencia, que termina en
precarizar su acceso al mercado de trabajo.

El discurso xenófobo y racista que se ha venido institucionalizando,
oculta esta precarización, con la que eleva la tasa de ganancia
capitalista, por la vía de la reducción de los salarios y el
empeoramiento de las condiciones de trabajo.

Negar permisos de residencia y obligar a los migrantes a trabajar
clandestinamente, por fuera de las convenciones y los acuerdos
colectivos de trabajo vigentes en esos países, los hace más vulnerables
a la explotación de los patrones, con el agravante de generar
enfrentamientos entre trabajadores nacionales y extranjeros.

La estigmatización primero y la ilegalización después, impuesta por la
extrema derecha como “xenofobia institucionalizada” beneficia al
capital, que termina pagando más bajos salarios, implantando contratos
temporales y quita las responsabilidades de seguridad social a los
patronos, logrados por la vía del miedo y del acoso al trabajador
extranjero.

Con estas campañas se afecta al conjunto de la clase trabajadora, porque
hay un ejército de reserva que se ve obligado para sobrevivir a ofrecer
su fuerza de trabajo, en condiciones peores a las fijadas por la ley a
los y las trabajadoras nacionales.
_Permisos de trabajo y circulación para todas y todos_

Para las fuerzas progresistas la lucha contra el racismo y la xenofobia
pasa por hacer que las personas no sean ilegalizadas y se les respeten
sus derechos, incluidos el acceso al trabajo, a la residencia, la salud
o a construir familia gozando de las mismas oportunidades, que tiene el
conjunto de las sociedades en donde residen.

Para la migración proveniente de los países del Sur, hay que recordar
que esos Estados del Norte, que hoy establecen leyes que limitan su
acceso a los recursos o a la residencia, han sido los mismos que con sus
convenios y tratados, han sido las puntas de lanza de las
multinacionales, que han saqueado sus países de origen y que, en
consecuencia, tienen una responsabilidad con aquellas personas que
huyen o salen de su tierra en busca de un futuro mejor. No se trata de
caridad, se trata de justicia social y la xenofobia y la discriminación
la niegan. Con la concesión de permisos de residencia y trabajo para
esas personas se estaría haciendo apenas un mínimo acto de reparación
por los daños causados a esos pueblos.
***
————————————————————–
Compartir Articulo *
* —-Subir——
————————————————————-**
*Siempre junto al Pueblo*
*Viva el ELN *
Siguenos en Twitter
————————————————————————————————
RESPETAMOS SU PRIVACIDAD
Este correo llega a usted porque está o estaba subscrito/a a una de
nuestras listas o porque alguien nos proporcionó su dirección
pensando que nuestra información es de su interés.
Si el contenido de este mensaje no es de su interés, lamentamos
que le haya llegado. Para desuscribirse de esta lista de noticias
envié un mensaje en blanco a colombia-unsubscribe@eln-voces.com
Recibirá un mensaje de respuesta automáticamente del servidor.
————————————————————————————————

FontFuente: colombia@eln-voces.com, via: colombia-bounces@eln-voces.com

Comentaris tancats a [Colombia] ELN Revista Insurreción Nro. 420

[Medios] NP: Parques con futuro, por un acuerdo de Estado

23 de abril de 2014
*
#Parquesconfuturo
**UN ACUERDO DE ESTADO POR LOS PARQUES NACIONALES*_
__Escritoras, músicos, periodistas, jueces, científicas y alcaldes han
firmado un manifiesto en defensa de esos espacios en un momento crítico_

*Más de un centenar de organizaciones y personas de todos los ámbitos
sociales han firmado un manifiesto en defensa de la Red de Parques
Nacionales que se presentó hoy en Madrid. En un momento crítico, llaman
a un acuerdo de Estado que coloque a los parques por encima de las
batallas políticas entre partidos y las luchas de competencias. Deben
seguir siendo espacios naturales con la máxima protección, frente a la
falta de coordinación entre administraciones y las modificaciones
legislativas. *

“Los Parques Nacionales continúan desempeñando un papel insustituible
como símbolos y catalizadores del esfuerzo colectivo de conservación de
la Naturaleza. Un carácter singular, consolidado a lo largo de cien
años, que los hace acreedores del máximo respeto, y de una protección
capaz de garantizar su libre evolución natural”, se destaca en el
*manifiesto que leyó el periodista Juan Ramón Lucas. *

La reciente aprobación de un Proyecto de Ley de Parques Nacionales, que
permitiría usos de esos parques incompatibles con su protección, es una
de las amenazas más recientes. También lo es la desatención
institucional, que se traduce en el desvío de fondos dedicados a los
parques, como explicó Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción

La Iniciativa Ciudadana en Defensa de los Parques Nacionales recuerda
que es urgente reivindicar el papel de estos espacios, como *subrayó
Federico Mayor Zaragoza* en un vídeo emitido durante la presentación.
Se trata de santuarios naturales, que pueden y deben compaginarse con el
desarrollo rural sostenible, explicó *el periodista Luis Miguel
Domínguez. *Son espacios que deben imponerse al “triunfo de la codicia”,
recalcó la escritora Ángeles Caso, cuya infancia, como ella misma
recordó, está ligada al parque de Picos de Europa.

El manifiesto, abierto a las firmas de organizaciones y ciudadanos, ya
ha sido respaldado por músicos como *Miguel Ríos, escritoras como Elvira
Lindo y otras figuras representativas como el juez Baltasar Garzón, la
concinera Elena Arzak o el periodista Iñaki Gabilondo. *

El manifiesto puede leerse y firmarse en:
http://iniciativaciudadanaparquesnacionales.wordpress.com/iniciativa-ciudadana/

Más información: Theo Oberhuber, 656925081

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] NP: Parques con futuro, por un acuerdo de Estado