Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 19 de June de 2014

CP l’Iraq: l’hospital de MSF en Tikrit bombardejat

Bon dia,

L’hospital que Metges Sense Fronteres gestiona en Tikrit va resultar
greument danyat arran del bombardeig patit per la ciutat el passat 13 de
juny. Aquest fet impedeix que es pugui prestar l’atenció mèdica adequada a
les prop de 40.000 persones que s’han vist desplaçades de la ciutat a
conseqüència de l’esclat de violència dels últims dies. MSF fa una crida a
totes les parts enfrontades perquè garanteixin immediatament que ni el
personal mèdic ni les instal·lacions de salut seran objecte de nous atacs
i exigeix que es respecti la vida dels civils.

Podreu trobar més informació en el comunicat adjunt.
Per a la gestió d’entrevistes, no dubteu a contactar amb nosaltres.

Salutacions,

___________________________________________

Sílvia Herrera
Premsa Delegació Catalunya, Balears i Aragó
Metges Sense Fronteres
Nou de la Rambla, 26 – 08001 – Barcelona
Telf: 93 304 61 80
www.msf.es
Comunicat_Irak_19Juny_CAT.pdf

FontFuente: prensa.msf.b@barcelona.msf.org

Comentaris tancats a CP l’Iraq: l’hospital de MSF en Tikrit bombardejat

[Mitjans] Comunicat – Agbar crida a l’ordre a Santi Vila

*Comunicat – Agbar crida a l’ordre a Santi Vila

*

*Després d’entregar el cànon de l’aigua ara regala els pous del
Llobregat i la ETAP de Sant Joan Despí patrimoni públics de tota la
ciutadania*

El passat 13 de desembre de 2012 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
l’Administració hidràulica de Catalunya encarregada de la política del
Govern en matèria d’aigües que gestiona i planifica el cicle integral de
l’aigua, va obrir un expedient de revisió dels títols d’aprofitament
d’aigua titularitat d’SGAB
(Societat
General d’Aigües de Barcelona, filial d’Agbar-Suez) per tal d’ordenar i
garantir la correcta regulació de l’abastament en alta d’aigua a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) mitjançant la xarxa Ter-Llobregat, tal
i com recull el Decret legislatiu 3/2003
(TRLAC).
Per poder dur a terme aquesta reordenació era clau traspassar a la
Generalitat les instal·lacions recollides en l’Annex 1 de l’esmentat
decret
,
concretament les de titularitat privada d’SGAB: “/Planta potabilitzadora
[ETAP] de Sant Joan Despí, inclosa la captació des del riu Llobregat,
instal·lacions de recàrrega, captació per a pous, dipòsits i estacions
de bombament/”. A més en l’article 35, que regula el règim jurídic
d’aquestes instal·lacions, s’estipula que les mateixes “/resten
subjectes a reversió de la Generalitat, lliure de càrregues/”, és a dir,
que aquest traspàs no havia de comportar cap indemnització.

En aquest sentit, la Plataforma Aigua és Vida vam felicitar i encoratjar
l’ACA en el seu afany per recuperar el patrimoni públic de tota la
ciutadania i fer prevaldre les seves competències i funcions així com
fomentar la gestió integral de l’abastament en alta. La necessitat era
evident i el propi a expedient de desembre 2012
presentava
nombroses anomalies: “/la concessió original establia en la seva
condició divuitena l’obligació de sotmetre a aprovació de
l’Administració hidràulica la tarifa de subministrament […] SGAB mai
ha realitzat aquest tràmit davant l’Agència Catalana de l’Aigua/” (punt
6); o “/de forma reiterada s’ha requerit a la societat concessionària
perquè identifiqui els municipis a què destina l’aigua de les
concessions, […] ja que la relació de municipis abastats no podia
ampliar-se lliure i discrecionalment per la societat concessionària. En
els transcurs dels anys, no consta que SGAB hagi donat compliment als
requeriments efectuats/” (punt 9).

Més greu, però eren i són les implicacions d’aquest desgovern en relació
a la Societat d’Economia Mixta (SEM) creada a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona el 2013. L’Agència Catalana de l’Aigua alertava el desembre de
2012
que
es “/preveu que SGAB aporti a la societat d’economia mixta, que prestarà
el nou servei, concessions i instal·lacions que formen part de la xarxa
d’abastament en alta del sistema Ter Llobregat, concretament la
concessió d’aigües superficials del riu Llobregat atorgada per Ordre
Ministerial el 24 de juny de 1953 i que inclou la construcció de l’ETAP
de Sant Joan Despí, la qual és una concessió destinada per l’abastament
en alta de Barcelona i poblacions del seu cinturó urbà/” (punt 8). De
forma totalment inversemblant però, no es va disminuir en cap euro la
valoració econòmica d’SGAB quantificada en 476,45 M€ i recollida en
l’Annex 2 d’elements patrimonials aportats per SGAB
.
Per tant, a la constitució d’una SEM sense l’aportació de cap contracte
de concessió d’abastament d’SGAB i amb l’apropiació inexplicable de la
xarxa de distribució i canalització valorada en 668,77 M€ per part
d’aquesta i cal afegir també ara l’apropiació indeguda de diferents pous
d’aigua i la ETAP de Sant Joan Despí. Per altra banda, la valoració del
patrimoni públic aportat a la SEM en relació a les instal·lacions de
sanejament es van valorar únicament en 50,55 M€, però amb la recent
estafa vinculada al cànon de l’aigua el propi Govern de la Generalitat
reconeix “/l’aportació de 800 M€ a la Generalitat com a compensació per
les infraestructures de sanejament realitzades fins al moment
/”,
xifra que s’elevaria fins els 968,02 M€ segons la valoració de l’ACA
.
Tot plegat, reconfiguraria radicalment la constitució de la SEM passant
de l’actual valoració de 85% SGAB i 15% AMB a un possible i real 5% SGAB
i 95% AMB. Sembla evident la necessitat de realitzar una auditoria
externa dels actius, que per cert, mai es va realitzar.

Finalment, la resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua
realitzada
aquesta mateixa setmana en relació a l’expedient obert el desembre de
2012 ha estat ben diferent a l’esperada. No només no s’inicia cap tràmit
per patrimonialitzar els béns públics i comuns de tota la ciutadania,
que recordem es podia realitzar a cost 0, sinó que renova a dit sota
l’imperatiu d’Agbar la concessió dels pous durant 75 anys més a partir
de l’aprovació de la llei d’aigües del 1986, fixant al data de fi el
2061 (la mateixa data que ja trobàvem a l’Annex 2
i
que va fixar SGAB el juliol de 2012). I per si això no fos prou l’ETAP
de Sant Joan Despí desapareix de l’expedient. Per tant no només
s’eternitza la desregulació de SGAB respecte l’Administració Pública
sinó que fins i tot es reconeix SGAB com un operador d’aigua en alta, en
definitiva l’abdicació de l’ACA com a ent regulador del cicle de l’aigua.

No estem davant d’una oportunitat perduda, estem davant d’una
irresponsabilitat política majúscula del Govern de la Generalitat i les
institucions públiques en contra dels interessos del nostre país. Si fa
uns mesos vèiem com l’AMB s’agenollava davant de SGAB
amb
la creació de la SEM, aquesta setmana hem vist la dimissió de l’ACA i,
per tant, del Departament de Territori i Sostenibilitat de les seves
funcions i responsabilitats i la seva submissió total a SGAB. No hi ha
cap dubte que l’aigua més enllà de servir com actiu financer per tapar
les vergonyes de molts ajuntaments i de la pròpia Generalitat avui és
moneda de canvi d’una trama mafiosa d’interessos entre les elits que
governen aquest país des de les pròpies institucions o des de les
ombres. Queda clar que no és un tema d’ideologies sinó d’interessos
d’uns pocs, ja que, quan un Conseller sigui del color que sigui, ha
intentat posar seny, regular i constituir una política pública d’aigua
al servei de l’Interès General, aquests pocs no han tingut cap objecció
en tallar-li el cap. No ens hauria d’estranyar veure els pròxims dies
com Agbar-Suez retira el contenciós interposat contra la Generalitat
respecte la licitació d’Aigües Ter Llobregat una vegada ha estat
compensada amb escreix a costa, per cert, del perjudici a tota la
ciutadania.

Les irregularitats són tan evidents i constants que tant bon punt es
configuri el nou Parlament Europeu la plataforma Aigua és Vida
denunciarà a la Comissió Europea i totes les institucions competents els
dirigents del Govern de la Generalitat, l’Agència Catalana de l’Aigua i
l’Àrea Metropolitana de l’Aigua donada la seva complicitat en l’espoli
del patrimoni públic de tota la ciutadania. I no podem sinó esperonar a
la ciutadania a posar fi a aquest règim.

*Per a mes informació:*
Eloi Badia 649860307

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Comunicat – Agbar crida a l’ordre a Santi Vila

Resumen de Infomoc, Vol 130, Envío 7

Envíe los mensajes para la lista Infomoc a
infomoc@grups.pangea.org

Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto “help” en
el asunto (subject) o en el cuerpo a:
infomoc-request@grups.pangea.org

Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
infomoc-owner@grups.pangea.org

Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
“Re: Contents of Infomoc digest…”. Además, por favor, incluya en la
respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
respondiendo.
Asuntos del día:

1. Un meneillo, por favor: ” Hacienda aceptará este año de nuevo
centenares de declaraciones con Objeción Fiscal al Gasto
Militar”, (Jesús)
———————————————————————-

Message: 1
Date: Thu, 19 Jun 2014 10:03:17 +0200
From: Jesús
To: “Debate genérico y distribución de información de la candidatura
del PAS al claustro “La Algara”” ,
PACDlista ,
listamoc@grups.pangea.org, infomoc@grups.pangea.org,
asamblea@listas.lapanterarossa.net, “coa@listas.unizar.es”
, “asamblearioebro@googlegroups.com”

Subject: [Infomoc] Un meneillo, por favor: ” Hacienda aceptará este
año de nuevo centenares de declaraciones con Objeción Fiscal al Gasto
Militar”,
Message-ID:
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed

Ya sabes si entras, te registras y meneas la noticia, contribuyes a
difundirla (mejor si copias y pegas este enlace en tu navegador, para
que no se detecte que se trata de una “conspiración”):

http://www.meneame.net/story/hacienda-aceptara-este-ano-nuevo-centenares-declaraciones-fiscal

Hacienda aceptará este año de nuevo centenares de declaraciones con
Objeción Fiscal al Gasto Militar

Un tiempo después Marina volvía a recibir un escrito de la Agencia
aceptando su objeción. Esta vez se le transmitía que “habiendo estimado
las alegaciones presentadas, esta oficina le comunica que conforme a la
normativa vigente no procede practicar liquidación provisional”. Lo
reseñable es, sin embargo, que durante los más de 30 años que lleva en
marcha la campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar, el 90% de las
declaraciones que han desvíado parte de los impuestos hacia un proyecto
social, como rechazo al militarismo, son aceptadas sin más.
——————————

_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

Fin de Resumen de Infomoc, Vol 130, Envío 7
*******************************************

FontFuente: infomoc-request@grups.pangea.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a Resumen de Infomoc, Vol 130, Envío 7

[Infomoc] Un meneillo, por favor: ” Hacienda aceptará este año de nuevo centenares de declaracione s con Objeción Fiscal al Gasto Militar”,

Ya sabes si entras, te registras y meneas la noticia, contribuyes a
difundirla (mejor si copias y pegas este enlace en tu navegador, para
que no se detecte que se trata de una “conspiración”):

http://www.meneame.net/story/hacienda-aceptara-este-ano-nuevo-centenares-declaraciones-fiscal

Hacienda aceptará este año de nuevo centenares de declaraciones con
Objeción Fiscal al Gasto Militar

Un tiempo después Marina volvía a recibir un escrito de la Agencia
aceptando su objeción. Esta vez se le transmitía que “habiendo estimado
las alegaciones presentadas, esta oficina le comunica que conforme a la
normativa vigente no procede practicar liquidación provisional”. Lo
reseñable es, sin embargo, que durante los más de 30 años que lleva en
marcha la campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar, el 90% de las
declaraciones que han desvíado parte de los impuestos hacia un proyecto
social, como rechazo al militarismo, son aceptadas sin más.
_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

FontFuente: jpaz@unizar.es, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a [Infomoc] Un meneillo, por favor: ” Hacienda aceptará este año de nuevo centenares de declaracione s con Objeción Fiscal al Gasto Militar”,

La Unión Europea destina 3.400 millones de euros a proyectos medioambientales

Logo sans baseline.jpg

Madrid, 19 de junio de 2014
COMUNICADO DE PRENSA
La Unión Europea destina 3.400 millones de euros a proyectos
medioambientales
¤ A través del Programa Europeo de Medio Ambiente y Acción por el Clima –
LIFE

¤ El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el octubre de
2014
La Unión Europea ha abierto la convocatoria del Programa Europeo de Medio
Ambiente y Acción por el Clima – LIFE con una dotación financiera de 3.400
millones de euros destinados a financiar proyectos en los ámbitos de medio
ambiente, cambio climático, eficiencia en el uso de recursos, naturaleza y
biodiversidad durante el periodo comprendido entre 2014 y 2020. El plazo
general de presentación de proyectos estará abierto hasta octubre de 2014.
El Programa LIFE tiene como objetivos principales contribuir a la transición
hacia una economía eficiente en el uso de recursos, hipocarbónica y
resistente al cambio climático, y a la protección y mejora de la calidad del
medio ambiente, así como a frenar e invertir la pérdida de biodiversidad,
incluyendo el apoyo a la red Natura 2000. Pueden beneficiarse de este
programa organismos públicos, empresas privadas y entidades no comerciales
privadas, incluidas las ONG.
Los proyectos serán subvencionados al 60% de los gastos elegibles, con la
excepción de los proyectos de acciones específicas de conservación de la
naturaleza y hábitats y los proyectos de creación de capacidades de los
Estados Miembros para incrementar su participación en el programa LIFE, que
serán subvencionados al 75% y al 100% respectivamente.
La consultora Lowendalmasaï gestiona la preparación de solicitudes a esta
convocatoria ayudando a las entidades beneficiarias a conseguir
financiación. El ‘know-how’ del equipo de consultores está a disposición de
los clientes para que, de una forma ágil y sencilla, consigan financiación a
través de este tipo de iniciativas.
Acerca de Lowendalmasaï
Constituida en 1992, Lowendalmasaï emplea a 400 profesionales en 9 países:
Alemania, Benelux, China, España, Gran Bretaña, Italia, Japón y Portugal. En
España su portafolio supera los 150 clientes.
Lowendalmasaï es pionera en el sector de la consultoría de gestión y
optimización de costes en diversas áreas de gestión: fiscalidad
internacional, local, social, costes y compras estratégicas, financiación de
la innovación y working capital. La consultora establece sus honorarios en
función de resultados medibles y concretos que aportan una mejora clara en
los procesos internos y en el rendimiento operativo de sus clientes.
Para más información de Prensa:
Newsline

Barcelona: Isabel Rubio

Tel. 935801012 irubio@newsline.es
Madrid: Sara Pérez

Tel. 914012696 sperez@newsline.es

Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa.
http://www.avast.com

image001.jpg

image003.jpg

NP LOWENDALMASAI – Programa LIFE.doc

FontFuente: medianewsline1@newsline.es

Comentaris tancats a La Unión Europea destina 3.400 millones de euros a proyectos medioambientales

[Mitjans] Comunicat- Ecologistes en Acció contra nova proposta de Pla de Desenvolupament Rural

[cat-cast]
_El govern té l’oportunitat de fer un gir profund a l’actual política
agraria_
El nou PDR 2014-2020 és insuficient i no respon als crítics reptes
ambientals i socials

**

*Ecologistes en Acció denuncia la manca d’informació i participació
social en el procés d’elaboració del nou Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya 2014-2020 i coincideix amb els sindicats agraris que
han anunciat tractorades demà com a protesta pels greus perjudicis que
suposarà per al sector agrari a Catalunya*

Amb la programació del nou Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020 que
s’ha de presentar a la Comissió Europea en aplicació de la normativa
europea, el Govern té una nova oportunitat per abordar un canvi de rumb
en la nefasta política agrícola de les últimes dècades, que han conduït
a la crisi d’un sector estratègic com és l’agricultura i la ramaderia,
en mans d’un mercat desregulat i especulatiu, amb enormes costos socials
i ambientals. El sector presenta nombrosos problemes que el nou programa
haurà d’abordar, tant de tipus productiu com ambiental. Problemes greus
que obliguen a que la aplicació de la nova política agrària europea al
nostre país aposti per una agricultura social i la preservació del medi
ambient i el medi rural, amb l’objectiu final d’assolir la sobirania
alimentària.

Ecologistes en Acció de Catalunya va presentar al.legacions
en
aquesta direcció a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar i a
l’Avanç de Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya que es van
presentar a exposició pública durant un curt termini de temps. La
organització no ha obtingut resposta i qüestiona un procés de
“participació ciutadana” que el Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural ha obert per cobrir l’expedient, de
manera totalment irregular i vulnerant les disposicions de la normativa
europea.

Les noves disposicions europees sobre fons estructurals i fons de
cohesió (1) així ho determinen, indicant que els governs hauran
d’assegurar la participació dels interlocutors socials en la preparació,
execució, seguiment i avaluació dels Programes de Desenvolupament Rural,
amb els organismes que representin a la societat civil que inclou els
interlocutors mediambientals, entre d’altres.

Tanmateix la organització no ha estat considerada com a part implicada
tot i tramitar la seva petició formal per entrar en el Grup de Treball
creat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, del qual es desconeix la seva composició i si garanteix la
representació social que exigeix la normativa europea. Fins i tot en els
documents sotmesos a informació pública mancaven de la relació de
mesures concretes propostes, tan sols es parlava d’estratègia i
objectius generals, impossibilitant la seva anàlisi en una mostra clara
de menyspreu al propi procés participatiu.

Un cop oberta aquesta segona fase d’exposició pública i en una primera
anàlisi, els ecologistes denuncien que el pressupost i les mesures
incloses al PDR són insuficients econòmicament i tenen un clar biaix cap
a impulsar infraestructures (camins, regadius, etc.) i inversions a
l’agroindústria, però obliden les necessitats de relleu generacional, de
suport al petit productor i de millores ambientals a les pràctiques
agrícoles que facin compatible un sector primari robust amb la
preservació de la biodiversitat.

Per això, Ecologistes en Acció veu lògiques i recolza les
reivindicacions convocades per la Unió de Pagesos contra l’actual
proposta de PDR, i reclama a l’Administració de la Generalitat que es
revisi tot el procés incorporant a totes les organitzacions socials
interessades i posant l’èmfasi en les necessitats reals si es vol
assegurar un medi rural viu que avanci cap a la sobirania alimentària.

*Contacte:* Jaume Grau, Tel. 622.203.340
1.Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco
Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.
2. Considerando 9 i Art. 5. Requisit de Governança i
Associació Multinivell
[cast]
_El gobierno tiene la oportunidad de hacer un giro profundo a la actual
política agraria __
_
El nuevo PDR 2014-2020 es insuficiente y no responde a los
críticos retos ambientales y sociales

*Ecologistas en Acción denuncia la carencia de información y
participación social en el proceso de elaboración del nuevo Programa de
Desarrollo Rural de Cataluña 2014-2020 y coincide con los sindicatos
agrarios que han anunciado tractoradas mañana como protesta por los
graves perjuicios que supondrá para el sector agrario en Cataluña**
*
Con la programación del nuevo Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 que se
tiene que presentar a la Comisión Europea en aplicación de la normativa
europea, el Gobierno tiene una nueva oportunidad para abordar un cambio
de rumbo en la nefasta política agrícola de las últimas décadas, que han
conducido a la crisis de un sector estratégico cómo es la agricultura y
la ganadería, en manos de un mercado desregulado y especulativo, con
enormes costes sociales y ambientales. El sector presenta numerosos
problemas que el nuevo programa tendrá que abordar, tanto de tipo
productivo como ambiental. Problemas graves que obligan a que la
aplicación de la nueva política agraria europea en nuestro país apueste
por una agricultura social y la preservación del medio ambiente y el
medio rural, con el objetivo final de lograr la soberanía alimentaria.

Ecologistas en Acción de Cataluña presentó alegaciones
en
esta dirección al Informe de Sostenibilidad Ambiental Preliminar y al
Avance de Programa de Desarrollo Rural de Cataluña que se presentaron a
exposición pública durante un corto plazo de tiempo. La organización no
ha obtenido respuesta y cuestiona un proceso de “participación
ciudadana” que el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Natural ha abierto para cubrir el expediente, de
manera totalmente irregular y vulnerando las disposiciones de la
normativa europea.

Las nuevas disposiciones europeas sobre fondos estructurales y fondos de
cohesión (1) así lo determinan, indicando que los gobiernos tendrán que
asegurar la participación de los interlocutores sociales en la
preparación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Programas de
Desarrollo Rural, con los organismos que representen a la sociedad civil
que incluye los interlocutores medioambientales, entre otros.

Aun así la organización no ha sido considerada como parte implicada a
pesar de tramitar su petición formal para entrar en el Grupo de Trabajo
creado por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Natural, del cual se desconoce su composición y si
garantiza la representación social que exige la normativa europea.
Incluso los documentos sometidos a información pública carecían de la
relación de medidas concretas propuestas, tan sólo se hablaba de
estrategia y objetivos generales, imposibilitando su análisis en una
muestra clara de desprecio al propio proceso participativo.

Una vez abierta esta segunda fase de exposición pública, y en un primer
análisis, los ecologistas denuncian que el presupuesto y las medidas
incluidas en el PDR son insuficientes económicamente y tienen un claro
sesgo hacia el impulso de infraestructuras (caminos, regadíos, etc.) e
inversiones para la agroindustria, pero olvidan las necesidades de
relevo generacional, de apoyo al pequeño productor y de mejoras
ambientales en las prácticas agrícolas que hagan compatible un sector
primario robusto con la preservación de la biodiversidad.

Por ello, Ecologistas en Acción ve lógicas y apoya las reivindicaciones
convocadas por Unió de Pagesos contra la actual propuesta de PDR y
reclama a la Administración de la Generalitat que se revise todo el
proceso incorporando a todas las organizaciones sociales interesadas y
poniendo el énfasis en las necesidades reales si se quiere asegurar un
medio rural vivo que avance hacia la soberanía alimentaria.

*Contacto:* Jaume Grau, Tel. 622.203.340
1. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco
Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.
2. Considerando 9 y Art. 5. Requisito de Governanza y
Asociación Multinivel.
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Comunicat- Ecologistes en Acció contra nova proposta de Pla de Desenvolupament Rural

[Colombia] ELN Revista Insurreción Nro. 429

/– Revista Insurreción //N° 429 –/_//_
_/Junio 2014/_
_*INDICE:*_

*Los Compromisos y Retos de Santos Revista Insurrección *

*El Acuerdo y los Desacuerdos con Santos Delegación de Paz del ELN*

*Mensajes a las Fuerzas Armadas (1): Las Fuerzas Armadas y la
PazComandante Nicolás Rodríguez Bautista*
*Comunicado: Aclaración Sobre la Captura de Guerrilleros en la Jagua
**Dirección del Frente de Guerra Norte*

*Parte de Combates en Arauca Frente de Guerra Oriental comandante en
jefe Manuel Vásquez Castaño *
*La Extrema Derecha de Allá y de Acá* *Pepe E. / Frente Internacional
Cte. Milton Hernández*
*Comunicado Conjunto N.1* *Delegación de Paz del ELN
*

*
*
—————————————————————————————-(
Para desuscribirse de esta lista de noticias envié un mensaje en blanco
a colombia-unsubscribe@eln-voces.com Recibirá un mensaje de respuesta
automáticamente del
servidor.)—————————————————————————————-
_*Los Compromisos y Retos de Santos*__*
*_*
_Revista Insurrección _*
*
En la segunda vuelta electoral por la presidencia de Colombia, sale
reelegido Juan Manuel Santos con el 50,9 por ciento, frente al 45 por
ciento de Oscar Iván Zuluaga, el candidato de la extrema derecha del ex
presidente Uribe.

La abstención disminuyó en cerca del 6 por ciento, con respecto a la
primera vuelta, sin embargo, al quedar en cerca del 54 por ciento, sigue
siendo la ganadora de la contienda electoral y al sumar el voto en
blanco, queda otra vez en evidencia la poca legitimidad de este régimen.

Aunque no fue un triunfo arrollador, el resultar una diferencia por más
de 910 mil votos, impidió que el perdedor acudiera a desconocer los
resultados, alegando un fraude, como lo estuvieron ambientando.

Es conveniente recordar que en la primera vuelta Zuluaga le ganó a
Santos por cerca de 450 mil votos y al comparar la primera con la
segunda vuelta, Santos triplicó la diferencia.

Este aumento significativo de Santos, se debe a que se disciplinó una
parte de la maquinaria electoral de la Unidad Nacional, que no había
votado en la primera vuelta, además Santos recibió el apoyo de
importantes sectores de la izquierda y de las organizaciones sociales.

La amplia coalición social, democrática y de izquierda que a última hora
votó por Santos e inclinó la balanza del triunfo, no reeligió su modelo
neoliberal, sus acciones represivas ni su subordinación al imperialismo;
sino que votó contra la amenaza guerrerista de Uribe, de la extrema
derecha y del paramilitarismo.

La maquinaria de la Unidad Nacional fue insuficiente para la reelección
de Santos y quien hizo la diferencia fue el Movimiento por la paz. En
estas condiciones es equivocado decir que ocurrió un triunfo rotundo de
Santos, porque la ganadora indiscutible es la Paz.

Este segundo gobierno de Juan Manuel Santos, tiene la obligación de ser
diferente, porque tiene el compromiso de cumplirle a ese gran Movimiento
que exige la paz con justicia social, equidad y libertad. Ahora la paz
es con cambios y transformaciones que favorezcan al pueblo.

Llegó la hora que la paz sea un compromiso y una política de Estado y
deje de estar al vaivén de las componendas de los gobiernos de turno. La
paz es el supremo derecho del pueblo y debe ser garantizado por el
Estado, para que salgamos de esta horrible noche de la historia, que
tiene sometido al pueblo a más de setenta años de guerra y despojo por
parte de la oligarquía.

Los enemigos de la paz no ganaron la presidencia, pero tampoco están
derrotados y van a seguir conspirando por la guerra. Existe el reto de
no caer en las provocaciones y las agresiones, que vendrán desde la
bancada parlamentaria de Uribe y de sus grupos paramilitares, que nunca
se han desmovilizado y siguen imponiendo amplios controles territoriales.

El conflicto colombiano ha trascendido las fronteras nacionales y se ha
convertido en un cáncer que carcome la estabilidad del continente.
Santos tiene el reto de contribuir al equilibrio y la paz regional, como
lo prometió en su campaña.

En estas elecciones, la gente se volvió la protagonista de la paz y
exige plena participación. La paz deja de ser una bandera proselitista y
debe convertirse en el principal acontecimiento político del país. El
reto del gobierno es cumplir con la democratización, para que la paz sea
una construcción en donde participen todos los sectores sociales.

Santos llama al pueblo a que lo acompañen en su segundo gobierno, pero
es Santos el que debe asumir el compromiso de acompañar al pueblo en su
construcción de la paz, teniendo en cuenta que hay un gran Movimiento
por la Paz, que va en ascenso y que queda esperando realizaciones
inmediatas.
**
————————————————————–
Compartir Articulo —-Subir——

————————————————————-
*
_*
El Acuerdo y los Desacuerdos con Santos

Delegación de Paz del ELN*_
*
El sábado 7 de junio, en la última reunión entre las delegaciones para
el diálogo del gobierno de Santos y del Ejército de Liberación Nacional,
firmamos un Acta de acuerdos y un Comunicado conjunto, hecho público el
martes 10.

Por tratarse de un momento electoral, llovieron aplausos y críticas
desde todas direcciones, pero por encima de ellos, lo nuevo es que estas
conversaciones se vuelven públicas, luego de haber transcurrido más de
un año de contactos y exploraciones entre las Partes; en las que
Venezuela, Ecuador, Brasil, Noruega, Cuba y Chile han apoyado como
garantes y acompañantes de estos diálogos.

Desde sus inicios nos opusimos al secretismo, ritmo e informalidad de
los diálogos con el ELN y en consecuencia, es el presidente Santos quien
debe responder a la pregunta de, ¿por qué hasta ahora se vuelven públicos?

Desde que en 1991 comenzamos a concurrir a mesas de diálogo con los
gobiernos de turno, hemos sostenido que la participación efectiva de la
sociedad es la clave para el éxito del proceso de paz, impulso que
mantenemos y que nos lleva a incluir su participación en la Agenda de
negociaciones.

Estamos atentos a aprender del proceso que adelanta las FARC con el
gobierno. Sin duda la paz es una sola y muy variados los caminos para
construirla.

Un real camino de paz está determinado por la participación protagónica
de la sociedad y la democratización del país, fundado en
transformaciones de fondo, hechas con el esfuerzo de todos los
colombianos, que nos permita pasar la página de 70 años de conflicto
interno.

Transitar de considerarnos enemigos unos colombianos con otros, a una
fase de cooperación pacífica, es un proceso al que estamos dispuestos,
conscientes que la voluntad de paz la demostramos con nuevas realidades
construidas por ambas Partes, y que de ellas es que nacen las confianzas.

Nos preocupa que apenas iniciando esta fase pública del diálogo, el
gobierno cambió el punto sexto del Comunicado conjunto, que termina con
un llamado a “construir un país en paz y equidad”; esta modificación la
efectuó la oficina del Comisionado de paz, al momento de leer esta
declaración ante la prensa, a las 11 de la mañana del martes 10. La
constancia de esta modificación está en los registros periodísticos, de
las lecturas del Comunicado hechas por la Plataforma Clamor Social por
la Paz y por la oficina gubernamental referida.

Si el gobierno cambia unilateralmente un acuerdo sencillo, que queda por
escrito y se hace en presencia de testigos internacionales, garantes y
acompañantes, ¿qué podemos esperar de lo que falta de este proceso de
diálogo y negociación? De este modo, no se construyen confianzas.

La paz es obra de todas y todos, por ello la sociedad debe exigir
compromiso y transparencia a las Partes.
**
*
*————————————————————-
Compartir Articulo
—-Subir—–
————————————————————-
*
*
_Mensajes a las Fuerzas Armadas (1): Las Fuerzas Armadas y la Paz_*
_*
Comandante Nicolás Rodríguez Bautista*_
*

_
_Señoras y señores miembros de las Fuerzas Armadas del Estado
colombiano, hago estas reflexiones, por considerar importante poner en
su conocimiento nuestros puntos de vista referidos a la relación entre
paz y Fuerzas Armadas.

No tiene lógica humana ni política, que si hoy la insurgencia y el
gobierno, encabeza de su Comandante en jefe, han iniciado un proceso de
diálogos públicos, con el propósito de encontrar el camino para una
Colombia en paz, las FFAA puedan mantenerse al margen de tan importante
asunto para la vida del país, cuando ellas son la estructura que se ha
enfrentado en los campos de batalla, con la insurgencia durante 50 años.

La normatividad que rige en los diferentes componentes del Estado y la
obediencia de la estructura armada a su Comandante en jefe, no puede
marginarla de este importante esfuerzo, por lograr una Colombia en paz y
con mayor razón si tal proceso requiere de una política de Estado, por
lo que se hace indispensable preparar a sus FFAA, en tal propósito.

Más allá de tener uno o más voceros que represente a las FFAA en las
mesas de diálogo, es urgente desarrollar una pedagogía, que clarifique y
motive su papel en este tránsito hacia la paz de Colombia.

Dicha pedagogía, también es válida para las miles de guerrilleras y
guerrilleros colombianos, en su preparación para asumir la vida en una
futura Colombia en paz.

No hay duda que en el camino para la paz, que aún está por construirse,
se están colocando las primeras piedras, aunque los esfuerzos vienen
desde hace varios años, su complejidad así lo define; aun así hoy el
clamor de la sociedad, sobre todo de sus grandes mayorías, es el claro
indicativo que ese camino es ineludible, a pesar de quienes pretenden
obstaculizarlo.

Por todo lo anterior es contradictoria la postura gubernamental que
afirma, que nada referente a las Fuerzas Armadas deberá tocarse en las
mesas de Diálogos.

Por supuesto que hablar de ello no significa, que las guerrillas digan
qué deben hacer las FFAA, ni que el gobierno diga qué debe hacer la
insurgencia, pero hablar del tema no puede ser un asunto vedado, porque
precisamente las estructuras que se han enfrentado en estos 50 años son
las FFAA del Estado y la insurgencia, y valorando que en un futuro
dejarán de ser enemigos acérrimos, se hace indispensable un esfuerzo muy
grande y multifacético, porque es medio siglo de enfrentamiento que ha
forjado en sus contrincantes una manera de ver la vida, que debe cambiar
para que la paz sea posible.

Señoras y señores, por todo lo anterior es muy desafortunado y
perjudicial para la paz de Colombia, el enfrentamiento público e
indelicado, de sectores de clase en el poder, que por intereses
políticos, recurren a la mentira, la denigración y el engaño público,
con claros intereses mezquinos y de grupo.

La paz con justicia y equidad es un derecho sagrado y la mayor esperanza
de todas y todos los colombianos, nadie lo detendrá.
**
————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-
*
_*
Comunicado: Aclaración Sobre la Captura de Guerrilleros en la Jagua
*__*
Dirección del Frente de Guerra Norte*_
*
El Frente de Guerra Norte del Ejército de Liberación Nacional (ELN)
aclara lo siguiente:

1- Que son mentiras las afirmaciones dadas por el comandante de la
Décima brigada blindada del ejército Oscar Acuña, a los medios de
comunicación, donde afirma que mandos del frente José Manuel Martínez
Quiroz, reclutan menores de edad bajo presión y que las mujeres son
obligadas a tener relaciones sexuales con ellos.

2- El ingreso a las filas del ELN lo hacen las personas de manera
voluntaria y su retiro de ellas, también es voluntario.

La edad en que se aceptan incorporaciones al ELN, es la misma
reglamentada por las normas humanitarias internacionales vigentes.

Las relaciones que se dan entre los guerrilleros y guerrilleras, son de
respeto, solidaridad y ayuda mutua.

3- Que dichas afirmaciones hacen parte de la campaña de guerra sucia
desarrollada por los militares, la que no tiene ningún fundamento en la
realidad, con la que buscan desprestigiar la lucha revolucionaria, por
un país en paz y con justicia social.
¡Colombia para los trabajadores!

¡Ni un paso atrás, liberación o muerte!
Dirección del Frente de Guerra Norte

Ejército de Liberación Nacional
Montañas del Departamento del Cesar

Junio de 2014
***

————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-

**
_*

Parte de Combates en Arauca*_*_
_*
_*Frente de Guerra Oriental comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño *_
*
Se siguen presentando combates entre unidades del Frente de Guerra
Oriental (FGO), comandante Manuel Vázquez Castaño, con el dispositivo de
militarización, que el gobierno mantiene en el Departamento de Arauca,
para proteger los intereses de las multinacionales petroleras.

El martes 3 de junio, a las 6: 55 am en el perímetro urbano del
municipio de Saravena; unidades del FGO emboscaron una patrulla
motorizada, dejando como resultado 4 policías muertos, 2 heridos, 2
motocicletas destruidas y otra semidestruida. Recuperamos 4 fusiles
calibre 5.56 con 6 proveedores, 2 pistolas calibre 9 milímetros con 2
proveedores, 200 tiros 5.56, 30 tiros 9 mm, 1 radio Motorola. Nuestras
unidades se retiraron sin novedad.

El viernes 6 junio, a las 11:20 de la noche en la vereda Quiripal del
municipio de Fortul, emboscamos a 4 camiones de transporte de tropas del
ejército, que cumplían tareas de escolta a una caravana de vehículos que
cargaban maquinaria para las empresas petroleras, en la vía a Samoré.
Como resultado, quedó destruido un vehículo de los que transportaba
soldados, y salieron averiados un camión container y otro que llevaba
maquinaria. Nuestras unidades se retiraron sin novedad.
¡Colombia para los trabajadores!

¡Ni un paso atrás, liberación o muerte!

¡Ni rendición ni entrega, siempre junto al pueblo!
Mando Político Militar Estratégico del

Frente de Guerra Oriental comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño

Ejército de Liberación Nacional de Colombia
Montañas y llanos del oriente colombiano.

Junio de 2014.
***
————————————————————–
Compartir Articulo *
* —-Subir——
————————————————————-
**
****
**
_*La Extrema Derecha de Allá y de Acá
*__*
Pepe E. / Frente Internacional Cte. Milton Hernández*_
**
*

Desde la caída del Muro de Berlín y la Unión Soviética la OTAN no ha
hecho más que crecer. La absorción de los antiguos estados del Pacto de
Varsovia empuja los límites del extinto “telón de acero” cada vez más al
este. Gorbachov “permitió que una Alemania unificada se uniera a una
alianza militar hostil, mandada por la superpotencia, aunque Alemania,
sin ayuda de nadie, había estado a punto de destruir Rusia dos veces en
un siglo”. Hubo un quid pro quo “Le dijeron a Gorbachov que no se
desplegaría ninguna fuerza de la OTAN en el territorio de la RDA […]
la jurisdicción o las fuerzas de la OTAN no se moverían hacia el este”
(“Esperanzas y Realidades”, Noam Chomsky, 2010). Una promesa no escrita
o estafa.

Aunque el pretexto que justificaba la existencia de la OTAN ha
desaparecido, esta incluye territorios como la República Checa, Hungría,
Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia y Lituania, Letonia, Rumania,
Croacia y Albania, antes bajo la órbita soviética. El recelo y
desconfianza rusos resultan lógicos y naturales ante la injerencia de
Estados Unidos. La Guerra fría ha desaparecido, pero el enfrentamiento
geopolítico con Rusia, se reproduce de nuevo con Ucrania como nuevo
escenario.

Las protestas en Ucrania contra el gobierno de Víctor Yanukovich
tuvieron un amplio respaldo popular. También han existido amplias
protestas en Grecia, España, Portugal y otros países afectados por las
medidas de la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo
Monetario Internacional) contra las políticas neoliberales y estas no
han terminado en un derrocamiento por la fuerza del gobierno.

El origen de las manifestaciones y disturbios conocidas como Euromaidán
comenzaron el 21 de noviembre de 2013 con el fin de que Yanukóvich
revocase la suspensión de los preparativos para suscribir un Acuerdo de
asociación con la Unión Europea.

La presencia y liderazgo en estas protestas, actuando como fuerza de
choque paramilitar, del partido Svodova y el Pravy Sector (Sector de
Derechas), hizo posible mantener el violento enfrentamiento con las
fuerzas del orden que pretendían desactivar las protestas de Kiev.

El 21 de febrero pasado, se anunció un acuerdo para frenar la violencia
de la presidencia de Ucrania con la oposición, con la mediación de la
Unión Europea: gobierno de coalición, elecciones anticipadas y reforma
constitucional. La mañana del día siguiente la misma oposición,
aprovechando un viaje del presidente, consumó un golpe de estado. EEUU y
la Unión Europea no tardaron en reconocer y legitimar al nuevo gobierno
de Ucrania.

En estos momentos, Svoboda participa con tres ministros en el gobierno
(ecología, agricultura y educación), el viceprimer ministro, el número
dos del gobierno, el fiscal general, seis gobernadores de provincias.
“Pravy Sektor” agrupa neonazis, ultraderechistas y nacionalistas
radicales. El partido Svoboda, cuya traducción es “libertad”, fue creado
en 1991. Estos movimientos se presentan como sucesores y herederos de
Stepan Bandera (1909-1959), ucraniano que colaboró con los nazis
formando parte de la división “Galitzia” de las SS cuando estos
invadieron la URSS en 1941 y cuyos batallones enviaron a 4 mil judíos
ucranianos a los campos de exterminio nazis.

Si la extrema derecha en Europa es anti-europeista, paradójicamente en
Ucrania parece que anhelaba incorporarse a la UE. El programa e ideario
de estos neonazis persigue una “limpieza” de la sociedad ucraniana, lo
que pasa por la persecución de homosexuales, prohibición del aborto,
eliminación del comunismo, enaltecer la masculinidad, la parafernalia
militar…

La página web de Slovoda indicaba, en 2010, que “para crear una Ucrania
libre tendremos que cancelar el Parlamento y el parlamentarismo,
prohibir todos los partidos políticos, estatalizar todos los medios,
purgar a todo el funcionariado y ejecutar (término que utilizan) a todos
los miembros de los partidos políticos antiucranianos”. Estos son los
nuevos socios de la “muy democrática” UE, con quienes mantendrán
reuniones en Bruselas y compartirán mesa en restaurantes de lujo.

Desde las elecciones de 1998, Slodova ha pasado de obtener un
insignificante 0,16 por ciento de los votos (coaligado con otro partido)
a un 10,04 por ciento en las elecciones de 2012. El coste social de las
medidas de austeridad y reformas que el Fondo Monetario Internacional
(FMI) impondrá a Ucrania, de la mano del nuevo Gobierno, unido a las
reacciones de sentimiento ultranacionalista, que se experimenten después
de la separación de Crimen de Ucrania y el escenario de guerra civil
que se vive en el este y sur de Ucrania, consecuencia de los movimientos
secesionistas pro-rusos descontentos con el nuevo gobierno de Kiev, la
presencia en los aparatos de seguridad del estado y la capitalización de
su activo protagonismo en el Euromaidan conllevaron un mayor respaldo a
esta formación en las elecciones presidenciales del 25 de mayo, que
coincidieron con las elecciones al Parlamento Europeo.

En las encuestas electorales se pronosticó el ascenso electoral de
partidos neonazis, xenófobos y fascistas, el retorno de la ultraderecha
a la primera línea de la política europea se confirma. En Ucrania ya
están gobernando.
***
————————————————————–
Compartir Articulo *
* —-Subir——
————————————————————-
**
****
**
_*Comunicado Conjunto N.1
*__*
Delegación de Paz del ELN
*_
**
*_10 de junio del 2014_
Las Delegaciones del Gobierno Nacional y del Ejército de Liberación
Nacional-ELN informan que:

1. El Gobierno Nacional y el ELN han iniciado una fase exploratoria de
conversaciones el pasado enero del 2014, luego de una serie de contactos
y reuniones que tuvieron lugar desde el 2013. El objetivo de esta fase
exploratoria es acordar una agenda y diseño del proceso que haga viable
el fin del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera para
Colombia.

2. Las Delegaciones acordaron que la agenda de conversaciones incluirá
los puntos de víctimas y participación de la sociedad. Los demás temas
están por acordar.

3. Expresan a Colombia y la comunidad internacional, la voluntad
recíproca de continuar con la fase exploratoria que permita acordar una
agenda y establecer una mesa de conversaciones para llegar a la firma de
un acuerdo final.

4. Las Delegaciones darán a conocer periódicamente y de común acuerdo
los avances y resultados de esta fase exploratoria.

5. Las Delegaciones agradecen a los gobiernos de la República Federativa
de Brasil, la República de Chile, la República de Cuba, la República de
Ecuador, el Reino de Noruega y la República Bolivariana de Venezuela, la
buena voluntad y el compromiso que han expresado en el acompañamiento y
garantías de este proceso.

6. Las Delegaciones hacen un llamado al pueblo colombiano para que se
una al propósito común de lograr el fin del conflicto y construir un
país en paz y equidad.
***
————————————————————–
Compartir Articulo *
* —-Subir——
————————————————————-**
*
*

*
Siempre junto al Pueblo*
*Viva el ELN *
Siguenos en Twitter
————————————————————————————————
RESPETAMOS SU PRIVACIDAD
Este correo llega a usted porque está o estaba subscrito/a a una de
nuestras listas o porque alguien nos proporcionó su dirección
pensando que nuestra información es de su interés.
Si el contenido de este mensaje no es de su interés, lamentamos
que le haya llegado. Para desuscribirse de esta lista de noticias
envié un mensaje en blanco a colombia-unsubscribe@eln-voces.com
Recibirá un mensaje de respuesta automáticamente del servidor.
————————————————————————————————

FontFuente: colombia@eln-voces.com, via: colombia-bounces@eln-voces.com

Comentaris tancats a [Colombia] ELN Revista Insurreción Nro. 429

Marxes de la Dignitat: El 21 de juny, encerclem la Generalitat de Catalunya

Marxes de la Dignitat: El 21 de juny, encerclem la Generalitat de Catalunya
a {
color: #000000;
text-decoration: underline;
}

Si no veu correctament aquest correu premi aquí

Dimecres, 18 de juny de 2014
Marxes de la Dignitat: El 21 de juny, encerclem la Generalitat de CatalunyaPunt de trobada de la CGT: 17.15h Urquinaona/Fontanella
 

 

Marxes de la Dignitat: El 21 de juny, encerclem la Generalitat de Catalunya

http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article10354

Dos punts de trobada a Barcelona per a les columnes de manifestants, a les 17.30h, a Plaça Urquinaona i a Plaça Catalunya/Pelai, fins a trobar-se a la Plaça Sant Jaume, on es faran diversos parlaments per part d’empreses o sectors socials en lluita. També amb reivindicació antirepressiva pels fets de Can Vies (Sergi llibertat).

>>> Punt de trobada de la CGT: 17.15h Urquinaona/Fontanella.

Marxes de la Dignitat:

Pa, treball i sostre.

No al pagament del deute.

El 21 de Juny “ENVOLTA ELS PARLAMENTS”

Donant continuïtat a la mobilització de les Marxes de la Dignitat del 22 de Març, aquest Moviment portarà a terme una nova acció de protesta en el carrer el 21 de Juny de 2014. Es tracta d’envoltar tots els Parlaments autonòmics de l’estat per a exigir conjuntament:

– No al pagament del DEUTE, per il·legítim, fraudulent i injust.
– No a la Unió Europea dels Mercats. 
– No a les retallades socials. 
– No a les Reformes Laborals.
– No a la supressió de drets i llibertats ciutadanes. 
– No a les privatitzacions del sector públic.
– Per unes Pensions públiques suficients i dignes.
– Pel dret a les cures de les persones depenents.
– Per la Renda Bàsica de les iguals.
– Pel dret a l’habitatge com bé inembargable. No als desnonaments!
– Pel dret a la Sanitat i l’Educació per a totes i tots.
– Per la justícia gratuïta i universal.
– Pel dret a l’avortament lliure i gratuït.
– Per la fi de la repressió a les protestes ciutadanes.
– Contra la Corrupció política i empresarial.
– Fora la Monarquia!
– Per la convocatòria d’una VAGA
GENERAL, laboral, social i de consum, fins que sigui determinant per a canviar el model social que estem sofrint.

El Moviment Marxes 22M, integrat per nombrosos col·lectius socials, polítics i sindicals, entre ells, la CGT, segueix la seva trajectòria reivindicativa, ocupant el carrer amb les milers de persones que estan sofrint la gran estafa social a la qual ens tenen sotmesos, aquest Govern i els anteriors, la Troica, la UE, el FMI i les grans Corporacions empresarials i financeres de l’estat espanyol i de la resta del món.

Després del 22 M a Madrid (manifestació històrica), es van ocupar centenars d’oficines de l’antic INEM i s’han fet manifestacions exigint la llibertat de les detingudes i el sobreseïment de les seves causes.

Ara aquesta nova mobilització “Envolta els Parlaments” i, aviat, s’acordaran noves actuacions amb l’objectiu de “donar la volta” entre tots i totes a aquest sistema corrupte, injust, discriminador, masclista, totalitari, repressor, etc…

LA LLUITA ÉS L’ÚNIC CAMÍ!

Secretariat Permanent Comitè Confederal CGT

– Vídeo de la CGT per al 21J
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=v0iBQSAV1fY

– Cartell 21J CGT
http://www.cgtcatalunya.cat/IMG/jpg/encercleparlament_a3.jpg

MANIFEST UNITARI MARXA DE LA DIGNITAT CATALUNYA

Ens trobem davant d’un moment absolutament límit. L’atur, la precarietat, la pobresa, la repressió i les polítiques retrògrades, entre molts altres motius, ens posicionen en un moment de màxima alerta que necessita que tots i totes ens mobilitzem per recuperar els nostres drets i revertir la situació de manera contundent.

La situació demana una resposta col·lectiva de la classe treballadora, de la ciutadania en general i de tots i cadascun dels pobles que dia rere dia veuen com els seus drets s’esvaeixen sota governs corruptes que com el del PPSOE o el de CiU, en el nostre cas, dediquen els seus esforços a aplicar polítiques antisocials que retallen i empobreixen les nostres vides amb el fi de complaure les institucions que conformen la Troika com l’FMI, la UE i el BCE. Polítiques que es veuen condicionades per un deute il·legítim, adquirit pels governs amb el BCE i la banca alemanya i francesa amb l’únic objectiu de salvar la banca. Els interessos d’aquest deute, suposen el desmantellament de la sanitat pública, de l’ensenyament, de la llei de dependència i de tot el conjunt de les ajudes socials.

A Catalunya, som més de 800 mil aturats, i així mateix els llocs de treball van acompanyats de la precarietat en la seva major part i no permeten sortir, en molts casos, de la pobresa, la qual creix dia a dia mentre uns pocs veuen com augmenta la seva riquesa. El 65% dels aturats han vist ja esgotades les seves prestacions socials, la qual cosa significa que aproximadament 90 mil famílies es troben ja sense cap tipus d’ingrés.

A més, les últimes reformes laborals han suposat un nou atac als treballadors i treballadores com també a les organitzacions sindicals, facilitant, encara més, els acomiadaments, i provocant més retrocessos en les conquestes socials i laborals assolides amb tants anys de lluita i patiment. Precarietat, subcontractació, disminució dels salaris… són algunes de les conseqüències més sagnants d’aquestes reformes. D’altra banda, la violència estructural s’ha imposat als centres de treball, mitjançant la por i les represàlies i amb la voluntat d’aturar qualsevol protesta i possibilitat d’organització per part dels treballadors i treballadores.

Tot i així, resistim, i les respostes socials davant la conjuntura es succeeixen dia rere dia amb lluites de treballadors i treballadores d’empreses com Panrico sent un gran exemple i havent dut a terme la vaga més llarga dels últims anys a Catalunya; d’Alstom, de Cosmocaixa, d’HP, de TMB, de TV3; com també en els sectors públics, com la sanitat i l’ensenyament, que han donat respostes contundents davant les mesures i les lleis aplicades amb la voluntat de desmantellar un sistema públic i de qualitat, com és el cas de la Llei Wert , la qual suposa a més, un atac directe a la nostra cultura i la nostra llengua i la LEC la qual avança en la privatització de l’ensenyament i s’allunya de la seva laïcitat. La mobilització, dóna fruits, com demostren les lluites dels treballadors i treballadores de recollida d’escombraries de Madrid i Alacant entre
d’altres, la lluita veïnal de Gamonal, de la marea blanca contra la privatització dels hospitals a Madrid.

Els desallotjaments d’habitatges han continuat sense interrupció, tot i el rebuig social i els forts moviments de solidaritat veïnal que la PAH i altres col·lectius han canalitzat i organitzat; milers de famílies continuen quedant-se al carrer mitjançant pràctiques absolutament inhumanes, fruit de la fam insaciable dels bancs i de les grans promotores immobiliàries. Així doncs, l’expropiació d’habitatges i els lloguers socials són encara un objectiu de lluita per assolir.

La situació es veu, encara més, agreujada quan les conseqüències d’aquest sistema injust, que ens maltracta i ens reprimeix, recau sobre col·lectius més vulnerabilitzats com: la dona, els infants, els joves, els immigrants o les persones grans, receptors directes del càstig que suposa aquesta crisi que a hores d’ara tenim més que clar que és una estafa. La desigualtat, és escandalosa i intolerable, el dret de les persones a una vida digna, ha d’estar assegurat: s’ha de garantir l’habitatge, els subministraments d’aigua i energia, pensions adequades, com també una Renda Garantida que permeti cobrir com a mínim les necessitats bàsiques.

El poble de Catalunya, s’ha mobilitzat en contra de les polítiques del PPSOE com també de CiU que amb el suport d’ERC, és còmplice directe impulsant i inspirant retallades en tots els sectors com també les privatitzacions dels drets socials en general.

La majoria de la població, rebutja i no se sent identificada amb un sistema que aplica mesures criminals, que defensa i deixa impunes els abusos policials, que vol aplicar lleis repressores com la llei mordassa o la contrareforma de la llei de l’avortament, la qual suposa un retrocés vergonyós i inadmissible en els drets de la dona.

El nostre poble no se sent identificat amb un sistema basat en la desigualtat, la misèria i la submissió. No se sent identificat amb uns governs que retallen drets fonamentals mentre inverteixen milers de milions en armament i en mesures repressores.

El poble català no se sent identificat amb un Estat espanyol que s’empara en una Constitució que no garanteixen l’exercici del dret a decidir de tots els pobles.

La MARXA DE LA DIGNITAT vol recollir totes i cadascuna de les reivindicacions i lluites del nostre país i, per tal d’aconseguir-ho, ens plantegem articular un moviment col·lectiu i amb continuïtat que defensi amb contundència els següents objectius:

– Dir NO al pagament d’un deute il·legítim, enfrontant-nos a la banca europea (BCE, UE)

– Acabar amb l’atur, la precarietat mitjançant el repartiment del treball i la riquesa.

– Retirada immediata de totes i cadascuna de les retallades com també de les reformes laborals.

– Garantir feina, educació, sanitat, aliment, l’habitatge i les pensions dignes per a totes les persones sigui quina sigui la seva procedència. Així com també una renda garantida de ciutadania.

– Combatre la repressió, la impunitat i els abusos policials.

– Rebutjar les polítiques patriarcals que humilien la dona trepitjant els seus drets com el de decidir sobre el seu propi cos. Diem NO a la contrareforma de la lli de l’avortament d’en Gallardón.

– Exigir la dimissió del govern del PP, el de CiU; els governs fidels a la Troika. Que se’n vagin TOTS!

– Garantir l’exercici del dret a decidir de tots els pobles.

PA, TREBALL, SOSTRE I DIGNITAT PER A TOTS I TOTES!

LA LLUITA I LA MOBILITZACIÓ ACABEN DONANT EL SEU FRUIT!

http://marxadeladignitat.org/

– Cartell 21J
http://www.cgtcatalunya.cat/IMG/jpg/encercrem-losredux.jpg


En relació a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (la LSSI-CE) aprovada pel parlament espanyol i de la vigent Llei Orgànica 15 13/12/1999 de Protecció de Dades espanyola, estem obligats a comunicar-te que la teva adreça de correu figura en aquest moment subscrita a la LLISTA de correu electrònic de l'equip de comunicació adscrit a la Secretaria de Comunicació de la CGT de Catalunya, formant part d'un fitxer automatitzat de dades.nnAmb el present e-mail volem informar-te de la teva opció de cancel·lació en virtut de les lleis abans esmentades, i del teu dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les teves dades.nnSi no desitges seguir rebent missatges
d'aquesta llista, per a donar-te de baixa envia un correu a l'adreça: com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat

FontFuente: enviaments@cgtcatalunya.cat

Comentaris tancats a Marxes de la Dignitat: El 21 de juny, encerclem la Generalitat de Catalunya

Solidaries.org, 20-06-14: Festa 20 anys Coordinadora, Setmana de la Dignitat, El CeDRe al Ludivers, Festa Senegalesa, Contra e l Tractat TTCI i molt més…

Butlletí Coordinadora d’ONG Solidàries

Coordinadora d’ONG Solidàries

Butlletí setmanal

Notícies

Fem 20 anys! Jornada Anual a Sant Aniol de Finestres

18/06/14 | Europa va ser la convidada de pedra a la festa dels 20
anys de la Coordinadora d’ONG Solidàries

. Tot i que havíem de parlar de la força de les ONGD i del nostre
potencial (el tema queda pendent per al mes de setembre), la recent
elecció de Josep Maria Terricabras com a eurodiputat per ERC va dur
la tertúlia nord enllà, cap a Brussel·les i Estrasburg, per parlar
dels entrellats del Parlament europeu.

Saber-ne més

Vine a jugar amb nosaltres!

17/06/14 |
Els dies 28 i 29 de juny, els jocs cooperatius del CeDRe

de la Coordinadora d’ONG Solidàries

es traslladaran a la Plaça de la Independència de Girona per
compartir una estona amb tothom que tingui ganes de jugar i aprendre.
Els jocs cooperatius, de comerç just i de banca ètica del CeDRe
seran presents a la primera edició del Ludivers
, el Festival de les Cultures i de la Imaginació, que tindrà lloc
del 26 al 29 de juny a diferents punts de la ciutat.

[Més

]

Setmana de la Dignitat

17/06/14 |
Del 23 al 28 de juny, diverses entitats com la Comissió promotora ILP
Renda Garantida Ciutadana
, la Xarxa pels Drets Socials
o la PAH, convoquen una setmana plena d’accions per reclamar una
Catalunya sense atur, pobresa ni desigualtat, que compti amb una renda
garantida de ciutadania. A Girona, el dijous 26 de juny, es farà una
concentració a la Plaça del Vi de Girona, a les 19.30h.

Participa-hi!
[Més

]

Senegal, més a prop

16/06/14 | Aquest dissabte 21 de juny, s’organitzen un seguit
d’actes a Girona i Salt per commemorar el 54è aniversari de la
independència del Senegal. Les activitats començaran al Centre
Cívic Santa Eugènia, a partir de les 10.30 h., amb xerrades sobre la
història i cultura del Senegal, danses i fins i tot, amb actuacions
humorístiques. La matinal acabarà amb un dinar popular senegalès,
gratuït. A la tarda, la Coordinadora d’Associacions Senegaleses de
Catalunya trasllada les activitats a Salt, on han organitzat
activitats esportives i actuacions musicals.

Saber-ne més

La Coordinadora d’ONG Solidàries s’adhereix al manifest contra el
Tractat de Lliure Comerç EUA/UE

12/06/14 |
La Unió Europea i els Estats Units d’Amèrica estan negociant en
secret el TTIP (Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions entre
la UE i els EUA), un acord de gran abast que se centra sobretot en els
reglaments, normes, drets corporatius i garanties d’inversió.
Suposadament, el TTIP proposat té com a objectiu facilitar la
inversió directa i l’eliminació d’obstacles burocràtics
innecessaris per a l’accés al mercat per a les empreses d’ambdós
costats de l’Atlàntic. La Plataforma No al TTIP impulsa un manifest
al qual la Coordinadora d’ONG Solidàries

ja s’hi ha adherit.

[Més

]

Segueix-nos a:

Agenda

Clausura de la 5a edició dels Dijous de l’Aurora amb la projecció
de “Chicas de calendario”

Pel·lícula “Chicas de calendario” i pica-pica per tancar la 5a
edició dels Dijous de l’Aurora.

 

 

19/06/2014 a les 20:00h

Lloc: Puntet de Fenals
(Lloret de Mar)

Organitza: Associació de dones L’Aurora

Primera acció de la campanya pel Dret a l’Aigua Potable

“AIGUA A CASA PER A TOTHOM!”.Diverses persones de la PAH explicaran
la situació en la que es troben. L’acció consistirà en una llarga
cua de gent amb garrafes d’aigua buides, fent cua davant de
l’Ajuntament. D’altra banda, hi haurà una taula amb les persones que
donaran el seu testimoni i al darrera de peu hi ubicarem a les
representants de les entitats que donin suport a la lluita per l’AIGUA
POTABLE A CASA PER A TOTHOM.

19/06/2014 a les 11:00h

Lloc: Davant l’Ajuntament
(Salt)

Organitza: PAH-Girona-Salt

Representació benèfica de “Dones l’altra cara del mirall”

“Dones, l’altra cara del mirall”, són cinc monòlegs sobre els
maltractaments, amb textos de Franca Rame, Dario Fo i Rafael
Mendizábal. Un crit contra la violència de gènere, que es podrà
veure gratuïtament. Es recolliran donatius per a  Càritas-Salt.

20/06/2014 a les 21:00h

Lloc: Teatre de Salt
(Salt)

Organitza: Càritas-Salt

Presentació de la campanya “El meu cos, els meus drets”

Presentació de la campanya a càrrec d’Anna Sàlvia, del grup de
dones d’Amnistia Internacional. Amb performances a càrrec d’artistes
visuals (Marina Torrington, Denys Blacker) i una acció fotogràfica,
a càrrec de Petra Vlasman.

20/06/2014 a les 20:00h

Lloc: Galeria Lola Ventós (Calçada Monjos / Pi i Margall)
(Figueres)

Organitza: Amnistia Internacional-Alt Empordà

Estrena a Girona de la pel·lícula “Seré asesinado” i debat

Projecció de SERÉ ASESINADO, una pel·lícula que demostra que la
realitat supera la ficció, que parla de la impunitat, la violència,
la justícia i la recerca de la veritat. Els fets van ocórrer a
Guatemala, però les temàtiques són universals. La pel·lícula ha
provocat reaccions i debats estimulants en el seu pas davant de
públics molt diferents. Seguidament, debat amb el director Justin
Webster, el jutge Carlos Castresana i el degà de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Girona Carles Mac-Cragh Prujà.

21/06/2014 a les 19:30h

Lloc: Cinema Truffaut
(Girona)

Organitza: Cinema Truffaut amb el suport de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Girona

Xerrada sobre Conceptes bàsics sobre el capitalisme

Última xerrada del cicle “Coneixem per decidir”, a càrrec de Josep
Manel Busqueta que parlarà sobre la crisi del capitalisme, més
específicament “conceptes bàsics sobre el capitalisme”.

powerphplist.png

FontFuente: noreply@solidaries.org

Comentaris tancats a Solidaries.org, 20-06-14: Festa 20 anys Coordinadora, Setmana de la Dignitat, El CeDRe al Ludivers, Festa Senegalesa, Contra e l Tractat TTCI i molt més…

[Medios] NP: Valdecañas, ni empleo, ni mejora ambiental ni imposibilidad legal

18 de junio de 2014
_
__13 de las 14 especies de avifauna más importantes del espacio
protegido han disminuido sus poblaciones. Cada empleo generado ha
costado 1,8 millones de inversión_
*VALDECAÑAS: NI EMPLEO, NI MEJORA AMBIENTAL, NI IMPOSIBILIDAD LEGAL*_
__Ecologistas en Acción y Adenex responden con argumentos contundentes
la supuesta imposibilidad de demolición del complejo que alega la Junta
de Extremadura, basada en razonamientos sin rigor_
*
**La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
refrendada por el Supremo, sobre la urbanización Marina de Valdecañas
debe cumplirse. Ecologistas en Acción y Adenex han presentado escritos
avalados por estudios que desmienten los argumentos de la Junta de
Extremadura para evitar la demolición y restitución de terrenos en el
espacio protegido. El complejo de lujo no ha generado empleo de forma
significativa y el impacto de la construcción en la avifauna ha sido
dramático. La demolición no costaría la cantidad astronómica calculada
por el gobierno autonómico.*

El Gobierno de Extremadura aprobó en 2007 el Proyecto de Interés
Regional (PIR) Marina de Isla de Valdecañas, recalificando unos terrenos
protegidos para construir un complejo turístico de lujo. El proyecto fue
recurrido por Ecologistas en Acción y Adenex ante el Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura (TSJEx), que les dio la razón. El pasado mes
de febrero, el Tribunal Supremo refrendó el fallo, declarando la nulidad
del proyecto y la obligación de restituir los terrenos a su estado anterior.

La Junta de Extremadura en lugar de cumplir la sentencia alegó que
existía una imposibilidad legal, por la normativa aprobada con
posterioridad a las sentencias. Aseguró también que existía una
imposibilidad material, por los gastos económicos y porque los impactos
ambientales serían mayores al demoler lo construido.

Los argumentos de la Junta carecen de rigor, como demuestran las
organizaciones ecologistas en el escrito remitido esta semana.
Desmontan, en la extensa documentación presentada, los argumentos de la
Junta para evitar la demolición y restitución de terrenos.

– La Junta argumentó que la demolición acabaría con la generación de
empleo promovida por la urbanización. Pero los datos son demoledores en
sentido contrario: la creación de puestos de trabajo ha sido mínima y a
un coste insostenible.
Un informe pericial elaborado por el Catedrático de Economía Aplicada de
la Universidad de Sevilla, Manuel Delgado, y otros expertos, concluye
que el empleo generado ha sido a costa de inversiones disparatadas.*Al
menos, 1,8 millones euros de inversión por empleo generado.* Estos
puestos de trabajo adolecen de una altísima temporalidad, es decir, son
de corta duración.
Por otro lado, en la comarca se ha registrado un*incremento del
desempleo del 23,7%* a pesar de la ejecución de esta urbanización
ilegal. En los pueblos más próximos a Marina de Valdecañas la situación
es bastante peor, pues los demandantes de empleo (paro registrado) han
aumentado entre 2007 y 2014 en la localidad de El Berrocalejo un 1.200%
y en El Gordo un 137%.

– La Junta aseguró que el coste de la demolición ascendería a 34
millones de euros. Pero incluyó en este presupuesto tareas innecesarias
y poco justificables como el desmantelamiento de la estación depuradora
y el desbroce y tala de toda la superficie vegetal. Solo este arranque
de vegetación supone *un gasto de 14 millones de euros, algo a todas
luces innecesario y contraproducente* puesto que en gran parte se trata
de especies autóctonas, que deberían permanecer en la isla recuperada.

– La Junta argumentó que algunas especies de aves habían mejorado sus
efectivos después de la urbanización. Pero los estudios presentados por
las organizaciones ecologistas demuestran que *13 de las 14 especies de
avifauna más importantes de la ZEPA han disminuido sus poblaciones*, en
algunos casos de forma dramática. Tal es el caso de los tres patos más
representativos de Valdecañas en invierno, el silbón europeo, el ánade
friso y el azulón, que entre 2003-2005 y 2012-2014 han dividido sus
poblaciones por 13, 116 y 11, respectivamente.

– La Junta asegura que no puede ir contra su propia normativa. Pero*los
cambios normativos efectuados “a la carta” para tratar de legalizar el
proyecto a posteriori no son admisibles en un Estado de Derecho*. Menos
aun cuando los contenidos de dichas modificaciones legales vulneran
normativas de mayor rango.

– La Junta afirma que la urbanización de la isla de Valdecañas ha
mejorado sus valores ambientales y los del conjunto de la ZEPA (zona de
especial protección para las aves) y asegura que la emisión de CO2 por
la demolición será muy grande. Pero *la propia capacidad de absorción de
CO2 de un ecosistema como el de la Isla de Valdecañas permitiría
neutralizar estas emisiones en poco más de un año *una vez restaurada
adecuadamente la zona. La Junta nunca se preocupó de cuantificar las
emisiones provocadas por de la construcción del complejo.

En definitiva, para Ecologistas en Acción y Adenex, ni son ciertos los
beneficios que se ensalzan ni desde luego será perjudicial para el medio
ambiente la demolición de lo construido de forma ilegal para favorecer a
intereses y beneficios particulares. Por ello, ambas organizaciones
exigirán a la Junta que cumpla la ley y que ejecute la sentencia sin
buscar más pretextos y falsos argumentos para confundir a la opinión
pública.

Más información:
– Ecologistas en Acción: Jaime Doreste (abogado) 661815686 y Paco Segura
619891996
– Adenex: Mª Ángeles López Lax (abogada) 609203099

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] NP: Valdecañas, ni empleo, ni mejora ambiental ni imposibilidad legal