Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 9 de July de 2014

[Medios] NP: Valdecañas, un curso de la universidad de Extremadura al margen de la ley

9 de julio de 2014
_
__A las jornadas de la Universidad de Extremadura acuden el presidente
de la Junta, José Antonio Monago, y el secretario de Medio Ambiente,
Federico Ramos_*
**UN CURSO AL MARGEN DE LA LEY: LA URBANIZACIÓN ILEGAL ISLA DE
VALDECAÑAS COMO EJEMPLO DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO*
*
**Curso de verano al margen de la ley. Así podrían titularse las
jornadas que la Universidad de Extremadura organiza la próxima semana.
Entre sus charlas figura “la apuesta turística por el turismo de
embalses en Extremadura, el caso de Isla Marina de Valdecañas” y una
visita a la urbanización de lujo pendiente de derribo tras una sentencia
por el Tribunal Supremo. El presidente de la Junta de Extremadura, José
Antonio Monago, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico
Ramos, inaugurarán el evento. Ecologistas en Acción y Adenex lamentan
que la ilegalidad se convierta en un ejemplo a seguir. **
*
El próximo 15 de julio comenzará en Navalmoral de la Mata el
curso”Gestión de recursos hídricos y aprovechamientos turísticos”
. Además
de Monago y Ramos, también el rector de la Universidad de Extremadura,
Segundo Píriz, y otros altos cargos de España y Portugal participarán en
las tres jornadas.

El plato fuerte llegará el segundo día, con una ponencia que coloca el
proyecto urbanístico de Isla de Valdecañas como paradigma de la
estrategia extremeña. “La apuesta turística por el turismo de embalses
en Extremadura. El caso de Isla Marina de Valdecañas”, da nombre a una
charla que correrá a cargo de Julián Mora Aliseda. Este profesor de la
Universidad de Extremadura y director de estas jornadas realizó por
encargo de la Junta un informe socio-económico donde se defienden los
beneficios de la urbanización para justificar la inejecución de la
sentencia, esto es, su no demolición como exigen los tribunales.

El proyecto Isla Marina de Valdecañas, que incluye viviendas y otras
instalaciones de lujo, ha sido declarado ilegal y está pendiente de ser
demolido íntegramente para restituir el espacio protegido donde se
levanta. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
refrendada por el Supremo el pasado mes de febrero, debe cumplirse. Pero
la Junta de Extremadura se resiste con argumentos que Ecologistas en
Acción y Adenex han desmontado en sucesivos informes.

Como han demostrado las organizaciones ecologistas, al contrario de lo
que afirma el director del curso, el complejo no ha generado empleo de
forma significativa, mientras que el impacto de la construcción en la
avifauna ha sido dramático. La demolición tampoco costaría la cantidad
astronómica calculada por el Gobierno autonómico y mejoraría la
conservación del espacio.

La celebración de un curso, que incluye una visita técnica a la Isla de
Valdecañas como ejemplo de aprovechamiento turístico, supera cualquier
límite del descaro. Ambas organizaciones ecologistas no entienden que
una institución docente pública como la Universidad de Extremadura se
preste a ser portavoz de la ilegalidad urbanística, de la pérdida de
valores medioambientales y de un desarrollo no sólo ilegal sino
claramente insostenible.

Ecologistas en Acción y Adenex reclaman que los representantes políticos
e institucionales demuestren el respeto por la justicia que reclaman al
resto de la ciudadanía, así como por los principios que sostienen el
Estado de Derecho. También espera que los responsables de Medio Ambiente
demuestren su interés por los espacios protegidos cancelando su
asistencia a un curso claramente contrario a su protección, o cuando
menos, exigiendo que el único horizonte para Isla de Valdecañas sea el
cumplimiento de la ley, demoliendo el complejo urbanístico.

Así lo planteará Adenex en su participación en estas jornadas de
Navalmoral, así como Ecologistas en Acción en su intervención en otras
con temática similar y que tendrán lugar este miércoles 9 de julio en
Trujillo, a las 12.30, con unos ponentes y un planteamiento en buena
medida coincidentes en ambos casos.

Se puede consultar el programa del curso en:
http://www3.unex.es/verano_new/privado/files/222_programa.doc

Más información:
Paco Segura (Ecologistas en Acción) 619891996
M Ángeles López Lax (Adenex) 609203099
Ramón Alvarado (Ecologistas en Acción) 686602324

*Anxela Iglesias*/Prensa/
/*Confederación de Ecologistas en Acción*/
915 31 27 39 / 610 04 73 30

www.ecologistasenaccion.org

@IglesiasAnxela

_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] NP: Valdecañas, un curso de la universidad de Extremadura al margen de la ley

Aportació militar de les nuclears de Catalunya / Aportación militar de las nucleares d e Catalunya

correu
IMPORTANT: MANIFEST “DARRERA CRIDA”
*

PER SIGNAR
*

*Aportació militar de les nuclears de Catalunya*

Les recàrregues de combustible nuclear gaudeixen d’abundant publicitat
als mitjans del “lobby” nuclear, i en els territoris on es troben les
centrals.

El procediment habitual és que un breu comunicat,redactat per les
empreses, informadels terminis de recàrrega, les principals operacions
que impliquen, i el volum de treball associat al procediment; el
comunicat es distribueix, amb petites variacions d’estil, pels canals
habituals del “lobby”, i es reprodueix en els mitjans regionals i locals.

No està de més assenyalar que aquesta rutina propagandística, típica de
la indústria nuclear, és una cosa atípica en la indústria energètica del
país;resultaria ridícul que les centrals hidràuliques, o les tèrmiques
de gas, fuel o carbó, que van cobrir més de la meitat del consum
elèctric de 2013 segons informe de Red Eléctrica Española, informessin
als mitjans cada vegada que puja o baixa la capacitat d’embassament, o
quan omplen els seus dipòsits o tancs. Les nuclears, en canvi,
necessiten aquest exercici permanent: la consciència de la seva
inutilitat, la por que provoquen i el descrèdit que arrosseguen, han de
ser compensats amb un simulacre de transparència informativa, i una
contínua exageració de la seva capacitat de crear “ocupació”.

El 6 d’abril de 2013, Ascó 2 va realitzar la seva 21ª recàrrega; el 2 de
novembre del mateix any, Vandellòs 2 va dur a terme la 19ª;i el 6 de
maig de 2014, Ascó 1 va procedir al a 23ª.En els tres casos es va
realitzar la mateixa operació: es van extreure 64 elements combustibles,
dels 157 que hi ha al nucli de cada reactor nuclear, i es van substituir
per un altre s 64 nous.

Un element combustible és, a grans trets, un conjunt de reixetes
metàl·liques en què s’insereixen 264 barres de metall farcides de
pastilles d’òxid d’urani [1]. Aquí, com en altres camps de la indústria
nuclear, l’abundant propaganda va acompanyada de la manca de dades
precises: la quantitat exacta d’urani continguda en una barra (o un
element) combustible és una mica difícil de saber. Aquest anàlisi
parteix de la quantitat més precisa disponible: 450 quilos per element
combustible [2], el que significa que els 64 elements de la recàrrega
contenen 28,8 tones d’òxid d’urani.

Fent un càlcul prudent, es pot considerar que per obtenir aquestes 28,8
tones d’òxid d’urani s’han generat unes 310 tones d’urani empobrit [3],
i aplicant aquest valor a les tres últimes recàrregues, el resultat és
que Ascó i Vandellòs han subministrat 930 tones d’aquest material entre
l’any 2013 i el que portem de 2014.

Considerant tot el combustible recarregat des que va ser connectada a la
xarxa, el funcionament d’Ascó 1 hauria produït unes 7.000 tones d’urani
empobrit;Ascó 2, unes 6.300, i Vandellòs 2, unes 5.500.En total, des de
la posada en funcionament, les tres centrals nuclears que funcionen a
Catalunya haurien subministrat un mínim de 18.800 tones d’urani empobrit
(UE) [4].

Els elements combustibles d’Ascó i Vandellòs provenen de Juzbado, la
factoria que ENUSA (Empresa Nacional del Urani SA) té a Salamanca, però
aquesta empresa només realitza el muntatge dels elements;el combustible
real, les pastilles d’òxid d’urani, es compren a les plantes
d’enriquiment amb les què ENUSA manté relacions comercials.Segons la
informació del Fòrum Nuclear, “(…) pel que fa als serveis
d’enriquiment, es mantenen contractes amb Tenex (Rússia), USEC (USA),
Urenco (UE) i Eurodif (França)” [5].

Aquestes quatre empreses emmagatzemen l’urani empobrit que resulta de la
fabricació del combustible d’Ascó i Vandellòs i el lliuren a altres, una
part d’aquest metall s’utilitza en aplicacions civils [6]per fabricar
contrapesos d’aeronaus, blindatge contra radiacions d’aparells de
radioteràpia i de contenidors de material radioactiu, etc., però la
major part s’empra en la fabricació de blindatges o munició de
penetració de blindatges.En un article anterior s’apuntaven les
terrorífiques característiques d’aquestes armes, i els efectes immediats
i a llarg termini que han deixat en gran part de la població civil, i en
molts dels militars que les han utilitzat a l’Iraq, a Sèrbia, a Bòsnia ,
a la franja de Gaza, l’Afganistan, bé sigui per tret, per accidents, o
per proves [7].

Les connexions de USEC, Urenco i Eurodif amb les empreses que fabriquen
munició d’urani empobrit als Estats Units i el Regne Unit, són
inevitables, ja que compleixen la funció de proveïdors, directament o a
través dels respectius governs. [8] El nexe entre la nuclear civil i les
empreses militars a través de les municions d’urani empobrit és més
directe que l’existent en la fabricació d’armes de destrucció massiva.

Aplicant al combustible nuclear consumit a Catalunya les dades
disponibles per a les diferents classes de munició d’aquest tipus, tenim
que les 310 tones d’urani empobrit (UE) que ha subministrat una sola
recàrrega d’Ascó o Vandellòs permeten fabricar un mínim d’un milió de
projectils de penetració de 30 mil·límetres de calibre (cada un d’ells
porta 280 grams de UE), o bé un mínim de 70.000 projectils de 120
mil·límetres (cadascun porta 4 quilograms de UE) [9]. Aplicant aquests
càlculs al total de recàrregues es pot veure la gravetat del tema.

Continuar generant electricitat amb energia nuclear no és tan sols una
aberració ambiental, sanitària, econòmica i social, també suposa
contribuir a la fabricació d’armes que provoquen mort, patiment i dolor
a centenars de milers de persones i éssers vius.

Tancar com més aviat Ascó, Vandellòs, Almaraz, Trillo i Cofrents, no és
només una qüestió de salut ambiental i humana, de seguretat i prevenció
de catàstrofes, és també un imperatiu ètic i solidari.

*Notes*

[1] El combustible 17×17 MAEF es destina a les centrals d’Ascó I i II,
Vandellòs II i Almaraz I i II (Espanya).Consisteix en un feix de 264
barres combustibles.Aquestes barres estan disposades en una xarxa
quadrada de 17×17 posicions, i estan sustentades per 12 reixetes, sent
dos d’aquestes extremes, sis intermèdies, tres reixetes mescladores
intermèdies (IFM) i una protectora.Les reixetes, juntament amb 24 tubs
guia, un tub d’instrumentació i dos capçals en els extrems formen
l’esquelet estructural del tub combustible.Més detalls
en_http://www.enusa.es/pub/actividad/pwr.html
_

[2] Es tracta de la referència continguda a la pàgina 738 del Nuclear
Engineering Handbook, disponible
parcialmenten_http://books.google.es/books?id=EMy2OyUrqbUC&pg=PR5&vq=fuel+rods&hl=ca&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=fuel%20rods&f=false
_,ja
que l’altra referència, la d’AREVA, és típica de la reticència de la
indústria nuclear a facilitar dades concretes: “A fuel assembly can
contain 200-500 kilograms of Fissile material, depending on the type of
assembly. It consists of rods that contain Fissile material and a metall
frame or ‘skeleton’-generally made ​ ​of a zirconium alloy-that
includesguide thimbles, spacer grids and end Nozzles “. Disponible en
_http://www.areva.com/EN/operations-807/fuel-production-integrated-expertise-from-a-to-z.html
_

[3] La xifra sorgeix de la valoració oficial de l’agència reguladora
nuclear dels Estats Units: “Natural uranium primarily contains two
Isotopes, uranium-238 (U238) (99.3 percent) and U235 (0.7 percent). The
concentration of U235, the readily fissionable Isotope in uranium, needs
to be Increased to between 3 and 5 percent for practical use as a
nuclear fuel.Enrichment plants utilitzeu various means to concentrate
the U235, including gaseous diffusion, gas Centrifuge, or làser
separation enrichment.

The U235 is Increased in a portion of material by decreasing the U235 in
the remainder of the material.For example, if an enrichment facility
processes 1,000 kilograms (kg) of natural uranium to raise the U235
concentration from 0.7 percent to 5 percent, the facility would produeix
85 kg of enriched uranium and 915 kg of depleted uranium.The amount of
U235 in the bulk of the material decreases, or is depleted, to a
concentration of 0.3 percent.Uranium with a concentration of U235 below
that of natural uranium (0.7 percent) is called depleteduranium”.
Véase:_http://www.nrc.gov/materials/fuel-cycle-fac/ur-deconversion/faq-depleted-ur-decon.html
_

[4] Tots aquests valors estan calculats a la baixa.Encara que el nombre
d’elements combustibles de cada recàrrega és habitualment de 64 (els
comunicats de les empreses elèctriques solen esmentar la renovació d
‘”un terç” del combustible existent en cada reactor, encara que les
xifres no quadrin), el fet és que es produeixen recàrregues superiors
(per exemple, 73 elements en la vintena recàrrega d’Ascó 1, o 68 en la
17a i 16a recàrregues d’Ascó 2 i Vandellòs 2, respectivament) i
inferiors (56 elements en la 20a recàrrega d’Ascó 2, o 61 en la 17a de
Vandellòs 2). Per això s’ha mantingut el valor de 64 com a constant i
s’han reduït els volums de UE generat. La idea és que el / la lector / a
conegui el fet que una cosa tan aparentment “innocent” com fabricar
electricitat té, en el cas de l’energia nuclear, una implicació militar
directa.

[5] Apartat de “consultes a l’expert” i pregunta 122 del document
“Qüestions sobre l’energia” del web. _http://www.foronuclear.org/
_
.

[6] Vegeu _www.who.int / ionizing_radiation / pub_meet / a /
DU_Spanish.pdf
_
[7] Cal fer constar que l’ús d’urani empobrit en contrapès d’avions és
un exemple de com una aplicació civil pot ser font de contaminació
radioactiva en cas d’accident aeri. Sobre les conseqüències
militarsveure_http://mientrastanto.org/boletin-125/notas/la-energia-nuclear-civil-tan-peligrosa-como-la-militar-1
_.Per
a més detalls relacionats amb la població civil, i els militars exposats
a la radiació que dispersen les municions de
UE,veure_http://www.savewarchildren.org/exhibitPictures.html
_,_http://www.projectcensored.org/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civilians/
_o_http://www.informationclearinghouse.info/article9322.htm
_,entre
moltes referències.

[8] Els 17 països que es consideren posseïdors d’arsenals amb munició
d’urani empobrit són Estats Units, Regne Unit, França, Rússia, Grècia,
Turquia, Israel, Aràbia Saudita, Bahrain, Oman, Egipte, Kuwait,
Pakistan, Tailàndia, Xina , Índia i Taiwan.Es considera que la majoria
l’han obtingut del comerç internacional, i altres, com França, Rússia,
Pakistan i l’Índia, l’han fabricat per compte
propi.Vegeu_http://www.sourcewatch.org/index.php/Depleted_Uranium
_.Les
empreses considerades fabricants, dins de l’opacitat i la desinformació
habituals en aquest camp, són Alliant Techsystems Corporation (ATK),
General Dynamics, BAE Systems (British Aerospace, Bae), Royal Ordnance
Defence i SICN (100% COGEMA), Aerojet Ordnance Co, Aerojet Ordnance
Tennessee, Martin Marietta Energy Systems, Mason and Hanger National
Manufacturing Co, Primex Technologies Inc (abans Olin Ordnance Co),
Starmet Corp (abans Nuclear MetalsInc.). Véase
_http://www.wise-uranium.org/dfac.html#AMMFAB
_
y _http://www.bandepleteduranium.org/en/uranium-weapon-manufacturers
_
.

[9] Usant els valors mínims de les dues fonts “(…) The DU content in
various ammunition is 180 g in 20 mm projectiles, 200 g in 25 mm
lacions, 280 g in 30 mm, 3.5 kg in 105 mm, and 4.5 kg in 120 mm
penetrators (…) “, en http://en.wikipedia.org/wiki/Depleted_uranium,
o” (…) the A10 ‘Warthog’.It is armed with a 30mm Gatling gun that can
fire 3900 rounds per minute, one in six of which is an explosive
incendiary, while the other five contain a 300g DU Penetrator.(…) The
other major acknowledged DU Munition was the 120-mm tank round, which
contains about 4 kg of solid DU “,
en_http://www.wandsworth-stopwar.org.uk/du/weaponcomm.htm
_.

Miguel Muñiz és membre de Tanquem Les Nuclears – 100% EER, i manté la
pàgina de divulgació energètica_http://www.sirenovablesnuclearno.org/
_

_http://www.mientrastanto.org/boletin-126/notas/la-energia-nuclear-civil-tan-peligrosa-como-la-militar-2
_
correu
IMPORTANTE: MANIFIESTO “ÚLTIMA LLAMADA”
*

PARA FIRMAR
*

*Aportación militar de las nucleares de Catalunya*

Las recargas de combustible nuclear gozan de abundante publicidad en los
medios del “lobby” nuclear, y en los territorios donde se hallan las
centrales.

El procedimiento habitual consiste en un breve comunicado, redactado por
las empresas, que informa de los plazos de recarga, las principales
operaciones que implican, y el volumen de trabajo asociado al
procedimiento; el comunicado se distribuye, con pequeñas variaciones de
estilo, por los canales habituales del “lobby”, y se reproduce en los
medios regionales y locales.

No está de más señalar que esta rutina propagandística, típica de la
industria nuclear, es algo atípico en la industria energética del país;
resultaría ridículo que las centrales hidráulicas, o las térmicas de
gas, fuel o carbón, que cubrieron más de la mitad del consumo eléctrico
de 2013 según informe de Red Eléctrica Española, informasen a los medios
cada vez que sube o baja la capacidad de embalse, o cuando rellenan sus
depósitos o tanques. Las nucleares, en cambio, necesitan ese ejercicio
permanente: la consciencia de su inutilidad, el miedo que provocan y el
descrédito que arrastran, deben ser compensados con un simulacro de
transparencia informativa, y una continua exageración de su capacidad de
crear “ocupación”.

El 6 de abril de 2013, Ascó 2 realizó su 21ª recarga; el 2 de noviembre
del mismo año, Vandellós 2 llevó a cabo la 19ª; y el 6 de mayo de 2014,
Ascó 1 procedió a la 23ª. En los tres casos se realizó la misma
operación: se extrajeron 64 elementos combustibles, de los 157 que hay
en el núcleo de cada reactor nuclear, y se sustituyeron por otros 64 nuevos.

Un elemento combustible es, a grandes rasgos, un conjunto de rejillas
metálicas en las que se insertan 264 barras de metal rellenas de
pastillas de óxido de uranio [1]. Aquí, como en otros campos de la
industria nuclear, la abundante propaganda va acompañada de la falta de
datos precisos: la cantidad exacta de uranio contenida en una barra (o
un elemento) combustible es algo difícil de saber. Este análisis parte
de la cantidad más precisa disponible: 450 kilos por elemento
combustible [2], lo que significa que los 64 elementos de la recarga
contienen 28,8 toneladas de óxido de uranio.

Haciendo un cálculo prudente, se puede considerar que para obtener esas
28,8 toneladas de óxido de uranio se han generado unas 310 toneladas de
uranio empobrecido [3], y aplicando este valor a las tres últimas
recargas, el resultado es que Ascó y Vandellós han suministrado 930
toneladas de dicho material entre el año 2013 y lo que llevamos de 2014.

Considerando todo el combustible recargado desde que fue conectada a la
red, el funcionamiento de Ascó 1 habría producido unas 7.000 toneladas
de uranio empobrecido; Ascó 2, unas 6.300, y Vandellós 2, unas 5.500. En
total, desde su puesta en funcionamiento, las tres centrales nucleares
que funcionan en Catalunya habrían suministrado un mínimo de 18.800
toneladas de uranio empobrecido (UE) [4].

Los elementos combustibles de Ascó y Vandellós provienen de Juzbado, la
factoría que ENUSA (Empresa Nacional del Uranio S. A.) tiene en
Salamanca, pero esta empresa tan solo realiza el montaje de los
elementos; el combustible real, las pastillas de óxido de uranio, se
compran a las plantas de enriquecimiento con las que ENUSA mantiene
relaciones comerciales. Según la información del Foro Nuclear, “(…) en
lo que respecta a los servicios de enriquecimiento, se mantienen
contratos con Tenex (Rusia), USEC (USA), Urenco (UE) y Eurodif
(Francia)” [5].

Esas cuatro empresas almacenan el uranio empobrecido que resulta de la
fabricación del combustible de Ascó y Vandellòs y lo entregan a otras,
una parte de dicho metal se utiliza en aplicaciones civiles [6] para
fabricar contrapesos de aeronaves, blindaje contra radiaciones de
aparatos de radioterapia y de contenedores de material radiactivo, etc.,
pero la mayor parte se emplea en la fabricación de blindajes o munición
de penetración de blindajes. En un artículo anterior se apuntaban las
terroríficas características de dichas armas, y los efectos inmediatos y
a largo plazo que han dejado en gran parte de la población civil, y en
muchos de los militares que las han utilizado en Irak, en Serbia, en
Bosnia, en la franja de Gaza o en Afganistán, bien sea por disparo, por
accidentes, o porpruebas [7].

Las conexiones de USEC, Urenco y Eurodif con las empresas que fabrican
munición de uranio empobrecido en los Estados Unidos y el Reino Unido,
son inevitables, ya que cumplen la función de proveedores, directamente
o a través de los respectivos gobiernos [8]. El nexo entre la nuclear
civil y las empresas militares a través de las municiones de uranio
empobrecido resulta más directo que el existente en la fabricación de
armas de destrucción masiva.

Aplicando al combustible nuclear consumido en Catalunya los datos
disponibles para las diferentes clases de munición de ese tipo,
tendríamos que las 310 toneladas de uranio empobrecido (UE) que ha
suministrado una sola recarga de Ascó o Vandellós permiten fabricar un
mínimo de un millón de proyectiles de penetración de 30 milímetros de
calibre (cada uno de ellos lleva 280 gramos de UE), o bien un mínimo de
70.000 proyectiles de 120 milímetros (cada uno lleva 4 kilogramos de UE)
[9]. Aplicando estos cálculos al total de recargas se puede ver la
gravedad del tema.

Continuar generando electricidad con energía nuclear no es tan solo una
aberración ambiental, sanitaria, económica y social, también supone
contribuir a la fabricación de armas que provocan muerte, sufrimiento y
dolor a cientos de miles de personas y seres vivos.

Cerrar cuanto antes Ascó, Vandellós, Almaraz, Trillo y Cofrents, no es
solo una cuestión de salud ambiental y humana, de seguridad y prevención
de catástrofes, es también un imperativo ético y solidario.

*Notas*

[1] El combustible 17×17 MAEF se destina a las centrales de Ascó I y II,
Vandellós II y Almaraz I y II (España). Consiste en un haz de 264 barras
combustibles. Estas barras están dispuestas en una red cuadrada de 17×17
posiciones, y están sustentadas por 12 rejillas, siendo dos de éstas
extremas, seis intermedias, tres rejillas mezcladoras intermedias (IFM)
y una protectora. Las rejillas, junto con 24 tubos guía, un tubo de
instrumentación y dos cabezales en los extremos forman el esqueleto
estructural del tubo combustible. Más detalles en
_http://www.enusa.es/pub/actividad/pwr.html_

[2] Se trata de la referencia contenida en la página 738 del Nuclear
Engineering Handbook, disponible parcialmente en
_http://books.google.es/books?id=EMy2OyUrqbUC&pg=PR5&vq=fuel+rods&hl=ca&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=fuel%20rods&f=false_
, ya que la otra referencia, la de AREVA, es típica de la reticencia de
la industria nuclear a facilitar datos concretos: “A fuel assembly can
contain 200-500 kilograms of fissile material, depending on the type of
assembly. It consists of rods that contain fissile material and a metal
frame or ‘skeleton’—generally made of a zirconium alloy—that includes
guide thimbles, spacer grids and end nozzles”. Disponible en
_http://www.areva.com/EN/operations-807/fuel-production-integrated-expertise-from-a-to-z.html_
[3] La cifra surge de la valoración oficial de la agencia reguladora
nuclear de los Estados Unidos: “Natural uranium primarily contains two
isotopes, uranium-238 (U238) (99.3 percent) and U235 (0.7 percent). The
concentration of U235, the readily fissionable isotope in uranium, needs
to be increased to between 3 and 5 percent for practical use as a
nuclear fuel. Enrichment plants use various means to concentrate the
U235, including gaseous diffusion, gas centrifuge, or laser separation
enrichment.

The U235 is increased in a portion of material by decreasing the U235 in
the remainder of the material. For example, if an enrichment facility
processes 1,000 kilograms (kg) of natural uranium to raise the U235
concentration from 0.7 percent to 5 percent, the facility would produce
85 kg of enriched uranium and 915 kg of depleted uranium. The amount of
U235 in the bulk of the material decreases, or is depleted, to a
concentration of 0.3 percent. Uranium with a concentration of U235 below
that of natural uranium (0.7 percent) is called depleted uranium”.
Véase:
_http://www.nrc.gov/materials/fuel-cycle-fac/ur-deconversion/faq-depleted-ur-decon.html_
[4] Todos estos valores están calculados a la baja. Aunque el número de
elementos combustibles de cada recarga es habitualmente de 64 (los
comunicados de las empresas eléctricas suelen mencionar la renovación de
“un tercio” del combustible existente en cada reactor, aunque las cifras
no cuadren), el hecho es que se producen recargas superiores (por
ejemplo, 73 elementos en la vigésima recarga de Ascó 1, o 68 en la 17ª y
16ª recargas de Ascó 2 y Vandellós 2, respectivamente) e inferiores (56
elementos en la 20ª recarga de Ascó 2, o 61 en la 17ª de Vandellós 2).
Por ello se ha mantenido el valor de 64 como constante y se han reducido
los volúmenes de UE generado. La idea es que el/la lector/a conozca el
hecho de que algo tan aparentemente “inocente” como fabricar
electricidad tiene, en el caso de la energía nuclear, una implicación
militar directa.

[5] Apartado de “consultas al experto” y pregunta 122 del documento
“Cuestiones sobre la energía” de la web. _http://www.foronuclear.org/_ .

[6] Véase _www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/en/DU_Spanish.pdf
_

[7] Es necesario hacer constar que el uso de uranio empobrecido en
contrapeso de aviones es un ejemplo de cómo una aplicación civil puede
ser fuente de contaminación radioactiva en caso de accidente aéreo.
Sobre las consecuencias militares véase
_http://mientrastanto.org/boletin-125/notas/la-energia-nuclear-civil-tan-peligrosa-como-la-militar-1_
. Para más detalles relacionados con la población civil, y los militares
expuestos a la radiación que dispersan las municiones de UE, véase
_http://www.savewarchildren.org/exhibitPictures.html_ ,
_http://www.projectcensored.org/4-high-uranium-levels-found-in-troops-and-civilians/_
o _http://www.informationclearinghouse.info/article9322.htm_ , entre
otras muchas referencias.

[8] Los 17 países que se consideran poseedores de arsenales con munición
de uranio empobrecido son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia,
Grecia, Turquía, Israel, Arabia Saudita, Bahrein, Omán, Egipto, Kuwait,
Pakistán, Tailandia, China, India y Taiwán. Se considera que la mayoría
la han obtenido del comercio internacional, y otros, como Francia,
Rusia, Pakistán y la India, la han fabricado por cuenta propia. Véase
_http://www.sourcewatch.org/index.php/Depleted_Uranium_ . Las empresas
consideradas fabricantes, dentro de la opacidad y la desinformación
habituales en este campo, son Alliant Techsystems Corporation (ATK),
General Dynamics, BAE Systems (British Aerospace, BAe), Royal Ordnance
Defence y SICN (100% COGEMA), Aerojet Ordnance Co., Aerojet Ordnance
Tennessee, Martin Marietta Energy Systems, Mason and Hanger National
Manufacturing Co, Primex Technologies Inc. (antes Olin Ordnance Co.),
Starmet Corp. (antes Nuclear Metals Inc.). Véase
_http://www.wise-uranium.org/dfac.html#AMMFAB_ y
_http://www.bandepleteduranium.org/en/uranium-weapon-manufacturers_ .

[9] Usando los valores mínimos de las dos fuentes “(…) The DU content in
various ammunition is 180 g in 20 mm projectiles, 200 g in 25 mm ones,
280 g in 30 mm, 3.5 kg in 105 mm, and 4.5 kg in 120 mm penetrators (…)”,
en http://en.wikipedia.org/wiki/Depleted_uranium, o “ (…) the A10
‘Warthog’. It is armed with a 30mm Gatling gun that can fire 3900 rounds
per minute, one in six of which is an explosive incendiary, while the
other five contain a 300g DU penetrator. (…) the other major
acknowledged DU munition was the 120-mm tank round, which contains about
4 kg of solid DU”, en
_http://www.wandsworth-stopwar.org.uk/du/weaponcomm.htm_.

Miguel Muñiz, miembro de Tanquem Les Nuclears – 100% EER, mantiene la
página de divulgación energética _http://www.sirenovablesnuclearno.org/_

_http://www.mientrastanto.org/boletin-126/notas/la-energia-nuclear-civil-tan-peligrosa-como-la-militar-2_

tlnlogoverdpetit.gif

FontFuente: sirenovablesnuclearno@pangea.org

Comentaris tancats a Aportació militar de les nuclears de Catalunya / Aportación militar de las nucleares d e Catalunya

[Colombia] ELN Revista Insurreción Nro. 432

/– Revista Insurreción //N° 432 –/_//_
_/Julio 2014/_
_*INDICE:*_

*Ambiente de Paz y Acciones Militares Revista Insurrección *

*Nueva Carta del Clamor Social por la PazClamor Social por la Paz *

*ANIVERSARIO 50 DEL ELN: Los Sueños de un PuebloComandante Pablo
Beltrán*
*En Pie los Presos Políticos de Cúcuta **Colectivo Alirio de Jesús
Pedraza Becerra *
*¿Por Qué NO se Condena a Álvaro Uribe Vélez? Cesar Flórez González *

*Fútbol, Mucho má* *s que*
*una Pasión* *J. Velasco*

*Un Monstruo en Irak* *Armando / Departamento Ideológico*

*
*
—————————————————————————————-(
Para desuscribirse de esta lista de noticias envié un mensaje en blanco
a colombia-unsubscribe@eln-voces.com Recibirá un mensaje de respuesta
automáticamente del
servidor.)—————————————————————————————-
_*Ambiente de Paz y Acciones Militares*__*
*_*
_Revista Insurrección _*
*
Mantenemos la voluntad de paz que anunciamos públicamente el pasado 10
de junio, en el Comunicado conjunto firmado con el gobierno de Santos,
en el que hicimos “un llamado al pueblo colombiano para que se una al
propósito común de lograr el fin del conflicto y construir un país en
paz y equidad”.

Mientras se pacta el fin del conflicto armado y se construye la paz y la
equidad, lo mejor es crear desde ya un ambiente de paz, que beneficie
ante todo a la sociedad colombiana, propósito que es responsabilidad de
las dos Partes.

Esta propuesta de crear un clima de paz inmediato, pasa por acordar un
cese al fuego y a las hostilidades, que sea verificable por organismos
independientes. Al régimen no le interesa crear éste clima de paz, por
esto de entrada lo descartó como tema de diálogo en la mesa de
exploración, que estamos desarrollando.

El régimen en su diseño de pacificación contempla intensificar las
operaciones militares contra la insurgencia, como presión para obtener
en la mesa de conversaciones una negociación favorable a sus intereses,
por esto rechaza la posibilidad de pactar un cese bilateral.

En cumplimiento de su plan de ofensiva, las fuerzas militares,
paramilitares y policiales del Estado desarrollan en este momento
operaciones punitivas en contra de la mayoría de zonas de influencia
revolucionaria, entre ellas, Arauca, el Catatumbo y la región del Pacífico.

En varias zonas del Chocó, la Fuerza de tarea Titán desembarcó tropas en
zonas internas, en refuerzo a fumigaciones demenciales hechas entre el
30 de mayo y el 15 de junio, que arrasaron cultivos que proveen el
alimento de la gente, afectaron animales domésticos, envenenaron
poblados enteros y sus fuentes de agua. Al mismo tiempo las tropas del
gobierno en el Alto Andágueda realizaron detenciones masivas y
arbitrarias de líderes nativos. En la zona del río Baudó, a la salida
del ejército gubernamental dejaron instalados numerosos grupos
paramilitares. Toda esta agresión generó una crisis humanitaria, que se
buscó denunciar con el Paro armado realizado, mientras se adelantaba la
segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En el nororiente del país, en las provincias de Ocaña y el Catatumbo,
desde el mes de junio las fuerzas militares incursionan contra zonas
campesinas, bloqueando vías de acceso, capturan activistas sociales,
presionan el desplazamiento de las comunidades y amenazan a los líderes
de los recientes paros agrarios. Bandas mafiosas como los Rastrojos,
guían las tropas del gobierno. En respuesta a esta operación es que las
guerrillas hemos realizado varios ataques y sabotajes en los últimos días.

También en la frontera con Venezuela en los llanos de Arauca y Casanare,
se vive la intensificación permanente de los operativos militares del
gobierno, para garantizar el saqueo que realizan las multinacionales.
Las organizaciones populares de estos departamentos temen que la
arremetida militar se ensañe contra los líderes agrarios, como ocurrió
el 5 de agosto de 2004, cuando el ejército masacró en Caño Seco a los
principales dirigentes sociales y el propio vicepresidente de la
república, justificó este crimen, como una acción de guerra, en que
“fueron dados de baja varios guerrilleros del ELN”.

La opinión conoce informes periodísticos sobre los ataques que hicimos
el 29 y 30 de junio, contra el campo petrolero principal de Caño Limón y
la subestación de bombeo de Banadías, propiedad de la multinacional
Occidental Petroleum. Realizados ambos a plena luz del día, contra las
instalaciones más fortificadas de Arauca, custodiadas por ejército,
policía y asesores militares de los Estados Unidos. En el ataque a Caño
Limón quedó destruida la válvula principal de distribución de petróleo,
un machín extractor de crudo, un sector de tubería de interconexión y
varios tanques de almacenamiento. También se voló el oleoducto Bicentenario.

Todas estas instalaciones petroleras son verdaderos búnkeres, dotadas
con las últimas tecnologías de seguridad de los gringos. Como les da
vergüenza reconocer que estos fortines militares fueron penetrados por
nuestros comandos, causando daños cuantiosos, entonces hacen un
escándalo mediático, para presentar nuestras acciones como si fueran en
contra de la población civil.

El régimen presenta como legítimas sus planes de bombardeos y
fumigaciones indiscriminadas, sus operativos de tierra arrasada, encubre
las agresiones de sus paramilitares, destinadas a afectar la población y
causar el destierro masivo, mientras que todas las acciones de la
guerrilla contra las tropas estatales y su infraestructura las muestra
como “actos terroristas”.

Distintos sectores de la sociedad colombiana y de la comunidad
internacional se manifiestan a favor de crear un clima de paz, mientras
se realizan los diálogos entre el gobierno y las guerrillas. En su
última carta del 19 de junio, la plataforma Clamor Social por la Paz, dice:

“Para aumentar el consenso social en torno a la solución por la vía del
diálogo, consideramos fundamental el cese bilateral del fuego y de las
hostilidades, cuyos primeros pasos pueden ser acuerdos especiales sobre
desminado, corredores humanitarios, respeto a las comunidades de paz y
cese de todo tipo de acciones que afecten a la población civil. En este
sentido reclamamos al Gobierno, mayor coherencia entre la oferta de paz
y la conducción de la guerra”.

Un gobierno democrático es del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.
Ojala el presidente Santos escuche el clamor popular y cumpla sus
compromisos electorales, para concretar los cambios que necesita la paz.

**
————————————————————–
Compartir Articulo —-Subir——

————————————————————-
*
_*
Nueva Carta del Clamor Social por la Paz
*_
_*Clamor Social por la Paz*_
*
Bogotá D.C., 19 de junio de 2014
Sr.

Juan Manuel Santos Calderón

Presidente de la República
Sr.

Rodrigo Londoño Echeverry

Estado Mayor

FARC-EP
Sr.

Nicolás Rodríguez Bautista

Comando Central Ejército de Liberación Nacional
Y a la sociedad colombiana.
Señor Presidente, señores comandantes, pueblo de Colombia.

Sr. Presidente de la República, Usted ha sido reelecto porque se ha
comprometido a concluir por la vía de la negociación el conflicto armado
con las insurgencias y porque ha ofrecido una paz con justicia social
con profundas reformas, que lleven a la ampliación de la democracia, la
plena vigencia de los derechos humanos, y las garantías para que todas
las voces del mundo social y político nos podamos expresar. Objetivos
por los que nos hemos integrado en el Clamor Social por la Paz.

El mandato ciudadano por la paz que se expresó en las elecciones del 15
de junio, gracias al apoyo de muchas fuerzas sociales y políticas, de la
sociedad civil organizada, demanda reformas estructurales que permitan
superar las causas del conflicto armado y de otros múltiples factores de
violencia. Este mandato debe ser el corazón y la fuerza de un nuevo
contrato social por la transformación de Colombia, con una amplia y
decisiva participación ciudadana para refrendar los acuerdos y para
garantizar su cumplimiento.

Para lograrlo, el nuevo plan de desarrollo debe ser el de la
construcción de la paz con justicia social. Un modelo económico que
tiene sumida en la pobreza a millones de colombianas y colombianos, no
es un modelo para la paz; una doctrina militar que considera a la
ciudadanía como enemiga, no es una doctrina para la paz; un gasto
militar desmesurado, que utiliza recursos que deberían estar destinados
a la educación, el empleo y la salud es un obstáculo para la paz; la
represión contra la movilización social y sus justas demandas es la
respuesta equivocada a un anhelo de paz; y los odiosos privilegios para
una pequeña élite, sin garantías para la participación popular, son
condiciones contrarias a la paz.

Es preciso afianzar la política pública de paz dándole el carácter de
Paz de Estado que congregue el mayor número de voluntades y aproxime a
las fuerzas aún no concordantes con este propósito nacional. El Consejo
Nacional de Paz que pronto se reunirá podrá contribuir eficazmente al
consenso y la convergencia de fuerzas sociales, políticas e
institucionales para volcar el país hacia la paz.

Para aumentar el consenso social en torno a la solución por la vía del
diálogo, consideramos fundamental el cese bilateral del fuego y de las
hostilidades, cuyos primeros pasos pueden ser acuerdos especiales sobre
desminado, corredores humanitarios, respeto a las comunidades de paz y
cese de todo tipo de acciones que afecten a la población civil.

En este sentido reclamamos al Gobierno, mayor coherencia entre la oferta
de paz y la conducción de la guerra. Se requiere la conducción de las
FFAA y de Policía por los senderos de la reconciliación y de la paz.

Queremos destacar los avances del proceso de diálogo entre las FARC y el
Gobierno, especialmente el acuerdo sobre los derechos de las víctimas y
el compromiso de las partes de que no habrá “intercambio de
impunidades”. La convocatoria de las víctimas del conflicto a los foros
preparatorios y a las mesas de negociación para que sus propuestas de
justicia transicional y respeto de sus derechos se garanticen en el
contenido y desarrollo de los acuerdos es un avance significativo que
debe ser acompañado de celeridad en las negociaciones.

Destacamos el anuncio ELN-Gobierno nacional sobre el desarrollo de un
diálogo exploratorio y sus coincidencias en el tema de víctimas y
participación ciudadana. Demandamos a las partes rapidez en la
instalación de la mesa de negociación. Clamor Social por la Paz
continuará acompañando de manera decidida este proceso, así como el que
se adelanta en La Habana, y agradece la respuesta del comandante Nicolás
Rodríguez Bautista del ELN a nuestros pronunciamientos públicos.

Cuenten Sr. Presidente y señores comandantes con Clamor Social por la
Paz para seguir respaldando los actuales escenarios de negociación,
trabajando por un cierre definitivo del conflicto armado, contribuyendo
a la pedagogía y empoderamiento ciudadano para respaldar este proceso, e
impulsar las reformas y garantías que se necesitan para que el nuevo
país sea el que soñamos y necesitamos.
Clamor Social por la Paz
**
*
*————————————————————-
Compartir Articulo
—-Subir—–
————————————————————-
*
*
_ANIVERSARIO 50 DEL ELN: Los Sueños de un Pueblo_*
_*
Comandante Pablo Beltrán*_
*

_
_En la provincia Comunera, en el centro de Santander, se encuentra
Simacota, un pequeño poblado, en donde el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) apareció públicamente, por primera vez el 7 de enero de 1965.

Allí los primeros elenos, los fundadores del ELN, se tomaron a plomo el
puesto de policía y combatieron con los refuerzos, que el batallón del
ejército del gobierno, envió desde la vecina ciudad de El Socorro.

En Bogotá comenzaron a llamar a ésta, como “la guerrilla de Simacota”,
para diferenciarla de las guerrillas del sur del país, las que resistían
una feroz arremetida militar en su contra, desde hacía más de 7 meses.
Es en ésta resistencia en el sur de Colombia, que nacieron las FARC.

Muchos vieron el ataque de Simacota, como un hecho solidario con las
guerrillas del sur y en realidad así lo fue, pero en esencia el
surgimiento del ELN fue sobretodo un grito rebelde por la liberación
nacional y social, de unos guerreros, que veían en la lucha armada
revolucionaria, un camino, para que el pueblo tenga el poder y pueda
hacer realidad sus sueños de dignidad para las mayorías nacionales.

Meses después comenzó a circular de mano en mano, por toda Colombia, una
hoja escrita a máquina, conocida como el Programa de Simacota, en el que
se decía por cuáles cambios lucha el ELN. Éste programa de 12 puntos,
dice así:

_1 _ Instaurar un gobierno democrático popular.

_2 _ Hacer una revolución agraria.

_3_ Desarrollo económico, basado en la industria nacional, que
beneficie al pueblo y al interés colectivo.

_4_ Reforma urbana y plan de vivienda popular.

_5_ Crear un sistema popular de crédito.

_6_ Organizar un plan nacional de salud pública.

_7_ Elaborar un plan vial y de transporte.

_8_ Reforma educacional y fomento de la cultura nacional.

_9_ Respeto a los pueblos indígenas y articulación a la vida
nacional.

_10_ Libertad de pensamiento, de culto y superación de las
discriminaciones.

_11_ Política exterior independiente y defensa de la paz mundial.

_12_ Formar un ejército popular permanente, que defienda los
intereses patrióticos y no sea instrumento de represión contra ningún
pueblo del mundo.

Como puede verse, los propósitos que dieron lugar a nuestro alzamiento
en armas, siguen vigentes. Prueba de ello es la aguda crisis que hoy
sufre Colombia, 50 años después de haber nacido las guerrillas de las
FARC y el ELN.

Nos lo enseñó Camilo, el cura guerrillero, que la solución está en que
las mayorías tengan el poder, para que puedan hacer realidad sus sueños
de dignidad humana e independencia nacional. Y es la minoría dominante,
la que debe decidir, de qué forma le entrega el poder, si a las buenas o
a las malas.

La virtud de los revolucionarios es estar siempre junto al pueblo y al
servicio de sus intereses históricos, en esta tarea hemos estado las
guerrillas, durante medio siglo, y estamos dispuestos a estarlo, todo el
tiempo que sea necesario.

Nuestra labor es mantener vivo el sueño de cambio dentro del pueblo y
animar sus esperanzas de liberación, a ello dedicamos la vida, en una
entrega total, que es necesaria para avanzar tras objetivos tan nobles,
como grandes.
**
————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-
*
_*
En Pie los Presos Políticos de Cúcuta
*__*
Colectivo Alirio de Jesús Pedraza Becerra *_
*
Para nosotros los militantes del E.L.N, es motivo de gran orgullo, poder
celebrar los 50 años de lucha y resistencia, de la mano de tan digna
organización; que ha evolucionado a través de este tiempo, junto a las
exigencias de todo tipo que demanda el dinamismo de las diferentes
épocas en que evoluciona nuestro planeta.

Y que este medio siglo ha sido tan diverso en cuanto a las modalidades
de opresión que han presentado el poder oligárquico y el aparato militar
tanto del régimen, como del imperio, que nos ha obligado a
perfeccionarnos en todos los campos de la lucha, para adaptarnos a las
misma, y seguir presentándonos como una opción de cambio y apoyo a los
diferentes sectores marginados y oprimidos.

Cientos de compañeros comprometidos con la liberación nacional y social
del pueblo, vivimos confinados en las mazmorras del régimen, soportando
humillaciones durante varios años, pero con la mente fija en el proceso
revolucionario, jalonando a nuestros compañeros de prisión, dando la
lucha contra los medios permisibles en esta situación.

También, algunos que nos acompañaron por años, les faltó fuerza para
resistir y sucumbieron, convirtiéndose en peligrosos enemigos,
traicionando esta noble causa revolucionaria.

Nosotros los presos políticos de la cárcel de Cúcuta, hemos mantenido
nuestra mentalidad revolucionaria, luchando permanentemente, exigiendo
por todos los medios la reivindicación de nuestros derechos al enemigo,
abriendo caminos de acción y compromiso, porque la meta es la
realización de los sueños e ideales que nos enseñaron nuestros maestros.

Maestros como Camilo Torres Restrepo, que nos dejó un legado imborrable,
cimentando raíces profundas, fuertes y vigentes en los compromisos con
la lucha armada, tendiente a concientizar a toda una generación oprimida
por la oligarquía criolla, que ha aprovechado los últimos cincuenta años
de guerra contra el pueblo para establecer condiciones óptimas y poder
incrementar beneficios a favor de sus empresas trasnacionales para
apropiarse de la mayor parte del ingreso nacional.

Es necesario recordar permanentemente los sueños de libertad que nos
enseñó nuestro comandante Manuel Pérez Martínez. Con su ideología pura,
real e inamovible, durante largos años sin ceder un solo paso a las
sucias estrategias que los mandatarios neoliberales de turno quisieron
establecer para fraccionar el espíritu de lucha de nuestros combatientes.

Por qué dejarnos engañar ante quimeras que nos muestra el régimen desde
nuestro encierro, si sabemos que nuestro cuerpo es el que está preso,
mas nuestra mente siempre será libre para soñar con una verdadera
justicia social, que muy pronto se verá reflejada en una realidad que
ganaremos con nuestra lucha, pudiendo dar parte de victoria a nuestro
comandante Manuel, que sus sueños serán realidad con fuerza y
resistencia armada.

Comandante Gabino, los presos políticos de la cárcel de Cúcuta, nos
identificamos plenamente con la causa revolucionaria, manteniendo firme
las raíces del proceso que con toda entrega nos dejaron nuestros
antecesores, y cifrando todas nuestras esperanzas en su fortaleza de
carácter que nos ha demostrado con el trascurrir de los años, en que ha
mantenido un liderazgo firme y noble, sin ceder un solo paso al enemigo,
sin ceder un solo paso al enemigo que con mucha frialdad y engaños está
sumiendo a nuestro país en la más profunda miseria, explotación y
desigualdad, entregándosela al imperio.

Es por eso, que el Colectivo Alirio de Jesús Pedraza Becerra nos
vinculamos a tan grande celebración y nos seguimos manteniendo en pie de
lucha.
***

————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-

**
_*

¿Por Qué NO se Condena a Álvaro Uribe Vélez?
*_*_
_*_*Cesar Flórez González*_
*

“Desde mucho antes de la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia
de la República de Colombia en el 2002, ya este siniestro personaje era
conocido en el mundo del hampa criolla, como testaferro de Pablo
Escobar, jefe del Cartel de Medellín. Mientras fue director de la
Aeronáutica Civil, favoreció a los carteles de la droga, facilitándoles
licencias de navegación aérea, para el transporte de centenares de
toneladas de estupefacientes; por estas actividades el Departamento de
lucha Antidrogas de los Estados (DEA), lo clasifica en el puesto 82 de
su lista de narcotraficantes colombianos.
_Gobierno para los nuevos ricos
_
Durante sus dos mandatos (2002-2010), las mafias controlaron todos los
espacios de la administración pública, se generalizaron los escándalos
por corrupción en todos los ministerios, entre ellos en el de salud con
el monopolio de las Empresa prestadoras de salud (EPS) que Uribe les
entregó, al igual que los contratos de recolección de basura del
Distrito Capital de Bogotá, jugoso negocio de 1.800 millones de dólares.

En la agencia de inteligencia estatal (DAS), los escándalos y crímenes
de Estado los encabezaron Álvaro Noguera y Miguel Narváez, quienes
colocaron al DAS al pleno servicio del narco paramilitarismo; al igual
que María del Pilar Hurtado enjuiciada por intercepciones ilegales a
políticos opositores a Uribe.

La condena reciente al ex ministro de agricultura A. F. Arias, ratifica
el rechazo que hace la sociedad colombiana, a esta facción de extrema
derecha, por usar dineros públicos para enriquecer aún más, a los
grandes propietarios rurales. Hechos de corrupción similares a los que
realizaron los seguidores de Uribe en la Dirección de impuestos
nacionales (DIAN), protagonizados por Néstor Díaz, su ex director.
Delitos semejantes también perpetraron en el Instituto de tierras (Incoder).
_El terror de Estado para silenciar_

Los 8 años de la era de Uribe significaron el empeoramiento de la crisis
humanitaria, que sufre el pueblo colombiano.

De más de 5,5 millones de desplazados por la violencia institucional,
sólo en su mandato fueron desterrados 1,33 millones de colombianos, de
los cuales, 1.146 fueron indígenas, solamente en su último año de
gobierno. También desplazó en el 2011 a 280.041 campesinos, indígenas y
afro descendientes.

Una vez desplazaron a la gente vino el despojo de sus tierras, que se
calcula en más de 5,5 millones de hectáreas, de las cuales 1,6 millones
hectáreas fueron arrebatadas durante estos 8 años.

De los 250 mil desaparecidos ocurridos entre 1990 y 2010, 100 mil de
ellos se produjeron en los 8 años de su mandato.

Investigados durante el gobierno de Uribe, están 1.400 ejecuciones
extrajudiciales, más de 3 mil asesinatos de civiles presentados como
bajas a la guerrilla (falsos positivos), asesinados 1.400 indígenas, 3
mil víctimas encontradas hasta el momento en fosas comunes. Perpetraron
3.500 masacres, asesinaron a 934 sindicalistas y desaparecieron a 66; y
quedaron en las cárceles 7.500 presos políticos.

La impunidad, para el caso de homicidios es del 96.1 por ciento y en
otras violaciones de derechos humanos es de 99.8 por ciento.
_El país que dejó_

Cuando Uribe entregó la presidencia, Colombia tenía 45 millones de
habitantes, con 30 millones en la pobreza, (66 por ciento), 12,4
millones en la miseria, (27,6 por ciento), 6 millones de niños y niñas
en la indigencia, el desempleo en el 14,2 por ciento y la informalidad,
que también es desempleo en el 52 por ciento, con un escaso 33,8 por
ciento de empleo productivo.

Por desnutrición crónica murieron anualmente 132.192 niños menores de 5
años, y fallecen 1053 mujeres a causa de maternidad mal asistida.

Contrasta esta inhumanidad y sufrimiento del pueblo trabajador con las
inversiones para maquinaria de guerra, que fueron de 21.900 millones de
dólares destinados a la segunda fase del Plan Colombia, por su parte los
gastos en defensa superan el 8,8% del Producto interno (PIB).
_¿De qué lado se encuentra la justicia?_

En Colombia todo se compra y se vende, donde lo ilegitimo es legal,
donde la institucionalidad se halla al servicio de una refinada
delincuencia, donde la estructura del narcotráfico y del paramilitarismo
no se ha desarticulado y muy por el contrario, prosigue campante con
nuevos nombres en todo el país, en donde los delincuentes de estirpe y
de cuello blanco que deberían estar tras los barrotes carcelarios, se
pavonean por los palacetes gubernamentales o pagaron ridículas condenas,
nos preguntamos ¿qué pasa que la justicia, que con todas las evidencias
del caso no le ronda al capo mayor Álvaro Uribe Vélez?

La respuesta aunque nos duela en el alma, puede ser dolorosamente
sencilla. La Fiscalía, la Procuraduría y el Congreso son inoperantes,
debido a su ilegitimidad, por ser acusados de los mismos delitos. Aquí,
algunos de los que vendieron la conciencia pagaron condena; los que la
compraron se hallan libres, como en el caso de Yidis; nadie los procesa
y enjuicia, porque sería judicializarse ellos mismos.

Al fallar el sistema judicial nacional, hipotéticamente contamos con
organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI), para
juzgar delitos de Lesa Humanidad como los cometidos por Uribe Vélez,
pero éste organismo dice que no tiene jurisdicción y que además cree en
la capacidad de la justicia colombiana.

Si de verdad queremos recuperar la ética y la moral para cambiar la
conducta pública, para que la economía esté en función de las mayorías
de la nación, estamos en la obligación perentoria de luchar a cualquier
precio para el logro de este objetivo; lo contrario es seguir
contemplando resignadamente la triste realidad que nos embarga.
***
————————————————————–
Compartir Articulo *
* —-Subir——
————————————————————-
**
****
**
_*Fútbol, Mucho más que una Pasión
*__*
J. Velasco*_
**
*

“La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber.

A medida que el deporte se ha hecho industria,

ha ido desterrando la belleza

que nace de la alegría de jugar porque sí”.

Eduardo Galeano.

Del Futbol a sol y sombra.
_I. Derroche_

Para este mundial el gobierno de Brasil destinó 3.500 millones de
dólares sólo para construir estadios, que una vez pasada la llamada
“fiesta mundialista”, quedarán como testigos silenciosos del derroche en
una nación donde millones de seres humanos se apretujan en las llamadas
Favelas, versión brasileña de los tugurios y las invasiones que existen
en nuestro país.

Más de 9.500 millones de dólares se invirtieron para adecuar la
infraestructura de las ciudades que albergan los diferentes partidos; se
verán con otra cara además de los estadios, aeropuertos, hoteles,
autopistas, puentes y grandes edificios y lógico, los centros
comerciales y los enclaves empresariales que aumentarán sus ganancias de
manera directamente proporcional al ardor y la pasión de la hinchada de
los distintos equipos.

Con el dinero invertido se hubiesen podido construir 8 mil escuelas y 28
mil canchas deportivas, pero inaugurar estas 36 mil obras no hubiese
sido suficiente para ganar fama y notoriedad mundialista y sobre todo,
allí no se moverían los negocios descomunales y las ganancias, que por
millones genera un torneo como el actual.

El capitalismo que sabe colocarle máscaras a todo y sacar las mejores
ventajas de lo que sea, ha hecho de los mundiales una vitrina para el
negocio donde el arte de gambetear y el entusiasmo de la hinchada,
renten las mayores ganancias.
_II. Los beneficiados_

Pacific Rubiales ha financiado paramilitares y perseguido a sus propios
trabajadores, pero ahora como flamante patrocinador de la selección
Colombia, se muestra “haciendo patria”

Adidas y Nike aumentarán sus ventas y mantendrán el silencio o quizá
hasta logren hacerle olvidar a los que saben, que sus zapatillas son
hechas por niños explotados laboralmente en las maquilas de varios
países de América Latina y otros asiáticos como Bangladesh, donde
trabajan 14 y 16 horas diarias, por un mísero salario en condición de
esclavos del siglo XXI.

Ya lo vimos en Colombia, cuando Gonzalo Rodríguez Gacha “el Mejicano”,
financiaba bandas narco paramilitares y desplazaba a los campesinos, a
la vez que era dueño del club los Millonarios, donde comprando y
vendiendo estrellas del balompié, logró legalizar millones de dólares
del negocio de la droga.

El mundial de fútbol de estos tiempos, es una inmensa feria económica
internacional, donde además de la disputa por los puntos y la
clasificación a la siguiente ronda, se juegan jugosos y multimillonarios
contratos por jugadores, publicidad, exclusividad, marcas y turismo.
Verdaderos capitales “golondrinas”, que llegan a lucrarse de este
fabuloso negocio momentáneo y luego vuelan sin ni siquiera pagar impuestos.

Los verdaderos beneficiados no son los países anfitriones; mucho menos
los millones de pobres, que verán pasar la prosperidad rumbo a los
bolsillos de los que más tienen; Van a ser las firmas comerciales, los
especuladores, las marcas y las mafias de élite enquistadas en organismo
como la Fifa.
_III. Rebeldías_

Miles y miles de brasileños se vuelcan a las calles para hacer notorio
su descontento; porque el mundial es fugaz, mientras la pobreza es
permanente.

Son un signo vivo de la protesta, un clamor que busca que el rugido del
gol en las tribunas no opaque una realidad lacerante. La que da cuenta
que en la patria mundialista, millones de seres humanos se acuestan con
hambre, que no tienen casa, y que la aparente bonanza de su “economía
emergente”, es un tren que pasa de largo por sus vidas sin voltearlos a
mirar tan siquiera.

Quieren llamar la atención sobre la grave crisis social y demuestran con
sus movilizaciones, que más allá de la pompa y del espectáculo, lo que
hay es también una posibilidad de exponer ante el mundo su precaria
situación, su centenaria pobreza.

Aspiran a que la estridencia de las miles de gentes, que se olvidan por
90 minutos de los problemas terrenales, no les hagan invisible su
manifiesto inconformismo y que el espectáculo mundialero no termine por
ahogar entre los gritos de gol, sus aspiraciones y anhelos de una
sociedad justa.
_IV. La selección de la dignidad_

Ronaldo se negó a intercambiar su camiseta con un jugador de la
selección de Israel, porque “yo no intercambio mi camiseta con asesinos”.

“Quiero un Brasil más justo, más seguro, más sano y más honesto”,
twiteó hace un par de semana Neymar Jr, otra de las estrellas de la
selección local.

Otro de los jugadores que hizo historia con el equipo brasileño,
manifestó, que “el verdadero presidente de Brasil hoy se llama FIFA.
Ella llega aquí y monta un Estado dentro del Estado”, afirmó el ahora
diputado Romario. “La FIFA tendrá un lucro de unos 1.820 millones de
dólares y tendrá que pagar impuestos por unos 455 millones de dólares,
pero no va a pagar nada”, aseguró al citar las concesiones fiscales, que
el gobierno brasileño le otorgó al máximo organismo futbolístico. “Es
decir que ella viene, monta el circo, no gasta nada y se lo lleva todo”,
dijo.

Ya otras estrellas como Zinedine Zidane y Lilian Thurán de la selección
francesa, han tenido posturas en contra de la xenofobia y el racismo,
que ellos mismos han sufrido, por lo que están a favor de posturas de
izquierda y de compromiso con las luchas sociales.

El siempre combativo Diego Armando Maradona, luchando por los derechos
de los jugadores, contra las mafias de la Fifa y de los clubes y con la
valentía, para tomar partido por las revoluciones cubana y bolivariana.

Ellos y otros jugadores dicen con sus actos de hidalguía, que en ese
extenso territorio entre la frivolidad del mundo capitalista y la
fascinación de un deporte que convoca multitudes, existe lugar para el
decoro y para tratar de enaltecer la condición humana, así sea a partir
de eventos fugaces y de símbolos. Al fin y al cabo, de esto es que se
vale el neoliberalismo para corromper y generar dividendos.
***
————————————————————–
Compartir Articulo *
* —-Subir——
————————————————————-
**
_*

Un Monstruo en Irak
*_*_
_*_*Armando / Departamento Ideológico*_
*

Un grupo fundamentalista, armado y sostenido por la OTAN y financiado
desde Arabia Saudita y los Emiratos Árabes más reaccionarios, con la
finalidad de tumbar al gobierno constitucional de Siria, desde el mes
pasado trasladó sus operaciones militares a la vecina Irak, para
intentar derrocar al gobierno chiita colocado por los Estados Unidos.

Otra vez, uno de los engendros paridos por los planes de guerra
imperialista, se voltean en contra de sus amos.
_La cuna del monstruo
_
La Milicia sunita del Estado Islámico y Levante (EIIL/ISIS) nació en
2004, con el nombre de Grupo de la yihad y el monoteísmo, se unieron a
Al Qaeda, para combatir contra la invasión imperialista a Irak y el
gobierno chiita impuesto por los Estados Unidos. Su objetivo principal
es gobernar el mundo Musulmán bajo la ley de la Sharía y la primera
parte de su plan, es tomar el control de Irak y Siria.

En la actual guerra imperialista contra el gobierno sirio participa bajo
el nombre de EIIL, Estado Islámico de Irak y Levante, éste último porque
así se llamaban los antiguos territorios de Siria.

Sus miembros han sido reclutados en Europa, EU y Siria. Algunos calculan
que tiene entre 15 y 60 mil integrantes. Su financiamiento proviene de
capitales de Arabia Saudita, Qatar y Kuwait, países de mayoría sunita.
Su entrenamiento y asesoramiento lo hicieron los EU e Israel y otros
aliados de la OTAN; contando con el apoyo logístico de Turquía.

En Irak el sur es de mayoría chiita, el centro tiene influencia sunita,
mientras el los kurdos son mayoría en el norte, que limita con Siria.
_La campaña de río Tigris_

El EIIL operaba en Siria, en la provincia de Ambar, donde trataron de
establecerse cerca de la frontera por el Kurdistán iraquí, pero al no
recibir el apoyo de éste y además por la ofensiva militar y política del
gobierno sirio, como también por la ofensiva de la resistencia siria
contra estos grupos mercenarios, tuvieron que replegarse nuevamente
hacia Irak, pero permaneciendo sobre la frontera y esporádicamente en
algunos pueblos de Siria.

Al no lograr asentamiento en Siria incursionaron dentro de Irak, tomando
ciudades importantes como Mosul, Tikrit y otras siete, en donde el
ejército fue tomado por sorpresa y huyó desorganizado. Hay indicios que
en las proximidades de Kirkut, masacraron comunidades chiitas.

El gobierno de Irak solicitó ayuda a la OTAN, quien ha enviado unos 300
asesores militares para ayudar a combatir al EIIL; presencia rechazada
por el gobierno de Irán, porque es el reinicio de presencia de tropas de
EU, en esta parte de oriente medio.
_La pelea de las potencias_

Los EU con sus intereses de por medio y su intención permanente de
debilitar a China y Rusia en sus relaciones políticas y económicas, con
respecto a otros estados del mundo y el de eliminar a los gobiernos del
medio oriente, que son hostiles a sus políticas y planes de hegemonía
absoluta en el planeta, han utilizado y manipulado las contradicciones
de índole religioso que tienen desde hace siglos los sunitas y chiitas,
para conformar esta organización con dicho propósito.

Además de grandes intereses económicos que se encuentran detrás de los
planes imperialistas y sionistas, ya que el territorio sirio tiene una
ubicación estratégica que sería de gran importancia como corredor para
minimizar las distancias de los gaseoductos y oleoductos para el
transporte del combustible desde algunos países del medio oriente hasta
los puertos en el mar mediterráneo, el cual para occidente disminuiría
la dependencia del suministro energético de Rusia.

No se puede descartar tampoco como hecho pensado desde hace varios años,
que el imperialismo teniendo en su mira dividir el medio oriente en
pequeños estados más fáciles de manipular, teniendo esta ocasión busque
la división de Irak en tres estados; un estado sunita al centro y
noroeste, un estado chiita al sur y el estado del Kurdistán al noreste y
así apoderarse más fácilmente de Irak y del medio oriente para sus
propósitos imperialistas.

Varios analistas plantean que la actual situación de Irak, es otra
muestra de la decadencia imperialista, que es capaz de arrasar
militarmente los países, pero es incapaz de establecer luego gobiernos
estables, que les garantice unos regímenes neocoloniales eficientes, tal
como se presenta también en el caso de Libia.

***
————————————————————–
Compartir Articulo *
* —-Subir——
————————————————————-**
*
Siempre junto al Pueblo*
*Viva el ELN *
Siguenos en Twitter
————————————————————————————————
RESPETAMOS SU PRIVACIDAD
Este correo llega a usted porque está o estaba subscrito/a a una de
nuestras listas o porque alguien nos proporcionó su dirección
pensando que nuestra información es de su interés.
Si el contenido de este mensaje no es de su interés, lamentamos
que le haya llegado. Para desuscribirse de esta lista de noticias
envié un mensaje en blanco a colombia-unsubscribe@eln-voces.com
Recibirá un mensaje de respuesta automáticamente del servidor.
————————————————————————————————

FontFuente: colombia@eln-voces.com, via: colombia-bounces@eln-voces.com

Comentaris tancats a [Colombia] ELN Revista Insurreción Nro. 432

Últimas Informaciones del 8 de Julio del 2014 / Mapuexpress.org

* MAPUEXPRESS – INFORMATIVO DESDE WALLMAPU*

http://www.mapuexpress.org

mapuexpress@gmail.com

http://twitter.com/#!/mapuexpress

Facebook: mapuexpress.org – mapuexpress
*Últimas Informaciones del 8 de Julio del 2014 / Mapuexpress.org*
*********************************
*08 de julio de 2014*

*Puente Chacao: Justicia chilena desconoce derechos de las comunidades
williche de Chiloé
*

El Consejo de Comunidades Williche de Chiloé vuelve a manifestar su rechazo
a una decisión centralista, amparada en el desconocimiento y exclusión de
la ciudadanía local en las decisiones que afectan la integridad
geográfica-cultural actual y futura del archipiélago de Chiloé, que
atenta a la opción de vivir y desarrollarse desde la condición insular. El
puente en Chacao, es … Leer más

*08 de julio de 2014*

*Cayó proyecto ampliación biomasa piscicultura Los Fiordos en Catripulli,
Curarrehue
*

La empresa Los Fiordos, del grupo Vial, había presentado un proyecto de
ampliación de Biomasa para aumento en la producción de especies salmónidos
de la Piscicultura que usurpó el nombre de la localidad cordillerana de
“Curarrehue” (parte del patrimonio inmaterial Mapuche) y que se ubica en
un territorio ancestral de Catripulli, saturado por el emplazamiento … Leer
más

*08 de julio de 2014*

*Dirigentes y autoridades ancestrales denuncian doble estándar e
incumplimientos en materia de consulta indígena
*

Representaciones, dirigentes y autoridades ancestrales Aymara-
Quechua-Lickan antay- Diaguita- Colla-Rapa Nui- Mapuche-Kawésqar- Yagan,
han señalado que no confían en el Estado chileno y sus autoridades, porque
no han cumplido con los tratados internacionales de Derechos Humanos y de
los PueblosIndígenas, tendientes a proteger y garantizar derechos que han
estado en permanente vulneración tanto por el Estado y la … Leer más

*08 de julio de 2014*

*Fracking en Chile: entre la producción y la importación de gas no
convencional
*

Durante la jornada de ayer el Ministro de Energía, Máximo Pacheco, anunció
la firma de un convenio entre ENAP y British Gas para importar gas no
convencional desde Estados Unidos. El ministro resaltó la importancia del
acuerdo, sin mencionar la técnica del fracking¸ cuestionado método de
extracción de los hidrocarburos no convencionales, prohibido en varios … Leer
más

*08 de julio de 2014*

*Comunidades Mapuche Moluches rechazan instalación de Planta Biomasa de
Mulchén
*

Las comunidades Indígenas Moluche de Mulchén encabezadas por su WICHAFE
José Escalona, y líder de las comunidades Indígenas RECHAZAN la instalación
de la planta de Biomasa que se pretende instalar muy cerca de las
comunidades y la ciudad, debido a que la tierras se verán contaminadas por
la micro-partículas que se desplazarán a lo largo … Leer más

*08 de julio de 2014*

*Alerta indígena por intento del MOP de concesionar a privados los Parques
Nacionales
*

“En el caso de los parques nacionales situados en Magallanes, han existido
los más diversos intentos por parte de capitales privados para hacerse de
su gestión, cambiar su esquema de administración y convertirlos en meros
espacios para negocios privados”, afirma la comunidad Kawésqar que se opone
a la propuesta del Ministerio de Obras Públicas…. Leer más

*08 de julio de 2014*

*Las deudas pendientes del estado chileno en materia de Derechos Humanos
*

Este lunes y martes Chile expone en el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, en conjunto con organizaciones civiles, que a su vez
entregan un informe alternativo al Ejecutivo. En la instancia, se señalan
diversas deudas pendientes por el Estado, como la situación de los
migrantes, la participación de las mujeres en política, … Leer más

*08 de julio de 2014*

*Gabriel Boric: “La desigualdad es nuestra gran derrota como sociedad”
*

Hoy estamos hablando del sueldo mínimo, pero a este tema subyace un
problema de fondo sobre el que mucho se ha hablado en el último tiempo, la
desigualdad. La desigualdad vigente en Chile, la más alta de los países de
la OECD, y una de las más altas del mundo, es nuestra gran derrota
como … Leer
más

*Comunidad Kawesqar alerta sobre anuncios del Ministerio de Obras Públicas
sobre concesiones de Parques Nacionales
*

DECLARACION PÚBLICA ANTE LOS ANUNCIOS DE CONCESIÓN DE PARQUES NACIONALES 1.
Ante los anuncios del Ministerio de Obras Públicas acerca de su voluntad de
entregar en concesión a privados los parques nacionales del país, la
Comunidad Kawésqar manifiesta su estupor e incredulidad respecto de este
anuncio. 2. Desde ya, que la noticia provenga de una … Leer más

*08 de julio de 2014 | Comenta
*

*EEUU debería superar su historia y eliminar el bloqueo contra Cuba, afirma
Presidente de Google
*

“Estas políticas no parecen razonables: hay decenas de países a los que
consideramos aliados y a donde se nos permite viajar y que significan una
amenaza mucho mayor que Cuba para EE.UU. en esta década”, afirma el
Presidente de Google, Eric Schmidt, quien publicó anoche un post en su
página en Google+ donde reseña su reciente viaje … Leer más

*08 de julio de 2014 | Comenta
*

*Programa radial Ayni N° 56
*

¡Bienvenid@s! En nuestro ”AYNI” 56, conversamos sobre la inscripción de
nacimiento que hace el Registro Civil como “hijo/a de extranjero/a
transeúnte” de infancia nacida en Chile, cuyos padres son migrantes en
situación irregular, situación inconstitucional y discriminatoria. Nos
acompañaron: Victor Hugo Lagos, Paulina Pino y Constanza Norambuena,
integrantes de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de
la Universidad … Leer más

*Video reportaje encuentro intercomunal Mapuche en Kurarrewe sobre defensa
y revitalización territorios ante amenaza hidroeléctrica
*

Cobertura internacional HISPANTV Mapuches exigen fin de proyectos
hidroeléctricos en Chile Comunidades mapuches y organizaciones
ambientalistas de diversos territorios alertan sobre la anómala
instalación de hidroeléctricas y proyectos mineros en la región de La
Araucanía, centro sur de Chile. Curarrehue, distante a más de 660
kilómetros al sur de la capital chilena, Santiago, ha … Leer más

*Temucuicui: crónica de una larga lucha por la tierra. Por Fernando
Pairican
*

Corría el 7 de noviembre del 2002, cuando un grupo de mapuche ocupó el
fundo Santa Alicia de propiedad de forestal Mininco. Los comuneros cortaron
dos puentes de madera y colocaron en uno de sus pilares un cartel que decía
“tierra del pueblo mapuche, retirarse de estas tierras”. No pasó mucho
tiempo hasta que una … Leer más

*Exigen retirada de empresas hidroeléctricas de territorio ancestral
Mapuche
*

En Curarrehue, zona cordillerana de la Región de la Araucanía, en medio de
intensas nevazones, se congregaron cerca de un centenar de representaciones
Mapuche de diversos territorios en la Región de la Araucanía, quienes
acordaron promover un nuevo marco regulatorio para la protección efectiva
de las tierras ancestrales Mapuche ante amenazas industriales, las
exigencias para … Leer más

*Desafíos en la implementación y revitalización del Idioma Mapuche, Parte
3: Entrevista a Isabel Cañet Caniulen
*

Isabel Cañet Caniulen es integrante del colectivo We Newen de la
organización política Wallmapuwen. Activa en los procesos de movilización
por el derecho lingüístico y también, a través de su colectivo, en diversos
espacios de formación autogestionados a través de cursos de Mapuzugun.
Cañet en esta entrevista, se refiere a los hitos de relevancia con … Leer
más

*Recurso de amparo por niños y niñas Mapuche de Temucuicui ante violencia
policial
*

Un recurso de amparo prepara la Unidad Jurídica de Temuco del Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH) para hacer presente ante los tribunales
superiores de justicia la vulneración de derechos que niños y niñas mapuche
sufrieron durante las más recientes incursiones de Carabineros de Chile
contra la comunidad de Temucuicui. La acción dará detallada cuenta … Leer
más

*Restituyen tierras de emblemático conflicto a Comunidad Mapuche Marihuen
de Coronel
*

La comunidad que estuvo a punto de ser desalojada en Coronel con amenazas
constantes durante los últimos años y diversos hechos de tensión, logró,
luego de diversas movilizaciones, la restitución de 75 hectáreas
productivas que se traducen en la tranquilidad y bienestar para las
familias de este territorio en la denominada Región del Bio Bio. … Leer
más

*Equipo editorial*
*MAPUEXPRESS*
mapuexpress@gmail.com
www.mapuexpress.org
http://twitter.com/Mapuexpress
http://www.facebook.com/Mapuexpress

FontFuente: mapu-express2-noreply@yahoogroups.com, via: mapu-express2@yahoogroups.com

Comentaris tancats a Últimas Informaciones del 8 de Julio del 2014 / Mapuexpress.org

NdP: Un grup de joves ajuda a preservar l’ós bru als Pirineus en un camp de treball a Alòs d’Isil


*Un grup de joves ajuda a preservar l’ós bru als Pirineus en un camp de
treball a Alòs d’Isil*
– *Una vintena de nois i noies d’entre 15 i 17 anys participen al camp
de treball fent tasques de condicionament i senyalització de la senda de
l’ós *
– *A banda de les tasques tècniques, el camp de treball també vol
potenciar la sensibilització sobre la flora i la fauna de la zona*
*(Alòs d’Isil, 8 de juliol) *‘*L’ós dels Pirineus’ és un camp de treball
que té com a objectiu ajudar a la preservació de l’ós bru -espècie
indicadora de la màxima qualitat de l’hàbitat i el medi ambient*-
mitjançant activitats i serveis diversos de conservació. Principalment, *els
joves es dedicaran a condicionar i senyalitzar el camí del Picou (part de
la senda de l’ós)*. A més, també fan tasques manteniment de plantacions de
cirerers -dels quals s’alimenta aquest animal- per assegurar la seva
alimentació*. *
Un grup de vint-i-quatre joves d’entre 15 i 17 anys participen en aquest
camp de treball organitzat per *la Direcció General de Joventut del
Departament de Benestar Social i Família i gestionat per la Fundació
Escolta Josep Carol, amb la col·laboració de l’EMD d’Alòs i d’Isil i el
Parc Natural de l’Alt Pirineu. *
*Durant quinze dies, aquests joves *realitzen treballs de condicionament
de les zones boscoses i alhora aprofundeixen en la descoberta del medi
natural. D’una banda, doncs, *tenen cura de les plantacions i obren noves
vies per al seguiment de l’espècie*. De l’altra*, s’apropen a la riquesa
ecològica dels Pirineus i aprofundeixen en la situació de l’ós bru a
Catalunya*, interioritzant algunes qüestions per després ajudar en tasques
de sensibilització a la població local i visitant.
A banda de les activitats de manteniment, els participants també estan
duent a terme activitats complementàries per conèixer una mica més
l’entorn, com ara la visita *a una explotació apícola, la descoberta de la
vall de Bonabé o la xerra sobre el Parc Natural de l’Alt Pirineu. *
*Per a més informació, podeu contactar amb:*

Carla Liébana

93 268 91 11 / comunicacio@josepcarol.cat
*Sobre la Fundació Escolta Josep Carol*
*La Fundació Escolta Josep Carol, creada per Escoltes Catalans, té com a
missió promoure l’educació d’infants i joves en la ciutadania responsable i
en els valors propis de l’escoltisme, a través del suport a la tasca
educativa i associativa d’Escoltes Catalans, de la generació de reflexió i
pensament i del desenvolupament de projectes i serveis en l’entorn
educatiu. Des de la Fundació, es treballa per promoure valors com la
democràcia, la laïcitat, la catalanitat, la coeducació, el compromís,
l’esperit crític, l’honestedat, la solidaritat, la participació i l’estima
per la natura. *
*CARLA LIÉBANA*
* Tècnica de comunicació*
93 268 91 11
www.jose pcarol.cat

gene.jpg

FJC_horitz.jpg

alòsdisil2014 (1).JPG

alòsdisil2014 (2).JPG

alòsdisil2014 (3).JPG

alòsdisil2014 (4).JPG

ndp_Un grup de joves ajuda a preservar l’ós bru als Pirineus, en un camp de treball a Alòs d’Isil.docx

FontFuente: comunicacio@josepcarol.cat

Comentaris tancats a NdP: Un grup de joves ajuda a preservar l’ós bru als Pirineus en un camp de treball a Alòs d’Isil