Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 12 de August de 2014

[Mitjans] Comunicat: Senyalització del Parc del Garraf

/12 d’agost de 2014/

*PROPOSTA ECOLOGISTA PER A MILLORAR LA SENYALITZACIÓ DEL PARC DEL
GARRAF, QUE PATEIX UN DÈFICIT HISTÒRIC EN AQUESTA MATÈRIA**
**
*/*Les Agulles-Ecologistes en Acció alerta que el Parc del Garraf
presenta un dèficit molt seriós en la seva senyalització, situació que
s’arrossega de fa anys. Aquesta mancança provoca que la creixent
freqüentació per tota mena d’usuaris vagin fent augmentar els seus
impactes sobre el medi, alhora que es perd l’oportunitat de
sensibilitzar aquests mateixos visitants sobre les pautes de
comportament adequades a un espai protegit.*/

Les Agulles-Ecologistes en Acció del Baix Llobregat-Garraf ha presentat
avui una proposta tècnica per a la millora de la senyalització tant al
perímetre com a l’interior de Parc del Garraf, gestionat per la
Diputació de Barcelona. La proposta inclou fins a 35 nous rètols
indicadors del Parc (bàsics) i 15 cartelleres informatives amb una
senyalització més específica de l’indret on se situen.

Els indicadors bàsics estan pensats per a senyalitzar perimetralment les
carreteres, camins i senders que rodegen i penetren dins del massís,
fent palès per a tots els usuaris la presència del Parc. Les cartelleres
informatives podrien contenir un petit mapa del Parc, una explicació
dels principals elements d’interès de la zona, així com un seguit
d’indicacions, consells per la visita, i limitacions per la visita.

La intenció dels ecologistes és que l’òrgan gestor del Parc, així com
els Ajuntaments, assumeixin la necessitat de millorar la gestió en
general del Parc, i la seva senyalització com a una eina bàsica que fins
ara ha estat molt desatesa, i que comptin amb una proposta específica on
s’han identificat els punts més freqüentats o crítics des del punt de
vista de conservació. La idea sorgeix de la constatació de l’increment
de freqüentació a l’interior del Parc, per part dels diferents usuaris:
excursionistes, corredors, ciclistes, caçadors, boletaires,
recol·lectors d’espàrrecs, etc. Una freqüentació alta, si se’ls
sensibilitza sobre els valors protegits, està endreçada i es dirigeix
els usuaris als punts d’interès però de baix impacte, és totalment
positiu per a la conservació i l’activitat econòmica dels municipis del
Parc. Però una hiperfreqüentació sense gestionar només genera
afectacions negatives sobre la fauna, la flora, el patrimoni cultural i
el paisatge del Parc.

Els ecologistes faran arribar la proposta a les diferents
administracions i la portaran directament a la Comissió Consultiva del Parc.

/Per a més informació, *consulteu el mapa *
o truqueu al 622 20 33 40/
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Comunicat: Senyalització del Parc del Garraf

[Mitjans] Comunicat: Pla de Política Forestal amb greus deficiències legals

/12 d’agost de 2014/
*
LA GENERALITAT IMPULSA UN PLA DE POLÍTICA FORESTAL AMB GREUS
DEFICIÈNCIES LEGALS QUE AGREUJARÀ ELS CONFLICTES AL MEDI RURAL**
**
*/*Ecologistes en Acció alerta que, amb el nou Pla de Política Forestal,
la Generalitat incompleix nombrosa legislació catalana, estatal, europea
i internacional, s’ha fet sense la preceptiva participació ciutadana i
menysté la necessària compatibilització d’aprofitament econòmic i
conservació. Amb aquest Pla, ni tant sols el 0’3% dels boscos
considerats “singulars” o “madurs” tenen garantida cap protecció.*/

Els diferents agents vinculats en la gestió forestal a Catalunya estem
d’acord que existeix un baix nivell de gestió i de la seva regulació,
quan el 60% del territori és terreny forestal. Però mantenim diferents
visions de gestió. L’actual Govern de la Generalitat ha aprovat aquest
passat juny el nou Pla General de Política Forestal (PGPF), un pla que
neix coix en referència a les polítiques de conservació del medi natural.

Les polítiques forestals d’una societat compromesa en la preservació del
patrimoni natural ha de centrar-se en dues línies estratègiques, el
vessant conservació del medi i el vessant econòmic, i dotar-les de la
capacitat pressupostària adequada per complir amb els objectius i
accions a dur a terme. Malauradament, no és el cas d’aquest nou PGPF que
es centra quasi de manera exclusiva en la promoció dels aprofitaments
fustaners i dels processos productius del sector forestal i deixa de
manera residual, i sembla que per obligació no per voluntat, les
polítiques de conservació.

Ecologistes en Acció defensem que la gestió no és només aprofitament
econòmic dels recursos forestals, sinó que també s’han de desenvolupar
eines i instruments destinades a la conservació dels valors naturals
dels terrenys forestals. A més, aquesta gestió s’ha de desenvolupar des
de la participació social per poder redactar un PGPF d’interès general i
no només destinat als interessos econòmics del sector. Exactament, no
s’ha fet cap procés de participació social i les úniques dades que
s’utilitzen es remeten als primers treballs del 2006, que és
substantivament diferent a l’actual i per tant el que es va sotmetre a
informació pública. I afegir que ignora el contingut de l’informe del
Consell del Protecció de la Natura (CPN, creat per la Llei 12/1985
d’espais naturals de Catalunya, com a òrgan assessor del Govern), que és
contrari a l’aprovació de l’esmentat PGPF.

A nivell legal, el PGPF no ha tingut en compte les obligacions generades
per la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, per
l’Estratègia europea Biodiversitat 2020 o por la Convenció de la
Diversitat Biològica, per esmentar només alguns exemples clars. Aquestes
omissions resulten d’enorme gravetat i invaliden, a la pràctica,
l’aplicabilitat del PGPF.

El Pla determina els usos i aprofitaments admesos a cada terreny
forestal, però és un despropòsit des d’un punt de vista de la
conservació dels valors naturals. Per exemple, l’accés motoritzat, la
caça i la pesca es consideren activitats compatibles en qualsevol
terreny forestal, quan l’estudi Xarxa viària forestal i desembosc a
Catalunya conclou que la situació actual de pistes és la correcta. També
resulta incomprensible que als Espais d’Interès Connector siguin
compatibles amb qualsevol tipus d’actuació forestal com activitats
extractives, rompudes o instal·lacions industrials que poden fer perdre
el caràcter de connector ecològic.

En el Pla d’acció només hi ha un eix estratègic, el 4, destinat a la
conservació i només es centra en la protecció i la gestió dels hàbitats
i en la gestió dels espais naturals protegits, però sabem que les
polítiques de conservació de la natura han d’anar més enllà dels
hàbitats i dels espais naturals protegits tal com diu el CPN.

És curiós que amb la recent polèmica de la tala de boscos madurs o
singulars inclosos en el Catàleg elaborat pel CREAF no existeixi ni una
sola acció del Pla d’Acció enfocada específicament a la seva conservació
i millora i no esmenti els plans de conservació i gestió dels boscos
singulars que actualment redacta el CREAF. Des d’Ecologistes en Acció es
reclama que es deixi una fracció del total de boscos catalans (no
inferior al 5%, com a molts països europeus), a l’evolució natural dels
ecosistemes, sense intervenció humana.

Totes aquestes consideracions es plasmen al pressupost. Dels 528 milions
d’Euros previstos per al període de vigència, tant sols 22 milions (el
4’3%) està dedicat a accions estrictament de conservació d’espècies i
hàbitats amenaçats.

Per tot plegat, Ecologistes en Acció mantindrà la seva oposició a aquest
PGPF i reclamarà als governs actual i futurs la seva revisió profunda
d’acord amb els principis de l’enfocament ecosistèmic, de l’ús
sostenible i de la participació social.

/Més informació: Jaume Grau, tel 622 20 33 40 i Andreu Cera 617 25 77 91/
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Comunicat: Pla de Política Forestal amb greus deficiències legals

Resumen de Infomoc, Vol 132, Envío 2

Envíe los mensajes para la lista Infomoc a
infomoc@grups.pangea.org

Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto “help” en
el asunto (subject) o en el cuerpo a:
infomoc-request@grups.pangea.org

Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
infomoc-owner@grups.pangea.org

Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
“Re: Contents of Infomoc digest…”. Además, por favor, incluya en la
respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
respondiendo.
Asuntos del día:

1. [Insumissia – Antimilitaristas.org] Las novedades
(noticias@antimilitaristas.org)
———————————————————————-

Message: 1
Date: Mon, 11 Aug 2014 22:23:55 +0200 (CEST)
From: noticias@antimilitaristas.org
To: listamoc@grups.pangea.org, infomoc@grups.pangea.org,
radiotopo@sindominio.org, radio_malva@yahoo.es
Subject: [Infomoc] [Insumissia – Antimilitaristas.org] Las novedades
Message-ID:
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1

Hola

Este es el boletín de información del sitio “Insumissia –
Antimilitaristas.org” (http://www.antimilitaristas.org).
Este boletín reseña los artículos y breves publicados desde 7 días.
Nuevos artículos
————————–
** La oposición en Venezuela **
– 11 de agosto de 2014

Insumissia no hace suyas todas las informaciones de este artículo, escrito
desde una clara óptica pro-bolivariana. Nos hacemos eco de esta opinión
porque, desde la subjetividad, aporta elementos para entender el conflicto
de Venezuela y el papel que está jugando una oposición fuertemente (…)

->
http://www.antimilitaristas.org/spip.php/ourbooks/heidi@klokkervold%3Cspan%20class=’spancrypt’%3E%C2%A0%3C/%C2%B4https:/doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/local/cache-vignettes/L60xH44/spip.php?article5450
** La Revuelta Árabe y la Izquierda Conspiracionista **
– 9 de agosto de 2014

Publicado originalmente por Unrepentant Marxist el 30 de julio de 2012.
Tras leer el artículo de 5000 palabras de Charlie Skelton publicado en The
Guardian el 12 de julio, titulado “The Syrian opposition: who’s doing the
talking?” (La oposición siria: ¿quién participa en las (…)

->
http://www.antimilitaristas.org/spip.php/ourbooks/heidi@klokkervold%3Cspan%20class=’spancrypt’%3E%C2%A0%3C/%C2%B4https:/doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/local/cache-vignettes/L60xH44/spip.php?article5449
** Godzilla en Madrid 6: Cárceles en negro sobre blanco (2ª parte) **
– 9 de agosto de 2014

GODZILLA EN MADRID

PROGRAMA 6

AUDIO DEL PROGRAMA:

Cárceles en negro sobre blanco 2ª parte

Dos muertos en las cárceles en la última semana

NOTICIA PUBLICADA POR DIAGONAL EL 6/2/2014

AYER TRASCENDÍA LA MUERTE DE ARKAITZ BELLÓN EN LA CÁRCEL POCOS MESES ANTES
DE SU PUESTA EN LIBERTAD

J.M.O.D, en la (…)

->
http://www.antimilitaristas.org/spip.php/ourbooks/heidi@klokkervold%3Cspan%20class=’spancrypt’%3E%C2%A0%3C/%C2%B4https:/doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/local/cache-vignettes/L60xH44/spip.php?article5448
** «No quiero que mis impuestos se dediquen a fabricar misiles para el
ejército israelí. Esta es mi manera de frenar la masacre en Gaza» **
– 6 de agosto de 2014

YAYAFLAUTA, HACIENDA, Y EL EJÉRCITO ISRAELÍ

«No quiero que mis impuestos se dediquen a fabricar misiles para el
ejército israelí. Esta es mi manera de frenar la masacre en Gaza»

En la Declaración de Renta del año pasado (2013), Pepa Pretel desvió
100€ a una radio libre valenciana, una (…)

->
http://www.antimilitaristas.org/spip.php/ourbooks/heidi@klokkervold%3Cspan%20class=’spancrypt’%3E%C2%A0%3C/%C2%B4https:/doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/local/cache-vignettes/L60xH44/spip.php?article5447
** «El Espía Digital»: la extrema derecha española como repetidor de la
propaganda de guerra rusa **
– 6 de agosto de 2014

¿QUIÉN ES «EL ESPÍA DIGITAL»?

«El Espía Digital» es una publicación web de análisis internacional en la
que escriben ex militares y ex miembros del espionaje español. Este halo de
misterio y profesionalidad aséptica seguramente ha permitido que la
publicación sea citada habitualmente en ciertos (…)

->
http://www.antimilitaristas.org/spip.php/ourbooks/heidi@klokkervold%3Cspan%20class=’spancrypt’%3E%C2%A0%3C/%C2%B4https:/doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/local/cache-vignettes/L60xH44/spip.php?article5446
** «La Unión Europea debe poner fin a su apoyo militar a Israel» **
– 4 de agosto de 2014

Traducción del Centre Delàs d’Estudis per la Pau de Barcelona

N/P. A medida que el conflicto en la Franja de Gaza se intensifica, y el
número de muertos sigue aumentando, la Red Europea Contra el Comercio de
Armas (ENAAT) hace un llamamiento para que cese de inmediato todo el apoyo
(…)

->
http://www.antimilitaristas.org/spip.php/ourbooks/heidi@klokkervold%3Cspan%20class=’spancrypt’%3E%C2%A0%3C/%C2%B4https:/doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/local/cache-vignettes/L60xH44/spip.php?article5445
——————————

_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

Fin de Resumen de Infomoc, Vol 132, Envío 2
*******************************************

FontFuente: infomoc-request@grups.pangea.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a Resumen de Infomoc, Vol 132, Envío 2

[Infomoc] [Insumissia – Antimilitaristas.org] Las novedades

Hola

Este es el boletín de información del sitio “Insumissia –
Antimilitaristas.org” (http://www.antimilitaristas.org).
Este boletín reseña los artículos y breves publicados desde 7 días.
Nuevos artículos
————————–
** La oposición en Venezuela **
– 11 de agosto de 2014

Insumissia no hace suyas todas las informaciones de este artículo, escrito
desde una clara óptica pro-bolivariana. Nos hacemos eco de esta opinión
porque, desde la subjetividad, aporta elementos para entender el conflicto
de Venezuela y el papel que está jugando una oposición fuertemente (…)

->
http://www.antimilitaristas.org/spip.php/ourbooks/heidi@klokkervold%3Cspan%20class=’spancrypt’%3E%C2%A0%3C/%C2%B4https:/doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/local/cache-vignettes/L60xH44/spip.php?article5450
** La Revuelta Árabe y la Izquierda Conspiracionista **
– 9 de agosto de 2014

Publicado originalmente por Unrepentant Marxist el 30 de julio de 2012.
Tras leer el artículo de 5000 palabras de Charlie Skelton publicado en The
Guardian el 12 de julio, titulado “The Syrian opposition: who’s doing the
talking?” (La oposición siria: ¿quién participa en las (…)

->
http://www.antimilitaristas.org/spip.php/ourbooks/heidi@klokkervold%3Cspan%20class=’spancrypt’%3E%C2%A0%3C/%C2%B4https:/doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/local/cache-vignettes/L60xH44/spip.php?article5449
** Godzilla en Madrid 6: Cárceles en negro sobre blanco (2ª parte) **
– 9 de agosto de 2014

GODZILLA EN MADRID

PROGRAMA 6

AUDIO DEL PROGRAMA:

Cárceles en negro sobre blanco 2ª parte

Dos muertos en las cárceles en la última semana

NOTICIA PUBLICADA POR DIAGONAL EL 6/2/2014

AYER TRASCENDÍA LA MUERTE DE ARKAITZ BELLÓN EN LA CÁRCEL POCOS MESES ANTES
DE SU PUESTA EN LIBERTAD

J.M.O.D, en la (…)

->
http://www.antimilitaristas.org/spip.php/ourbooks/heidi@klokkervold%3Cspan%20class=’spancrypt’%3E%C2%A0%3C/%C2%B4https:/doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/local/cache-vignettes/L60xH44/spip.php?article5448
** «No quiero que mis impuestos se dediquen a fabricar misiles para el
ejército israelí. Esta es mi manera de frenar la masacre en Gaza» **
– 6 de agosto de 2014

YAYAFLAUTA, HACIENDA, Y EL EJÉRCITO ISRAELÍ

«No quiero que mis impuestos se dediquen a fabricar misiles para el
ejército israelí. Esta es mi manera de frenar la masacre en Gaza»

En la Declaración de Renta del año pasado (2013), Pepa Pretel desvió
100€ a una radio libre valenciana, una (…)

->
http://www.antimilitaristas.org/spip.php/ourbooks/heidi@klokkervold%3Cspan%20class=’spancrypt’%3E%C2%A0%3C/%C2%B4https:/doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/local/cache-vignettes/L60xH44/spip.php?article5447
** «El Espía Digital»: la extrema derecha española como repetidor de la
propaganda de guerra rusa **
– 6 de agosto de 2014

¿QUIÉN ES «EL ESPÍA DIGITAL»?

«El Espía Digital» es una publicación web de análisis internacional en la
que escriben ex militares y ex miembros del espionaje español. Este halo de
misterio y profesionalidad aséptica seguramente ha permitido que la
publicación sea citada habitualmente en ciertos (…)

->
http://www.antimilitaristas.org/spip.php/ourbooks/heidi@klokkervold%3Cspan%20class=’spancrypt’%3E%C2%A0%3C/%C2%B4https:/doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/local/cache-vignettes/L60xH44/spip.php?article5446
** «La Unión Europea debe poner fin a su apoyo militar a Israel» **
– 4 de agosto de 2014

Traducción del Centre Delàs d’Estudis per la Pau de Barcelona

N/P. A medida que el conflicto en la Franja de Gaza se intensifica, y el
número de muertos sigue aumentando, la Red Europea Contra el Comercio de
Armas (ENAAT) hace un llamamiento para que cese de inmediato todo el apoyo
(…)

->
http://www.antimilitaristas.org/spip.php/ourbooks/heidi@klokkervold%3Cspan%20class=’spancrypt’%3E%C2%A0%3C/%C2%B4https:/doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/local/cache-vignettes/L60xH44/spip.php?article5445
_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

FontFuente: noticias@antimilitaristas.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a [Infomoc] [Insumissia – Antimilitaristas.org] Las novedades

[Medios] NP: Frenazo judicial a la privatización de montes en Castilla La Mancha

11 de agosto de 2014
_
__El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha declara nulo el
decreto de la Junta __para la desclasificación de refugios de fauna_
*FRENAZO JUDICIAL A LA PRIVATIZACIÓN DE MONTES EN CASTILLA LA MANCHA*
_El recurso de Ecologistas en Acción ha sido estimado plenamente_

*La desclasificación de tres refugios de fauna en Toledo es nula. El
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla La Mancha ha estimado
plenamente el recurso de Ecologistas en Acción contra un decreto que
favorecía intereses particulares en detrimento de la protección
medioambiental. La Junta de Castilla La Mancha ha sido condenada en
costas, en lo que supone un varapalo a los intentos de privatización de
montes públicos.*

Los montes “Quinto de San Pedro”, “Cardeñosa” y “Nava de Don Diego”
fueron desafectados del régimen cinegético especial de refugio de fauna
por medio de un decreto (141/2012) de la Consejería de Agricultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se desafectaron
del régimen cinegético. Ese decreto suponía en la práctica la
desprotección de esas áreas para proceder a privatizar la gestión de la
caza. Muestra de ello es que hace pocas semanas la Consejería adjudicó
mediante subasta la caza de estos montes a empresas privadas.

Ecologistas en Acción recurrió ante el TSJ. Ahora el tribunal da la
razón a la organización apuntando a que el decreto se aprobó con
defectos formales graves. Se refiere a la falta de información
pública con carácter previo a la aprobación de la disposición de
carácter general y a la falta de audiencia a personas y entidades con
representación en el ámbito medioambiental.

La sentencia valora que la Consejería aprobó el decreto de forma poco
transparente. Así el tribunal llama la atención sobre el hecho de que
“… en una materia tan sensible y controvertida en los tiempos
actuales como la medioambiental y puesto que el Decreto suponía
desafectar terrenos de monte de su régimen cinegético especial, tan
vinculado al demanio, no se realizase una sola alegación por nadie, en
el sentido que fuera; ello abona más bien la clandestinidad real y
efectiva de la publicación…”.

Esta clandestinidad con la que el Gobierno y la Consejería tramitaron el
decreto supone una trasgresión flagrante del proceso legal de
tramitación, puesto que debía haber sido sometido a información pública
a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y a informe del
Consejo Asesor de Medio Ambiente.

La sentencia también llama la atención sobre el hecho de que dichas
carencias fueron notificadas en el expediente por el Gabinete Jurídico
de la Junta, a pesar de lo cuál la Consejería continuó con la tramitación.

Ahora, el decreto es nulo de pleno derecho y los tres montes públicos
recuperan su condición de Refugio de Fauna. Deben anularse por tanto las
subastas de caza realizadas. Ecologistas en Acción aplaude la decisión
del tribunal frente a unos intentos preocupantes de las administraciones
públicas por privatizar la naturaleza en favor de los intereses privados.
Más información: Miguel Ángel Hernández, 608823110

Sentencia del TSJ, 00453/2014, Recurso contencioso-administrativo nº
517/2012
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/SENTENCIA_PO_517_12_NOT_25-7-14.pdf

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] NP: Frenazo judicial a la privatización de montes en Castilla La Mancha

CP/ OCEANA CELEBRA LA CREACIÓN DE TRES ZONAS PROTEGIDAS DE PESCA EN BALEARES

[cid:image001.jpg@01CFB569.7268AD50]

11/08/2014

OCEANA CELEBRA LA CREACIÓN DE TRES ZONAS PROTEGIDAS DE PESCA EN BALEARES
Hoy se publica en el BOE la protección contra la pesca de arrastre de los fondos de coralígeno y rodolitos de las cimas de Ausias March y Emile Baudot, dos montañas sumergidas del canal de Mallorca, y el Fort d’en Moreu, arrecife coralígeno al Este de Cabrera.
Oceana, que ha reclamado esta medida desde 2006, felicita a la Secretaría General de Pesca y anima a continuar con la protección de otros fondos similares que también deben ser cerrados al arrastre y otras artes agresivas.

Oceana, la organización de conservación marina, quiere felicitar a la Secretaría General de Pesca por la protección de los fondos de rodolitos y coralígeno documentados por la organización en las cimas de Ausias March, Emile Baudot y el Fort d’en Moreu. Estos fondos se consideran hábitats protegidos por el Reglamento (CE) 1967/2006, sobre la explotación sostenible de los recursos pesqueros del Mediterráneo.
[cid:image002.jpg@01CFB569.7268AD50]

[cid:image003.jpg@01CFB569.7268AD50]

[cid:image004.jpg@01CFB569.7268AD50]

Red enganchada © OCEANA

Coralígeno © OCEANA

Marcas de arrastre © OCEANA
El Reglamento del Mediterráneo establece la obligación para los Estados Miembros de cerrar al arrastre, dragas y otras artes, las zonas de coralígeno y rodolitos del Mediterráneo, dada su relevancia para la conservación de los recursos pesqueros de este mar. Explica Xavier Pastor, director ejecutivo de Oceana en Europa. “Hoy podemos celebrar la culminación de varios años de insistir al Gobierno para que cumpla con esta normativa pesquera y proteja los hábitats esenciales para la recuperación de los stocks pesqueros. No olvidemos que la orden publicada hoy llega con 7 años de retraso, pues el reglamento entró en vigor en 2006 y lo que ha ocurrido hoy representa un primer paso del camino a seguir para cerrar definitivamente todos estos fondos protegidos a las actividades de pesca más agresivas, en beneficio del ecosistema y por tanto de los recursos pesqueros” añade Pastor.

Los fondos de rodolitos y coralígeno son hábitats esenciales y muy característicos del Mediterráneo, pues estas formaciones tridimensionales estructuradas por algas rojas calcáreas son verdaderos “paraísos” de muchas especies comerciales y protegidas del Mediterráneo.

“En concreto, Oceana ha documentado en Baleares los fondos que hoy se han protegido, describiendo la riquísima biodiversidad amenazada. Precisamente, nos encontramos ahora mismo embarcados documentando fondos de rodolitos que han quedado fuera de esta protección, especialmente en las zonas norte y oeste del Fort d’en Moreu ” señala Xavier Pastor, director ejecutivo de Oceana en Europa. “Por tanto, seguiremos insistiendo, tanto en la ampliación de estas zonas protegidas hoy, hasta cubrir toda la superficie que estos hábitatsocupan, como en la creación de nuevas zona allá donde estos hábitats se encuentren”.

________________________________

Marta Madina, Directora de Comunicación
Plaza España-Leganitos 47. 28013 Madrid, España
Tel.: + 34 911 440 880 Fax: + 34 911 440 890
E-mail: mmadina@oceana.org Web: www.oceana.org
Facebook: www.facebook.com/oceana.europe Twitter:@oceana_europe
Oceana es una organización internacional que trabaja para proteger y recuperar los océanos del mundo. Nuestro equipo de científicos marinos, economistas, abogados y otros colaboradores están consiguiendo cambios específicos y concretos en la legislación para reducir la contaminación y prevenir el colapso irreversible de los stocks pesqueros, proteger a los mamíferos marinos y otras formas de vida marina.. Cuenta con oficinas en Europa – Madrid (España) y Bruselas (Bélgica), en Norteamérica – Washington (DC), Juneau (Alaska), Los Ángeles (CA), y en Sudamérica – Santiago (Chile). Más de 300.000 colaboradores y ciberactivistas en 150 países se han unido ya a Oceana. Para más información, visite www.oceana.org

image001.jpg

image002.jpg

image003.jpg

image004.jpg

FontFuente: amrowiec@oceana.org

Comentaris tancats a CP/ OCEANA CELEBRA LA CREACIÓN DE TRES ZONAS PROTEGIDAS DE PESCA EN BALEARES