Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 10 de March de 2015

NdP. 11 de març, Fukushima 2015. Olimpiades. NdP 11 de marzo, Fukushima 2015 Olimpiadas

Nota de premsa (català) – Nota de prensa (castellano).
CATALÀ

*Fukushima: en el quart aniversari d’una catàstrofe nuclear que
continua, Tanquem Les Nuclears – 100% Renovables (TLN-100%EER) aconsella
que els esportistes no participin en els Jocs Olímpics de Tokio al 2020.*

*TLN-100%EER es compromet a informar periòdicament a les federacions
olímpiques i al Comitè Olímpic espanyol de l’estat de la radioactivitat
al territori japonès.*

Les notícies que la premsa internacional va publicant regularment sobre
la situació de la contaminació radioactiva al Japó mostren que hi ha un
perill evident per a la salut de les persones.

No existeixen garanties d’una millora de la situació en els propers 5
anys, més aviat al contrari.

La imatge que s’obté de les notícies no concorda en absolut amb la
tranquil·litzadora frase del primer ministre japonès, Shinzo Abe, amb
motiu de la nominació de Tokio com a seu per a les Olimpíades del 2020.

En un recull informatiu limitat al període entre l’1 de gener i el 11 de
març, a quatre anys de distància d’una catàstrofe permanent, trobem
molts exemples inquietants. Seleccionem, entre d’altres, aquestes nou
línies d’informació:

*- Manca de dades de la dispersió de la radiació pel territori japonès*.

Un informe científic sobre la distribució de Iodur de Potassi indica que
_es van produir dispersions radioactives a més de 300 milles de
distància

de Fukushima_.

*- Una política sistemàtica d’ocultació d’informació de la catàstrofe, i
de fuites de radiació que han provocat indignació en sectors afectats,
com el dels pescadors*.

_Un vessament d’aigua altament radioactiva va ser amagat per la
companyia TEPCO, propietària de Fukushima, des de abril de 2014
_.

_Reacció d’incredulitat i indignació dels pescadors de Fukushima per
l’ocultació de dades de TEPCO sobre els vessaments
_.

_Un altre estudi que indica que el govern va amagar molta informació
sobre riscos de radiació
_.

*- L’ús de compostos químics per reduir la contaminació en el conreu de
l’arrós, o collites d’aliments que han de ser descartades*.

_Els pagesos de l’arròs promouen adobs amb clorur de potassi per evitar
que les plantes incorpori cesi radioactiu, el govern subvenciona
l’activitat
_.

_Collites descartades de fruites per contaminació radioactiva i
acumulació de terres contaminades
_.

*- Una política de dispersió de terres contaminats en magatzems a
diferents llocs del Japó*.

_S’aprova el trasllat de terres radioactives a magatzems provisionals
_.

_També d’altres materials radioactius extrets de les obres
_.__

__

*- Una política sistemàtica d’incineració de residus radioactius, que
implica una dispersió assegurada dels mateixos*.

– Les incineradores cremen residus radioactius contribuint a la
dispersió de la radiació per tot el Japó
.

*- Informacions continuades sobre increments de malalties, bé sigui
relacionades amb la radiació, o bé de caràcter inexplicat.*

S’incrementen les dades sobre nens amb problemes de càncer en Japó
.

Les taxes de càncer són 14 vegades més altes que abans de Fukushima
.

**_S’incrementen els casos de lesions al tiroides
_.
_I els casos de càncers reconeguts
_.

_En les zones properes a Fukushima, les taxes de càncer es disparen
_.

Apareixen problemes preocupants de salut fora del Japó
.

_Apareixen múltiples casos de __síndrome de shock tóxic estreptocócic
(STSS)_
.
_Les xifres de pacients no són normals
_(400%
d’increment).

**

**_Estudis científics que analitzen l’evolució històrica de la malaltia
_

**

***- Diverses informacions que parlen d’una contaminació generalitzada
de l’aigua de boca, fins i tot en l’àrea de Tokio.*

**

**_Increment del nivell de pluja radioactiva en zones de Japó
_.

_Augmenten els indicis i la preocupació per la contaminació radioactiva
de l’aigua de Tokio _.

*- Preocupants indicis de que es permeten activitats de risc per
transmetre una imatge de “normalitat” (circulació per àrees contaminades).*

_Obertura de l’autovia de Jôban què passa prop a les centrals nuclears
de Fukushima
_,
amb un alt nivell de radiació.

**

**_Comença un servei de bus que travessa zones amb alts nivells de
radiació
_.

*- Finalment, fins i tot el primer ministre, Shinzo Abe, es desdiu del
que va afirmar davant el comitè olímpic internacional.*

_Abe reconeix ara que els problemes de contaminació de Fukushima no es
resolen
_.

Des de TLN-100%EER considerem que aquestes informacions, en que es
combina un reconeixement d’aspectes greus i preocupants amb una forçada
voluntat de projectar una imatge de “normalitat”, són prou importants
per desaconsellar que unes persones s’exposin a un nivell de risc
inadmissible per molt important que pugui semblar la competició esportiva.

*L’onze de març, de 19 a 21 hores, a la **Sala de conferències del
Centre Cívic de les Cotxeres de Sants. Edifici Jacint Laporta – Edifici
A. Carrer de Sants, 79. TLN-100%EER farà un acte informatiu sobre la
situació de les nuclears a Fukushima i d’anàlisi de la realitat atòmica
a Catalunya i Espanya. * Plaça de Sants. LINIA 5, LINIA 1. BUS: 50,
D20. *MÉS INFORMACIÓ*

*Catalunya 10 de març del 2015*

*
ORGANITZA*:

TLN-100%EER

CASTELLANO

*Fukushima: en el cuarto aniversario de una catástrofe nuclear que
continúa, Tanquem Les Nuclears – 100% Renovables (TLN-100% EER) aconseja
que los deportistas no participen en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.**
*
*TLN-100% EER se compromete a informar periódicamente a las federaciones
olímpicas y al Comité Olímpico español del estado de la radiactividad en
el territorio japonés*.

Las noticias que la prensa internacional publican regularmente sobre la
situación de la contaminación radiactiva en Japón muestran que hay un
peligro evidente para la salud de las personas.

No existen garantías de una mejora de la situación en los próximos 5
años, más bien al contrario.

La imagen que se obtiene de las noticias no concuerda en absoluto con la
tranquilizadora frase del primer ministro japonés, Shinzo Abe, con
motivo de la nominación de Tokio como sede para las Olimpiadas de 2020 .

En una recopilación informativa limitada al periodo entre el 1 de enero
y el 11 de marzo de 2015, a cuatro años de distancia de una catástrofe
permanente, encontramos muchos ejemplos inquietantes. Seleccionamos,
entre otras, estas nueve líneas de información:

*- Falta de datos de la dispersión de la radiación por el territorio
japonés*.

Un informe científico sobre la distribución de Yoduro de Potasio indica
que _se produjeron dispersiones radioactivas a más de 300 millas de
distancia

de Fukushima_.

*- Una política sistemática de ocultación de información de la
catástrofe, y de fugas de radiación que han provocado indignación en
sectores afectados, como los pescadores*.

_Un vertido de agua altamente radioactiva fue ocultado por la compañía
TEPCO, propietaria de Fukushima, desde abril de 2014
_.
_Reacción de incredulidad e indignación de los pescadores de Fukushima
por la ocultación de datos de TEPCO sobre los vertidos
_.
_Otro estudio que indica que el gobierno ocultó mucha información sobre
los riesgos de la radiació
n_.

*- El uso de compuestos químicos para reducir la contaminación en el
cultivo del arroz, o cosechas de alimentos que han de ser descartadas*.

_Los campesinos del arroz promueven abonos con cloruro de potasio para
evitar que las plantas incorporen cesio radioactivo, el gobierno
subvenciona la actividad
_.

_Cosechas descartadas de frutas por contaminación radioactiva y
acumulación de tierras contaminadas
_.

*- Una política de dispersión de tierras contaminadas en almacenes en
diferentes lugares de Japón*.
_Se aprueba el traslado de tierras radioactivas a almacenes
provisionales _.

_También de otros materiales radioactivos sacados de las obras
_._
_

*
– Una política sistemática de incineración de residuos radioactivos, que
implica una dispersión asegurada de los mismos*.

Las incineradoras queman residuos radioactivos contribuyendo a la
dispersión de la radiación por todo el Japó
n.

*- Informaciones continuadas sobre incrementos de enfermedades, bien sea
relacionadas con la radiación, o bien de carácter inexplicado.*

Se incrementan los datos sobre niños con problemas de cáncer en Japó
n.
Las tasas de cáncer son 14 veces más altas que antes de Fukushima
.

*
*_Se incrementan los casos de lesiones al tiroides
_.
Y_los casos de cánceres reconocidos
_.

_En les zonas cercanas a Fukushima, las tasas de cáncer se disparan
_.

Aparecen problemas preocupantes de salud fuera de Japó
n.
_Aparecen múltiples casos de __síndrome de shock tóxico estreptocócico
(STSS)_
.
_Las cifras de pacientes no son normales
_(400%
de incremento). *

*_Estudios científicos que analizan la evolución histórica de la
enfermedad
_*

**- Diversas informaciones que hablan de una contaminación generalizada
del agua de boca, incluso en el área de Tokio.

*_Incremento del nivel de lluvias radioactivas en zonas de Japó
n_.

_Aumentan los indicios y la preocupación por la contaminación
radioactiva del agua de Tokio
_.

*- Preocupantes indicios de que se permiten actividades de riesgo para
transmitir una imagen de “normalidad” (circulación por áreas contaminadas).*

_Apertura de la autovía de Jôban que pasa cerca de las centrales
nucleares de Fukushima
_,
con un alto nivel de radiación.*

*_Comienza un servicio de autobús que atraviesa zonas con altos niveles
de radiació
n_.

*- Finalmente, incluso el primer ministro, Shinzo Abe, se desdice de lo
que afirmó ante el Comité Olímpico internacional.*

_Abe reconoce ahora que los problemas de contaminación de Fukushima no
se resuelven
_.
Desde TLN-100%EER consideramos que estas informaciones, en que se
combina un reconocimiento de aspectos graves y preocupantes con una
forzada voluntad de proyectar una imagen de “normalidad”, son los
suficientemente importantes para desaconsejar que más personas se
expongan a un nivel de riesgo inadmisible por muy importante que pueda
parecer la competición deportiva.

*EL once de marzo, de 19 a 21 horas, a la **Sala de conferencias del
Centre Cívic de les Cotxeres de Sants. Edifici Jacint Laporta – Edifici
A. Carrer de Sants, 79. TLN-100%EER hará un acto informativo sobre la
situación de les nucleares en Fukushima y de análisis de la realidad
atómica en Cataluña y España. * Plaça de Sants. LINIA 5, LINIA 1.
BUS: 50, D20. *MÁS INFORMACIÓN*

*Cataluña 10 de marzo del 2015*
*
ORGANIZA:*

TLN-100%EER

FontFuente: sirenovablesnuclearno@pangea.org

Comentaris tancats a NdP. 11 de març, Fukushima 2015. Olimpiades. NdP 11 de marzo, Fukushima 2015 Olimpiadas

[Colombia] ELN Revista Insurrección Nro. 466

/– Revista Insurrección //N° 466 –/_//_
_/Marzo 2015
/_
_*INDICE:*_

*Venezuela en el Punto de Mira Imperialista Revista Insurrección*

*¡Mateste a Camila, Ministro! Soledad Rosa*
*La Mujer en sus Batallas HistóricasGabriela Laviana*

*El Paramilitarismo en Pereira **Álvaro Ospina*

*Guerra de Cuarta Generación Contra Venezuela Gloria Gaitán Jaramilloe *

*

_Ultimo Video:

8 DE MARZO: ¡Día Internacional de la Mujer Luchadora!
_*
—————————————————————————————-(
Para desuscribirse de esta lista de noticias envié un mensaje en blanco
a colombia-unsubscribe@eln-voces.com Recibirá un mensaje de respuesta
automáticamente del
servidor.)—————————————————————————————-
_*Venezuela en el Punto de Mira Imperialista*__*
*_*
_Revista Insurrección _*
*
El imperialismo norteamericano sigue desplegando toda su maquinaria
militar y su capacidad injerencista para derrocar los gobiernos que no
obedezcan sus políticas de sometimiento y saqueo.

En América Latina se consolidan varios gobiernos que adelantan procesos
democráticos, progresistas y socialistas, reivindicando la
autodeterminación, la soberanía, la dignidad y la integración de los
pueblos. Con el liderazgo del presidente Hugo Chávez, nacieron la CELAC,
ALBA, UNASUR y otros procesos que llaman a la solidaridad y la
complementaridad, en lugar de la explotación y la competencia. Esto va
en contravía de las políticas imperialistas y por esto son el blanco de
sus ataques.

Venezuela representa el principal objetivo de Estados Unidos en el
continente, no solamente por poseer las reservas petroleras más grandes
del mundo, sino por estar jalonando la integración continental
alternativa al imperialismo y por el carácter socialista del gobierno
bolivariano, el cual lleva siendo electo de manera democrática desde
1998 y ha logrado contrarrestar múltiples formas de golpes de Estado,
que incluyen el asesinato del presidente Hugo Chávez.

En Venezuela, el Pentágono y la CIA vienen aplicado su doctrina del
Golpe Blando, que combina el desabastecimiento y colapso económico; el
boicoteo a la infraestructura vial y energética; el sabotaje a
entidades, programas y misiones de atención popular; el ataque a la
fuerza pública; el levantamiento insurreccional de los sectores de la
oposición, buscando la confrontación militar con la fuerza pública,
buscando generar víctimas para culpar al gobierno de criminal; el
desprestigio mundial del gobierno a través de agresivas campañas
mediáticas, intentando crearle el aislamiento de la comunidad internacional.

Como el Golpe Blando no ha sido capaz de tumbar el gobierno bolivarino,
se complementa con la intervención militar directa del imperialismo, a
través de la OTAN, que ya hizo el simulacro de invasión a Venezuela, con
el Plan Balboa, diseñado en esa ciudad española, en 2001 y ahora tiene
el respaldo de la IV Flota en el Caribe y las decenas de bases militares
yanquis que se han venido montando desde entonces, principalmente en
Colombia.

Ante estas agresiones y amenazas, el gobierno venezolano ha venido
estrechando convenios con Rusia, China, Irán y otros países que también
son objetivos militares del imperialismo.

El pasado 18 de diciembre, el gobierno estadounidense aprobó para
Venezuela, el proyecto de ley que tiene como propósito “imponer
sanciones específicas a las personas responsables por violaciones de los
derechos humanos de manifestantes antigubernamentales” con lo cual
pretende legalizar la intromisión de EEUU en este territorio.

Este tipo de leyes gringas sólo han sido aplicadas en el continente
contra Cuba y ahora contra Venezuela, mientras que se respalda a
regímenes genocidas como el de México, que asesina y desaparece miles de
personas inocentes como los 43 estudiantes. O, a Colombia donde el
terrorismo de Estado sigue produciendo una crisis humanitaria con
millones de víctimas.

El 2015 comienza con una nueva ofensiva imperialista contra Venezuela,
pero el gobierno logra develar y contrarrestar otro intento golpista,
que se iba a lanzar el 14 de febrero, donde estaban comprometidos
oficiales activos y retirados, jefes políticos de la oposición,
empresarios y mercenarios colombianos. Las acciones militares contra las
principales cabezas del gobierno, se acompañarían con movilizaciones
políticas, buscando la confrontación.

En recientes manifestaciones de la oposición en San Cristobal, Táchira,
se produjo la muerte de un estudiante de 14 años, por un disparo de la
policía. Al respecto, el presidente Nicolás Maduro respondió de manera
enfática, afirmando que “Si algún funcionario por cualquier razón que
sea comete un crimen, saben ustedes que soy el primero en dar la orden
para buscarlo y detenerlo. En Venezuela está prohibida la represión
armada”. Actualmente el policía acusado se encuentra detenido y en
procesamiento.

Los medios de prensa colombianos, siguiendo los planes de la oligarquía
Colombiana y de manera arrodillada ante el Pentágono, le han dado un
tratamiento sesgado al asesinato del joven y los diferentes sucesos
venezolanos.

El ELN cree profundamente que el pueblo venezolano defenderá la patria
de Bolívar y del comandante Chávez y nos solidarizamos con la hermana
República, exigiendo se respete el principio de soberanía y
autodeterminación de los pueblos de Venezuela y América Latina.
**
————————————————————–
Compartir Articulo —-Subir——

————————————————————-
*
_*
¡Mataste a Camila, Ministro!
*_
_*Soledad Rosa*_
*
El ministro de salud Alejandro Gaviria y la Entidad Promotora de Salud
(EPS) Sánitas, deben estar muy contentos con la muerte de Camila
Abuabara, eso lo estaban esperando hace rato, porque era una paciente
muy costosa y lesionaba las ganancias de los traficantes de la salud.
Fueron vanas las súplicas de Camila, que por las redes sociales adelantó
la campaña “No mate a Camila, ministro”.
_La muerte de Camila es un crimen de Estado_

Camila Abuabara fue una joven de 25 años, que luchó valientemente hasta
el último instante, por encontrar toda luz de esperanza que ofrece la
ciencia para curarse, confrontando la mezquindad gubernamental y la
voracidad de los empresarios, que la condenaron a morir resignadamente,
ante el diagnóstico de un cáncer agudo (leucemia linfoblástica).

Camila, dio dos peleas contra su EPS y el Estado, una para autorizar un
tratamiento experimental (2013) y otra para la realización del
trasplante de médula, ambos en Estados Unidos. Los dos procesos
sufrieron todo tipo de demoras, negaciones y evasivas, que agravaron la
enfermedad, no sólo por parte de la EPS, sino también del mismo
ministerio de salud, quien apela una tutela que autorizaba el trasplante
de médula, argumentando que los fondos del Estado debían racionalizarse
y que en Colombia se podía hacer el procedimiento a un costo mucho menor
que en el exterior.

Es inadmisible que el debate sobre la salud en Colombia, se restrinja a
un tema de presupuesto, con el pretexto de “minimizar costos”, porque si
de eso se tratara, entremos primero a recortar los recursos para la
guerra, porque ante todo debe primar el derecho fundamental a la vida.

La implementación de políticas de libre comercio y la poca destinación
de recursos públicos a la investigación médica, ha truncado los avances
que como país deberíamos tener. Si hubiese un desarrollo tecnológico que
garantizara solucionar la situación de Camila, entonces se justificaría
haber negado la posibilidad de desarrollar el tratamiento en el
exterior. Pero, el pueblo colombiano no puede conformarse con el
mediocre sistema de salud que se ofrece.

Con la implementación de la ley 100, se profundiza la crisis del sistema
de salud, al ser entregado al manejo del capital privado y a la
ineficiencia del Estado colombiano para controlar y regular las Empresas
prestadoras de este servicio, convirtiéndose en cómplice del lucro de
las multinacionales farmacéuticas y los empresarios que se enriquecen
con la enfermedad y la muerte de la población.

El caso de Camila Abuabara cuestiona las intenciones del gobierno de
garantizar la salud como un derecho fundamental, hace evidente que sigue
funcionando el llamado “paseo de la muerte”, donde miles de pacientes
agonizan esperando una cita, una remisión, corriendo de EPS en EPS o
sacrificados con el tratamiento más barato.

Blindándose con un discurso que resalta el aumento de la cobertura, el
presidente Santos ha querido esconder los graves problemas de calidad e
ineficiencia producidos por la corrupción, la burocracia y la
privatización, situaciones propias de un sistema regido por el mercado.
Por ello no hay otro culpable de la muerte de Camila que el Estado
Colombiano, por no garantizar el derecho fundamental a la salud.

El asesinato de Camila Abuabara no puede quedar en la impunidad y
amerita investigaciones y castigos penales.

El pueblo colombiano exige un debate serio, sobre el modelo de salud y
sus cimientos, porque los derechos no pueden seguir siendo mercancías y
el sistema de salud requiere cambios estructurales y urgentes.

**
*
*————————————————————-
Compartir Articulo
—-Subir—–
————————————————————-
*
*
_La Mujer en sus Batallas Históricas_*
_*
Gabriela Laviana*_
*

_
_Desde el 2010, Colombia se ubica en tercer lugar en el mapa de
violencia contra la mujer. Con 6 millones de desplazados, 4 millones
eran mujeres, situación que se complejiza en un conflicto de más de
siete décadas, donde la mujer ha sido agredida de muchas formas, al
verse como un objeto que sirve de arma de guerra, violada y torturada,
mientras la obligan a ver como asesinan a su familia y es desterrada,
esto se viene identificando como “violencia sexual en medio de un
conflicto social y armado”.
_La participación política_

A pesar que las colombianas han jugado un papel destacado en las luchas
sociales y políticas, desde las batallas contra el colonialismo español,
sólo hasta 1954 se reconoce el derecho a ser ciudadanas, pero votan por
primera vez en un plebiscito de 1957.

Los gobernantes se jactan de abrirle las puertas a la participación
política femenina, pero es muy escasa la representación parlamentaria y
en los principales cargos de la administración pública. La poca vida
política femenina tiene un sello de clase, pues principalmente juegan
las mujeres adineradas, teniendo mayor cobertura en los partidos que
apoyan a este régimen.

Se debe seguir creando espacios para que nosotras pensemos y abramos
temas para discutir y nuevas opciones para la acción política.

Reiteramos el llamado a no caer en las trampas estatales, donde se abren
supuestos espacios de participación femenina, pero están permeados por
los fines y para las ganancias de estas entidades, negando realmente la
posibilidad de una transformación política como mujeres, como el caso de
políticas públicas de mujer y género.
_Autodeterminación del cuerpo_

Es necesario abordar las discusiones sobre replanteamientos culturales
de género, puesto que se han estereotipado determinados roles que deben
jugar tanto el hombre como la mujer, que llevan implícitos las sobre
determinaciones machistas.

Por ejemplo, a la mujer se le condiciona exclusivamente en el papel de
la reproducción, es decir, lo valedero es sólo el rol de la mujer-madre.
Por ello, se considera como enfermedad psicológica el planteamiento de
una solicitud de ligadura de trompas.

Más inadmisible para la mentalidad conservadora es la decisión de la
interrupción voluntaria del embarazo (IVE), no sólo en los tres casos
permitidos en la actualidad, sino cuando creamos que desde nuestros
planes de vida es una decisión correcta, contando con lugares seguros y
que cumplan con los requisitos médicos.

El machismo tiene la falsa creencia que puede disponer de los cuerpos
femeninos y se niega a reconocer que debemos ser las mujeres las que
decidamos autónomamente sobre lo que nos conviene.
_La lucha continúa_

Ante este panorama, las mujeres recordamos la importancia de muchas que
estuvieron antes de nosotras, aquellas que afrontaron los mayores
desafíos en esta sociedad capitalista y patriarcal, señalando que en
todas las etapas y periodos históricos la condición de la mujer ha sido
de menor interés y por ende de menor participación pública, aun así han
sido grandes los aportes al desarrollo de la sociedad.

En la actualidad, la construcción en procesos políticos y en el
desarrollo de luchas por una paz con justicia social, es más de igual a
igual entre mujeres y hombres. Gozamos de cosas soñadas por mujeres
anteriores, gracias a las luchas de mujeres y hombres que han
cuestionado la cultura, la economía y la política como formas de
explotación y subvaloración femenina.

Aún nos queda un mundo por transformar y un país que liberar, recordando
que la lucha contra el capitalismo es también la lucha por derrotar el
patriarcado y el machismo.
**
————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-
*
_*
El Paramilitarismo en Pereira
*__*
Álvaro Ospina*_
*
Los ciudadanos de Pereira, capital del departamento de Risaralda, se
preguntan: ¿Qué está pasando con las “autoridades” civiles, judiciales,
militares y policiales de esta ciudad que no combaten a los grupos
paramilitares, bautizados desde gobierno de Uribe como bacrim?
_El paramilitarismo es política de Estado_

El Estado necesita de estas fuerzas encubiertas, para que desarrollen la
guerra sucia. Si se llegase a un acuerdo con el movimiento guerrillero,
para que realicen la lucha política legal, el paramilitarismo se
encargaría de evitarlo, aniquilamiento el partido que surja, tal como ya
ocurrió con la Unión Patriótica.

Es por esta razón que las autoridades mencionadas se hacen los ciegos,
para no ver su accionar y sordos para no oír el clamor del pueblo, que
exige el desmantelamiento real de estas bandas. Lo más preocupante es
que esta política viene desde las entrañas mismas del poder central.

No puede pensarse otra cosa, cuando las denuncias de las organizaciones
de Derechos Humanos, denunciando la presencia y el accionar de los
paramilitares, son ignoradas por las autoridades.
_Fomento del microtráfico_

En la Universidad Tecnológica de Pereira, los paramilitares, al igual
que en otras universidades del país, instalaron sus “ollas”, con
utilidades semanales de 15 o 20 millones de pesos.

Aún cuando las autoridades niegan que los capos de la mafia son a la vez
los jefes paramilitares, la ciudadanía sigue denunciando que existe La
Oficina de delitos, como la temible oficina de Envigado. Todo el mundo
sabe de la complicidad de las autoridades de Pereira, para fomentar el
consumo de narcóticos en toda la ciudad.

Pereira registra uno de los índices más altos en homicidios. La mayoría
de ellos son por problemas de narcotráfico. No hay día sin un homicidio.
Pero esto a las autoridades poco les importa.

Hacen grandes despliegues publicitarios sobre operaciones contra el
narcotráfico. Detienen unos cuantos pequeños distribuidores o jíbaros,
pero ¡cosa rara! a los grandes capos jamás los tocan.
_Control territorial_

El año pasado un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de
Pereira, tuvo que abandonar la ciudad ante amenazas de muerte
perpetuadas por estos grupos. Los perseguidos denunciaban
irregularidades y malos manejos en la universidad al tiempo que exigían
educación pública gratuita y de calidad.
Los habitantes de los barrios saben quién manda en su sector. Los jefes
de la Oficina se dividieron la ciudad para dominarla mejor, son dueños
de parqueaderos, grandes carnicerías, fincas, haciendas, casinos,
prostíbulos y edificios. No obstante, los obligados por ley a
combatirlos se dejan sobornar.

Centenares de pequeños y medianos comerciantes: tenderos, conductores de
busetas, señoras que venden arepas en el barrio, dueños de almacenes,
ferreterías, en fin, gente humilde, está siendo obligada a pagar
extorsiones al paramilitarismo.

La ciudadanía no se atreve a denunciar, porque saben del contubernio
entre las bandas y las “autoridades” que les informan cuándo y dónde
habrá batidas y retenes.

Cuando hay escándalo en la prensa, por tantas muertes, son las mismas
“autoridades” quienes piden a los capos que paren un poco su accionar.
_La parapolítica_

El actual gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero, fue
investigado por nexos con paramilitares, concretamente con “macaco”,
temible jefe paramilitar, quien desde una cárcel de Estados Unidos sigue
dirigiendo el grupo Cordillera.

En el escándalo de los 12 millones de dólares, que le financiaron la
campaña electoral a Santos, está involucrado un alfil del gobernador de
nombre Germán Chica. Hoy, como otros, está huyendo de la justicia.

Pereira es sólo un botón de muestra, de cómo el paramilitarismo no se ha
desmovilizado, sino que se ha reorganizado en las ciudades, ejerciendo
un control territorial, económico y político, para golpear el movimiento
social.

La oligarquía colombiana utiliza el paramilitarismo, el narcotráfico y
la corrupción para mantenerse en el poder. Por esto, es nuestra
obligación construir un nuevo Estado, un nuevo gobierno justo,
democrático y soberano.

***
————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-

**
_*
Guerra de Cuarta Generación Contra Venezuela
*_*_
_*_*Gloria Gaitán Jaramillo*_
*
Gene Sharp es el teórico central de la actual estrategia norteamericana
diseñada para desestabilizar gobiernos no controlados política y
económicamente por los Estados Unidos. Son aquellos países donde,
existiendo inmensas riquezas naturales como el petróleo, por ejemplo,
sus gobiernos no permiten el saqueo y enriquecimiento doloso que
pretenden obtener las transnacionales norteamericanas y europeas.

Los principios conspirativos de esta táctica desestabilizadora,
aparentemente “no violenta”, se centran en provocar el caos interno para
conseguir que el gobierno de esos países se desestabilice y caiga.

Luego, en una segunda etapa, se apela a los estudiantes y a la juventud
en general para que emprendan actos de protesta, donde se genere
violencia y los medios de comunicación y agencias de prensa puedan
difundir escenas de terror, de incendios y saqueos, muertos y heridos
que se le achacarán a las fuerzas del orden del gobierno que se pretende
derrocar.

Esto último es lo que ha sucedido esta semana en Venezuela al utilizar
las marchas del día de la juventud para crear el caos en las calles de
las grandes ciudades.

Si estas revueltas juveniles “prenden mecha” en otros sectores de la
población — como ha sido el proceso en Georgia, Kirguistán, Ucrania,
Líbano, Irán y más recientemente en Túnez, Egipto, Libia y Siria -, la
siguiente etapa será crear un “gobierno paralelo” en el exilio, a lo que
le sigue una intervención armada internacional con aparente carácter de
“acción humanitaria”, que busca derrocar al gobierno, dándole paso a uno
con vocación de títere.

En el documental Cómo empezar una revolución, del director escocés
Ruaridh Arrow, se puede conocer el trabajo conspirativo de Sharp y del
Instituto Albert Einstein para desestabilizar gobiernos no avalados por
los Estados Unidos y la Unión Europea.

Este proyecto conspirativo incluye, como brazo fundamental del complot,
a los medios de comunicación y las agencias de noticias. Por ello es
indispensable filtrar la información recibida, además de buscar en la
red medios alternativos de denuncia de estos planes macabros.

Y que los colombianos no nos quedemos inermes pensando que esto le está
ocurriendo solo a Venezuela y no a nosotros. Los servicios de
inteligencia alternativos han podido comprobar que varios de los
reconocidos seguidores de Álvaro Uribe Vélez se han ido estratégicamente
a vivir a diferentes países latinoamericanos, siendo

entrenados simultáneamente por las escuelas que preparan los agentes
necesarios para estos nuevos caminos de imposición imperialista.

Recordemos a Bertolt Brecht y pensemos que ahora vienen por nuestros
hermanos venezolanos y que pueden luego venir por nosotros, si el
proceso de paz no se les acomoda al objetivo central de tener “manos
libres” para saquear las minas que hoy están en territorio dominado por
la guerrilla y que, con la desmovilización de nuestras guerrillas, los
norteamericanos y los europeos esperan poder explotar con los consabidos
contratos leoninos que en nada benefician a nuestro país y su gente.

***
————————————————————–
Compartir Articulo *
* —-Subir——
————————————————————-***

*
*Siempre junto al Pueblo*
*Viva el ELN *
Siguenos en Twitter
————————————————————————————————
RESPETAMOS SU PRIVACIDAD
Este correo llega a usted porque está o estaba subscrito/a a una de
nuestras listas o porque alguien nos proporcionó su dirección
pensando que nuestra información es de su interés.
Si el contenido de este mensaje no es de su interés, lamentamos
que le haya llegado. Para desuscribirse de esta lista de noticias
envié un mensaje en blanco a colombia-unsubscribe@eln-voces.com
Recibirá un mensaje de respuesta automáticamente del servidor.
————————————————————————————————

FontFuente: colombia@eln-voces.com, via: colombia-bounces@eln-voces.com

Comentaris tancats a [Colombia] ELN Revista Insurrección Nro. 466

APCNoticias 224 – APC en la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer – 09/03/15

— — — — — — — — — — — — — — —
APCNoticias – 09 de marzo de 2015 – año XV – edición número 224
El servicio de noticias de APC sobre internet para la justicia social y el desarrollo sustentable
— — — — — — — — — — — — — — —

APC en la 59ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Nueva York

PERGAMINO (Flavia Fascendini para APCNews) – Entre el 9 y 20 de marzo, el Programa de derechos de las mujeres de APC estará participando de la 59ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Nueva York. El foco principal de la reunión será la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que cumple 20 años.
https://crm.apc.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2397&qid=166436

De la impunidad a la justicia: Explorando soluciones corporativas y legales para la violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología

(Programa de derechos de las mujeres de APC para APCNoticias) – ¿Sabías que menos de la mitad de los casos denunciados de violencia contra las mujeres (VCM) relacionada con la tecnología son investigados por las autoridades? Chequea los hallazgos finales de nuestra investigación “De la impunidad a la justicia: explorando soluciones corporativas y legales para la violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología”.
https://crm.apc.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2398&qid=166436

Informes completos en inglés: https://crm.apc.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2399&qid=166436

Nuevo informe para Beijing+20: La mujer y las tecnologías de información y comunicación

BUENOS AIRES (Varios autores para APCNoticias) – Este informe elaborado por el Programa de derechos de las mujeres de APC presenta un análisis pormenorizado de los informes oficiales relativos a la Sección J de la Plataforma de Acción de Beijing. Usando como base las revisiones realizadas por organizaciones de mujeres reunidas en el Comité de ONG de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer para ALC, este informe se dedicó a considerar las políticas y acciones tomadas por los gobiernos para el avance de las mujeres en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación.
https://crm.apc.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2400&qid=166436
Noticias de la red: ¡Actuemos! Ruta de denuncia de la violencia contra las mujeres en línea

BOGOTÁ (Colnodo para APCNoticias) – Colnodo, el miembro de APC en Colombia y socio en el proyecto “Basta de violencia: Derechos de las mujeres y seguridad en línea”, realizó esta ruta de denuncia de la violencia contra las mujeres en entornos digitales como parte de la campaña ¡Dominemos la tecnología! 2014. Un recurso útil y accesible que acerca a las usuarias conocimientos sobre las violaciones y sus derechos en linea.
https://crm.apc.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2401&qid=166436

— — — — — — — — — — — — — — —

— DESTACADOS DE APC.ORG —

Fátima Cambronero: “El Grupo Asesor Multisectorial del FGI avanzó en el respeto a la diversidad de género de sus miembros”
https://crm.apc.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2402&qid=166436

GenderIT.org: Explorar soluciones a la violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología
https://crm.apc.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2403&qid=166436

Tecnología y violencia contra las mujeres: tendencias recientes en la legislación
https://crm.apc.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2404&qid=166436

Investigación “Basta de violencia contra las mujeres”: Síntesis de casos de los informes de países
https://crm.apc.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2405&qid=166436

Paraguay: la retención de datos de usuarios de internet es una medida desproporcionada
https://crm.apc.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2406&qid=166436
— — — — — — — — — — — — — — —

APCNoticias es una producción de APC, una red internacional que apoya el uso de internet y las TIC para la justicia social y el desarrollo sustentable desde 1990.

Para comunicarse con nosotros escribir a apcnoticias@apc.org.

Algunos derechos reservados: Creative Commons Atribución-Compartir Obras Derivadas Igual 3.0
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), 2015

OPCIONES DE SUSCRIPCIÓN

Este boletín puede verse en línea aquí: https://crm.apc.org/civicrm/mailing/view?reset=1&id=274 y está disponible en inglés acá
Para desuscribirse hacer clic aquí: https://crm.apc.org/civicrm/mailing/optout?reset=1&jid=652&qid=166436&h=893864dd587d7f9d, y para suscribirse aquí: https://crm.apc.org/civicrm/mailing/subscribe?reset=1
También es posible suscribirse a APCNews (inglés, www.apc.org/en/pubs/newsletters/archive/APCNewsHTML) y APCNouvelles (francés, www.apc.org/fr/pubs/newsletters/archive/APCNouvellesHTML).
Reenvía este boletín a un/a amigo/a: https://crm.apc.org/civicrm/mailing/forward?reset=1&jid=652&qid=166436&h=893864dd587d7f9d

PO Box 29755
Melville, GT 2109
South Africa

FontFuente: info@apc.org

Comentaris tancats a APCNoticias 224 – APC en la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer – 09/03/15

CP/ OCEANA propone la protección de zonas de cría claves en el Mediterráneo

[cid:image001.jpg@01D05A66.387FAD80]
09/03/2015
Oceana propone la protección de zonas de cría claves en el Mediterráneo

La merluza y la gamba rosa de profundidad podrían recuperarse de la elevada sobrepesca cerrando permanentemente la pesca en áeras críticas del Estrecho de Sicilia

Oceana ha presentado formalmente una propuesta a la Comisión General de Pesca del Mediterráneo para cerrar permanentemente al arrastre de fondo importantes zonas de cría en el Canal de Sicilia. La organización internacional de conservación marina afirma que esta medida contribuirá a la recuperación de pesquerías sobreexplotadas y sin gestionar en el Mediterráneo, un mar donde un 92% de los stocks pesqueros demersales sufre sobreexplotación.

“En el Mediterráneo solo se pescan de manera sostenible uno de cada diez stocks. Proteger las zonas de cría y de puesta es el primer paso y el más inmediato que hay que dar para garantizar el pescado del día de mañana”, señala Lasse Gustavsson, director ejecutivo de Oceana en Europa. “La ciencia avala que se cierre la pesca en estas zonas y no son admisibles las excusas cuando las poblaciones locales dependen tanto de esta fuente de ingresos. Pedimos a todos los países que adopten medidas firmes para asegurar la viabilidad a largo plazo de los recursos pesqueros en toda la cuenca”.

El Estrecho de Sicilia es un área en el Mediterráneo compartida por Tunicia, Italia y Malta y los arrastreros han faenado en ella durante décadas por su valiosa gamba roja de profundidad y merluza. En los últimos años, la ciencia ha demostrado la importancia para la supervivencia de los stocks de determinadas áreas donde se agregan los juveniles. Como medida de emergencia, Oceana solicita el cierre inmediato de estas zonas a la pesca, mientras los países en cuestión establecen un plan de gestión adecuado para recuperar los stocks.

Oceana participará la semana que viene en la reunión de agentes sociales organizada por el proyecto MedSudMed de la FAO para impulsar un plan de gestión plurianual compartido para el Estrecho de Sicilia. También acudirá al Comité Científico Asesor de la CGPM (GFCM, por sus siglas en inglés), que se celebrará en Roma entre el 24 y el 27 de marzo, donde promoverá la protección de las zonas de cría de especies de merluza y gamba rosa de profundidad.
Essential Fish Habitats in the northern sector of the Strait of Sicily

Versión online de este comunicado: http://bit.ly/1GxrvaW

Marta Madina, Directora de Comunicación
Plaza España-Leganitos 47. 28013 Madrid, España
Tel.:+ 34 911 440 880 Móvil: +34 687 598 531 E-mail: mmadina@oceana.org
Facebook: www.facebook.com/oceana.europe Twitter: @oceana_europe

Oceana es la mayor organización internacional dedicada en exclusiva en la conservación de los océanos. Nuestras campañas se basan en la ciencia y tratan de lograr avances políticos que recuperen la biodiversidad oceánica y aseguren una abundancia de recursos que pueda alimentar a cientos de millones de personas. Los logros de Oceana han contribuido a trazar políticas que podrían incrementar las poblaciones pesqueras en hasta un 40% en los países en los que trabaja y han protegido 2,5 millones km2 del océano. Disponemos de oficinas de campaña en países que controlan cerca del 25% de las capturas mundiales de pescado, en América del Norte, del Sur y Central, Asia y Europa. Para saber más, visite eu.oceana.org.

image001.jpg

FontFuente: OceanaPress@oceana.org

Comentaris tancats a CP/ OCEANA propone la protección de zonas de cría claves en el Mediterráneo