Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Category: May de 2015

[Mitjans] [Comunicat] Campanya i programes electorals en aigua

*La gestió de l’aigua forma part dels temes centrals de la campanya
electoral*

*
*

*Vuit forces polítiques han signat el Pacte Social per l’Aigua a Catalunya*

*
*

*Analitzem els programes electorals en aigua, alguns dels quals encara
no reconeixen l’aigua com un Dret Humà*

/Barcelona, 22 de maig de 2015/. A falta de dos dies per les eleccions
municipals des de la Plataforma Aigua és Vida constatem que *la gestió
de l’aigua ha deixat de ser un assumpte merament “tècnic” a una qüestió
profundament política i social, amb conseqüències directes i importants
sobre la població.* Així ho demostra la signatura del Pacte Social per
l’Aigua a Catalunya per part de vuit forces polítiques
,
el debat d’alcaldables de BTV a Barcelona

i les nombroses i constants notícies sobre el model de gestió de l’aigua
a multitud de municipis (Terrassa, Vic, Torelló, Massanes, Parets, …).
Aigua és Vida hem analitzat els programes electorals de dotze forces
polítiques

per tal de veure quins compromisos han adquirit amb la ciutadania davant
de la nova convocatòria electoral. Per una banda es constata que
*aquelles que han firmat el Pacte Social mostren una major sensibilitat
i interès a abordar la qüestió de la gestió de l’aigua*; i per l’altra
*destaca l’absència, en 6 forces polítiques, del reconeixement bàsic de
l’aigua i el sanejament com un Dret Humà*, consideració reconeguda per
l’ONU el 2010 i fonament sobre el qual s’hauria de construir tota
política hídrica. Aquesta manca de reconeixement porta associada una
realitat molt més crua: el *baix nivell de compromís amb prohibir els
talls d’aigua domiciliaris a les famílies que no poden pagar el rebut*,
una qüestió fonamental a la qual només 5 de les 12 forces polítiques
s’hi comprometen.
Davant la nova legislatura que s’obre remarquem el nostre compromís per
lluitar per una gestió pública de l’aigua, no mercantil i democràtica.
Per fer-ho *serà imprescindible tant la* força de *la societat civil*
per seguir liderant el procés de recuperar l’aigua com a bé comú *com un
lideratge clar de les institucions públiques que fins ara s’han
subordinat als interessos de les grans multinacionals.*

*
*

En adjunt trobareu una taula-resum dels programes electorals en aigua de
les diferents forces polítiques.
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya
150520-TAULA_COMPROMISOS_vdef.pdf

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] [Comunicat] Campanya i programes electorals en aigua

[Mitjans] NP- Només cinc partits polítics (PLLib, EUiA, CUP Capgirem BCN i BComú i EV-AE) donen resposta a les propostes d’àmbit metropolità del 1r Congrés en Defensa del Transport Públic

Només cinc partits polítics (PLLib,EUiA, CUP Capgirem BCN i BComú
i EV-AE) donen resposta a les propostes d’àmbit metropolità del 1r
Congrés en Defensa del Transport Públic

Barcelona, 21 de maig – El passat dia 11 d’abril es va celebrar el 1r
Congrés en Defensa del Transport Públic, trobada impulsada per una
llarga llista d’entitats encapçalades per l’Associació per a la Promoció
del Transport Públic (PTP), la Confederació d’Associacions Veïnals de
Catalunya (CONFAVC), Ecologistes en Acció de Catalunya, la Federació de
Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) i la Plataforma Stop Pujades.

El Congrés va congregar per primer cop a Catalunya més de 100 persones
(usuàries, representants d’entitats vàries, acadèmiques…), preocupades
per la situació deficient d’aquest sector i vingudes d’arreu del
territori català.

Pel que fa a l’àmbit concret de la ciutat de Barcelona, les propostes
sorgides del treball intens del Congrés es van fer arribar el passat 5
de maig a totes les formacions polítiques que es presenten a les
properes eleccions municipals del 24 de maig a la ciutat de Barcelona
per tal que s’hi posicionessin.

Malauradament, només cinc partits (Partit Llibertari, Esquerra Unida i
Aternativa, CUP Capgirem BCN i Barcelona en Comú i Els Verds
-l’Alternativa Ecologista) han respost aquesta petició, i els agraïm
l’esforç realitzat. Així mateix, lamentem la manca d’esforç deliberatiu
de la resta de les formacions i la nul·la importància que han donat als
resultat del Congrés, malgrat que moltes d’elles porten en lloc
preeminent temes de mobilitat i transport. A continuació, mostrem els
enllaços a les propostes del Congrés i a les respostes rebudes perquè es
puguin comparar:

_- Propostes del Congrés
_

– Respostes partits:

*

_Partit Llibertari
_

*

_Esquerra Unida i Alternativa
_

*

CUP Capgirem Barcelona (_1
_i
_2
_)

*

_Barcelona en Comú
_
*

Els Verds – l’Alternativa Ecologistaestan d’acord amb totes les
propostes sorgides del Congrés

*
Més informació:*

congresdefensatransportpublic@gmail.com

_https://congresdefensatransportpublic.wordpress.com/_

Ariadna Coten 650755908
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP- Només cinc partits polítics (PLLib, EUiA, CUP Capgirem BCN i BComú i EV-AE) donen resposta a les propostes d’àmbit metropolità del 1r Congrés en Defensa del Transport Públic

[Mitjans] NP – Unanimitat dels partits en prioritzar la lluita contra la contaminació de l’aire, discrep àncies en les mesures

_Debat electoral “Barcelona per la Qualitat de l’Aire”_
Unanimitat dels partits en prioritzar la lluita contra la
contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona, discrepàncies en
les mesures per combatre-la

*En el debat convocat per la Plataforma per la Qualitat de l’Aire,
representants de les diferents candidatures que es presenten a les
eleccions a l’Ajuntament de Barcelona van coincidir en que la millora de
la qualitat de l’aire sigui una política prioritària de la ciutat. Les
candidatures van respondre amb les seves propostes per reduir la
contaminació a les a les **_preguntes previament formulades per la
Plataforma.
_*
El debat, celebrat el passat dilluns a la seu de la Confederació
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya (CONFAVC), va comptar amb
la participació de les set forces polítiques representades al Parlament
que opten a ocupar el consistori (CiU, PSC, PP, Barcelona en Comú, ERC,
CUP, C’s). L’acte es va encetar amb una breu presentació dels objectius
de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire.

*Barcelona, ciutat contaminada*

La qualitat de l’aire és el primer problema ambiental de Barcelona, un
problema que persisteix tot i comptar amb una normativa europea
d’obligat compliment. Des de la seva aprovació la legislació ambiental
europea no s’ha complert i la ciutat es troba molt lluny de respectar
els llindars recomanats per la OMS (força més exigents que la
normativa). Nombrosos estudis científics alerten que la contaminació és
responsable de milers de morts prematures a l’àrea metropolitana i que
la mala qualitat de l’aire no només afecta l’esperança de vida de la
ciutadania, sinó també la qualitat. Malalties cardiovasculars,
respiratòries i neurològiques es veuen agreujades pels nivells de
contaminants que respira la població. Això converteix la pol·lució en
una qüestió de salut pública de primer ordre, generant enormes despeses
al sistema públic de salut. A Barcelona, les principals emissions de
tòxics provenen del trànsit rodat, però també en són fonts importants el
port, les obres urbanes i les indústries de l’AMB.

*Restricció del trànsit motoritzat*

El densitat de trànsit de Barcelona és de gairebé 6000 turismes/km2, més
del doble que Madrid o València (2200 i 2600 turismes/km2) i molt lluny
de capitals com Londres (1370) o Amsterdam (1000). Una de les principals
mesures implementades amb èxit per reduir-lo a ciutats europees ha estat
la creació de Zones Urbanes d’Atmòsfera Protegida
(ZUAP), on es limita la circulació
de vehicles segons un etiquetatge en funció de les emissions que
produeixen.

En resposta a considerar la creació de ZUAPs i la necessitat disminuir
la densitat de vehicles, les candidatures de Barcelona en Comú i el PSC
van mencionar explícitament que cal una reducció del trànsit de la
ciutat. La CUP va anar més enllà, concretant una reducció del 50%.
Quatre de les set candidatures es van posicionar a favor de la ZUAP amb
diferents matisos. CUP, Barcelona en Comú i PSC van afirmar que la
creació de ZUAP és una mesura necessària, mentre que ERC contestava que
amb un tebi “cal tendir-hi”. En contraposició a tots aquests, CiU va
reivindicar les superilles enlloc de ZUAPs, el PP va mostrar la seva
disconformitat en restringir el trànsit o prohibir la circulació a certs
vehicles i Ciutadans va afegir que no tenien posició concreta sobre
aquest tema. La CUP va voler aclarir que la diferència entre una
superilla i les ZUAPS és que les primeres no tenen objectiu ambiental i
les segones volen reduir la contaminació.

La plataforma destaca la proposta alemanya de restricció del trànsit i
etiquetatge a tots els vehicles, realitzada a ciutats com a Berlín en un
procés d’implementació que va durar dos anys (2008-2009) i ocupa una
zona centre d’uns 88 km², on viu aproximadament 1 milió de persones dels
3,4 milions d’habitants.

*Potenciar el transport públic i no motoritzat *

Totes les forces polítiques convocades van coincidir en considerar de
vital importància una millora del transport públic, per donar
alternativa a la circulació al vehicle privat. Al llarg del debat CiU es
va fer ressò de la baixada de tarifa del passat gener, PSC va proposar
reduir un euro el preu de la T-10 i el PP va apel·lar a una congelació
del cost dels títols de transport. CUP i Barcelona en Comú van aportar
propostes més concretes més enllà del abaratiment, com el cas de fer una
nova tarificació ambiental (Barcelona en Comú).

PP, C’s i ERC van supeditar la imposició de la reducció del trànsit
rodat per garantir la qualitat de l’aire a una millora del transport
públic. La inversió necessària però, no es podria assumir d’entrada per
l’Ajuntament perquè es tracta de competències de Foment o de la
Generalitat (Rodalies, L9 etc…). El PSC va proposar obtenir aquest
finançament extra mitjançant el fons Juncker. CUP i Barcelona en Comú,
en canvi, van assegurar que hi ha mesures que són aplicables ja a curt
termini, i que són possibles amb canvis en la priorització de la
inversió pública. Es van mostrar partidaris de la unió del tram per la
Diagonal el PSC, Barcelona en Comú i ERC.

*Cotxe elèctric ?*

La mobilitat elèctrica pot fer una contribució a la reducció d’emissions
sempre que maximitzi el canvi cap a un model de mobilitat sostenible.
Per la Plataforma, el factor que permeti avaluar el benefici del vehicle
elèctric ha des ser l’impacte en la reducció de la contaminació i no
l’increment d’estacions de recàrrega o la quantitat de vendes de
vehicles elèctrics com fa l’actual govern.

CIU i PP es van mostrar a favor de mantenir la linea de suport al
vehicle elèctric privat. La Plataforma considera que la prioritat, a
l’hora d’electrificar, s’ha de donar al transport públicla flota
municipal de vehicles (neteja, escombreries, etc..) i , de transport de
mercaderies, desplegant les energies renovables per la demanda
d’electricitat addicional resultant dels nous vehicles elèctrics. La
resta de partits van mostrar-se a favor d’aquesta prioritat.

*Reducció d’emissions al Port *

**

El port és una important font de contaminants a Barcelona. Els vaixells
que arriben al moll segueixen cremant combustible mentre estan atracats
i els contaminats emesos afecten directament la qualitat de l’aire.

Per afrontar el repte de reduir aquestes emissions, PSC, Barcelona en
Comú, la CUP i ERC van optar per l’electrificació del port.. En canvi,
CiU, PP i Ciutadans van coincidir en apostar per la gasificació. La CUP
va afegir que abans hem de definir “quina potència li volem dur, per què
i com”, el que implicava limitar el volum de creueristes a la capacitat
de càrrega de la ciutat i repensar el model turistic i econòmic.

L’electrificació per la connexió a la xarxa elèctrica local quan els
vaixells estan atracats al Port és l’opció recomanada per la Comissió
Europea (2006/339/CE de la CE, 8 de maig) i la política que s’està
realitzant des de fa anys a diferents ports europeus
.__Aquesta via és
la que més pot contribuir a millorar la qualitat de l’aire i a l’hora
reduir les emissions de CO2, més encara si l’energia prové de fonts
renovables.

*Campanya conscienciació*

Una condició indispensable per tal que la població accepti i lideri els
canvis en mobilitat necessaris per combatre la contaminació és el
coneixement detallat de la situació de la ciutat. Avui en dia la
pol·lució segueix essent “l’epidèmia invisible”, poc percebuda per gran
part de la població. Per això la Plataforma demana el compromís per
desenvolupar una campanya efectiva en sensibilització i informació
–semblant a la antitabac- que integri diferents espais educatius
(escoles, CAPs i demés). Davant aquesta proposta, totes les formacions
(PSC, ERC, BCN en Comú, CUP, C’s) es van mostrar a favor de desenvolupar
una campanya, excepte CiU que va apel·lar a la “transparència”.

Davant la pregunta d’una participant que demanava quines opcions es
prendrien en dies d’episodi de contaminació -més enllà de confinar
malalts i població sensible a casa-, el vigent regidor de medi ambient,
Joan Puigdollers, va causar una gran estupefacció, al afirmar que no hi
havia cap episodi des de l’any 1985^1 .

La Plataforma també va aprofitar per recordar que al manifest hi consta
la creació d’una comissió de seguiment que pugui estar formada per
experts en la matèria i ciutadania organitzada per tal de garantir que
les mesures aplicades es compleixen realment. CiU va explicar que ja hi
ha espais de participació on hi tindria cabuda (Agenda 21) i el PP va
afirmar que actualment cal “racionalitzar” els espais de participació
ciutadana, ja que “ja n’hi ha molts”. La resta de candidatures es van
mostrar d’acord en configurar-la. Barcelona en Comú va explicitar la
necessitat que sigui vinculant, mentre que la CUP afirma que hauria de
consolidar-se paral·lelament a la campanya potent de sensibilització. El
PSC va fer notar que la seva candidatura proposa un 10% de pressupost
participatiu on hi podrien tenir cabuda decisions en matèria ambiental.

*Conclusions*

La Plataforma valora molt positivament el debat, que va atreure públic,
amb una sala plena de gent i agraeix l’assistència dels participants.
L’exposició de les candidatures va servir per mostrar amb claredat
quines formacions mantenen posicions continuistes, amb mesures tímides,
parcials o supeditades a inversions d’altres administracions. I també
per mostrar quines formacions polítiques assumeixen realment una part
important o la totalitat del manifest que vàrem presentar el passat mes
de març.

* Vídeo del Debat:https://vimeo.com/128365017
* Fotos:
https://picasaweb.google.com/catalunya.ecologistesenaccio.org/DebatElectoralQualitatDeLAire

*Contacte: *Olga Margalef 655137168, qualitat.aire@gmail.com

1 Històric d’episodis ambientals de contaminació

_
_

——–
http://qualitat-aire.blogspot.com.es/
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP – Unanimitat dels partits en prioritzar la lluita contra la contaminació de l’aire, discrep àncies en les mesures

[ABYA YALA INTERNACIONAL] Perú- Federación indígena e Iglesia polemizan sobre pueblos aislados

*Federación indígena e Iglesia polemizan sobre pueblos aislados
*

– Una polémica se abrió entre la federación indígena FENAMAD que respondió
a un pronunciamiento del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado y
Misioneros Dominicos. El tema en discordia es la condición de los pueblos
aislados y en contacto inicial así como la situación y hechos que
provocaron la muerte de un comunero por una flecha lanzada por un grupo de
la etnia Mashco Piro.
Servindi, 20 de mayo, 2015.- El 1 de mayo de 2015 el joven matsiguenka
Leonardo Pérez Peña, miembro de la comunidad Shipetiari, falleció de una
flecha lanzada por un grupo de la etnia Mashco Piro, en la selva de Madre
de Dios.

La Federación Indígena del Río Madre de Dios y afluentes (Fenamad) propone
la necesidad de reconocer un Corredor Territorial que permita proteger a
los diversos pueblos en aislamiento y contacto inicial, actualmente bajo
numerosas presiones externas como las concesiones de hidrocarburos, los
taladores y mineras ilegales y agentes religiosos.

El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado y los Misioneros Dominicos
afirman en su pronunciamiento del 7 de mayo: “no aceptamos la idea del
AISLAMIENTO como un deseo natural de ellos” y argumentan que el cautiverio
en que se encuentran fue una situación para “protegerse de las tropelías
del hombre blanco.”

Reconocen que tienen más de 100 años de convivencia diaria e ininterrumpida
con dichos pueblos -desde 1902- y que los comuneros de la zona “empatizan
con ellos, les comprenden y logran establecer una relación social que es
constitutiva de la forma de ser de los pueblos indígenas.”

La Iglesia va más allá y acusa a Fenamad y al viceministerio de
Interculturalidad de cortar de raíz las relaciones “que se daban de forma
natural y espontánea” entre Nicolás Flores, más conocido como “Shaco”,
quién “mantenía contactos esporádicos con estas gentes” y les proporcionaba
ollas, machetes y plátanos.

Según el comunicado de la Iglesia, al prohibírsele a Shaco mantener su
relación con los mashco piros éstos lo mataron de un flechazo el 22 de
noviembre de 2011. “Le mataron por obedecer las órdenes de quienes llegaron
de la ciudad, incapaces de comprender el mundo de relaciones que él
mantenía” señala el Vicariato.

La posición de la Iglesia es restablecer la comunicación entre los
comuneros y los mashco piros y ponen como ejemplo el caso de la comunidad
de Diamante quienes confraternizaban y hasta jugaban fulbito con los mashco
piros.
Rechazo a la evangelización, asimilación e integración forzosa

La federación indígena en primer lugar expresó su extrañeza porque se
sostenga que los atropellosy violencia que los “forzaron” a aislarse se
atribuyan a hechos del pasado y que no existan en el presente.

Recordó que existen numerosos reportes e informaciones que demuestran “que
la vida e integridad, territorios (…) continúan en peligro inminente, pues
están siendo sistemáticamente violados por terceros que buscan contactarlos
forzadamente.”

Señala que la posición del Vicariato viola el legítimo derecho de
autodeterminación de los pueblos aislados y busca “respaldar políticas de
evangelización, asimilación e integración forzosa, propias de tiempos
pasados y que han significado para los pueblos pueblos indígenas
experiencias etnocidas.”

Fenamad rechazó la “actitud beligerante” y la grave acusación que atribuye
a la Fenamad haber propiciado la muerte de “Shaco” y afirma que este murió
por causas aún no esclarecidas. Además, aclara que nunca prohibió las
relaciones entre “Shaco” y los mashco piros.

Aclaró que Fenamad, en coordinación con otras instituciones del Estado,
llevaron a cabo acciones de sensibilización para que las comunidades
aledañas adopten medidas preventivas y salvaguarden la vida e integridad de
todos los indígenas.

Sorprende -afirma Fenamad- que el Vicariato “en lugar de apoyar a difundir
las medidas preventivas (…) continúe alentando dichos acercamientos y
encuentros, que son ilegales”.
Por un abordaje institucional de un tema complejo

Fenamad coincidió con el Vicariato en que los verdaderos conocedores de la
problemática de los pueblos en aislamiento “son los indígenas” y reivindicó
el rol de la organización indígena, “conducida por indígenas” y conocedores
-en primera persona- de la compleja problemática que afecta a los pueblos
aislados.

Fenamad agrega que si el Vicariato tiene valiosos conocimientos y
experiencia que compartir “estaría gustosa de escucharlos” pero debe
“participar en los espacios institucionalizados legalmente”.

Asimismo, abandonar “actitudes paternalistas, asimilacionistas y
rectificarse públicamente de las afirmaciones desafortunadas” que atentan
contra su dignidad como organización indígena, concluye la Fenamad.

*Acceda a los documentos en referencia en los siguientes enlaces:*
Comunicado del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado y los Misioneros
Dominicos
(7 de
mayo, PDF, 3 páginas)
Respuesta de la Fenamad

(19 de mayo, PDF, 3 páginas)
________________________
*Información relacionada publicada en Servindi:*

*“Los pueblos en aislamiento están al borde de la extinción sin que podamos
evitarlo”*

– Organizaciones indígenas amazónicas presentaron la propuesta de Corredor
Territorial de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial a fin que las
autoridades de Perú y Brasil lo reconozcan y establezcan un mecanismo con
capacidad de tomar decisiones y manejar recursos para formular y ejecutar
estrategias de protección integral, con enfoque transfronterizo. Seguir
leyendo…
*Comunidad Shipetiari clama por ayuda para atender emergencia*

César Augusto Jojajé con Rufina Rivera, vicepresinta comunal de Shipetiari
y Héctor Sueyo quien muestra el lugar donde fue hallado el joven flechado.
*- Aislados mashco piros invaden chacras luego de matar de un flechazo a
joven comunero.*

Servindi, 5 de mayo, 2015.- Los comuneros de Shipetiari demandan a las
autoridades proveer de ayuda inmediata a 160 personas de la etnia
Matsiguenka que permanecen dentro de sus viviendas temerosas de ser
agredidas por indígenas en aislamiento pertenecientes a la etnia Mashco
Piro. Seguir leyendo…
*Mashco piros matan a joven de un flechazo*

*- Urge un corredor que proteja a pueblos en aislamiento de la presión
externa, proponen Aidesep y Fenamad*.

Servindi, 5 de mayo, 2015.- El ministerio de Cultura confirmó la muerte de
un joven de 20 años tras recibir un flechazo disparado por un grupo de
indígenas en aislamiento voluntario pertenecientes a la etnia mashco piro
en la selva amazónica sur del Perú. Seguir leyendo…

*Nuevo boletín sobre pueblos en aislamiento*

Servindi, 14 de abril, 2015.- El Centro de Trabajo Indigenista (CTI)
, comparte su
boletín sobre pueblos en aislamiento asentados entre la frontera de Brasil
y Perú, y otros que viven en regiones fronterizas de América del Sur. Seguir
leyendo…
*Estado debe reconocer Corredor Territorial Indígena*

En la mesa de izquierda a derecha: Beatriz Huertas, Klaus Quicque, Luis
Tayori y César Augusto Jojajé. Foto: Fenamad.
__________________________

Servindi, 9 de marzo, 2015.- La Federación Nativa del Río Madre de Dios y
Afluentes (Fenamad) inició una campaña para el
reconocimiento del Corredor Territorial de Pueblos Indígenas Aislados y en
Contacto Inicial Pano, Arawak y otros que abarca territorios de Madre de
Dios, Cusco, Ucayali en Perú y Acre en Brasil. Seguir leyendo…

*“Así los tengan al frente Perupetro siempre va negar la existencia de
indígenas aislados”*

Indígenas mahsco piros. Numerosos reportes dan cuenta de su presencia en
zonas que el gobierno tiene previsto entregar para su explotación en el
marco de sus planes de desarrollo y uso de los recursos energéticos.
Fotografía: Diego Cortijo

– Especialista advierte que Perupetro está poniendo en grave riesgo la vida
de los pueblos en aislamiento que habitan los lotes 187 y 157, espacios que
en un primer momento fueron considerados para ser parte de una reserva
territorial. Seguir leyendo…

_____________________

*VEA TAMBIÉN:* *http://www.pueblosindigenasenaislamiento.org/*

*https://abyayalainternacional.wordpress.com/
*
*http://facebook.com/abyayalainternacional
*
*https://twitter.com/ayinoticias *
*http://www.youtube.com/ayivideos/*

FontFuente: noticieroindio@gmail.com

Comentaris tancats a [ABYA YALA INTERNACIONAL] Perú- Federación indígena e Iglesia polemizan sobre pueblos aislados

[El Correu per la Pau] Vols saber a què es comprometen els partits a Barcelona en temes de pau?

Problemes de visualitzacio? Mira aquest butlletí al teu navegador. [1]

[2]

[3]
[4]
[5]
[6]

VOLS SABER A QUÈ ES COMPROMETEN ELS PARTITS A BARCELONA EN TEMES DE PAU?

ELECCIONS MUNICIPALS 2015

De cara a les eleccions municipals de diumenge que ve, FundiPau vam
enviar als partits polítics el document ’25 propostes per promoure la
pau des dels ajuntaments [7]’.Hem parlat amb els responsables de
política municipal de cada partit però, atès que en les eleccions
municipals el que compta és el programa de cada municipi, també ens hem
adreçat, gràcies a la col·laboració d’amics de FundiPau, a diverses
candidatures que es presentaven en moltes ciutats i pobles.

És difícil fer un balanç global a nivell de Catalunya o de l’Estat i per
això hem visualitzat els compromisos per la promoció de la pau a la
ciutat de Barcelona. Hem demanat a les 7 candidatures principals que es
presenten a l’Ajuntament quines, d’aquestes 25 propostes, es comprometen
a impulsar des del Consistori.

Aquí en teniu el resultat. [8]

[2]

FundiPau
c/ Casp, 31, 2n 1a A
08010 Barcelona
info@fundipau.org
Telèfon: 93 302 51 29

Per a altes i baixes a la llista de distribució, envia’ns un missatge a
info@fundipau.org
Links:
——
[1]
http://fundipau.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=59&user_id=0&wysijap=subscriptions
[2] http://fundipau.org
[3] https://www.facebook.com/fundacioperlapau
[4] https://twitter.com/#!/fundipau
[5] http://www.issuu.com/fundacioperlapau
[6] http://www.youtube.com/fundacioperlapau
[7]
http://fundipau.org/wp-content/uploads/2015/03/Propostes-Pau-Municipals-2015.pdf
[8]
http://fundipau.org/els-partits-politics-de-barcelona-aposten-per-la-pau/

FontFuente: info@fundipau.org, via: elcorreuperlapau-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a [El Correu per la Pau] Vols saber a què es comprometen els partits a Barcelona en temes de pau?

RESCATS MSF EN EL MEDITERRANI Balanç de 2 setmanes d’Operacions IMATGES PER TV I WEBS

Benvolguts/as companys/as,

Des que Metges Sense Fronteres (MSF) va engegar l’operatiu de rescat en el
Mediterrani el passat 2 de maig, els equips de l’Organització han rescatat
1.817 persones, incloent-hi 352 dones i 123 nens en set operacions de
salvament.

Només el 13 i el 14 de maig, els dos vaixells amb els quals opera MSF (MY
Phoenix i Bourbon Argos) van rescatar en el Mediterrani central quatre
embarcacions que tractaven d’arribar a Europa. En gairebé 48 hores, els
equips de MSF van rescatar a 1.226 persones.

Precisament aquesta setmana, els ministres de Defensa i Exteriors de la UE
han aprovat l’operació militar ‘Eunavfor Med’ destinada, segons els seus
impulsors, a combatre el tràfic de migrants en el Mediterrani. Per MSF,
aquesta estratègia no aborda els problemes de fons com són la falta
d’alternatives legals i segures per arribar a Europa. Per MSF, una missió
militar contra els traficants només atacarà els mitjans a través dels
quals refugiats, sol·licitants d’asil i migrants tracten d’arribar a
Europa. La seva desesperació els portarà a afrontar riscos majors per
fugir dels seus països.

Us adjuntem una actualització de les últimes operacions de salvament
efectuades pels dos operatius de MSF en el Mediterrani central i una sèrie
de materials audiovisuals d’alguns d’aquests rescats (en castellà)
CRISIS EN EL MEDITERRÁNEO: OPERACIONES DE RESCATE DE MSF

Vídeocomunicado con recursos y totales para TV y radios
Vídeo con declaraciones e imágenes de sendos rescates en el Mediterráneo
de los dispositivos de MSF
en los barcos de salvamento MY Phoenix y Bourbon Argos
Descarga: http://bit.ly/1IIYdHK
Clip para webs (editado y subtitulado)
Rescate de 477 personas por el dispositivo de MSF en el barco Bourbon
Argos
Descarga: http://bit.ly/1PwAZc7
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vENtNrBItdg&feature=youtu.be

Clip (sonido ambiente)
Mujeres rescatadas por el barco de MOAS-MSF: MY Phoenix el 14 de mayo
celebran cantando
la cercanía de la costa de Italia y la llegada segura a puerto
Descarga: http://bit.ly/1GoWrdf
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rDT1KKFAv-Y&feature=youtu.be

Fotografías para medios
Rescate de 477 personas el 13 de mayo a cargo del operativo de MSF en el
buque Bourbon Argos
Descarga: http://bit.ly/1La63I6
Rescate de 561 personas el 14 de mayo a cargo del operativo conjunto
MSF-MOAS
en el barco MY Phoenix
Descarga: http://bit.ly/1JzhcUz

Esperem que us resulti d’interès. Si voleu ampliar la informació o
concertar entrevistes sobre aquest tema, no dubteu en contactar-nos.

Salutacions,
___________________________________________

Sílvia Herrera
Prensa Delegación Catalunya/Cataluña, Balears/Baleares y Aragón
Metges Sense Fronteres
Nou de la Rambla, 26 – 08001 – Barcelona
Telf: 93 304 61 80
www.msf.es
@MSF_ToniLuna

Tened presente que mi horario es de 10 a 14
Para temas urgentes contactar con toni.luna@barcelona.msf.org

MSF Rescates Mediterraneo balance 2 semanas operaciones 20052015_CAT.docx

FontFuente: prensa.msf.b@barcelona.msf.org

Comentaris tancats a RESCATS MSF EN EL MEDITERRANI Balanç de 2 setmanes d’Operacions IMATGES PER TV I WEBS

[Mitjans] Convocatòria dissabte 23/05- Campanya internacional “Clean Up The Med” a Tarragona

_Campanya internacional “Clean Up The Med” per conscienciar sobre el
problema dels residus en el Mediterrani__
_
VOLUNTARIS NETEJARAN PLATGES CATALANES, VALENCIANES, MURCIANES,
ANDALUSES I DE MELILLA AQUEST CAP DE SETMANA
*Desenes de persones participaran aquest cap de setmana en la neteja de
platges catalanes, valencianes, murcianes, de Melilla i andaluses en el
marc de la campanya Clean Up the Med” per sensibilitzar sobre el
problema dels residus en el mitjà marí mediterrani. Aquest any se’ls
uniran en les mateixes dates voluntaris en el litoral atlàntic de
Galícia i Canàries amb un projecte paral·lel.*

Ecologistes en Acció organitza a nivell estatal la campanya
internacional coordinada per l’organització italiana Legambiente.
L’objectiu de “Clean Up the Med” (netegem el Mediterrani) és
conscienciar a la societat i avaluar la quantitat i tipus de residus
presents a les platja. Es calcula que les aigües superficials del
Mediterrani acumulen entre 1000 i 3000 tones de plástic.

*Convocatòria a Catalunya*

Jornada de neteja a la platja del Canyadell

*D**ia**: **Dissabte 23 de maig, **11 a 13h*

*Espai: **Entrada platja Canyadell (Torredembarra)*

*Contacte: *Eloi Nolla 663855878, tarraco@ecologistesenaccio.cat

Cartell: http://ecospip.org/1zZ6ft1

**
Aquest mar, molt tancat que ho fa ser més fràgil, és un patrimoni valuós
des del punt de vista dels seus valors ambientals, amb una alta
diversitat biològica i tipus d’ambients marins, a més de ser font de
recursos econòmics per a milions de persones. Les escombraries,
principalment plàstics, inunden les costes, es dipositen en els fons
marins i suren en aigües de totes les regions mediterrànies.

Aquest tipus de contaminació, a més d’un greu impacte visual, provoca
problemes greus en la fauna marina, ja que en fragmentar-se pot ser
ingerit, acumulant-se en el sediment en forma de micro-plàstics i ser
ingerit per invertebrats i peixos, que per la seva toxicitat pot
afectar-los.

En 2014 es van recollir centenars de quilos de plàstics i restes
d’activitats humanes (envasos, bastons de cotó, compreses, tampons i
bolquers, tubs de reg per degoteig, utensilis de pesca, vidres, fustes,
burilles,…), escombraries abocades pels usuaris de l’entorn litoral
per manca d’educació ambiental i que l’administració no gestiona de
forma adequada. La correcta depuració d’aigües residuals, la gestió de
rius i rambles i neteges sistemàtiques del litoral contribuirien, sens
dubte, a millorar la situació.
Des del divendres 22 al diumenge 24 es realitzaran neteges en
coordinació amb altres associacions en diverses localitats de tot
l’estat: Catalunya (Platja del Canyadell, Tarragona), Pais Valencià
(Platja del Rio Servol, Moncofa i Aiguaoliva, Castelló; Platja de la
Patacona, València; Cap de l’Horta, Alacant, Platja del Pinet, Elx; i
Platja de la Gola, Santa Pola), Regió de Múrcia (Platja de Calarreona),
Andalusia (Calita de la bocana del riu, Cadis) i Melilla (Platja de la
Hípica).

A més s’organitzen activitats a Galícia i les Illes Canàries, en
col·laboració amb el projecte MARNOBA de caracterització de les
escombraries marines en platges i fons del litoral espanyol.
*
**Més informació:* http://www.ecologistasenaccion.org/article30129.html

*Contacte: *

* Catalunya: Eloi Nolla 663855878, tarraco@ecologistesenaccio.cat

* Coordinació estatal: Albert Bayarri, 617000680

*Fotos* Clean up the Med 2013 Badalona:
https://picasaweb.google.com/catalunya.ecologistesenaccio.org/NetegemMediterrani2013Catalunya
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Convocatòria dissabte 23/05- Campanya internacional “Clean Up The Med” a Tarragona

[Medios] NP: Ciberacción reclama a eurodiputados que se pronuncien contra el TTIP

20 de mayo de 2015
_
__A pocos días de que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre el
tratado transatlántico_*
**UNA CIBERACCIÓN PARA RECLAMAR A LOS EURODIPUTADOS QUE VOTEN CONTRA EL
TTIP*

Ecologistas en Acción se suma a la ciberacción para exigir a los
eurodiputados que se posicionen en contra del TTIP (Tratado
Transatlántico de Comercio e Inversiones entre EEUU y EU). El Parlamento
Europeo acordará en las próximas semanas su posición al respecto, por lo
que una web, lanzada por Amigos de la Tierra y AK Europa, invita a la
ciudadanía a participar en la decisión.

Estados Unidos y la Comisión Europea negocian en estos momentos sobre el
TTIP. Uno de los aspectos más controvertidos dentro de este tratado es
el mecanismo de resolución de disputas inversor-Estado (ISDS). Este
mecanismo otorga privilegios a las grandes empresas, que podrían
denunciar a los Estados si considerasen que sus intereses privados se
ven mermados con una decisión política o un cambio de legislativo.

Un 97% de la ciudadanía que participó en la consulta pública europea
sobre el ISDS en verano de 2014 rechazó rotundamente este mecanismo
hecho a medida de las multinacionales.

Más información:http://www.no2isds.eu/es/campaign

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] NP: Ciberacción reclama a eurodiputados que se pronuncien contra el TTIP

Solidaries.org, 20-05-15: Festa del Comerç Just a Girona, Memorial Sebastià Salellas, Informe sobre ONGD, Jornada Lluís M. De Puig, Més teatre que Mai…i més

Butlletí Coordinadora d’ONG Solidàries

Coordinadora d’ONG Solidàries

Butlletí setmanal

Notícies

La solidaritat ciutadana eclipsa el compromís polític

19/05/15 |
La crisi i les retallades en polítiques de cooperació han provocat
un gran impacte en el sector de les ONGD espanyoles. No obstant això,
el compromís ciutadà s’ha mantingut i, fins i tot, ha augmentat.
Actualment, les ONG espanyoles per al Desenvolupament tenen presència
a 110 països d’arreu del món, principalment a Amèrica Llatina i
Àfrica, i compten amb un capital humà de 1,9 milions de
persones. Així s’extreu de l’informe del Sector de les ONGD

, elaborat i presentat per la Coordinadora d’ONG per al
Desenvolupament-Espanya (CONGDE)
. Foto: Desenvolupament Riu Senegal

[Més

]

3ª Jornada Lluís M. De Puig

19/05/15 |
L’Ajuntament de Girona
, la Universitat de Girona
, la Comissió Europea
i el Consell Català del Moviment Europeu
han organitzat la 3ª Jornada Lluís M. De Puig, en record del
polític i historiador català, conegut pel seu compromís europeu amb
la pau al món. L’acte està emmarcat dins les activitats programades
per l’Any Europeu del Desenvolupament, i tindrà lloc el proper
dijous 28 de maig, de 18 a 21h, al Centre Cívic del Barri
Vell-Mercadal
.
[Més

]

La Mostra de Teatre Inclusiu segueix bategant

18/05/15 |
La Mostra de Teatre Inclusiu
, organitzada pel Grup de Gènere i Interculturalitat de la
Coordinadora d’ONG Solidàries, per l’entitat Llagostera Solidària

i per l’Associació GRAMC

, continuarà rodant durant la propera quinzena. En total, es
realitzaran nou representacions en cinc localitats: Olot, Porqueres,
Torroella de Montgrí, Girona i Salt.

[Més

]

El setè memorial Sebastià Salellas, ruptura o reforma del 78 a
l’actualitat

18/05/15 |
“Convé fer-ho ja, i deixar-nos de collonades retòriques, que
manifesten només la covardia política de qui no s’atreveix a posar
totes les cartes sobre la taula, especialment a casa nostra i també
perquè ara no tenim els poders fàctics que ens condicionen com en el
1978″. Així de punyent es mostrava Sebastià Salellas i Magret el
desembre de 1998 a un article d’El Punt. 17 anys després, la
Fundació Tià Salellas

organitza del 20 al 28 de maig, la setena edició del Memorial
Sebastià Salellas i Magret, en record de l’advocat.

[Més

]

La problemàtica de la fast fashion, eix central de la Festa del
Comerç Just i la Banca Ètica

15/05/15 |
Amb el lema “Estira del Fil. Tria Comerç Just i Banca Ètica”, la
Festa del Comerç Just i la Banca Ètica
se celebrarà el proper dissabte 23 de maig a la Plaça
Independència de Girona. Organitzada per 17 entitats de la ciutat,
vol animar la ciutadania catalana a estirar del fil de les
injustícies que s’amaguen darrera la roba que vestim, tot apostant
per alternatives de consum responsable com són el comerç just i la
banca ètica.

[Més

]

Segueix-nos a:

Agenda

Conferència “Revoltes àrabs: reforma, ruptura o contrareforma”

En el marc del Setè Memorial Sebastià Salellas

, la Fundació Tià Salellas

organitzarà la conferència “Revoltes àrabs: reforma, ruptura o
contrareforma” a l’Auditori Josep Irla amb la intervenció de
l’escriptor i pensador Santiago Alba Rico. La xerrada tindrà lloc el
proper 20 de maig a les 20h.

20/05/2015 a les 20:00h

Lloc: Auditori Josep Irla, de la Seu de la Generalitat a Girona
(Girona)

Organitza: Fundació Tià Salellas

Xerrada “La revolució de les dones al Kurdistan”

El proper 20 de maig, el col·lectiu feminista Malapècora

ha organitzat la xerrada “La revolució de les dones al Kurdistan”, a
càrrec de Marta Jorba (Plataforma de Solidaritat amb el Poble Kurd.
L’acte es durà a terme a l’Ateneu Popular Salvadora Catà de Girona a
les 18.30h.

20/05/2015 a les 18:30h

Lloc: Ateneu Popular Salvadora Catà
(Girona)

Organitza: Malapècora

Xerrada “De les primaveres àrabs als estats actuals”

El proper dijous 21 de maig, l’entitat Banyoles Solidària

ha organitzat la xerrada “De les primaveres àrabs als estats
actuals” a 2/4 de 8 del vespre al Centre Excursionista de Banyoles. A
càrrec de la Dra. en Filosofia i Lletres, Dolors Bramon Planas.

21/05/2015 a les 19:30h

Lloc: Centre Excursionista de Banyoles
(Banyoles)

Organitza: Banyoles Solidària

Exposició Cinema i Pau

A partir d’alguns exemples de pel·lícules com Ghandi, Haz lo que
debas, Paradise Now , etc, aquesta exposició fa reflexionar sobre la
cultura de pau, la noviolència, el desarmament, els conflictes
oblidats, el terrorisme, el militarisme i el comerç d’armes. Fins al
22 de maig.

22/05/2015

Lloc: Centre Cívic Creu de la Mà
(Figueres)

Organitza: FundiPau i Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Festa de Comerç Just i la Banca Ètica 2015

El proper 23 de maig, tindrà lloc la setena edició de la Festa de
Comerç Just i Banca Ètica de Girona

a la Plaça Independència de Girona de 10h del matí a les 14h del
migdia. Enguany, sota el lema “Estira del Fil. Tria Comerç Just i
Banca Ètica”.

Organitzada per la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana

, Coop57
, la Coordinadora d’ONG Solidàries

, Setem
, Oxfam Intermón
, Oikocredit
, Enginyeria Sense Fronteres
, Justícia i Pau
, Xangara
, Ecoxarxa Girona
, XDS
, Dagua
, Alternativa3
, Fets
, Banc del Temps

i XCS

Programa:

Animació infantil
Venda de productes
Concert
Teatre
Roba de segona mà (intercanvi, recollida, etc)

23/05/2015 a les 10:00h

Lloc: Plaça Independència
(Girona)

Organitza: Comissió de l’Agenda Llatinoamericana, Coop57, la
Coordinadora d’ONG Solidàries, Setem, Oxfam Intermón, Oikocredit,
Enginyeria Sense Fronteres, Justícia i Pau, Xangara, Ecoxarxa Girona,
XDS, Dagua, Alternativa3, Fets, Banc del Temps i XCS

Celebració de la Festa Nacional del Camerun

El proper 23 de maig, l’Associació de Camerunesos de Girona i Amics
ha organitzat la Celebració de la Festa Nacional de Camerun a la
Factoria de la Coma Cros de Salt. A partir de les 16h i fins les 20h,
es realitzaran diverses activitats com l’exposició d’objectes d’art
del Camerun, la presentació del país en imatges, l’explicació de la
tradició dels naixements i els funerals, la desfilada de moda, la
presentació de projectes, aperitiu i molt més.

23/05/2015 a les 16:00h

Lloc: Factoria de la Coma Cros
(Salt)

Organitza: Associació de Camerunesos de Girona i Amics (ACAGIA)

Programa

1 de cada 3 saltencs no pot votar? A Salt vota tothom!

El diumenge 24, a les 12h del migdia, l’Espai Antiracista de Salt i
Girona
ha organitzat una urna per votar tothom, concert i vermut al Passeig
de Salt per reinvidicar el dret de sufragi de tots els ciutadans del
municipi.

24/05/2015 a les 12:00h

Lloc: Passeig de Salt
(Salt)

Organitza: Espai Antiracista de Salt i Girona

Cinefórum entorn “Huicholes, els últims guardians del Peyote”

Projecció del documental i col·loqui amb el seu director i dos
protagonistes Huicholes. Durant la gira europea que duu a terme aquest
documental es pretén sensibilitzar a la població sobre la
problemàtica del poblat Huichol. Es tracta d’un poble ancestral de
Mèxic, en perill, que lluita per salvar el seu lloc sagrat, el lloc
on creix el peyote, avui dia amenaçat per concessions mineres que el
govern va atorgar en casi total la superfície del territori sagrat,
inclús la reserva natural de la zona i dins la llista de la UNESCO de
zones a protegir del món.
Preu: donació voluntària (sugerit 5-10€) . La producció d’aquest
documental no compta amb espònsors . Els fons recaptats serveixen per
cobrir els costos de la gira.

26/05/2015 a les 19:15h

Lloc: Espai Marfà
(Girona)

Organitza: Hernán Vilcez Nisi amb el suport de l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament de la Universitat de Girona

Programa

Projecció “The wind that shakes the barley”

Dins el marc del Setè Memorial Sebastià Salellas

, el proper 26 de maig, el Cinema Truffaut

projectarà  la pel·lícula “The wind that shakes the barley”
(Irlanda, 2006), del director Kean Loach. Amb la presentació de
Guillem Terribes, l’acte comptarà amb la presència del català
resident a Derry, Gabriel Villanueva, i començarà a les 22h.

26/05/2015

Lloc: Cinema Truffaut
(Girona)

Organitza: Cinema Truffaut, Fundació Tià Salellas

Taula rodona: “Ruptura o reforma, del 78 fins a l’actualitat”

El proper 26 de maig, l’Auditori del Col·legi d’Advocats de Girona

acull la Taula Rodona: “Ruptura o Reforma, del 78 fins a
l’actualitat”, presentada i moderada per Xavier Corominas. A partir de
les 19h, intervindran el diputat al Parlament de la CUP-AE, Quim
Arrufat, i la metgessa i dirigent de Xarxa Roja, Nines Maestro. Es
tracta d’una de les activitats del Setè Memorial Sebastià Salellas.

26/05/2015 a les 19:00h

Lloc: Auditori del Col·legi d’Advocats de Girona
(Girona)

Organitza: Fundació Tià Salellas, Col·legi d’Advocats de Girona
Projecció “Binta & The Great Idea”

El proper 26 de maig, el Cinema Truffaut acollirà a les 20.30h la
darrera projecció del cicle Cinema i Solidaritat amb la pel·lícula
“Binta & The Great Idea” (Binta i la gran idea) de Javier Fesse
(Senegal 2004).

El pare de Binta, un senzill pescador, preocupat pel progrés de la
humanitat, vol dir a terme una cosa que ha pensat. Escriu una carta
que el portarà fins al governador. Mentrestant, la cosina de Binta,
Soda, no pot anar a l’escola perquè el seu pare no ho vol. Al llarg
d’aquesta pel·lícula de 30 minuts, s’intercalen les històries de
les dues famílies, per arribar a la conclusió que per ser feliços
no es necessita gaire cosa.

26/05/2015 a les 20:30h

Lloc: Cinema Truffaut
(Girona)

Organitza: UNICEF, Associació pel Desenvolupament del Riu Senegal
Presentació del llibre “El Franquisme que no marxa” de Lluc Salellas

El proper 28 de maig, el periodista i cap de llista de la CUP Girona,
Lluc Salellas, presentarà el seu llibre “El Franquisme que no marxa”

a la Biblioteca Carles Rahola a les 18.30h. L’acte està organitzat
per la Llibreria 22
i comptarà amb la presència del prologuista del llibre, David
Bassa, l’editor d’Edicions Saldonar
, Francesc Gil, i el presentador Guillem Terribes.

28/05/2015

Lloc: Biblioteca Carles Rahola
(Girona)

Organitza: Llibreria 22

Mostra de Teatre Inclusiu: “Remenant els boscos de nit”

Un veterà actor i director de teatre i un jove sarahule porten
l’adaptació d’una obra de Bernard-Marie Koltés a l’escenari.
Del joc entre la ficció i la realitat, en sorgeix un univers combinat
de profundes emocions personals i acusacions públiques contra el
racisme.

29/05/2015 a les 18:00h

Lloc: Orfeó Popular Olotí (carrer Bellaire, 4)
(Olot)

Organitza: CASG

Programa

Mostra Teatre inclusiu: “Tres relats de vida. Dones Protagonistes”

Una obra de teatre que inclou les històries reals, colpidores i
reivindicatives d’una xilena, una senegalesa i una marroquina que
resideixen en diferents localitats catalanes. A través de la música
i el teatre, les tres històries aporten la força del seu compromís
polític i social en la defensa dels drets humans a través dels seus
relats més íntims.

29/05/2015 a les 19:30h

Lloc: Centre Cívic
(Porqueres)

Organitza: CC Porqueres i Banyoles Solidària

Mostra de Teatre Inclusiu: “Remenant els boscos de nit”

Un veterà actor i director de teatre i un jove sarahule porten
l’adaptació d’una obra de Bernard-Marie Koltés a l’escenari.
Del joc entre la ficció i la realitat, en sorgeix un univers combinat
de profundes emocions personals i acusacions públiques contra el
racisme.

30/05/2015 a les 12:00h

Lloc: Centre Cívic Barri Vell – Mercadal
(Girona)

Organitza: Associació Art, Dones i Barri Vell
Per donar-vos de baixa, cliqueu
http://solidaries.org/news/?p=unsubscribe&uid=e7090003ed02315d92e75f2e8b37377c
Per actualitzar les vostres dades, cliqueu
http://solidaries.org/news/?p=preferences&uid=e7090003ed02315d92e75f2e8b37377c

powerphplist.png

FontFuente: noreply@solidaries.org

Comentaris tancats a Solidaries.org, 20-05-15: Festa del Comerç Just a Girona, Memorial Sebastià Salellas, Informe sobre ONGD, Jornada Lluís M. De Puig, Més teatre que Mai…i més

CP OCEANA/ El mal estado del medio marino ‘protegido’ en Europa subraya la falta de gestión

[Header Image]
20/05/2015
Oceana afirma que el mal estado del medio marino ‘protegido’ en Europa subraya la falta de gestión

Ninguno de los hábitats marinos evaluados por la UE en el Atlántico, Báltico y Mediterráneo se han hallado en buen estado

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha publicado hoy su informe sobre el estado de la naturaleza (State of Nature in the EU). Se trata de una evaluación de seis años sobre el estado de conservación de hábitats y especies protegidos por Natura 2000, la mayor red mundial de zonas de conservación de la naturaleza. Oceana alerta de que la mayoría de las especies y hábitats marinos de la red se hallan en estado malo o desconocido y pide a los Estados Miembros que cumplan sus obligaciones de gestión para evitar que desaparezca biodiversidad.

“La razón principal de que la conservación no dé resultados en la mayoría de áreas Natura 2000 es que la gestión es deficiente o inexistente. Por ejemplo, la mayoría carece por completo de regulación pesquera, aunque se reconoce que la pesca es la mayor amenaza dentro de estas áreas”, afirma Lasse Gustavsson, director ejecutivo de Oceana en Europa. “Los Estados Miembros están boicoteando sus propios esfuerzos de conservación al no gestionar las zonas de forma adecuada ni hacer buen seguimiento de las especies y hábitats amenazados”.

Basado en información de los Estados Miembros, el informe de 2015 aporta una visión general del estado de conservación, tendencias y principales amenazas a las que se enfrentaron las especies y hábitats protegidos por Natura 2000 durante el periodo 2007-2012. Aunque incluye un número relativamente pequeño de aspectos marinos, Oceana muestra especial preocupación por los siguientes datos:
· Ninguno de los hábitats marinos evaluados en el Atlántico, Báltico y Mediterráneo se considera en buen estado.

· En el Atlántico, el 71% de los hábitats marinos se considera en estado desfavorable.

· En el Báltico, el estado del 86% de los hábitats marinos y el 80% de las especies marinas es desfavorable.

· En el Mediterráneo, el 62% de los hábitats marinos presenta estado desfavorable, igual que el 56% de las especies marinas.

· El estado de muchas especies marinas es desconocido, especialmente en los ecosistemas de la plataforma continental (54%) y mar abierto (83%).
“La red Natura 2000 marina necesita un desarrollo mejor, más rápido y más sólido, puesto que está demostrado que cuando la conservación se aplica de forma adecuada, las áreas protegidas benefician a los ecosistemas marinos. Esto requiere financiación, y el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca puede ofrecer estos fondos para apoyar la red Natura 2000. Los Estados Miembros deben aprovechar la oportunidad, que representa una verdadera inversión en la naturaleza para las generaciones futuras”, añade Ricardo Aguilar, director de investigación de Oceana en Europa.

Históricamente, la red Natura 2000 fue creada para conservar la naturaleza terrestre, pero se ha ido desarrollando graduamente en el mar desde 2008, cuando se declararon las primeras áreas completamente marinas. En la actualidad, la red cubre un 4% de las aguas de la UE frente al 18% de tierra firme. Las áreas Natura 2000 son fundamentales en los planes de los Estados Miembros para alcanzar el Buen Estado Ambiental en el medio marino en 2020 como establece la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, piedra angular en la legislación marina de la UE.

Versión online de este comunicado: http://bit.ly/1c4iGIz

Marta Madina, Directora de Comunicación
Plaza España-Leganitos 47. 28013 Madrid, España
Tel.:+ 34 911 440 880 Móvil: +34 687 598 531 E-mail: mmadina@oceana.org
Facebook: www.facebook.com/oceana.europe Twitter: @oceana_europe

Oceana es la mayor organización internacional dedicada en exclusiva en la conservación de los océanos. Nuestras campañas se basan en la ciencia y tratan de lograr avances políticos que recuperen la biodiversidad oceánica y aseguren una abundancia de recursos que pueda alimentar a cientos de millones de personas. Los logros de Oceana han contribuido a trazar políticas que podrían incrementar las poblaciones pesqueras en hasta un 40% en los países en los que trabaja y han protegido 2,5 millones km2 del océano. Disponemos de oficinas de campaña en países que controlan cerca del 25% de las capturas mundiales de pescado, en América del Norte, del Sur y Central, Asia y Europa. Para saber más, visite eu.oceana.org.

image001.jpg

FontFuente: OceanaPress@oceana.org

Comentaris tancats a CP OCEANA/ El mal estado del medio marino ‘protegido’ en Europa subraya la falta de gestión