Revista de Pangea

"La Revista de Pangea es una recopilación de noticias de diferentes fuentes"

Archives: 31 julio, 2015

[Mitjans] NP-Oposició al nou Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya perquè afavoreix els “lobbys” de l’aigua

Nota de premsa, 31 de juliol de 2015

*Aigua és Vida s’oposa al nou Pla de gestió del districte de conca
fluvial de Catalunya perquè afavoreix els “lobbys” de l’aigua*

*La Plataforma Aigua és Vida (AeV) ha presentat aquesta darrera setmana
al·legacions al Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya per al període 2016-2021 i al seu programa de mesures, a més a
més, ha presentat una queixa davant l’Oficina Antifrau de Catalunya i el
Síndic de Greuges de Catalunya. Per Aigua és Vida el Pla només garanteix
els interessos privats d’aprofitaments hidroelèctrics i de comunitats de
regants, i s’oblida de l’estat ecològic de les masses d’aigua.*

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és la responsable de l’aplicació de
la Directiva marc de l’aigua (DMA), instrument que obliga als estats
membres de la Unió Europea a vetllar pel bon estat ecològic de les
masses d’aigua. La Directiva marc de l’aigua fixava per a l’any 2009
l’aprovació dels primers plans de gestió, i la necessitat de revisar
aquests plans cada 6 anys. Per aquesta raó, l’ACA ha posat a exposició
pública el Pla de gestió del segon cicle (2016-2021), un cop ha
finalitzat el primer cicle de planificació (2009-2015).

Segons l’ACA, l’objectiu d’aquest Pla és que les masses d’aigua
assoleixin un bon estat ecològic, però les entitats ecologistes que
integren Aigua és Vida opinen el contrari. Aquestes organitzacions
denuncien que els règims de cabals de manteniment són inferiors en un
40% respecte als fixats al Pla sectorial de cabals de manteniment de
2006, amb l’excepció de bona part de la Muga (de Pont de Molins fins la
desembocadura) i del tram final del Llobregat pels que no s’ha fixat cap
cabal de manteniment. Segons AeV és inadmissible que nou anys després,
tot i no haver desenvolupat ni aplicat cap Pla Zonal d’Implantació de
Cabals de Manteniment, i sense cap mena de rigor ni cap justificació
cientificotècnica, es proposi una disminució en un 40% dels cabals de
manteniment.

En aquest sentit, s’observen disfuncions greus entre l’ordenament
jurídic i les decisions tècniques i/o polítiques que volen eliminar
cabal de manteniment del tram mig i baix de Muga, del tram baix del
Llobregat i de l’incompliment constant del cabal mínim de 3 m^3 al pas
del riu Ter per Girona. Per AeV l’eliminació del cabal de manteniment
del tram mig i baix de la Muga és un clar tracte de favor de
beneficiaris concrets, i una discriminació per a la resta de
concessionaris. A més a més, és una infracció evident de l’article 59.7
de la Llei d’Aigües i del capítol I del títol V del bon govern de la
Llei de la Transparència.

El document tampoc fixa els requeriments hídrics de zones humides
(estanys i aigües de transició), i d’aigües subterrànies surgents.
Tampoc ho fa en el cas dels espais de la Xarxa Natura 2000. Per aquesta
raó AeV sol·licita la seva definició, incorporació i aprovació en el
Pla. La Plataforma també demana que el Pla estableixi mesures per
millorar la connectivitat fluvial.

AeV també exigeix el compliment dels cabals ecològics per part de tots
els sistemes d’explotació, ja que són una restricció prèvia a qualsevol
ús a excepció de l’abastament humà en cas de sequera. Per tant, en cap
cas és pot modificar temporalment ni disminuir la quantia dels cabals
pels interessos privats i lucratius dels /lobbys/ que participen a les
comissions de desembassament. La Plataforma recorda que si es volen
modular els cabals de manteniment s’ha de fer mitjançant els models que
contempla la Instrucció de Planificació Hidrològica
,
elaborada a partir d’estudis cientificotècnics i amb les directrius
tècniques de la Comissió europea (Guia document nª 31-Any 2015).

Així mateix, AeV manifesta el seu malestar perquè en els darrers mesos
s’observen oscil·lacions continuades del cabal del riu Ter i de la Muga
amb intervals que no s’ajusten a la dinàmica fluvial natural. Aquestes
oscil·lacions provenen de la manca de sensibilitat en les ordres de
desembassament per part dels responsables de l’ACA i/o de la manca de
cura en l’explotació de les centrals hidroelèctriques d’Endesa
Generación (Boadella i El Pasteral). Per aquesta raó, sol·licita que
s’incorpori al Projecte de Decret del Pla un articulat referent a les
minicentrals existents amb títol concessional vigent.

El Pla tampoc no explica ni justifica la metodologia i els criteris
d’avaluació de cada massa d’aigua. Per aquesta raó les entitats
ecologistes sol·liciten que s’expliqui de forma clara i precisa la
metodologia utilitzada, i recorden que l’avaluació és un element clau de
tot el Pla de Gestió. En aquest sentit, reclamen que l’articulat del Pla
fixi normativament la informació pública disponible i estableixi les
següents dades: estat de conservació, objectius de qualitat fixats,
termini d’assoliment aprovat i estat d’assoliment aconseguit.

Un aspecte del Pla que ha sorprès molt negativament a AeV és l’article
14. Aquest article suposa incorporar un mecanisme al Pla per invalidar
les fites que es proposen per millorar l’estat ecològic. És a dir, el
pla regula com desregular la gestió de l’aigua. Aquest mecanisme, tan
adient per alguns sectors, és l’article 14, a on es concreta un llistat
d’activitats (p.e., construcció d’infraestructures per la prevenció
d’incendis, producció d’energia o protecció de la costa; així com xarxes
viàries, ferroviàries i de serveis: energia elèctrica, aigua,
telecomunicacions i altres) que es podran realitzar malgrat que
dificultin l’assoliment del bon estat ecològic del riu. Després del
llistat d’excepcions que apareix a l’article 14, sembla que qualsevol
activitat es podrà realitzar als rius encara que vagin en contra del que
marca la Directiva Marc de l’Aigua. És a dir, el govern no es compromet
a no realitzar cap activitat encara que el seu efecte sigui
manifestament contrari a la DMA. Per AeV aquest article per si sol
invalida tot el PLA DE GESTIÓ DE L’AIGUA.

Finalment, AeV recorda que el desenvolupament sostenible és aquella
forma de desenvolupament que satisfà les necessitats de les generacions
presents sense comprometre la possibilitat de les generacions futures de
satisfer les seves necessitats i, per tant, no s’haurien d’admetre
modificacions de les masses d’aigua per la construcció
d’infraestructures que res tenen a veure amb la seguretat i la salut.

*Més informació i/o entrevistes:*
Daniel Boix

Associació de Naturalistes de Girona

_premsa@naturalistesgirona.org _

m. 615 694 999
Quim Pérez

Ecologistes en Acció

647915639
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentarios desactivados en [Mitjans] NP-Oposició al nou Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya perquè afavoreix els “lobbys” de l’aigua