Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 23 de September de 2015

Solidaritat i responsabilitat amb les refugiades de les guerres i de la misèria

Llegeix-ho a la nostra pàgina web / Léelo en nuestra página web (
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=79&key=wtVZqq8i&subid=2536-67a289b3302335e46b59690d70767b33&tmpl=component
)

Barcelona, 21 de setembre 2015: Comunicat del Centre Delàs d’Estudis per la Pau coincidint amb el Dia Internacional de la Pau

Solidaritat i responsabilitat amb les refugiades de les guerres i de la misèria

(más abajo en castellano)

Solidaritat i responsabilitat amb les refugiades de les guerres i de la misèria
L’actual crisi de refugiats, en la qual milions de persones estan fugint de la guerra, de la repressió política o d’estats fallits en diversos
països, és un recordatori del terrible dany que generen els conflictes armats a nivell mundial.
Molts són els refugiats que arriben a les vores d’Europa fugint de la guerra de Síria, però també del conflicte i la inestabilitat en països com
Líbia, la República Centreafricana, l’Iraq i molts altres en què les potències europees estan implicades, ja sigui mitjançant intervencions
militars o la venda d’armes.
Ara que milers de refugiats arriben a les nostres fronteres es fa obligat mirar enrere i recordar que durant les dues guerres mundials, van ser els
nostres avis els que es van embarcar en llargs viatges a la cerca de refugi. Lluny de fomentar la imatge dels refugiats com a persones pobres,
desarrelades o desprotegides els hem de tractar des de la solidaritat internacional, des de la condemna absoluta a totes les guerres i a les decisions
polítiques que les generen.
Considerem que la Unió Europea i els països membres de l’OTAN, així com tots els països del món que opten per la via militar i violenta, haurien
d’assumir responsabilitats per les intervencions armades que realitzen.
Alertem davant la possibilitat que aquesta crisi pugui servir per implementar mesures polítiques que estan en contra del Dret Internacional i que
augmentin la militarització dels controls fronterers i de seguretat, fent perillar la lliure circulació de les persones a l’espai Schengen. En
aquest sentit, reivindiquem el valor i la valentia de les persones que intenten salvar les seves vides i les de les seves famílies i condemnem el
tracte que se’ls està donant des de les fronteres i des dels carrers d’alguns països europeus.
Finalment, condemnem també les tremendes desigualtats que pateix el nostre món perquè moltes persones hagin de deixar la seva llar enrere, i
reivindiquem la implementació de mesures polítiques que fomentin la seguretat humana, així com i la fi de la fabricació, inversió, i
comercialització de armes.
Des del Centre Delàs denunciem que aquesta crisi és la de les guerres i la de les misèries i desigualtats que aquestes desencadenen. Reivindiquem
que des dels països membres de la UE i de l’OTAN s’assumeixi la responsabilitat de les conseqüències de les guerres que promouen i alimenten i es
prenguin les mesures polítiques necessàries per acabar amb elles per la via pacífica.
Demanem mesures polítiques concretes i d’urgència que permetin l’acollida immediata de les refugiades i altres persones que fugen de la guerra, la
misèria i la repressió.
Reivindiquem la responsabilitat dels estats, el seu paper en els conflictes armats i apel•lem a que assumeixin les conseqüències de les seves
accions militars.
Solidaritat per a les refugiades i la seva valentia.
Barcelona, 21 de setembre, Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Versión en castellano:

Solidaridad y responsabilidad con las refugiadas de las guerras y de la miseria
La actual crisis de refugiados, en la que millones de personas están huyendo de la guerra, de la represión política o de estados fallidos en
diversos países, es un recordatorio del terrible daño que generan los conflictos armados a nivel mundial.
Muchos son los refugiados que llegan a los bordes de Europa huyendo de la guerra de Siria, pero también del conflicto y la inestabilidad en países
como Libia, la República Centroafricana, Irak y muchos otros en los que las potencias europeas están implicadas, ya sea mediante intervenciones
militares o la venta de armas.
Ahora que miles de refugiados llegan a nuestras fronteras se hace obligado echar la vista atrás y recordar que durante las dos guerras mundiales,
fueron nuestros abuelos los que se embarcaron en largos viajes en busca de refugio. Lejos de fomentar la imagen de los refugiados como personas
pobres, desarraigadas o desprotegidas debemos tratarlas desde la solidaridad internacional, desde la condena absoluta a todas las guerras y a las
decisiones políticas que las generan.
Consideramos que la Unión Europea y los países miembros de la OTAN, así como todos los países del mundo que optan por la vía militar y violenta,
deberían asumir responsabilidades por las intervenciones armadas que realizan.
Alertamos ante la posibilidad de que esta crisis pueda servir para implementar medidas políticas que están en contra del Derecho Internacional y que
acrecienten la militarización de los controles fronterizos y de seguridad, haciendo peligrar la libre circulación de las personas en el espacio
Schengen. En este sentido, reivindicamos el valor y la valentía de las personas que tratan de salvar sus vidas y las de sus familias y condenamos el
trato que se les está dando desde las fronteras y desde las calles de algunos países europeos.
Por último, condenamos también las tremendas desigualdades que sufre nuestro mundo para que muchas personas tengan que dejar su hogar atrás, y
reivindicamos la implementación de medidas políticas que fomenten la seguridad humana, así como el fin de la fabricación, inversión, y
comercialización de armas.
Desde el Centro Delàs denunciamos que esta crisis es la de las guerras y la de las miserias y desigualdades que estas desatan. Reivindicamos que
desde los países miembros de la UE y de la OTAN se asuma la responsabilidad tanto de las consecuencias de las guerras que promueven y alimentan y se
tomen las medidas políticas necesarias para acabar con ellas por la vía pacífica.
Demandamos medidas políticas concretas y de urgencia que permitan la acogida inmediata de los refugiados y demás personas que huyen de la guerra, la
miseria y la represión.
Reivindicamos la responsabilidad de los estados, su papel en los conflictos armados y apelamos a que asuman las consecuencias de sus acciones
militares.
Solidaridad para los refugiados y su valentía.
Barcelona, 21 de setembre, Centre Delàs d’Estudis per la Pau

No t’interessa? Unsubscribe (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=79&key=67a289b3302335e46b59690d70767b33 )

FontFuente: info@centredelas.org

Comentaris tancats a Solidaritat i responsabilitat amb les refugiades de les guerres i de la misèria

[Mitjans] NP-Més de 320 organitzacions de la societat civil diuen “NO” a la ‘agricultura climàticamen t intel·ligent’

22 de setembre de 2015
Més de 320 organitzacions de la societat civil diuen “NO” a la
‘agricultura climàticament intel·ligent’

*Un any després del llançament de l’Aliança Global per una Agricultura
Climàticament Intel·ligent (GACSA), Ecologistes en Acció s’uneix a la
societat civil en el seu rebuig tant al concepte com al programa
d’aquesta aliança, en una declaració comuna que signen meś de 320
organitzacions de tot el món**.
*
L’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura
(FAO) defineix la “agricultura climàticament intel·ligent” (CSA) amb un
enfocament que busca reorientar els sistemes agrícoles per recolzar el
desenvolupament i la seguretat alimentària en el context d’un clima cada
vegada més inestable. El concepte ho va introduir la FAO en 2010 i
l’Aliança Global per una Agricultura Climàticament Intel·ligent (GACSA
en les seves sigles en anglès) i es va llançar oficialment durant la
Cimera sobre el Clima al setembre de 2014. No obstant això, s’han emès
dures crítiques des de diferents fronts, incloent la comunitat
científica. Per exemple, una carta signada per 70 acadèmics
<http://www.iatp.org/files/Scientists%20letter-nyeleni.pdf> es va oposar
obertament al model CSA i va promoure, per contra, la legitimitat
científica i social de l’agroecologia. [1]

La declaració
<http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/declaracion-contra-gacsa.pdf> és
la tercera llançada per una creixent aliança d’organitzacions de la
societat civil que s’oposen a la GACSA. Un dels signants és La Via
Campesina, el moviment de pagesos més gran al món. Altres organitzacions
i xarxes internacionals com CIDSE –que ha coordinat el desenvolupament
d’aquesta nova declaració–, FIAN, el Fòrum de pagesos d’Àsia Pacífic, el
Fòrum de Petits Pagesos de l’Est i Sud d’Àfrica, l’Aliança Africana per
la Sobirania Alimentària, Slow Food o Urgenci també han signat la
declaració.

Entre les nombroses crítiques expressades en el text es troba el fet que
la definició de la “agricultura climàticament intel·ligent” és massa
àmplia i imprecisa per ser beneficiosa; especialment perquè la definició
atorga un marge per a la introducció de pràctiques nefastes a nivell
social i mediambiental. No hi ha criteris que defineixin què és i què no
és ‘intel·ligent’. Per exemple, les multinacionals del sector
agroindustrial que promouen fertilitzants sintètics, la producció
industrial de carn i l’agricultura industrial a gran escala, pràctiques
àmpliament reconegudes per la seva alta contribució al canvi climàtic i
que soscaven la resiliència dels sistemes agrícoles, es diuen a si
mateixos “climàticament intel·ligents”. A més, l’estructura de
governança de la GACSA manca de claredat, la qual cosa genera seriosos
problemes de responsabilitat.

Els líders del món hauran de signar un nou acord aquest any en la COP21
(Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic que aquest
any se celebra a París) per intentar reparar la crisi climàtica. Creiem
que els responsables polítics han de reorientar la seva atenció cap a
les solucions que veritablement aborden la crisi alimentària i
climàtica, com l’agroecologia, que hauria de ser el pilar fonamental del
marc de la política agrícola mundial.

Estem igualment preocupats amb la possibilitat que els governs incloguin
iniciatives lligades a la GACSA en l’anomenada “Agenda de Solucions”
llançada per Ban Ki-moon i que siguin, així mateix, considerades en
l’acord sobre el clima de la COP21 a París. Per tant, urgim als governs
a no considerar la “agricultura climàticament intel·ligent” com una
solució al canvi climàtic. Tampoc ha de destinar-se cap forma de
finançament per al clima cap a projectes o programes que fomentin
aquestes pràctiques. “Si els governs legitimen l’Aliança i el seu
concepte com les millors formes de transició cap a sistemes alimentaris
sostenibles i s’incorporen a l’acord i fòrums internacionals, es posaria
en gran perill el futur de l’alimentació i l’agricultura, igual que el
futur del nostre planeta”, afirma Bernd Nilles, secretari general de CIDSE.
[1] Una segona carta escrita per científics es va publicar al juny de
2015: http://www.iatp.org/files/Scientists%20letter-nyeleni.pdf

>
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Més de 320 organitzacions de la societat civil diuen “NO” a la ‘agricultura climàticamen t intel·ligent’

[Medios] 80 días para darle la vuelta al mundo

23 de septiembre de 2015

80 días para darle la vuelta al mundo
Ecologistas en Acción difunde una campaña de concienciación sobre el cambio climático de cara a la cumbre de París
Solo quedan 80 días para el inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París, la COP21. Ecologistas en Acción, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, inicia la difusión de una campaña que tiene como objetivos lograr una mayor repercusión de la cumbre del clima y aportar propuestas para lograr acuerdos vinculantes contra el cambio climático.
La campaña, cuyo lema es “París 2015, cambio de modelo o cambio climático”, incluye como principales actividades: debates sobre la COP21 en redes sociales, reuniones con la administración, la organización de un debate público con partidos políticos, la presentación de informes con propuestas de cara a la COP21, la edición de vídeos divulgativos, el lanzamiento de un blog con noticias y novedades sobre el cambio climático, la cobertura en medios de comunicación de lo que ocurra en la COP21 y la participación en la cumbre de París de una delegación de Ecologistas en Acción.
La comunidad científica lleva años alertando de la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero originadas por el actual modo de vida –basado en el consumo de enormes cantidades de combustibles fósiles– que nos está conduciendo a un colapso ambiental. La falta de acción y de compromisos para frenar el calentamiento global nos conduce a un creciente incremento de la probabilidad de sufrir fenómenos meteorológicos extremos. Nueve de los diez veranos más calurosos jamás registrados se han dado después del 2000, siendo el pasado mes de julio el más cálido desde 1880.

Ante esta realidad acuciante, Ecologistas en Acción informará periódicamente de todos los preparativos de la cumbre del clima, animará a formaciones políticas, organizaciones sociales, administraciones y sociedad civil a colaborar para que la cumbre del clima logre acuerdos vinculantes y eficaces para luchar contra el cambio climático.

Para Ecologistas en Acción la lucha contra el cambio climático hace imprescindible un cambio de modelo, ya que resulta imposible mitigar el cambio climático y adaptarnos a él manteniendo el actual modelo socioeconómico, continuando con el objetivo de constante crecimiento económico, manteniendo el mismo modelo de producción y consumo, superando los límites del planeta y considerando a la biodiversidad un mero recurso. No podremos evitar el colapso ambiental utilizando los mismos mecanismos de mercado que nos han llevado a esta situación.

Ecologistas en Acción apuesta por un modelo de vida basado en adaptarnos a los límites del planeta, en construir una sociedad solidaria y en paz, basada en una movilidad sostenible, la producción y el comercio local, la agroecología, las energías renovables y el respeto por la naturaleza.

Quedan 80 días para que se oiga alto y claro que París es la última parada de un largo camino, en el que las soluciones se han puesto sobre la mesa. Los gobernantes tienen que elegir si cambiamos de modelo o si cambiamos el clima. Es momento de decisiones, no de discursos.
Más información: Javier Andaluz, portavoz de cambio climático de Ecologistas en Acción, 645 518 104
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] 80 días para darle la vuelta al mundo

[Infomoc] Solidaritat i responsabilitat amb les refugiades de les guerres i de la misèria

Llegeix-ho a la nostra pàgina web / Léelo en nuestra página web (
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=79&key=wtVZqq8i&subid=1423-21a6dec832dc8784d822912cbc0eb458&tmpl=component
)

Barcelona, 21 de setembre 2015: Comunicat del Centre Delàs d’Estudis per la Pau coincidint amb el Dia Internacional de la Pau

Solidaritat i responsabilitat amb les refugiades de les guerres i de la misèria

(más abajo en castellano)

Solidaritat i responsabilitat amb les refugiades de les guerres i de la misèria
L’actual crisi de refugiats, en la qual milions de persones estan fugint de la guerra, de la repressió política o d’estats fallits en diversos
països, és un recordatori del terrible dany que generen els conflictes armats a nivell mundial.
Molts són els refugiats que arriben a les vores d’Europa fugint de la guerra de Síria, però també del conflicte i la inestabilitat en països com
Líbia, la República Centreafricana, l’Iraq i molts altres en què les potències europees estan implicades, ja sigui mitjançant intervencions
militars o la venda d’armes.
Ara que milers de refugiats arriben a les nostres fronteres es fa obligat mirar enrere i recordar que durant les dues guerres mundials, van ser els
nostres avis els que es van embarcar en llargs viatges a la cerca de refugi. Lluny de fomentar la imatge dels refugiats com a persones pobres,
desarrelades o desprotegides els hem de tractar des de la solidaritat internacional, des de la condemna absoluta a totes les guerres i a les decisions
polítiques que les generen.
Considerem que la Unió Europea i els països membres de l’OTAN, així com tots els països del món que opten per la via militar i violenta, haurien
d’assumir responsabilitats per les intervencions armades que realitzen.
Alertem davant la possibilitat que aquesta crisi pugui servir per implementar mesures polítiques que estan en contra del Dret Internacional i que
augmentin la militarització dels controls fronterers i de seguretat, fent perillar la lliure circulació de les persones a l’espai Schengen. En
aquest sentit, reivindiquem el valor i la valentia de les persones que intenten salvar les seves vides i les de les seves famílies i condemnem el
tracte que se’ls està donant des de les fronteres i des dels carrers d’alguns països europeus.
Finalment, condemnem també les tremendes desigualtats que pateix el nostre món perquè moltes persones hagin de deixar la seva llar enrere, i
reivindiquem la implementació de mesures polítiques que fomentin la seguretat humana, així com i la fi de la fabricació, inversió, i
comercialització de armes.
Des del Centre Delàs denunciem que aquesta crisi és la de les guerres i la de les misèries i desigualtats que aquestes desencadenen. Reivindiquem
que des dels països membres de la UE i de l’OTAN s’assumeixi la responsabilitat de les conseqüències de les guerres que promouen i alimenten i es
prenguin les mesures polítiques necessàries per acabar amb elles per la via pacífica.
Demanem mesures polítiques concretes i d’urgència que permetin l’acollida immediata de les refugiades i altres persones que fugen de la guerra, la
misèria i la repressió.
Reivindiquem la responsabilitat dels estats, el seu paper en els conflictes armats i apel•lem a que assumeixin les conseqüències de les seves
accions militars.
Solidaritat per a les refugiades i la seva valentia.
Barcelona, 21 de setembre, Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Versión en castellano:

Solidaridad y responsabilidad con las refugiadas de las guerras y de la miseria
La actual crisis de refugiados, en la que millones de personas están huyendo de la guerra, de la represión política o de estados fallidos en
diversos países, es un recordatorio del terrible daño que generan los conflictos armados a nivel mundial.
Muchos son los refugiados que llegan a los bordes de Europa huyendo de la guerra de Siria, pero también del conflicto y la inestabilidad en países
como Libia, la República Centroafricana, Irak y muchos otros en los que las potencias europeas están implicadas, ya sea mediante intervenciones
militares o la venta de armas.
Ahora que miles de refugiados llegan a nuestras fronteras se hace obligado echar la vista atrás y recordar que durante las dos guerras mundiales,
fueron nuestros abuelos los que se embarcaron en largos viajes en busca de refugio. Lejos de fomentar la imagen de los refugiados como personas
pobres, desarraigadas o desprotegidas debemos tratarlas desde la solidaridad internacional, desde la condena absoluta a todas las guerras y a las
decisiones políticas que las generan.
Consideramos que la Unión Europea y los países miembros de la OTAN, así como todos los países del mundo que optan por la vía militar y violenta,
deberían asumir responsabilidades por las intervenciones armadas que realizan.
Alertamos ante la posibilidad de que esta crisis pueda servir para implementar medidas políticas que están en contra del Derecho Internacional y que
acrecienten la militarización de los controles fronterizos y de seguridad, haciendo peligrar la libre circulación de las personas en el espacio
Schengen. En este sentido, reivindicamos el valor y la valentía de las personas que tratan de salvar sus vidas y las de sus familias y condenamos el
trato que se les está dando desde las fronteras y desde las calles de algunos países europeos.
Por último, condenamos también las tremendas desigualdades que sufre nuestro mundo para que muchas personas tengan que dejar su hogar atrás, y
reivindicamos la implementación de medidas políticas que fomenten la seguridad humana, así como el fin de la fabricación, inversión, y
comercialización de armas.
Desde el Centro Delàs denunciamos que esta crisis es la de las guerras y la de las miserias y desigualdades que estas desatan. Reivindicamos que
desde los países miembros de la UE y de la OTAN se asuma la responsabilidad tanto de las consecuencias de las guerras que promueven y alimentan y se
tomen las medidas políticas necesarias para acabar con ellas por la vía pacífica.
Demandamos medidas políticas concretas y de urgencia que permitan la acogida inmediata de los refugiados y demás personas que huyen de la guerra, la
miseria y la represión.
Reivindicamos la responsabilidad de los estados, su papel en los conflictos armados y apelamos a que asuman las consecuencias de sus acciones
militares.
Solidaridad para los refugiados y su valentía.
Barcelona, 21 de setembre, Centre Delàs d’Estudis per la Pau

No t’interessa? Unsubscribe (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=1423&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=79&key=21a6dec832dc8784d822912cbc0eb458 )
_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

FontFuente: info@centredelas.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a [Infomoc] Solidaritat i responsabilitat amb les refugiades de les guerres i de la misèria

[Mitjans] NP-Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser: mal tramitat i amb greu risc de fracàs

*UN NOU PARC NATURAL, NECESSARI PERÒ MAL TRAMITAT I AMB UN GREU RISC DE
FRACÀS*

*Ecologistes en Acció considera positiva la declaració del Parc Natural
de les Capçaleres del Ter i del Freser, però alerta que s’ha fet sense
un procés participatiu suficient, i que es posa en marxa sense els
recursos humans i econòmics necessaris per al seu èxit.*

22 de setembre de 2015

Els ecologistes lamenten les declaracions de Santi Vila, Conseller de
Territori i Sostenibilitat, en el sentit que “/cap ciutadà ni ajuntament
s’ha mostrat reaci/”, doncs demostra que no s’ha llegit les aportacions
fetes pel col·lectiu conservacionista. També fan palesa la greu
contradicció que suposa que el Govern aprovi el nou Parc Natural a només
cinc dies de les eleccions, en un procés “exprés” en el qual ni tant
sols s’han contestat les al·legacions formulades durant l’exposició
pública del projecte. Un Parc que no s’aprova en cap marc estratègic de
gestió de la natura ni de la biodiversitat, amb una Llei obsoleta des de
fa 30 anys

La federació ecologista manifesta la seva contrarietat pel fet que
s’aprovi un nou Parc Natural, notícia sempre positiva, en un context de
gravíssimes retallades del pressupost i del personal que gestionen el
conjunt dels parcs naturals i nacionals catalans, i sense que el Govern
hagi donat cap mostra de voler rectificar la situació preocupant en que
es troba la gestió del medi natural a Catalunya. De fet, a
l’avantprojecte del Parc no hi consta cap memòria econòmica i de
personal, on es detallin el pressupost i els llocs de treball associats
a la seva creació.

Per una altra banda, han recordat que l’aprovació de la nova figura de
protecció, si no va acompanyada del corresponent instrument normatiu de
gestió de Parc (anomenat Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del
Paisatge), pot ser nul·la de ple dret, d’acord amb la legislació estatal
vigent en matèria d’espais naturals protegits.

Finalment, els ecologistes reclamen uns òrgans de govern i de
participació del nou Parc que integrin a tots els sectors, sense oblidar
les entitats sense ànim de lucre dedicades a la conservació de la
natura. I que els òrgans participatius tinguin potestat d’emetre
informes a iniciativa pròpia i no només en relació a aquells assumptes
que li sotmeti a consideració el President, un càrrec polític.

*S’adjunten les al·legacions presentades el mes d’agost.*

**

*Més informació:* Jaume Grau, tel 622.203.340
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya
CONSIDERACIONS_EeAC.pdf

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser: mal tramitat i amb greu risc de fracàs

[Mitjans] Ecologistas en Acción apoya a los técnicos del CSN en su demanda de independencia

/22 de septiembre de 2015/

*Ecologistas en Acción apoya a los técnicos del CSN en su demanda de
independencia*

*La organización Ecologistas en Acción apoya a los técnicos del Consejo
de Seguridad Nuclear, que demandan independencia a este organismo y
rechazan la injerencia del poder político. La labor del CSN no debería
ser entorpecida por intereses espurios *

Hoy se ha producido un hecho inédito en la historia nuclear española:
los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se han manifestado
frente a la sede del organismo para protestar por las injerencias
políticas, exigiendo independencia y denunciando el estilo autoritario
de la actual dirección de la institución. En los últimos meses se han
dado tres sucesos que han despertado la indignación de los trabajadores
y han mostrado loarriesgado que puede ser que el CSN acepte presiones
políticas.

En 2013 el CSN informó favorablemente de la modificación del Reglamento
de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), a petición del
Ministerio de Industria, para que los propietarios de la central nuclear
de Garoña (Burgos) pudieran solicitar una prórroga de su vida. El RINR
es una pieza clave de la seguridad nuclear. En su nueva redacción,
reduce las garantías de seguridad de las centrales nucleares. Además,
esta modificación hace que nos encontremos ante una situación
surrealista: el CSN está a la vez estudiando la reapertura y el cese de
explotación de la central. Tras este desatino, nos encontramos con la
aprobación de la autorización de emplazamiento otorgada al almacén
temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas, a pesar de los informes
técnicos que califican el emplazamiento de inadecuado. Finalmente, en el
mes de julio se produjo el cese de Rodolfo lsasia González como jefe del
Área de Experiencia Operativa y Normativa en la Subdirección de
Instalaciones Nucleares en la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear,
dependiente de Antonio Munuera, Director Técnico de Seguridad Nuclear.
Este cese se produjo porque el técnico se negó a cambiar la metodología
de clasificación de sucesos nucleares en un sentido en el que
disminuiría el número de sucesos clasificables.

Estos hechos son tres ejemplos graves del sometimiento del CSN a los
designios del gobierno, en detrimento de la seguridad nuclear. Por si
todo esto fuera poco, el gobierno quiere proponer un tercer
consejero, con lo que se rompería el equilibrio histórico de que dos
consejeros sean propuestos por el PP y otros dos, por el PSOE. Javier
Dies, la persona propuesta,es muy próximo al PP.

Ante estos hechos, los técnicos han decidido protestar por las
injerencias y exigen transparencia e independencia. Francisco Castejón,
de Ecologistas en Acción, celebra “esta valiente toma de postura que
mejora la seguridad nuclear y les brinda el apoyo de la organización en
sus reivindicaciones”. Asimismo, “deplora la persecución que se desató
contra algunos de ellos”.
Más información: /Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción,
639 10 42 33/
<http://ecologistasenaccion.org>
*Roberto Herreros*/Prensa/
/*Confederación de Ecologistas en Acción*/
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org <http://www.ecologistasenaccion.org/>
<https://twitter.com/robertoherreros> @robertoherreros
<https://twitter.com/robertoherreros>
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Ecologistas en Acción apoya a los técnicos del CSN en su demanda de independencia

Resumen de Infomoc, Vol 145, Envío 5

Envíe los mensajes para la lista Infomoc a
infomoc@grups.pangea.org

Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto “help” en
el asunto (subject) o en el cuerpo a:
infomoc-request@grups.pangea.org

Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
infomoc-owner@grups.pangea.org

Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
“Re: Contents of Infomoc digest…”. Además, por favor, incluya en la
respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
respondiendo.
Asuntos del día:

1. Aconseguim la prohibició del finançament de les bombes de
dispersió, mines antipersona i altres armes d’efectes similars
(Centre Delas d Estudis per a la Pau)
———————————————————————-

Message: 1
Date: Mon, 21 Sep 2015 21:55:02 +0200
From: Centre Delas d Estudis per a la Pau <info@centredelas.org>
To: infomoc <infomoc@grups.pangea.org>
Subject: [Infomoc] Aconseguim la prohibició del finançament de les
bombes de dispersió, mines antipersona i altres armes d’efectes
similars
Message-ID:
<ODgyNzM1AC1423Y76BAMTQ0Mjg2NTMwMjkxMTky@www.centredelas.org>
Content-Type: text/plain; charset=”utf-8″

Llegeix-ho a la nostra pàgina web / Léelo en nuestra página web (
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=76&key=LfXANBrs&subid=1423-21a6dec832dc8784d822912cbc0eb458&tmpl=component
)

Comunicat del Centre Delàs d’Estudis per la Pau amb motiu de la modificació de la Llei 33/1998 de prohibició total de mines antipersona i armes
d’efecte similar

Aconseguim la prohibició del finançament de les bombes de dispersió, mines antipersona i altres armes d’efectes similars

(más abajo en castellano bellow in English)

Aconseguim la prohibició del finançament de les bombes de dispersió, mines antipersona i altres armes d’efectes similars
Des del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, com a entitat impulsora de la campanya Stop inversions explosives (
http://www.centredelas.org/ca/campanyes/stop-inversions-explosives ), tenim la gran satisfacció d’anunciar que hem aconseguit que s’aprovi la
prohibició explícita de tot tipus de finançament de les bombes de dispersió, mines antipersona i altres armes d’efectes similars.
Espanya és ara, gràcies a l’èxit de la campanya Stop inversions explosives ( http://www.centredelas.org/ca/campanyes/stop-inversions-explosives ),
el desè país a prohibir el finançament de les bombes de dispersió.
La Llei 27/2015 de 28 de juliol, que modifica la Llei 33/1998 de prohibició total de mines antipersona i armes d’efecte similar, prohibeix ara el
finançament d’aquestes armes.
L’aprovació d’aquesta llei és una nova etapa cap al desarmament i la pau. Ara, a més de la prohibició de l’ús, producció, comerç i
emmagatzematge de bombes de dispersió des de la signatura d’un acord mundial el 2008 per part de 107 països, les entitats financeres espanyoles ja
no podran finançar la producció d’aquestes terribles armes a països que no han signat encara el tractat.
Des del Centre Delàs seguirem treballant en la denúncia de les inversions en armes també des de la campanya Banca Armada ( http://bancaarmada.org/
), BBVA sense armes ( http://www.bbvasensearmes.org/index.php?lang=ca ), Banc Santander sense armes (
http://www.bancosantandersinarmas.org/index.php?lang=ca ), Caixabank sense armes ( http://www.caixabanksensearmes.org/index.php?lang=ca ) i Banc
Sabadell sense armes ( http://bancsabadellsensearmes.org/ ).

Versión en castellano:

Conseguimos la prohibición de la financiación de las municiones en racimo, minas antipersonal y otras armas de efectos similares.
Comunicado del Centre Delàs d?Estudis per la Pau con motivo de la modificación de la Ley 33/1998 de prohibición total de minas antipersonas y
armas de efecto similar
Desde el Centre Delàs d?Estudis per la Pau, como entidad impulsadora de la campaña Stop inversiones explosivas (
http://www.centredelas.org/es/campanas/stop-inversiones-explosivas ), tenemos la gran satisfacción de anunciar que hemos conseguido que se apruebe la
prohibición explícita de todo tipo de financiación de las municiones en racimo, minas antipersonal y otras armas de efectos similares.
España es ahora, gracias al éxito de la campaña Stop Inversiones Explosivas ( http://www.centredelas.org/es/campanas/stop-inversiones-explosivas ),
el décimo país en prohibir la financiación de las bombas de racimo.
La Ley 27/2015 del 28 de julio, que modifica la Ley 33/1998 de prohibición total de minas antipersonas y armas de efecto similar, prohíbe ahora la
financiación de estas armas.
La aprobación de esta ley es una nueva etapa hacia el desarme y la paz. Ahora, además de la prohibición del uso, producción, comercio y
almacenamiento de bombas de racimo desde la firma de un acuerdo mundial en 2008 por parte de 107 países, las entidades financieras españolas ya no
podrán financiar la producción de estas terribles armas en países que no han firmado aún el tratado.
Desde el Centro Delàs seguiremos trabajando en la denuncia de las inversiones en armas también desde la campaña Banca Armada (
http://bancaarmada.org/ ), BBVA sin armas ( http://www.bbvasensearmes.org/index.php?lang=es ), Banco Santander sin armas (
http://www.bancosantandersinarmas.org/index.php?lang=es ), Caixabank sin armas ( http://www.caixabanksensearmes.org/index.php?lang=es ) y Banco
Sabadell sin armas ( http://bancsabadellsensearmes.org/index.php?lang=es ).

English version:

We have achieved the prohibition of financial investment in cluster munitions, anti-personnel mines and other weapons with similar effects.
A communication from the Delàs Center of Studies for Peace about the modification of the Law 33/1998 prohibiting antipersonnel mines and other arms
with similar effects.
The Delàs Center of Studies for Peace, as an entity which has long promoted the campaign Stop Inversiones Explosivas (
http://www.centredelas.org/en/campaigns/stop-inversiones-explosivas ) (Stop investing in Explosives), we have the enormous satisfaction to announce
that the campaign has been a success. We?ve achieved the total explicit prohibition of all financial investment of cluster bombs, antipersonnel
mines and weapons with similar effects.
Thanks to the success of the Stop Explosive Investments campaign ( http://www.centredelas.org/en/campaigns/stop-inversiones-explosivas ), Spain is now
the 10th country to prohibit investments in cluster munitions.
The July 28th Law 27/2015, which modifies the Law 33/1998 prohibiting antipersonnel mines and arms with similar effects, now also prohibits
investments in these arms.
The passing of this law is a new step forward in disarming and peace. Now, in addition to prohibiting the use, production, sale, purchase, or
possession of cluster weapons as defined by a global agreement in 2008 signed by 107 countries, Spanish financial organizations will no longer be able
to finance the production of these terrible weapons in countries which have still not signed the treaty.
The Delàs Center will continue working to denounce investments in the arms industry from the campaigns Banca Armada ( http://bancaarmada.org/ )(Armed
Banks), BBVA Sin Armas ( http://www.bbvasensearmes.org/index.php?lang=en ) (Disarm BBVA), Caixabank Sin Armas (
http://www.caixabanksensearmes.org/index.php?lang=en ) (Disarm CaixaBank) and Banco Sabadell Sin Armas (
http://bancsabadellsensearmes.org/index.php?lang=en ) (Disarm Sabadell Bank).

No t’interessa? Unsubscribe (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=1423&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=76&key=21a6dec832dc8784d822912cbc0eb458 )

———— próxima parte ————
Se ha borrado un adjunto en formato HTML…
URL: <http://www.grups.pangea.org/pipermail/infomoc/attachments/20150921/a78772a3/attachment-0001.html>

——————————

_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

Fin de Resumen de Infomoc, Vol 145, Envío 5
*******************************************

FontFuente: infomoc-request@grups.pangea.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a Resumen de Infomoc, Vol 145, Envío 5

[Medios] La sociedad civil le dice NO a la ‘agricultura climáticamente inteligente’ e insta a los responsables políticos a que apoyen la agroecología

La sociedad civil le dice NO a la ‘agricultura climáticamente inteligente’ e insta a los responsables políticos a que apoyen la agroecología

http://www.ecologistasenaccion.org/article30742.html

>
> 22 de septiembre de 2015
>
> Más de 320 organizaciones de la sociedad civil le dicen “no” a la ‘agricultura climáticamente inteligente’
>
> Un año después del lanzamiento de la Alianza Global por una Agricultura Climáticamente Inteligente (GACSA), Ecologistas en Acción se une a la sociedad civil en su rechazo tanto al concepto como al programa de esta alianza, en una declaración común que firman de 320 organizaciones alrededor del mundo
>
> La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define la “agricultura climáticamente inteligente” (CSA) como un enfoque que busca reorientar los sistemas agrícolas para apoyar efectiva y duraderamente el desarrollo y la seguridad alimentaria en el contexto de un clima cada vez más inestable. El concepto lo introdujo la FAO en 2010 y la Alianza Global por una Agricultura Climáticamente Inteligente (GACSA en sus siglas en inglés) se lanzó oficialmente durante la Cumbre sobre el Clima en septiembre de 2014. Sin embargo, se han emitido duras críticas desde diferentes frentes, incluyendo la comunidad científica. Por ejemplo, una carta firmada por 70 académicos se opuso abiertamente al modelo CSA y promovió, por el contrario, la legitimidad científica y social de la agroecología. [1]
>
> Esta declaración, publicada recientemente, es la tercera lanzada por una creciente alianza de organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la GACSA. Entre los firmantes de la declaración se encuentran más de 320 grupos de la sociedad civil, que marcan una creciente oposición a la Alianza. Uno de ellos es La Vía Campesina, el movimiento de agricultores campesinos más grande en el mundo. Otras organizaciones y redes internacionales como CIDSE –que ha coordinado el desarrollo de esta nueva declaración–, FIAN, el Foro de Agricultores de Asia Pacífico, el Foro de Pequeños Agricultores del Este y Sur de África, la Alianza Africana por la Soberanía Alimentaria, Slow Food o Urgenci también han firmado la declaración.
>
> Entre las numerosas críticas expresadas en el texto se encuentra el hecho de que la definición de la “agricultura climáticamente inteligente” es demasiado amplia e imprecisa para ser beneficiosa; especialmente porque la definición otorga un margen para la introducción de prácticas nefastas a nivel social y medioambiental. No hay criterios que definan qué es y qué no es ‘inteligente’. Por ejemplo, las multinacionales del sector agroindustrial que promueven fertilizantes sintéticos, la producción industrial de carne y la agricultura industrial a gran escala, prácticas ampliamente reconocidas por su alta contribución al cambio climático y que socavan la resiliencia de los sistemas agrícolas, se llaman a sí mismos “climáticamente inteligentes”. Además, la estructura de gobernanza de la GACSA carece de claridad, lo que genera serios problemas de responsabilidad.
>
> Los líderes del mundo tendrán que firmar un nuevo acuerdo este año en la COP21 (conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que este año se celebra en París) para intentar reparar el caos climático. Creemos que los responsables políticos deben reorientar su atención hacia las soluciones que verdaderamente abordan la crisis alimentaria y climática, como la agroecología, que debería ser el pilar fundamental del marco de la política agrícola mundial.
>
> Estamos igualmente preocupados con la posibilidad de que los gobiernos incluyan iniciativas ligadas a la GACSA en la llamada “Agenda de Soluciones” lanzada por Ban Ki-moon y que sean, asimismo, consideradas en el acuerdo sobre el clima de la COP21 en París. Por lo tanto, urgimos a los gobiernos a no considerar la “agricultura climáticamente inteligente” como una solución al cambio climático. Tampoco debe destinarse ninguna forma de financiación para el clima hacia proyectos o programas que fomenten estas prácticas. “Si los gobiernos legitiman la Alianza y su concepto como las mejores formas de transición hacia sistemas alimentarios sostenibles y se incorporan en todo acuerdo y foros internacionales, se pondría en gran peligro el futuro de la alimentación y la agricultura, al igual que el futuro de nuestro planeta”, afirma Bernd Nilles, secretario general de CIDSE.
>
>
> [1] Una segunda carta escrita por científicos se publicó en junio de 2015: http://www.iatp.org/files/Scientists%20letter-nyeleni.pdf
>
>
> Más información: Isabel Bermejo, portavoz de Ecologistas en Acción, 686 47 23 57
>
>
>
>
> Roberto Herreros Prensa
> Confederación de Ecologistas en Acción
> 915 31 27 39 | 617 02 64 32
> www.ecologistasenaccion.org
> @robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] La sociedad civil le dice NO a la ‘agricultura climáticamente inteligente’ e insta a los responsables políticos a que apoyen la agroecología