Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 10 de February de 2016

[Mitjans] NP Cas Acuamed Flix- demanen esclarir irregularitats en les obres de descontaminació i responsabilitats sobre els impactes ambientals

_Cas Acuamed _
Demanen esclarir les possibles irregularitats en les obres de
descontaminació de l’embassament de Flix i responsabilitats sobre
els impactes ambientals d’ERCROS

Ecologistes en Acció demanarà en el proper Consell de Direcció de
l’Agència de Residus de Catalunya, òrgan al qual pertany la nostra
organització, una acció decidida que retiri del subsòl de l’edificis de
la fàbrica de Flix els residus tòxics que han quedat, gràcies a la feble
normativa de contaminació del sòl a Catalunya.

Ahir es va celebrar al Centre de Lectura de Reus una conferència
<https://www.youtube.com/watch?v=XgFJijV2SGs>a la qual van assistir un
centenar de persones, sobre el treball de tesi de la Dra. Marta Pujadas
en relació a l’activitat de la centenària “Fàbrica de Flix” . L’acte
organitzat conjuntament pel Centre de Lectura de Reus i Ecologistes en
Acció, va ser presentat pel Quim Besora, President de la Secció de
ciències Socials, Polítiques i Econòmiques del Centre i per Eloi Nolla
coordinador de l’acte per part d’Ecologistes en Acció que va fer la
presentació dels dos ponents de la Conferència la Dra. Marta Pujadas
autora de la tesi i el Dr. Joan Martinez Alier co-director del treball
presentat.

A l’acte també va haver lloc per les intervencions del Diputat de la CUP
Sergi Saladie i de la diputada de Catalunya si que es pot Hortènsia
Grau, tots dos es van comprometre a no deixar l’actuació que s’ha fet al
pantà de Flix de la manera que ha quedat i a fer totes aquelles
iniciatives parlamentàries que siguin convenients. Va finalitzar l’acte
amb la intervenció de dos regidors de Flix presents a la Sala d’actes,
els quals van demanar organitzar un acte com el d’ahir a Flix, a la qual
cosa tant els ponents com l’organització vam accedir.

La Dra. Pujadas va fer una exposició del seu treball de recerca amb 25
diapositives que van repassar la Historia de “La Fàbrica” des dels seus
inicis l’any 1897 fins als nostres dies . Cal destacar de la seva
intervenció les possibles implicacions polítiques a lo llarg de tots
aquests anys que han permès a l’Electroquímica de Flix actuar impunement
d’una forma activa en la contaminació del riu, però sobretot i amb les
seves paraules el que cal remarcar en aquests moments és com queda la
situació de la “Fàbrica”: “La detenció de la cúpula d’ACUAMED ha deixat
el projecte d’extracció dels llots del pantà aturat . S’han extret només
una part dels fangs però l’aigua contaminada continua dins del recinte
de palplanxes. S’ha posat de manifest certes irregularitats durant les
obres d’extracció dels fangs que poden incidir en la salut dels
treballadors”.

El projecte tècnic preveia el tractament d’entre un 10 i un 20% dels
fangs però la realitat és que les obres només han afectat un 6%. Que ha
entrat realment al Racó de la Pubilla que és on es dipositaven?

Finalment el subsòl acumula tòxics que romandran sense tractar per la
feble normativa de contaminació del sol a Catalunya, és en aquest sentit
que Ecologistes en Acció demanarà en la pròxima reunió del Consell de
Direcció de L’Agència de Residus de Catalunya , òrgan de direcció del
qual forma part , una actuació decidida de l’ARC per solucionar el
problema dels residus tòxics del subsòl de la Fàbrica. L’Administració
catalana de cap manera pot inhibir-se d’un problema que afecta una part
del País.

Les conclusions de la presentació són que:

*

L’Empresa ja ha anunciat que no farà el canvi de tecnologia de
membrana i per tant marxa d’ací a poc temps de Flix.

*

La Generalitat continua sense resoldre l’expedient de Sòls
contaminats i sembla voler inhibir-se del problema generat quan
hauria de vetllar perquè l’empresa assumeixi els costos que resten
de tot el procés i que d’altra manera hauran d’assumir els
contribuents.

*

S’evidencia la responsabilitat d’ERCROS i es demostra la tolerància
institucional en tot el procés de contaminació.

*

Els arguments ambientals han estat insuficientment considerats en
tota la vida activa de “La Fàbrica” d’altra manera no s’hauria
arribat a l’actual situació.

El problema ambiental de Flix continua.

Veure vídeo conferència: https://www.youtube.com/watch?v=XgFJijV2SGs

+ info Eloi Nolla 663855878 Miquel Llop 670729347

[cast]

_Cas__o__ACUAMED _
Piden esclarecer las posibles irregularidades en las obras de
descontaminación del embalse de Flix y responsabilidades sobre los
impactos ambientales de ERCROS

Ecologistas en Acción pedirá en el próximo Consejo de Dirección de la
Agencia de Residuos de Cataluña, órgano al que pertenece nuestra
organización, una acción decidida para que retire del subsuelo de los
edificios de la fábrica de Flix los residuos tóxicos que han quedado,
gracias a la débil normativa de contaminación del suelo en Cataluña.

Ayer se celebró en el Centro de Lectura de Reus una conferencia a la que
asistieron un centenar de personas, sobre el trabajo de tesis de la Dra.
Marta Pujadas en relación a la actividad de la centenaria “Fábrica de
Flix”. El acto organizado conjuntamente por el Centro de Lectura de Reus
y Ecologistas en Acción, fue presentado por Quim Besora, Presidente de
la Sección de ciencias Sociales, Políticas y Económicas del Centro y por
Eloi Nolla coordinador del acto por parte de Ecologistas en Acción que
hizo la presentación de los dos ponentes de la Conferencia la Dra. Marta
Pujadas autora de la tesis y el Dr. Joan Martinez Alier co-director del
trabajo presentado.

También se contaron con las intervenciones del Diputado de la CUP Sergi
Saladie y de la Diputada de “Cataluña si que es pot” Hortensia Grau,
ambos se comprometieron a no dejar la actuación que se ha hecho en el
pantano de Flix de la manera que ha quedado y a impulsar todas aquellas
iniciativas parlamentarias que sean convenientes para solucionar el
problema. El acto finalizó con la intervención de dos concejales de Flix
presentes en la Sala de actos, los cuales pidieron organizar una jornada
como la de ayer en Flix, cosa la cual tanto los ponentes como la
organización accedieron a realizar .

La Dra. Pujadas hizo una exposición de su trabajo de investigación con
25 diapositivas que repasaron la Historia de “La Fábrica” ​​desde sus
inicios en el año 1897 hasta nuestros días. Cabe destacar de su
intervención posiblemente las implicaciones políticas a lo largo de
todos estos años que han permitido a la Electroquímica de Flix actuar
impunemente de una forma activa en la contaminación del río, pero sobre
todo y con sus palabras lo que hay que remarcar en estos momentos es
como queda la situación de la “Fábrica”:

La detención de la cúpula de ACUAMED ha dejado el proyecto de extracción
de los lodos del pantano parado. Se han extraído sólo una parte de los
mismos pero el agua contaminada sigue dentro del recinto de tablestacas.

Se ha puesto de manifiesto ciertas irregularidades durante las obras de
extracción de los lodos que pueden incidir en la salud de los trabajadores.

El proyecto técnico preveía el tratamiento de entre un 10 y un 20% de
los lodos pero la realidad es que las obras sólo han afectado a un 6%.
Que ha entrado realmente en el Racó de la Pubilla que es donde se
depositaban?

Finalmente el subsuelo acumula tóxicos que permanecerán sin tratar por
la débil normativa de contaminación del suelo en Cataluña y en este
sentido, Ecologistas en Acción pedirá en la próxima reunión del Consejo
de Dirección de la Agencia de Residuos de Cataluña, órgano del que
parte, una actuación decidida de la ARC para solucionar el problema de
los residuos tóxicos del subsuelo de la Fábrica. La Administración
catalana de ninguna manera puede inhibirse de un problema que afecta a
una parte del País.

Las principales conclusiones fueron:

*

La Empresa ya ha anunciado que no hará el cambio de tecnología de
membrana y por tanto marcha en breve de Flix.

*

La Generalitat sigue sin resolver el expediente de Suelos
contaminados y parece querer inhibirse del problema generado cuando
debería velar para que la empresa asuma los costes que restan de
todo el proceso y que de otra manera deberán asumir los contribuyentes.

*

Se evidencia la responsabilidad de ERCROS y se demuestra la
tolerancia institucional en todo el proceso de contaminación.

*

Los argumentos ambientales han sido insuficientemente considerados
en toda la vida activa de “La Fábrica” ​​de otra manera no se
hubiera llegado a la actual situación.

El problema ambiental de Flix continúa.

– Ver video conferencia : https://www.youtube.com/watch?v=XgFJijV2SGs

+ info Eloi Nolla 663855878, Miquel Llop 670 729347
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP Cas Acuamed Flix- demanen esclarir irregularitats en les obres de descontaminació i responsabilitats sobre els impactes ambientals