Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 20 de May de 2016

[Mitjans] NP-Nul avanç per millorar la qualitat de l’aire a la moció aprovada ahir pel Parlament

Moció sobre la qualitat de l’aire aprovada ahir pel Parlament

NUL AVANÇ PER MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIRE

Es manté la fallida política de renovació de vehicles per seguir
subvencionant la indústria del motor

En menys de dos mesos, el Parlament de Catalunya ha aprovat dues mocions
sobre la millora de la qualitat de l’aire. Aquesta situació demostra que
la qualitat de l’aire és una qüestió primordial en l’agenda política del
parlament i feia esperar avanços sobre els acords aprovats el passat 7
d’abril amb la Moció 18/XI. Però la Plataforma per la Qualitat de l’Aire
considera que la moció aprovada ahir no aporta cap novetat ni millora a
les polítiques de l’actual govern.

La moció destaca per la poca concreció dels acords aprovats a les mocions
18/XI i la 72/X del 2014 i continuisme en la vella consigna de la
renovació del parc de vehicles. La renovació del parc ha protagonitzat les
polítiques de qualitat de l’aire dels últims anys, demostrant nul efecte
en la rebaixa de la contaminació atmosfèrica. En canvi, s’han promocionat
enormes subvencions a la indústria del motor esgrimint arguments
ambientals i de desigualtat. En la mateixa línia que les polítiques
recents, ‘article aprovat expressa: “Instar al Govern de l’Estat a
reorientar les ajudes a la renovació de parc de vehicles de major
antiguitat cap a vehicles ambientalment eficients i, especialment, als
propietaris de menors ingressos”.

La Plataforma per la Qualitat de l’Aire considera que els diners públics
han de destinar-se als serveis públics i no a subvencionar béns d’ús
privat. Les polítiques d’ajudes a la compra del vehicle privat no tenen
cap justificació social, econòmica ni ambiental. Al fracàs d’aquestes
polítiques s’uneix l’escàndol destapat pel cas Volkswagen. Aquest immens
frau ambiental, econòmic i en salut pública, hauria de ser un motiu de pes
per retirar els milions d’euros de plans PIVE, Movele, PIMA AIRE. i
reorientar les en la implementació de polítiques per potenciar els plans
de suport al vianant, la bicicleta i el transport públic. Aquestes són les
mesures més efectives per millorar la qualitat de l’aire i les que més
positivament repercuteixen en pal·liar les desigualtats en el camp de la
mobilitat per la ciutadania amb menys ingressos
ELS MINIMS QUE NO ESTAN A LA MOCIÓ APROVADA I QUE PERMETRIEN AVANÇAR EN EL
COMPLIMENT DELS LÍMITS LEGALS D’EMISSIONS

Amb motiu de la moció presentada pel Grup Parlamentari dels Socialistes de
Catalunya, la Plataforma va presentar les seves demandes (1) a tots els
grups parlamentaris perquè fossin considerades durant el procés de
negociació d’esmenes. Aquestes van ser recolzades per Catalunya Si que és
Pot i la CUP-CC i exposades en les intervencions de les respectives
diputades, però no van ser aprovades en el procés de negociació
d’esmenes. Les demandes de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire han
estat les següents:

– Establiment d’una autoritat única del transport en l’àmbit
metropolità de Barcelona que integri totes les competències
autonòmiques i municipals per tal de resoldre les ineficiències de
l’actual sistema de planificació i gestió; i unificació dels
mecanismes consultius i de participació pública.

– Instar a la Direcció General de Trànsit a realitzar canvis en el
sistema d’etiquetatge de vehicles que ha elaborat perquè sigui efectiu
per l’implementació de les Zones de Baixa Emissió, perquè sigui
coherent amb el seu impacte real en la reducció d’emissió, que depèn,
en aquest ordre, del combustible utilitzat, de la tecnologia del motor
i filtres i de l’any de fabricació.

– Transport públic prioritari que cal abordar amb urgència: 1. La
interconnexió per la Diagonal (3,9 km) de les actuals xarxes de
tramvia de l’Àrea metropolitana (Trambaix 15,1 km, Trambesòs, 14 km)
que cobreix els 8 municipis que generen el 50% del trànsit privat de
connexió que circula per Barcelona, mantenint la flota actual de bus
integrada en una nova xarxa; i 2. Millorament de la freqüència de pas
del sistema de Rodalies així com la creació de busos exprés a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona associats a nous i existents carrils bus
d’entrada a Barcelona

– Eliminar les ajudes públiques a la compra de vehicles privats, que
han estat polítiques de subvenció a la indústria del motor i de
manteniment del model insostenible dominat pel cotxe, sense cap
justificació social, ambiental ni econòmica.

-Aturada de projectes amb impacte en l’increment d’emissions a les
zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric:

1. Construcció d’ampliacions viàries com la Ronda Litoral,
l’autovia Sant Andreu – Sagrera i l’ampliació de la C-58.

2. PDU del Circuit Barcelona-Catalunya previst als municipis de
Granollers, Montmeló i Parets (megaprojecte anomenat Espai Motor).

3. Circulació de camions de fins a 60 tones i 25,25 metres de
longitud a Catalunya (megacamions).

– Actuació de les administracions sobre les implicacions del frau
dièsel, per depurar responsabilitats i establir un sistema de control
sobre les emissions en condicions reals amb capacitat sancionadora i
independent de les empreses.

– Pla de tancament progressiu de les plantes incineradores, de crema
de residus en cimenteres i de les plantes de generació elèctrica en
paral·lel a l’execució de plans ambiciosos de desplegament d’energies
renovables i de prevenció i reducció de residus. Pla de recol·locació
dels treballadors.

Per a la Plataforma, que aplega entitats veïnals, defensors de la salut
pública, ecologistes, activistes en defensa dels vianants, de l’ús de la
bicicleta i del transport públic; la moció aprovada avui reflecteix la
manca de compromís de la majoria del Parlament per variar el rumb de les
polítiques fallides dels últims anys.

La Plataforma per la Qualitat de l’Aire lamenta que un cop més es giri
l’esquena al món científic i social, i insisteix en denunciar
l’incompliment sistemàtic dels nivells de contaminació legals als que
obliga la normativa europea.

– Debat de la moció al Ple del Parlament:
http://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=7693368&p_cp3=7695220

– Contacte: Maria García 672 47 84 52

1. Document de demandes presentades estara en breu al nostre portal web
amb la nota de premsa

http://www.qualitatdelaire.org/
https://www.facebook.com/qualitat.aire

https://twitter.com/qualitat_aire
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Nul avanç per millorar la qualitat de l’aire a la moció aprovada ahir pel Parlament

[Medios] Seseña: el fuego está controlado, la nube tóxica no

20 de mayo de 2016
Seseña: el fuego está controlado, la nube tóxica no
Tras una semana del inicio del siniestro, Ecologistas en Acción hace un balance muy negativo de la gestión llevada a cabo por la Junta de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Seseña. Tampoco el Gobierno central está asumiendo sus responsabilidades ni liderando ninguna acción significativa para paliar la crisis. Estas administraciones, por la desinformación y actuación a remolque de las circunstancias, no están protegiendo de forma adecuada la salud de la población y están agravando las consecuencias ambientales del incendio
Tras días de incertidumbre, el miércoles y el jueves se empezaban a conocer por fin los primeros datos que ponen de manifiesto la gravedad de las emisiones que está produciendo el incendio y el peligroso grado de exposición al que está sometida la población y el medio ambiente, sobre todo de las localidades más cercanas. Y eso que hasta dentro de una semana, al menos, no se dispondrán de datos de las sustancias más peligrosas que se están emitiendo, como el benzo-a-pireno y otros hidrocarburos aromáticos policíclicos, los metales pesados o las dioxinas.
La situación se puede resumir del siguiente modo: cuando el viento no empuja el humo hacia donde están los medidores, estos tienen registros normales. Pero cuando llega el humo, los datos se disparan, y con ellos, claro, las afecciones a la población que vive en los alrededores. El problema es que, ante cambios súbitos de viento, no hay mucho tiempo para reaccionar y tomar medidas adecuadas de protección de la población.
En el informe de calidad del aire publicado ayer a última hora por la Junta de Castilla-La Mancha se reflejaba, por ejemplo, que en la urbanización El Quiñón de Seseña los indicadores para partículas PM10 estaban siendo muy malos el pasado miércoles día 18, cuando se alcanzó un pico de 390 microgramos por metro cúbico (μg/m3), un dato que multiplica por 10 los valores medios tolerables y que coincidió con un cambio de viento hacia esta zona. Desgraciadamente la Junta, a pesar de que dispone de ellos, no ha dado datos de benceno, que también debieron ser muy altos, en especial los picos coincidentes con la humareda.
Conviene recordar que este mismo miércoles no se decretó la suspensión de las clases ni el confinamiento de la población del Quiñón hasta muy a última hora de la tarde, por lo que durante todo ese día, en el que las condiciones meteorológicas derivaban la columna de humo hacia la urbanización, hubo una fuerte exposición a los tóxicos ambientales sin que protección civil ni sanidad pública previnieran a la población, ni siquiera a la escolar.
Por su parte, en la Comunidad de Madrid, las autoridades tampoco previnieron de la entrada de contaminación del martes, cuando el viento derivó el penacho del incendio afectando a una amplia zona entre Valdemoro y Villanueva de la Cañada. Ese día un reconocible olor a goma quemada se extendió por muchas poblaciones y se recogieron aumentos significativos de algunos contaminantes.
Entre tanto, el ayuntamiento de Seseña mantenía las guarderías abiertas mientras pedía que se cerraran los colegios y enviaba equipos de limpieza en el momento de máxima contaminación, exponiendo a unos trabajadores que no estaban preparados ni equipados para abordar la descontaminación de la zona. Un desconcierto.
En cuanto al Gobierno central, Ecologistas en Acción se pregunta dónde está el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), del Ministerio de Sanidad, y dónde los departamentos de calidad del aire del Ministerio de Medio Ambiente. Pareciera que un Gobierno en funciones no debe atender emergencias.
En medio de este escenario, la población afectada está cada vez más confusa y desinformada, y acude a organizaciones como Ecologistas en Acción pidiendo consejos para afrontar la situación y manifestando su perplejidad y enojo por lo que estaba pasando. Ecologistas en Acción lleva días exigiendo a las administraciones protocolos claros de actuación para que las personas puedan actuar de forma que se minimice su exposición a las sustancias tóxicas.
El fuego podrá estar relativamente controlado (aunque se sabe que se ha renunciado a apagarlo activamente, ante la falta de medios y conocimientos adecuados para hacerlo, y se está a la espera a que se extinga de forma espontánea), pero a la vista de los hechos, la nube tóxica no lo está y tardará en estarlo. La situación, pues, se encuentra a merced de los vientos y brisas que la dirigen a un lado u otro en función de la dirección e intensidad del viento, sin que nadie tome medidas eficaces y contundentes para proteger la salud de la población, como la evacuación de las zonas más próximas.
En definitiva, una semana después, los diagnósticos de la situación que protección civil de la Junta de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid se siguen haciendo con información parcial e intentando minusvalorar el problema. Y, lo que es peor, no se aborda correctamente el pronóstico de la evolución de la situación en virtud de las condiciones meteorológicas, por lo que la población no sabe qué hacer de un día para otro, y se ha visto sorprendida por la alta contaminación que de forma súbita llega a zonas habitadas.
Ecologistas en Acción ha pedido insistentemente a los responsables de Castilla-La Mancha y de Madrid y reclaman de los ayuntamientos que den información completa de las emisiones y que se anticipen en los avisos a la población para que esta pueda reaccionar a tiempo y correctamente. Considera que la no evacuación del Quiñón ha sido un error de bulto tanto de la Junta como del Ayuntamiento de Seseña, que no han sido capaces de prevenir la situación y de dejar a un lado sus diferencias políticas. Circunstancia que también se ha dado en la Comunidad de Madrid, como se vio en el triste espectáculo acontecido ayer en la Asamblea de Madrid. Y todo ello, ante la clamorosa inacción del Gobierno central.
Ecologistas en Acción comparte con los vecinos la sensación de desamparo y reitera una vez más la ausencia de protocolos y criterios precisos para abordar este tipo de situaciones, y hace un llamamiento urgente para que se reconsideren e incrementen las medidas de protección a la población. Muchas de estas medidas se han recogido en una ciberacción.
Más información:
Miguel Ángel Hernández, 608 823 110, portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha
Vicente García de Paredes, 639 331 299, portavoz de Ecologistas en Acción de Valdemoro
Juan Bárcena, 671 350 585, Miguel Ángel Ceballos, 653 072 277, y Paco Segura, 619 891 996, portavoces de calidad del aire de Ecologistas en Acción
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Seseña: el fuego está controlado, la nube tóxica no