Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Category: October de 2016

Festival Inclús 2016

Ja podeu consultar la Selecció Oficial – FESTIVAL INCLÚS 2016
VIDEO

____

Ya podéis consultar la Selección Oficial – FESTIVAL INCLÚS 2016
VIDEO
____

You can now check the Official Selection – FESTIVAL INCLÚS 2016
VIDEO

Coneix també el nostre jurat, i estigues atent a aquests set dies de projeccions, tallers i conferències.
També es podran veure els videos de les entitas que treballen amb persones amb discapacitat, i els més petits podràn gaudir de la secció Inclús Kids.
+ info www.inclus.cat

12-18 DESEMBRE a CAIXAFORUM BARCELONA

____

Conoce también a nuestro jurado, y estáte atento a estos siete días de proyecciones, talleres y conferencias.
También se podrán ver los vídeos de las entidades que trabajan con personas con discapacidad. Y los más pequeños podrán disfrutar de la sección Inclús Kids
+ info www.inclus.cat

12-18 DICIEMBRE en CAIXAFORUM BARCELONA

____

Get to know our jury, and stay tuned to the seven days of screenings, workshops and conferences.
Also videos of the organizations working with people with disabilities will be shown, and the little ones will enjoy the Inclús Kids section.
+ info www.inclus.cat

DECEMBER 12-18 at CAIXAFORUM BARCELONA

        

 

If you want to opt-out click here

FontFuente: info@inclus.cat

Comentaris tancats a Festival Inclús 2016

[Mitjans] NP-Nou Pla de Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona: Més Fum

_En resposta a la roda de premsa convocada avui pel Port de Barcelona_
Nou Pla de Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona: Més Fum

*La Plataforma per la Qualitat de l’Aire reclama responsabilitat a la
Generalitat i a l’Ajuntament de Barcelona que són les administracions
públiques competents en la matèria de prevenció, vigilància i seguiment
de la contaminació atmosfèrica, per exigir la reformulació del Pla en la
seva totalitat amb objectius d’emissió i mesures estructurals
obligatòries per complir la normativa legal. *

*La Plataforma considera que un sistema voluntarista de bonificacions no
tindrà cap incidència en la reducció de les emissions del trànsit
marítim, principal focus de contaminació del Port de Barcelona. No
estableix objectius de reducció d’emissions ni terminis.*

Barcelona ve incomplint de forma sistemàtica els valors límit que
estableix la legislació europea de qualitat de l’aire, valors que són
menys estrictes que els nivells de protecció que estableix
l’Organització Mundial de la Salut. Es tracta d’un problema de salut
pública de primer ordre, que causa 3500 morts prematures només a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, diversos tipus de càncer, infarts, asma,
al·lèrgies i malalties neurològiques. El cost sanitari es calcula de
l’ordre dels 6.400 milions d’euros anuals.

*Segons dades del 2013, l**’**actividad portu**à**ria representa un dels
principals focus contaminants de la ciutat, amb 5.548,8 tones de NOx i
505,68 tones de PM10, cosa que representa un 46% i un 52% de les
emissions totals de la ciutat1
.
Més del 90% de les emissions procedeixen dels vaixells, per això
qualsevol Pla ha de prioritzar les seves actuacions en aquest àmbit. *

*La Plataforma per a la Qualitat de l’Aire
ve reclamant des de fa temps
l’elaboració d’un Pla de millora de la Qualitat de l’aire del Port.
**D**esprés de mesos d’insistència, el Port de Barcelona va presentar
les principals estratègies del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire a
la reunió de la Taula de Qualitat de l’Aire de la Conurbació de
Barcelona convocada per la Generalitat el passat d**i**a 4 d’octubre.
**Estratègies que avui el Port ha informat en roda de premsa.*

*Les dues actuacions principals que es van presentar per a les emissions
dels bucs van ser l’establiment d’un sistema de bonificacions a les naus
més netes i el desenvolupament d’infraestructura per subministrar Gas
Natural Liquat (GNL) als bucs que operin amb aquest tipus de
combustible. Mesures que per a la Plataforma, no tindran repercussió en
la reducció d’emissions. Les navilieres no canviaran el seu comportament
amb esquemes voluntaristes de bonificacions, tot el contrari, les
experiències a altres ports europeus i un estudi recent indica com
l’establiment d’un impost sobre les emissions d’òxids (NOx) de nitrogen
és l’eina més efectiva per reduir les emissions fins a un 70%, (estudi
de consultoria ambiental IVL i CE Delft2
).
*

*Sobre l’impuls al GNL, la Plataforma considera que en tot cas és una
mesura futurista i de llarg termini, per a naus que es projectin
construir en un futur. Avui en dia naveguen menys de 100 vaixells que
utilitzen GNL com a combustible a tot el món, la majoria de petita
grandària i línies regulars de curta distància. Si tenim en compte que
el trànsit del port de Barcelona **en**2015 va ser de 8.025 vaixells (3)
(**mercants, **petroliers, f**è**rries, creuers, etc.) i que els creuers
poden tenir una mitjana de vida útil de 40 anys, és una mesura que no
tindrà incidència en el curt i mig termini. I, en tot cas sense una
regulació obligatòria no és creïble. Per a això, els vaixells actuals
haurien de reconstruir-se, la qual cosa suposaria alts costos i en molts
casos problemes d’espai.*

*Per tot això la mesura més directa i senzilla que reclama la Plataforma
és exigir que els vaixells utilitzin combustibles menys contaminants i
la utilització de filtres de partícules i catalitzadors de reducció
selectiva d’òxids de nitrogen (SCR). Els vaixells no ho fan perquè el
cost de combustibles més nets duplica el preu del fueloil pesat que ara
utilitzen, sobre el qual a més no paguen impostos. No obstant això, en
el Nord d’Europa estan aplicant polítiques fortes amb regulacions
obligatòries que limiten l’entrada a la zona litoral als vaixells que
utilitzin fueloil marí. El Mar Bàltic, el Mar del Nord i el Canal de la
Mànega han establert un**a**Àrea de Control d’Emissions de Sofre
(Sulphur Emission Control Area – SECA, en anglès) que exigeix límits més
estrictes al contingut de sofre dels combustibles marins des de gener
del 2015 (màxim de 0,10% sofre en massa en comparació del 3,5 % que es
permet en el port de Barcelona). En tan sols un any d’aplicació, aquests
ports han vist disminuir la seva contaminació en més del 50% . Els ports
del Bàltic estan treballant per limitar a més el contingut d’òxids de
NOx com ja fan **els **Estats Units i Canadà.*

*D’altra banda, l’altra mesura que la Plataforma reclama i s’està
realitzant ja en més de 10 ports europeus és l’electrificació del port
per a la connexió dels vaixells a la xarxa elèctrica local quan estan
atracats3
.
En alguns casos estan finançant la infraestructura amb taxes que cobren
als vaixells més contaminants, en alguns casos associada a l’alimentació
de fonts renovables. El port de Barcelona descarta l’electrificació
excusant-se en què és molt costosa, no obstant això segueixen donant
concessions a la construcció de noves terminals sense exigir-la.
Al·leguen a més que no existeix una norma estàndard europea, la qual
cosa és certa, però que com s’ha vist no és un impediment per a altres
ports que en la seva majoria han decidit voltatge d’11 kV i freqüència
de 50 Hz. *

*La Plataforma presentarà al·legacions al Pla en aquests punts per
reclamar la seva reforma en profunditat i demana a les administracions
competents que actúin en conquencia per exigir un Pla amb objectius
concrets de reducció d’emissions en un termini de cinc anys, que és el
que marca la legalitat, que sigui vinculant i amb mesures efectives.
*

*Contacte: María García *672478452

*Notes : *

1
*Pla
de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona
2015-2018.http://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/sites/default/files/pdfs/PMQAB_CAT_2014.pdf*

2
*Estudi
taxes vaixells.
https://www.transportenvironment.org/press/levy-emissions-can-reduce-ship-nox-emissions-70-%E2%80%93-study
*

*(3)* Veure pàgina 16:
http://content.portdebarcelona.cat/cntmng/d/d/workspace/SpacesStore/7b73d5aa-3208-4f01-a22e-a291ba788f6a/portBcnTrafic2015_12_es.pdf

3

Ports europeus amb electrificació a les terminals. *Onshore Power Supply
http://www.ops.wpci.nl/ops
*

*—-
*

http://www.qualitatdelaire.org/

https://www.facebook.com/qualitat.aire
@Qualitat_Aire

*/Ecologistes en Acció de Catalunya/*
Carrer de Sant Pere Més Alt, 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648 76 11 99
www.ecologistesenaccio.org/catalunya

_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Nou Pla de Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona: Més Fum

[Colombia] ELN Revista Insurrección Nro. 552

/– Revista Insurrección //N° 552 –/_//_
_/Octubre 2016/_
_//_ /*
*/
/*_Ultimo Video:

Entrevista exclusiva con “Gabino” ELN [Septiembre 2016]

_ */
/*_

Los de Uribe Escupen para Arriba_*/
_*INDICE:*_

*Hacia una Agenda Minero-Energética para la Paz Revista Insurrección *

*Recortar Impuestos a los Ricos y Cobrarles a la Mayoría Gabriel Antonio
Gaitán*
*¿Uribe Perpetuo?Ximena Solano Sepúlveda*
*Declaración Política de la Novena Asamblea del Frente De Guerra
Occidental Omar Gómez Dirección Frente de Guerra Occidental***

*De Alepo a Mosul hay Más que 670 Kilómetros Lucia Serrano *

** **
*
*————————————————————————————(
Para desuscribirse de esta lista de noticias envié un mensaje en blanco
a colombia-unsubscribe@eln-voces.com Recibirá un mensaje de respuesta
automáticamente del
servidor.)—————————————————————————————-
_*Hacia una Agenda Minero-Energética para la Paz*__*
*_*
_Revista Insurrección _*
*
El ELN, consciente de la necesidad de que el conjunto de la sociedad
participe en las deliberaciones sobre la paz, tal como lo señala el
primer punto de la agenda pactada con el Gobierno Nacional, considera
que la política minero-energética es de importancia estratégica para el
país y que, por consiguiente, merece un amplio debate de la población
colombiana. La minería y la explotación de hidrocarburos han estado
vinculadas al conflicto armado, comprometiendo, especialmente, a las
comunidades y el ambiente. Eludir su discusión no contribuiría, de
ningún modo, a la paz de Colombia; en su lugar, sería un obstáculo que
la imposibilitaría.

Marchas en contra de La Colosa y la AngloGold Ashanti en Cajamarca,
Tolima; protestas en Arauca que exigen políticas soberanas ante la
actividad petrolera; la oposición a la explotación en el Cerrejón, en la
Guajira colombiana; y el rechazo a la intervención de los páramos y
ecosistemas sensibles por parte de las transnacionales, aunado a la
defensa del agua como patrimonio humano, reflejan entre otras
dificultades, la urgencia de la deliberación.

El 10 de junio de 2015, organizaciones sociales agrupadas en la Cumbre
Agraria, Campesina, Étnica y Popular interpusieron demandas por varios
artículos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018; entre ellos, el
artículo 173 al considerarlo contrario a la constitución, el ambiente y
el derecho al agua.

Pese a la normatividad consagrada en el Código de Minas, o Ley 1382 de
2010, el cual modificó el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 que prohibía
expresamente la exploración y explotación minera en zonas de ecosistemas
de páramos, el artículo 173 incluyó en sus parágrafos que dentro del
área delimitada como páramo era lícito continuar “hasta su terminación”
y “sin posibilidad de prórroga” con la explotación minera, si la
licencia para tal efecto fue otorgada antes del 9 de febrero de 2010 o,
en el caso de la explotación de hidrocarburos, antes del 16 de junio de
2011.

Fue evidente la intencionalidad del Gobierno por darle prelación a los
intereses del capital extranjero sobre los recursos naturales y la
soberanía nacional. Sin embargo, la Corte Constitucional, a través de la
Sentencia C-035 de 2016, declaró estos parágrafos inexequibles,
señalando que debe primar el mayor grado de protección de estos
ecosistemas. Con este reconocimiento, la movilización social emprendida
por organizaciones sociales logró ser, una vez más, decisiva en asuntos
nacionales de alta importancia.

No obstante, al tener por antagonista a los últimos gobiernos, las
dificultades para lograr una política de minas consecuente con el
ambiente y las comunidades han sido múltiples. El apoyo a las grandes
compañías transnacionales, representado en la concesión de licencias, la
facilidad para el despojo de propiedades a pobladores y la apropiación
de ecosistemas neurálgicos para la extracción, es una constante que se
incrementó notablemente desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En su
administración se otorgaron títulos en áreas de preservación ambiental
que, según expertos, comprometían el 45% de los humedales protegidos
internacionalmente por la Convención Ramsar, mientras que otra parte
estuvo distribuida en las denominadas Zonas de Reserva Forestal.

Lo anterior, aunado a una política de criminalización a la pequeña
minería que, en datos de la Defensoría del Pueblo, afecta a más de
15.000 familias, distribuidas en 3.600 minas que no cuentan con un
título debidamente registrado ante las autoridades mineras.

Adicionalmente, la contradicción de intereses se ha hecho expresa en el
distanciamiento de las comunidades y en su ausencia o poca participación
en la elaboración de políticas al respecto.

Intentos recientes del Gobierno por reformar el Código de Minas han
evidenciado la importancia de la inversión extranjera en detrimento de
las comunidades, a tal grado, que han sido rechazadas por
inconstitucionalidad.

Hace algunos días, en una postura que parece tomar medidas ante esta
exclusión, la Corte Constitucional tuvo que proferir un fallo a favor de
la participación de las comunidades en decisiones concernientes a la
actividad minera en sus territorios. El fallo habilita a los pobladores
de los municipios para decidir, mediante consulta popular, si permiten o
no la actividad minera.

Aunque las restricciones a las compañías conquistadas a través de la
movilización social y el requisito de aval de las comunidades en el
desarrollo de la actividad minera son medidas positivas, aún se precisa
su profundización, garantizando su cumplimiento en los próximos años,
ante la oposición de las compañías y sus agentes en el establecimiento.

El Ejército de Liberación Nacional les propone, entonces, a los
ambientalistas, a los sindicatos minero-energéticos, a los pequeños
mineros y al conjunto de la sociedad colombiana, a abordar una agenda
minero-energética para la paz en un Gran Diálogo Nacional, que tenga por
pilares el bienestar social y ambiental en aplicación de la soberanía
nacional y la protección de la naturaleza. Agenda necesaria en la
construcción de la paz, cuyo diseño corresponde al primer punto a
abordar entre el ELN y el Gobierno Nacional.

El ELN comprende que la paz implica justicia social, ambiental y
ecológica; sin esas dimensiones, la paz será incompleta. La defensa de
los territorios y el rechazo de los mega proyectos mineros debe ser una
consigna en la movilización de todos los sectores políticos y sociales.

**
————————————————————–
Compartir Articulo —-Subir——

————————————————————-
*
_*
Recortar Impuestos a los Ricos y Cobrarles a la Mayoría
*_
_*Gabriel Antonio Gaitán*_
*
Esta semana inició curso en el Congreso de la república la anunciada
reforma tributaria, presentada por el ministerio de Hacienda, que lejos
de ser un alivio para los más pobres pretende incrementar el número de
contribuyentes, con el fin de que las mayorías paguen más, mantener el
estrangulamiento a la industria y la agricultura, y que los ricos sigan
ganando más y más.

Con la idea de subsanar el “hueco fiscal”, la caída de la renta
petrolera y supuestamente financiar el posconflicto, el gobierno de
Santos siguiendo las propuestas de una comisión de tecnócratas -entre
quienes se encuentran Guillermo Perry, Miguel Urrutia, Leonardo Villar,
Rosario Córdoba, Alfredo Lewin, Soraya Montoya, Julio Roberto Piza,
Ricardo Bonilla y Óscar Darío Morales-, se propone meterle la mano al
bolsillo de la clase media y los sectores populares; incrementando la
desigualdad social, al tiempo que permite a los grandes capitales
nacionales y extranjeros continuar incrementando sus arcas con la
evasión, el contrabando y los paraísos fiscales.
_El alivio para los poderosos_

El fuerte de las propuestas está en incrementar la base de declarantes
de impuestos y renta liquida, que hasta ahora eran 1,5 millones de
colombianos, y extenderla hasta los 3 millones. Además de subir el cobro
del IVA a más productos de consumo básico.

Se busca que las personas comiencen a tributar después de recibir una
renta líquida de 1,5 millones de pesos; actualmente las personas
naturales pagan impuestos cuando tienen ingresos superiores a 3 millones
de pesos mensuales.

Hoy quienes reciben ingresos superiores a 38 millones pagan una renta
con tarifa del 19 por ciento, con la reforma se espera iniciar la
tributación con quienes reciban 1,5 millones, aplicándoles una tarifa
del 2,5 por ciento, que llega hasta un máximo de 35 por ciento.

Pensando en el bolsillo de los ricos la reforma propone eliminar el
llamado impuesto a la riqueza y lo remplaza por cobros o impuesto a los
dividendos, de manera que aumente el numero de contribuyentes y alivia
la cartera de los grandes capitales.

Para las empresas se crea una tarifa única de renta entre el 30 y 35 por
ciento de las utilidades, denominado impuesto a las utilidades
empresariales; eliminando el impuesto CREE y la sobretasa de renta,
además de esto los Parafiscales también se eliminarán; así los recursos
que las empresas aportan al Bienestar Familiar, el Sena y las Cajas de
Compensación pasaran a ser responsabilidad del presupuesto de la nación,
osea un gasto mas al bolsillo de los colombianos.
_Penalizan el consumo y el ingreso básico de las mayorías_

Lo mas preocupante de esta reforma es el aumento del IVA, que se
encuentra en el 16 por ciento, al que suben hasta el 19 por ciento; bajo
el disfraz de ser “el impuesto de mayor igualdad”, puesto que sin
distinción todos los colombianos deben pagarlo; la trampa esta en que la
comisión propone extender el cobro a la canasta familiar, especialmente
gravar con este impuesto los alimentos básicos; un atraco más a las
capas medias y bajas de la sociedad.

La propuesta mantendrá el cobro del 4×1000 a las transacciones
financieras por su millonario recaudo, equiparar las sobretasas de la
gasolina y el diésel con un aumento del 30 por ciento en el impuesto
nacional a los combustibles, crear el impuesto a las bebidas azucaradas
buscando recaudar mas de 1 billón de pesos que saldrá del consumidor, y
poner a pagar a las entidades sin ánimo de lucro organizaciones
sociales, ONG, fundaciones y fondos de empleados el impuesto sobre la renta.

Lo cierto es que el peso se devalúa, la inflación se dispara, aumenta la
deuda externa y la balanza comercial es deficitaria. Pero con dichas
medidas no se solucionan estos problemas y sí se aumenta la brecha de
desigualdades, pues con medidas neoliberales y absurdas prioridades en
el presupuesto el resultado sera el mismo: que la pobreza se torne
incontrolable y el acceso a la canasta básica familiar sea imposible
para cerca de 15 millones de colombianos y colombianas, que están bajo
la línea de pobreza.

La verdad histórica es que el pueblo carga sobre sus costillas y
estómagos la crisis financiera mientras que los grandes empresarios y
capitalistas salen airosos de ella y cada vez con mas privilegios; ese
es el fin de esta y las anteriores reformas tributarias; por tanto es
urgente que las mayorías busquen soluciones con su organización y
participación protagónica; pues el inicio de la democratización de
nuestro país debe partir de una redistribución de las riquezas, los
tributos y el gasto publico. Estas discusiones se deben darse por parte
del pueblo y la nación en un gran dialogo que conduzca a un nuevo pacto
social.

**
*
*————————————————————-
Compartir Articulo
—-Subir—–
————————————————————-
*
*
*
*_¿Uribe Perpetuo?_

*_*Ximena Solano Sepúlveda*_
*
*
*

El Centro Democrático realizó una campaña de guerra sucia por el No en
el plebiscito, donde el engaño y la tergiversación nos recordaron el
típico accionar, con el cual el ex presidente Uribe ha avanzado en su
carrera política. De la época de la “amenaza terrrorista”, al
“castrochavismo” y “la paz sin impunidad” hay un mismo hilo; la creación
de un enemigo interno con el que se engaña y atemoriza al pueblo.
_El pasado no perdona_

No es nada nuevo ver al ex presidente Uribe aplicando la estrategia del
enemigo imaginario para fortalecerse. Sus dos periodos presidenciales
(2002-2010), fueron marcados como los años mas peligrosos para los
derechos humanos de los colombianos; pues el señalamiento mentiroso a
campesinos, estudiantes y trabajadores y dirigentes populares como
“auxiliadores de la insurgencia”, se convirtió en violación sistemática
de los mismos y llevó a las denuncias hechas por miles de organizaciones
sociales, quienes catalogaron este periodo como el del Embrujo Autoritario.

Bajo su mandato se ordenó la operación Orión del 17 de octubre de 2002,
donde el Ejército con ayuda del paramilitarismo realizó mas de 70
ejecuciones en personas protegidas y desapariciones forzadas contra
líderes y procesos comunitarios, so pretexto de ser aliados de la
insurgencia; una prueba de como su estigmatización se convirtió en un
arma de violación de derechos humanos.

También es el caso de la ex senadora Piedad Córdoba que en su lucha
inclaudicable por la solución política al conflicto, fue señalada por
Uribe de pertenecer a la insurgencia. Hoy, pasados mas de 5 años de la
acusación proferida por la Procuraduría General de la Nación, se
demuestra que con pruebas no concluyentes, argumentos amañados y
tergiversación de la realidad -estrategia que coincide plenamente con la
propaganda usada en la campaña del NO-, se quiso privar a una defensora
de derechos humanos de su posibilidad de construir país; prueba que hoy
supera de manera airosa, aunque con daños irreparables.
_El que la hace, repite_

Conociendo al Uribismo no es sorpresa que la campaña del No, la hayan
hecho con las mismas características, está en su esencia la guerra
sucia, la creación de enemigos, la mentira y la manipulación.

A los votantes del pasado plebiscito los engañó con la amenaza del
“castrochavismo”, la impunidad, el subsidio de 1,8 millones para cada
guerrillero, y la “ideología de género”; pero según ellos, no fueron mas
que como lo dijo Juan Carlos Vélez -estratega de la campaña por el No-,
mensajes para que “la gente saliera a votar arrecha”, que es el típico
modus operandi del uribismo. Por eso, por más que Uribe se quiera
deslindar de dicha estrategia, su pasado evidencia hasta donde está
dispuesto a llegar con la misma.
_A qué juegan los seguidores de Uribe_

Quedan serias dudas de que la intención del uribismo sea apoyar un
consenso nacional para la consecución de una paz estable, dudas de su
vocería en los sectores del No y de las razones de sus “profundos
desacuerdos” con el proceso de paz. Uribe no es ni será el vocero de
quienes votaron No en el plebiscito, pues organizaciones de víctimas,
empresarios, cristianos, taxistas, camioneros y miles de colombianos
descontentos con el gobierno de Santos y del secretismo de los acuerdos
con las Farc, también imprimieron su voto de castigo en el tarjetón.

A pesar de esto, Uribe pretende canalizar para su partido, el
descontento logrado tanto por las políticas de Santos, como por su
estrategia de Campaña por el Sí. Lo que es cierto es que su intención es
aprestigiarse en este momento político para catapultarse hacia las
elecciones del 2018. Sus alegatos sobre defensa de la familia y la
confianza inversionista, suenan mas a campaña presidencial que a una
preocupación por el proceso de paz.

Ni Uribe ni Santos en su afán de provecho propio, pueden adjudicarse ser
voceros de las mayorías nacionales. Solo el pueblo y la nación en
defensa de uno de sus bienes mas preciados como es la paz, podrán
generar un consenso nacional democrático, a favor de los cambios que
necesita Colombia.
**
————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-
*
_*
Declaración Política de la Novena Asamblea del Frente De Guerra
Occidental Omar Gómez
*__*
Dirección Frente de Guerra Occidental*_
*
Desde las hermosas montañas, ríos, costas y esteros del occidente
colombiano, enviamos nuestro abrazo fraterno y libertario a todas las
comunidades afros, indígenas, estudiantes, maestros, obreros, campesinos
y demás sectores de nuestra patria con los que a diario construimos la
nueva Colombia

En estos momentos, en que nuestra región es uno de los laboratorios de
guerra más avanzados que tiene el país, debido al aumento significativo
de operaciones contrainsurgentes y antipopulares tales como: detenciones
arbitrarias de líderes comunitarios, asesinato sistemático de
reclamantes de tierra y opositores a sus políticas; realización de
crímenes de Estado que luego le endilgan al movimiento revolucionario
para ocultar los verdaderos asesinos; así como el aumento del pie de
fuerza mercenaria institucional y paramilitar (casos reconocidos como
Pizarro, Puerto Meluk, Nuquí, entre otros) con sus nefastas
consecuencias para la población; pues dichos aparatos represores solo
llevan terror hasta las comunidades representados en bombardeos
indiscriminados, amenazas selectivas y colectivas, macartización de la
población, desplazamiento forzado, la cooptación sistemática a la fuerza
de las personas más representativas de la región para utilizarlas de
delatores y colocarlas como carne de cañón en el conflicto; la campaña
criminal de quema de máquinas retro excavadoras utilizadas por los
pequeños y medianos mineros que dejan sin el sustento diario a cientos
de familias.

Mientras se incrementa la maquinaria de guerra en toda su magnitud, la
región occidental se sume en el abandono estatal, las muertes por
desnutrición de niños menores de cinco años son el pan de cada día en
nuestras comunidades afros e indígenas; los enfermos fallecen ante el
pésimo estado de las pocas instituciones hospitalarias y por la falta de
suministros médicos; la educación es cada vez más paupérrima y ni que
decir de los acueductos, pues en un alto porcentaje no cuentan con agua
potable.

Siendo la región más rica del país, sus habitantes somos a la vez los
más empobrecidos; por otro lado, las multinacionales minero energéticas
hacen su agosto apoderándose de las tierras ancestrales, condenando a la
población a la exclusión y la miseria.

Al concluir nuestra IX asamblea con éxito rotundo como evento
democrático y revolucionario, damos un parte de victoria ya que el
enemigo con toda su tecnología y su aparato militar fue incapaz de
detener el avance de la lucha guerrillera y la fuerza insurgente de
nuestro pueblo a pesar de que los aparatos mediáticos de comunicación
burgués a diario acaban con el ELN como parte de sus políticas de
Estado. En el occidente colombiano la militancia define en homenaje
póstumo llevar el nombre de FRENTE DE GUERRA OCCIDENTAL CAPITAN Omar
Gómez del ELN.
Consignas: !!!Héroes y capitanes del occidente colombiano¡¡¡

!!!Héroes y capitanes… con su ejemplo hasta la victoria siempre¡¡¡
Esta Asamblea debatió ampliamente la política estatal que tiene como
propósito el debilitamiento, desarme y desmovilización de la insurgencia
colombiana, y no la solución a las causas que generaron este conflicto
social y armado que padece el pueblo, por la guerra que le impusieron
desde el poder; por lo tanto, llamamos al pueblo a la unidad y la
organización para desenmascarar esta farsa oligárquica y movilizarse por
los verdaderos cambios y transformaciones donde se empoderen las
organizaciones populares por una Colombia en justicia social equidad y
soberanía que supere la crisis humanitaria y política en la que está
sumido el país que mal gobiernan las oligarquías mientras excluyen al
pueblo y le imponen el terrorismo de Estado a quienes luchan por sus
derechos.

La Novena Asamblea: Héroes y capitanes del occidente colombiano,
ratificó nuestro principio unitario en la construcción del socialismo en
nuestra patria y que ahora, más que nunca, tiene plena vigencia la lucha
armada y revolucionaria para la toma del Poder que garantice los
intereses de los más empobrecidos, que son la inmensa mayoría del pueblo
colombiano. Por lo tanto, le reiteramos al pueblo colombiano nuestro
derecho a la rebelión y que eleve sus niveles de lucha, para que juntos
defendamos nuestro territorio, nuestra gente, nuestra cultura y logremos
construir una paz desde la justicia social; donde el eje central sea
salvar el planeta y la vida digna de la humanidad.
Montañas, ríos, costas y esteros del occidente colombiano.

Octubre de 2016.
_FRENTE DE GUERRA OCCIDENTAL

CAPITAN OMAR GOMEZ, DEL EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL.

ELN_

***
————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-

**
_*
De Alepo a Mosul hay Más que 670 Kilómetros
*_*_
_*_*Lucia Serrano*_
*
La disputa por la ciudades de Alepo y Mosul es la muestra del reacomodo
de fuerzas en el conflicto internacional. En la primera, la ciudad mas
poblada de Siria ubicada al norte del país, se desarrolla una batalla
por la construcción de una sociedad democrática en contra de los
intereses de apropiación y subordinación al imperio estadounidense.
_Las dos caras del Pentágono_

En Alepo, EEUU financia y colabora con el grupo terrorista Al Nusra
representante de la linea conversadora del Islam quien es funcional a
los intereses de desestabilización al gobierno de Bashar al Assad.
Apoyado por la UE y países como Turquía y Catar, EEUU argumenta que en
Alepo hay una oposición moderada legitima que se levantó contra el
gobierno ilegitimo; sin embargo, conociendo el accionar del Imperio la
situación es la contraria, este financia una oposición terrorista, les
brinda instrucción militar y armamento, y por esta vía es promotor
directo de la guerra en Siria.

Mientras EEUU se niega a reconocer a Al Nusra como grupo terrorista y le
protege, tiene una actitud totalmente contraria en un país vecino de la
región. En la ciudad de Mosul, ubicada en el norte de Irak al este del
río Tigris, combate de manera frontal a los rebeldes Kurdos y al
ejército Iraní con su arsenal aéreo, a los odios sordos de la comunidad
internacional.. En ésta región se encuentra la posibilidad de
resistencia armada, social y política frente a la intervención histórica
de Occidente, que ha dejado millones de muertos y se ha convertido en
parte del drama humanitario del siglo XXI desde aquel 11 de septiembre
de 2011, donde se creo el terrorismo internacional para intervenir los
países de esta región.

La resistencia Kurda e Iraní en esta ciudad demuestran que los hombres y
mujeres de la región están dispuestos a enfrentar el arsenal de guerra
de occidente con el fin de defender su territorio y la generación de un
proyecto democrático, autónomo, autóctono y soberano en la región.

¿Cual es entonces la diferencia entre Alepo y Mosul?. Que la primera
está apropiada por los amigos del Washington mientras en la segunda
combaten los rebeldes contra el imperialismo. De manera que en la Alepo
el imperio financia el terrorismo mientras en Mosul combate la democracia.
_La rebeldía se organiza_

La actitud cómplice de la comunidad internacional que sigue la idea de
la oposición moderada en Alepo, se evidencia en llamar a las fuerzas
sirias violadoras del derecho internacional humanitario, buscar la
investigación y juzgamiento a los lideres del gobierno Sirio, mientras
no cuestiona las violaciones a derechos humanos que ella misma ha
promovido en la región.

Ante esto el gobierno sirio ha sido claro, no dejará que EEUU siga
interviniendo militarmente para expandir su poderío en la región.
Apoyado por Rusia, Hesbolá, combatientes Iranies y palestinos el
gobierno sirio va a defender Alepo como bastión de la democracia en la
verdadera lucha contra el terrorismo. Está se convierte también en la
posición de los rebeldes en Mosul, la defensa de la democracia contra la
arremetida del imperio.

Hace algunas semanas Estados Unidos y Rusia pactaron una tregua
bilateral sobre la ciudad de Alepo con el fin de permitir a los
habitantes de la zona salir de la misma y recibir ayuda humanitaria. Los
ejércitos sirio y ruso cumplieron con dicha tregua, no lo hizo de esta
manera EEUU que no logra hasta ahora controlar a la oposición
permitiendo el saboteo de la misma. El Departamento de Estado anunció
que EE.UU. “suspende su participación en los canales bilaterales
establecidos con Rusia para sostener el cese de hostilidades”,
incumpliendo su palabra.
_El imperio se desmorona y la unidad se multiplica_

Ante el rompimiento de la tregua, las relaciones entre EEUU Y Rusia
empeoran. La respuesta del imperio no se hace esperar, exigiéndole a sus
aliados de la Unión Europea sancionar a Rusia por los bombardeos contra
los terroristas. Pero esta vez la respuesta es distinta, la Unión
Europea rechaza la petición de EEUU evidenciando la pérdida de hegemonía
de este país sobre las cercanías cada vez mas grandes entre UE, los
países Árabes y Europa.

Varios episodios demuestran este nuevo panorama. Rusia tiene una mayor
capacidad militar en la actualidad y ha generado acercamientos a la
Unión Europea a través de escenarios como el Foro Económico del Oriente.
Avanzó en la propuesta de crear una alianza económica con la Unión
Europea para conectarse desde Lisboa a Vladivostok y realizó un pacto
para el suministro a Egipto de sistemas de defensa aérea S-400.

Por mas intenciones de bombardear Mosul y proteger Alepo que tenga el
gobierno estadounidense, su intervención militar directa en esta área
tiene un gigante como rival que no va a ser fácil derrotar, no es de su
conveniencia un enfrentamiento directo con Rusia, lo que genera una
posibilidad de lucha para la democracia en la región. El imperio siempre
se ha caracterizado por la intervención militar, el saqueo y la
colonización de los pueblos que se interponen en su camino, y ante esta
realidad se alza la unión de ejércitos, rebeldes y fuerzas sociales que
resisten la intervención.

En esta oportunidad Alepo y Mosul son la posibilidad de pasar de la
defensiva a la ofensiva contra la hegemonía del imperio por parte de los
países del este. Una ofensiva en la que el papel de Rusia y su relación
con la UE dictarán el próximo paso.
***
————————————————————–
Compartir Articulo *
* —-Subir——
————————————————————-
**
**
**
*Siempre junto al Pueblo*
*Viva el ELN *
————————————————————————————————
RESPETAMOS SU PRIVACIDAD
Este correo llega a usted porque está o estaba subscrito/a a una de
nuestras listas o porque alguien nos proporcionó su dirección
pensando que nuestra información es de su interés.
Si el contenido de este mensaje no es de su interés, lamentamos
que le haya llegado. Para desuscribirse de esta lista de noticias
envié un mensaje en blanco a colombia-unsubscribe@eln-voces.com
Recibirá un mensaje de respuesta automáticamente del servidor.
————————————————————————————————

FontFuente: colombia@eln-voces.com, via: colombia-bounces@eln-voces.com

Comentaris tancats a [Colombia] ELN Revista Insurrección Nro. 552

[Mitjans] Nota de Premsa: La remunicipalització de l’Aigua de Terrassa a Madrid

*La remunicipalització de l’Aigua de Terrassa a Madrid*

*Aigua és Vida i la Taula de l’Aigua de Terrassa hi seran presents*
El passat 21 d’octubre Aigua és Vida, Ecologistes en Acció de Catalunya,
Enginyeria sense Fronteres i la Taula de l’Aigua de Terrassa
organitzaren una jornada internacional per a conèixer la participació
ciutadana en la gestió de l’aigua a París, Nàpols, Còrdova i Olesa. Les
quatre presentacions donaren resposta al model de gestió, la
transparència informativa emprada i els espais facilitats a la
ciutadania per a participar en la gestió i en les decisions més
importants. L’acte s’emmarca en un programa d’activitats que facilita el
Consell Editorial de l’Aigua promogut per l’Ajuntament de Terrassa amb
motiu d’un debat públic sobre el model de gestió de l’aigua aquesta
ciutat vallesana de 215.000 habitants i la seva actual aposta per una
gestió pública.

Al dia següent, aquestes mateixes organitzacions organitzaren també a
Terrassa un taller que tenia per objectiu l’elaboració d’una proposta de
model de participació ciutadana en la gestió de l’aigua pública que
pugui servir de guia a les diverses administracions i moviments socials
que apostin per una gestió pública de l’aigua amb apoderament ciutadà.
Els organitzadors s’ha proposat presentar aquest document a finals
d’aquest any.

Aigua és Vida i la Taula de l’Aigua de Terrassa el 3 i 4 de novembre
d’enguany participaran activament en diverses taules de la jornada
internacional que es celebrarà a Madrid “Encuentro de Ciudades por el
Agua Pública”, Jornada organitzada per la Red por el Agua Pública i
l’Ajuntament de Madrid. En aquesta Jornada participaran moviments
socials, operadors, acadèmics i alcaldesses de 10 ciutats de l’Estat
espanyol entre les quals hi participaran Ada Colau, alcaldessa de
Barcelona i Jordi Ballart alcalde de Terrassa
/Per a més informació:/

/Miríam Planas 625 05 66 99/

/Sònia Giménez 646 09 89 45/
<http://ecologistasenaccion.org>
*/Ecologistes en Acció de Catalunya/*
Carrer de Sant Pere Més Alt, 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648 76 11 99
www.ecologistesenaccio.org/catalunya
<http://www.ecologistesenaccio.org/catalunya>

/
/
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Nota de Premsa: La remunicipalització de l’Aigua de Terrassa a Madrid

CUESTIONARIO CONSUMO RESPONSABLE DE PESCADOS Y MARISCOS

 

La campaña “Y tú, ¿eres un@ pescaexpert@?” es un cuestionario sobre conocimientos y hábitos sobre el sector pesquero de la población para poder divulgar los resultados del cuestionario acompañados de “recomendaciones”.

Link del CUESTIONARIO: Y tú, ¿eres un@ pescaexpert@?
http://www.ecologistasenaccion.org/article32975.html

Juntos, somos marea!

Cecilia del Castillo Moro – Área Marina Ecologistas en Acción

 

Comentaris tancats a CUESTIONARIO CONSUMO RESPONSABLE DE PESCADOS Y MARISCOS

[Medios] Presentación del informe ‘Medidas para la gestión de la reserva natural fluvial del río Jarama’

26 de octubre de 2016

Presentación del informe ‘Medidas para la gestión de la reserva natural fluvial del río Jarama’

● Ecologistas en Acción ha presentado un plan de medidas para la gestión de la reserva natural fluvial del río Jarama, situada entre las Comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha. El plan de medidas ha sido elaborado a través de un amplio proceso participativo en el que ha colaborado población local, ayuntamientos de la zona, miembros de las administraciones autonómicas y central, universidades, centros de investigación y colectivos sociales.

● En el plan de gestión se proponen una batería de medidas tendentes a mejorar el estado ecológico de la cuenca, a aumentar el conocimiento respecto al funcionamiento hidrogeológico y a la afección del cambio climático, y a poner en valor la zona buscando sinergias para el desarrollo de las poblaciones locales.

Ecologistas en Acción ha realizado una propuesta de plan piloto de medidas de gestión para la reserva natural fluvial del río Jarama, con el objetivo de proporcionar un modelo metodológico para la implantación de medidas de gestión en el resto de reservas naturales fluviales declaradas. La cabecera de este río fue declarada reserva natural fluvial por el Consejo de Ministros en 2015, junto a otros 81 tramos fluviales de todas las cuencas hidrográficas de competencia de la Administración central.

Con la declaración de las reservas naturales fluviales, los distintos organismos de cuenca (confederaciones hidrográficas y departamentos autonómicos de gestión del agua) están obligados a desarrollar un conjunto de medidas de gestión para mantener o mejorar las condiciones ambientales por las que fueron protegidos estos tramos fluviales. Por este motivo, Ecologistas en Acción propone que la elaboración de estos planes se haga desde abajo, contando con la participación de todos los agentes sociales y administrativos involucrados en la gestión, el uso y la conservación de los ríos. Para la organización ecologista, si los planes de gestión se hacen contando con las poblaciones locales, se garantiza que las medidas propuestas se implanten sin generar conflictos. De esta forma, las comunidades locales pueden poner en valor sus ríos y considerar la figura de las reservas naturales fluviales como una oportunidad de desarrollo social y económico.

En el proceso realizado en la cabecera del río Jarama (municipios de La Hiruela, Montejo de la Sierra y El Cardoso de la Sierra) han participado más de 40 personas: representantes de colectivos de estos pueblos y de sus corporaciones locales, miembros de las Comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha, Confederación Hidrográfica del Tajo, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, agentes forestales, universidades madrileñas, centros de investigación, empresas de calidad del agua, así como colectivos ecologistas, de defensa de los ríos y de pescadores.
Aunque el río Jarama presenta en su cabecera, según el plan hidrológico de la cuenca del Tajo, un estado ecológico “muy bueno”, el plan de gestión establece una serie de medidas para mantener y mejorar este estado, proponiendo acciones centradas en la regeneración de la vegetación natural y en el control de las actividades que generan presión en el territorio (visitantes a la zona, ganadería, vertidos, actividad forestal, etc.)

Por otro lado, el alto Jarama es un espacio privilegiado para observar los efectos del cambio climático en los ecosistemas fluviales, ya que está apenas alterado. En este sentido, se proponen actuaciones para la investigación de los procesos hidrológicos.

Por último, estos objetivos se complementan con una serie de actuaciones que generen un mayor conocimiento y valor de la reserva natural fluvial para que éstos puedan influir de manera positiva en el desarrollo de las comunidades locales.

El documento ‘Medidas para la gestión de la reserva natural fluvial del río Jarama’ forma parte del proyecto Reservas Naturales Fluviales: gestión, información y comunicación, realizado en el marco de la convocatoria de ayudas 2015 de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Informe completo en: http://www.ecologistasenaccion.org/article33018.html
Más información: Raúl Urquiaga, responsable del proyecto de reservas naturales fluviales de Ecologistas en Acción, 675 569 118
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Presentación del informe ‘Medidas para la gestión de la reserva natural fluvial del río Jarama’

[El Correu per la Pau] Síria, armes nuclears i refugiats

Problemes de visualitzacio? Mira aquest butlletí al teu navegador. [1]

[2]

[3]
[4]
[5]
[6]

[7]

TAULA RODONA [7]

‘NO OBLIDEM! CONFLICTE, DRETS HUMANS, PERSONES DETINGUDES I
DESAPAREGUDES’

Dijous, 3 DE NOVEMBRE de 2016, a les 19 H a la SALA D’ACTES DE
LAFEDE.CAT (c/ de les Tàpies, 1-3, Barcelona).

Amb LEILA NACHAWATI, periodista especialitzada en drets humans a
l’Orient Mitjà i nord d’Àfrica; DANI VILARÓ, responsable de comunicació
a Amnistia Internacional Catalunya i també es comptarà amb la
intervenció d’un ex-presoner sirià que viu a Catalunya.

LES ARMES NUCLEARS A DEBAT A LES NACIONS UNIDES [8]

A finals d’aquesta setmana els governs reunits a Nova York votaran sí o
no a l’inici de negociacions per un tractat que prohibeixi les armes
nuclears. La Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes
Nuclears, de la qual FundiPau som membres, està treballant intensament
perquè guanyi el sí.

Segueix l’actualitat del debat [9]

Exposició
‘Refugiats, per què?’

Ja has vist ‘REFUGIATS, PER QUÈ?’ Amb aquesta exposició des de FundiPau
volem contribuir a promoure canvis globals i estructurals que facin
possible posar fi a les causes que cada dia obliguen milers persones a
fugir de casa seva. Perquè ningú no vol ser refugiat.

Consulta les localitats on es pot veure [10]

FUNDIPAU A L’INTERNATIONAL PEACE BUREAU [11]

Albert Caramés, membre del patronat de FundiPau, s’integra a la junta
directiva de l’International Peace Bureau. Amb aquesta incorporació,
FundiPau recupera la seva presència a l’equip directiu de la centenària
institució de la qual és membre des del seu naixement, el 1983.

BUTLLETÍ 113 [12]

Ja tenim a punt un nou número del butlletí de FundiPau. Hi parlem de la
situació a Síria, de les polítiques de pau a Catalunya, i del procés de
pau a Colòmbia entre altres temes.

Consulteu-lo en línia. [12]

RESUM ANUARI SIPRI 2016 [13]

Ja podeu consultar les versions en català i en castellà del resum de
l’Anuari SIPRI 2016 [13].

[2]

FundiPau
Av. Meridiana, 30-32, esc. A, entl. 2a
08018 Barcelona
info@fundipau.org
Telèfon: 93 302 51 29

Per a altes i baixes a la llista de distribució, envia’ns un missatge a
info@fundipau.org

info@fundipau.org
Links:
——
[1]
http://fundipau.org/?email_id=82&user_id=1&urlpassed=W3ZpZXdfaW5fYnJvd3Nlcl9saW5rXQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[2]
http://fundipau.org/?email_id=82&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL2Z1bmRpcGF1Lm9yZw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[3]
http://fundipau.org/?email_id=82&user_id=1&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Z1bmRhY2lvcGVybGFwYXU%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[4]
http://fundipau.org/?email_id=82&user_id=1&urlpassed=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8jIS9mdW5kaXBhdQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[5]
http://fundipau.org/?email_id=82&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5pc3N1dS5jb20vZnVuZGFjaW9wZXJsYXBhdQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[6]
http://fundipau.org/?email_id=82&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9mdW5kYWNpb3BlcmxhcGF1&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[7]
http://fundipau.org/?email_id=82&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL2Z1bmRpcGF1Lm9yZy9uby1vYmxpZGVtLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[8]
http://fundipau.org/?email_id=82&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL2Z1bmRpcGF1Lm9yZy9hcm1lcy1udWNsZWFycy1hLWxlcy1uYWNpb25zLXVuaWRlcy8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[9]
http://fundipau.org/?email_id=82&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5pY2Fudy5vcmcvY2FtcGFpZ24tbmV3cy9saXZlLXVwZGF0ZXMtZnJvbS10aGUtZmlyc3QtY29tbWl0dGVlLW9mLXRoZS11bi1nZW5lcmFsLWFzc2VtYmx5Lw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[10]
http://fundipau.org/?email_id=82&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL2Z1bmRpcGF1Lm9yZy9pdGluZXJhbmNpZXMtZXhwb3NpY2lvLXJlZnVnaWF0cy1wZXItcXVlLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[11]
http://fundipau.org/?email_id=82&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL2Z1bmRpcGF1Lm9yZy9mdW5kaXBhdS1hLWxpcGIv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[12]
http://fundipau.org/?email_id=82&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL2Z1bmRpcGF1Lm9yZy9idXRsbGV0aS0xMTMv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[13]
http://fundipau.org/?email_id=82&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL2Z1bmRpcGF1Lm9yZy9yZXN1bS1hbnVhcmktc2lwcmktMjAxNi8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

FontFuente: info@fundipau.org, via: elcorreuperlapau-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a [El Correu per la Pau] Síria, armes nuclears i refugiats

[Medios] Cuatro de cada cinco españoles ha respirado aire contaminado por ozono

25 de octubre de 2016
Informe estatal de contaminación por ozono en 2016

Cuatro de cada cinco españoles ha respirado aire contaminado por ozono

El Gobierno central y 12 comunidades autónomas incumplen la ley al no elaborar los preceptivos planes de mejora de la calidad del aire en las zonas más afectadas

Más de 37 millones de personas han respirado aire contaminado por ozono durante la primavera y el verano de 2016 en el Estado español. El informe sobre la contaminación por ozono de Ecologistas en Acción que se presenta hoy concluye que el 80% de la población y el 92% del territorio han estado este año expuestos a unos niveles de este contaminante que exceden lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La coyuntura meteorológica, el cambio climático, el repunte del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta gubernamental por las energías sucias en detrimento de las renovables, entre las causas de un problema que afecta de manera estructural a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos y espacios naturales.

El informe sobre ozono, que Ecologistas en Acción presenta este año por primera vez, analiza los datos recogidos en 455 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2016. Presenta datos exhaustivos de la contaminación por ozono, por comunidades autónomas y por zonas y estaciones de medición.

Entre sus principales conclusiones, destacan:

– El ozono troposférico es el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en el Estado español. Durante 2016, a pesar de la crisis económica, sus niveles se han mantenido en general estacionarios, con alzas y descensos según los territorios.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo a la cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2016 a 37,3 millones de personas en el Estado español, el 80% de su población, así como a 464.000 kilómetros cuadrados, el 92% del territorio. Es decir, cuatro de cada cinco españoles han respirado un aire con un nivel de ozono superior al recomendado por la OMS.

– Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa española y europea, más laxo que la recomendación de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima del objetivo legal es de 10,2 millones de personas, un 22% del total, 0,7 millones de afectados menos que en 2015 pero 3 millones más respecto a 2013 y 2014. Es decir, uno de cada cinco españoles ha respirado un aire que incumple el estándar legal vigente para el ozono.

– El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el tráfico rodado, las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Se trata por lo tanto de un contaminante secundario que afecta durante la primavera y el verano especialmente a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana.

– Aunque el mantenimiento de la contaminación por ozono en 2016 es consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una gran estabilidad atmosférica y un fuerte calor estival, su evolución reciente está relacionada muy probablemente con la tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor), resultado del cambio climático.

– La contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. De acuerdo a las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, cada año se registran 1.800 muertes prematuras en el Estado español por la exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en la mayor parte del territorio durante 2016. Las personas más afectadas son las niñas y niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

– Los costes sanitarios derivados de la contaminación por ozono representan alrededor de 5.000 millones de euros al año, un 0,33% del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. Transcurridas dos décadas desde la entrada en vigor de la primera normativa sobre contaminación por ozono, todavía en 2016 han sido varias las comunidades autónomas (Junta de Extremadura, Xunta de Galicia y Gobierno Vasco) que no han avisado a la población de la superación del denominado “umbral de información”.

Los planes de mejora de la calidad del aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios según la legislación vigente. Pero una docena de comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, País Valencià, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y País Vasco) siguen sin elaborarlos, lo que ha motivado la presentación en julio de una denuncia contra el Reino de España ante la Comisión Europea, que se suma a los procedimientos en ella abiertos por el incumplimiento de los valores límite de partículas y dióxido de nitrógeno.

Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público. Es necesario además dar facilidades al tránsito peatonal y a la bicicleta en las ciudades. Así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua y la reducción drástica de la generación eléctrica en centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón.

Aunque es necesario ampliar sustancialmente la información científica disponible sobre la dinámica del ozono, mejorando el conocimiento de sus procesos de formación y acumulación, a escala regional, estatal y continental, la insuficiente información disponible en la actualidad sobre este contaminante no puede servir de coartada política para no actuar sobre unas fuentes de precursores perfectamente conocidas, mediante los instrumentos legalmente previstos.

Intentando paliar la falta de información administrativa, Ecologistas en Acción ha desarrollado durante el verano de 2016 una campaña de sensibilización sobre el ozono troposférico, concentrada en Cataluña, el Sureste (Almería y Murcia) y la zona Centro (Madrid y territorios limítrofes de ambas Castillas). Se han realizado cuatro jornadas informativas, se ha difundido una exposición itinerante por una veintena de localidades y se han programado diversas actividades en centros educativos y asociativos.

Toda la información de la campaña está disponible en: http://www.ecologistasenaccion.org/ozono
Más información:

Miguel Ceballos, coordinador del informe, 653 072 277
Juan Bárcena, coordinador de calidad del aire de Ecologistas en Acción, 671 350 585
Informe completo: http://www.ecologistasenaccion.org/article33013.html
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Cuatro de cada cinco españoles ha respirado aire contaminado por ozono

Resumen de Infomoc, Vol 158, Envío 5

Envíe los mensajes para la lista Infomoc a
infomoc@grups.pangea.org

Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto “help” en
el asunto (subject) o en el cuerpo a:
infomoc-request@grups.pangea.org

Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
infomoc-owner@grups.pangea.org

Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
“Re: Contents of Infomoc digest…”. Además, por favor, incluya en la
respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
respondiendo.
Asuntos del día:

1. [Insumissia – Antimilitaristas.org] Las novedades
(noticias@antimilitaristas.org)
———————————————————————-

Message: 1
Date: Tue, 25 Oct 2016 06:46:05 +0200 (CEST)
From: noticias@antimilitaristas.org
To: infomoc@grups.pangea.org, listamoc@grups.pangea.org,
laradiomalva@gmail.com
Subject: [Infomoc] [Insumissia – Antimilitaristas.org] Las novedades
Message-ID: <20161025044605.669FB52567D@seisdedos.nodo50.org>
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1

Hola

Este es el boletín de información del sitio “Insumissia –
Antimilitaristas.org” (http://www.antimilitaristas.org).
Este boletín reseña los artículos y breves publicados desde 15 días.
Nuevos artículos
————————–
** Conferencia: Siria, el éxodo de refugiados (Pamplona-Iruñea, 9-11-2016)
**
– 24 de octubre de 2016

-> http://antimilitaristas.org/spip.php?article5683
** Convocatoria – Acción «Bienvenidxs Refugiadxs» (Gernika, 31-10-2016) **
– 24 de octubre de 2016

-> http://antimilitaristas.org/spip.php?article5682
** Movimientos sociales hacen un llamamiento a la acción inmediata para
detener la guerra de Siria **
– 24 de octubre de 2016

«19 de octubre de 2016. La masacre en masa y crímenes de guerra de los que
hoy somos testigxs en Siria merecen el más alto nivel de compromiso de la
ciudadanía: exigen un compromiso a nivel mundial para lograr un alto el
fuego y la apertura de un proceso para llegar a una solución política. El
asunto no puede ser más urgente.»

-> http://antimilitaristas.org/spip.php?article5681
** Sobre los aliados de los que no nos sentimos orgullosos: una respuesta
palestina a los inquietantes discursos sobre Siria **
– 24 de octubre de 2016

Declaración de activistas palestinos en apoyo a la revolución siria

Nosotros, los palestinos abajo firmantes, escribimos para afirmar nuestro
compromiso de amplificar las voces sirias, puesto que sufren la masacre y
el desplazamiento de la mano del régimen de Bashar Al-Assad. Nos motiva
nuestra (…)

-> http://antimilitaristas.org/spip.php?article5680
** Antimilitaristas vallan el Casco Viejo en solidaridad con las personas
refugiadas (Bilbao, 15-10-2016) **
– 17 de octubre de 2016

Con motivo de la celebración del día de las Fuerzas Armadas, el sábado 15
de Octubre la konpartsa Sinkuartel y el grupo antimilitarista de Bilbao
KEM-MOC han representado en Bilbao la inaceptable realidad que viven las
personas refugiadas en nuestras fronteras al tratar de huir de guerras como
la de Siria.

-> http://antimilitaristas.org/spip.php?article5678
** Siria en la conciencia de Europa (Santiago Alba Rico y Carlos Varea) **
– 14 de octubre de 2016

-> http://antimilitaristas.org/spip.php?article5677
** De Gaza a Alepo: guía práctica para justificar crímenes de guerra
(Stephen Zunes) **
– 14 de octubre de 2016

-> http://antimilitaristas.org/spip.php?article5676
——————————

_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

Fin de Resumen de Infomoc, Vol 158, Envío 5
*******************************************

FontFuente: infomoc-request@grups.pangea.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a Resumen de Infomoc, Vol 158, Envío 5

[Medios] Presentación del informe anual sobre contaminación por ozono en España durante 2016

25 de octubre de 2016

Presentación del informe anual sobre contaminación por ozono en España durante 2016

Ecologistas en Acción presentará hoy martes 25 de octubre su informe sobre la incidencia del ozono troposférico en la calidad del aire y en la salud de la población a lo largo del presente año.

El ozono troposférico es el contaminante atmosférico que afecta a más población en el Estado español. Es un gas tóxico ligado al verano, por eso, una vez terminada la época en la que se registran superaciones de los niveles legales, Ecologistas en Acción presenta por primera vez este informe, específico sobre este contaminante, con los datos más recientes disponibles.

En la presentación se hará un balance de la incidencia del ozono durante 2016 y las repercusiones que tiene sobre la salud de la población. También se evaluará cuál es la respuesta de la administración a este problema de salud pública y se hará un breve balance de la campaña desarrollada durante 2016 por Ecologistas en Acción para tratar de minimizar la exposición de la población a este gas.

El informe ha sido elaborado con datos oficiales y evalúa los niveles de ozono que ha respirado la totalidad de la población española. Ofrece información detallada y desglosada por comunidades autónomas y por localidades.
¿Qué? Presentación del informe anual sobre contaminación por ozono troposférico en España durante 2016
¿Cuándo? Martes 25 de octubre, a las 11:00
¿Dónde? Sede de Ecologistas en Acción (Marqués de Leganés, 12, Madrid)
• Se facilitará una copia del informe y un breve comunicado explicativo a los medios asistentes al término de la rueda de prensa.
• Se podrán concertar entrevistas con las personas responsables del informe.
Más información: Roberto Herreros, responsable de prensa de Ecologistas en Acción, 617 026 432
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Presentación del informe anual sobre contaminación por ozono en España durante 2016