Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 16 de January de 2017

[Mitjans] Més de 70 persones del teixit social de Catalunya inicien una campanya per demanar la retirada del Cap ítol seté de la Llei de pressupostos / Más de 70 personas del tejido social de Cataluña inician una campa ña pidiendo la retirada del Capítulo séptimo

Comunicat de Premsa.

Ecologistes en Acció

CATALÀ – CASTELLANO – LLISTA DELS PRIMERS I LES PRIMERES SIGNANTS

*Més de 70 persones del món universitari, laboral, social i ambiental de
Catalunya recolzen un manifest demanant al govern de la Generalitat que
retiri el Capítol setè del Projecte de llei de pressupostos. Ecologistes
en Acció en dona suport.*

La recollida de suports a aquesta demanda continua amb aquest
*FORMULARI*
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMnyZDN7v890Y7NPGQsseMKl-o2N0U8fn_dfezZwCGs_xFIQ/viewform?c=0&w=1>

*El Capítol setè del Projecte de llei de pressupostos de 2017 suposa el
reconeixement oficial d’un aspecte de l’energia nuclear que fins avui
era rotundament negat per la indústria nuclear i per les
administracions: que les emissions rutinàries dels reactors tenen un
impacte sobre la salut de les persones. Malgrat aquest reconeixement,
rebutgem la inclusió del capítol setè en la llei de pressupostos perquè
no va acompanyat de cap mesura que aturi aquest impacte negatiu sobre la
salut.
*
Es tracta d’un fet extremadament greu. Des dels seus inicis, la
indústria nuclear ha argumentat que les emissions radioactives que els
reactors emeten cada dia, les anomenades «baixes dosis», eren
inofensives. S’han fet múltiples estudis a nivell estatal i
internacional per rebatre cada intent provinent de l’àrea de la salut
pública de mostrar aquest impacte; tots els estudis oficials han conclòs
que no hi havia relació entre centrals nuclears i salut de la població.

El darrer d’ells, redactat el 2009 per un equip de l’Institut de Salut
Carlos III, i supervisat per una Comissió en la qual estava representada
la Generalitat, va insistir en la mateixa conclusió. Els resultats van
tenir una extensa difusió mediàtica durant l’any 2009.

Amb la presentació del «/Projecte de Llei de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost
sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport,
custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes
ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i
de l’impost sobre les estades en establiments turístics/», el govern de
la Generalitat reconeix que la «/dispersió d’elements radiotòxics genera
un important risc mediambiental i per a les persones, (…)/», i declara
que vol cobrar un «impost» per les «/emissions rutinàries (…) que es
produeixen en la operació normal d’un reactor termonuclear/».

Aquest reconeixement té diverses implicacions, totes elles perjudicials
per a les persones. En primer lloc, eludeix la responsabilitat de
qualsevol govern d’anteposar la salut de la població als beneficis
econòmics; en segon lloc, té l’efecte pervers de què a major
contaminació radioactiva (i per tant, més malalties i sofriment) més
ingressos per al Govern, i més tranquil·litat per a les companyies que
la generen; en tercer lloc, sense cap tipus de estudi sanitari que
avaluï l’impacte concret, legalitza els efectes de la contaminació
radioactiva, assumint com «rutinàries» les malalties que genera; en
quart lloc, no hi ha garantia que les companyies no recuperin la quantia
de «l’impost» amb un increment de tarifes, amb la qual cosa seria la
ciutadania qui acabaria pagant el dret d’aquestes companyies a enverinar
l’entorn; i en cinquè lloc, la implementació d’aquest impost sobre la
contaminació la treu de l’àmbit que li pertoca, que és la salut pública
i emmascara el problema com si fos una qüestió dinerària.

Millor regal no es podia fer a les empreses elèctriques. És important
remarcar que aquest «impost» s’aplica a uns reactors nuclears envellits,
que ja porten més de 30 anys emetent radioactivitat. Reactors que
haurien d’haver tancat fa anys i que obtenen amb «l’impost» una
justificació addicional per continuar funcionant. Estem davant d’un
mecanisme per justificar un dissimulat allargament del seu funcionament.

Les persones que signen el Manifest consideren que el mínim que es pot
demanar d’un govern democràticament elegit, com és el cas del govern de
la Generalitat, es que renunciï a lucrar-se a costa de la salut de la
població.

Catalunya, 15 de gener del 2017

Més informació: Aurora 660929184 – Eloi 663855878 – Miguel 625895651

———————————————————————-
comunicado de prensa. Ecologistas en acción.
*Más de 70 personas del mundo universitario, laboral, social y ambiental
de Cataluña apoyan un manifiesto pidiendo al gobierno de la Generalitat
que retire el Capítulo séptimo del Proyecto de ley de presupuestos.*
*Ecologistas en Acción lo apoya.
*
La recogida de apoyos a esta demanda continúa en este *FORMULARIO*
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMnyZDN7v890Y7NPGQsseMKl-o2N0U8fn_dfezZwCGs_xFIQ/viewform?c=0&w=1>
*El Capítulo séptimo del Proyecto de ley de presupuestos de 2017 supone
el reconocimiento oficial de un aspecto de la energía nuclear que hasta
la fecha era rotundamente negado por la industria nuclear y por las
administraciones: que las emisiones rutinarias de los reactores tienen
un impacto sobre la salud de las personas. A pesar de este
reconocimiento, rechazamos la inclusión del capítulo séptimo en la ley
de presupuestos porque no va acompañado de ninguna medida que detenga
este impacto negativo sobre la salud*.

Se trata de un hecho extremadamente grave. Desde sus inicios, la
industria nuclear ha argumentado que las emisiones radiactivas que los
reactores emiten cada día, las llamadas «bajas dosis», eran inofensivas.
Se han hecho múltiples estudios a nivel nacional e internacional para
rebatir cada intento proveniente del área de la salud pública de mostrar
este impacto; todos los estudios oficiales han concluido que no había
relación entre centrales nucleares y salud de la población.

El último de ellos, redactado en 2009 por un equipo del Instituto de
Salud Carlos III, y supervisado por una Comisión en la que estaba
representada la Generalitat, insistió en la misma conclusión. Los
resultados tuvieron una extensa difusión mediática durante el año 2009.

Con la presentación del «/Proyecto de Ley de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público; de creación del
impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y
transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxico; del impuesto
sobre bebidas azucaradas envasadas; del impuesto sobre grandes
establecimientos comerciales, y del impuesto sobre las estancias en
establecimientos turísticos /», y el gobierno de la Generalidad reconoce
que la« /dispersión de elementos radiotóxico genera un importante riesgo
medioambiental y para las personas, ( …) /», y declara que quiere
cobrar un “/impuesto”/ por las/«emisiones rutinarias (…) que se
producen en la operación normal de un reactor termonuclear/ ».

Este reconocimiento tiene varias implicaciones, todas ellas
perjudiciales para las personas. En primer lugar, elude la
responsabilidad de cualquier gobierno de anteponer la salud de la
población a los beneficios económicos; en segundo lugar, tiene el efecto
perverso de que a mayor contaminación radiactiva (y por tanto, más
enfermedades y sufrimientos) más ingresos para el Gobierno, y más
tranquilidad para las compañías que la generan; en tercer lugar, sin
ningún tipo de estudio sanitario que evalúe el impacto concreto,
legaliza los efectos de la contaminación radiactiva asumiendo como
«rutinarias» las enfermedades que genera; en cuarto lugar, no hay
garantía de que las compañías no recuperen la cuantía del «impuesto» con
un incremento de tarifas, con lo cual sería la ciudadanía quien
terminaría pagando el derecho de estas compañías a envenenar el entorno;
y en quinto lugar, la implementación de este impuesto sobre la
contaminación la saca del ámbito que le corresponde, que es la salud
pública y enmascara el problema como si fuera una cuestión dineraria.

Mejor regalo no se podía hacer a las empresas eléctricas. Es importante
remarcar que este «impuesto» se aplica a unos reactores nucleares
envejecidos, que ya llevan más de 30 años emitiendo radiactividad.
Reactores que deberían haber cerrado hace años y que obtienen con “el
impuesto» una justificación adicional para continuar funcionando.
Estamos ante un mecanismo para justificar un disimulado alargamiento de
su funcionamiento.

Las personas que firman el Manifiesto consideran que el mínimo que se
puede pedir de un gobierno democráticamente elegido, como es el caso del
gobierno de la Generalitat, es renunciar a lucrarse a costa de la salud
de la población.

Cataluña, 15 de enero de 2017

Más información: Aurora 660929184 -Eloi 663855878 – Miguel 625895651
PRIMER LLISTAT DE PERSONES SIGNANTS

Albert Recio Andreu
Doctor en Econòmiques. Professor en la UAB.

Alejandro Andreassi Cieri
Professor Facultat de Filosofia i Lletres UAB (actualment jubilat).

Alex Guillamón Lloret
Coordinador Entrepobles

Andrés Naya
Membre del consell de direcció de La Veu del Carrer

Anna Morancho Retana
Biòloga

Antoni Lucchetti i Farré
Advocat, llicenciat en ciències econòmiques. Ex candidat a la
presidència de la Generalitat de Catalunya

Antoni Montserrat
Economista

Antonio Navas Robles
Médico de familia ABS Gavà 1, membre d’Espai Marx.

Arcadi Oliveres
Economista i expresident de Justícia i Pau

Ariadna Cotén
Economista i activista social i ambiental

Aurora Pulido Vacas
Ecoactivista i sòcia de la Cooperativa d’energies renovables Som Energia

Carina Serra de Larrocha
Professora d’Universitat

Carme Valls Llobet
Metgessa

CENTRE D’ANALISI I PROGRAMES SANITARIS (CAPS)
Clemente Pitzalis Benet
Membre de les Plataformes “Garrigues per la defensa del territori” i
“Aturem la incineradora de Juneda”

Cristina Periago Oliver
Professora d’Universitat. Departament de Física. UPC

Daniel Gómez Cañete
President d’AEREN (Associació per al Estudi dels Recursos Energètics).

Delfí Roca
Activista polític i social

Eloi Nolla i Subirats
Coordinador d’Energia d’Ecologistes en Acció de Catalunya

Enrique Elejalde
Activista social. Grup Local Som Energia Badalona

Ermengol Gassiot Ballbè
Secretari general de la CGT de Catalunya

Esther Sala i Miralles
Treballadora en atur

Fernando Daniel Saz Corcho
Coordinador de EeA

Francesc Tubau
Activista del moviment antiguerra

Francisco Javier Pardo de Campos
Exprofessor d’Història, sociòleg i enginyer industrial (actualment jubilat)

Héctor Silveira
Professor Filosofía del Dret. Universitat de Barcelona

Jesus Navarro Antón
Enginyer Industrial. Activista ecologista.

Joan Manel del Llano
Biòleg i activista social i ambiental

Joan Maria Soler Farràs
Membre de la FAVB

Joan Pallisé Clofent
Enginyer

Jordi Calvo Rufanges
Vicepresident de l’International Peace Bureau (IPB)

Jordi Camina
Activista social de Barcelona

Jordi Foix Robert
Educador social

Jordi Miralles Ferrer
President de la Fundació Terra.

Jordi S. Martinez
Professor de castellà a Santa Coloma de Gramenet

Jordi Torrent Bestit
Professor jubilat Secundària (CCSS).

José Luis Gordillo Ferré
Professor de Dret de la UB

José Luis Martín Ramos
Historiador, catedrático de la UAB.

Josep Bel Gallart
Sindicalista, membre de l’Eix de Treball a BComú

Josep Cabayol Virallonga
Periodista, president de Solidaritat i Comunicació – SICOM.

Josep Maria Carrera Alpuente
Arquitecte

Josep Martí Valls
Doctor en Medicina. Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS)

Josep Quetglas
Arquitecte, catedràtic jubilat de la UPC

Josep Viver Montsant
Expert en mesures ambientals desde 1987

Juan-Ramón Capella
Catedràtic emèrit de filosofía del dret, moral i política

Llorenç Planagumà
Geòleg del Centre per la Sostenibilitat Territorial

Lourdes Benería
Economista

Lourdes Ortiz
Elektron Energíes Renovables Mesura Ambiental

M Concepción Hernani
Alcalde

Ma. Felicidad Arguello Rodriguez
Pedadoga. Asociación de Vecinos Hostafrancs

Mercè Otero-Vidal
Professora

Mercedes Iglesias Serrano
Educadora social.

Miguel Candel Sanmartín
Doctor en Filosofía, profesor jubilado de la UB

Miguel Muñiz Gutiérrez,
Activista en temes d’energia, ecologia i societat

Miquel Izard
Historiador. Professor jubilat de la UB

Montse Pi Llorens
Professora de Dret Internacional Públic, UAB

Montserrat Cervera Rodo
Feminista Dones x Dones

Paulí Castelló
Professor

Pedro Fernández Herrero
Membre de l’Alternativa Ciutadana Progressista.

Pepe Saucedo
Bomber de la Generalitat de Catalunya, membre d’Espai Marx

Pere Brunet
Catedràtic jubilat de la UPC

Pere Ortega
President del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Ramon Garrabou i Segura
Historiador.

Rosa Cañadell Pascual
Llicenciada en Psicologia. Professora jubilada. Articulista

Salvador López Arnal
Colaborador de Rebelión, El Viejo Topo y Papeles ecosociales

Sílvia Fons i Jardí
Llicenciada en Filologia

Siscu Baiges Planas
Periodista, professor de la UAB, vicepresident de SICOM

Soledad Bengoechea
Historiadora. Membre del Institut Interuniversitari de Dones i Gènere.

Teresa de Fortuny
Llicenciada en Física i activista del moviment antiguerra

Victor Girona Ortiz
Informàtic

Xan da Torre
Activista Poble Sec

Xavi Palos
Xarxa d’Economia Solidaria; Cooperativa Queviure i Fundació Roca i Gales.

Xavier Bohigas i Janoher
Professor de Física. UPC

Xavier Borràs Calvo
Periodista, director d’EcoDiari.cat

Xavier Jaén
Professor del Departament de Física. UPC

Xavier Pedrol
Professor de Filosofia del Dret de la UB.

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Més de 70 persones del teixit social de Catalunya inicien una campanya per demanar la retirada del Cap ítol seté de la Llei de pressupostos / Más de 70 personas del tejido social de Cataluña inician una campa ña pidiendo la retirada del Capítulo séptimo

Concentració solidària amb els antifeixistes denunciats per PxC el pròxim divendres dia 20 de gener a les 9 hor es als jutjats del Vendrell.

La CGT dóna suport als antifeixistes denunciats pel líder de pxc i fa una crida a participar a la concentració de suport
a {
color: #000000;
text-decoration: underline;
}

Si no veu correctament aquest correu premi aquíDilluns, 16 de gener de 2017 La CGT dóna suport als antifeixistes denunciats pel líder de pxc i fa una crida a participar a la concentració de suportNota de la Federació Comarcal de la CGT Baix Penedès
Des de la CGT del Baix Penedès volem mostrar i mostrem el nostre suport incondicional als 4 antifeixistes denunciats, 2 d’ells afiliats, pel caspós líder de la formació feixista i racista PxC.El proper divendres, 20 de gener, estan citats a declarar als jutjats del Vendrell els antifeixistes denunciats. Des de la CGT entenem que l’únic delicte que han comès aquests companys és, ha estat i serà el fet de fer front a la intolerància, la segregació, el racisme, la xenofòbia, l’homofòbia, el masclisme i l’odi que fomenten els feixistes en general i PxC en particular.Aquesta formació feixista està veient com perd els seus suports al Vendrell, malgrat nodrir el seu discurs populista de les desgràcies sofertes pels migrants, pels explotats, per aquells que no són més que classe treballadora, igual que la resta. La població del Vendrell s’està adonant que la convivència amb les persones migrades no suposa cap problema, i està veient que aquesta formació política es troba totalment buida de cap contingut que no sigui el de la demagògia i el feixisme. Tanmateix, entenem que són excessius els suports que encara mantenen.D’altra banda, no entenem que una societat avançada pugui permetre que aquesta mena de pensament estigui representat a les institucions. Aquest fet diu molt de les mateixes, a més de la tolerància envers ells i la connivència més que evident. De fet, va ser l’Ajuntament del Vendrell el qui, malgrat estar advertit, va permetre que el proppassat dia 23 d’abril la formació feixista “Respeto” celebrés el seu congrés fundacional al nostre poble. No hauria de permetre’s un acte d’aquesta mena, en el qual se celebrava la confluència de 3 formacions feixistes, com si això fos normal, o no representés un escàndol i un clar perjudici per a la població. Aquesta mena de discurs i de proposta política no ha der ser una opció als nostres pobles i no hauria de ser-ho a les anomenades institucions democràtiques.Per tot plegat, fem una crida a tota l’afliciació a participar a la concentració de suport que es realitzarà el divendres 20 de gener a les 9 del matí a les portes dels jutjats del Vendrell.Contra el feixisme ni un pas enrere, no passaran! Feixisme, ni al Baix Penedès ni enlloc! Si ens toquen a un, ens toquen a tots! El Vendrell a 16 de gener de 2017 Federació Comarcal de la CGT Baix PenedèsC/Nord nº 11-13 3ª Planta (El Vendrell)e-mail: cgtbaixpenedes@cgtcatalunya.catTelf: 977690609@CGTBaixP

En relació a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (la LSSI-CE) aprovada pel parlament espanyol i de la vigent Llei Orgànica 15 13/12/1999 de Protecció de Dades espanyola, estem obligats a comunicar-te que la teva adreça de correu figura en aquest moment subscrita a la LLISTA de correu electrònic de l’equip de comunicació adscrit a la Secretaria de Comunicació de la CGT de Catalunya, formant part d’un fitxer automatitzat de dades.nnAmb el present e-mail volem informar-te de la teva opció de cancel·lació en virtut de les lleis abans esmentades, i del teu dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les teves dades.nnSi no desitges seguir rebent missatges
d’aquesta llista, per a donar-te de baixa envia un correu a l’adreça: com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat

FontFuente: enviaments@cgtcatalunya.cat

Comentaris tancats a Concentració solidària amb els antifeixistes denunciats per PxC el pròxim divendres dia 20 de gener a les 9 hor es als jutjats del Vendrell.

PCS Resumen nº 2615

POLITICA EN EL CONO SUR LATINOAMERICANO

POLITICA EN EL CONO SUR LATINOAMERICANO Grupo
1
Mensaje

Resumen #2615
1.1
Documento – NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SUR.doc

by

Mensaje

1.1

Documento – NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SUR.doc

Dom, 15 de Ene, 2017 3:09 am (PST) . Enviado por:

Documento : NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SUR.doc
Descripción : NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SURResponder a remitente


.


Responder a grupo


.


Responder via Web Post


.


Todo los mensajes (198)


.
Más populares ^

Por una Constitución auténticamente democrática para Chile, visite y firme en http://www.asambleaconstituyente.cl/

Manténgase informado sobre los DD.HH. en Chile, visite http://www.memoriaviva.com/ y http://www.chile-esmeralda.com/

Visita tu grupo

• Privacidad • Cancelar suscripción • Condiciones de uso

FontFuente: politicaconosur@gruposyahoo.com

Comentaris tancats a PCS Resumen nº 2615

Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya (15-01-17)

Si no veu correctament aquest correu premi aquí

 

CGT de Catalunya.
www.cgtcatalunya.cat

 

Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya.
Darrera publicada: 15 de gener.

 

dimecres 11 de gener de 2017
Crida a la comunitat educativa a participar a la vaga del 18 de gener per revertir les retallades en educació

El sindicat CGT Ensenyament convoquem VAGA de l’ENSENYAMENT PÚBLIC el DIMECRES 18 DE GENER coincidint amb el debat d’esmenes parcials de l’àrea d’educació als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2017.

En l’actual context d’infrafinançament pressupostari que ha malmès greument l’ensenyament públic els darrers anys, el Govern de la Generalitat presenta uns pressupostos per l’any 2017 en els quals la inversió en educació pública per alumne segueix sent molt inferior a la del 2010 i no (…)

 

dimarts 20 de desembre de 2016
CGT convoca vaga i concentració davant del Parlament el 18 de gener durant el debat de pressupostos per revertir les retallades a l’ensenyament públic #18GVagaEnsenyament
Comunicat de CGT Ensenyament

PER REVERTIR LES RETALLADES A L’ENSENYAMENT PÚBLIC: DIMECRES 18 DE GENER DE 2017

El sindicat CGT Ensenyament convoquem als i a les treballadores de l’ensenyament públic no universitari de Catalunya a una jornada de VAGA el DIMECRES 18 DE GENER, coincidint amb la setmana de debat d’esmenes parcials als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2017.

Des del passat mes d’octubre hem fet, junt amb altres sindicats, xerrades i assemblees a nombrosos centres explicant perquè considerem (…)

 

diumenge 13 de novembre de 2016
Un 2017 de negres tempestes

Un 2017 de negres tempestes

El proper any entrarem en el desè any de crisi capitalista i tot apunta que estem a les portes d’una nova bateria d’atacs generalitzats contra la classe treballadora. Un cop estabilitzada l’organització institucional al conjunt de l’Estat espanyol és el moment de seguir l’agenda de reformes neoliberals amb major intensitat. I l’experiència ens ha ensenyat que són els primers anys dels mandats quan es posen en marxa les mesures més impopulars, tot esperant que en els (…)

 

 

dissabte 14 de gener de 2017
Les pensions tornen a perdre poder adquisitiu al 2017 per sisè any consecutiu
Article d’Àlex Tisminetsky, advocat laboralista i Secretari de Salut Laboral de CGT Catalunya
Comença l’any i com ja és costum, tot o casi tot puja de preu, o si més no fem balanç de preus apujats els darrers 365 dies. Una de les coses que puja de manera irrisòria son les pensions de la nostra gent gran, els subsidis de jubilació que en temps de crisi econòmica son puntal de moltes famílies o la contribució imprescindible per a poder atendre les cures de les persones de més edat de la nostra societat. És per això que hem demanat al veï del barri, Alex Tisminetsky, advocat laboralista i (…)

 

dimecres 11 de gener de 2017
Presentació del llibre ’Els Comitès de Defensa de la CNT’ el 17 de gener a Reus

Presentació del llibre ’Els Comitès de Defensa de la CNT (1933-1938)’ a càrrec del seu autor l’historiador Agustín Guillamón + debat obert

Dimarts 17 de gener, 20h. a la Sala Miquel Ventura (Biblioteca) del Centre de Lectura (c/Major 15, Reus)

Dels Quadres de Defensa dels Comitès Revolucionaris de Barriada, les Patrulles de Control i les Milícies Populars.

’Els Comitès de Defensa de la CNT’, primer llibre d’Edicions Malapècora, és una traducció al català de l’original “Los Comités de Defensa de la CNT (…)

 

dimarts 10 de gener de 2017
Jornada sobre el pensament polític de Salvador Seguí el 4 de febrer a Tornabous (Urgell)

Jornada EL PENSAMENT POLÍTIC de SALVADOR SEGUÍ RUBINAT

a la seva població natal TORNABOUS, al Cinema Flotats

Dissabte, 4 de febrer 2017

10h30m Presentació Jornad(A)

Exposició “Memòria Llibertària. 100 anys de moviment llibertari a Lleida” al vestíbul

11h Presentació del llibre “El pensament polític de Salvador Seguí” amb l’autor Xavier Diez i Jordi Martí Font autor del pròleg.

Tombs creatius, jocs de fusta per la mainada de 11h a 18h a la pça. de la Vila

12:30h Vermut – Debat “Anarquisme – (…)

 

dimarts 10 de gener de 2017
Curs de Formació a Terrassa: ’Els inicis de la pedagogia llibertària a Catalunya’
Sessions el 28 de febrer, 7, 14, 21 i 31 de març, i 4 d’abril

Els inicis de la pedagogia llibertària a Catalunya

Cicle de conferències-debat

Josep Llunas i Pujals, Teresa Mañé i Miravet, Francesc Ferrer i Guàrdia, Félix Carrasquer Launed i el Consell de l’Escola Nova Unificada

El Grup d’Opinió d’Amics de les Arts i CGT Terrassa hem organitzat un cicle de conferències-debat sobre els inicis de la pedagogia llibertària a Catalunya. Concretament, es desenvoluparan els plantejaments de Josep Llunas i Pujals, Teresa Mañé i Miravet, Francesc Ferrer i Guàrdia, Félix (…)

 

dimarts 10 de gener de 2017
Vaga el 9, 10 i 11 de Gener del Personal de neteja del Institut Mental de Salut Publica (IMPS) de Badalona per l’impagament de nòmines

VAGA el 9, 10 i 11 de Gener del Personal de neteja del Institut Mental de Salut Publica (IMPS) de Badalona.

No han cobrat la nomina de desembre ni la paga extra de Nadal.

Els i les 23 treballadores de neteja del IMPS de Badalona volen cobrar pel seu treball. Una cosa que sembla molt normal, però que per desgràcia l’empresa KLUH LINAER ha convertit en tot un luxe últimament. Aquesta empresa, que per motius que desconeixem és la concessionària de moltes contractes de neteja vinculades a (…)

 

dimarts 10 de gener de 2017
CGT davant la compra de Tecnocom per part de Indra

En relació a l’operació d’adquisició pública de Indra sobre Tecnocom, les seccions sindicals de la CGT a Indra Sistemes volem notificar el següent:

Indra acaba de sortir d’un ERO que afecta oficialment a 1750 treballadors i que està sustentat per motius econòmics i organitzatius. Atès que el pla de viabilitat de Indra indicava que els costos del ERO no es veurien amortitzats fins al tercer any d’aplicació, ens resulta de difícil comprensió que ara es disposi d’efectiu per a l’adquisició de Tecnocom.

A (…)

 

dilluns 9 de gener de 2017
El cosí de l’Alcalde de Valls no paga als seus treballadors
Comunicat dels representants dels treballadors de CGT a l’empresa Transportes Hermanos BATET

La situació dels treballadors de l’empresa TRANSPORTES HERMANOS BATET SA és insostenible. Portem anys cobrant tard les nostres nòmines, a pesar que la direcció de l’empresa reconeix que tenen superàvit, recentment se li ha arribat a deure a alguns treballadors fins a cinc mensualitats. Aquesta situació ha arribat a ser desesperant per als treballadors, alguns amb família i fills petits, recordem que la direcció de l’empresa reconeix tenir beneficis.

Per mes inri quan els treballadors pregunten al (…)

 

diumenge 8 de gener de 2017
Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya
Comitè Confederal de Catalunya

Directori de correus electrónics i telèfons.

Seu Nacional Comitè Confederal CGT Catalunya (Via Laietana, 18. Barcelona):

Mostra Seus CGT Catalunya en un mapa més gran

SECRETARIAT PERMANENT DE CGT CATALUNYA

Directori de telèfons i correus electrònics secretariat permanent CGT Catalunya: Directori de telèfons i correus electrònics secretariat permanent cgt catalunya complet from CGT Catalunya

Secretaria General: Ermengol Gassiot sec-general@cgtcatalunya.cat

692.057.651

Secretaria (…)

 

dissabte 7 de gener de 2017
Concentració el 20 de gener als Jutjats del Vendrell en solidaritat amb les quatre antifeixistes encausades

CONCENTRACIÓ SOLIDÀRIA AMB LES ANTIFEIXISTES PENEDESENQUES

El pròxim divendres dia 20 de gener, des del Grup de Suport dels Antifeixistes Encausats, fem una crida a participar en la concentració solidària que tindrà lloc a les 9 del matí davant dels jutjats del Vendrell. Volem donar suport a les antifeixistes encausades, denunciades per PxC i que aquell matí declararan davant del jutge. I convidem a venir a totes i tots els que refusin el racisme, el feixisme i rebutgin la repressió contra qui (…)

 

dissabte 7 de gener de 2017
Per un sistema públic de pensions: Manifest des de col·lectius de Gràcia

El Moviment Popular de Gràcia, l’Assemblea de Pensionistes de Gràcia, La Precària i l’Assemblea de Dones Feministes de Gràcia hem publicat el següent manifest en defensa d’un sistema públic de pensions. Aturem la despossessió, exigim pensions públiques!

PER UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

Les pensions són un dret laboral fonamental i per tant, per justícia social, cal un sistema públic de pensions que en garanteixi la universalitat i cal també acabar amb els plans de pensions privats que posen el lucre de (…)

 

dissabte 7 de gener de 2017
Cops judicials contra l’oposició a la MAT a les comarques gironines

L’estafa de la MAT a les comarques gironines fa dos anys que funciona i no ha servit per abaixar el preu de la llum, ni per a impulsar les energies renovables, ni tampoc per a millorar la qualitat del subministrament tal com prometien els governs i els seus altaveus.

Mentrestant, la maquinària judicial ha seguit el seu curs. Aquests últims dies els jutjats han instruït una causa per la via penal contra sis activistes antiMAT. Al mateix temps, el poder judicial ha pronunciat sentència sobre dos (…)

 

dissabte 7 de gener de 2017
El rostre del capitalisme distòpic que arriba
Article de José Fernández Iglesias

El rostre del capitalisme distòpic que arriba

L’autor agrupa els principals trets de la transformació del capitalisme contemporani. Enfront de la sinistra silueta de la distopia generalitzada, Iglesias reivindica la necessitat d’un llenguatge i coneixement al servei de la praxi utòpica

Una vegada desaparegudes les experiències del socialisme, abandonats els programes de transformació del sistema per bona part dels partits, sindicats, cooperatives, mútues i col·lectius afins que encara habiten (…)

 

dimarts 3 de gener de 2017
Entrevista a Joan Ramon Ferrandis (SFF-CGT): “El neoliberalisme ha entrat de ple en el sector ferroviari”

El Parlament Europeu ha aprovat la reforma que obre la porta a la privatització del sector ferroviari europeu.

Fomentar la competència i la innovació en el sector ferroviari i eliminar els obstacles a la creació d’un espai ferroviari europeu únic. Aquests són, sobre el paper, els objectius que persegueix l’aprovació de l’anomenat quart paquet ferroviari, que va tirar endavant la setmana passada al Parlament Europeu amb els vots a favor de populars, socialistes i liberals, i que preveu que a partir (…)

 

dimarts 3 de gener de 2017
Al voltant de l’anarquia
Article de Jordi Martí Font
Popularment, la paraula anarquia s’associa a desordre, caos, destrucció… i és evident que una de les accepcions del mot és precisament la que definirien aquestes tres paraules juntes, una accepció que malgrat ser majoritària no té res a veure, precisament, amb la definició que caldria utilitzar per referir-nos a l’anarquia com a objectiu polític de les les ideologies que sota el nom singular d’anarquisme s’han desenvolupat en el nostre món almenys des que Pierre-Joseph Proudhon es va definir com a (…)

 

dilluns 2 de gener de 2017
Disponible la digitalització del diari ’Catalunya’, 1937-1938
Publicat a la web del Cedall (Centre de documentació antiautoritari i llibertari)

EL DIARI “CATALUNYA”: GUERRA I REVOLUCIÓ SOCIAL EN LLENGUA CATALANA

El diari “Catalunya”, íntegrament editat en llengua catalana, és una de les aportacions periodístiques llibertàries més valuoses que es van donar, en temps de revolució social i de lluita sostinguda contra el feixisme, a Catalunya durant el període històric de la Guerra Civil, que abasta històricament des del 18 de juliol de 1936 fins als primers mesos de 1939.

El més nou d’aquesta experiència editorial col·lectiva és, sense cap mena (…)

 

diumenge 1 de gener de 2017
Sessió formativa el 13 de gener a Barcelona sobre ’La contractació temporal i contractes interins després de les recents sentències judicials de la UE’

Conferència d’afiliats/des i delegats/es de la CGT de Catalunya

impartida pel magistrat del TSJC Carlos Hugo Preciado amb el títol: “La contractació temporal i contractes interins després de les recents sentències judicials de la UE”

La sentència del 14/09/2016 del Tribunal superior de justícia de la UE (SSTJUE) fixa importants limitacions a l’encadenament de contractes eventuals i als contractes interins a les administracions públiques. A fi de conèixer els aspectes bàsics de la nova situació (…)

 

diumenge 1 de gener de 2017
CGT davant l’anunci de l’increment d’inversió al Metro de Barcelona

El passat 26 de desembre l’ajuntament de Barcelona, per boca de la presidenta de TMB i regidora de mobilitat, Mercedes Vidal, anunciava un augment de la inversió de 87 milions d’euros gràcies al sanejament financer realitzat en els últims anys.

En primer lloc manifestar que aquest sanejament financer s’ha aconseguit en gran part gràcies a l’esforç econòmic realitzat per la plantilla, ja que la plantilla de Metro porta des de l’any 2011 amb el salari congelat, mentre la Direcció ha vist augmentats els (…)

 

www.cgtcatalunya.cat |
facebook |
twitter |
vimeo |
youtube |
flickr |
rss |
google+ |
slideshare |
issuu |
scribd |
instagram |
about |
linkedin |
bambuser

 

Què és la CGT |
On trobar-nos |
Afiliació |
Butlletí |
On Trobar-nos |
Àmbits d’actuació |
Actualitat |
Legislació |
Serveis Socials i Sindicals |
Enllaços
En relació a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
(la LSSI-CE) aprovada pel parlament espanyol i de la vigent Llei Orgànica 15 13/12/1999 de Protecció de Dades espanyola, estem obligats a
comunicar-te que la teva adreça de correu figura en aquest moment subscrita a la LLISTA de correu electrònic de l’equip de comunicació adscrit
a la Secretaria de Comunicació de la CGT de Catalunya, formant part d’un fitxer automatitzat de dades.nnAmb el present e-mail volem informar-te de
la teva opció de cancel·lació en virtut de les lleis abans esmentades, i del teu dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les teves
dades. Si no desitges seguir rebent missatges d’aquesta llista, per a donar-te de baixa envia un correu a l’adreça:
com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat.

FontFuente: enviaments@cgtcatalunya.cat

Comentaris tancats a Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya (15-01-17)

Comunicat Bosc Verd agroparc

Benvolguts/des

Ús fem arribar un comunicat del Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, sobre
les al·legacions que hem presentat al projecte d’agroparc que el grup
Ametller vol construir entre els municipis de Gelida i Sant Llorenç
d’Hortons. Adjuntem dos documents, el comunicat i les al·legacions.

Atentament

Jordi Asensi
Bosc Verd
626 743 385
Comunicat agroparc Bosc Verd 16 1 17.docx
Alegacions fusionades Bosc Verd Agroparc Ametller Origen 28 12 16.docx

FontFuente: jagabriel@impacte.com

Comentaris tancats a Comunicat Bosc Verd agroparc

Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya (15-01-17)

 

Si no veu correctament aquest correu premi aquí

 

CGT de Catalunya.
www.cgtcatalunya.cat

 

Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya.
Darrera publicada: 15 de gener.

 

dimecres 11 de gener de 2017
Crida a la comunitat educativa a participar a la vaga del 18 de gener per revertir les retallades en educació

El sindicat CGT Ensenyament convoquem VAGA de l’ENSENYAMENT PÚBLIC el DIMECRES 18 DE GENER coincidint amb el debat d’esmenes parcials de l’àrea d’educació als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2017.

En l’actual context d’infrafinançament pressupostari que ha malmès greument l’ensenyament públic els darrers anys, el Govern de la Generalitat presenta uns pressupostos per l’any 2017 en els quals la inversió en educació pública per alumne segueix sent molt inferior a la del 2010 i no (…)

 

dimarts 20 de desembre de 2016
CGT convoca vaga i concentració davant del Parlament el 18 de gener durant el debat de pressupostos per revertir les retallades a l’ensenyament públic #18GVagaEnsenyament
Comunicat de CGT Ensenyament

PER REVERTIR LES RETALLADES A L’ENSENYAMENT PÚBLIC: DIMECRES 18 DE GENER DE 2017

El sindicat CGT Ensenyament convoquem als i a les treballadores de l’ensenyament públic no universitari de Catalunya a una jornada de VAGA el DIMECRES 18 DE GENER, coincidint amb la setmana de debat d’esmenes parcials als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2017.

Des del passat mes d’octubre hem fet, junt amb altres sindicats, xerrades i assemblees a nombrosos centres explicant perquè considerem (…)

 

diumenge 13 de novembre de 2016
Un 2017 de negres tempestes

Un 2017 de negres tempestes

El proper any entrarem en el desè any de crisi capitalista i tot apunta que estem a les portes d’una nova bateria d’atacs generalitzats contra la classe treballadora. Un cop estabilitzada l’organització institucional al conjunt de l’Estat espanyol és el moment de seguir l’agenda de reformes neoliberals amb major intensitat. I l’experiència ens ha ensenyat que són els primers anys dels mandats quan es posen en marxa les mesures més impopulars, tot esperant que en els (…)

 

 

dissabte 14 de gener de 2017
Les pensions tornen a perdre poder adquisitiu al 2017 per sisè any consecutiu
Article d’Àlex Tisminetsky, advocat laboralista i Secretari de Salut Laboral de CGT Catalunya
Comença l’any i com ja és costum, tot o casi tot puja de preu, o si més no fem balanç de preus apujats els darrers 365 dies. Una de les coses que puja de manera irrisòria son les pensions de la nostra gent gran, els subsidis de jubilació que en temps de crisi econòmica son puntal de moltes famílies o la contribució imprescindible per a poder atendre les cures de les persones de més edat de la nostra societat. És per això que hem demanat al veï del barri, Alex Tisminetsky, advocat laboralista i (…)

 

dimecres 11 de gener de 2017
Presentació del llibre ’Els Comitès de Defensa de la CNT’ el 17 de gener a Reus

Presentació del llibre ’Els Comitès de Defensa de la CNT (1933-1938)’ a càrrec del seu autor l’historiador Agustín Guillamón + debat obert

Dimarts 17 de gener, 20h. a la Sala Miquel Ventura (Biblioteca) del Centre de Lectura (c/Major 15, Reus)

Dels Quadres de Defensa dels Comitès Revolucionaris de Barriada, les Patrulles de Control i les Milícies Populars.

’Els Comitès de Defensa de la CNT’, primer llibre d’Edicions Malapècora, és una traducció al català de l’original “Los Comités de Defensa de la CNT (…)

 

dimarts 10 de gener de 2017
Jornada sobre el pensament polític de Salvador Seguí el 4 de febrer a Tornabous (Urgell)

Jornada EL PENSAMENT POLÍTIC de SALVADOR SEGUÍ RUBINAT

a la seva població natal TORNABOUS, al Cinema Flotats

Dissabte, 4 de febrer 2017

10h30m Presentació Jornad(A)

Exposició “Memòria Llibertària. 100 anys de moviment llibertari a Lleida” al vestíbul

11h Presentació del llibre “El pensament polític de Salvador Seguí” amb l’autor Xavier Diez i Jordi Martí Font autor del pròleg.

Tombs creatius, jocs de fusta per la mainada de 11h a 18h a la pça. de la Vila

12:30h Vermut – Debat “Anarquisme – (…)

 

dimarts 10 de gener de 2017
Curs de Formació a Terrassa: ’Els inicis de la pedagogia llibertària a Catalunya’
Sessions el 28 de febrer, 7, 14, 21 i 31 de març, i 4 d’abril

Els inicis de la pedagogia llibertària a Catalunya

Cicle de conferències-debat

Josep Llunas i Pujals, Teresa Mañé i Miravet, Francesc Ferrer i Guàrdia, Félix Carrasquer Launed i el Consell de l’Escola Nova Unificada

El Grup d’Opinió d’Amics de les Arts i CGT Terrassa hem organitzat un cicle de conferències-debat sobre els inicis de la pedagogia llibertària a Catalunya. Concretament, es desenvoluparan els plantejaments de Josep Llunas i Pujals, Teresa Mañé i Miravet, Francesc Ferrer i Guàrdia, Félix (…)

 

dimarts 10 de gener de 2017
Vaga el 9, 10 i 11 de Gener del Personal de neteja del Institut Mental de Salut Publica (IMPS) de Badalona per l’impagament de nòmines

VAGA el 9, 10 i 11 de Gener del Personal de neteja del Institut Mental de Salut Publica (IMPS) de Badalona.

No han cobrat la nomina de desembre ni la paga extra de Nadal.

Els i les 23 treballadores de neteja del IMPS de Badalona volen cobrar pel seu treball. Una cosa que sembla molt normal, però que per desgràcia l’empresa KLUH LINAER ha convertit en tot un luxe últimament. Aquesta empresa, que per motius que desconeixem és la concessionària de moltes contractes de neteja vinculades a (…)

 

dimarts 10 de gener de 2017
CGT davant la compra de Tecnocom per part de Indra

En relació a l’operació d’adquisició pública de Indra sobre Tecnocom, les seccions sindicals de la CGT a Indra Sistemes volem notificar el següent:

Indra acaba de sortir d’un ERO que afecta oficialment a 1750 treballadors i que està sustentat per motius econòmics i organitzatius. Atès que el pla de viabilitat de Indra indicava que els costos del ERO no es veurien amortitzats fins al tercer any d’aplicació, ens resulta de difícil comprensió que ara es disposi d’efectiu per a l’adquisició de Tecnocom.

A (…)

 

dilluns 9 de gener de 2017
El cosí de l’Alcalde de Valls no paga als seus treballadors
Comunicat dels representants dels treballadors de CGT a l’empresa Transportes Hermanos BATET

La situació dels treballadors de l’empresa TRANSPORTES HERMANOS BATET SA és insostenible. Portem anys cobrant tard les nostres nòmines, a pesar que la direcció de l’empresa reconeix que tenen superàvit, recentment se li ha arribat a deure a alguns treballadors fins a cinc mensualitats. Aquesta situació ha arribat a ser desesperant per als treballadors, alguns amb família i fills petits, recordem que la direcció de l’empresa reconeix tenir beneficis.

Per mes inri quan els treballadors pregunten al (…)

 

diumenge 8 de gener de 2017
Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya
Comitè Confederal de Catalunya

Directori de correus electrónics i telèfons.

Seu Nacional Comitè Confederal CGT Catalunya (Via Laietana, 18. Barcelona):

Mostra Seus CGT Catalunya en un mapa més gran

SECRETARIAT PERMANENT DE CGT CATALUNYA

Directori de telèfons i correus electrònics secretariat permanent CGT Catalunya: Directori de telèfons i correus electrònics secretariat permanent cgt catalunya complet from CGT Catalunya

Secretaria General: Ermengol Gassiot sec-general@cgtcatalunya.cat

692.057.651

Secretaria (…)

 

dissabte 7 de gener de 2017
Concentració el 20 de gener als Jutjats del Vendrell en solidaritat amb les quatre antifeixistes encausades

CONCENTRACIÓ SOLIDÀRIA AMB LES ANTIFEIXISTES PENEDESENQUES

El pròxim divendres dia 20 de gener, des del Grup de Suport dels Antifeixistes Encausats, fem una crida a participar en la concentració solidària que tindrà lloc a les 9 del matí davant dels jutjats del Vendrell. Volem donar suport a les antifeixistes encausades, denunciades per PxC i que aquell matí declararan davant del jutge. I convidem a venir a totes i tots els que refusin el racisme, el feixisme i rebutgin la repressió contra qui (…)

 

dissabte 7 de gener de 2017
Per un sistema públic de pensions: Manifest des de col·lectius de Gràcia

El Moviment Popular de Gràcia, l’Assemblea de Pensionistes de Gràcia, La Precària i l’Assemblea de Dones Feministes de Gràcia hem publicat el següent manifest en defensa d’un sistema públic de pensions. Aturem la despossessió, exigim pensions públiques!

PER UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

Les pensions són un dret laboral fonamental i per tant, per justícia social, cal un sistema públic de pensions que en garanteixi la universalitat i cal també acabar amb els plans de pensions privats que posen el lucre de (…)

 

dissabte 7 de gener de 2017
Cops judicials contra l’oposició a la MAT a les comarques gironines

L’estafa de la MAT a les comarques gironines fa dos anys que funciona i no ha servit per abaixar el preu de la llum, ni per a impulsar les energies renovables, ni tampoc per a millorar la qualitat del subministrament tal com prometien els governs i els seus altaveus.

Mentrestant, la maquinària judicial ha seguit el seu curs. Aquests últims dies els jutjats han instruït una causa per la via penal contra sis activistes antiMAT. Al mateix temps, el poder judicial ha pronunciat sentència sobre dos (…)

 

dissabte 7 de gener de 2017
El rostre del capitalisme distòpic que arriba
Article de José Fernández Iglesias

El rostre del capitalisme distòpic que arriba

L’autor agrupa els principals trets de la transformació del capitalisme contemporani. Enfront de la sinistra silueta de la distopia generalitzada, Iglesias reivindica la necessitat d’un llenguatge i coneixement al servei de la praxi utòpica

Una vegada desaparegudes les experiències del socialisme, abandonats els programes de transformació del sistema per bona part dels partits, sindicats, cooperatives, mútues i col·lectius afins que encara habiten (…)

 

dimarts 3 de gener de 2017
Entrevista a Joan Ramon Ferrandis (SFF-CGT): “El neoliberalisme ha entrat de ple en el sector ferroviari”

El Parlament Europeu ha aprovat la reforma que obre la porta a la privatització del sector ferroviari europeu.

Fomentar la competència i la innovació en el sector ferroviari i eliminar els obstacles a la creació d’un espai ferroviari europeu únic. Aquests són, sobre el paper, els objectius que persegueix l’aprovació de l’anomenat quart paquet ferroviari, que va tirar endavant la setmana passada al Parlament Europeu amb els vots a favor de populars, socialistes i liberals, i que preveu que a partir (…)

 

dimarts 3 de gener de 2017
Al voltant de l’anarquia
Article de Jordi Martí Font
Popularment, la paraula anarquia s’associa a desordre, caos, destrucció… i és evident que una de les accepcions del mot és precisament la que definirien aquestes tres paraules juntes, una accepció que malgrat ser majoritària no té res a veure, precisament, amb la definició que caldria utilitzar per referir-nos a l’anarquia com a objectiu polític de les les ideologies que sota el nom singular d’anarquisme s’han desenvolupat en el nostre món almenys des que Pierre-Joseph Proudhon es va definir com a (…)

 

dilluns 2 de gener de 2017
Disponible la digitalització del diari ’Catalunya’, 1937-1938
Publicat a la web del Cedall (Centre de documentació antiautoritari i llibertari)

EL DIARI “CATALUNYA”: GUERRA I REVOLUCIÓ SOCIAL EN LLENGUA CATALANA

El diari “Catalunya”, íntegrament editat en llengua catalana, és una de les aportacions periodístiques llibertàries més valuoses que es van donar, en temps de revolució social i de lluita sostinguda contra el feixisme, a Catalunya durant el període històric de la Guerra Civil, que abasta històricament des del 18 de juliol de 1936 fins als primers mesos de 1939.

El més nou d’aquesta experiència editorial col·lectiva és, sense cap mena (…)

 

diumenge 1 de gener de 2017
Sessió formativa el 13 de gener a Barcelona sobre ’La contractació temporal i contractes interins després de les recents sentències judicials de la UE’

Conferència d’afiliats/des i delegats/es de la CGT de Catalunya

impartida pel magistrat del TSJC Carlos Hugo Preciado amb el títol: “La contractació temporal i contractes interins després de les recents sentències judicials de la UE”

La sentència del 14/09/2016 del Tribunal superior de justícia de la UE (SSTJUE) fixa importants limitacions a l’encadenament de contractes eventuals i als contractes interins a les administracions públiques. A fi de conèixer els aspectes bàsics de la nova situació (…)

 

diumenge 1 de gener de 2017
CGT davant l’anunci de l’increment d’inversió al Metro de Barcelona

El passat 26 de desembre l’ajuntament de Barcelona, per boca de la presidenta de TMB i regidora de mobilitat, Mercedes Vidal, anunciava un augment de la inversió de 87 milions d’euros gràcies al sanejament financer realitzat en els últims anys.

En primer lloc manifestar que aquest sanejament financer s’ha aconseguit en gran part gràcies a l’esforç econòmic realitzat per la plantilla, ja que la plantilla de Metro porta des de l’any 2011 amb el salari congelat, mentre la Direcció ha vist augmentats els (…)

 

www.cgtcatalunya.cat |
facebook |
twitter |
vimeo |
youtube |
flickr |
rss |
google+ |
slideshare |
issuu |
scribd |
instagram |
about |
linkedin |
bambuser

 

Què és la CGT |
On trobar-nos |
Afiliació |
Butlletí |
On Trobar-nos |
Àmbits d’actuació |
Actualitat |
Legislació |
Serveis Socials i Sindicals |
Enllaços
En relació a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
(la LSSI-CE) aprovada pel parlament espanyol i de la vigent Llei Orgànica 15 13/12/1999 de Protecció de Dades espanyola, estem obligats a
comunicar-te que la teva adreça de correu figura en aquest moment subscrita a la LLISTA de correu electrònic de l’equip de comunicació adscrit
a la Secretaria de Comunicació de la CGT de Catalunya, formant part d’un fitxer automatitzat de dades.nnAmb el present e-mail volem informar-te de
la teva opció de cancel·lació en virtut de les lleis abans esmentades, i del teu dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les teves
dades. Si no desitges seguir rebent missatges d’aquesta llista, per a donar-te de baixa envia un correu a l’adreça:
com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat.

FontFuente: enviaments@cgtcatalunya.cat

Comentaris tancats a Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya (15-01-17)

Més de 70 persones del teixit social de Catalunya inicien una campanya per demanar la retirada del Capítol set é de la Llei de pressupostos / Más de 70 personas del tejido social de Cataluña inician una campaña pidiendo l a retirada del Capítulo séptimo de la Ley de presupuestos

CATALÀ – CASTELLANO – LLISTA DELS PRIMERS I LES PRIMERES SIGNANTS

*Més de 70 persones del món universitari, laboral, social i ambiental de
Catalunya recolzen un manifest demanant al govern de la Generalitat que
retiri el Capítol setè del Projecte de llei de pressupostos.*

La recollida de suports a aquesta demanda continua amb aquest
*FORMULARI*
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMnyZDN7v890Y7NPGQsseMKl-o2N0U8fn_dfezZwCGs_xFIQ/viewform?c=0&w=1>

*El Capítol setè del Projecte de llei de pressupostos de 2017 suposa el
reconeixement oficial d’un aspecte de l’energia nuclear que fins avui
era rotundament negat per la indústria nuclear i per les
administracions: que les emissions rutinàries dels reactors tenen un
impacte sobre la salut de les persones. Malgrat aquest reconeixement,
rebutgem la inclusió del capítol setè en la llei de pressupostos perquè
no va acompanyat de cap mesura que aturi aquest impacte negatiu sobre la
salut.**
*
Es tracta d’un fet extremadament greu. Des dels seus inicis, la
indústria nuclear ha argumentat que les emissions radioactives que els
reactors emeten cada dia, les anomenades «baixes dosis», eren
inofensives. S’han fet múltiples estudis a nivell estatal i
internacional per rebatre cada intent provinent de l’àrea de la salut
pública de mostrar aquest impacte; tots els estudis oficials han conclòs
que no hi havia relació entre centrals nuclears i salut de la població.

El darrer d’ells, redactat el 2009 per un equip de l’Institut de Salut
Carlos III, i supervisat per una Comissió en la qual estava representada
la Generalitat, va insistir en la mateixa conclusió. Els resultats van
tenir una extensa difusió mediàtica durant l’any 2009.

Amb la presentació del «/Projecte de Llei de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost
sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport,
custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes
ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i
de l’impost sobre les estades en establiments turístics/», el govern de
la Generalitat reconeix que la «/dispersió d’elements radiotòxics genera
un important risc mediambiental i per a les persones, (…)/», i declara
que vol cobrar un «impost» per les «/emissions rutinàries (…) que es
produeixen en la operació normal d’un reactor termonuclear/».

Aquest reconeixement té diverses implicacions, totes elles perjudicials
per a les persones. En primer lloc, eludeix la responsabilitat de
qualsevol govern d’anteposar la salut de la població als beneficis
econòmics; en segon lloc, té l’efecte pervers de què a major
contaminació radioactiva (i per tant, més malalties i sofriment) més
ingressos per al Govern, i més tranquil·litat per a les companyies que
la generen; en tercer lloc, sense cap tipus de estudi sanitari que
avaluï l’impacte concret, legalitza els efectes de la contaminació
radioactiva, assumint com «rutinàries» les malalties que genera; en
quart lloc, no hi ha garantia que les companyies no recuperin la quantia
de «l’impost» amb un increment de tarifes, amb la qual cosa seria la
ciutadania qui acabaria pagant el dret d’aquestes companyies a enverinar
l’entorn; i en cinquè lloc, la implementació d’aquest impost sobre la
contaminació la treu de l’àmbit que li pertoca, que és la salut pública
i emmascara el problema com si fos una qüestió dinerària.

Millor regal no es podia fer a les empreses elèctriques. És important
remarcar que aquest «impost» s’aplica a uns reactors nuclears envellits,
que ja porten més de 30 anys emetent radioactivitat. Reactors que
haurien d’haver tancat fa anys i que obtenen amb «l’impost» una
justificació addicional per continuar funcionant. Estem davant d’un
mecanisme per justificar un dissimulat allargament del seu funcionament.

Les persones que signen el Manifest consideren que el mínim que es pot
demanar d’un govern democràticament elegit, com és el cas del govern de
la Generalitat, es que renunciï a lucrar-se a costa de la salut de la
població.

Catalunya, 15 de gener del 2017

Més informació: Aurora 660929184 – Eloi 663855878 – Miguel 625895651

———————————————————————-

*Más de 70 personas del mundo universitario, laboral, social y ambiental
de Cataluña apoyan un manifiesto pidiendo al gobierno de la Generalitat
que retire el Capítulo séptimo del Proyecto de ley de presupuestos.*

La recogida de apoyos a esta demanda continúa en este *FORMULARIO*
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMnyZDN7v890Y7NPGQsseMKl-o2N0U8fn_dfezZwCGs_xFIQ/viewform?c=0&w=1>
*El Capítulo séptimo del Proyecto de ley de presupuestos de 2017 supone
el reconocimiento oficial de un aspecto de la energía nuclear que hasta
la fecha era rotundamente negado por la industria nuclear y por las
administraciones: que las emisiones rutinarias de los reactores tienen
un impacto sobre la salud de las personas. A pesar de este
reconocimiento, rechazamos la inclusión del capítulo séptimo en la ley
de presupuestos porque no va acompañado de ninguna medida que detenga
este impacto negativo sobre la salud*.

Se trata de un hecho extremadamente grave. Desde sus inicios, la
industria nuclear ha argumentado que las emisiones radiactivas que los
reactores emiten cada día, las llamadas «bajas dosis», eran inofensivas.
Se han hecho múltiples estudios a nivel nacional e internacional para
rebatir cada intento proveniente del área de la salud pública de mostrar
este impacto; todos los estudios oficiales han concluido que no había
relación entre centrales nucleares y salud de la población.

El último de ellos, redactado en 2009 por un equipo del Instituto de
Salud Carlos III, y supervisado por una Comisión en la que estaba
representada la Generalitat, insistió en la misma conclusión. Los
resultados tuvieron una extensa difusión mediática durante el año 2009.

Con la presentación del «/Proyecto de Ley de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público; de creación del
impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y
transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxico; del impuesto
sobre bebidas azucaradas envasadas; del impuesto sobre grandes
establecimientos comerciales, y del impuesto sobre las estancias en
establecimientos turísticos /», y el gobierno de la Generalidad reconoce
que la« /dispersión de elementos radiotóxico genera un importante riesgo
medioambiental y para las personas, ( …) /», y declara que quiere
cobrar un “/impuesto”/ por las/«emisiones rutinarias (…) que se
producen en la operación normal de un reactor termonuclear/ ».

Este reconocimiento tiene varias implicaciones, todas ellas
perjudiciales para las personas. En primer lugar, elude la
responsabilidad de cualquier gobierno de anteponer la salud de la
población a los beneficios económicos; en segundo lugar, tiene el efecto
perverso de que a mayor contaminación radiactiva (y por tanto, más
enfermedades y sufrimientos) más ingresos para el Gobierno, y más
tranquilidad para las compañías que la generan; en tercer lugar, sin
ningún tipo de estudio sanitario que evalúe el impacto concreto,
legaliza los efectos de la contaminación radiactiva asumiendo como
«rutinarias» las enfermedades que genera; en cuarto lugar, no hay
garantía de que las compañías no recuperen la cuantía del «impuesto» con
un incremento de tarifas, con lo cual sería la ciudadanía quien
terminaría pagando el derecho de estas compañías a envenenar el entorno;
y en quinto lugar, la implementación de este impuesto sobre la
contaminación la saca del ámbito que le corresponde, que es la salud
pública y enmascara el problema como si fuera una cuestión dineraria.

Mejor regalo no se podía hacer a las empresas eléctricas. Es importante
remarcar que este «impuesto» se aplica a unos reactores nucleares
envejecidos, que ya llevan más de 30 años emitiendo radiactividad.
Reactores que deberían haber cerrado hace años y que obtienen con “el
impuesto» una justificación adicional para continuar funcionando.
Estamos ante un mecanismo para justificar un disimulado alargamiento de
su funcionamiento.

Las personas que firman el Manifiesto consideran que el mínimo que se
puede pedir de un gobierno democráticamente elegido, como es el caso del
gobierno de la Generalitat, es renunciar a lucrarse a costa de la salud
de la población.

Cataluña, 15 de enero de 2017

Más información: Aurora 660929184 -Eloi 663855878 – Miguel 625895651
PRIMER LLISTAT DE PERSONES SIGNANTS

Albert Recio Andreu Doctor en Econòmiques. Professor en la UAB.
Alejandro Andreassi Cieri Professor Facultat de Filosofia i Lletres UAB
(actualment jubilat).
Alex Guillamón Lloret Coordinador Entrepobles
Andrés Naya Membre del consell de direcció de La Veu del Carrer
Anna Morancho Retana Biòloga
Antoni Lucchetti i Farré Advocat, llicenciat en ciències econòmiques.
Ex candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya
Antoni Montserrat Economista
Antonio Navas Robles Médico de familia ABS Gavà 1, membre d’Espai Marx.
Arcadi Oliveres Economista i expresident de Justícia i Pau
Ariadna Cotén Economista i activista social i ambiental
Aurora Pulido Vacas Ecoactivista i sòcia de la Cooperativa d’energies
renovables Som Energia
Carina Serra de Larrocha Professora d’Universitat
Carme Valls Llobet Metgessa
CENTRE D’ANALISI I PROGRAMES SANITARIS (CAPS)
Clemente Pitzalis Benet Membre de les Plataformes “Garrigues per la
defensa del territori” i “Aturem la incineradora de Juneda”
Cristina Periago Oliver Professora d’Universitat. Departament de
Física. UPC
Daniel Gómez Cañete President d’AEREN (Associació per al Estudi dels
Recursos Energètics).
Delfí Roca Activista polític i social
Eloi Nolla i Subirats Coordinador d’Energia d’Ecologistes en Acció de
Catalunya
Enrique Elejalde Activista social. Grup Local Som Energia Badalona
Ermengol Gassiot Ballbè Secretari general de la CGT de Catalunya
Esther Sala i Miralles Treballadora en atur
Fernando Daniel Saz Corcho Coordinador de EeA
Francesc Tubau Activista del moviment antiguerra
Francisco Javier Pardo de Campos Exprofessor d’Història, sociòleg i
enginyer industrial (actualment jubilat)
Héctor Silveira Professor Filosofía del Dret. Universitat de Barcelona
Jesus Navarro Antón Enginyer Industrial. Activista ecologista.
Joan Manel del Llano Biòleg i activista social i ambiental
Joan Maria Soler Farràs Membre de la FAVB
Joan Pallisé Clofent Enginyer
Jordi Calvo Rufanges Vicepresident de l’International Peace Bureau (IPB)
Jordi Camina Activista social de Barcelona
Jordi Foix Robert Educador social
Jordi Miralles Ferrer President de la Fundació Terra.
Jordi S. Martinez Professor de castellà a Santa Coloma de Gramenet
Jordi Torrent Bestit Professor jubilat Secundària (CCSS).
José Luis Gordillo Ferré Professor de Dret de la UB
José Luis Martín Ramos Historiador, catedrático de la UAB.
Josep Bel Gallart Sindicalista, membre de l’Eix de Treball a BComú
Josep Cabayol Virallonga Periodista, president de Solidaritat i
Comunicació – SICOM.
Josep Maria Carrera Alpuente Arquitecte
Josep Martí Valls Doctor en Medicina. Centre d’Anàlisi i Programes
Sanitaris (CAPS)
Josep Quetglas Arquitecte, catedràtic jubilat de la UPC
Josep Viver Montsant Expert en mesures ambientals desde 1987
Juan-Ramón Capella Catedràtic emèrit de filosofía del dret, moral i
política
Llorenç Planagumà Geòleg del Centre per la Sostenibilitat Territorial
Lourdes Benería Economista
Lourdes Ortiz Elektron Energíes Renovables Mesura Ambiental
M Concepción Hernani Alcalde
Ma. Felicidad Arguello Rodriguez Pedadoga. Asociación de Vecinos
Hostafrancs
Mercè Otero-Vidal Professora
Mercedes Iglesias Serrano Educadora social.
Miguel Candel Sanmartín Doctor en Filosofía, profesor jubilado de la UB
Miguel Muñiz Gutiérrez, Activista en temes d’energia, ecologia i societat
Miquel Izard Historiador. Professor jubilat de la UB
Montse Pi Llorens Professora de Dret Internacional Públic, UAB
Montserrat Cervera Rodo Feminista Dones x Dones
Paulí Castelló Professor
Pedro Fernández Herrero Membre de l’Alternativa Ciutadana Progressista.
Pepe Saucedo Bomber de la Generalitat de Catalunya, membre d’Espai Marx
Pere Brunet Catedràtic jubilat de la UPC
Pere Ortega President del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Ramon Garrabou i Segura Historiador.
Rosa Cañadell Pascual Llicenciada en Psicologia. Professora jubilada.
Articulista
Salvador López Arnal Colaborador de Rebelión, El Viejo Topo y Papeles
ecosociales
Sílvia Fons i Jardí Llicenciada en Filologia
Siscu Baiges Planas Periodista, professor de la UAB, vicepresident de
SICOM
Soledad Bengoechea Historiadora. Membre del Institut Interuniversitari
de Dones i Gènere.
Teresa de Fortuny Llicenciada en Física i activista del moviment
antiguerra
Victor Girona Ortiz Informàtic
Xan da Torre Activista Poble Sec
Xavi Palos Xarxa d’Economia Solidaria; Cooperativa Queviure i Fundació
Roca i Gales.
Xavier Bohigas i Janoher Professor de Física. UPC
Xavier Borràs Calvo Periodista, director d’EcoDiari.cat
Xavier Jaén Professor del Departament de Física. UPC
Xavier Pedrol Professor de Filosofia del Dret de la UB.

FontFuente: sirenovablesnuclearno@pangea.org

Comentaris tancats a Més de 70 persones del teixit social de Catalunya inicien una campanya per demanar la retirada del Capítol set é de la Llei de pressupostos / Más de 70 personas del tejido social de Cataluña inician una campaña pidiendo l a retirada del Capítulo séptimo de la Ley de presupuestos

[Ecologistas en Acción] Boletin informativo semanal

Boletin de novedades de Ecologistas en Accion

Si quieres Suscribirte / Borrarte
<http://listas.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/informa> de la lista

cabecera
Novedades del 09 al 15 de Enero de 2017.
Ecologistas en Acción <http://www.ecologistasenaccion.org/>
Artículos de la semana

Encuentro estatal para frenar la ratificación del CETA
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33468.html>
Antiglobalización <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur80.html>

Con motivo del proceso de ratificación del tratado de libre comercio
entre Canadá y la Unión Europea (CETA), este fin de semana la campaña
estatal #NoalTTIP, de la que forma parte Ecologistas en Acción, ser
reunirá en Madrid para analizar la situación actual y fijar nuevas
estrategias. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33468.html>]

Reclaman que no se renueve el permiso de explotación de Almaraz
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33452.html>
Energía <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur153.html>

El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), en el que participa Ecologistas
en Acción, reclama que no se renueve el permiso de explotación de la
central nuclear de Almaraz (Cáceres). [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33452.html>]

Vertidos de residuos electorales en la cañada de Casinas
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33475.html>
Jerez <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur264.html>

Ecologistas en Acción ha comunicado al Ayuntamiento de Jerez, tras haber
recibidos diferentes denuncias de ciudadanos, los vertidos en la cañada
de Casinas, junto a El Cuervo. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33475.html>]

RMD sigue sin retirar los residuos enterrados en Villanueva del Carnero
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33473.html>
León <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur32.html>

Las multas coercitivas de 2.000 euros al año no son presión suficiente.
[Leer más… <http://www.ecologistasenaccion.org/article33473.html>]

Exportació residus a Andorra
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33465.html>
Catalunya <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur97.html>

Ecologistes en Acció de Catalunya i Depana considerem l’exportació de
residus a Andorra un cas paradigmàtic de l’estancament i, en alguns
aspectes, retrocés, en que està situada la gestió dels residus a
Catalunya des de fa deu anys. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33465.html>]

Ausencia de EAE del plan de sectorización El Capitán
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33462.html>
Alcalá de Guadaíra <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur310.html>

La Federación de Ecologistas en Acción de Sevilla ha alegado al
documento ambiental del Plan de Sectorización del SUN S-2 «El Capitán»
(SUN P I8), de Alcalá de Guadaira, promovido por Mavara, S.A., destinado
a una gran superficie comercial. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33462.html>]

Acusen a la Generalitat d’acceptar la prolongació de les nuclears
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33460.html>
Catalunya <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur97.html>

El Moviment Ibèric Antinuclear (MIA), en el qual participa Ecologistes
en Acció, acusa la Generalitat d’acceptar la prolongació de les centrals
nuclears de Catalunya més enllà dels 40 anys. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33460.html>]

El aire en Madrid en 2016: ligeras mejoras, pero seguimos incumpliendo
la ley <http://www.ecologistasenaccion.org/article6606.html>
Madrid <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur297.html>

Ecologistas en Acción ha presentado su informe anual sobre la calidad
del aire en el municipio de Madrid durante 2016. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article6606.html>]

Perquè convivim cada dia amb un risc creixent
<http://www.ecologistasenaccion.org/article7678.html>
País Valencià <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur98.html>

Nostra oposició completa davant la petició d’Iberdrola al Ministeri
d’Indústria d’autorització per a la construcció d’un Magatzem Temporal
Individualitzat a Cofrents. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article7678.html>]

La nutria de las márgenes del río Duero de Soria fue tiroteada
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33459.html>
Soria <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur302.html>

El martes 10 de enero de 2017 fue recogida una nutria viva y con heridas
en la cabeza en el entorno de la Calle Eduardo Saavedra de la ciudad de
Soria, a gran distancia del río Duero. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33459.html>]

Carta de les generacions futures sobre l’ATI de Cofrents
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33464.html>
La Ribera <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur308.html>

Els que encara no hem nascut també hem de ser tinguts en compte en els
problemes que ens van a afectar, com ocorre amb el magatzem temporal
individualitzat (ATI) de residus radioactius que planegen construir en
la central nuclear (CN) de Cofrents. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33464.html>]

Vertidos químicos de Acerinox S.A.
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33466.html>
Campo de Gibraltar <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur244.html>

Pudimos comprobar que ni el Centro de Coordinación de Emergencia de la
Junta de Andalucía, ni los ayuntamientos de Los Barrios y de San Roque
en Cádiz, están a la altura para proteger ni aconsejar a la población
ante un accidente químico como el vivido estos días pasados. [Leer
más… <http://www.ecologistasenaccion.org/article33466.html>]

Motos dañan el Monte de El Neveral
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33454.html>
Jaén <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur252.html>

Ecologistas en Acción de Jaén hace público un vídeo donde se ve como un
gran grupo de motocicletas campan a sus anchas en las cercanías del
casco urbano, en un espacio totalmente prohibido a este tipo de
vehículos, por el tremendo daño que provocan en él. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33454.html>]

Zanahoria Vitaminada y Linaria Lamarkii 2016
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33451.html>
Ayamonte <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur307.html>

La Zanahoria Vitaminada es el título que Ecologistas en Acción de
Ayamonte concede anualmente a la mayor burrada medioambiental dicha o
cometida en nuestro entorno. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33451.html>]

La EPA estadounidense alerta de los graves efectos de la minería de
tierras raras <http://www.ecologistasenaccion.org/article33450.html>
Ciudad Real <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur13.html>

Un texto oficial de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los
Estados Unidos certifica los impactos de esta actividad extractiva sobre
aire, agua y suelos y explica cómo y dónde puede afectar tanto a las
comunidades como a los trabajadores de este tipo de explotaciones. [Leer
más… <http://www.ecologistasenaccion.org/article33450.html>]
Próximas convocatorias
<http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique79>

* 16-01-2017. Curso on-line: La transformación socioecológica de los
entornos urbanos <http://www.ecologistasenaccion.org/article32577.html>

* 16-01-2017. Curso on-line: Amianto, una epidemia oculta e impune
<http://www.ecologistasenaccion.org/article32650.html>

* 17-01-2017. Accidente de Palomares
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33277.html>

* 20-01-2017. Valdemoro: Charla ¿Qué hacemos con nuestras basuras?
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33472.html>

* 20-01-2017. Tudela: Proyección de El faro de las orcas
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33431.html>

* 21-01-2017. Sevilla: Taller Reforestación participativa en El
Corredor Verde del Guadiamar
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33469.html>

* 21-01-2017. Sevilla ciudad: Mercado Agroecológico de San Jerónimo
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33461.html>

* 21-01-2017. Madrid: Manifestación contra la ratificación del CETA
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33449.html>

* 22-01-2017. Firgas: Plantación de laurisilva en la Montaña
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33471.html>

* 22-01-2017. Sevilla ciudad: Encuentro-taller Permacultura
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33463.html>

* 22-01-2017. Buñol: Manifestación Aire Limpio
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33455.html>

* 23-01-2017. Curso on-line: La mirada biorregional. Ciudad,
territorio y alimentación
<http://www.ecologistasenaccion.org/article31160.html>

* 29-01-2017. Marchena: 25 años plantando árboles. Campaña de
Reforestación 2017
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33467.html>

* 29-01-2017. Arucas: Taller Huerto en macetas
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33470.html>

* 02-02-2017. Día Mundial de los Humedales
<http://www.ecologistasenaccion.org/article1117.html>

* 03-02-2017. Lisboa: Conferencia internacional antinuclear
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33458.html>
Ecologistas TV <http://www.ecologistasenaccion.tv/>
Revista <http://www.ecologistasenaccion.org/revista>

<http://www.ecologistasenaccion.org/article91.html>
Ecologista nº 91 <http://www.ecologistasenaccion.org/article91.html>

Transiciones hacia una economía ecológica. Plaguicidas. Renovables. Yayo
Herrero. Gas en Doñana. Mina de uranio. Cueva de Chaves. Pueblos en
transición. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article91.html>]

Números anteriores <http://www.ecologistasenaccion.org/revista> |
Indices <http://www.ecologistasenaccion.org/article1500.html> |
Suscripción <http://www.ecologistasenaccion.org/article679.html> |
Edición digital <http://www.ecologistasenaccion.org/ebook>
EcoBlogs
Libres de contaminantes hormonales
<http://libresdecontaminanteshormonales.wordpress.com/>

* La Comisión registra la Iniciativa Ciudadana Europea contra el
glifosato
<https://libresdecontaminanteshormonales.wordpress.com/2017/01/11/la-comision-registra-la-iniciativa-ciudadana-europea-contra-el-glifosato/>
* 1.000 veces más bisfenol-A en la orina de las y los trabajadores
expuestos
<https://libresdecontaminanteshormonales.wordpress.com/2017/01/11/1-000-veces-mas-bisfenol-a-en-la-orina-de-las-y-los-trabajadores-expuestos/>
Fractura hidráulica <http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/>

* El petróleo de esquisto estadounidense no es tan prolífico
<http://fractura-hidraulica.blogspot.com/2017/01/el-petroleo-de-esquisto-estadounidense.html>
Observatorio OMG <http://www.observatorio-omg.org/>

* Europarlamentarios investigando sobre el glifosato piden a la EFSA
que revele toda la información
<http://www.observatorio-omg.org/blog/europarlamentarios-investigando-sobre-el-glifosato-piden-la-efsa-que-revele-toda-la-informaci%C3%B3n>
* Estudio: dosis pequeñas de Roundup a largo plazo relacionadas con
daños en el hígado en ratas
<http://www.observatorio-omg.org/blog/estudio-dosis-peque%C3%B1as-de-roundup-largo-plazo-relacionadas-con-da%C3%B1os-en-el-h%C3%ADgado-en-ratas>
Informaciones de interés

* ¿Quienes somos? <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur1.html>
* Asociarse <https://www.ecologistasenaccion.org/accion/asociarse.htm>
* Participar <http://www.ecologistasenaccion.org/article860.html>
* FAQ <http://www.ecologistasenaccion.org/article814.html>
* Suscribirse / Borrarse de la lista
<https://www.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/informa>
Ecologistas en Acción

Marqués de Leganés 12 – 28004 Madrid – Teléfono: +34-91-5312739

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: informa-bounces@listas.nodo50.org

Comentaris tancats a [Ecologistas en Acción] Boletin informativo semanal