Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 23 de January de 2017

[Mitjans] Comunicat. El Manifest contra la legalització dels impactes de la contaminació radioactiva s’a costa als 450 suports / Comunicado. El Manifiesto contra la legalización de los impactos de la contaminación radio activa se acerca a los 450 apoyos

*CATALÀ – CASTELLANO*
**

*
Una setmana després de l’inici de la seva difusió, el manifest que
demana al govern de la Generalitat que retiri el Capítol setè del
Projecte de llei de pressupostos, s’acosta ales 450 signatures de suport*.

La recollida continua en aquest *FORMULARI*
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMnyZDN7v890Y7NPGQsseMKl-o2N0U8fn_dfezZwCGs_xFIQ/viewform?c=0&w=1>,
on també es pot consultar la llista de signants.

Paral·lelament s’han iniciat dues campanyes de tramesa de cartes, una
adreçada al *Conseller de Medi Ambient i Territori*
<https://www.change.org/p/josep-rull-i-andreu-conseller-de-territori-i-sostenibilitat-de-la-generalitat-de-catalunya-no-a-la-legalitzaci%C3%B3-dels-impactes-de-la-contaminaci%C3%B3-radioactiva>,
i una altra a la *Ministra de Medi Ambient del PP*
<https://www.change.org/p/isabel-garc%C3%ADa-tejerina-ministra-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-no-a-la-legalizaci%C3%B3n-de-los-impactos-de-la-contaminaci%C3%B3n-radiactiva?recruiter=18025767&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink>.

El reconeixement de què les emissions rutinàries de les centrals
atòmiques provoquen un impacte sobre la salut de les persones, i la seva
regularització mitjançant un “impost” està aixecant una considerable
resposta social que només es veurà limitada per l’ajustat calendari
d’aprovació dels pressupostos.

El Capítol setè del Projecte de llei de pressupostos de 2017, redactat
pel govern PDECAT – ERC, suposa una contradicció amb la doctrina oficial
defensada fins ara per la indústria nuclear, els seus seguidors i les
administracions (inclosa la Generalitat de Catalunya), que sostenia que
“les emissions rutinàries dels reactors” eren inofensives, i que no
arriben ni tan sols a la categoria de “contaminació”.

Les entitats i persones que promovem la campanya considerem que el
reconeixement dels impactes d’aquestes emissions sobre la salut de les
persones és un pas endavant que mostra la veritable naturalesa de
l’energia atòmica. A més, pensem que el que ha de fer un govern escollit
democràticament és vetllar per als interessos globals de la societat i
no amagar un fet important com aquest darrera una cortina de fum de
recaptació fiscal i qüestions de competències.

El govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya tenen mecanismes
d’incidència política sobre el govern del PP, que és qui regula
legalment la gestió de les centrals atòmiques. Aquests mecanismes s’han
fet servir en el passat, i es poden tornar a fer servir en un assumpte
com aquest que afecta a la salut de la població. També tenim la certesa
de què una iniciativa política amb l’objectiu de prioritzar la salut de
la població davant dels interessos de la indústria nuclear, comptaria
amb aliats en el Congrés dels Diputats.

El govern del PDECAT i ERC no pot ignorar que el reconeixement del
caràcter “radiotòxic” de les emissions rutinàries té implicacions en el
cas de la resta de reactors atòmics que funcionen a Espanya. Tampoc no
pot ignorar que una decisió d’aquest tipus no és aliena a la voluntat
manifestada per les companyies elèctriques (ENEL- ENDESA, IBERDROLA i
GAS NATURAL- FENOSA), propietàries de les centrals nuclears d’allargar
el seu periode de funcionament fins als 60 anys.

*Demanem al govern PDECAT – ERC que retiri el Capítol setè de la Llei de
pressupostos, i que mobilitzi tots els recursos institucionals de què
disposa per pressionar de manera que durant el període 2020 – 2021 no es
renovin els permisos de funcionament de Vandellòs i Ascó*.

*Demanem a la resta de forces polítiques amb representació al Parlament
de Catalunya que votin en contra d’aquest capítol dels pressupostos, i
que promoguin accions per aconseguir el tancament dels reactors atòmics.
En aquesta línia les entitats i persones que promouen el Manifest estan
gestionant entrevistes amb els diferents grups parlamentaris*.

Catalunya, 23 de gener de 2017.

Més informació: Aurora 660929184 – Eloi Nolla 663 85 58 78 – Miguel
625895651

——————————————————————————————————–

*Una semana después del inicio de su difusión, el manifiesto que pide al
gobierno de la Generalitat que retire el Capítulo séptimo del Proyecto
de ley de presupuestos,* *se acerca alas 450* *firmas de *apoyo.

La recogida continúa en este *FORMULARIO
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMnyZDN7v890Y7NPGQsseMKl-o2N0U8fn_dfezZwCGs_xFIQ/viewform?c=0&w=1>,*
donde también se puede consultar la lista de firmantes. Paralelamente se
han iniciado dos campañas de envío de cartas, una dirigida al *Consejero
de Medio Ambiente y*
<https://www.change.org/p/josep-rull-i-andreu-conseller-de-territori-i-sostenibilitat-de-la-generalitat-de-catalunya-no-a-la-legalitzaci%C3%B3-dels-impactes-de-la-contaminaci%C3%B3-radioactiva>*Territorio
<https://www.change.org/p/josep-rull-i-andreu-conseller-de-territori-i-sostenibilitat-de-la-generalitat-de-catalunya-no-a-la-legalitzaci%C3%B3-dels-impactes-de-la-contaminaci%C3%B3-radioactiva>,*
y otra a la *Ministra de Medio Ambiente del
<https://www.change.org/p/isabel-garc%C3%ADa-tejerina-ministra-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-no-a-la-legalizaci%C3%B3n-de-los-impactos-de-la-contaminaci%C3%B3n-radiactiva?recruiter=18025767&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink>PP
<https://www.change.org/p/isabel-garc%C3%ADa-tejerina-ministra-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-no-a-la-legalizaci%C3%B3n-de-los-impactos-de-la-contaminaci%C3%B3n-radiactiva?recruiter=18025767&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink>*.
El reconocimiento de que las emisiones rutinarias de las centrales
atómicas provocan un impacto sobre la salud de las personas, y su
regularización mediante un “impuesto” está levantando una considerable
respuesta social que sólo se verá limitada por el ajustado calendario de
aprobación de los presupuestos.

El Capítulo séptimo del Proyecto de ley de presupuestos de 2017,
redactado por el gobierno PDECAT – ERC, supone una contradicción con la
doctrina oficial defendida hasta ahora por la industria nuclear, sus
seguidores y las administraciones (incluida la Generalidad de Cataluña),
que sostenía que “las emisiones rutinarias de los reactores” eran
inofensivas, y que no llegan ni siquiera a la categoría de “contaminación”.

Las entidades y personas que promovemos la campaña consideramos que el
reconocimiento de los impactos de estas emisiones sobre la salud de las
personas es un paso adelante que muestra la verdadera naturaleza de la
energía atómica. Además, pensamos que lo que debe hacer un gobierno
elegido democráticamente es velar por los intereses globales de la
sociedad y no esconder un hecho importante como este detrás de una
cortina de humo de recaudación fiscal y cuestiones de competencias.

El gobierno de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña tienen
mecanismos de incidencia política sobre el gobierno del PP, que es quien
regula legalmente la gestión de las centrales atómicas. Estos mecanismos
se han utilizado en el pasado, y se pueden volver a utilizar en un
asunto como este que afecta a la salud de la población. También tenemos
la certeza de que una iniciativa política con el objetivo de priorizar
la salud de la población ante los intereses de la industria nuclear,
contaría con aliados en el Congreso.

El gobierno del PDECAT y ERC no puede ignorar que el reconocimiento del
carácter “radiotóxico” de las emisiones rutinarias tiene implicaciones
en el caso del resto de reactores atómicos que funcionan en España.
Tampoco puede ignorar que una decisión de este tipo no es ajena a la
voluntad manifestada por las compañías eléctricas (ENEL- ENDESA,
IBERDROLA y gas natural- FENOSA), propietarias de las centrales
nucleares de alargar su periodo de funcionamiento hasta los 60 años.

*Pedimos al gobierno PDECAT – ERC que retire el Capítulo séptimo de la
Ley de presupuestos, y que movilice todos los recursos institucionales
de que dispone para presionar de manera que durante el periodo 2020 –
2021 no se renueven los permisos de funcionamiento de Vandellós y Ascó*.

*Pedimos al resto de fuerzas políticas con representación en el
Parlamento de Cataluña que voten en contra de este capítulo de los
presupuestos, y que promuevan acciones para conseguir el cierre de los
reactores atómicos*.*En esta línea las entidades y personas que
promueven el Manifiesto están gestionando entrevistas con los diferentes
grupos parlamentarios*.*
*
Cataluña, 23 de enero de 2017.

Más información: Aurora 660929184 – Eloi Nolla 663 85 58 78 – Miguel
625895651

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Comunicat. El Manifest contra la legalització dels impactes de la contaminació radioactiva s’a costa als 450 suports / Comunicado. El Manifiesto contra la legalización de los impactos de la contaminación radio activa se acerca a los 450 apoyos

[Medios] ONG ambientales presentan un recurso contra el uso de veneno y las quemas contra los topillos en Ca stilla y León

23 de enero de 2017

ONG ambientales presentan un recurso contra el uso de veneno y las quemas contra los topillos en Castilla y León

Las organizaciones ambientales del Programa Antídoto, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, presentan recurso de alzada y urgen a la Consejera de Agricultura y Ganadería a paralizar el uso de veneno y las quemas contra los topillos en Castilla y León
Tras 20 años de aplicación sistemática, la experiencia demuestra que el uso de veneno y las quemas de vegetación no han impedido las plagas. Sin embargo, el impacto sobre la fauna y flora de estas medidas ha sido extensamente probado y resulta inadmisible. Las distintas organizaciones de defensa del medio ambiente que integran el Programa Antídoto han presentado recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León exigiendo la suspensión inmediata de las resoluciones que permiten la aplicación de bromadiolona y la quema de vegetación en linderos y tierras agrarias.

La bromadiolona es un potente veneno en proceso de sustitución por sus constatados impactos en el medio. La autorización de su uso mediante estas resoluciones contraviene la legislación vigente y posibilita que se provoquen graves daños ambientales de imposible reparación.

Por otra parte, las quemas de vegetación natural y adventicia en linderos y parcelas tampoco ha resultado eficaces hasta la fecha, mientras que sí genera graves perjuicios sobre otras especies, algunas protegidas de reptiles y de aves, como alcaudones, gangas, ortegas, sisones y alcaravanes, y potenciales problemas locales de erosión y emisiones.

Las resoluciones recurridas no se ajustan a la ley, entre otros motivos, porque no hay evidencias de la existencia de una plaga y porque la administración no aporta los datos y los métodos científicos empleados para declarar oficialmente la existencia de plaga de topillo campesino en el territorio de Castilla y León.

Al contrario, según datos contrastados sobre el terreno, la abundancia de topillos ha permanecido similar o se ha reducido ligeramente desde el verano, sin haber causado daño ninguno a las cosechas de 2016. Se trata de un patrón anual común en la población de la especie.

El Programa Antídoto recuerda que, como ha reconocido la propia Junta, muy posiblemente 2016 ha sido año de pico bianual y que no necesariamente tiene que trasladarse a una plaga en 2017. En ocasiones anteriores, al menos en 1997, 2008 y 2011, se trataron incorrectamente poblaciones de topillos en declive con el consiguiente gasto económico y coste ambiental ya que el invierno es la estación típica de máximo declive natural de la especie.

En esos años, la plaga finalizó de forma simultánea tanto en zonas tratadas con veneno rodenticida como en las no tratadas, puesto que las poblaciones colapsan de forma natural con el frío, hecho reconocido por el Ministerio de Agricultura desde los años 80.

La falta de causas justificadas es razón suficiente para decretar la inmediata paralización del uso de veneno de acuerdo al Decreto 409/2008, que establece el programa nacional de control de plagas de topillo y es la base sobre la que sustenta el recurso de alzada presentado por el Programa Antídoto. Pero, además, las organizaciones ecologistas que componen la iniciativa denuncian la obstinación de la Junta de Castilla y León a la hora de afrontar la problemática asociada a los topillos, recurriendo istemáticamente al uso de veneno y de quemas de vegetación. Con ello, el Ejecutivo castellanoleonés choca repetidamente contra la evidencia: estas medidas resultan ineficaces.

El Programa Antídoto exige a la Consejería que deje de dañar y poner en peligro el medio ambiente y la salud pública con estas campañas, y afronte la cuestión de forma seria y rigurosa, partiendo de la consideración de que, si hay plagas, estas son consecuencia de una mala gestión agrícola y del manejo de los hábitats.

En su recurso, las ONG también han manifestado que la Junta de Castilla y León ha incumplido otro de los requisitos previos del Real Decreto 409/2008: para que se pueda autorizar el uso de veneno, es preciso que se hayan adoptado medidas previas, y no químicas, como son las medidas agronómicas. Un ejemplo es el labrado de cultivos reservorio, como es el caso de las alfalfas que superen los parámetros de plaga, y que no se ha realizado.

Las organizaciones recuerdan que las resoluciones recurridas sí son desgraciadamente eficaces para destruir la biodiversidad y las especies depredadoras de topillos. Así lo muestra un estudio científico publicado en 2014 y realizado de forma coincidente en el tiempo con los tratamientos con clorofacinona en la campaña de agosto-septiembre de 2007, y con bromadiolona desde mediados de febrero de 2008 mediante la introducción del cereal impregnado en tubos o dispuesto en huras. Según sus resultados, se cifró un descenso poblacional del 83% en la liebre en una comarca de León durante los tratamientos con venenos rodenticidas, así como una reducción de un 68% y un 81% para el zorro y la lechuza común respectivamente. En cuanto a otras rapaces diurnas, la reducción fue también muy considerable, por ejemplo de un 72% en el caso de las águilas ratoneras.
Más información:

Miguel Ángel Hernández (Ecologistas en Acción): 608 823 110
Miguel López (SEO/BirdLife): 655 101 884
Cristina Martín (WWF): 690 762 335
El Programa Antídoto está formado por nueve organizaciones: WWF España; SEO/BirdLife; Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS); Fundación Oso Pardo (FOP); Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ); Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA); Ecologistas en Acción; Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) y Asociación Veterinaria para la Atención a la Fauna Exótica y Silvestre (AVAFES Canarias). Al recurso se han sumado otras ONG regionales como ACENVA.
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] ONG ambientales presentan un recurso contra el uso de veneno y las quemas contra los topillos en Ca stilla y León

Resumen de Infomoc, Vol 161, Envío 6

Envíe los mensajes para la lista Infomoc a
infomoc@grups.pangea.org

Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto “help” en
el asunto (subject) o en el cuerpo a:
infomoc-request@grups.pangea.org

Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
infomoc-owner@grups.pangea.org

Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
“Re: Contents of Infomoc digest…”. Además, por favor, incluya en la
respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
respondiendo.
Asuntos del día:

1. Comunicado HOMSEC (Jose Manuel Lopez Blanco)
———————————————————————-

Message: 1
Date: Mon, 23 Jan 2017 08:57:10 +0100
From: Jose Manuel Lopez Blanco <josedire@nodo50.org>
To: LISTAMOC <listamoc@grups.pangea.org>, INFOMOC
<infomoc@grups.pangea.org>
Subject: [Infomoc] Comunicado HOMSEC
Message-ID: <46033186-7954-91cd-abfd-2493ba4842f9@nodo50.org>
Content-Type: text/plain; charset=”windows-1252″; Format=”flowed”

Hola gente,

Os enviamos el comunicado de HOMSEC definitivo, para que lo mováis por
ahí, y sigamos recabando apoyos.

Salud,
Asamblea Antimilitarista de Madrid
———— próxima parte ————
A non-text attachment was scrubbed…
Name: Comunicado_HOMSEC FINAL.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 2868561 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://www.grups.pangea.org/pipermail/infomoc/attachments/20170123/b68510b2/attachment.docx>
———— próxima parte ————
A non-text attachment was scrubbed…
Name: Comunicado_HOMSEC FINAL.pdf
Type: application/pdf
Size: 382763 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://www.grups.pangea.org/pipermail/infomoc/attachments/20170123/b68510b2/attachment.pdf>

——————————

_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

Fin de Resumen de Infomoc, Vol 161, Envío 6
*******************************************

FontFuente: infomoc-request@grups.pangea.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a Resumen de Infomoc, Vol 161, Envío 6

[Infomoc] Comunicado HOMSEC

Hola gente,

Os enviamos el comunicado de HOMSEC definitivo, para que lo mováis por
ahí, y sigamos recabando apoyos.

Salud,
Asamblea Antimilitarista de Madrid
_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc
Comunicado_HOMSEC FINAL.docx
Comunicado_HOMSEC FINAL.pdf

FontFuente: josedire@nodo50.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a [Infomoc] Comunicado HOMSEC

Comunicat. El Manifest contra la legalització dels impactes de la contaminació radioactiva s’acosta als 450 supo rts / Comunicado. El Manifiesto contra la legalización de los impactos de la contaminación radioactiva se acerca a los 4 50 apoyos

*CATALÀ – CASTELLANO

Una setmana després de l’inici de la seva difusió, el manifest que
demana al govern de la Generalitat que retiri el Capítol setè del
Projecte de llei de pressupostos, s’acosta ales 450 signatures de suport*.

La recollida continua en aquest *FORMULARI*
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMnyZDN7v890Y7NPGQsseMKl-o2N0U8fn_dfezZwCGs_xFIQ/viewform?c=0&w=1>,
on també es pot consultar la llista de signants.

Paral·lelament s’han iniciat dues campanyes de tramesa de cartes, una
adreçada al *Conseller de Medi Ambient i Territori*
<https://www.change.org/p/josep-rull-i-andreu-conseller-de-territori-i-sostenibilitat-de-la-generalitat-de-catalunya-no-a-la-legalitzaci%C3%B3-dels-impactes-de-la-contaminaci%C3%B3-radioactiva>,
i una altra a la *Ministra de Medi Ambient del PP*
<https://www.change.org/p/isabel-garc%C3%ADa-tejerina-ministra-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-no-a-la-legalizaci%C3%B3n-de-los-impactos-de-la-contaminaci%C3%B3n-radiactiva?recruiter=18025767&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink>.

El reconeixement de què les emissions rutinàries de les centrals
atòmiques provoquen un impacte sobre la salut de les persones, i la seva
regularització mitjançant un “impost” està aixecant una considerable
resposta social que només es veurà limitada per l’ajustat calendari
d’aprovació dels pressupostos.

El Capítol setè del Projecte de llei de pressupostos de 2017, redactat
pel govern PDECAT – ERC, suposa una contradicció amb la doctrina oficial
defensada fins ara per la indústria nuclear, els seus seguidors i les
administracions (inclosa la Generalitat de Catalunya), que sostenia que
“les emissions rutinàries dels reactors” eren inofensives, i que no
arriben ni tan sols a la categoria de “contaminació”.

Les entitats i persones que promovem la campanya considerem que el
reconeixement dels impactes d’aquestes emissions sobre la salut de les
persones és un pas endavant que mostra la veritable naturalesa de
l’energia atòmica. A més, pensem que el que ha de fer un govern escollit
democràticament és vetllar per als interessos globals de la societat i
no amagar un fet important com aquest darrera una cortina de fum de
recaptació fiscal i qüestions de competències.

El govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya tenen mecanismes
d’incidència política sobre el govern del PP, que és qui regula
legalment la gestió de les centrals atòmiques. Aquests mecanismes s’han
fet servir en el passat, i es poden tornar a fer servir en un assumpte
com aquest que afecta a la salut de la població. També tenim la certesa
de què una iniciativa política amb l’objectiu de prioritzar la salut de
la població davant dels interessos de la indústria nuclear, comptaria
amb aliats en el Congrés dels Diputats.

El govern del PDECAT i ERC no pot ignorar que el reconeixement del
caràcter “radiotòxic” de les emissions rutinàries té implicacions en el
cas de la resta de reactors atòmics que funcionen a Espanya. Tampoc no
pot ignorar que una decisió d’aquest tipus no és aliena a la voluntat
manifestada per les companyies elèctriques (ENEL- ENDESA, IBERDROLA i
GAS NATURAL- FENOSA), propietàries de les centrals nuclears d’allargar
el seu periode de funcionament fins als 60 anys.

*Demanem al govern PDECAT – ERC que retiri el Capítol setè de la Llei de
pressupostos, i que mobilitzi tots els recursos institucionals de què
disposa per pressionar de manera que durant el període 2020 – 2021 no es
renovin els permisos de funcionament de Vandellòs i Ascó*.

*Demanem a la resta de forces polítiques amb representació al Parlament
de Catalunya que votin en contra d’aquest capítol dels pressupostos, i
que promoguin accions per aconseguir el tancament dels reactors atòmics.
En aquesta línia les entitats i persones que promouen el Manifest estan
gestionant entrevistes amb els diferents grups parlamentaris*.

Catalunya, 23 de gener de 2017.

Més informació: Aurora 660929184 – Eloi Nolla 663 85 58 78 – Miguel
625895651

——————————————————————————————————–

*Una semana después del inicio de su difusión, el manifiesto que pide al
gobierno de la Generalitat que retire el Capítulo séptimo del Proyecto
de ley de presupuestos,**se acerca alas 450**firmas de *apoyo.

La recogida continúa en este*FORMULARIO
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMnyZDN7v890Y7NPGQsseMKl-o2N0U8fn_dfezZwCGs_xFIQ/viewform?c=0&w=1>,*donde
también se puede consultar la lista de firmantes.Paralelamente se han
iniciado dos campañas de envío de cartas, una dirigida al*Consejero de
Medio Ambiente
y*<https://www.change.org/p/josep-rull-i-andreu-conseller-de-territori-i-sostenibilitat-de-la-generalitat-de-catalunya-no-a-la-legalitzaci%C3%B3-dels-impactes-de-la-contaminaci%C3%B3-radioactiva>*Territorio
<https://www.change.org/p/josep-rull-i-andreu-conseller-de-territori-i-sostenibilitat-de-la-generalitat-de-catalunya-no-a-la-legalitzaci%C3%B3-dels-impactes-de-la-contaminaci%C3%B3-radioactiva>,*y
otra a la*Ministra de Medio Ambiente del
<https://www.change.org/p/isabel-garc%C3%ADa-tejerina-ministra-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-no-a-la-legalizaci%C3%B3n-de-los-impactos-de-la-contaminaci%C3%B3n-radiactiva?recruiter=18025767&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink>**PP
<https://www.change.org/p/isabel-garc%C3%ADa-tejerina-ministra-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-no-a-la-legalizaci%C3%B3n-de-los-impactos-de-la-contaminaci%C3%B3n-radiactiva?recruiter=18025767&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink>*.

El reconocimiento de que las emisiones rutinarias de las centrales
atómicas provocan un impacto sobre la salud de las personas, y su
regularización mediante un “impuesto” está levantando una considerable
respuesta social que sólo se verá limitada por el ajustado calendario de
aprobación de los presupuestos.

El Capítulo séptimo del Proyecto de ley de presupuestos de 2017,
redactado por el gobierno PDECAT – ERC, supone una contradicción con la
doctrina oficial defendida hasta ahora por la industria nuclear, sus
seguidores y las administraciones (incluida la Generalidad de Cataluña),
que sostenía que “las emisiones rutinarias de los reactores” eran
inofensivas, y que no llegan ni siquiera a la categoría de “contaminación”.

Las entidades y personas que promovemos la campaña consideramos que el
reconocimiento de los impactos de estas emisiones sobre la salud de las
personas es un paso adelante que muestra la verdadera naturaleza de la
energía atómica.Además, pensamos que lo que debe hacer un gobierno
elegido democráticamente es velar por los intereses globales de la
sociedad y no esconder un hecho importante como este detrás de una
cortina de humo de recaudación fiscal y cuestiones de competencias.

El gobierno de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña tienen
mecanismos de incidencia política sobre el gobierno del PP, que es quien
regula legalmente la gestión de las centrales atómicas.Estos mecanismos
se han utilizado en el pasado, y se pueden volver a utilizar en un
asunto como este que afecta a la salud de la población.También tenemos
la certeza de que una iniciativa política con el objetivo de priorizar
la salud de la población ante los intereses de la industria nuclear,
contaría con aliados en el Congreso.

El gobierno del PDECAT y ERC no puede ignorar que el reconocimiento del
carácter “radiotóxico” de las emisiones rutinarias tiene implicaciones
en el caso del resto de reactores atómicos que funcionan en
España.Tampoco puede ignorar que una decisión de este tipo no es ajena a
la voluntad manifestada por las compañías eléctricas (ENEL- ENDESA,
IBERDROLA y gas natural- FENOSA), propietarias de las centrales
nucleares de alargar su periodo de funcionamiento hasta los 60 años.

*Pedimos al gobierno PDECAT – ERC que retire el Capítulo séptimo de la
Ley de presupuestos, y que movilice todos los recursos institucionales
de que dispone para presionar de manera que durante el periodo 2020 –
2021 no se renueven los permisos de funcionamiento de Vandellós y Ascó*.

**Pedimos al resto de fuerzas políticas con representación en el
Parlamento de Cataluña que voten en contra de este capítulo de los
presupuestos, y que promuevan acciones para conseguir el cierre de los
reactores atómicos*.*****En esta línea las entidades y personas que
promueven el Manifiesto están gestionando entrevistas con los diferentes
grupos parlamentarios*.**
*
Cataluña, 23 de enero de 2017.

Más información: Aurora 660929184 – Eloi Nolla 663 85 58 78 – Miguel
625895651

FontFuente: sirenovablesnuclearno@pangea.org

Comentaris tancats a Comunicat. El Manifest contra la legalització dels impactes de la contaminació radioactiva s’acosta als 450 supo rts / Comunicado. El Manifiesto contra la legalización de los impactos de la contaminación radioactiva se acerca a los 4 50 apoyos

[Ecologistas en Acción] Boletin informativo semanal

Boletin de novedades de Ecologistas en Accion

Si quieres Suscribirte / Borrarte
<http://listas.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/informa> de la lista

cabecera
Novedades del 16 al 22 de Enero de 2017.
Ecologistas en Acción <http://www.ecologistasenaccion.org/>
Artículos de la semana

Más de 30 ciudades españolas salen a la calle para pedir a los políticos
que voten no al CETA <http://www.ecologistasenaccion.org/article33526.html>
Antiglobalización <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur80.html>

La campaña No al TTIP, que aglutina a más de 350 organizaciones
sociales, ecologistas, sindicales y políticas, entre ellas Ecologistas
en Acción, movilizó a decenas de miles de personas contra el CETA, el
tratado de libre comercio que se está negociando entre la UE y Canadá.
[Leer más… <http://www.ecologistasenaccion.org/article33526.html>]

Reclaman una profunda revisión de la legislación de caza
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33521.html>
Naturaleza <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur19.html>

A raíz del desgraciado incidente en Aspa (Lleida), Ecologistas en Acción
reclama una profunda revisión de la legislación de caza, para proteger
las personas y mejorar la conservación de la naturaleza. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33521.html>]

Los abusos tarifarios encarecen la factura de la luz marcando precios
récord <http://www.ecologistasenaccion.org/article33516.html>
Energía <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur153.html>

El precio de la luz marca récords durante esta semana situándose por
encima de los 95 euros por Mw. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33516.html>]

Reclaman una reforma global del sistema eléctrico para evitar el
encarecimiento de la luz
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33513.html>
Energía <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur153.html>

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, en la que participa
Ecologistas en Acción, ante el encarecimiento reiterado del precio de la
electricidad, reclama una reforma global del sistema eléctrico, en el
marco de una ley orgánica de cambio climático y transición energética.
[Leer más… <http://www.ecologistasenaccion.org/article33513.html>]

Piden al Ministro de Energía concreción en la transición energética
<http://www.ecologistasenaccion.org/article7730.html>
Energía <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur153.html>

La sociedad y el sector renovable reclaman al Ministro de Energía,
Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que defina un plan de medidas
para llevar a cabo la transición energética y que modifique la actual
legislación de autoconsumo. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article7730.html>]

Arrel del desgraciat incident a Aspa (Sagrià)
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33525.html>
Catalunya <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur97.html>

Arrel del desgraciat incident a Aspa (Segrià), reclamem una profunda
revisió de la legislació de caça, per protegir les persones i millorar
la conservació de la natura. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33525.html>]

Els abusos tarifaris encareixen la factura de la llum i assoleixen preus
rècord <http://www.ecologistasenaccion.org/article33518.html>
Energia <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur153.html>

El preu de la llum marca rècords durant aquesta setmana i se situa per
damunt dels 95 euros per Mw. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33518.html>]

Rechazo el proyecto de ordenación urbanística de Maristas
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33519.html>
La Rioja <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur5.html>

Ecologistas en Acción rechaza el proyecto de ordenación urbanística de
“Maristas” tanto por la falta de participación ciudadana, como con la
solución adoptada. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33519.html>]

El Tribunal Supremo confirma que las fechas de caza de la perdiz con
reclamo y la media veda son ilegales
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33515.html>
Castilla-La Mancha <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur30.html>

Ecologistas en Acción reclama el cumplimiento inmediato de la sentencia
y la reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha de 2015, eliminando
todas las prácticas ilegales e insostenibles que la Consejería se
resiste a modificar. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33515.html>]

Informan del Mar Menor a las comisiones Ramsar y ZEPIM
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33504.html>
Región Murciana <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur22.html>

Ecologistas en Acción ha informado a Ramsar y ZEPIM de la preocupante
situación ecológica actual del Mar Menor para que comprometan al Estado
español a adoptar soluciones eficaces. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33504.html>]

Trampas y pájaros muertos en el Parque San Jerónimo
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33512.html>
Sevilla ciudad <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur348.html>

Ecologistas en Acción ha denunciado ante el SE.PRO.NA de la Guardia
Civil y la Jefatura de Policía Local de Sevilla, la colocación de al
menos 23 costillas o perchas para capturar pájaritos, cebadas con
hormigas aladas conocidas como “aluas”, en las que en el momento de la
retirada habían muerto un petirrojo y un mirlo. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33512.html>]

Un nuevo caso de envenenamiento grave de avifauna en un coto de caza de
Toledo <http://www.ecologistasenaccion.org/article33505.html>
Toledo <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur180.html>

Ecologistas en Acción pide a la Consejería de Agricultura que incremente
las acciones de vigilancia y que cierre inmediatamente el coto de caza
de Gerindote donde han aparecido 5 milanos reales y otras rapaces
muertas. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33505.html>]

Califican de vergonzosa la actuación de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana <http://www.ecologistasenaccion.org/article33511.html>
Extremadura <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur18.html>

La Confederación considera las graves actuaciones en el río Estena,
realizadas sin autorización, como una infracción leve y condena a la
empresa autora a una ridícula multa de 600 euros. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33511.html>]

Denuncian el uso de glifosato en el Parque del Plantio
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33509.html>
León <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur32.html>

Ecologistas en Acción y Bierzo Aire Limpio denuncian el uso del
glifosato el 16 de enero tal y como constaba en varios carteles
colocados en el Parque del Plantío de Ponferrada, por parte de la
empresa FCC. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33509.html>]

Reclamen una reforma global del sistema elèctric per a evitar
l’encariment de la llum
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33520.html>
Energia <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur153.html>

La Plataforma per un Nou Model Energètic, en la qual participa
Ecologistes en Acció, davant de l’encariment reiterat del preu de
l’electricitat, reclama una reforma global del sistema elèctric, en el
marc d’una llei orgànica de canvi climàtic i transició energètica. [Leer
más… <http://www.ecologistasenaccion.org/article33520.html>]

Critican el auto del Supremo sobre el ATC de Villar de Cañas
<http://www.ecologistasenaccion.org/article7732.html>
Cuenca <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur36.html>

Para la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear, de la que forma parte
Ecologistas en Acción, este acuerdo no supone ningún cambio
significativo en la situación del proyecto puesto que no hay sentencia
sobre el fondo. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article7732.html>]

La Estrategia de recursos mineros de Castilla y León no responde a
necesidades reales <http://www.ecologistasenaccion.org/article33495.html>
Castilla y León <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur2.html>

Ecologistas en Acción ha presentado observaciones a la estrategia de
recursos mineros para Castilla y León para el periodo 2016-2020. [Leer
más… <http://www.ecologistasenaccion.org/article33495.html>]

Informe Calidad del Aire en la Región Murciana 2016
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33486.html>
Región Murciana <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur22.html>

Denuncian que el ozono se convierte en una constante en la región, las
partículas PM10 en la capital murciana, y persisten la contaminación
industrial en Alcantarilla, Valle de Escombreras y La Aljorra, y las
quemas agrícolas en Cieza. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33486.html>]

La gestión del arbolado otra vez
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33492.html>
Jerez <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur264.html>

El Ayuntamiento de Jerez continua su politica de hechos consumados, sin
informar ni comunicar a la ciudadania previamente. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33492.html>]

Recurriran el nuevo Consejo de Medio Ambiente de Castilla y León
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33488.html>
Castilla y León <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur2.html>

La Junta de Castilla y León vuelve a aprobar la misma norma anulada
judicialmente en abril, contra la opinión de las asociaciones
ambientales y sin ningún tipo de diálogo. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33488.html>]

Forestalia tiene que presentar por tercera vez un estudio de dispersión
de contaminantes de la incineradora de Monzón
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33523.html>
Huesca <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur21.html>

Forestalia tiene que volver a presentar, por tercera vez, el estudio de
contaminantes de la Incineradora de Biomasa de Monzón al detectarse
errores en el cálculo de emisiones contaminantes y falta de
justificación adecuada de las emisiones de benzopirenos. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33523.html>]

Nuevos vertidos de lodos de depuradora
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33502.html>
Pinto <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur246.html>

Ecologistas en Acción de Pinto ha detectado nuevos vertidos de lodos de
depuradora en el Parque Regional del Sureste [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33502.html>]

Palomares 51 años <http://www.ecologistasenaccion.org/article4388.html>
Almería <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur11.html>

Ecologistas en Acción de Almería inicia los trámites para demandar
judicialmente al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por permitir un
cementerio nuclear ilegal en Palomares. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article4388.html>]

Presencia de aguas fecales en La Línea de la Concepción
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33487.html>
Campo de Gibraltar <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur244.html>

Verdemar-Ecologistas en Acción denuncia la presencia de aguas fecales en
La Línea. Las aguas fecales llevan varios meses en la calle Virgen de La
Luz muy cerca de la Zona 3. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33487.html>]

Ens oposem a la legalització de la contaminació radioactiva
<http://www.ecologistasenaccion.org/article6607.html>
Catalunya <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur97.html>

Més de 70 persones del món universitari, laboral, social i ambiental de
Catalunya recolzen un manifest demanant al govern de la Generalitat que
retiri el Capítol setè del Projecte de llei de pressupostos. Ecologistes
en Acció en dona suport. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article6607.html>]

Contaminación por la descarga de graneles en el Puerto de Alicante
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33483.html>
Alicante <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur213.html>

Ecologistas en Acción apoya las movilizaciones convocadas por vecinos y
Ampas contra la contaminación causada por la carga-descarga y
almacenamiento de graneles a la intemperie en el Puerto de Alicante.
[Leer más… <http://www.ecologistasenaccion.org/article33483.html>]

Consideran necesario abrir un debate sobre la instalación de nuevas
antenas de telefonía <http://www.ecologistasenaccion.org/article33482.html>
Palencia <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur75.html>

Ecologistas en Acción considera necesario abrir un debate ciudadano
sobre la idoneidad de autorizar el Plan de Despliegue de la Red Móvil de
Telefónica en Palencia. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33482.html>]
Próximas convocatorias
<http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique79>

* 23-01-2017. Curso on-line: La mirada biorregional. Ciudad,
territorio y alimentación
<http://www.ecologistasenaccion.org/article31160.html>

* 25-01-2017. Madrid: Ecoformación Calidad del aire y salud
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33506.html>

* 28-01-2017. Bilbao: Itinerario ecológico para conocer la situación
del Bolintxu (Pagasarri)
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33508.html>

* 28-01-2017. Villar: III Jornada Minería y desarrollo sostenible
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33528.html>

* 29-01-2017. Marchena: 25 años plantando árboles. Campaña de
Reforestación 2017
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33467.html>

* 29-01-2017. Arucas: Taller Huerto en macetas
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33470.html>

* 29-01-2017. Roquetas de Mar: III Encuentro de Ecologismo social
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33477.html>

* 30-01-2017. Huesca: Concentración contra las guerras y a favor de
l@s refugiad@s <http://www.ecologistasenaccion.org/article33522.html>

* 02-02-2017. Día Mundial de los Humedales
<http://www.ecologistasenaccion.org/article1117.html>

* 02-02-2017. Curso on-line: Diseño gráfico con sotware libre
<http://www.ecologistasenaccion.org/article24693.html>

* 03-02-2017. Lisboa: Conferencia internacional antinuclear
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33458.html>

* 05-02-2017. Manifestación No a la caza
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33501.html>

* 09-02-2017. Curso on-line: Comiendo utopías
<http://www.ecologistasenaccion.org/article21120.html>

* 16-02-2017. Curso on-line: Jardines sin tóxicos
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33215.html>

* 23-02-2017. Curso on-line: Ecofeminismo
<http://www.ecologistasenaccion.org/article19438.html>

* 23-02-2017. Curso on-line: Sistemas de Información Geográfica
<http://www.ecologistasenaccion.org/article21213.html>

* 25-02-2017. Madrid: V Encuentro de ecología y educación
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33514.html>

* 03-03-2017. Minglanilla: X Foro por un Mundo Rural Vivo
<http://www.ecologistasenaccion.org/article32558.html>

* 06-03-2017. Sevilla: II Curso presencial de Ecología Social
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33527.html>
Ecologistas TV <http://www.ecologistasenaccion.tv/>
[Vídeo] PSOE ¿qué hacemos con el CETA?
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33497.html>

Una simpatizante del PSOE acude a las dos sedes del Partido Socialista
para buscar respuestas a las grandes preguntas que dividen al partido.
[Ver video… <http://www.ecologistasenaccion.org/article33497.html>]

[Vídeo] Documental El gran engaño
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33484.html>

Documental titulado El gran engaño, cuyo fin es realizar un análisis
crítico del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. [Ver video…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33484.html>]
Revista <http://www.ecologistasenaccion.org/revista>

<http://www.ecologistasenaccion.org/article91.html>
Ecologista nº 91 <http://www.ecologistasenaccion.org/article91.html>

Transiciones hacia una economía ecológica. Plaguicidas. Renovables. Yayo
Herrero. Gas en Doñana. Mina de uranio. Cueva de Chaves. Pueblos en
transición. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article91.html>]

Números anteriores <http://www.ecologistasenaccion.org/revista> |
Indices <http://www.ecologistasenaccion.org/article1500.html> |
Suscripción <http://www.ecologistasenaccion.org/article679.html> |
Edición digital <http://www.ecologistasenaccion.org/ebook>
EcoBlogs
Fractura hidráulica <http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/>

* Frente al pro-fracking Trump, necesitamos análisis objetivos sobre
el gas y el petróleo
<http://fractura-hidraulica.blogspot.com/2017/01/frente-al-pro-fracking-trump.html>
Observatorio OMG <http://www.observatorio-omg.org/>

* Bayer y Monsanto negocian con Trump las condiciones de su fusión
<http://www.observatorio-omg.org/blog/bayer-y-monsanto-negocian-con-trump-las-condiciones-de-su-fusi%C3%B3n>
* Colombia: coca, lucha antidrogas y glifosato
<http://www.observatorio-omg.org/blog/colombia-coca-lucha-antidrogas-y-glifosato>
Libres de contaminantes hormonales
<http://libresdecontaminanteshormonales.wordpress.com/>

* Lindano, el mapa de la vergüenza
<https://libresdecontaminanteshormonales.wordpress.com/2017/01/18/lindano-el-mapa-de-la-verguenza/>
* Un nuevo estudio desvela pesticidas disruptores endocrinos en el
agua francesa
<https://libresdecontaminanteshormonales.wordpress.com/2017/01/16/un-nuevo-estudio-desvela-pesticidas-disruptores-endocrinos-en-el-agua-francesa/>
Informaciones de interés

* ¿Quienes somos? <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur1.html>
* Asociarse <https://www.ecologistasenaccion.org/accion/asociarse.htm>
* Participar <http://www.ecologistasenaccion.org/article860.html>
* FAQ <http://www.ecologistasenaccion.org/article814.html>
* Suscribirse / Borrarse de la lista
<https://www.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/informa>
Ecologistas en Acción

Marqués de Leganés 12 – 28004 Madrid – Teléfono: +34-91-5312739

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: informa-bounces@listas.nodo50.org

Comentaris tancats a [Ecologistas en Acción] Boletin informativo semanal

Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya (22-01-17)

Si no veu correctament aquest correu premi aquí

 

CGT de Catalunya.
www.cgtcatalunya.cat

 

Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya.
Darrera publicada: 22 de gener.

 

divendres 20 de gener de 2017
Valoració de la Vaga d’Ensenyament del 18G. Cap al 9F
Comunicat de CGT Ensenyament

El seguiment de la vaga ha estat desigual i globalment minoritari. A la manifestació davant del Parlament ens hi vam aplegar un miler de persones, amb molta força i ànims com no es veia a les darreres concentracions, sense deixar de cridar les nostres reivindicacions.

Vam entrar al Parlament per entregar un escrit amb la crítica a les partides pressupostàries presentades i les nostres reivindicacions. Estem pendents que ens confirmin una reunió, la propera setmana, amb tots els grups (…)

 

dimecres 18 de gener de 2017
CGT convoca vaga al sector del Telemarqueting el 26 de gener per un conveni digne. Ruta combativa a Barcelona

TELEMARQUETING:ENS MOVEM PER UN CONVENI JUST I DIGNE

26 DE GENER: MOBILITZACIÓ A BARCELONA

El dijous 26 de Gener, les treballadores del sector del telemàrketing tenim una nova oportunitat per fer-nos visibles i lluitar per millorar les nostres condicions de treball.

No és un dia per fer-li el joc a les nostres empreses anant a treballar ni tampoc és un dia per quedar-se a casa descansant. Toca sortir al carrer i fer-nos sentir.

Ens sobren motius per fer-ho:

Tenim el sou congelat des del (…)

 

dissabte 14 de gener de 2017
Les pensions tornen a perdre poder adquisitiu al 2017 per sisè any consecutiu
Article d’Àlex Tisminetsky, advocat laboralista i Secretari de Salut Laboral de CGT Catalunya
Comença l’any i com ja és costum, tot o casi tot puja de preu, o si més no fem balanç de preus apujats els darrers 365 dies. Una de les coses que puja de manera irrisòria son les pensions de la nostra gent gran, els subsidis de jubilació que en temps de crisi econòmica son puntal de moltes famílies o la contribució imprescindible per a poder atendre les cures de les persones de més edat de la nostra societat. És per això que hem demanat al veï del barri, Alex Tisminetsky, advocat laboralista i (…)

 

 

dissabte 21 de gener de 2017
Valoració d’Embat de la Vaga del 18G a l’educació pública

Una mobilització important durant el debat de pressupostos, tornem als carrers i construim la Vaga del 9F

Aproximadament unes 1.000 persones vàrem participar a la concentració davant del Parlament a la jornada de vaga del 18G durant el debat de presupostos, amb l’objectiu d’exigir un augment d’inversió a l’educació pública. Mentre a dins estaven reunides les comissions d’educació, sanitat, etc. a fora cridàvem juntes les assemblees grogues, plataformes i coordinadores per l’escola pública, la marea (…)

 

dissabte 21 de gener de 2017
Vaga de treballadores de la neteja a la Ciutat de la Justícia de Barcelona del 23 al 27 de gener
Concentracions cada dia a les 9h

VAGA DEL PERSONAL DE NETEJA A LA CIUTAT DE LA JUSTÍCIA DE BARCELONA DES DEL 23 Al 27 DE GENER

CONCENTRACIÓ DILLUNS 23 GENER, 9h DAVANT EDIFICI PRINCIPAL (Gran Via Corts Catalanes 111)

Fins a 9 vegades de retard en el cobrament de les nòmines.

Fora Kluh Linaer de la Ciutat de la Injustícia.

Sona tòpic, però per desgràcia és cert, “a casa del ferrer cullera de pal”. El Departament de Justícia i la Ciutat de la Justícia, aquestes dues institucions, que haurien de ser un exemple de vigilància quant a (…)

 

divendres 20 de gener de 2017
El Conseller Comín reconeix que el Conveni ICAM-INSS té ’criteris economicistes’ per donar més altes
Article d’Àlex Tisminetsky, advocat laboralista i Secretari de Salut Laboral de CGT Catalunya
En un sorprenent rampell dialèctic, recollit en uns breus a La Vanguardia i Vilaweb, el Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya Antoni Comin ha reconegut el passat 15 de desembre el que sempre s’havia negat en públic. Ara ja ningú ho podrà negar més: el Conveni entre l’ICAM (tribunal mèdic sota administració autonòmica de l’ICS) i l’INSS (institut estatal que gestiona la Seguretat Social) compta amb un 4% dels ingressos que, en paraules del propi Comin, «contravenen les funcions assistencials (…)

 

dijous 19 de gener de 2017
Ha sortit el número 188 de la revista Catalunya (Gener 2017)

Al Catalunya 188, de gener de 2017, hi trobareu, entre d’altres, els següents articles:

Editorial:

La precarietat i el fracàs de la reforma laboral

Tema del mes:

Quin futur per al sindicalisme de lluita?:

Autonomia obrera 2.0

La fi d’un cicle

Sindicalisme, articulació multisectorial i poder popular

Afavorim més participació amb més grups d’acció

Treball-economia:

Les nostres pensions ni es venen ni es negocien

S’atreviran a retallar les pensions?

Governabilitat i pressupostos

El (…)

 

dimecres 18 de gener de 2017
El col·lapse a Urgències de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona incrementa les queixes d’usuaris i plantilla
La secció sindical CGT de l’hospital Joan XXIII ha denunciat mitjançant un comunicat «l’actitud irresponsable de la direcció del centre, que amb la seva gestió, executa el progressiu i constant desmantellament d’aquest hospital i que en les últimes setmanes, davant de l’augment de la activitat on s’ha aguditzat la problemàtica de la gestió, la resposta ha estat quasi bé nul·la». I és que segons e sindicat el passat dia 1 de gener hi va haver «col·lapse» a urgències, una situació «que s’hagués pogut evitar (…)

 

dimecres 18 de gener de 2017
Les desigualtats en salut, la pitjor epidèmia del segle
Article de Juan M. Pericàs, del Seminari d’Economia Crítica Taifa

Dins la sèrie ’La despossessió quotidiana’, l’autor aborda el vessant polític i les relacions de poder que generen i alhora poden reduir les desigualtats en matèria de salut, rebatent els discursos que entronitzen la responsabilitat individual.

Les desigualtats existents entre els individus i grups socials pel que fa a la seva salut, entesa més enllà de l’absència de malaltia, són ubiqües, enormes, graduals, creixents, adaptatives i històriques. Aquestes són les característiques fonamentals que se’n (…)

 

dimarts 17 de gener de 2017
Resposta a la Consellera d’Educació de la Generalitat

Un cop convocades les vagues la Conselleria ha corregut ha adreçar-se per correu electrònic a tot el professorat per justificar la política de JXS i les partides d’ensenyament, per intentar debilitar la resposta del professorat. L’escrit està ple de imprecisions i veritats a mitges amb l’objectiu de confondre l’opinió del professorat.

Ens diu que el pressupost augmenta en 338 M€ respecte del 2015, el que suposa un increment del 8’52%. El que no diu és que a l’exercici 2016, amb uns pressupostos (…)

 

dimarts 17 de gener de 2017
La Federació de Sanitat de CGT dona suport a la vaga d’ensenyament del 18 de gener

LA CGT DE SANITAT DE CATALUNYA RECOLZEM LA VAGA D´ENSENYAMENT

Des de la Federació de Sanitat de Catalunya donem suport i acompanyarem a tots els professionals de l’educació pública, estudiants i famílies que faran vaga demà 18 de gener i que es manifestarán davant el Parlament per considerar insuficients els pressupostos de la Generalitat i que no reverteixen de cap de les maneres les mesures econòmiques i socials que han vingut empitjorant l’educació dels centres públics.

El nivell de vida, com (…)

 

dimarts 17 de gener de 2017
’Escombrarem anarquistes i comunistes’. Reflexions arran de la vaga d’Ensenyament
Article d’Ermengol Gassiot
Passi el que passi dimecres, la vaga convocada per la CGT a l’ensenyament públic no universitarihaurà servit per a diverses coses. Aquesta afirmació no ens hauria d’estranyar en absolut, ja que pel moviment obrer tradicionalment les vagues eren eines que es planificaven i es duien endavant amb la intenció clara d’assolir determinats objectius. Les vagues no es fan per cosmètica. Suposen un esforç per a qui les fa. Els i les treballadores vivim del nostre salari i, per tant, no cobrar ens erosiona (…)

 

dilluns 16 de gener de 2017
Comunicat de CGT davant la desatenció del servei de suport i atenció al passatger de l’Aeroport de Reus

Comunicat de CGT davant la desatenció del servei de suport i atenció al passatger de l’Aeroport de Reus

La Secció Sindical de CGT-AENA Aeroport de Reus denunciem públicament que la Direcció de RRHH de l’Aeroport de Reus va deixar descobert el servei de Suport i Atenció al Passatger durant tres dies de la setmana passada.

El personal de l’esmentat col·lectiu s’ocupa, entre altres funcions, de proporcionar informació i fulles de reclamacions als passatgers i usuaris, i exerceixen un paper important en (…)

 

dimecres 11 de gener de 2017
Crida a la comunitat educativa a participar a la vaga del 18 de gener per revertir les retallades en educació

El sindicat CGT Ensenyament convoquem VAGA de l’ENSENYAMENT PÚBLIC el DIMECRES 18 DE GENER coincidint amb el debat d’esmenes parcials de l’àrea d’educació als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2017.

En l’actual context d’infrafinançament pressupostari que ha malmès greument l’ensenyament públic els darrers anys, el Govern de la Generalitat presenta uns pressupostos per l’any 2017 en els quals la inversió en educació pública per alumne segueix sent molt inferior a la del 2010 i no (…)

 

dimecres 11 de gener de 2017
Presentació del llibre ’Els Comitès de Defensa de la CNT’ el 17 de gener a Reus

Presentació del llibre ’Els Comitès de Defensa de la CNT (1933-1938)’ a càrrec del seu autor l’historiador Agustín Guillamón + debat obert

Dimarts 17 de gener, 20h. a la Sala Miquel Ventura (Biblioteca) del Centre de Lectura (c/Major 15, Reus)

Dels Quadres de Defensa dels Comitès Revolucionaris de Barriada, les Patrulles de Control i les Milícies Populars.

’Els Comitès de Defensa de la CNT’, primer llibre d’Edicions Malapècora, és una traducció al català de l’original “Los Comités de Defensa de la CNT (…)

 

dimarts 10 de gener de 2017
Jornada sobre el pensament polític de Salvador Seguí el 4 de febrer a Tornabous (Urgell)

Jornada EL PENSAMENT POLÍTIC de SALVADOR SEGUÍ RUBINAT

a la seva població natal TORNABOUS, al Cinema Flotats

Dissabte, 4 de febrer 2017

10h30m Presentació Jornad(A)

Exposició “Memòria Llibertària. 100 anys de moviment llibertari a Lleida” al vestíbul

11h Presentació del llibre “El pensament polític de Salvador Seguí” amb l’autor Xavier Diez i Jordi Martí Font autor del pròleg.

Tombs creatius, jocs de fusta per la mainada de 11h a 18h a la pça. de la Vila

12:30h Vermut – Debat “Anarquisme – (…)

 

dimarts 10 de gener de 2017
Curs de Formació a Terrassa: ’Els inicis de la pedagogia llibertària a Catalunya’
Sessions el 28 de febrer, 7, 14, 21 i 31 de març, i 4 d’abril

Els inicis de la pedagogia llibertària a Catalunya

Cicle de conferències-debat

Josep Llunas i Pujals, Teresa Mañé i Miravet, Francesc Ferrer i Guàrdia, Félix Carrasquer Launed i el Consell de l’Escola Nova Unificada

El Grup d’Opinió d’Amics de les Arts i CGT Terrassa hem organitzat un cicle de conferències-debat sobre els inicis de la pedagogia llibertària a Catalunya. Concretament, es desenvoluparan els plantejaments de Josep Llunas i Pujals, Teresa Mañé i Miravet, Francesc Ferrer i Guàrdia, Félix (…)

 

dimarts 10 de gener de 2017
Vaga el 9, 10 i 11 de Gener del Personal de neteja del Institut Mental de Salut Publica (IMPS) de Badalona per l’impagament de nòmines

VAGA el 9, 10 i 11 de Gener del Personal de neteja del Institut Mental de Salut Publica (IMPS) de Badalona.

No han cobrat la nomina de desembre ni la paga extra de Nadal.

Els i les 23 treballadores de neteja del IMPS de Badalona volen cobrar pel seu treball. Una cosa que sembla molt normal, però que per desgràcia l’empresa KLUH LINAER ha convertit en tot un luxe últimament. Aquesta empresa, que per motius que desconeixem és la concessionària de moltes contractes de neteja vinculades a (…)

 

dimarts 10 de gener de 2017
CGT davant la compra de Tecnocom per part de Indra

En relació a l’operació d’adquisició pública de Indra sobre Tecnocom, les seccions sindicals de la CGT a Indra Sistemes volem notificar el següent:

Indra acaba de sortir d’un ERO que afecta oficialment a 1750 treballadors i que està sustentat per motius econòmics i organitzatius. Atès que el pla de viabilitat de Indra indicava que els costos del ERO no es veurien amortitzats fins al tercer any d’aplicació, ens resulta de difícil comprensió que ara es disposi d’efectiu per a l’adquisició de Tecnocom.

A (…)

 

dilluns 9 de gener de 2017
El cosí de l’Alcalde de Valls no paga als seus treballadors
Comunicat dels representants dels treballadors de CGT a l’empresa Transportes Hermanos BATET

La situació dels treballadors de l’empresa TRANSPORTES HERMANOS BATET SA és insostenible. Portem anys cobrant tard les nostres nòmines, a pesar que la direcció de l’empresa reconeix que tenen superàvit, recentment se li ha arribat a deure a alguns treballadors fins a cinc mensualitats. Aquesta situació ha arribat a ser desesperant per als treballadors, alguns amb família i fills petits, recordem que la direcció de l’empresa reconeix tenir beneficis.

Per mes inri quan els treballadors pregunten al (…)

 

www.cgtcatalunya.cat |
facebook |
twitter |
vimeo |
youtube |
flickr |
rss |
google+ |
slideshare |
issuu |
scribd |
instagram |
about |
linkedin |
bambuser

 

Què és la CGT |
On trobar-nos |
Afiliació |
Butlletí |
On Trobar-nos |
Àmbits d’actuació |
Actualitat |
Legislació |
Serveis Socials i Sindicals |
Enllaços
En relació a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
(la LSSI-CE) aprovada pel parlament espanyol i de la vigent Llei Orgànica 15 13/12/1999 de Protecció de Dades espanyola, estem obligats a
comunicar-te que la teva adreça de correu figura en aquest moment subscrita a la LLISTA de correu electrònic de l’equip de comunicació adscrit
a la Secretaria de Comunicació de la CGT de Catalunya, formant part d’un fitxer automatitzat de dades.nnAmb el present e-mail volem informar-te de
la teva opció de cancel·lació en virtut de les lleis abans esmentades, i del teu dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les teves
dades. Si no desitges seguir rebent missatges d’aquesta llista, per a donar-te de baixa envia un correu a l’adreça:
com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat.

FontFuente: enviaments@cgtcatalunya.cat

Comentaris tancats a Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya (22-01-17)

[Medios] Más de 30 ciudades españolas salen a la calle para pedir a los políticos que voten “no” a l CETA

22 de enero de 2017

Más de 30 ciudades españolas salen a la calle para pedir a los políticos que voten “no” al CETA
· Decenas de miles de personas se movilizaron ayer en 30 ciudades de todo el Estado contra el acuerdo comercial entre Canadá y la UE.

· El CETA es conocido como el “TTIP canadiense”, ya que reproduce los mismos problemas y riesgos que el tratado de la UE con EE UU.

· En Madrid miles de personas se manifestaron entre la Glorieta de Atocha y la Puerta del Sol, donde se leyó un manifiesto pidiendo el rechazo al CETA.
La campaña No al TTIP, que aglutina a más de 350 organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y políticas del Estado español, entre ellas Ecologistas en Acción, movilizó ayer sábado a decenas de miles de personas en más de 30 ciudades españolas contra el CETA, el tratado de libre comercio que se está negociando entre la UE y Canadá. La jornada de ayer se convirtió en un día de acción global para demandar al Parlamento Europeo que vote “no” al acuerdo comercial y de inversiones entre la UE y Canadá.
El próximo 14 de febrero el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo votará la ratificación del CETA. En el caso de que se ratifique, amplias secciones de este acuerdo comercial y de inversiones se aplicarán provisionalmente, incluso antes de que sea votado para su confirmación final en los distintos parlamentos nacionales de los 27 miembros de la UE.
“La sociedad europea se rebela contra el contenido de estos acuerdos, que están pensados únicamente para incrementar el flujo de inversiones, el comercio y el poder de las grandes empresas”, ha declarado Cuca Hernández, portavoz de la campaña. “El CETA considera barreras comerciales a las salvaguardas para la salud y el medio ambiente; trata de establecer tribunales para garantizar las ganancias de las grandes multinacionales; y desregulariza muchos aspectos que tienen relación con los servicios públicos y los derechos laborales. Aunque nos lo quieran vender como un intento de gobernar la globalización, el CETA ahonda en la actual crisis de desregulación del mercado y el empleo”.
El pasado mes de diciembre la resolución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) recomendó votar en contra el CETA. El próximo 24 de enero será la Comisión de Comercio Exterior (INTA) quien tenga que definirse sobre el tratado.
Por este motivo, la campaña No al TTIP ha mantenido numerosos contactos con europarlamentarias y europarlamentarios y ha celebrado reuniones con representantes de algunas fuerzas políticas en el Parlamento Europeo.
La campaña ha constatado la profunda división interna que existe en los grupos socialdemócrata (S&D) y demócrata-liberal (ALDE), donde diversos europarlamentarios han votado en contra de este tipo de acuerdos y han expuesto sus preocupaciones ante los graves peligros que implica la aplicación de este tratado en aspectos como el empleo, el sector agrícola, el principio de precaución, los servicios públicos o la futura cooperación reguladora.
Más información: Luis Rico, portavoz de Ecologistas en Acción, 654 248 912
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Más de 30 ciudades españolas salen a la calle para pedir a los políticos que voten “no” a l CETA

[Mitjans] ARREL DEL DESGRACIAT INCIDENT A ASPA (SEGRIÀ),

*ARREL DEL DESGRACIAT INCIDENT A ASPA (SEGRIÀ), RECLAMEM UNA PROFUNDA
REVISIÓ DE LA LEGISLACIÓ DE CAÇA, PER PROTEGIR LES PERSONES I MILLORAR
LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA*
*Davant els greus fets succeïts aquest matí en què, segons les
informacions periodístiques, un caçador ha mort de sengles trets dos
agents rurals després d’una discussió a una àrea privada de caça, les
entitats sotasignants volem fer constar que:*

1. Lamentem profundament la pèrdua dels dos membres dels Agents Rurals,
i traslladem el nostre condol a les seves famílies, companys i amics.
Es tracta de l’únic cos de seguretat de Catalunya amb competències
específiques en vigilància i policia de natura i, com a tal, es una
unitat imprescindible que cal reconèixer i potenciar, però sovint no té
aquest reconeixement polític i social. Cal estudiar com augmentar
l’eficàcia del cos, el nombre d’efectius, i les funcions per tal que
siguin encara més el cos de vigilància i control de la conservació del
medi natural que Catalunya necessita.

2. Som conscients i destaquem que es tracta d’un incident aïllat, en el
sentit que tots els indicis apunten a un doble assassinat o homicidi
dolós i que, en qualsevol cas és la justícia qui haurà de dirimir
qualsevol culpa i responsabilitat. No es pot atribuir de cap manera
l’actitud d’un individu a tot un col·lectiu (en aquest cas, els caçadors).

3. Considerem molt oportú fer la reflexió sobre la caça i les armes, en
un context en què el Govern de la Generalitat ha anunciat que estudia
fer una nova Llei de Caça per a “protegir aquesta activitat d’interès
social”.
No podem oblidar que en la caça s’usen escopetes, que són eines creades
per a matar. Aquesta evidència sovint passa inadvertida doncs les milers
de víctimes d’aquesta activitat són animals no humans, però se’ns fa més
evident quan la víctima és una persona o persones, com en aquest cas.
Convé no oblidar que es tracta d’una activitat violenta que provoca
patiment de centenars de milers d’animals cada any i que, per la seva
pròpia naturalesa perillosa, també provoca desenes de víctimes humanes
cada any, ja sigui entre els propis caçadors o amb altres usuaris de la
natura. Ens preguntem com és possible que Catalunya hagi prohibit els
toros per ser una mostra de crueltat gratuïta innecessària i, en canvi,
es vulgui “reconèixer i protegir” la violència exercida per la caça.

4. Cal estudiar com es poden establir mesures per tal que persones que
poden no ser aptes per a usar un arma hi puguin accedir, generant un
perill cap a la societat, i restringir les activitats de caça a aquells
indrets i ocasions en què realment sigui una activitat necessària. En
aquet sentit, cal establir requisits més estrictes per a obtenir la
llicència d’armes, i un control molt més acurat de les persones que
surten a caçar. Resulta sorprenent, per exemple, que els milions de
conductors que cada dia es desplacen als seus llocs de treball per fer
la seva feina siguin sotmesos a controls d’alcoholèmia per si amb la
seva màquina poden ocasionar un mal a terceres persones mentre que un
col·lectiu, que surt a disparar amb armes fetes per a matar, no siguin
sotmesos a estrictes controls d’alcoholèmia.

5. Avui en dia, la caça és una activitat molt allunyada del que va ser
en el passat, en què era una forma d’acoseguir aliment, proteïna animal,
escassa a la dieta de segles anteriors, i que es practicava d’una manera
molt més racional que a l’actualitat doncs s’ajustava a les
possibilitats de l’entorn natural. Avui, la caça ha passat
majoritàriament a ser una activitat “lúdico-esportiva” (hi ha
excepcions, persones que realment només cacen per alimentar-se i no com
a diversió). Fins a tal punt arriba l’actual model que la pròpia
administració inclou la caça com a esport, i la Federació de caça es
considera una federació esportiva i està sota el paraigües de la
Secretaria General de l’Esport.

5. La justificació que el col·lectiu dels caçadors, amb el suport,
sovint, de la Generalitat dónen per a mantenir l’activitat de la caça és
que es tracta d’una manera de mantenir l’equilibri ecològic dels
ecosistemes, o bé que és una activitat tradicional fortament arrelada.
En relació al segon argument, poc cal dir doncs aquesta no pot ser la
justificació per a cap activitat si la societat evoluciona i la
considera ètica o democràticament inacceptable, com a succeït amb moltes
altres “tradicions” avui totalment anacròniques.
Pel que fa al paper ecològic dels caçadors esportius, considerem que de
cap manera es pot concebre en una societat moderna en que l'”equilibri”
s’hagi d’assolir a base de trets d’escopeta. Una societat madura que
compta amb el coneixement científic i vol assolir un nivell de
sostenibilitat ha de tendir a adoptar mesures de gestió de l’entorn
natural que requereixin la mínima intervenció humana possible i que
tendeixin a recuperar els equilibris ecològics naturals. Això passa per
deixar de fragmentar i agredir el territori (noves carreteres,
urbanitzacions, etc.), reduir la pressió antròpica sobre els ecosistemes
(gestió de l’ús públic dels espais naturals per a reduir l’impacte dels
visitants i usuaris), afavorir l’autocontrol dels diferents nivell de
les cadenes tròfiques permetent que sigui la pròpia fauna qui depredi
sobre altres espècies de fauna, etc. Uns ecosistemes sans i equilibrats
ens aporten serveis i bens que generen riquesa.
El que és inconcebible és que des de determinats sectors es reclami
l’eliminació dels herbívors que poden afectar les explotacions agràries
(cèrvol, cabirol, senglar, conill, etc.) mentre, simultàniament, es
reclama l’extermini dels depredadors que de forma natural podrien
controlar aquests mateixos herbívors (àguiles, ossos o llops, per
exemple). Sembla que alguns sectors voldrien una natura sense animals de
cap tipus, doncs tots “molesten”, i els caçadors es presten a aquest joc
oferint-se com a salvadors de les explotacions agràries quan en general,
amb comptades excepcions, solen empitjorar la situació.

Per tot plegat, considerem que el desgraciat succés d’avui al Segrià és
una oportunitat per a reflexionar sobre aquesta activitat de la que, al
contrari del que argumenten els seus defensors, se sobredimensiona la
seva utilitat social i, en canvi, es minimitzen els seus impactes
negatius. És el lobby de la caça recreativa i industrial qui tot sovint
transmet missatges erronis o tergiversats, amb l’interès particular de
rebre major suport legal, econòmic i mediàtic per part de les
administracions, i obtenir privilegis front a drets socials consolidats
com és el gaudi del medi ambient saludable i la conservació de la
biodiversitat. Per això, reclamem una nova Llei de Caça que estableixi
restriccions a l’accés a les armes, que tregui l’activitat de la
categoria d'”esport” i la situi com a activitat perillosa que és, i que
defineixi els controls i supervisió necessaris.

*Ecologistes en Acció de Catalunya*
*Adda*
*Depana*
*Faada*
*Per a més informació, truqueu a:*
– Jaume Grau, tel 622.203.340

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] ARREL DEL DESGRACIAT INCIDENT A ASPA (SEGRIÀ),

[Mitjans] Més de 20 ciutats espanyoles surten al carrer per demanar als polítics que votin no al CETA

Ecologistes en Acció com part de la Campany Catalunya Diu No al TTIP,
comunica:
*Més de 20 ciutats espanyoles surten al carrer per demanar als polítics
que votin no al CETA*

*
*

– L’acord comercial entre Canadà i la UE és conegut com el “TTIP
canadenc” ja que inclou objectius similars a l’altre tractat

-A Barcelona milers de persones s’han manifestat davant l’Oficina de la UE

*Barcelona, 21 de gener de 2017.-*Aquesta tarda s’estan celebrant
manifestacions a més de 20 ciutats contra el CETA, el tractat de lliure
comerç que s’està negociant entre la Unió Europea (UE) i Canadà. Es
tracta d’un Dia d’Acció Global organitzat per la campanya No al TTIP al
costat d’altres organitzacions socials i polítiques europees per demanar
al Parlament Europeu que voti “no” a l’acord comercial i d’inversions
entre la UE i Canadà.

El temps per aturar aquest tractat es va reduint, ja que està previst
que el proper 14 de febrer el ple del Parlament Europeu a Estrasburg
voti la seva ratificació. Per això, la societat civil, sindicats,
agricultors i activistes d’organitzacions ciutadanes, culturals i
polítiques de tot Europa, de tot l’Estat espanyol i de Catalunya estem
sortint al carrer contra el que s’ha conegut com el “TTIP canadenc”, per
la seva similitud amb l’acord entre EUA i la UE que no s’ha arribat a
signar.

En el cas que es ratifiqui el CETA el pròxim 14 de febrer, moltes
seccions d’aquest acord comercial i d’inversions s’aplicaran
provisionalment, fins i tot abans que sigui votat per la seva necessària
confirmació final als diferents parlaments dels 28 estats membres de la UE.

Però abans d’aquesta votació decisiva, diverses comissions
parlamentàries han d’expressar i votar la seva opinió sobre el tractat.
Al desembre la resolució de la Comissió d’Ocupació i Assumptes Socials
(EMPL) va recomanar votar en contra el CETA. Tanmateix, la Comissió de
Medi Ambient (ENVI) que es va celebrar el passat dijous 12 de gener va
donar suport a l’acord. El proper 24 de gener serà la Comissió de Comerç
Exterior (INTA) qui hagi de definir-se sobre el tractat.

Per aquest motiu, la campanya contra el TTIP el CETA i el TISA ha estat
mantenint nombrosos contactes amb diputats i diputades del Parlament
Europeu (tant a nivell europeu, com de l’Estat espanyol, com català) i
ha celebrat reunions amb representants d’alguns dels seus grups polítics.

La campanya ha constatat la profunda divisió interna que hi ha al grup
socialdemòcrata (S&D) i demòcrata-liberal (ALDE), on un important nombre
de diputats i diputades han votat contra d’aquest tipus d’acords i han
exposat les seves preocupacions davant els greus perills que implica
l’aplicació d’aquest tractat en aspectes com l’ocupació, el sector
agrícola, el principi de precaució, els serveis públics o la futura
cooperació reguladora.

La campanya No al TTIP ha exposat a les europarlamentàries i els
europarlamentaris i a la ciutadania que el text del CETA, i la
“declaració interpretativa” que l’acompanya, inclouen aspectes
preocupants, com ara:

• El CETA suposa l’acceptació que les empreses multinacionals puguin
demandar els governs per adoptar mesures legítimes i no discriminatòries
per a la protecció de la població i del planeta. Aquest acord consagra
un sistema judicial paral·lel i unidireccional al què els inversors
estrangers poden acudir per defensar els seus interessos eludint el
sistema jurídic existent.

• Al text d’aquest acord el desenvolupament dels drets laborals i el
desenvolupament sostenible són voluntaris i no legalment vinculants, pel
que no poden ser efectivament reforçats mitjançant sancions a qui no els
respecti.

• El CETA limita seriosament la capacitat dels governs per crear,
expandir i regular els serveis públics i per revertir liberalitzacions i
privatitzacions fracassades.

• El CETA faria que el Canadà i la UE siguin més vulnerables a les
crisis financeres ja que es produirà una major liberalització dels
mercats financers.

• Un estudi independent dels impactes econòmics del CETA prediu que es
perdran llocs de treball a la UE.

• El CETA podria augmentar el cost de les prescripcions de medicaments i
impactaria negativament en drets fonamentals com el dret a la privacitat
i la protecció de dades. També limitaria la capacitat tant de la UE com
de Canadà d’actuar contra patents excessives o l’excés en el seu període
de vigència.

• Les clàusules del CETA pel que fa a cooperació reguladora i a la
capacitat normativa dels estats posarien obstacles addicionals a les
regulacions que protegeixen els drets de les persones i el medi ambient,
reforçant el paper dels lobbies en els processos democràtics i soscavant
potencialment l’adopció de polítiques d’ interès públic.

• Tant al Canadà com a la UE, el CETA exposaria la pagesia a més pressió
a causa de la competitivitat comercial, el que suposaria una debilitació
d’aquest sector. Suposaria un major impediment per a les polítiques de
compra pública de promoció de productes de proximitat i amenaçaria els
estàndards de producció i processament d’aliments, fent impossible el
desenvolupament d’una agricultura sostenible.

• El CETA posa en greu risc el principi de precaució consagrat en el
Tractat de la UE, principi que protegeix consumidors, salut pública i
medi ambient.

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Més de 20 ciutats espanyoles surten al carrer per demanar als polítics que votin no al CETA