Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 3 de February de 2017

[Mitjans] *Cànon per a la concentració eòlica i Fons eòlic de compensació rural.*

*/Ecologistes en Acció/*

*Comunicat de Premsa.*

*Tema:*

*Cànon per a la concentració eòlica i Fons eòlic de compensació rural.*

**

En motiu de la proposta de l’AMEC (Associació de Municipis eòlics de
Catalunya) d’establir un cànon en base a la potència instal·lada dels
parcs eòlics catalans i degut a la controvèrsia que ha provocat amb el
posicionament en contra de la patronal Eolic.Cat ( Associació eòlica de
Catalunya) Ecologistes en Acció de Catalunya emet aquest comunicat per
fer saber a l’opinió pública el següent.**

Com molt bé se sap, a Catalunya no s’ha desenvolupat ni una tercera part
dels 3.500 MW eòlics que estaven previstos en el Pla de la Energia
2006-2015 del tripartit en que la nostra organització Ecologistes en
Acció va intervenir, si agafem però el posterior Pla de l’energia 2020
de CiU en que proposava 4.200 MW encara ens situem més lluny de
l’objectiu . Això ens ha posat al vagó de cua del desplegament eòlic,
fins al punt de que la mitjana de producció eòlica de l’Estat
quadruplica la que tenim a Catalunya. Diferents motius han contribuït a
la frenada de la implantació eòlica però el principal ha estat el canvi
en la regulació de les primes a les renovables.

Certament les compensacions que reben actualment les poblacions que
tenen emplaçament eòlics, depenen de la negociació dels municipis amb
les empreses i no segueixen pautes igualitàries, distribuir millor
aquests recursos i fer-ho amb criteris que no depenguin únicament de la
voluntat de les empreses podria ser un bon pas per incidir en el
desenvolupament del mon rural i en la fixació de la població en el
territori. Aquesta distribució de recursos hauria de ser finalista de
manera que no es destinessin a la “Festa major” o a obres inútils sense
cap altre criteri que el de guanyar vots de la població que és el que
passa en alguns casos, no solament amb els recursos de les empreses
eòliques sinó en general en les compensacions que reben els Municipis
per diferents conceptes com per exemple els emplaçament nuclears. La
finalitat de les compensacions han de ser mesures socials i de
reactivació econòmica per frenar l’envelliment i la despoblació dels
municipis afectats, per això és que creiem que aquestes haurien d’estar
regulades per Llei.

Parlaríem dons d’una regulació d’aquestes donacions amb els mecanismes
legals que ho puguin fer efectiu, però no necessàriament de
l’establiment d’un cànon que grava la potència instal·lada, al contrari
aquesta regulació hauria d’anar sobre la producció, donat que aquesta
pot ser variable en funció del vent que ha fet aquell any i de la
interrupció de la producció degut a l’entrada preferent de la
electricitat nuclear.

Al nostre entendre no és admissible incrementar la fiscalitat a
l’energia eòlica, per la situació de paràlisi de projectes en que està,
i pel fet que encara gravaria més les actuacions que el Govern del PP
ha fet amb les renovables, per tant creiem que aquesta regulació no
hauria de representar un augment de la fiscalitat que suporten les
renovables, sinó una millor distribució dels recursos que genera. Aquí
el que caldrà és que Municipis i empreses es posin d’acord en les
quantitats compensatòries donat la varietat de xifres que segons la
versió d’un sector o altre s’estan donant.

En uns moments en que es parla tant de transició energètica, no es
tindria en compte, que una transició d’aquest tipus, sempre representa
gravar aquell sector que forma part del problema, per afavorir aquell
que forma part de la solució. Per tant si volem fer una transició cap a
una energia neta, hem de gravar les energies brutes i incentivar les netes.

Finalment dir que per a Ecologistes en Acció el que podria ajudar a
solucionar part dels problemes del mon rural, seria una planificació
del desenvolupament de la resta de 3.000 MW eòlics que queden per
implantar d’una forma sostenible, utilitzant la Llei de la Competència
per regular noves instal·lacions de les grans empreses impedint la
formació de monopolis, afavorir a través de legislació que es puguin
constituir noves empreses que puguin competir i prioritzin un
accionariat dels Municipis i de les poblacions on s’instal·lin, així com
també cooperatives que trenquin l’actual monopoli del mercat elèctric.
Aquest conjunt de mesures que ja es van posar en funcionament en alguns
Països europeus aporten més beneficis als Municipis afectats i fan
innecessàries tant les compensacions bilaterals com l’establiment de cap
cànon. Malgrat tot i mentre aquesta situació no arribi, Ecologistes en
Acció som partidaris de regular per Llei aquestes compensacions.

Si finalment aquest impost no representa una regulació de les
aportacions de les empreses sinó que representa un augment de la
fiscalitat, haurem afegit més problemes encara al desplegament renovable
i haurem donat una nova excusa al lobby elèctric per seguir amb
l’energia nuclear fins als seixanta anys la qual cosa proposen cada cop
amb més insistència, perquè és el que els hi resulta més rentable encara
que sigui a costa del enverinament radioactiu de les persones i del Planeta.

*Ecologistes en Acció*

/*Més informació.*/

Eloi Nolla 663855878

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] *Cànon per a la concentració eòlica i Fons eòlic de compensació rural.*

CP OCEANA/ El Parlamento Europeo vota a favor de más transparencia en la pesca fuera de aguas de la UE.

[Header Image]

2/2/2017

El Parlamento Europeo vota a favor de más transparencia en la pesca fuera de aguas de la UE

La UE tiene una de las mayores flotas que opera en todo el mundo, cuyas actividades representan el 28% del total de capturas de la UE

Los europarlamentarios han votado hoy sobre la propuesta de la Comisión Europea<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0636&from=EN> para gestionar de manera sostenible las actividades de la flota pesquera de la UE que faena fuera de aguas de la Unión. El Parlamento Europeo ha apoyado la necesidad de medidas sólidas en aras de mayor transparencia, sostenibilidad y responsabilidad de la pesca que se realiza fuera de aguas de la UE. Oceana felicita a la Eurocámara por esta firme decisión, que representa una oportunidad para que la pesca sea un ejemplo de transparencia sobre beneficiarios económicos.

“Esta decisión envía un claro mensaje a otros países con flotas de larga distancia: la UE se adhiere a los estándares más elevados y esperamos que otros países hagan lo mismo”, señala María José Cornax, directora de campañas de Oceana en Europa.

Los barcos de la UE operan aguas de países costeros en desarrollo en los océanos Índico y Pacífico y en las costas de África Central a través de varios tipos de acuerdos, que incluyen acuerdos oficiales por los que la UE abona 145 millones de euros al año.

El voto del pleno<http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/agendas.html> del pleno del Parlamento respalda la propuesta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo<http://eu.oceana.org/es/prensa-e-informes/comunicados-de-prensa/el-parlamento-europeo-apoya-aumentar-la-transparencia-de-la>, el 5 de diciembre, de crear el primer registro público de actividades pesqueras con datos sobre la titularidad de sus beneficiarios. Dar a conocer esta información reduce las posibilidades de blanqueo de dinero y evasión fiscal, contribuyendo así a la lucha contra la pesca ilegal.

Asimismo, el Parlamento Europeo restringe las autorizaciones de pesca a buques con un historial legal limpio, es decir, que no hayan cometido infracciones graves en los 12 meses anteriores a la solicitud. Esto asegurará que las actividades de buques de la UE que faenen fuera de aguas de la UE sean coherentes con la Política Pesquera común y las políticas de la UE para evitar, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

La propuesta se negociará a continuación entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

Más información: http://bit.ly/2k2Qbm1

Propuesta de reglamento sobre la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0636&from=EN>

WhoFishesFar.org<http://www.whofishesfar.org/>
Marta Madina, Directora de Comunicación
Gran Vía, 59 – 9º. 28013 Madrid, España
Tel.:+ 34 911 440 880 Móvil: +34 687 598 531 E-mail: mmadina@oceana.org<mailto:mmadina@oceana.org>
Facebook: http://www.facebook.com/oceanaeurope Twitter: @OceanaEurope<https://twitter.com/oceanaeurope>

Oceana es la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a promover la conservación de los océanos. Oceana devuelve la riqueza y biodiversidad al mar consiguiendo que los países que controlan un tercio de las capturas de pescado del mundo implanten políticas con base científica. Con más de cien logros en la lucha contra la sobrepesca, la destrucción de hábitats, la contaminación y la muerte de especies amenazadas como tortugas y tiburones, las campañas de Oceana dan resultados. Recuperar el océano significa que mil millones de personas puedan disfrutar de pescado saludable todos los días y para siempre. Juntos podemos salvar los océanos y contribuir a alimentar al mundo. Visite www.oceana.org para saber más.

image001.jpg

FontFuente: amrowiec@oceana.org

Comentaris tancats a CP OCEANA/ El Parlamento Europeo vota a favor de más transparencia en la pesca fuera de aguas de la UE.

[Medios] Se entregan 700.000 firmas para exigir al BBVA que deje de financiar el calentamiento global y la vulneración de derechos humanos

2 de febrero de 2017

Se entregan 700.000 firmas para exigir al BBVA que deje de financiar el calentamiento global y la vulneración de derechos humanos

Ecologistas en Acción ha exigido al BBVA en un acto público que deje de financiar el proyecto DAPL reactivado recientemente por Donald Trump, que supone una grave amenaza social y medioambiental para territorios sagrados de poblaciones nativas americanas.

Como parte de la campaña internacional DeFundDAPL, Ecologistas en Acción ha entregado esta mañana en una oficina del BBVA del centro de Madrid un manifiesto con más de 700.000 firmas para exigir a la entidad bancaria que se retire del consorcio que financia el proyecto Dakota Access Pipeline (DAPL). El acto público ha denunciado la construcción de este oleoducto y ha mostrado su solidaridad con los pueblos originarios de Dakota del Norte cuyos derechos se ven vulnerados por su desarrollo.

El proyecto DAPL supone la construcción de un oleoducto de 1.770 kilómetros que prevé transportar más de 500.000 barriles de crudo diarios desde Dakota del Norte hacia el este y sur de Estados Unidos, lo cual tiene graves consecuencias sociales, culturales y ambientales. De terminar de construirse, el oleoducto dividirá los territorios sagrados de los nativos americanos. Además, amenaza la calidad del aire y los recursos hídricos en la región, al afectar directamente al río Missouri.

Por tal motivo se ha generado un importante movimiento internacional de oposición, liderado por la tribu Sioux de Standing Rock, apoyada por los gobiernos tribales de más de 280 pueblos y con aliados en todo el mundo. Exigen al consorcio bancario que financia el proyecto que se retire del mismo y llama a la desinversión en estos bancos si no se retiran.

La campaña DefundDAPL ha conseguido ya más de 700.000 adhesiones y la retirada de más de 50 millones de dólares de los bancos involucrados en el oleoducto Dakota Access. Las crecientes movilizaciones mundiales lograron que la administración Obama paralizase temporalmente el proyecto, pero el nuevo presidente, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para reactivarlo.

La represa de Ilisu, en el río Tigris, es otro proyecto extremadamente polémico que el BBVA financia a través de su entidad subsidiaria Garanti Bank. Desplazaría a unas 80.000 personas, en su mayoría kurdos. Este embalse inundará la ciudad histórica de Hasankyef así como numerosos enterramientos y lugares sagrados para el pueblo kurdo. La construcción de esta infraestructura no hace más que agravar el conflicto político-militar existente en el Kurdistán turco y supone un aumento de la militarización de la zona.

Tanto el proyecto DAPL como la presa de Ilisu violan los Principios de Ecuador, un marco voluntario de buenas prácticas para instituciones financieras firmado por el BBVA por el que se compromete a no financiar proyectos que carezcan de la participación efectiva de los grupos de interés (las poblaciones afectadas) y de una revisión independiente.

Asimismo, ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos de París en materia de cambio climático, algo especialmente evidente en el caso del proyecto DAPL. Este oleoducto supondría un impulso a la explotación de petróleo de esquisto mediante técnicas de fracking, que conlleva mayores emisiones de gases de efecto invernadero que el petróleo convencional. La introducción de estos nuevos petróleos no convencionales imposibilitará que permanezcamos por debajo de los 2ºC de incremento de la temperatura global.

Ecologistas en Acción denuncia que el BBVA intenta transmitir una imagen de compromiso social y ambiental a través de distintos mecanismos, mientras apoya estos proyectos que destruyen el medio ambiente, agravan el cambio climático y violan los derechos humanos. La Fundación BBVA otorga anualmente el premio ‘Fronteras del Conocimiento’ en la categoría de cambio climático, que este año ha recaído en dos prestigiosos climatólogos, dando a entender una supuesta preocupación de la entidad por el clima que no concuerda con sus intereses petroleros.

Otro ejemplo de estas técnicas publicitarias destinadas a mejorar su imagen pública es el patrocinio por parte de la Fundación BBVA del proyecto Reservial para el estudio y la determinación de reservas naturales fluviales en el Estado español, a la vez que financia la construcción de megaembalses en otros países que destruyen ecosistemas enteros.

Ecologistas en Acción denuncia la hipocresía que supone la utilización de estas prácticas de marketing verde y exige al BBVA que retire todo apoyo financiero a la construcción de la represa de Ilisu y del oleoducto Dakota Access Pipeline. La organización pide, además, que se comprometa a no participar en el futuro en proyectos de estas características.
Más información: Yago Martínez, 619 386 229, y Serlinda Vigara, 628 914 789, portavoces de Ecologistas en Acción
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Se entregan 700.000 firmas para exigir al BBVA que deje de financiar el calentamiento global y la vulneración de derechos humanos