Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 12 de May de 2017

[Mitjans] Nota de prensa: TTIP – CETA: ¡El poder popular prevalece sobre las élites políticas!

**

**

*

*Ecologistes en Acció, com entitat que participa en la Campanya No a
TTIP, TiSA, CETA, vol fer arribar aquesta informació-*
*

*Nota de pre*m*sa – 12 de mayo de 2017*
*
***

*TTIP – CETA: El poder popular venç sobre les elits polítiques!*

***

El Tribunal General de la Unió Europea anul·la la decisió arbitrària de
la Comissió Europea de no registrar la Iniciativa Ciutadana Europea
“Stop TTIP/CETA” amb la qual es van recollir més de 3 milions de signatures.

Saludem la decisió del Tribunal General de la Unió Europea per la qual
anul·la la decisió arbitrària de la Comissió Europea de no registrar les
signatures de la Iniciativa de Ciutadania Europea “Stop TTIP/CETA”

Al setembre de 2014, la Comissió Europea va denegar el registre de la
Iniciativa Ciutadana Europea “Stop TTIP/CETA”. Avui, el Tribunal General
de la Unió Europea va dictaminar que la denegació mancava de fonament
jurídic.

La iniciativa pretén impedir el TTIP i CETA perquè inclou mecanismes
judicials i legislatius fets a mesura per les grans corporacions que
suposen una amenaça per a la democràcia i l’Estat de Dret. Contràriament
a les al·legacions presentades per la Comissió Europea per denegar la
proposta ciutadana, el Tribunal assenyala que res justifica excloure del
debat democràtic l’obertura de negociacions sobre acords internacionals.

“La negativa de la Comissió Europea a registrar la Iniciativa Ciutadana
Europea va ser arbitrària i il·legal, responent als interessos
antidemocràtics de les elits europees. No estaven disposats a escoltar
les veus de la ciutadania que porta manifestant-se durant anys contra
les seves polítiques que debiliten els estàndards de protecció laboral,
social i mediambiental, tals com els tractats de comerç i inversió TTIP
i CETA. Saludem la decisió d’avui, ja que honra la lluita social de
milers d’activistes als països de la UE”, assenyala la campanya estatal
“No al TTIP, CETA i TiSA”.

Després de la negativa de la Comissió Europea, centenars
d’organitzacions socials, sindicals, ecologistes i polítiques van
llançar la campanya “Stop TTIP/CETA” amb un format d’Iniciativa de
Ciutadania Europea acte-organitzada. En el termini d’un any es van
recollir 3,5 milions de signatures contra el TTIP i el CETA en tota la
Unió Europea, al mateix temps que van aconseguir quòrums obligatoris en
23 Estats membres (segons el dret comunitari només 7 són necessaris).

Després de la sentència d’avui, en la qual el Tribunal General de la
Unió Europea planteja dubtes sobre l’actuació “sense fonament jurídic”
de la Comissió Europea, els 3,5 milions de ciutadans de la UE mereixen
una audiència al Parlament Europeu.

Mentrestant, el CETA (acord entre la Unió Europea i Canadà) ha estat
negociat i ratificat pel Consell Europeu i el Parlament Europeu amb
procediments opacs i sense debat públic.

“La Comissió Europea no hauria de poder detenir tan fàcilment les
iniciatives ciutadanes, ja que anul·la un dels principis fonamentals de
la Unió: el dret de participar en la vida democràtica”, comenta la
campanya estatal “No al TTIP, CETA i TiSA”.

Ara, que el tractat UE-Canadà està en tràmit parlamentari al Congrés de
l@s Diputad@s, sense que el Govern informi sobre les conseqüències del
tractat, la campanya estatal “No al TTIP, CETA i TiSA” espera que
aquesta decisió faci reflexionar als grups parlamentaris que intenten
impedir qualsevol control parlamentari i debat públic sobre com afecta a
les nostres vides les polítiques comercials.

Decisió del Tribunal:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170049es.pdf

Més informació:

www.noalttip.org <http://www.noalttip.org/>*

______________________________________________
**

*Nota de prensa – 12 de mayo de 2017*

*
**

TTIP – CETA: ¡El poder popular prevalece sobre las élites políticas!

**

El Tribunal General de la Unión Europea anula la decisión arbitraria de
la Comisión Europea de no registrar la Iniciativa Ciudadana Europea
“Stop TTIP/CETA” de la que se recogieron más de 3 millones de firmas.
Saludamos la decisión del Tribunal General de la Unión Europea anulando
la decisión arbitraria de la Comisión Europea de no registrar las firmas
de la Iniciativa de Ciudadanía Europea “Stop TTIP/CETA”
En septiembre de 2014, la Comisión Europea denegó el registro de la
Iniciativa Ciudadana Europea “Stop TTIP/CETA”. Hoy, el Tribunal General
de la Unión Europea dictaminó que la denegación carecía de fundamento
jurídico.
La iniciativa pretende impedir el TTIP y CETA porque incluye mecanismos
judiciales y legislativos hechos a medida por las grandes corporaciones
que suponen una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho.
Contrariamente a las alegaciones presentadas por la Comisión Europea
para denegar la propuesta ciudadana, el Tribunal señala que nada
justifica excluir del debate democrático la apertura de negociaciones
sobre acuerdos internacionales.
“La negativa de la Comisión Europea a registrar la Iniciativa Ciudadana
Europea fue arbitraria e ilegal, respondiendo a los intereses
antidemocráticos de las élites europeas. No estaban dispuestos a
escuchar las voces de la ciudadanía que se lleva manifestando durante
años contra sus políticas que debilitan los estándares de protección
laboral, social y medioambiental, tales como los tratados de comercio e
inversión TTIP y CETA. Saludamos la decisión de hoy, ya que honra la
lucha social de miles de activistas en los países de la UE”, señala la
campaña estatal “No al TTIP, CETA y TiSA”.
Tras la negativa de la Comisión Europea, cientos de organizaciones
sociales, sindicales, ecologistas y políticas lanzaron la campaña “Stop
TTIP/CETA” con un formato de una Iniciativa de Ciudadanía Europea
auto-organizado. En el plazo de un año se recolectaron 3,5 millones de
firmas contra el TTIP y el CETA en toda la Unión Europea, al tiempo que
alcanzaron quórums obligatorios en 23 Estados miembros (según el derecho
comunitario sólo 7 son necesarios).
Tras la sentencia de hoy, en la que el Tribunal General de la Unión
Europea plantea dudas sobre la actuación “sin fundamento jurídico” de la
Comisión Europea, los 3,5 millones de ciudadanos de la UE merecen una
audiencia en el Parlamento Europeo.
Mientras tanto, el CETA (acuerdo entre la Unión Europea y Canadá) ha
sido negociado y ratificado por el Consejo Europeo y el Parlamento
Europeo con procedimientos carentes de transparencia y sin debate público.
“La Comisión Europea no debería poder detener tan fácilmente las
iniciativas ciudadanas, ya que anula uno de los principios fundamentales
de la Unión: el derecho de participar en la vida democrática”, comenta
la campaña estatal “No al TTIP, CETA y TiSA”.
Ahora, que el tratado UE-Canadá está en trámite parlamentario en el
Congreso de l@s Diputad@s, sin que el Gobierno informe sobre las
consecuencias del tratado, la campaña estatal “No al TTIP, CETA y TiSA”
espera que esta decisión haga reflexionar a los grupos parlamentarios
que intentan impedir cualquier control parlamentario y debate público
sobre cómo afecta a nuestras vidas las políticas comerciales.
Decisión del Tribunal:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170049es.pdf
Más información:

http://www.noalttip.org/*

*Salut

*

*Fernando “Topo” Saz*

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Nota de prensa: TTIP – CETA: ¡El poder popular prevalece sobre las élites políticas!

Pau Global 119 Abril 2017

Llegeix-ho a la nostra pàgina web / Léelo en nuestra página web (
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=209&key=7PLGYVrp&subid=2536-67a289b3302335e46b59690d70767b33&tmpl=component&acm=2536_209
)

PAU GLOBAL

Butlletí electrònic en català i castellà del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Número 119, abril 2017 (más abajo, versión en castellano)

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ( http://www.centredelas.org/ca/?acm=2536_209 ) té com a missió el foment d’una cultura de pau i la
construcció d’una societat desarmada, i per això es dedica a sensibilitzar sobre els efectes perversos de les armes i el militarisme.

Notícies

Més d’un centenar d’accions arreu reclamen la reducció de la despesa militar en el marc de la campanya GDAMS (
http://www.centredelas.org/ca/noticies-breus/2964-mes-d-un-centenar-d-accions-arreu-reclamen-la-reduccio-de-la-despesa-militar-en-el-marc-de-la-campanya-gdams?acm=2536_209
)

Els Dies Globals d’Acció sobre la Despesa Militar (GDAMS) (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=241&mailid=209 ) han comptat enguany amb una àmplia
participació que ha mobilitzat gent de més 30 països que han organitzat i participat en més de 120 accions per reclamar la reducció de la despesa
militar.
A Espanya, entre altres accions, la campanya va comptar amb l’experiència de Colin Archer, secretari del International Peace Bureau (IPB) (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=978&mailid=209 ) durant 26 anys, que va participar en una xerrada
a Barcelona per parlar sobre la necessitat de reduir la despesa militar (
http://www.centredelas.org/ca/activitats/conferencies/2932-dialeg-amb-collin-archer-secretari-general-del-international-peace-bureau-durant-26-anys-estats-militaritzats-actuem-des-de-la-justiciaglobal?acm=2536_209
), les tendències actuals de defensa i els reptes de futur.

Disponible la nova base de dades sobre Banca Armada (
http://www.centredelas.org/ca/base-de-dades/industria-militar/cercador-de-banca-armada?acm=2536_209 )

El Centre Delàs ha fet pública la nova base de dades sobre Banca Armada (
http://www.centredelas.org/ca/base-de-dades/industria-militar/cercador-de-banca-armada?acm=2536_209 ), una eina de recerca basada en l’informe de
2016 “Els bancs que inverteixen en armes. Actualització del finançament d’armament nuclear, de bombes de dispersió i de les principals
indústries militars espanyoles (2011-2016)” ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=717&mailid=209
).
La nova base de dades compta amb les dades relatives al finançament d’empreses d’armes entre 2011 i 2016 per part de 72 entitats financeres
identificades com a Banca Armada.

Continua el Cicle de Xerrades “De què fugen les persones refugiades? (
http://www.centredelas.org/es/actividades/conferencias/2852-ciclo-de-conferencias-de-que-huyen-las-personas-refugiadas?acm=2536_209 )

Durant el mes d’abril investigadores membres del Centre Delàs d’Estudis per la Pau han apropat a diferents espais el debat sobre les causes dels
conflictes armats que originen desplaçaments forçats, com ara el comerç d’armes i el militarisme, i una reflexió sobre quines responsabilitats
tenim i què podem fer. El cicle continua i durant aquest mes hi ha programades més de 8 xerrades on es parlarà i reflexionarà sobre “De què fugen
els refugiats? Una visió crítica des de la cultura de pau”.
Aquí ( http://www.centredelas.org/es/actividades/conferencias/2852-ciclo-de-conferencias-de-que-huyen-las-personas-refugiadas?acm=2536_209 ) pots
veure les properes xerrades.

El Centre Delàs participa en la reunió del Board de l’IPB a Viena (
http://www.centredelas.org/ca/noticies-breus/2967-el-centre-delas-participa-en-una-trobada-del-international-peace-bureau?acm=2536_209 )

El cap de setmana del 28 d’abril va tenir lloc a Viena una reunió del Board del International Peace Bureau (IPB) (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=978&mailid=209 ) per analitzar la tasca duta a terme per la xarxa
internacional en els darrers mesos i establir les línies de treball per als propers.
Durant la trobada es va fer un balanç positiu dels Dies Globals d’Acció sobre la Despesa Militar (GDAMS) (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=241&mailid=209 ) que van finalitzar amb èxit el 28 d’abril
-coordinats enguany pel Centre Delàs- i es va escollir Barcelona com a localització de la propera reunió de l’IPB a la tardor de 2017.

Entrevistes i articles

Article “Inversions polèmiques de La Caixa i del Banc Sabadell: explosius, míssils nuclears i tecnologia militar” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=997&mailid=209 ) – A partir d’una entrevista amb Jordi Calvo
Publicat a El Crític el 05/04/2017
Article “Estos son los bancos que financian la industria militar” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=998&mailid=209 ) – A partir d’una entrevista amb Jordi Calvo
Publicat a Público el 06/04/2017
Article “Donald Trump al ataq ( http://www.centredelas.org/ca/conflictes-i-guerres/2935-donald-trump-al-ataque?acm=2536_209 )ue” – Pere Ortega (
http://www.centredelas.org/ca/conflictes-i-guerres/2935-donald-trump-al-ataque?acm=2536_209 ) Publicat a Público el 18/04/2017
Entrevista a Giulia Campanile i Pere Ortega en motiu de la campanya GDAMS (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=999&mailid=209 ) al programa “Pan y Rosas, Noticias de Paz” de
Radio Guiniguada el 24/04/2017
Article “El presupuesto en Defensa aumenta u (
http://www.centredelas.org/ca/publicacions/articles/2954-el-presupuesto-en-defensa-aumenta-un-32?acm=2536_209 )n 32%” – Pere Ortega (
http://www.centredelas.org/ca/publicacions/articles/2954-el-presupuesto-en-defensa-aumenta-un-32?acm=2536_209 ) Publicat a Público el 26/04/2017
“Ninguno de los peligros que acechan a España se resuelve con un ejército” – Entrevista a Pere Ortega (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1000&mailid=209 ) Publicada a ElDiarioNorte.es el 30/04/2017
Entrevista a Colin Archer en motiu de la campanya GDAMS (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1001&mailid=209 ) al programa “Món possible” de Ràdio4 el
06/05/2017

“33 milions d’euros per a la seguretat de l’home blanc (o per què la seguretat és política)” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1002&mailid=209 ) – Nora Miralles
“Torna a augmentar la despesa militar mundial: quan entendrem que el militarisme no és la solució?” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1003&mailid=209 ) – Giulia Campanile
“Espanya, protagonista del negoci de la guerra… un altre cop” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1004&mailid=209 ) – Maria de Lluc Bagur

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una
societat desarmada

Versión en castellano:

El Centro Delàs de Estudios por la Paz ( http://www.centredelas.org/es/?acm=2536_209 ) tiene como misión el fomento de una cultura de paz y la
construcción de una sociedad desarmada. Por eso se dedica a sensibilizar sobre los efectos perversos de las armas y el militarismo.

Noticias

Más de un centenar de acciones internacionales reclaman la reducción del gasto militar en el marco de la campaña GDAMS (
http://www.centredelas.org/es/noticias-breves/2965-mas-de-un-centenar-de-acciones-internacionales-reclaman-la-reduccion-del-gasto-militar-en-el-marco-de-la-campana-gdams?acm=2536_209
)

(
http://www.centredelas.org/es/noticias-breves/2965-mas-de-un-centenar-de-acciones-internacionales-reclaman-la-reduccion-del-gasto-militar-en-el-marco-de-la-campana-gdams?acm=2536_209
)Los Días Globales de Acción sobre el Gasto Militar (GDAMS) (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=241&mailid=209 ) han contado este año con una amplia
participación que ha movilizado gente de más de 30 países que han organizado y participado en más de 120 acciones para reclamar la reducción del
gasto militar.
En España, entre otras acciones, la campaña contó con la experiencia de Colin Archer, secretario del International Peace Bureau (IPB) (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=978&mailid=209 ) durante 26 años, que participó en una charla
en Barcelona para hablar sobre la necesidad de reducir el gasto militar, las tendencias actuales de defensa y los retos de futuro.

Disponible la nueva base de datos sobre Banca Armada (
http://www.centredelas.org/es/noticias-breves/2962-disponible-la-nueva-base-de-datos-sobre-banca-armada?acm=2536_209 )

El Centro Delàs ha hecho pública la nueva base de datos sobre Banca Armada (
http://www.centredelas.org/es/base-de-datos/industria-militar/buscador-de-banca-armada?acm=2536_209 ), una herramienta de búsqueda basada en el
informe de 2016 “Los bancos que invierten en armas. Actualización de la financiación de armamento nuclear, de bombas de racimo y de las principales
industrias militares españolas (2011-2016) ” ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=718&mailid=209 ).
La nueva base de datos cuenta con los datos relativos a la financiación de empresas de armas entre 2011 y 2016 por parte de 72 entidades financieras
identificadas como Banca Armada.

Continua el Ciclo de Charlas “¿De qué huyen las personas refugiadas?” (
http://www.centredelas.org/es/actividades/conferencias/2852-ciclo-de-conferencias-de-que-huyen-las-personas-refugiadas?acm=2536_209 )

Durante el mes de abril investigadoras miembros del Centro Delás de Estudios para la Paz han acercado a distintos espacios el debate sobre las causas
de los conflictos armados que originan desplazamientos forzados, como el comercio de armas y el militarismo, y una reflexión sobre qué
responsabilidades tenemos y qué podemos hacer. El ciclo continúa y durante este mes hay programadas más de 8 charlas donde se hablará y
reflexionará sobre “¿De qué huyen los refugiados? Desde una perspectiva de paz”.
Aquí ( http://www.centredelas.org/es/actividades/conferencias/2852-ciclo-de-conferencias-de-que-huyen-las-personas-refugiadas?acm=2536_209 ) puedes
ver las próximas charlas.

El Centro Delàs participa en la reunión del Board del IPB en Viena (
http://www.centredelas.org/es/noticias-breves/2968-el-centro-delas-participa-en-un-encuentro-del-international-peace-bureau?acm=2536_209 )

El fin de semana del 28 de abril tuvo lugar en Viena una reunión del Board del International Peace Bureau (IPB) (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=978&mailid=209 ) para analizar la tarea llevada a cabo por la red
internacional en los últimos meses y establecer las líneas de trabajo para los próximos.
Durante el encuentro se hizo un balance positivo de los Días Globales de Acción sobre el Gasto Militar (GDAMS) (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=241&mailid=209 ) que finalizaron con éxito el pasado 28 de abril
-este año coordinado por el Centro Delàs- y se eligió Barcelona como la localización de la próxima reunión del IPB en otoño de 2017.

Entrevistas y artículos

Artículo “Inversions polèmiques de La Caixa i del Banc Sabadell: explosius, míssils nuclears i tecnologia militar” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=997&mailid=209 ) – A partir d’una entrevista amb Jordi Calvo
Publicat a El Crític el 05/04/2017
Artículo “Estos son los bancos que financian la industria militar” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=998&mailid=209 ) – A partir de una entrevista con Jordi Calvo
Publicat en Público el 06/04/2017
Artículo “Donald Trump ( http://www.centredelas.org/ca/conflictes-i-guerres/2935-donald-trump-al-ataque?acm=2536_209 )al ataque” – Pere Ortega (
http://www.centredelas.org/ca/conflictes-i-guerres/2935-donald-trump-al-ataque?acm=2536_209 ) Publicado en Público el 18/04/2017
Entrevista a Giulia Campanile y Pere Ortega en motivo de la campaña GDAMS (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=999&mailid=209 ) en el programa “Pan y Rosas, Noticias de Paz” de
Radio Guiniguada el 24/04/2017
Artículo “El presupuesto en Defensa au (
http://www.centredelas.org/ca/publicacions/articles/2954-el-presupuesto-en-defensa-aumenta-un-32?acm=2536_209 )menta un 32%” – Pere Ortega (
http://www.centredelas.org/ca/publicacions/articles/2954-el-presupuesto-en-defensa-aumenta-un-32?acm=2536_209 ) Publicado en Público el 26/04/2017
“Ninguno de los peligros que acechan a España se resuelve con un ejército” – Entrevista a Pere Ortega (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1000&mailid=209 ) Publicada en ElDiarioNorte.es el 30/04/2017
Entrevista a Colin Archer en motivo de la campaña GDAMS (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1001&mailid=209 ) en el programa “Món possible” de Ràdio4 el
06/05/2017

“33 millones de euros para la seguridad del hombre blanco (o por qué la seguridad es política)” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1005&mailid=209 ) – Nora Miralles
“Vuelve a aumentar el gasto militar mundial: ¿cuándo entenderemos que el militarismo no es la solución?” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1006&mailid=209 ) – Giulia Campanile

“España, protagonista del negocio de la guerra… de nuevo” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1007&mailid=209 ) – Maria de Lluc Bagur

Saber es poder: ¡Compartelo!
Difúndelo en las redes sociales.

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad
desarmada.

No t’interessa? Unsubscribe (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=209&key=67a289b3302335e46b59690d70767b33 )

FontFuente: info@centredelas.org

Comentaris tancats a Pau Global 119 Abril 2017

III > SERPAL Nº 514 > ARGENTINA: Multitudinario rechazo al fallo del 2×1 / Contundente expresión pooular

> ENVIO SERPAL Nº 514
ARGENTINA:

MULTITUDINARIO RECHAZO AL FALLO

CONTUNDENTE EXPRESIÓN POPULAR

__________________________________
“La memoria es un pájaro de fuego

que ejerce un oficio luminoso:

es la clara pasión de contramuerte”
Hamlet Lima Quintana

__________________________________
EL PUEBLO UNIDO

EXPRESIÓN SOBERANA

CONTRA LA IMPUNIDAD

Por Carlos Iaquinandi Castro
La pretensión de un retroceso en la lucha por los Derechos Humanos fue derrotada por la movilización popular que colmó la Plaza de Mayo en Buenos Aires y ocupó las plazas de ciudades y pueblos de todo el país.
Pocas horas antes, el senado por unanimidad convirtió en ley la iniciativa que la noche del miércoles había aprobado Diputados también por abrumadora mayoría ya que solo un diputado votó en contra, y 211 a favor. La ley bloquea cualquier posibilidad de reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad.
Victoria Donda, abogada y presidenta de la comisión parlamentaria de Derechos Humanos solicitó “dar un contundente y claro mensaje a la justicia que en este país no vamos a renunciar a la memoria, verdad y justicia”. La legisladora y nieta recuperada nacida en 1977 en la Escuela de Mecánica de la Armada durante el cautiverio de su madre desaparecida, aseguró que “es grave la interpretación equivocada y vergonzosa que hizo la Corte Suprema que benefició a un genocida” y añadió: “no queremos a ningún genocida caminando en nuestras calles”.
En muchos lugares del mundo se pudo seguir en directo la multitudinaria expresión popular en Argentina, a través de las emisiones por Internet del

canal C5N de Buenos Aires. El canal público, controlado por el gobierno

prefirió ignorar el acto y no lo transmitió.
Jornada histórica
El país vivió una jornada histórica, y en la práctica demostró que “El pueblo unido.” es el único camino capaz de frenar la lucha por la justicia, e incluso de hacer cambiar su voto a los diputados y senadores que explícita o tácitamente habían respaldado ese fallo contrario a derecho que pretendía beneficiar con

un indulto encubierto a centenares de represores condenados, algunos de ellos con penas de cuatro condenas perpetuas. Las encuestas indican que nada menos que un 86% de los ciudadanos está en contra de que sean puestos en libertad o se reduzcan sus penas. Las plazas del país fueron la mejor

demostración de esa voluntad popular expresada en la marea de pañuelos blancos.
Ahora, se perfila el juicio político a los tres miembros de la Corte Suprema que con su voto dieron mayoría la fallo que otorgó el 2×1 al represor Luis Muiña,

miembro de seguridad del Hospital Posadas, condenado en el 2011 a 13 años de prisión por varios secuestros y torturas durante un operativo militar.

De hecho, el multitudinario rechazo en la calle, y la resolución aprobada por el parlamento argentino, tendrían que motivar sus inmediatas renuncias.
La lucha sigue
Se ha ganado una batalla importante, pero en la gente y en las advertencias de Madres y Abuelas queda claro que hay un sector social y gran parte del partido de gobierno que encabeza Mauricio Macri que no abandonarán su intención de lograr la impunidad para los represores, porque saben que el control social, incluso con el uso de la violencia y el miedo es la única herramienta que permite aplicar medidas económicas que incluyen despidos, desocupación, y recortes sociales de derechos y libertades. Y ese básicamente es su proyecto, similar en sus objetivos, al que tuvo la dictadura instaurada en marzo de 1976.
El pueblo argentino demostró ayer que no está dispuesto a regresar a ese pasado, y que tampoco permitirá la impunidad de aquellos genocidas de entonces.
Carlos Iaquinandi Castro

Redacción de SERPAL

Servicio Prensa Alternativa

__________________________________________________________
Dada la importancia histórica de lo sucedido en Argentina, complementamos nuestro artículo compartiendo dos crónicas del diario argentino “Página 12”.

La primera, sobre la histórica concentración en la Plaza de Mayo, y la segunda, sobre uno de los actos realizados en el exterior, en este caso en la ciudad de Barcelona.

___________________________________________________________
UN RECHAZO QUE SE CONVIRTIO EN INMENSA MULTITUD

La concurrencia desbordó la Plaza y sus alrededores. Los organismos de DD.HH. exigieron dar marcha atrás con el fallo.
Por Warner Partot, Buenos Aires.
No fue casual que fueron manos de mujeres las que cortaron las telas de los pañuelos, las que los entregaron a otras mujeres (y hombres) que las llevaron sobre los hombros, como se lleva la carga de una ausencia de 40 años. Y tampoco fue casual que fueran cuatro mujeres, con su extensa historia de ucha a cuesta, las que hablaron y repudiaron a la impunidad. Hasta que se escuchó el grito y todos los pañuelos blancos se alzaron en alto. Cientos de miles de personas se concentraron ayer en Plaza de Mayo y en distintas partes del país para repudiar el fallo de la Corte Suprema que habilitó el 2×1 para liberar a los condenados por delitos de lesa humanidad. Los organismos de derechos humanos exigieron a los tres poderes del Estado que den marcha atrás con esa decisión y recibieron con alivio la ley sancionada ayer que busca frenar la sentencia.
Albañiles con pañuelos. Hombres de traje con pañuelos. Una columna entera de mujeres peronistas de Ituzaingó avanzando, cada una con su pañuelo al cuello. La Plaza de Mayo y sus alrededores se poblaron de manifestantes que llevaban el símbolo de las Madres. La concurrencia colmó la Plaza y se extendió por ambas diagonales y por Avenida de Mayo hasta el Congreso. También ocupó buena parte de la 9 de Julio hasta Independencia. Sobre el final del acto, los organizadores calcularon unas 500 mil personas.
Mucho antes de que pudieran ingresar las columnas organizadas, la Plaza ya estaba ocupada por gente “suelta” que se acercó y que fue recibiendo pañuelos de distintos puestos de distribución. Algunos eran de la Defensoría del Pueblo. Otros pertenecían a una empresa textil que decidió donar 30 mil pañuelos.

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia -que integran el Serpaj, la Asociación de ex Detenidos y Desa- parecidos, Ceprodh, Liberpueblo y distintas organizaciones sociales- llegó por Diagonal Norte, seguido por los partidos de izquierda que decidieron levantar la otra convocatoria, que estaba prevista para hoy. Entre otros, se pudo ver allí al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a la referente de Correpi, María del Carmen Verdú, a la sobreviviente Nilda Eloy y a Patricia Walsh, quien recordó que había sido autora de un proyecto de ley para prohibir las amnistías. “Recién se convirtió en ley en 2015 cuando lo retomó el diputado Horacio Pietragalla, que prohíbe los indultos, amnistías y la conmutación de penas a los genocidas”, indicó.
El Frente para la Victoria y otros partidos ingresaron por Diagonal Sur, mientras que las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles arribaron por Avenida de Mayo. La CGT hizo flamear un globo aerostático, que competía con los drones que hacían paneos sobre la multitud, que al igual que en los 24 de marzo tuvo un carácter pluricolor, heterogéneo y diverso en sus procedencias políticas y sociales.
Señores jueces
El escenario tenía una leyenda en letras gigantes que decía: “Ningún genocida suelto. Señores jueces: Nunca más”, recordando el cierre del Juicio a la Junta. Cerca del escenario flameaban banderas rojas y otras celestes y blancas. La extensa bandera que lleva los rostros de los desaparecidos atravesaba la Plaza y llegaba hasta el escenario. Los integrantes de H.I.J.O.S. Carlos Pisoni y Amy Rice Cabrera estuvieron a cargo de conducir el acto, que comenzó con el tema “La memoria”, de León Gieco. Muchos entre la multitud lo cantaron, algunos con los dedos en ve, otros con el puño en alto.
Mientras iban subiendo los artistas, científicos y periodistas que acompañaron a las madres, leyeron un texto de Fito Paez, que decía: “Queremos escuchar la opinión de Mauricio Macri. Una semana en silencio es una eternidad. Sigan con el Twitter y mirando encuestas”. El presidente fue abucheado cuando se lo mencionó. Más temprano, había cumplido con el deseo del cantante: responsabilizó por el fallo al ex juez Raúl Zaffaroni y al kirchnerismo.
Entre los artistas invitados, estaban Rita Cortese, Horacio Fontova, Luis Puenzo, Julia Zenko, Cristina Banegas, Mauricio Kartun y Víctor Heredia; entre los sindicalistas, los gremialistas docentes Sonia Alesso, Roberto Baradel y Eduardo López; Hugo Yasky, por una de las CTA; Francisco “Barba” Gutiérrez, por la CGT; el bancario Sergio Palazzo, el titular del Suterh, Víctor Santa María, y el dirigente de la CTEP Juan Grabois. También estaba el ex juez Carlos Rozanski y el defensor del Pueblo, Alejandro Amor.

Bajo el canto de “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”, fueron subiendo las Abuelas y Madres, algunas en silla de ruedas, otras caminando despacio y algunas con un vigor sorprendente. Subieron además los integrantes del CELS, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, APDH, MEDH, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.
Nunca más
“Esta vez no vamos a decir ‘gracias por acompañarnos’, porque todos los que estamos acá es porque repudiamos la decisión de la Corte. Estamos acá celebrando porque el pueblo unido jamás será vencido”, comenzó Taty Almeida, la primera de las cuatro oradoras. Contó que la propuesta de los pañuelos surgió de las redes sociales y que ellas las aceptaron. “Estamos todos juntos con ese pañuelo blanco que es lucha y que no afloja”, dijo, mientras la multitud levantaba en alto por primera vez los pañuelos.

“Los organismos de derechos humanos decimos nunca más a la impunidad, nunca más torturadores, violadores, apropiadores de niños. Nunca más privilegios para los criminales de lesa humanidad. Nunca más terrorismo de Estado. Nunca más genocidas sueltos. Nunca más el silencio. No queremos convivir con los asesinos más sangrientos de la historia”, lanzó. “El miércoles pasado la Corte aprobó por mayoría el vergonzoso fallo, que abrió la puerta a la impunidad. Al día siguiente del fallo, los abogados de los represores se agolpaban en los tribunales para pedir el privilegio para sus defendidos”, sostuvo Almeida, mientras la multitud silbaba a los jueces Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
La segunda oradora fue Nora Cortiñas, que había llegado con la columna de Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Antes de seguir con la lectura del discurso, la madre de Plaza de Mayo arengó a la multitud, que la siguió en las respuestas a cada cántico. “Voy a empezar con una inspiración que tuve estos días: por los niños que fueron entregados a familias desconocidas, por los que fueron arrojados vivos al mar, ¡queremos justicia!” Miles de personas repitieron la palabra “Justicia”. “Estoy muy excitada, como verán”, bromeó Cortiñas. Los aplausos fueron un abrazo.
“Hasta hace una semana era indiscutible que esta ley no regía para los delitos de lesa humanidad que no son delitos comunes, no prescriben y no son amnistiables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos niega la posibilidad de aplicar beneficios como el 2×1 a estos crímenes atroces”, advirtió. Entre los silbidos a los represores, Cortiñas recordó que “la Corte pretende soltar a Jorge “Tigre” Acosta, el jefe del Grupo de Tareas de la ESMA, y a Alfredo Astiz”. La madre de Plaza de Mayo se interrumpió para sumarse a los abucheos de la multitud. -¡A-se-sinos!, ¡a-se-sinos! -corearon.
“A Miguel Etchecolatz, asesino de la Noche de los Lápices y apuntado por la segunda desaparición de Jorge Julio López. A Von Wernich, asesino y nunca expulsado de la Iglesia”, completó. “Los genocidas, a 41 años del golpe, siguen sin confesar el destino de nuestros hijos e hijas”, recordó.

“Las víctimas del terrorismo de Estado debimos esperar muchos años la respuesta del Poder Judicial. Este fallo es un indulto a la historia”, sostuvo luego Lita Boitano, de Familiares. “Estamos hablando de los que volvieron a desaparecer a Jorge Julio López. Los apropiadores están pidiendo libertad anticipada. Esto no solo es riesgosa para nuestros nietos, sino para toda la sociedad”, indicó.
Por último, la presidenta de Abuelas, Estela Carlotto, advirtió que “afortunadamente, la sociedad ha reaccionado con firmeza. Numerosos jueces han rechazado los pedidos de reducción de penas. Hoy los legisladores aprobaron una ley que busca frenar la aplicación del 2×1. Necesitamos que los representantes de los tres poderes escuchen el reclamo de esta Plaza y hagan las gestiones para dar vuelta este fallo antidemocrático y pro dictadura”. “Los organismos de derechos humanos no estamos solos. Acá está el pueblo: un pueblo más sabio para resistir los embates que nos retrotraen a un pasado siniestro”, dijo.
-El pueblo / unido / jamás será vencido -cantó la multitud.

“La dictadura no es un hecho del pasado lejano. Que la corporación judicial nos escuche, porque no claudicaremos en nuestro reclamo nacional e internacional en la defensa de los derechos conquistados. ¡Levanten los pañuelos! ¡Por los 30 mil desaparecidos!”, dijo. Mientras la multitud se convertía en una marea blanca, se escuchó de fondo: “¡Presentes! ¡Ahora y siempre!”.
El escenario tenía una leyenda en letras gigantes que decía: “Ningún genocida suelto. Señores jueces: Nunca más”, recordando el cierre del Juicio a la Junta. Cerca del escenario flameaban banderas rojas y otras celestes y blancas. La extensa bandera que lleva los rostros de los desaparecidos atravesaba la Plaza y llegaba hasta el escenario. Los integrantes de H.I.J.O.S. Carlos Pisoni y Amy Rice Cabrera estuvieron a cargo de conducir el acto, que comenzó con el tema “La memoria”, de León Gieco. Muchos entre la multitud lo cantaron, algunos con los dedos en ve, otros con el puño en alto.
Fuente: Página 12 ( Buenos Aires )
____________________________________
ARGENTINOS Y CATALANES RECHAZARON EL 2X1

EN UNA PLAZA DEL CENTRO DE LA CIUDAD
En Barcelona también dijeron Nunca más en la Plaza Sant Jaume

H.I.J.O.S. organizó concentraciones en plazas de Amsterdam, Estocolmo y París.
Por Flor Ragucci, Desde Barcelona
Ayer no solo las plazas argentinas se llenaron de pancartas e indignación contra el fallo del 2×1 de la Corte Suprema. También las de Barcelona, Amsterdam, Estocolmo, París mostraron al mundo su repudio por lo que se consideran un atentado hacia la Justicia y la Verdad. Esta tarde se sumarán las de Madrid.
“Basta de impunidad. La memoria florece en cada lucha” pudieron leer grande en el suelo los turistas que, como cada tarde, atraviesan la plaza Sant Jaume, corazón administrativo de Barcelona. “2×1 Nunca más, ¿eso qué es?” algunos preguntaron y Martín Mozé, miembro de H.I.J.O.S. Barcelona, al empezar su discurso les respondió. “Haremos pedagogía porque queremos contarles cómo ha empezado todo esto: El 24 de marzo de 1976…” y Martín habló de torturas, de 30 mil desaparecidos, de 500 niños robados, de madres, de abuelas, de un plan económico neoliberal salvaje, de la deuda externa, del Plan Cóndor… Repasó una por una las razones por las que ayer esas trescientas personas en la plaza Sant Jaume se ponían el pañuelo blanco al cuello, del mismo modo que lo hacían en tantas ciudades argentinas y del mundo.
Martín Mozé recuperó su identidad en 2009 gracias al trabajo de H.I.J.O.S. Córdoba y las Abuelas de Plaza de Mayo y desde 2010 reside en Barcelona, promoviendo ahora de este lado del charco la lucha por la Verdad, la Justicia y la Memoria. En su afán por tender puentes entre las víctimas de la dictadura argentina y la franquista, la organización busca estar cada día más conectada con la sociedad española, con lo que la convocatoria de ayer por la tarde fue pensada no sólo para los argentinos residentes sino para todos aquellos que, debido al silencio de la mayoría de los medios locales, no tienen ni idea de lo que es -y lo que supone- la sentencia del 2×1. “Ahora con el gobierno de Macri vemos todo un retroceso no solo en materia de derechos humanos sino también en políticas económicas, con medidas que son muy parecidas a las que se sufren aquí con Mariano Rajoy: recortes a cada uno de los logros que hemos conseguido con la lucha social”, expresó Mozé en el centro histórico de la capital catalana.
“La sentencia según la cual se rebajaría la condena a genocidas es una nueva embestida del órgano judicial, así como lo es que la cúpula religiosa nos sugiera reconciliación con los asesinos de nuestros padres y hermanos. Eso no va a pasar hasta que no nos pidan perdón y nos digan dónde están nuestros 30 mil desaparecidos”, le recordó Mozé a una audiencia, en su mayoría, argentina. “Seguiremos aquí hasta que no quede ningún genocida en las calles, ni en España, ni en Argentina, ni en México ni en el Mediterráneo. Sin memoria no hay futuro”, concluyó el representante de H.I.J.O.S. Barcelona, arropado por una gran ronda de personas visiblemente emocionadas.
Uno de ellos, el alcalde Gerardo Pisarello -un tucumano que cubre la licencia maternal de la alcaldesa Ada Colau, convirtiéndose en el primer intendente latinoamericano de Europa, escuchaba conmovido las palabras de Mozé no solo en su piel de representante institucional ni en la de argentino, sino en la de hijo de un asesinado en la dictadura militar del 76 y “hermano de las demás víctimas”, tal como lo expresó al comenzar su intervención. “Soy hijo de una generación que creció en medio del horror, vi a mi madre perseguida por coches paramilitares todos los días, la vi desesperada cuando recibió la noticia -como tantas otras mujeres- de que su marido había aparecido torturado y asesinado”, contaba Pisarello a muchas personas que, por primera vez, veían de cerca a su alcalde. “Yo soy de una familia que tuvo la suerte de que el cadáver de mi padre apareciera, pero hay muchos de los que están presentes aquí que no tuvieron esa posibilidad. Pasamos una experiencia que nos marcó muchísimo. Yo no estaría hoy en el Ayuntamiento de Barcelona si no fuera también por esa biografía, muy dura pero enormemente digna”, confesó el intendente.
Pisarello también aprovechó para ir hacia atrás y contextualizar en la historia lo que hoy se está reivindicando, el por qué de tantas plazas alrededor del mundo levantándose al unísono. “Los Juicios a las Juntas Militares en Argentina fueron algo inédito en el transcurso del Siglo XX. El planeta entero escuchó las condenas a responsables de delitos atroces y luego, cuando la impunidad intentó volver con leyes de Obediencia Debida y Punto Final vimos cómo la fuerza de la calle consiguió, a pesar de todo, mandar un mensaje de dignidad que deslumbró al mundo”, evocó Pisarello. “En un país como este, donde la dictadura franquista causó estragos, donde todavía hay miles de personas en las cunetas e hijos que no saben dónde están sus padres, todavía recuerdo la admiración con la que se veía lo conseguido por los movimientos de derechos humanos en Argentina”.
Como “un enorme retroceso” calificó el intendente de Barcelona la reciente sentencia de la Corte Suprema que “desconecta a la Justicia argentina del Derecho internacional de los derechos humanos nacido después de Nüremberg para decirle nunca más a estos delitos aberrantes”, a la vez que manifestó su preocupación por la actitud del gobierno de Macri “al poner en cuestión los hechos ocurridos durante la dictadura”.
Finalmente -y antes de dar paso a la intervención de la Plataforma argentina contra la impunidad- Pisarello quiso hacer hincapié en el valor de la presión internacional. “Los derechos nunca han caído del cielo, siempre han sido conquistados, porque son límites al abuso de poder. Y cuando digo poder no me refiero solo al político sino también al privado, que está detrás de estos crímenes de lesa humanidad porque muchos grupos empresariales importantes querrían la impunidad para reproducir aquellos modelos económicos que exigen la represión”, concluyó el representante de un gobierno municipal que en todo momento apoyó la querella contra los crímenes del franquismo llevada a cabo en Argentina, cerrando este acto organizado por H.I.J.O.S. – Barcelona en repudio a la impunidad de ambas y de todas las dictaduras.-
Fuente: Página 12 ( Buenos Aires )
Enlace con la noticia en la página de SERPAL:

http://serpal.info/noticias/Argentina-multitudinario-rechazo-al-fallo-judicial_514
_______________________________________________________
11 de mayo de 2017

Enviado por SERPAL

Servicio de Prensa Alternativa

Suscripción gratuita a c.e serpal@nodo50.org

Nuestra Página: www.serpal.info

__________________________________________________________
* SERPAL no necesariamente comparte en su integridad los artículos

que publica y cuyo autor y origen generalmente se indican.

La línea editorial de SERPAL, en todo caso, queda expresada en la

presentación que suele prologar los artículos, o en la información

preparada exclusivamente por nuestra redacción.

_____________________________________________________
* Suscripciones gratuitas: solicitarlas al e-mail: serpal@nodo50.org

Por favor, citar ciudad y país de residencia, y mencionar si el

suscriptor tiene alguna actividad social ( sindicato, asamblea,

movimiento, organización campesina, estudiantil, etc.) Gracias.

_________________________________________________________
>> Si Ud. comparte la importancia de difundir el contenido de este

texto, fotocópielo, circúlelo por Internet, difúndalo por todos los

medios. Gracias. SERPAL, Serv. Prensa Alternativa. /

____________________________________________________
Muchas fuentes de información están envenenadas.

Prueben las noticias antes de tragarlas.

“el Roto”, viñetista español

FontFuente: envioserpal@nodo50.org

Comentaris tancats a III > SERPAL Nº 514 > ARGENTINA: Multitudinario rechazo al fallo del 2×1 / Contundente expresión pooular

[Medios] El Congreso pide la protección estricta del lobo en toda España

11 de mayo de 2017

Ecologistas en Acción, Lobo Marley y WWF exigen a la ministra Tejerina que haga efectiva la protección del lobo

El Congreso pide la protección estricta del lobo en toda España

Ecologistas en Acción, Lobo Marley y WWF celebran la aprobación hoy en el Congreso de los Diputados de la Proposición no de Ley relativa a la conservación del lobo ibérico y su declaración como especie protegida, e instan al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a iniciar con urgencia los trámites para la declaración del lobo como especie estrictamente protegida en toda España.

Dichas organizaciones agradecen a las formaciones políticas Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC y al PSOE por apoyar esta iniciativa, y especialmente al parlamentario que la presentó, Juan López de Uralde, de Equo y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos. La aprobación de esta iniciativa supone un paso adelante histórico en el objetivo de estas organizaciones de asegurar la adecuada conservación del lobo ibérico.

La Proposición no de Ley aprobada hoy en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso insta al Gobierno a la declaración del lobo ibérico como especie de interés especial al norte del Duero, incorporando sus poblaciones en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, desarrollado por el Real Decreto 139/2011, por motivos ecológicos, científicos, sociales, culturales y éticos. Así mismo, insta a que todas las poblaciones de lobo ibérico situadas al sur del río Duero se incluyan en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de “En peligro de extinción”.

Por todo ello, Ecologistas en Acción, Lobo Marley y WWF instan a Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a iniciar urgentemente los trámites para proteger al lobo en todo el territorio natural, y que comience a elaborar una nueva Estrategia Nacional de Conservación del Lobo ibérico consensuada con todos los sectores implicados. También es imprescindible que el Ministerio impulse el diálogo y promueva medidas para lograr la convivencia entre el lobo y la ganadería.

Estas organizaciones solicitarán próximamente una reunión a la ministra Tejerina para debatir cómo aplicar la Proposición no de Ley aprobada hoy en el Congreso de los Diputados.
Más información: Theo Oberhuber, responsable del área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción, 656 925 081
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] El Congreso pide la protección estricta del lobo en toda España