Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 9 de January de 2018

Pau Global 125 Desembre 2017

Llegeix-ho a la nostra pàgina web / Léelo en nuestra página web (
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=244&key=3AcbnkmR&subid=2536-67a289b3302335e46b59690d70767b33&tmpl=component&acm=2536_244
)

PAU GLOBAL

Butlletí electrònic en català i castellà del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Número 125, desembre 2017
(más abajo, versión en castellano ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1031&mailid=244 ))

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ( http://www.centredelas.org/ca/?acm=2536_244 ) té com a missió el foment d’una cultura de pau i la
construcció d’una societat desarmada, i per això es dedica a sensibilitzar sobre els efectes perversos de les armes i el militarisme.

Notícies

Prop d’un centenar de persones reflexionen sobre la introducció de les finances ètiques en les administracions a les Jornades “Desarmem les
polítiques financeres” (
http://www.centredelas.org/ca/noticies-breus/3461-rop-d-un-centenar-de-persones-es-van-reunir-per-reflexionar-sobre-la-introduccio-de-les-finances-etiques-en-les-nostres-institucions-en-la-jornada-desarmar-les-politiques-financeres-2?acm=2536_244
)

El passat 14 de desembre a Barcelona, El Centre Delàs d’Estudis per la Pau i SETEM Catalunya, van aplegar experts en finances ètiques i banca
armada, així com responsables polítics de les àrees d’economia de diferents administracions, en un debat crític sobre la coherència de
polítiques, la viabilitat de la introducció i consolidació de les finances ètiques en les administracions públiques.
L’activitat va comptar amb la presència de: Nicoletta Dentico, Julián Moreno, Audrey Esnault, Jordi Ayala, Carlos Sánchez Mato, Neus Fabregas, Jose
Téllez, Jordi Calvo i Nina Gonzalez.
Pots veure les fotogràfies de l’acte aquí ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1257&mailid=244 ).

Membres del Centre Delàs participen en una trobada de l’ENAAT sobre exportacions d’armes al Parlament Europeu (
http://www.centredelas.org/ca/noticies-breus/3441-membres-del-centre-delas-participen-en-una-trobada-sobre-de-l-enaat-sobre-exportacions-d-armes-al-parlament-europeu?acm=2536_244
)

El passat 6 de desembre, va tenir lloc al Parlament Europeu a Brussel·les una trobada de la Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes (ENAAT). En
l’encontre es va abordar la qüestió de les exportacions d’armes, el lobby armamentista i les polítiques europees davant l’èxode massiu de persones
refugiades.
Des del Centre Delàs d’Estudis per la Pau es van presentar les conclusions i dades més rellevants fruit de les últimes recerques desenvolupades
sobre les exportacions d’armes i la seva relació amb la situació securitària dels països de destí i els fluxos migratoris.

Nova eina d’informació online de l’ENAAT sobre el Fons Europeu de Defensa (
http://www.centredelas.org/ca/noticies-breus/3454-tot-el-que-cal-saber-abans-de-la-cimera-europea-nova-eina-d-informacio-online-de-l-enaat-sobre-el-fons-europeu-de-defensa?acm=2536_244
)

El dijous 14 de desembre en la Cimera Europea, el Parlament Europeu va discutir la proposta de la Comissió Europea de finançar la fase de
desenvolupament de noves capacitats militars amb el pressupost de la Unió Europea (UE), com a part del Fons Europeu de Defensa.
En aquest context, La Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes (ENAAT) -de la qual el Centre Delàs n’és membre actiu-, ha publicat una eina online
d’informació que proposa una anàlisi crítica del Fons Europeu de Defensa. El recurs està dirigit als ciutadans, activistes, periodistes i
prenedors de decisions per igual.

Comunicat del International Peace Bureau: “Cap a un procés pacífic i no violent de diàleg i comprensió en el conflicte català” (
http://www.centredelas.org/ca/premsa/notes-de-premsa/3456-comunicat-del-ipb-cap-a-un-proces-pacific-i-no-violent-de-dialeg-i-comprensio-en-el-conflicte-catala?acm=2536_244
)

El International Peace Bureau (IPB), del qual El Centre Delàs d’Estudis per la Pau n’és membre i acull la seva seu descentralitzada a Barcelona, i
reconeguda organització internacional de pau, ha expressat mitjançant un comunicat (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1249&mailid=244 ) el seu posicionament sobre la situació actual
a Catalunya.

En el text, el IPB insta “als representants polítics del govern català i espanyol, així com als polítics de diferents moviments, a emprendre els
processos democràtics necessaris per comprendre la voluntat de la societat catalana”.

Entrevistes i articles

Article “Les vendes d’armes a escala global tornen a augmentar després de cinc anys de devallades” – Anna Montull (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1251&mailid=244 ) a la Directa el 20/12/2017

“Trump també autoritza ara l’ús de bombes de dispersió” – Article publicat a l’Ara (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1252&mailid=244 ) a partir de l’entrevista a Jordi Calvo el
09/12/2017

Article “L’OTAN, una amenaça per a la democràcia” – Pere Ortega (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1253&mailid=244 ) a la revista Viento Sur de desembre de 2017

“Despesa militar i pau”, entrevista a Pere Ortega (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1254&mailid=244 ) – Publicada a la revista RE de desembre de 2017

“Contra les bases d’Okinawa” ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1255&mailid=244 ) – Pere Brunet

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una
societat desarmada

Versión en castellano:

El Centro Delàs de Estudios por la Paz ( http://www.centredelas.org/es/?acm=2536_244 ) tiene como misión el fomento de una cultura de paz y la
construcción de una sociedad desarmada. Por eso se dedica a sensibilizar sobre los efectos perversos de las armas y el militarismo.

Agenda

Cerca de un centenar de personas reflexionan sobre la introducción de las finanzas éticas en las administraciones en las Jornadas “Desarmemos las
políticas financieras” (
http://www.centredelas.org/es/noticias-breves/3462-cerca-de-un-centenar-de-personas-se-reunieron-para-reflexionar-sobre-la-introduccion-de-las-finanzas-eticas-en-nuestras-instituciones-en-la-jornada-desarmar-las-politicas-financieras?acm=2536_244
)

El pasado 14 de diciembre en Barcelona, El Centro Delàs de Estudios por la Paz y SETEM Cataluña, reunieron expertos en finanzas éticas y banca
armada, así como responsables políticos de las áreas de economía de diferentes administraciones, en un debate crítico sobre la coherencia de
políticas, la viabilidad de la introducción y consolidación de las finanzas éticas en las administraciones públicas.
La actividad contó con la presencia de: Nicoletta Dentico, Julián Moreno, Audrey Esnault, Jordi Ayala, Carlos Sánchez Mato, Neus Fabregas, Jose
Téllez, Jordi Calvo y Nina Gonzalez.
Puedes ver las fotografías del acto aquí ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1257&mailid=244 ).

Miembros del Centro Delàs participan en un encuentro del ENAAT sobre exportaciones de armas en el Parlamento Europeo (
http://www.centredelas.org/es/noticias-breves/3455-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-cumbre-europea-nueva-herramienta-de-informacion-online-del-enaat-sobre-el-fondo-europeo-de-defensa?acm=2536_244
)

El pasado 6 de diciembre tuvo lugar un encuentro de la Red Europea Contra el Comercio de Armas (ENAAT) en Bruselas. En el encuentro se abordó la
cuestión de las exportaciones de armas, el lobby armamentista y las políticas europeas ante el éxodo masivo de personas refugiadas.
Desde el Centro Delàs de Estudios por la Paz se presentaron las conclusiones y datos más relevantes fruto de las últimas investigaciones
desarrolladas sobre las exportaciones de armas y su relación con la situación securitària de los países de destino y los flujos migratorios.

Nueva herramienta de información online de la ENAAT sobre el Fondo Europeo de Defensa (
http://www.centredelas.org/es/noticias-breves/3455-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-cumbre-europea-nueva-herramienta-de-informacion-online-del-enaat-sobre-el-fondo-europeo-de-defensa?acm=2536_244
)

El jueves 14 de diciembre en la Cumbre Europea, el Parlamento Europeo discutió la propuesta de la Comisión Europea de financiar la fase de
desarrollo de nuevas capacidades militares con el presupuesto de la Unión Europea (UE), como parte del Fondo Europeo de Defensa.
En este contexto, La Red Europea Contra el Comercio de Armas (ENAAT) -de la cual el Centro Delàs es miembro activo-, ha publicado una herramienta
online de información que propone un análisis crítico del Fondo Europeo de Defensa. El recurso está dirigido a los ciudadanos, activistas,
periodistas y tomadores de decisiones por igual.

Comunicado del International Peace Bureau: “Hacia un proceso pacífico y no violento de diálogo y comprensión en el conflicto catalán” (
http://www.centredelas.org/es/prensa/notas-de-prensa/3457-comunicado-de-prensa-de-la-entidad-internacional-de-paz-international-peace-bureau-ipb-hacia-un-proceso-pacifico-y-no-violento-de-dialogo-y-comprension-en-el-conflicto-catalan?acm=2536_244
)

El International Peace Bureau (IPB), del cual el Centro Delàs de Estudios por la Paz es miembro y acoge su sede descentralizada en Barcelona, y
reconocida organización internacional de paz, ha expresado mediante un comunicado su posicionamiento sobre la situación actual en Cataluña.
El texto insta “a los representantes políticos del gobierno catalán y español, así como a los políticos de diferentes movimientos, a emprender
los procesos democráticos necesarios para comprender la voluntad de la sociedad catalana”.

Entrevistas y artículos

Artículo “Las ventas de armas a escala global vuelven a augmentar después de cinco años de descenso” – Anna Montull (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1251&mailid=244 ) en la Directa el 20/12/2017

“Trump también autoriza ahora el uso de bombas de dispersión” – Artículo publicado en el Ara (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1252&mailid=244 ) a partir de la entrevista a Jordi Calvo el
09/12/2017

Artículo “La OTAN, una amenaza para la democracia” – Pere Ortega (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1253&mailid=244 ) en la revista Viento Sur de diciembre de 2017

“Gasto militar y paz”, entrevista a Pere Ortega ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1254&mailid=244
) – Publicada en la revista RE de diciembre de 2017

“Contra las bases de Okinawa” ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1256&mailid=244 ) – Pere Brunet

Saber es poder: ¡Compartelo!
Difúndelo en las redes sociales.

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad
desarmada.

No t’interessa? Unsubscribe (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=244&key=67a289b3302335e46b59690d70767b33 )

FontFuente: info@centredelas.org

Comentaris tancats a Pau Global 125 Desembre 2017

RV: butlletí ACPP desembre de 2017

Molt bon any a tots i totes!

Us enviem el butlletí amb les activitats del passat mes de desembre que, com
veureu, inclou la felicitació d’aquest any i articles sobre Hondures, Àfrica
occidental i Balears.

Esperem que sigui del vostre interès i us agraïm que seguiu a prop nostre!
Salut!
Àrea d’atenció al soci i la sòcia

ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU
Seu central: C/ Príncipe 12

28012 Madrid
T: +34 914680492/-1576
<mailto:socios@acpp.com> socios@acpp.com
<http://www.acpp.com/> www.acpp.com
AVISO LEGAL. Este mensaje está dirigido sólo a su destinatario/a y es
confidencial. Si lo ha recibido por error, notifíquelo al remitente y borre
el original. Cualquier uso inapropiado de este correo electrónico queda
desautorizado. ACPP se reserva el ejercicio de las acciones legales
oportunas contra quien acceda de forma ilegítima al contenido de cualquier
mensaje de su procedencia.

image003.jpg

Boletín 1- 2018 actividades diciembre 2017.pdf

FontFuente: catalunya@acpp.com

Comentaris tancats a RV: butlletí ACPP desembre de 2017

[Comunicacions.escolapau-l] Nou informe – Gènere i diplomàcia multinivell de la UE

Estimats/des amics/gues,

L’Escola de Cultura de Pau presenta una nova publicació sobre gènere i
diplomàcia multinivell de la UE: “The Role of the EU and Other Third
Parties in Promoting Gender, Peace and Security Agenda in Mediation and
Dialogue Processes”.
<http://www.woscap.eu/documents/131298403/131299900/WOSCAP+D4.9+Best+Practices+Report+-+Gender+-+Final.pdf/d48d6b2a-c195-4d7d-8892-43ea72bcc635>

La UE ha alineat la seva política normativa amb l’agenda internacional
sobre les dones, la pau i la seguretat, liderada per l’ONU, principal
actor promotor de l’estàndard de processos de pau amb perspectiva de
gènere (expertise de gènere en els equips de negociació i mediació;
consultes regulars amb dones; inclusió de la dimensió de gènere en les
agendes i acords; i participació efectiva de les dones en totes les
etapes, entre altres aspectes). En la seva experiència pràctica com a
actor implicat en processos de pau a través de diversos tipus de
compromisos, la UE té moltes finestres d’oportunitats per implementar
els seus compromisos en aquest àmbit. En la pràctica, s’observen
diverses bones pràctiques, però també limitacions i dilemes rellevants,
molts dels quals comuns a altres actors. Aquest informe analitza lliçons
apreses i bones pràctiques en la introducció de la perspectiva de gènere
en els processos de pau. El document reflecteix sobre diverses
experiències pràctiques de la UE i d’altres tercers en l’àmbit del
gènere i la diplomàcia multinivell.

Aquest estudi forma part del projecte internacional “Whole of Society
Conflict Prevention and Peacebuilding” (WOSCAP) <http://www.woscap.eu/>.
El projecte analitza intervencions passades i presents en l’àmbit de
conflictes i construcció de pau de la UE i els seus socis, i té
l’objectiu de millorar les capacitats de la UE per implementar
intervencions de prevenció de conflictes i consolidació de la pau
mitjançant mitjans civils sostenibles, integrals i innovadors. Va ser
iniciat el 2015 i està finançat pel programa europeu Horitzó 2020.

Esperem que pugui ser del vostre interès.

Escola de Cultura de Pau

————-

Estimados/as amigos/as,

La Escuela de Cultura de Paz presenta una nueva publicación sobre género
y diplomacia multinivel de la UE: “The Role of the EU and Other Third
Parties in Promoting Gender, Peace and Security Agenda in Mediation and
Dialogue Processes”.
<http://www.woscap.eu/documents/131298403/131299900/WOSCAP+D4.9+Best+Practices+Report+-+Gender+-+Final.pdf/d48d6b2a-c195-4d7d-8892-43ea72bcc635>

La UE ha alineado su política normativa con la agenda internacional
sobre las mujeres, la paz y la seguridad, liderada por la ONU, principal
actor promotor del estándar de procesos de paz con perspectiva de género
(expertise de género en los equipos de negociación y mediación;
consultas regulares con mujeres; inclusión de la dimensión de género en
las agendas y acuerdos; y participación efectiva de las mujeres en todas
las etapas, entre otros aspectos). En su experiencia práctica como actor
implicado en procesos de paz a través de diversos tipos de compromisos,
la UE tiene muchas ventanas de oportunidades para implementar sus
compromisos en este ámbito. En la práctica, se observan varias buenas
prácticas, pero también limitaciones y dilemas relevantes, muchos de
ellos comunes a otros actores. Este informe analiza lecciones aprendidas
y buenas prácticas en la introducción de la perspectiva de género en los
procesos de paz. El documento refleja sobre diversas experiencias
prácticas de la UE y de otros terceros en el ámbito del género y la
diplomacia multinivel.

Este estudio forma parte del proyecto internacional “Whole of Society
Conflict Prevention and Peacebuilding” (WOSCAP) <http://www.woscap.eu/>.
El proyecto analiza intervenciones pasadas y presentes en el ámbito de
conflictos y construcción de paz de la UE y sus socios, y tiene el
objetivo de mejorar las capacidades de la UE para implementar
intervenciones de prevención de conflictos y consolidación de la paz
mediante medios civiles sostenibles, integrales e innovadores. Fue
iniciado en 2015 y está financiado por el programa europeo Horizonte 2020.

Esperamos que pueda ser de vuestro interés.

Escola de Cultura de Pau

FontFuente: comunicacions.escolapau@uab.cat, via: comunicacions.escolapau-l-bounces@llistes.uab.cat

Comentaris tancats a [Comunicacions.escolapau-l] Nou informe – Gènere i diplomàcia multinivell de la UE