Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 19 de January de 2018

Petició d’accions per denunciar les inversions en armes a les juntes d’accionistes de la Banca Armada

Llegeix-ho a la nostra pàgina web / Léelo en nuestra página web (
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=247&key=JSRWZxSF&subid=2536-67a289b3302335e46b59690d70767b33&tmpl=component&acm=2536_247
)

Petició d’accions per denunciar les inversions en armes a les juntes d’accionistes de la Banca Armada (
http://www.centredelas.org/ca/activitats/jornades/3433-jornades-desarmem-les-politiques-financeres-com-introduir-les-finances-etiques-en-les-nostres-institucions?acm=2536_247
)

(Más abajo en castellano)

Un any més, les entitats involucrades en la campanya Banca Armada (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1123&mailid=247 ) participarem a les juntes generals
d’accionistes de BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Banc Sabadell i Bankia, per denunciar les seves polítiques d’inversions en empreses d’armament.
Des del Centre Delàs d’Estudis per la Pau tornem a engegar la campanya conjuntament amb SETEM (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1123&mailid=247 ), Justícia i Pau (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1269&mailid=247 ), l’Observatori del Deute en la Globalització
(ODG) ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1046&mailid=247 ), FETS-Finançament Ètic i Solidari (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1270&mailid=247 ), Col·lectiu RETs (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1271&mailid=247 ) i Alternativa Antimilitarista -MOC (Movimiento
de Objeción de Conciencia) ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1272&mailid=247 ).
Per poder participar a les juntes, ens és imprescindible comptar amb les delegacions de vot de les accionistes.
Què volem?
L’objectiu de la campanya és explicar davant els accionistes de l’entitat financera i els mitjans de comunicació algunes de les conseqüències
que impliquen les seves inversions a la indústria d’armament i contribuir a la conscienciació de tota la societat.
Quan?
Les juntes d’accionistes tindran lloc entre els mesos de febrer i d’abril del 2018. Properament confirmarem les dates exactes.
Com pots col·laborar-hi?
Si com a accionista d’una d’aquestes entitats no aproves la seva política d’inversions en la indústria armamentista, pot cedir-nos les teves accions
perquè intervinguem també en el teu nom.
Segueix aquest enllaç ( http://www.centredelas.org/ca/noticies-breus/3467-inici-de-la-campanya-banca-armada-2018?acm=2536_247 ) per saber com pots
fer la delegació dels teus vots ( http://www.centredelas.org/ca/noticies-breus/3467-inici-de-la-campanya-banca-armada-2018?acm=2536_247 ).
Per a qualsevol dubte, pots escriure a delegacio-vots@bancaarmada.org ( mailto:delegacio-vots@bancaarmada.org ) o trucar al 93.441.53.35

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una
societat desarmada

Version en castellano

Petición de acciones para denunciar la inversión en armas en las juntas de accionistas de la Banca Armada (
http://www.centredelas.org/es/noticias-breves/3468-inicio-de-la-campana-banca-armada-2018-peticion-de-delegacion-acciones-para-denunciar-las-inversiones-en-armas-en-la-junta-de-accionistas?acm=2536_247
)

Un año más, las entidades involucradas en la campaña Banca Armada (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=945&mailid=247 ) participaremos en las juntas generales de
accionistas de BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankia, para denunciar sus políticas de inversiones en empresas de armamento.
Desde el Centro Delàs de Estudios por la Paz volvemos a poner en marcha la campaña conjuntamente con SETEM (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1273&mailid=247 ), Justícia i Pau (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1269&mailid=247 ), el Observatorio de la Deuda en la
Globalización (ODG) ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1046&mailid=247 ), FETS-Financiación
Ética y Solidaria ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1270&mailid=247 ), Colectivo RETs (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1271&mailid=247 ) y Alternativa Antimilitarista -MOC (Movimiento
de Objeción de Conciencia) ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1274&mailid=247 ).
Para poder participar en las juntas, nos es imprescindible contar con las delegaciones de voto de las accionistas.
¿Qué queremos?
El objetivo de la campaña es explicar ante los accionistas de la entidad financiera y los medios, algunas de las consecuencias que implican sus
inversiones en la industria de armamento y contribuir a la concienciación de toda la sociedad.
¿Cuándo?
Las juntas de accionistas tendrán lugar entre los meses de febrero y de abril de 2018. Próximamente confirmaremos las fechas exactas.
¿Cómo puedes colaborar?
Si como accionista de una de estas entidades no apruebas su política de inversiones en la industria armamentista, puede cedernos tus acciones para
que intervengamos también en tu nombre.
Sigue este enlace (
http://www.centredelas.org/es/noticias-breves/3468-inicio-de-la-campana-banca-armada-2018-peticion-de-delegacion-acciones-para-denunciar-las-inversiones-en-armas-en-la-junta-de-accionistas?acm=2536_247
) para saber cómo puedes hacer la delegación de tus votos (
http://www.centredelas.org/es/noticias-breves/3468-inicio-de-la-campana-banca-armada-2018-peticion-de-delegacion-acciones-para-denunciar-las-inversiones-en-armas-en-la-junta-de-accionistas?acm=2536_247
).
Para cualquier duda, puedes escribir a delegacio-vots@bancaarmada.org ( mailto:delegacio-vots@bancaarmada.org ) o llamar al 93.441.53.35

Saber es poder: ¡Compartelo!
Difúndelo en las redes sociales.

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad
desarmada.

No t’interessa? Unsubscribe (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=247&key=67a289b3302335e46b59690d70767b33 )

FontFuente: info@centredelas.org

Comentaris tancats a Petició d’accions per denunciar les inversions en armes a les juntes d’accionistes de la Banca Armada