Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 27 de July de 2018

[Mitjans] NP-La contaminació de l’aire augmentarà si Barcelona no atura les noves ampliacions viàries i portuàries

>
> Comunicat de premsa de la Plataforma per la Qualitat de
> l’Aire <http://www.qualitatdelaire.org/>
>
>
> *La contaminació de l’aire augmentarà si Barcelona no atura les
> noves ampliacions viàries i portuàries*
>
> *La Plataforma per la Qualitat de l’Aire recorda que Barcelona supera
> sistemàticament els límits legals de contaminació de l’aire i denuncia
> que la situació podria empitjorar si la ciutat no revisa els plans i
> projectes en curs.*
>
> Barcelona, 26 de juliol de 2018.- Amb motiu de la celebració el passat
> dimarts de la 6a Sessió de la Taula contra la Contaminació de l’Aire
> de Barcelona, la Plataforma per la Qualitat de l’Aire vol alertar de
> *l’empitjorament de la qualitat de l’aire de no aturar *els nous
> projectes acordats pel consistori *d’ampliació de la Ronda Litoral i
> de construcció futura de dues noves terminals de creuers de gran
> capacitat al Port de Barcelona*. Demanen a l’Ajuntament de Barcelona
> que presenti els càlculs d’increment d’emissions que generaran aquests
> projectes a mitjà termini, projeccions que són un criteri especial per
> a municipis dins la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric
> (Decret 152/2007). Alhora, apel·len al nou conseller de Territori i
> Sostenibilitat, Damià Calvet, a demanar  una moratòria sobre els dos
> projectes fins que es realitzin els estudis d’increment d’emissions
> corresponents.
>
> De la mateixa manera insten a l’Ajuntament de Barcelona a què
> *replantegi de forma urgent la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de
> l’àmbit Rondes de Barcelona* tal com van demanar
> <http://www.qualitatdelaire.org/2017/11/les-noves-mesures-de-restriccio-de.html>
> el passat mes de novembre. La ZBE per ser efectiva ha de ser permanent
> i les restriccions han de considerar les emissions reals dels vehicles
> (frau dièsel) – no l’edat- i la reducció de vehicles que cal assolir
> per complir la legalitat. Reiteren la seva petició a l’Ajuntament
> perquè presenti quina és la reducció d’emissions que han calculat amb
> la ZBE definida per poder fer seguiment, que es faci pública la
> valoració del Grup de Treball Científic-Tècnic al respecte i que es
> faci públic l’estudi complet «Caracterització dels vehicles i les
> seves emissions a l’àrea metropolitana de Barcelona» que es va
> presentar el setembre passat.
>
> La Plataforma veu amb preocupació l’augment de matriculacions que
> s’està produint i les campanyes comercials dels fabricants per
> incentivar el canvi de cotxe per accedir a la ZBE. Alerten com van
> anunciar, que aquesta mesura *estigui promovent la renovació i no la
> reducció **de vehicles**,* quan per complir amb els límits legals de
> contaminació cal reduir un 30% el trànsit privat, segons l’objectiu
> que va establir el Pla de mobilitat urbana (PMU) 2013-2018. Aquest
> objectiu no només no s’ha complert sinó que el trànsit de vehicles
> està augmentant amb la reactivació econòmica.
>
> Per això demanen que el *nou Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, PMU
> 2019-2024* **no torni a ser paper mullat i demanen responsabilitat a
> totes les forces polítiques perquè s’abordi de forma prioritària les
> actuacions següents:
>
> *
>
> Establiment d’un peatge urbà per circular per la ciutat de
> Barcelona amb l’objectiu de reduir la contaminació. El peatge té
> l’avantatge de reduir el trànsit de forma més eficaç i permet
> millorar el finançament del transport públic.
>
> *
>
> Moratòria a les ampliacions viàries de la Ronda Litoral, l’autovia
> Sant Andreu – Sagrera i l’ampliació de la C-58.
>
> *
>
> Conversió de carrils d’autopista en carrils bus als principals
> accessos de Barcelona (C-31, B-23) amb connexions amb la xarxa de
> transport públic urbà. Mesura prevista en l’Acord
> <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjT8uWnnrjcAhUEGewKHTX9B-0QFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fmediambient.gencat.cat%2Fca%2F05_ambits_dactuacio%2Fatmosfera%2Fqualitat_de_laire%2Fqualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona%2Fpla_millora_qua_aire_2011_2015%2Fdeclaracio-de-barcelona%2F&usg=AOvVaw0EBvtQMbVSyXW6UlGYEW4a>
> polític per a la millora de la qualitat de l’aire de la conurbació
> de Barcelona en el període 2017-2019. Prioritat al transport
> públic en la gestió de la xarxa viària.
>
> *
>
> Aprovació de la targeta T-Ambiental pel 2018, un abonament mensual
> amb viatges il·limitats amb preu inferior a 4 targetes T10 i vàlid
> per a dues zones. Integració tarifària catalana del transport
> públic i establir fòrmules perquè el turisme asumeixi el cost real
> del sistema de transport públic (que no paga via impostos).
>
> *
>
> Augmentar al 20% el repartiment modal en bicicleta en el termini
> màxim del Pla amb l’extensió i millora de la xarxa urbana i
> interconnexió metropolitana així com l’impuls de vehicles de
> mobilitat personal i cicles de més de dues rodes.
>
> *
>
> Implantació d’itineraris principals per a vianants.
>
> *
>
> Instar a la Generalitat de Catalunya a què rectifiqui el seu
> projecte de tarifa plana (viñeta) per a les autopistes de peatge
> per l’augment del trànsit i contaminació que generarà i que
> presentin una proposta que mantingui el peatge per distància
> recorreguda per tal de reduir la contaminació i finançar amb la
> recaptació els costos de manteniment de les vies i el transport
> públic.
>
> La Plataforma alerta de la greu crisi sanitària derivada de la
> contaminació, que afecta el 95% de la població de Barcelona i senyalen
> que la *Taula contra la Contaminació de l’Aire de Barcelona no està
> aconseguint complir amb la seva funció* de treballar conjuntament amb
> les entitats per millorar la qualitat de l’aire. Lamenten que
> projectes com l’acord polític per a la millora de la qualitat de
> l’Aire a la conurbació de Barcelona, l’Acord amb el Port de Barcelona
> o el projecte d’ampliació de la Ronda Litoral d’entre d’altres; no
> hagin estat consultats prèviament i que la Taula s’hagi convertit en
> un *espai merament informatiu.
> *
>
> *Contacte:* María García 672478452
>
> —
>
> http://www.qualitatdelaire.org/
>
> https://www.facebook.com/qualitat.aire
>
> https://twitter.com/qualitat_aire
>
> *
> *
>
>
>
>
>
>
>
> <https://www.ecologistasenaccion.org/article35545.html>
> Fernando/”Topo”/Saz
> */Ecologistes en Acció de Catalunya/*
> Carrer de Sant Pere Més Alt, 31, 2º 3ª
> 08003 Barcelona. Teléfono: 648 76 11 99
> www.ecologistesenaccio.org/catalunya
> <http://www.ecologistesenaccio.org/catalunya>
>
> <https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya>Facebook
> <https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya><https://twitter.com/ecologistes>Twitter
> <https://twitter.com/ecologistes>
>
> Necessitem el teu suport per tal que aquest món sigui més just i
> sostenible. <https://www.ecologistasenaccion.org/article22223.html>
>
>
>
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-La contaminació de l’aire augmentarà si Barcelona no atura les noves ampliacions viàries i portuàries

[Mitjans] NdeP: La contaminación del aire aumentará si Barcelona no para las nuevas ampliaciones viarias y portuarias

*La contaminación del aire aumentará si Barcelona no para las
nuevas ampliaciones viarias y portuarias *
*La plataforma Qualita de l´Aire (de la que formamos parte
Ecologistes en Acció) recuerda que Barcelona supera
sistemáticamente los límites legales de contaminación del aire y
denuncia que la situación podría empeorar si la ciudad no revisa
los planes y proyectos en curso.*

Barcelona, 26 de julio de 2018.- Con motivo de la celebración el pasado
martes de la 6a Sesión de la Mesa contra la Contaminación del Aire de
Barcelona, la Plataforma por la Calidad del Aire quiere alertar
del*empeoramiento de la calidad del aire de no parar los nuevos
proyectos acordados por el consistorio de ampliación de la Ronda Litoral
y de construcción futura de dos nuevas terminales de cruceros de gran
capacidad en el Puerto de Barcelona*. Piden al  Ayuntamiento de
Barcelona que presente los cálculos de incremento de emisiones que
generarán estos proyectos a medio plazo, proyecciones que son un
criterio especial para municipios dentro de la Zona de Protección
Especial del Ambiente Atmosférico (Decreto 152/2007). A la vez, apelan
al nuevo consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, a pedir
una moratoria sobre los dos proyectos hasta que se realicen los estudios
de incremento de emisiones correspondientes.

Del mismo modo instan al Ayuntamiento de Barcelona a que*replantee de
forma urgente la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del ámbito Rondas de
Barcelona tal y como**pidieron
<http://www.qualitatdelaire.org/2017/11/les-noves-mesures-de-restriccio-de.html>**el
pasado mes de noviembre.*La ZBE, para ser efectiva, tiene que ser
permanente y las restricciones tienen que considerar las emisiones
reales de los vehículos (fraude diesel) – no la edad- y la reducción de
vehículos que hay que lograr para cumplir la legalidad. Reiteran su
petición al Ayuntamiento para que presente cuál es la reducción de
emisiones que han calculado con la ZBE definida para poder hacer
seguimiento, que se haga pública la valoración del Grupo de Trabajo
Científico-Técnico al respeto y que se haga público el estudio completo
«Caracterización de los vehículos y sus emisiones al área metropolitana
de Barcelona» que se presentó el mes de septiembre pasado.

La Plataforma ve con preocupación el aumento de matriculaciones que se
está produciendo y las campañas comerciales de los fabricantes para
incentivar el cambio de coche para acceder a la ZBE. Alertan como
anunciaron, que esta medida*esté promoviendo la renovación y no la
reducción de vehículos,*cuando para cumplir con los límites legales de
contaminación hay que reducir un 30% el tráfico privado, según el
objetivo que estableció el Plan de movilidad urbana (PMU) 2013-2018.
Este objetivo no sólo no se ha cumplido sino que el tráfico de vehículos
está aumentando con la reactivación económica.

Por eso piden que el*nuevo Plan de Movilidad Urbana de Barcelona, PMU
2019-2024*no vuelva a ser papel mojado y piden responsabilidad a todas
las fuerzas políticas para que se aborden de forma prioritaria las
actuaciones siguientes:

* Establecimiento de un peaje urbano para circular por la ciudad de
Barcelona con el objetivo de reducir la contaminación. El peaje
tiene la ventaja de reducir el tránsito de forma más eficaz y
permite mejorar la financiación del transporte público.

* Moratoria a las ampliaciones viarias de la Ronda Litoral, la autovía
Santo Andreu – Sagrera y la ampliación de la C-58.

* Conversión de carriles de autopista en carriles bus en los
principales accesos de Barcelona (C-31, B-23), con conexiones con la
red de transporte público urbano. Medida prevista en elAcuerdo
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjT8uWnnrjcAhUEGewKHTX9B-0QFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fmediambient.gencat.cat%2Fca%2F05_ambits_dactuacio%2Fatmosfera%2Fqualitat_de_laire%2Fqualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona%2Fpla_millora_qua_aire_2011_2015%2Fdeclaracio-de-barcelona%2F&usg=AOvVaw0EBvtQMbVSyXW6UlGYEW4a>político
para la mejora de la calidad del aire de la Conurbación de Barcelona
en el periodo 2017-2019. Prioridad al transporte público en la
gestión de la red viaria.

* Aprobación de la tarjeta T-Ambiental en el 2018, un abono mensual
con viajes ilimitados con precio inferior a 4 tarjetas T10 y válido
para dos zonas. Integración tarifaria del transporte público y
establecer fórmulas para que el turismo asuma el coste real del
sistema de transporte público (que no paga vía impuestos).

* Aumentar al 20% el reparto modal en bicicleta en el plazo máximo del
Plan con la extensión y mejora de la red urbana e interconexión
metropolitana así como el impulso de vehículos de movilidad personal
y ciclos de más de dos ruedas.

* Implantación de itinerarios principales para peatones.

* Instar a la Generalitat de Cataluña a que rectifique su proyecto de
tarifa plana (viñeta) para las autopistas de peaje por el aumento
del tráfico y contaminación que generará, y que presenten una
propuesta que mantenga el peaje por distancia recorrida para reducir
la contaminación y financiar con la recaudación los costes de
mantenimiento de las vías y el transporte público.

La Plataforma alerta de la grave crisis sanitaria derivada de la
contaminación, que afecta el 95% de la población de Barcelona y señalan
que la*Mesa contra la Contaminación del Aire de Barcelona no está
consiguiendo cumplir con su función*de trabajar conjuntamente con las
entidades para mejorar la calidad del aire. Lamentan que proyectos como
el acuerdo político para la mejora de la calidad del Aire en la
Conurbación de Barcelona, el Acuerdo con el Puerto de Barcelona o el
proyecto de ampliación de la Ronda Litoral, entre otros; no hayan sido
consultados previamente y que la Mesa se haya convertido en un*espacio
meramente informativo.*

*
*
*Contacto:* María García 672478452

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NdeP: La contaminación del aire aumentará si Barcelona no para las nuevas ampliaciones viarias y portuarias

[Medios] La red ‘Gas no es solución’ pide al Gobierno español que rechace el MidCat en la próxima c umbre con Francia

26 de julio de 2018

La red ‘Gas no es solución’ pide al Gobierno español que rechace el MidCat en la próxima cumbre con Francia

· España, Francia y Portugal se reunirán el 27 de julio en Lisboa para avanzar en las interconexiones energéticas. El MidCat estará en la mesa de negociación.

· Este gasoducto, que pretende duplicar la capacidad de interconexión entre España y Francia, no tiene sentido desde el punto de vista climático, energético o económico.

· La recientemente constituida red Gas no es solución, de la que forma parte Ecologistas en Acción, pide a los gobiernos protagonistas de esta cumbre, y muy particularmente al nuevo Gobierno español, que rechacen el proyecto.

La apuesta de la Unión Europea a favor del gas natural es un error climático, energético y económico. El sistema gasista europeo ya está bien dimensionado y es altamente resiliente frente a situaciones de estrés, como lo han demostrado varios informes <http://www.energyunionchoices.eu/wp-content/uploads/2017/08/EUC_Report_Web.pdf>. La inclusión de un número cada vez mayor de proyectos gasistas en la lista de interconexiones energéticas europeas (la lista de Proyectos de Interés Común, PIC) responde a una planificación energética que no atiende a las necesidades reales. Los proyectos PIC se benefician de trámites agilizados y acceso preferente a la financiación comunitaria y a las inversiones privadas. Sin embargo, la planificación de infraestructuras de gas la realiza un organismo (ENTSO-G) donde se integran los principales operadores de las redes de transporte de gas; es decir, son las propias empresas, como la española Enagás, las que deciden qué infraestructuras serán “necesarias” en el futuro. Unas infraestructuras que estas mismas empresas se encargan de construir, en un claro caso de conflicto de intereses. Seguir sobredimensionando el actual sistema gasista solo generará más derroche de dinero público europeo y más deuda ilegítima, una vez que estos proyectos infrautilizados tengan que ser rescatados por el bolsillo de la ciudadanía.

Enagás es la empresa que se encuentra detrás de la construcción del tramo español del MidCat, y también tiene una participación del 16% en el TAP, el tramo transadriático del Corredor de Gas del Sur, otra de las megainfraestructuras que junto al MidCat se planea construir en Europa. El Gobierno italiano ya planteó recientemente <https://www.reuters.com/article/us-tap-italy-exclusive/exclusive-italys-new-government-to-review-tap-gas-pipeline-idUSKCN1J21SI> que revisará la decisión de construir dicho gasoducto por considerarlo innecesario. El Gobierno español tiene ahora una oportunidad de oro de hacer lo propio con el MidCat. El ente francés regulador de la energía (CRE) expresó <https://www.reuters.com/article/france-spain-gas-idUSL8N1963VJ> en el pasado dudas sobre el gasoducto, asegurando que no contribuiría a la seguridad de suministro para Francia y alertando de que incrementaría los precios del gas para los consumidores. Un informe independiente encargado por la Comisión Europea a la consultora Pöyry y filtrado a la prensa abundaba en las dudas sobre este proyecto. El informe de Pöyry demuestra <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=90762> que el gasoducto solo sería económicamente viable si se diera un conjunto de condiciones que las personas expertas creen absolutamente improbables (como una situación de mercado muy ajustada del Gas Natural Licuado provocada por una caída drástica del suministro de gas desde Argelia). El informe revela que apenas habrá flujo de gas desde Francia a España y que no habrá nada de flujo de gas desde nuestro país hacia el país vecino a través del gasoducto; la construcción del mismo no aportará ninguna resiliencia adicional al sistema gasista europeo en ninguna de las hipotéticas situaciones de estrés ensayadas en el estudio.

Esto choca de plano con los argumentos esgrimidos por la empresa española Enagás y por el anterior gobierno del Partido Popular que defendían que el gasoducto se convertiría en un garante de la seguridad energética en la Unión Europea, dado que el Estado español, gracias a sus regasificadoras, contribuiría a diversificar las fuentes de importación de gas en la región y a independizar a Europa del gas ruso. Además, otra empresa española, Naturgy (Gas Natural Fenosa), ha firmado un contrato de 20 años para importar Gas Natural Licuado desde la planta de licuefacción de Sabetta, que se encuentra en el círculo polar Ártico ruso, lo que pone en entredicho dicha garantía de seguridad energética, ya que desde enero la planta regasificadora de REGANOSA (Ferrol) ha recibido dos buques con gas ruso. Al conocerse el informe filtrado, Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, ya expresó <https://twitter.com/Teresaribera/status/986498284419153920> en la red social Twitter que “tenemos un serio problema a la hora de identificar dónde invertimos en nuestro futuro”, en relación a la falta de idoneidad de seguir realizando grandes inversiones en proyectos energéticos que nos alejan del Acuerdo de París.

Aún se está a tiempo de rechazar los grandes proyectos de infraestructuras gasistas europeos que nos anclarán durante décadas a un modelo energético caduco, basado en combustibles fósiles. Recientemente un informe <http://priceofoil.org/2018/06/11/report-g20-countries-set-to-invest-over-1-6-trillion-in-fossil-gas-jeopardizing-paris-climate-goals> de ‘Oil Change International’ revelaba como los países del G20 planean invertir 1,6 billones de dólares en proyectos de gas natural. Este tipo de inversiones están en clara contradicción con los objetivos acordados en el Acuerdo de París. La Unión Europea tiene que romper con este modelo, y los gobiernos español y francés pueden marcar la senda en este sentido. Unas infraestructuras gasistas concebidas para perdurar décadas no son compatibles con los tiempos necesarios de reacción ante la crisis climática, que nos obligan a abandonar los combustibles fósiles de forma mucho más rápida. El gas es un combustible fósil que contribuye al cambio climático, tanto por la generación de emisiones de CO2 en la combustión como por las emisiones fugitivas de metano. El metano es un gas con un potencial de calentamiento global 86 veces superior al del CO2 en los primeros 20 años de vida. Emitir 1 kg de metano es equivalente a 86 de CO2. Cada vez más investigaciones científicas demuestran <http://science.sciencemag.org/content/early/2018/06/20/science.aar7204.full> que las fugas de metano no han estado bien contabilizadas y representan un problema climático mayor del que se creía.

Teresa Ribera ha sido crítica con el desarrollo del gas y siempre le ha reconocido un papel muy limitado en la transición energética. Es la primera ministra en España que ostenta conjuntamente las competencias de política energética y cambio climático, y tiene por primera vez la posibilidad de condicionar aquella a este último. La red Gas no es solución <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=100918>, de la que forma parte Ecologistas en Acción, considera que renunciar al proyecto MidCat sería un primer paso lógico en esa dirección.
Más información:

Samuel Martín-Sosa (responsable de Internacional de Ecologistas en Acción): 686 961 486
Josep Nualart Corpas (investigador del Observatori del Deute en la Globalització): 617 113 462
Los colectivos que integran la red ‘Gas no es solución’ son:

350 Bcn, Aliança contra la Pobresa Energètica, Amigos de la Tierra, Asamblea Ciudadana contra el Gas en Gran Canaria, Asociación de Cultura Popular Alborada (Gallur), Berriztu!, Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres (ESF), Equo, Equo Huelva, Ferrol-Cape, Fracking Ez, Fundación Renovables, Fundación Ecología y Desarrollo, Greenpeace España, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, No Més Gas,Observatorio Crítico de la Energía, Observatori del Deute en la Globalització, Plataforma Ciudadana Zaragoza sin Fractura, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Plataforma Resposta al Midcat, Plataforma Salvemos Doñana, Podemos, SEO/BirdLife, Transport & Environment, WWF España, Xarxa per la Sobirania Energètica.
<http://ecologistasenaccion.org/>
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 / 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org <http://www.ecologistasenaccion.org/>
<https://twitter.com/robertoherreros> @robertoherreros <https://twitter.com/robertoherreros>
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] La red ‘Gas no es solución’ pide al Gobierno español que rechace el MidCat en la próxima c umbre con Francia

[Mitjans] NP-La contaminació de l’aire augmentarà si Barcelona no atura les noves ampliacions viàries i portuàries

Comunicat de premsa de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire
<http://www.qualitatdelaire.org/>
*La contaminació de l’aire augmentarà si Barcelona no atura les
noves ampliacions viàries i portuàries*

*La Plataforma per la Qualitat de l’Aire recorda que Barcelona supera
sistemàticament els límits legals de contaminació de l’aire i denuncia
que la situació podria empitjorar si la ciutat no revisa els plans i
projectes en curs.*

Barcelona, 26 de juliol de 2018.- Amb motiu de la celebració el passat
dimarts de la 6a Sessió de la Taula contra la Contaminació de l’Aire de
Barcelona, la Plataforma per la Qualitat de l’Aire vol alertar de
*l’empitjorament de la qualitat de l’aire de no aturar *els nous
projectes acordats pel consistori *d’ampliació de la Ronda Litoral i de
construcció futura de dues noves terminals de creuers de gran capacitat
al Port de Barcelona*. Demanen a l’Ajuntament de Barcelona que presenti
els càlculs d’increment d’emissions que generaran aquests projectes a
mitjà termini, projeccions que són un criteri especial per a municipis
dins la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric (Decret
152/2007). Alhora, apel·len al nou conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet, a demanar  una moratòria sobre els dos
projectes fins que es realitzin els estudis d’increment d’emissions
corresponents.

De la mateixa manera insten a l’Ajuntament de Barcelona a què
*replantegi de forma urgent la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l’àmbit
Rondes de Barcelona* tal com van demanar
<http://www.qualitatdelaire.org/2017/11/les-noves-mesures-de-restriccio-de.html>
el passat mes de novembre. La ZBE per ser efectiva ha de ser permanent i
les restriccions han de considerar les emissions reals dels vehicles
(frau dièsel) – no l’edat- i la reducció de vehicles que cal assolir per
complir la legalitat. Reiteren la seva petició a l’Ajuntament perquè
presenti quina és la reducció d’emissions que han calculat amb la ZBE
definida per poder fer seguiment, que es faci pública la valoració del
Grup de Treball Científic-Tècnic al respecte i que es faci públic
l’estudi complet «Caracterització dels vehicles i les seves emissions a
l’àrea metropolitana de Barcelona» que es va presentar el setembre passat.

La Plataforma veu amb preocupació l’augment de matriculacions que s’està
produint i les campanyes comercials dels fabricants per incentivar el
canvi de cotxe per accedir a la ZBE. Alerten com van anunciar, que
aquesta mesura *estigui promovent la renovació i no la reducció **de
vehicles**,* quan per complir amb els límits legals de contaminació cal
reduir un 30% el trànsit privat, segons l’objectiu que va establir el
Pla de mobilitat urbana (PMU) 2013-2018. Aquest objectiu no només no
s’ha complert sinó que el trànsit de vehicles està augmentant amb la
reactivació econòmica.

Per això demanen que el *nou Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, PMU
2019-2024* **no torni a ser paper mullat i demanen responsabilitat a
totes les forces polítiques perquè s’abordi de forma prioritària les
actuacions següents:

*

Establiment d’un peatge urbà per circular per la ciutat de Barcelona
amb l’objectiu de reduir la contaminació. El peatge té l’avantatge
de reduir el trànsit de forma més eficaç i permet millorar el
finançament del transport públic.

*

Moratòria a les ampliacions viàries de la Ronda Litoral, l’autovia
Sant Andreu – Sagrera i l’ampliació de la C-58.

*

Conversió de carrils d’autopista en carrils bus als principals
accessos de Barcelona (C-31, B-23) amb connexions amb la xarxa de
transport públic urbà. Mesura prevista en l’Acord
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjT8uWnnrjcAhUEGewKHTX9B-0QFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fmediambient.gencat.cat%2Fca%2F05_ambits_dactuacio%2Fatmosfera%2Fqualitat_de_laire%2Fqualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona%2Fpla_millora_qua_aire_2011_2015%2Fdeclaracio-de-barcelona%2F&usg=AOvVaw0EBvtQMbVSyXW6UlGYEW4a>
polític per a la millora de la qualitat de l’aire de la conurbació
de Barcelona en el període 2017-2019. Prioritat al transport públic
en la gestió de la xarxa viària.

*

Aprovació de la targeta T-Ambiental pel 2018, un abonament mensual
amb viatges il·limitats amb preu inferior a 4 targetes T10 i vàlid
per a dues zones. Integració tarifària catalana del transport públic
i establir fòrmules perquè el turisme asumeixi el cost real del
sistema de transport públic (que no paga via impostos).

*

Augmentar al 20% el repartiment modal en bicicleta en el termini
màxim del Pla amb l’extensió i millora de la xarxa urbana i
interconnexió metropolitana així com l’impuls de vehicles de
mobilitat personal i cicles de més de dues rodes.

*

Implantació d’itineraris principals per a vianants.

*

Instar a la Generalitat de Catalunya a què rectifiqui el seu
projecte de tarifa plana (viñeta) per a les autopistes de peatge per
l’augment del trànsit i contaminació que generarà i que presentin
una proposta que mantingui el peatge per distància recorreguda per
tal de reduir la contaminació i finançar amb la recaptació els
costos de manteniment de les vies i el transport públic.

La Plataforma alerta de la greu crisi sanitària derivada de la
contaminació, que afecta el 95% de la població de Barcelona i senyalen
que la *Taula contra la Contaminació de l’Aire de Barcelona no està
aconseguint complir amb la seva funció* de treballar conjuntament amb
les entitats per millorar la qualitat de l’aire. Lamenten que projectes
com l’acord polític per a la millora de la qualitat de l’Aire a la
conurbació de Barcelona, l’Acord amb el Port de Barcelona o el projecte
d’ampliació de la Ronda Litoral d’entre d’altres; no hagin estat
consultats prèviament i que la Taula s’hagi convertit en un *espai
merament informatiu.
*

*Contacte:* María García 672478452

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-La contaminació de l’aire augmentarà si Barcelona no atura les noves ampliacions viàries i portuàries