Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 20 de December de 2018

[El Correu per la Pau] Preparem la pau

Problemes de visualitzacio? Mira aquest butlletí al teu navegador. [1]

VOLS COL·LABORAR AMB NOSALTRES?

[2] [3]

FundiPau
Av. Meridiana, 30-32, esc. A, entl. 2a
08018 Barcelona
info@fundipau.org
Telèfon: 93 302 51 29

Per a altes i baixes a la llista de distribució, envia’ns un missatge a
info@fundipau.org

info@fundipau.org
Links:
——
[1]
http://fundipau.org/?email_id=108&user_id=1&urlpassed=W3ZpZXdfaW5fYnJvd3Nlcl9saW5rXQ&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[2]
http://fundipau.org/?email_id=108&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL2Z1bmRpcGF1Lm9yZy9mZXMtdGUtc29jaS8&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[3]
http://fundipau.org/?email_id=108&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL2Z1bmRpcGF1Lm9yZy9mZXMtdW4tZG9uYXRpdS8&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

FontFuente: info@fundipau.org, via: elcorreuperlapau-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a [El Correu per la Pau] Preparem la pau

[Mitjans] NdeP: La nova fuita de Vandellòs II s´ha produït en el mateix sistema que fa 9 mesos

_*LA NOVA FUITA DE VANDELLÒS II S’HA PRODUÏT EN EL MATEIX SISTEMA QUE LA
DE FA 9 MESOS*_

Ecologistes en Acció denuncia que la fuita detectada a Vandellòs II
afecta al mateix element clau per a la seguretat que la detectada el 8
d’abril del 2018, la qual cosa demostra que les reparacions escomeses no
van ser suficients.

La fuita detectada en el circuit primari de refrigeració de la central
nuclear de Vandellòs II (Tarragona) està per sota de les Especificacions
Tècniques de Funcionament (ETF), ja que s’han detectat 19 l / h i el
límit és de 227 l / h. Malgrat tot això no resta gravetat a l’incident
perquè aquesta nova fuita s’ha produït en el circuit primari de
refrigeració, igual que la que es va detectar  el 8 d’abril de 2018.

El circuit primari és clau en el funcionament de la central nuclear ja
que extreu la calor del reactor, amb el qual es produeix el vapor que
mou la turbina i produeix electricitat. L’extracció de la calor és
fonamental tant amb el reactor en marxa com en la fase actual de parada
en calent, perquè si no augmentaria la temperatura del reactor fins
produir-se la fusió del nucli, tal com va passar en els accidents de
Harrisburg (1979), Txernòbil (1986) o Fukushima (2011). Per tant és
vital la integritat d’aquest circuit i no s’ha de permetre cap fuga per
petita que sigui, ja que pot ser indici d’un trencament proper del circuit.

El 8 d’abril de 2018 es va produir ja una fuita del primari que hauria
d’haver motivat la parada immediata de la central. Malgrat això, ni els
operadors de la planta ni el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), van
estimar necessària aquesta parada. Aquest fet va motivar una denúncia
acceptada per la fiscalia de Tarragona per estimar que hi havia indicis
de delicte, donat que la central ha de parar-se quan es detecta una
fuita de la barrera de pressió. Finalment es va aturar la central per
procedir a la recàrrega i se suposa que es va reparar la fuita.
L’aparició d’una nova fuga en el primari és, per tant, preocupant.

Per a Francisco Castejón, portaveu d’Ecologistes en Acció, “L’aparició
d’una nova fuga del primari tan sols nou mesos després de la recàrrega
és alarmant perquè denota que o bé no es va reparar bé la fugida, o bé
les inspeccions realitzades no van ser suficients. Per tant no s’ha de
posar en funcionament  la central fins que es conegui el motiu d’aquesta
nova fuita i es prenguin les mesures perquè no es repeteixi “.

En tot cas, Ecologistes en Acció demanda que no es renovi el permís
d’explotació de la central, que expira el juliol de 2020.

_/Més informació: Francisco Castejón,/__/639104233/__//_

_/Eloi Nolla 663855878/_

* ___________________*

/Cast./

*LA NUEVA FUGA DE VANDELLÓS II SE HA PRODUCIDO EN EL MISMO SISTEMA QUE
LA DE HACE 9 MESES*

Ecologistas en Acción denuncia que la fuga detectada en Vandellós II
afecta al mismo elemento clave para la seguridad que la detectada el 8
de abril de 2018, lo que muestra que las reparaciones acometidas no
fueron suficientes

La fuga detectada en el circuito primario de refrigeración de la central
nuclear de Vandellós II (Tarragona) está por debajo de las
Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETFs), pues se han
detectado 19 l/h y el límite es de 227 l/h. Sin embargo esto no resta
gravedad al incidente porque esta nueva fuga se ha producido en el
circuito primario de refrigeración, al igual que la que se detectó el el
8 de abril de 2018.

El circuito primario es clave en el funcionamiento de la central nuclear
puesto que extrae el calor del reactor, con el que se produce vapor que
mueve la turbina y produce electricidad. La extracción del calor es
fundamental tanto con el reactor en marcha como en la fase actual de
parada caliente, porque de lo contrario aumentaría la temperatura del
reactor hasta producirse la fusión del núcleo, tal como ocurrió en los
accidentes de Harrisburg (1979), Chernobil (1986) o Fukushima (2011).
Por tanto es vital la integridad de este circuito y no debe permitirse
ninguna fuga por pequeña que sea, puesto que puede ser indicio de una
rotura próxima del circuito.

El 8 de abril de 2018 se produjo ya una fuga del primario que debería
haber motivado la parada inmediata de la central. Sin embargo, ni los
operadores de la planta ni el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN),
estimaron necesaria esta parada. Este hecho motivó una denuncia aceptada
por la fiscalía de Tarragona por estimar que había indicios de delito,
puesto que la central debe pararse en cuanto se detecta una fuga de la
barrera de presión. Finalmente se detuvo la central para proceder a la
recarga y se supone que se reparó la fuga. La aparición de una nueva
fuga en el primario es, por tanto, preocupante.

Para Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción, “La
aparición de una nueva fuga del primario tan solo nueve meses después de
la recarga es alarmante porque denota que o bien no se reparó bien la
fuga, o bien las inspecciones realizadas no fueron suficientes. Por
tanto no debe ponerse en marcha la central hasta que se conozca el
motivo de esta nueva fuga y se habiliten las medidas para que no se
repita”.

En todo caso, Ecologistas en Acción demanda que no se renueve el permiso
de explotación de la central, que expira en julio de 2020.
_/Mas información: Francisco Castejón,/__/639104233/__//_

_//_

_/Eloi Nolla 663855878/_

*_____________________________________________________________*
<https://www.ecologistasenaccion.org/article35545.html>
Fernando”/Topo”/Saz
*/Ecologistes en Acció de Catalunya/*
Carrer de Sant Pere Més Alt, 31, 2º 3ª
08003 Barcelona. Teléfono: 648 76 11 99
www.ecologistesenaccio.org/catalunya
<http://www.ecologistesenaccio.org/catalunya>

<https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya>Facebook
<https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya><https://twitter.com/ecologistes>Twitter
<https://twitter.com/ecologistes>

Necessitem el teu suport per tal que aquest món sigui més just i
sostenible. <https://www.ecologistasenaccion.org/article22223.html>
/D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, vostè és informat de la incorporació de
les seves dades en un fitxer automatitzat. El propòsit és gestionar la
relació comercial o per informar-lo dels nostres serveis o activitats.
Igualment, queda informat de la possibilitat d’exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a que les seves dades
siguin tractades per la Federació d´Ecologistes en Acció Ctalaunya,
adreçant-se a: coordinacio@ecologistesenacció.cat o el telèfon: 648 76
11 99./

//
/
//Aquest missatge s’envia només a la persona que el rep i pot contenir
informació confidencial o privilegiada. Si vostè no és el destinatari,
li recordem que l’ús, divulgació o copia sense permís està prohibit per
la Legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, si us plau
notifiqui-ho immediatament per aquesta via i procedeixi a destruir-lo.//
/
___________________________________________
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NdeP: La nova fuita de Vandellòs II s´ha produït en el mateix sistema que fa 9 mesos

[Medios] La UE vuelve a apostar por la sobrepesca

_Bruselas, 19 de diciembre de 2018_

LA UE VUELVE A APOSTAR POR LA SOBREPESCA

· EL CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA UE HA DECIDIDO
ESTA MADRUGADA LOS LÍMITES DE PESCA PARA 2019 (TAC) EN AGUAS DEL
ATLÁNTICO NORESTE Y MAR DEL NORTE.

· ECOLOGISTAS EN ACCIÓN Y LA FUNDACIÓN ENT CALIFICAN EL ACUERDO
ALCANZADO COMO INSUFICIENTE E IRRESPONSABLE, YA QUE LA SOBREPESCA EN LA
UE, A ESTE RITMO, IRÁ MÁS ALLÁ DEL 2020, FECHA LÍMITE PARA ACABAR CON
ELLA.

· ALGUNAS POBLACIONES DE PECES DE INTERÉS PESQUERO PARA ESPAÑA, COMO EL
MERLÁN, LA SOLLA, EL ABADEJO, LA MARUCA O EL LENGUADO, CONSTAN ENTRE LAS
ESPECIES CUYOS LÍMITES DE PESCA SOBREPASAN CON CRECES LOS NIVELES
SOSTENIBLES RECOMENDADOS POR EL CONSEJO CIENTÍFICO.

Esta madrugada ha tenido lugar en Bruselas el Consejo de Ministros de
Agricultura y Pesca de la Unión Europea en el que se han decidido los
límites de pesca para 2019, conocidos como totales admisibles de captura
(TAC), para la mayor parte de las poblaciones de peces comerciales del
Atlántico Noreste y Mar del Norte.

Como cada año Ecologistas en Acción y la Fundación ENT han tratado de
seguir de cerca estas negociaciones con el fin de conocer de primera
mano el compromiso del Gobierno español en respetar el consejo
científico a la hora de establecer los límites de pesca.

Seguir dicho consejo científico supone, asimismo, trabajar por el
cumplimiento de la Política Pesquera Común (PPC) que, entre sus
objetivos principales, destaca el de alcanzar la pesca sostenible para
todas las poblaciones en 2020 a más tardar. Sin embargo, a fecha de hoy,
la consecución de este objetivo parece todavía una meta lejos de
alcanzar.

Las organizaciones ecologistas han reconocido que en los últimos años se
han establecido determinadas medidas a largo plazo que han permitido la
recuperación de algunas poblaciones de peces, un hecho que ha
contribuido a mejorar la rentabilidad de determinados segmentos de la
flota europea. Sin embargo, muchas otras poblaciones siguen sin estar
gestionadas correctamente.

Lydia Chaparro, ecóloga marina de la Fundación ENT, ha indicado que
“algunas de las especies de interés pesquero para la flota española que
están gestionadas a niveles sostenibles son, por ejemplo, los rapes o
los gallos en el mar Cantábrico y aguas ibéricas españolas. Sin embargo,
en esta misma zona, otras poblaciones como el lenguado, el abadejo y el
merlán se han vuelto a establecer este año por encima de las
recomendaciones científicas. Concretamente, un 114%, un 76% y un 57% por
encima de dicho consejo”.

Chaparro ha recordado que “el año pasado un 44% de los TAC acordados por
el Consejo de Ministros de Pesca de los 28 se establecieron por encima
de las recomendaciones científicas”. Y ha añadido: “aunque todavía no
hemos podido hacer un análisis en profundidad del acuerdo alcanzado esta
madrugada, de manera general podemos confirmar que muchos de los TAC
acordados han vuelto a sobrepasar las recomendaciones científicas,
retrasándose así, una vez más, la consecución de la pesca sostenible”.

Con la fecha límite de 2020 a la vuelta de la esquina, las
organizaciones ecologistas han manifestado que las decisiones tomadas
esta madrugada por los ministros de Pesca de la UE son una mala noticia
para el medio ambiente pero también para el conjunto de la sociedad.
“Retrasar la correcta gestión de la naturaleza y de los recursos
públicos no beneficia a nadie”, ha concluído Chaparro.

Por su parte, Eneko Aierbe, responsable de pesca de Ecologistas en
Acción, ha indicado que “el informe de 2018 del Comité Científico,
Técnico y Económico de la Pesca revela que la sobrepesca continúa siendo
muy elevada en la UE. Un aspecto que supone un derroche ambiental y
económico, puesto que seguir las recomendaciones científicas conlleva
beneficios económicos a medio y largo plazo. Sin embargo, los ministros
de Pesca de la UE han preferido dar de nuevo la espalda a la pesca
sostenible durante, al menos, un año más”.

Aierbe ha declarado que algunas especies que no están gestionadas bajo
un TAC como, por ejemplo, la anguila europea, lleva décadas gestionada
de forma insostenible: “es una irresponsabilidad que no se hayan tomado
más medidas para proteger esta especie, en peligro de extinción. En la
situación actual, era esencial que se hubiese incluido en la lista de
especies prohibidas”.

DUDAS EN LA OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE

Otro de los temas que ha tenido un especial protagonismo durante este
Consejo ha sido también la obligación de desembarque. A partir del 1 de
enero de 2019 entrará en vigor la cobertura completa de la obligación de
desembarque, conocida habitualmente como prohibición de los descartes.

Ecologistas en Acción y Fundación ENT han recordado que sobre este
aspecto la normativa de la PPC define que “los Estados miembro deben
eliminar gradualmente los descartes evitando y reduciendo las capturas
no deseadas”.

Un aspecto que, según Aierbe, “los Estados miembro deberían haber puesto
mucho más énfasis en los últimos años, puesto que mejorar la
selectividad y evitar, en primer lugar, los descartes, son aspectos
claves en la consecución de una pesca responsable y sostenible. Ahora
quedará por ver si las medidas establecidas promueven realmente este
objetivo o bien si se añaden nuevas flexibilidades y excepciones a la
norma”.

MÁS INFORMACIÓN:

_Eneko Aierbe, responsable de Pesca de Ecologistas en Acción, 655 705
002._
_Lydia Chaparro, portavoz de Fundación ENT, 657 361 673._

[1]

Marta Monasterio Martín_ Prensa_
_CONFEDERACIÓN DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN_
915 31 27 39 / 654 12 53 16 www.ecologistasenaccion.org [2]
Links:
——
[1] http://ecologistasenaccion.org
[2] http://www.ecologistasenaccion.org/

_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa2@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] La UE vuelve a apostar por la sobrepesca

[Medios] Importante aunque insuficiente ampliación de la Red de Parques Nacionales

18 de diciembre de 2018

Importante aunque insuficiente ampliación de la Red de Parques Nacionales

Con motivo de la celebración del Consejo de la Red de Parques Nacionales, Ecologistas en Acción aplaude la inminente aprobación de la ampliación del Parque Nacional de Cabrera, condiciona su apoyo a la declaración del Parque Nacional de Sierra de las Nieves a que se incluya cuanto antes en el mismo Sierra Bermeja, insta a que se desbloquee el proceso de creación del Parque Nacional Mar de las Calmas en la isla canaria de El Hierro y critica la permisividad de los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG).

Ecologistas en Acción se felicita de que hoy, en el Consejo de la Red de Parques Nacionales, previsiblemente se apruebe una importante ampliación de la Red de Parques Nacionales, red todavía incompleta, ya que no están adecuadamente representados todos los sistemas naturales españoles, muy especialmente los sistemas naturales marinos. Pero también recuerda que la declaración de los parques nacionales no es suficiente: resulta esencial que estas declaraciones conlleven un incremento efectivo en el nivel de protección de estos espacios y que deben dotarse de instrumentos de planificación y otras herramientas que aseguren su adecuada conservación. El Consejo de la Red de Parques Nacionales informará de la aprobación de los planes rectores de uso y gestión (PRUG) de los parques nacionales de las Islas Atlánticas de Galicia y de la Sierra de Guadarrama. En ambos casos estos planes son demasiado permisivos, y especialmente el de la Sierra de Guadarrama supone un retroceso en cuanto a los niveles de protección de la Sierra, ya que permite actividades, hasta ahora incompatibles como son los usos hosteleros, nuevas edificaciones, competiciones deportivas, maniobras militares, etcétera.
Ampliación del Parque Nacional de Cabrera

Ecologistas en Acción muestra su satisfacción ante la importante ampliación del Parque Nacional de Cabrera que verá multiplicada por diez su superficie protegida, pasando de las actuales 10.020,78 hectáreas a las 90.700 hectáreas. De este modo pasarán a protegerse importantes ecosistemas no incluidos en la red de Parques Nacionales hasta el momento, como es un gran escarpe sumergido, arrecifes coralígenos, bosques de laminarias, zonas de cría para peces y moluscos con interés comercial y zonas de alimentación de cetáceos y grandes peces pelágicos. La zona marina propuesta para la ampliación posee una diversidad y riqueza de hábitats únicos en el Mediterráneo y sufre presiones muy negativas tanto por la pesca deportiva como la profesional, en concreto la pesca de arrastre.

Ecologistas en Acción felicita a todos los actores implicados en que este proyecto esté avanzando hacia su consecución definitiva.
Parque Nacional de la Sierra de las Nieves

Ecologistas en Acción considera la propuesta de declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional muy insuficiente, ya que no incluye la mejor muestra de los ecosistemas serpentínicos mediterráneos del planeta (peridotitas y pinsapos). La propuesta de Parque Nacional deja fuera el sector occidental de Sierra Bermeja, especialmente el paraje natural de Los Reales de Sierra Bermeja. En dicho espacio se concentra, además de su valioso pinsapar, el único existente sobre peridotitas (rocas con un bajo contenido en calcio y en nutrientes elementales para las plantas), el mayor número de endemismos botánicos serpentinofitos y de endemismos faunísticos y formaciones vegetales prioritarias y exclusivas. Esta zona ha quedado incluso excluida de la Zona Periférica de Protección del parque propuesto. Ecologistas en Acción considera que se debería haber propuesto un Parque Nacional de la Serranía de Ronda, incorporando integramente Sierra Bermeja y Sierra de las Nieves.
Desbloquear el Parque Nacional del Mar de las Calmas

La organización ecologista insta al Cabildo del Hierro, al Gobierno de Canarias y al Ministerio para la Transición Ecológica a desbloquear el proceso de creación del primer Parque Nacional enteramente marino en el Mar de las Calmas, que contaría con 21.400 hectáreas protegidas. Ecologistas en Acción reclama al Cabildo Insular desbloquear el proceso interno, con la celebración de la consulta popular, pendiente desde 2017, a la regulación de la pesca artesanal de bajo impacto.

El proyecto del Mar de las Calmas, cuya creación fue apoyada desde el inicio por los pescadores artesanales de la isla, podría tener importantes repercusiones en la conservación y recuperación de importantes comunidades de corales, cetáceos y actuar como criadero de peces y otros animales incrementando su presencia también fuera de la reserva. El área protegida tendría un amplio rango batimétrico, abarcando desde la costa, donde se pueden encontrar importantes comunidades de algas y no es raro el avistamiento de tortugas marinas, hasta los 3000 metros de profundidad. Es el hábitat de numerosos mamíferos marinos como los poco conocidos zifios o los cachalotes. Se abarcaría así una gran diversidad de ecosistemas y el volcán sumergido que se formó en noviembre de 2011 a 300 metros de profundidad y que pasaría a ser el primero incluido en un Parque Nacional.
Mas información: Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción, 656 925 081
<http://ecologistasenaccion.org/>
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 / 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org <http://www.ecologistasenaccion.org/>
<https://twitter.com/robertoherreros> @robertoherreros <https://twitter.com/robertoherreros>
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Importante aunque insuficiente ampliación de la Red de Parques Nacionales