Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP-Involució inacceptable de la gestió de fauna salvatge al Govern

_”__No solucionaran a trets d’escopeta un problema de fons”. _ __

*INVOLUCIÓ INACCEPTABLE DE LA GESTIÓ DE FAUNA SALVATGE AL GOVERN*

*
Ecologistes en Acció alerta d’un procés retrògrad per part del Govern a
l’hora de gestionar el medi natural, i en especial la relació entre
societat i fauna salvatge. Els ecologistes aposten per una gestió
integrada que respecti els processos ecològics del medi natural, aposti
per una agricultura i ramaderia ecològica i de qualitat, i compensi els
professionals que pateixin pèrdues per un bé d’interès social com és la
fauna salvatge.*

En una recent compareixença al Parlament, el Conseller d’Agricultura
Josep Maria Pelegrí va parlar sobre els danys de la fauna salvatge a les
explotacions ramaderes i agrícoles, tant per part d’espècies protegides
com d’espècies catalogades com cinegètiques^^1 . La
intervenció del Conseller va anar acompanyada d’un al·legat de la
diputada de CiU Dolors Rovirola^^2 , qui va afirmar
que les espècies naturals tenen “efectes perniciosos”, insinuant que és
positiu que les seves poblacions es vegin reduïdes o fins i tot
exterminades, com en el cas del llop.

El Conseller Pelegrí, per la seva banda, va afirmar que les poblacions
d’espècies cinegètiques s’han multiplicat a causa de les polítiques de
conservació de la natura, i ha insinuat que aquestes accions de
conservació estan provocant que moltes explotacions “estiguin al límit
de la seva viabilitat”.

Ecologistes en Acció vol cridar l’atenció sobre la visió esbiaixada,
interessada i acientífica d’aquestes afirmacions, que fins i tot porten
associada una voluntat inequívoca d’incomplir la llei.

Aquesta posició ignora els principis de la ciència ecològica, segons els
quals cada espècie juga un paper en l’equilibri dels ecosistemes i està
demostrat que l’extermini d’espècies com el llop, l’ós bru o les
diferents espècies d’àligues, són la causa principal de la proliferació
d’alguns herbívors que després tenen impacte econòmic com ara els
conills, seglars, daines, etc. Els sistemes naturals aporten un valor
econòmic immens a la societat, com s’acaba de mostrar a un estudi pioner
a Escòcia^^3 , on s’ha estimat que el valor de la seva
natura està al voltant dels 23.000 milions d’EUR a l’any.

El problema que el govern vol presentar com a ¨fauna descontrolada¨ no
és tal, es tracta de poblacions que han vist reduit el seu espai natural
per l’ocupació accelerada i creixent del territori, ja sigui per a usos
residencials, industrials o per a infraestructures. Els reptes justament
són implementat les mesures que el Conveni de la Diversitat Biològica,
del qual l’Estat Espanyol és signatari, estableix per conservar la
biodiversitat per fer front al crític deteriorament dels ecosistemes
causat per: l’actual destrucció i fragmentació dels hàbitats, el canvi
climàtic, la contaminació, l’ús insostenible dels recursos naturals i
proliferació d’espècies invasores. Ignorar aquesta situació i continuar
defensant el ¨progrés¨ atentant contra la natura significa una posició
involucionista i suposarà l’incompliment de la legislació catalana,
estatal i europea respecte a les obligacions de conservació d’espais
naturals i d’espècies. .

Per tot plegat, Ecologistes en Acció aposta per restaurar els equilibris
ecològics dels nostres ecosistemes com a solució a la problemàtica i per
això reclama al Govern:

1.

Que compleixi amb les seves obligacions legals en protecció de la
natura, i reverteixi les salvatges retallades que ha aplicat en els
darrers anys als pressupostos i mitjans humans.

2.

Que faci una aposta decidida i potent per la sobirania alimentària,
com a estratègia per a garantir el proveïment d’aliments mitjançant
una planificació participativa i protegint les explotacions
catalanes i el mercat interior.

3.

Que afavoreixi, dins de les actuacions de gestió del medi, la
recuperació i/o reintroducció dels depredadors naturals de conills,
senglars o tudons, com ara els llops, àligues i ossos bruns, entre
d’altres.

4.

Que es consolidin partides econòmiques als pressupostos de la
Generalitat per a compensar les pèrdues econòmiques dels
professionals de la ramaderia i l’agricultura que no es puguin
prevenir (gossos pastors, pastors elèctrics, tancats, etc.)
provocades per la fauna salvatge, en reconeixement del seu paper de
conservadors de la natura, en la línia dels Contractes de Conservació.

5.

Que inclogui la participació de les organitzacions conservacionistes
i ecologistes en l’elaboració del Pla estructural de la caça, així
com els plans territorials específics, anunciats pel Govern.

Per a més informació, contacteu amb Jaume Grau, tel 622.203.340,
_natura@ecologistesenaccio.cat _

1
_http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=230942&idioma=0_
2
_http://www.naciodigital.cat/viurealspirineus/noticia/9751/ciu/adverteix/dels/efectes/negatius/fauna/salvatge/incontrolada_
3
_http://www.independent.co.uk/environment/nature/what-price-nature-23bn-a-year-to-scotland–the-first-country-to-value-its-natural-environment-8955419.html_
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Involució inacceptable de la gestió de fauna salvatge al Govern

Comments are closed.