Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP- Ecologistes denuncien incompliment restauració de l’abocador del Garraf

*ECOLOGISTES DENUNCIEN QUE LA RESTAURACIÓ DE L’ABOCADOR DEL GARRAF ESTÀ
ATURADA I RECLAMEN MITJANS*

**

*El grup Les Agulles — Ecologistes en Acció alerten que s’està
incomplint el projecte de restauració de l’abocador de la Vall de Joan
(massís del Garraf) per manca de pressupost, i reclama a les
administracions (Àrea Metropolitana i Generalitat) els mitjans
necessaris per finalitzar els treballs de segellat.*

Baix Llobregat, 26 de maig de 2014

El “dipòsit controlat” de residus sòlids urbans del Garraf va deixar de
rebre escombraries oficialment el 31 de desembre de 2006, després
d’haver-se incomplert dues dates de tancament anteriors (1999 i 2004).
Quan es va produir el tancament, el projecte de restauració tenia el
finançament confirmat, però les administracions han incomplert els
compromisos i a hores d’ara, el 60% de l’abocador segueix sense segellar
i restaurar.

“Aquest incompliment és greu perquè demostra un cop més la deixadesa de
l’administració amb el nostre territori. Fa 40 anys que tenim
l’abocador, que és un atemptat brutal al medi natural, i encara se
segueixen incomplint els terminis i els plans” ha afirmat Jaume Grau,
portaveu de Les Agulles, després d’una visita a les instal·lacions del
dipòsit amb els responsables de l’Àrea Metropolitana. “Els impactes de
no clausurar efectivament l’abocador són greus: les aigües de pluja se
segueixen infiltrant i arrosseguen els lixiviats contaminants cap a les
corrents subterrànies, que acaben als camps de conreu i al mar, i se
segueixen emetent gasos contaminants d’efecte hivernacle”, ha recordat
el portaveu ecologista.

El successius Plans metropolitans de residus preveien recollir
segregadament i tractar la majoria dels residus municipals, però la
desídia dels ajuntaments i la manca de finançament per part de la
Generalitat va impedir complir els objectius. Encara avui, els municipis
més grans al voltant de l’abocador (Gavà, Castelldefels o Viladecans,
per esmentar alguns exemples) presenten índexs de recollida segregada
clarament insuficients (al voltant dels 52 kg/persona/any), molt per
sota de la mitjana catalana de 118 kg/persona/any.

“Encara que la part de l’abocador que s’ha restaurat presenta un aspecte
molt integrat al paisatge, i que els lixiviats que es poden captar són
tractats adequadament a la depuradora pròpia, no hem d’oblidar que
l’abocador continua sent un malson que impacta no només sobre el medi
ambient del Parc del Garraf, sinó sobre tota l’àrea metropolitana
contaminant les aigües dolces, el mar i l’atmosfera. Molts lixiviats
s’infiltren i van a les aigües subterrànies sense cap tractament”,
recorden els ecologistes.

A l’actualitat, manquen uns 15 milions d’EUR de pressupost per tal
d’escometre el segellat i restauració total de l’espai. Ecologistes en
Acció assenyala a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i a l’Agència
de Residus de Catalunya (ARC- Generalitat) com a responsables de
finançar l’actuació i posar fi, així, a un desastre que dura ja 4 dècades.

*Més informació*: Jaume Grau López, Les Agulles- Ecologistes en Acció.
Tel. 622.203.340
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP- Ecologistes denuncien incompliment restauració de l’abocador del Garraf

Comments are closed.