Revista de Pangea

"La Revista de Pangea es una recopilación de noticias de diferentes fuentes"

[Mitjans] Convocatòria- Petició legal d’informació ambiental sobre els OMGs

*Convocatòria de Premsa*

*SOBRE L’ACCIÓ LEGAL DE PETICIÓ D’INFORMACIÓ AMBIENTAL AL GOVERN ESTATAL
I CATALÀ SOBRE ELS ORGANISMES GENÈTICAMENT MODIFICATS (TRANSGÈNICS): **
*
Amb motiu de la petició jurídica que diverses organitzacions presentaran
a les Administracions el proper dilluns 30 de juny sobre informació
ambiental relativa als OGM

*Dia i hora:* dilluns 30 de juny de 2014 a les 12:00h
*Lloc:* Local Cívic de la Plaça del Pou de la Figuera de Barcelona,
Ciutat vella.

*Intervinents:* Anaïs Sastre (Associació de Defensa Vegetal Gent del
Camp), Albert Ferré (Associació de Recerca i Estudi sobre Agroecologia),
Laia Serra (advocada), Goyo Àlvaro (Ecologistes en Acció) i Gustavo Duch
(Revista Sobirania Alimentària).

*Entitats adherides a la iniciativa: *
· Greenpeace — Madrid
· Ecologistas en Acción-Coda — Madrid
· Amigos de la Tierra — Madrid
· Ecologistes en Acció de Catalunya
· Associació “La Xarxeta” de Pagesos Agroecològics de Catalunya
· Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando — Andalucia
· Centre de Recerca i Informació en Consum — Barcelona
· Món Verd, SCCL — Distribució de Productes ecològics — Barcelona
· Associació Entrepobles — Agricultura Pagesa i Sobirania
Alimentaria — Barcelona
· Associació de Consum Responsable “La Vinagreta” – Baix Llobregat
· Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals DESC — Barcelona
· Xarxa de L’Observatori del Deute en la Globalització ODG — Barcelona
· Germinal, SCCL — Cooperativa de Consum de Productes Agroecològics
— Barcelona
· Xarxa de Consum Solidari — Barcelona
· Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA).
· L’Era — Espai de Recursos Agroecològics
· Asia — Associació Salut i Agroecologia

*Contingut: **
*
La introducció dels organismes transgènics a l’Estat Espanyol,
notablement a l’Aragó i a Catalunya, s’ha fet sense cap mena de debat
públic i sense tenir en compte alguns informes científiques existents
sobre la matèria. La interacció dels transgènics amb les especies
silvestres son encara avui fia una incògnita. El principi de precaució
consensuat a nivell europeu hauria d’haver-se traduït en el fet de que
fins que no es comprovi la innocuïtat dels transgènics i es realitzin
estudis independents de mig i llarg abast, no s’haurien d’haver cultivat
i menys en extensions grandioses. Aquesta realitat ha fet que diversos
països, com França i Alemanya, optin per no cultivar-los, fins que hi
hagi informació suficient sobre les conseqüències, socials, ambientals i
sobre la salut dels transgènics i un consens ciutadà i científic sobre
aquests. Per altra banda, molts dels càrrecs de l’administració que han
estat vinculats amb la presa de decisions sobre transgènics, han estat
estretament vinculats amb la indústria agrotecnològica. El sistema de
l’etiquetatge fa que sigui impossible que el consumidor conegui quins
productes com làctics i demés incorporen productes transgènics, afectant
a la seva llibertat de decisió. Per altra banda la contaminació de
cultius transgènics a cultius convencionals i ecològics son preocupants
i més tenint en compte que no existeix un sistema específic de
responsabilitat per indemnitzar els afectats.

En aquest context d’opacitat, les associacions ecologistes i ambientals
i els col·lectius de producció i consum agro ecològic han pres la
iniciativa d’exigir a les Administracions, el poder accedir a la
informació ambiental relativa als OGM que considerin important i
d’interès, fent ús de les eines legals que diversos Convenis
Internacionals i diverses normes estatals ens atorguen. Aquestes eines
legals son poc conegudes i han estat escassament emprades a nivell
ambiental a l’estat espanyol. Es tracta doncs d’una acció innovadora que
permetrà no només accedir a la informació sinó seguir obrint camí en els
drets que ens atorga la legislació.

Les preguntes van encaminades a obtenir informació sobre les dades
tècniques que han servit al govern per a rebutjar la possibilitat
d’establir una moratòria legal en la introducció dels transgènics, i per
fonamentar la promulgació de normes que regulen l’ús dels OGM.
Incideixen també en el qüestionament de la manca de participació
ciutadana en la presa de decisions relatives als OGM, en la manca
d’informació de la ciutadania sobre els transgènics; quines autoritats
prenen les decisions sobre els OGM i quines capacitats tècniques tenen
els seus membres per fer-ho. Un altre bloc de preguntes és destinat a
esbrinar la regulació i la pràctica en la concessió d’autoritzacions de
cultius experimentals i no experimentals de OGM, en medi obert i tancat,
així com els plans de seguiment i control que es realitzen. Ja per
últim, en relació al consum lliure i informat, es pregunta sobre
l’etiquetatge i la identificació dels productes OGM, derivats i
compostos. De la mateixa manera, es qüestiona la possible contaminació
genètica i responsabilitat econòmica derivada de la pol·linització
descontrolada d’OGM de cultius veïns i quina ha estat l’actuació de les
respectives administracions davant els nombrosos casos de contaminació
ja detectats.
*Contacte: **
*Albert Ferré 627.595.797 alactiv@hotmail.com
Laia Serra 696.520.000 laiaserra@icab.cat
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentarios desactivados en [Mitjans] Convocatòria- Petició legal d’informació ambiental sobre els OMGs

Comments are closed.