Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] Comunicat: Senyalització del Parc del Garraf

/12 d’agost de 2014/

*PROPOSTA ECOLOGISTA PER A MILLORAR LA SENYALITZACIÓ DEL PARC DEL
GARRAF, QUE PATEIX UN DÈFICIT HISTÒRIC EN AQUESTA MATÈRIA**
**
*/*Les Agulles-Ecologistes en Acció alerta que el Parc del Garraf
presenta un dèficit molt seriós en la seva senyalització, situació que
s’arrossega de fa anys. Aquesta mancança provoca que la creixent
freqüentació per tota mena d’usuaris vagin fent augmentar els seus
impactes sobre el medi, alhora que es perd l’oportunitat de
sensibilitzar aquests mateixos visitants sobre les pautes de
comportament adequades a un espai protegit.*/

Les Agulles-Ecologistes en Acció del Baix Llobregat-Garraf ha presentat
avui una proposta tècnica per a la millora de la senyalització tant al
perímetre com a l’interior de Parc del Garraf, gestionat per la
Diputació de Barcelona. La proposta inclou fins a 35 nous rètols
indicadors del Parc (bàsics) i 15 cartelleres informatives amb una
senyalització més específica de l’indret on se situen.

Els indicadors bàsics estan pensats per a senyalitzar perimetralment les
carreteres, camins i senders que rodegen i penetren dins del massís,
fent palès per a tots els usuaris la presència del Parc. Les cartelleres
informatives podrien contenir un petit mapa del Parc, una explicació
dels principals elements d’interès de la zona, així com un seguit
d’indicacions, consells per la visita, i limitacions per la visita.

La intenció dels ecologistes és que l’òrgan gestor del Parc, així com
els Ajuntaments, assumeixin la necessitat de millorar la gestió en
general del Parc, i la seva senyalització com a una eina bàsica que fins
ara ha estat molt desatesa, i que comptin amb una proposta específica on
s’han identificat els punts més freqüentats o crítics des del punt de
vista de conservació. La idea sorgeix de la constatació de l’increment
de freqüentació a l’interior del Parc, per part dels diferents usuaris:
excursionistes, corredors, ciclistes, caçadors, boletaires,
recol·lectors d’espàrrecs, etc. Una freqüentació alta, si se’ls
sensibilitza sobre els valors protegits, està endreçada i es dirigeix
els usuaris als punts d’interès però de baix impacte, és totalment
positiu per a la conservació i l’activitat econòmica dels municipis del
Parc. Però una hiperfreqüentació sense gestionar només genera
afectacions negatives sobre la fauna, la flora, el patrimoni cultural i
el paisatge del Parc.

Els ecologistes faran arribar la proposta a les diferents
administracions i la portaran directament a la Comissió Consultiva del Parc.

/Per a més informació, *consulteu el mapa *
o truqueu al 622 20 33 40/
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Comunicat: Senyalització del Parc del Garraf

Comments are closed.