Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP Consulta 9N-Ecologistes en Acció de Catalunya s’uneix a les mobilitzacions convocades avui

[cat-cast]
*Ecologistes en Acció de Catalunya s’uneix a les mobilitzacions
convocades avui en defensa de la consulta del 9-N*

*L’organització ecologista s’uneix a les mobilitzacions convocades avui
a les places dels ajuntaments a les 19 hores en defensa de la consulta i
en rebuig de la decisió del Tribunal Constitucional d’admetre a tràmit
els recursos presentats contra la llei de Consultes aprovada pel
Parlament de Catalunya i contra el decret de convocatòria del 9-N.*

L’organització ecologista defensa el dret a decidir i considera que el
9-N s’ha convocat amb legalitat, legitimitat i un amplíssim suport de la
ciutadania de Catalunya. La decisió del govern central i del TC torna a
evidenciar la profunda crisi democràtica de les institucions estatals
que apel·la a raons jurídiques per negar un problema polític i no
escoltar la voluntat del poble i les seves institucions, al Parlament i
més del 90% dels municipis del país.

D’altra banda, els ecologistes denuncien que es derivi a l’àmbit jurídic
una qüestió que és clarament política, són els parlaments els que han de
legislar per donar resposta als reptes que els planteja la societat i no
utilitzar la ¨legalitat vigent¨ per fer callar la voluntat d’un poble.
Només la voluntat política i la determinació conjunta podran superar
l’actual conflicte, no hi ha cap sentència jurídica que pugui aturar el
procés constituent que viu Catalunya, i menys des d’un Tribunal
Constitucional que està lamentablement desacreditat i moralment
deslegitimat.

Utilitzar la via penal per bloquejar la decisió d’un poble a ser
consultat sobre el seu futur, sigui sobre la forma d’Estat, sigui sobre
la privatització dels serveis públics, el rescat bancari o sobre les
polítiques d’espoli dels recursos naturals; criminalitzar a un poble per
voler expressar-se a les urnes com ha fet Escòcia; constata la situació
de greu fallida democràtica de l’Estat espanyol i significa un atac
directe a la llibertat de les persones, la pau i la convivència que
exigeix una resposta contundent de la ciutadania.

Ecologistes en Acció vol alertar de la greu irresponsabilitat política
del govern espanyol en la seva intenció de no permetre la consulta i
crida a la més àmplia mobilització per fer-la possible, a votar el 9N, i
dóna suport a la difusió del vídeo institucional de la Campaña
.
[castellà]
*Ecologistas en Acción de Cataluña se une a las movilizaciones
convocadas hoy en defensa de la consulta del 9-N*

*La organización ecologista se une a las movilizaciones convocadas hoy
en las plazas de los ayuntamientos a las 19 horas en defensa de la
consulta y en rechazo de la decisión del Tribunal Constitucional de
admitir a trámite los recursos presentados contra la ley de Consultas
aprobada por el Parlamento de Cataluña y contra el decreto de
convocatoria del 9-N. *

La organización ecologista defiende el derecho a decidir y considera que
el 9-N se ha convocado con legalidad, legitimidad y un amplísimo apoyo
de la ciudadanía de Cataluña. La decisión del gobierno central y del TC
vuelve a evidenciar la profunda crisis democrática de las instituciones
estatales que apela a razones jurídicas para negar un problema político
y no escuchar la voluntad del pueblo y sus instituciones, el Parlamento
y más del 90% de los municipios del país.

Por otro lado, los ecologistas denuncian que se derive al ámbito
jurídico una cuestión que es claramente política, son los parlamentos
los que tienen que legislar para dar respuesta a los retos que les
plantea la sociedad y no utilizar la ¨legalidad vigente¨ para acallar la
voluntad de un pueblo. Sólo la voluntad política y la determinación
conjunta podrán superar el actual conflicto, no hay ninguna sentencia
jurídica que pueda parar el proceso constituyente que vive Cataluña, y
menos desde un Tribunal Constitucional que está lamentablemente
desacreditado y moralmente deslegitimado.

Utilizar la vía penal para bloquear la decisión de un pueblo a ser
consultado sobre su futuro, sea sobre la forma de Estado, sea sobre la
privatización de los servicios públicos, el rescate bancario o sobre las
políticas de expolio de los recursos naturales; criminalizar a un pueblo
por querer expresarse en las urnas como ha hecho Escocia; constata la
situación de grave quiebra democrática del Estado español y significa un
ataque directo a la libertad de las personas, la paz y la convivencia
que exige una respuesta contundente de la ciudadanía.

Ecologistas en Acción quiere alertar de la grave irresponsabilidad
política del gobierno español en su intención de no permitir la consulta
y llama a la más amplia movilización para hacerla posible, a votar el 9N
y da apoyo a la difusión del vídeo institucional de la Campaña
.

Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa.
http://www.avast.com
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP Consulta 9N-Ecologistes en Acció de Catalunya s’uneix a les mobilitzacions convocades avui

Comments are closed.