Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] Comunicat: Ecologistes i nedadors es manifesten conjuntament contra les prospeccions marines a la costa catalana

[Català]
Ecologistes i nedadors es manifesten conjuntament contra les
prospeccions marines a la costa catalana

*La **Plataforma Aturem les Prospeccions a la Costa Catalana
**, que inclou entitats
ambientals, socials i empreses i **Travessia Catalunya Nedant
**, han convocat avui
mobilitzacions contra les prospeccions marines per hidrocarburs a la
platja de Blanes (La Selva). Reclamen l’aturada dels projectes de
recerca per a petroli i gas al mar, a Catalunya i a l’estat espanyol, i
un nou model energètic.*

L’acte reivindicatiu ha consistit en una nedada i una acció simbòlica a
la platja de Blanes. Més de cinquanta nedadors han travessat els 3,1km
des de la platja de S’Abanell, a la desembocadura del riu Tordera, fins
a la platja de Blanes on els esperaven els manifestants. Allà, els
nedadors amb els seus neoprens i els activistes, vestits de negre, han
simulat els efectes d’un vessament de petroli i, en acabat, el
periodista Adam Martin ha llegit un manifest.

L’acte també ha servit per advertir i informar a la ciutadania sobre la
vintena de projectes de prospeccions marines que a l’Estat espanyol ja
amenacen més de 20.000 quilòmetres quadrats de superfície marina i a
Catalunya afecten pràcticament tota la costa.

Les prospeccions marines serveixen per localitzar hidrocarburs en el
subsòl marí i es realitzen en dues fases: la primera, d’exploracions
sísmiques quan s’emeten ones acústiques amb canons d’aire o “air-guns”
de 215 dB (o més) que travessen tota la superfície aquàtica i penetren
al subsòl i, la segona, de sondejos físics amb perforacions que
utilitzen minerals i productes químics que es llencen directament al
mar. Els principals impactes estudiats en les diferents fases de
prospeccions són:

* La fase de les prospeccions sísmiques amb canons d’aire, afecta,
especialment, els cetacis (balenes, catxalots, dofins, etc.) que
poden patir ferides internes o, fins i tot, la mort per l’ús
d’aquests canons. També afecten a la tortuga babaua (Caretta
caretta), a la que poden interferir en la seva migració i provocar
danys orgànics viscerals o en la closca.
* En la fase de perforacions del sòl marí es produeix un fang oliós
que resulta mortífer per a la fauna del fons marí (fanerògames
marines) com la Posidònia oceànica o la Cymodea nodosa (plantes que
serveixen d’alimentació i com a habitat de cria).
* També tenen efectes sobre la pesca i el turisme atès que s’ha
estudiat que les prospeccions sísmiques provoquen canvis al
comportament dels peixos i la contaminació de l’aigua i, en
conseqüència de les platges.

Si els impactes de les fases d’exploració són greus, encara ho seran més
els impactes de l’explotació d’hidrocarburs al mar amb el perill de
vessaments, com així ho demostren els reiterats accidents de Repsol a
les costes de Tarragona.

En el manifest, les entitats organitzadores declaren que la cerca de
jaciments residuals de petroli sota el fons marí serveix -igual que el
fracking- per allargar l’agonia d’un model energètic caducat. El govern
espanyol insisteix, però, en apostar per a un futur energètic basat en
el petroli, malgrat el clam de la ciutadania contra les prospeccions
marines arreu de l’Estat. Ara intenta reduir l’oposició de les
autonomies i de la societat civil amb un nou impost que, en el cas de
les explotacions marines, beneficiarà a la comunitat més propera.

Els organitzadors hem volgut mostrar la nostra solidaritat amb les Illes
Canàries, on recentment han començat les prospeccions i on ja s’han
trobat dos balenes mortes. A Catalunya, actualment, hi ha tres projectes
de recerca d’hidrocarburs en tramitació als quals diverses entitats han
presentat al·legacions. En concret, són les campanyes de prospeccions de
Capricorn Spain Limited i la Campanya sísmica 2D de l’empresa Spectrum,
que afecten, en el seu conjunt, la costa mediterrània des del Golf de
Lleó fins al golf de València i tot l’arxipèlag balear. A més, les
prospeccions sísmiques de Repsol a l’entorn de la plataforma
‘Casablanca’ han obtingut una declaració d’impacte ambiental positiva,
malgrat les possibles greus repercussions sobre el Parc Natural del
Delta del Ebre. En canvi, un Informe de la Direcció General de
Sostenibilitat de la Costa i del Mar, departament que depèn del
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, recorda que la zona
del golf de València, inclosa en el projecte de l’empresa Capricorn
Spain Limited, està dins d’un corredor de migració de cetacis i arriba a
la mateixa conclusió que la plataforma: /”la potencial afecció negativa
sobre la fauna marina present a l’àrea d’actuació és d’una magnitud
suficient per desaconsellar que es desenvolupi el projecte”. /Rafael
Sardà, investigador científic del departament d’ecologia marina del
Centre d’Estudis Avançat de Blanes (CEAB) ha participat a l’acció amb
una explicació sobre els impactes d’aquestes prospeccions sobre els
ecosistemes marins conforme les al.legacions que aquest mateix centre ha
presentat contra aquests projectes.

Mentre les comunitats de les Illes Balears, Canàries i el País Valencià
s’han declarat en contra de les prospeccions marines, la Generalitat de
Catalunya encara no ha fet cap pronunciament sobre el tema. Per a les
entitats de la Plataforma Aturem les Prospeccions, aquesta és una de les
raons perquè la mobilització en contra de les prospeccions encara no ha
agafat la mateixa força com, per exemple, la lluita contra el fracking.
El govern català s’excusa que no té competències i el mar és un medi que
queda allunyat de la societat en tots els sentits. L’organització dels
actes d’avui conjuntament amb el col·lectiu esportiu dels nedadors de la
Travessia Catalunya Nedant representa, per tant, un important pas per a
reforçar la mobilització i conscienciar a la ciutadania.

Les entitats adherides a la plataforma Aturem les prospeccions a la
costa catalana que col·labora amb entitats i organitzacions a nivell
estatal, defensem el nostre patrimoni del medi natural i les economies
locals que viuen de la pesca i del turisme. A la vegada exigim un nou
model energètic, basat en la reducció del consum, la descentralització,
la gestió pública o comunitària i la utilització d’energies netes i
renovables.
*Foto acció de protesta: *http://tinyurl.com/ox3rgu2*
**Contacte:* Enric Cortiñas 615 69 49 99

*/Ecologistes en Acció de Catalunya/*
Can Baste pg. Fabra i Puig 274
08031 Barcelona
Teléfono: 648 76 11 99
www.ecologistesenaccio.org/catalunya

[Castellano]
Ecologistas y nadadores se manifiestan conjuntamente contra las
prospecciones marinas en la costa catalana

*La **Plataforma Aturem les Prospeccions a la Costa Catalana
**, que incluye entidades
ambientales, sociales y empresas, y **Travessia Catalunya Nedant
**han convocado hoy movilizaciones
contra las prospecciones marinas por hidrocarburos en la playa de Blanes
(La Selva). Reclaman que se paren los actuales proyectos de
investigación de petróleo y gas en el mar, en Cataluña y en el estado
español, y un nuevo modelo energético.*

El acto reivindicativo ha consistido en una travesía a nado y una acción
simbólica en la playa de Blaness. Más de cincuenta nadadores han
atravesado los 3,1km desde la playa de S’Abanell, en la desembocadura
del río Tordera, hasta la playa de Blanes donde les esperaban los
manifestantes. Allí, los nadadores con sus neoprenos y los activistas,
vestidos de negro, han simulado los efectos de un derramamiento de
petróleo y, después, el periodista Adam Martin ha leído un manifiesto.

El acto también ha servido para advertir e informar a la ciudadanía
sobre la veintena de proyectos de prospecciones marinas que en el Estado
español ya amenazan más de 20.000 kilómetros cuadrados de superficie
marina y en Cataluña afectan prácticamente a toda su costa.

Las prospecciones marinas sirven para localizar hidrocarburos en el
subsuelo marino y se realizan en dos fases: la primera, de exploraciones
sísmicas que emiten ondas acústicas con cañones de aire o “air-guns” de
215 dB (o más) que atraviesan toda la superficie acuática y penetran en
el subsuelo y, la segunda, de sondeos físicos con perforaciones que
utilizan minerales y productos químicos que se vierten directamente al
mar. Los principales impactos estudiados en las diferentes fases de
prospecciones son:

* La fase de las prospecciones sísmicas con cañones de aire, afecta,
especialmente, los cetáceos (ballenas, cachalotes, delfines, etc.)
que pueden sufrir heridas internas o incluso, la muerte por el uso
de estos cañones. También afectan a la tortuga babaua (Caretta
caretta), a la que pueden interferir en su migración y provocar
daños orgánicos viscerales o en el caparazón.
* En la fase de perforaciones del suelo marino se produce un barro
oleoso que resulta mortífero para la fauna del fondo marino
(fanerógamas marinas) como la Posidónea oceánica o la Cymodea nodosa
(plantas que sirven de alimentación y como hábitat de cría).
* También tienen efectos sobre la pesca y el turismo dado que se ha
estudiado que las prospecciones sísmicas provocan cambios en el
comportamiento de los pesces y la contaminación del agua y, en
consecuencia de las playas.

Si los impactos de las fases de exploración son graves, todavía lo serán
más los impactos de la explotación de hidrocarburos en el mar con el
peligro de derramamientos, como así lo demuestran los reiterados
accidentes de Repsol a las costas de Tarragona.

En el manifiesto, las entidades organizadoras declaran que la búsqueda
de yacimientos residuales de petróleo bajo el fondo marino sirve -igual
que el fracking- para alargar la agonía de un modelo energético
caducado. El gobierno español insiste en apostar por un futuro
energético basado en el petróleo a pesar del clamor de la ciudadanía
contra las prospecciones marinas en todo el Estado. Ahora intenta
reducir la oposición de las autonomías y de la sociedad civil con un
nuevo impuesto que, en el caso de las explotaciones marinas, beneficiará
a la comunidad más cercana.

Los organizadores han querido mostrar su solidaridad con las Islas
Canarias donde recientemente han empezado las prospecciones y donde ya
se han encontrado dos ballenas muertas. En Cataluña hay en la
actualidad tres proyectos de investigación de hidrocarburos en
tramitación a los que varias entidades han presentado alegaciones.
Concretamente son las campañas de prospecciones de Capricorn Spain
Limited y la Campaña sísmica 2D de la empresa Spectrum, proyectos que
afectan en su conjunto a la costa mediterránea desde el Golfo de León
hasta el golfo de Valencia y todo el archipiélago balear. Además están
las prospecciones sísmicas de Repsol en el entorno de la plataforma
‘Casablanca’ que han obtenido la declaración de impacto ambiental
positiva, a pesar de las posibles graves repercusiones sobre el Parque
Natural del Delta del Ebro. En cambio, un Informe de la Dirección
General de Sostenibilidad de Costa y del Mar, departamento que depende
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, recuerda
que la zona del golfo de Valencia incluida en el proyecto de la empresa
Capricorn Spain Limited, está dentro de un corredor de migración de
cetáceos y llega a la misma conclusión que la Plataforma: /”la potencial
afección negativa sobre la fauna marina presente en el área de actuación
es de una magnitud suficiente para desaconsejar que se desarrolle el
proyecto”./ Rafael Sardà, investigador científico del departamento de
ecología marina del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB) ha
participado en la acción con una explicación sobre los impactos de las
prospecciones sobre los ecosistemas marinos conforme las alegaciones que
este mismo centro ha presentado contra estos proyectos.

Mientras las comunidades de las Islas Baleares, Canarias y el País
Valenciano se han declarado en contra de las prospecciones marinas, la
Generalitat de Cataluña todavía no ha hecho ningún pronunciamiento sobre
el tema. Para las entidades de la Plataforma Aturem les Prospeccions,
ésta es una de las razones por las que la movilización en contra de las
prospecciones no ha cogido la misma fuerza como, por ejemplo, la lucha
contra el fracking. El gobierno catalán se excusa en que no tiene
competencias y el mar es un medio que queda alejado de la sociedad en
todos los sentidos. La organización de los actos de hoy juntamente con
el colectivo de nadadores de Travessia Catalunya Nedant representa, por
lo tanto, un importante paso para reforzar la movilización y concienciar
a la ciudadanía.

Las entidades adheridas a la Plataforma Aturemos les Prospeccions a la
Costa Catalana, que en cambio colabora con entidades y organizaciones a
nivel estatal, defendemos nuestro patrimonio medio natural y las
economías locales que viven de la pesca y del turismo. A la vez exigimos
un nuevo modelo energético, basado en la reducción del consumo, la
descentralización, la gestión pública o comunitaria y la utilización de
energías limpias y renovables.

*Foto acción de protesta: *http://tinyurl.com/ox3rgu2*
Contacte:* Enric Cortiñas 615 69 49 99

*/Ecologistes en Acció de Catalunya/*
Can Baste pg. Fabra i Puig 274
08031 Barcelona
Teléfono: 648 76 11 99
www.ecologistesenaccio.org/catalunya


El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
http://www.avast.com
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Comunicat: Ecologistes i nedadors es manifesten conjuntament contra les prospeccions marines a la costa catalana

Comments are closed.