Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP- Presentació Queixa al Síndic venda Gallecs

NOTA DE PREMSA
La venda d’un solar a Gallecs comportarà el deteriorament de l’espai
natural i de la salut de la població
*La venda per part de l’INCASÒL de la Generalitat de Catalunya -amb el
consentiment de l’Ajuntament de Santa Perpètua- per a la urbanització de
50.000 metres quadrats de Gallecs a l’empresa TransWences per a la
construcció d’un centre logístic per carretera, comportarà un greu
deteriorament del Medi Ambient i de la Salut de les persones.*

Gallecs és un espai natural al bell mig del Vallès Oriental que cal
preservar ateses les essencials funcions agrícoles, ambientals i per a
la salut de les persones que suposa. Tanmateix, a diferència del què
pensa la gran majoria de la població, tot l’Espai Natural de Gallecs no
està inclòs en el Pla Especial d’Interès Natural de Gallecs i, per tant,
no té una figura urbanística que n’impedeixi la seva urbanització. El
cas de Can Banús n’és un exemple, però hi ha espais a d’altres
municipis, com Mollet, Palau o Montcada que poden ser urbanitzats tot i
tenir com a propietari la Generalitat de Catalunya mitjançant l’empresa
pública de l’INCASÒL.

La zona que l’INCASÒL pretén vendre -per la que ja ha cobrat una paga i
senyal- es troba al municipi de Santa Perpètua de Mogoda a tocar de
Mollet del Vallès. Aquesta operació es va realitzar mitjançant una
addenda en el conveni marc que regula els àmbits de desenvolupament
previstos en el pla director urbanístic (PDU) de Gallecs, que va ser
signat per la Generalitat i el consistori perquè modificant el pla
general d’ordenació urbanística municipal s’hi pugui instal·lar
activitat econòmica industrial en aquest espai natural.

Cal recordar que ambdós municipis, de la mateixa manera que gairebé tota
la Regió Metropolitana de Barcelona, no compleixen els límits establerts
per la Directiva Europea (2008/50/CE) sobre la qualitat de l’aire i una
atmosfera més neta i la Directiva Marc (96/62/CE) sobre l’avaluació i
gestió de la qualitat de l’aire ambient i els governs han estat
advertits de sanció per la Unió Europea. Ara fa pocs dies hem pogut
comprovar com un anticicló disparava totes les alarmes sobre la qualitat
de l’aire i com les administracions catalanes competents no prenien les
mesures adequades per pal·liar els focus de contaminació.

Per això, la Plataforma per a la Defensa de Gallecs i totes les
organitzacions que en formen part -més de 50- han presentat avui una
queixa al Síndic de Greuges per a manifestar la indefensió de la
població davant les pràctiques de mercadeig de sòl propietat de la
pròpia administració, els impactes sobre els valors agrícoles, naturals,
socials i paisatgístics de Gallecs derivats d’aquest tipus d’activitat,
denunciar la inoperativitat al respecte per a minimitzar la contaminació
atmosfèrica que posen en risc el dret a un medi adequat i a la salut de
les persones incomplint la normativa de Drets Humans -article 12 del
Pacte Internacional de Drets econòmics, socials i culturals-, la
normativa europea en la Carta dels Drets Fonamentals, les directives
abans esmentades i la pròpia Constitució Espanyola -on el seu article 41
reconeix el dret a la protecció de la salut i en el 45 a gaudir d’un
medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona així com el
deure de preservar-lo-.

I per tot això, insten a totes les forces polítiques dels municipis que
conformen Gallecs i del Parlament de Catalunya i als governs municipals
i de la Generalitat a què vetllin per la salut de les persones i per a
un medi adequat i, per tant, emparin totes les eines que estiguin al seu
abast per aturar aquesta venda i urbanització i iniciïn tots els
processos administratius que calguin per a preservar l’Espai Natural de
Gallecs en la seva totalitat.

*Més informació:* Pol Ansó 605 943 979, Quim Pérez 647 915 639

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
http://www.avast.com
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP- Presentació Queixa al Síndic venda Gallecs

Comments are closed.