Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] Comunicat-Ecologistes en Acció demana al Parlament posar seny sobre el Canal Segarra Garrigues

*Ecologistes en Acció demana al Parlament de Catalunya posar seny
sobre el Canal Segarra Garrigues*

*Ecologistes en Acció ha tramès un escrit a totes les forces polítiques
del Parlament de Catalunya perquè posin seny i esmenin les barbaritats
socials, ambientals i econòmiques que han comès els successius governs
de Catalunya des del 2002 fins a l’actual, pel que fa a la nefasta
planificació i execució a tots els seus nivells de l’obra del Canal
Segarra-Garrigues.*

Ecologistes en Acció de Catalunya fa anys que reclama responsabilitats i
que s’emprin tots els instruments que estiguin a l’abast per posar llum
a totes les controvèrsies que planegen sobre aquest projecte des dels
seus inicis, a les quals s’hi sumen les sospites irregularitats
generades amb la filtració d’una informació que quantifica una desviació
pressupostària d’un 81%^1 i un informe de la
Sindicatura de Comptes que detecta indicis evidents de delicte en
contractacions fetes a dit que requerien per llei un concurs públic. Una
d’elles per al reconegut bufet d’advocats Roca Junyent. Aquest sobrecost
del 81% hem de recordar que partia de l’elevat pressupost de 1069
milions d’Euros per a la construcció de tota la xarxa secundària de
responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i que sense justificació
s’han gastat 1.928 milions d’euros. El desori s’agreuja quan de les
68.000 hectàrees de reg, només hi ha possibilitat de regar en 12.000,
encara que només s’està regant de manera efectiva en 3.000.

A més a més, l’organització ecologista denuncia i demana al Parlament de
Catalunya que posi fi a la inexplicable falta de transparència i
informació. S’han arribat a amagar informes del Consell per al
Desenvolupament Sostenible, posteriorment filtrats i apareguts a la llum
pública, que qüestionaven la viabilitat de l’obra en l’àmbit econòmic,
social i ambiental. Entre altres qüestions destaca que per a la pagesia
li surt més rendible el conreu de secà amb denominació d’origen i reg de
suport que el conreu de regadiu pels costos elevats de l’aigua
subministrada mitjançant el canal.

Per tot plegat, *Ecologistes en Acció demana a totes les forces
polítiques que donin suport a la **Moció
****presentada
pel Grup ICV* (ref. 302SVG19021500015) i que entre altres acords, insta
al Parlament de Catalunya a què celebri un debat monogràfic entre els
diversos actors implicats sobre la viabilitat econòmica i mediambiental
del Segarra Garrigues, a explicar en seu parlamentària l’informe
complert del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible sobre la
viabilitat econòmica del Canal Segarra-Garrigues entregat l’any 2013 al
Govern de la Generalitat, a realitzar en el termini d’un any una
auditoria econòmic-financera (com recomana l’informe del CADS) de
caràcter independent i participatiu que avaluï els costos que ha suposat
la gestió de REGSEGA des de l’any 2003 a l’any 2014 del projecte de
regadiu del Canal Segarra-Garrigues, elaborar els plans de gestió de les
zones ZEPA per sur a terme les mesures correctores i compensatòries
previstes a l’Estudi d’Impacte Ambiental i a la Declaració de l’Impacte
Ambiental, el compliment dels cabals de manteniment del Segre, etc.

Ecologistes en Acció de Catalunya considera que de seguir amb la fugida
cap endavant amb l’increment de despeses sense control ni justificació,
l’increment greu de l’endeutament públic català, nul servei a la pagesia
de la zona i per tant inviabilitat del necessari assentament de la
població al territori, aquesta obra suposarà un conflicte econòmic,
social i ambiental d’enorme gravetat que Catalunya no mereix i que haurà
de patir durant un nombre incert de generacions.

D’altra banda, els ecologistes també alerten que el pagament dels
sobrecostos d’aquesta obra es pretenguin canalitzar, mitjançant un
transvasament des del Segre a la Regió Metropolitana de Barcelona, via
la factura dels consumidors assetjant a la ciutadania la qual cosa
comportaria incrementar encara més la pobresa energètica i un
irreparable incompliment dels cabals ecològics del Segre i de l’Ebre amb
els consegüents impactes de regressió, subsidència i salinització sobre
el vulnerable Delta de l’Ebre.
Contacte: Quim Pérez 647 91 56 39

1 ///Veure //l’article “La gran obra hidràulica de
Catalunya costa el doble del previst i encén totes les alarmes”
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/hidraulica-Catalunya-previst-encen-alarmes_0_149085534.html/
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Comunicat-Ecologistes en Acció demana al Parlament posar seny sobre el Canal Segarra Garrigues

Comments are closed.