Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP-Reclamen gir de 180º politiques de medi natural

*E**COLOGISTES EN ACCIÓ RECLAMA AL GOVERN UN GIR DE 180º EN MEDI NATURAL
PER FRENAR LA GREU CRISI DE LA BIODIVERSITAT* **

*El projecte de govern del fins ara Conseller d’Agricultura, Josep M.
Pelegrí (UDC), en matèria de Medi natural es pot resumir com un
desmantellament de les polítiques de conservació a Catalunya.*

Les retallades en estructura i en pressupostos en aquests darrers 4 anys
(més del 60% del pressupost de 2009), juntament amb els canvis legals
que han afeblit les polítiques de conservació de la natura,
impossibiliten complir i assolir els compromisos signats en els diferent
convenis per pal·liar la pèrdua de biodiversitat i evitar el canvi
climàtic. Catalunya, els darrers 5 anys, ha retrocedit greument en
l’acció de govern, caient als darrers llocs d’Europa en quant a gestió
de la natura.

Un aspecte molt criticat també per Ecologistes en Acció ha estat el Pla
General de Política Forestal proposat per la Direcció General de Medi
Ambient. Aquest document suposa un retrocés en polítiques de conservació
i integració de l’activitat econòmica i social amb les masses forestals,
primant aspectes productivistes i menystenint el paper dels ecosistemes
forestals.

El canvi de conselleries al Govern, amb la sortida d’Unió Democràtica,
ha comportat una reestructuració en què la gestió del medi natural s’ha
reagrupat de nou amb la planificació de la conservació i les polítiques
de sostenibilitat, al Departament de Territori. Aquesta decisió és un
encert, sota l’opinió dels ecologistes, però encara insuficient per a
corregir els 5 anys de desmantellament.

Per això, Ecologistes en Acció de Catalunya reclama al nou Govern, i
especialment al Conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila:

*

La retirada i renúncia a la destitució dels Directors de Parcs
Naturals per a substituir-los per gerents.

*

La retirada del “pla de gestió dels parcs” i l’aprovació urgent de
les normatives de gestió dels parcs i la Xarxa Natura 2000.

*

La recuperació del pressupost i personal a nivells previs a la crisi.

*

Una major transparència i major participació dels agents socials en
la presa de decisions i en el seguiment de les polítiques fetes.

Així mateix, al Departament d’Agricultura, se li reclama:

*

La retirada del Pla General de Política Forestal i l’inici de la
redacció d’un de nou.

*

L’increment de dotació al Cos d’Agents Rurals i el suport a les
seves tasques.
*Més informació*: Jaume Grau 622203340
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Reclamen gir de 180º politiques de medi natural

Comments are closed.