Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP- Demanden una aposta real contra el canvi climàtic

[cat-cast]
*Ecologistes en Acció demanda una aposta real contra el canvi
climàtic en la Cimera de París*

*En els documents presentats de cara a la cita s’aposta per falses
solucions i s’ignora la necessitat d’un canvi de model.*

Recentment s’han presentat els documents base resultat de la Plataforma
Ad-hoc de Durban per a les negociacions en la Cimera de París. Aquesta
cimera, denominada COP21 i que se celebrarà del 30 de novembre a l’11 de
desembre d’enguany, té una gran rellevància perquè en sortirà entre
d’altres l’acord de reducció d’emissions que substituirà al Protocol de
Kioto a partir de 2020.

Tanmateix, Ecologistes en Acció considera que els objectius dels
documents base i dels compromisos nacionals en matèria de reducció de
gasos efecte hivernacle publicats en els últims mesos per part dels
Estats i de la comunitat internacional s’allunyen massa de les
recomanacions realitzades pel Panell Intergovernamentals sobre el Canvi
Climàtic (IPCC). L’IPCC, integrat per experts en escalfament global, ha
advertit que “si no es realitzen esforços addicionals als ja
implementats, s’experimentaran augments en la temperatura mitjana global
en superfície en 2100 de 3,7 a 4,8 graus”.

D’acord ambls els models presentats per aquest panell s’hauria de
perseguir l’escenari d’emissions més baix, la qual cosa a la pràctica
significa reduir les emissions en l’àmbit global en un 95% en 2050.

Per evitar els anomenats efectes de retroalimentació, segons els quals
al superar-se determinada temperatura augmenta enormement el canvi
climàtic, hem d’establir com límit un augment de temperatura global
d’1,5 graus.

En els documents presentats per Nacions Unides i els diferents països es
continua insistint en mecanismes injustos com els mercats de carboni, on
el Govern espanyol gasta més de 800 milions d’euros per acomplir els
seus compromisos entre 2008 i 2012. També se segueixen contemplant
falses solucions al canvi climàtic, com la geoenginyeria, la captura de
carboni, l’energia nuclear o les repoblacions forestals industrials. És
a dir, s’aposta per continuar amb un model ja esgotat basat en el consum
excessiu de combustibles fòssils que ens condueixen a un futur on els
efectes del canvi climàtic passaran una enorme factura.

Ecologistes en Acció considera necessari que existeixi un Fons Verd per
al Clima que proporcioni finançament per als països més vulnerables i
afectats pel canvi climàtic, totalment independent d’institucions
antidemocràtiques com el Banc Mundial, que tenen una llarga trajectòria
de finançament de projectes que han agreujat el canvi climàtic, la
corrupció i la pobresa. Aquest Fons Verd ha d’estar garantit per
finançament públic i allunyat de mecanismes de mercat, que no fan altra
cosa que agreujar els problemes derivats pel canvi climàtic.

Ecologistes en Acció considera urgent desenvolupar plans capaços de
desenvolupar una economia baixa en carboni amb la major brevetat
possible. Això implica prohibir immediatament la fractura hidràulica,
deixar sense explotar la major part de les reserves fòssils i abandonar
les falses solucions com la geoenginyeria o els mercats de carboni. Es
tracta de donar un impuls definitiu a una transformació integral de la
forma de producció i consum basada en un aposta clara per un horitzó
100% renovable, amb solucions clau com l’agroecologia i el comerç de
proximitat.

/Més informació: Javier Andaluz, Coordinador Campaña Clima, 645 51 81
04. Antonio Pita, Prensa Campaña Clima, 634 50 82 90 /

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP- Demanden una aposta real contra el canvi climàtic

Comments are closed.