Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP-L’ACA intenta justificar nous transvasaments

*Una Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) *

*cada cop més desprestigiada intenta justificar nous transvasaments*

*L’ACA planifica a l’avançada el dèficit hídric de la Regió
Metropolitana de Barcelona (RMB)*

*La garantia d’abastament està assegurada amb mesures més locals,
barates i sostenibles, una opció que no interessa a les grans
empreses i que l’ACA no s’atreveix a defensar*
Aigua és Vida ha presentat el tercer plec d’al·legacions en període
d’exposició pública del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de
Catalunya (PGCFC
),
l’instrument que planifica les mesures que cal executar per aconseguir
el bon estat dels ecosistemes aquàtics i garantir l’abastament d’aigua
per als diversos usuaris. Aquest Pla de Gestió, que dirigirà la política
de l’aigua durant el període 2016-2021, s’ha basat en la revisió del Pla
vigent (2010-2015), d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua.

Aquest tercer plec d’al·legacions focalitza el seu interès en la
garantia d’abastament de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), la
qualitat de les aigües, el Pla econòmic financer que l’acompanya i la
necessitat d’ampliar les Reserves Naturals Fluvials a
Catalunya(ecosistemes aquàtics a preservar amb pràcticament cap
alteració humana).
*Les dades a partir de les quals s’efectua el balanç hídric són molt
millorables.*

Al nostre entendre, el balanç hídric efectuat parteix de premisses
millorables i té com a finalitat determinar a l’avançada un dèficit
hídric. Aquest Pla determina que la RMB pateix a hores d’ara d’un
dèficit hídric de 2 m3/s. Dada que coincideix amb una de les noves
aportacions que poden activar-se però que incomprensiblement el Pla no
recull. Ens referim a la portada aigües amunt del Llobregat, a l’alçada
de l’assut de Molins de Rei, de l’efluent del tractament terciari de la
depuradora del Prat. Una actuació acabada i que el Departament de Salut
va determinar que la seva aigua, una vegada retornada al Llobregat i
potabilitzada a Sant Joan Despí, era bona per al consum humà tal i com
es comprovà durant el període de sequera dels anys 2007-2008.

Entenem que el fet de traslladar la solució i el finançament al Plan
Hidrològic Nacional no amaga altra cosa que satisfer els objectius de
negoci de multinacionals de l’aigua i constructores per a la
justificació d’un transvasament d’aigües des de la Conca de l’Ebre, el
Segre o el Roine. Cal recordar que a hores d’ara només el Consejo de
Ministros del Estado español pot autoritzar el transvasament a Barcelona
des d’una conca externa a l’àmbit del districte de conca fluvial de
Catalunya (el que abans s’anomenava Conques Internes)..

També qüestionem que els escenaris hídrics d’aquesta revisió del Pla
parteixi de forquilles que van de l’any 1940 al 2008. Posem molt en
qüestió que la Generalitat de Catalunya amb tots els seus serveis no
hagi estat capaç de verificar pluviometries i cabals generats des del
2008 al 2015, anys on s’han patit estius profundament secs i que els
científics relacionen amb els impactes del canvi climàtic.

*
Les mesures a implementar han de gestionar la demanda i han de ser
multidisciplinars*

La gran reserva d’aigua a Catalunya són els aqüífers. Tanmateix, aquest
pla no contempla suficients mesures per a recuperar-los, invertir la
tendència de la seva contaminació i així poder-los convertir en reserves
estratègiques. És ben cert que la ciutadania de la RMB de Barcelona ha
fet grans esforços per a estalviar aigua. Tanmateix, considerem que
encara hi ha un gran marge d’estalvi si analitzem les dades de consum
per poblacions. La mitjana de consum domiciliari a Santa Coloma de
Gramenet, per exemple, és de 84/litres/persona/dia i a Sant Cugat del
Vallès superen els 150 litres/persona/dia. Considerem que una mesura
d’estalvi seria la implantació de tarifes més progressives on els més
consumidors,

*El pla econòmic financer*

El pressupost d’aquest Pla suposa una reducció del 85% respecte
l’aprovat en l’anterior Pla de Gestió (2010) : a penes si destina 900 i
escaig milions. Per dissort, només un 10% d’aquest pressupost es
dedicarà a mesures per al bon estat dels ecosistemes aquàtics. A la
millora de les nostres reserves naturals fluvials només s’hi dediquen 33
milions i el govern prohibeix a l’ACA implantar una taxa al sector
porcí, responsable de la contaminació dels nostres aqüífers per nitrats.
Tampoc es contemplen noves fonts de finançament que penalitzin la
contaminació, molt al contrari es subvencionen aquestes empreses. Un
exemple evident és a les mines de potassa a les conques del Cardener i
del Llobregat, on l’ACA ha hagut d’invertir més de 300 milions d’euros
per a poder potabilitzar les aigües salinitzades per l’empresa
israeliana Iberpotash. La Unió europea té obert un expedient i diversos
tribunals estatals i catalans han sentenciat contra aquesta industria
minera, l’ACA ha de pagar més de 25 millions d’euros per a la
construcció d’una canonada de salmorres per a poder transportar (de
forma molt deficitària) el residu que aquesta indústria produeix fins al
mar. Tot i que, l’empresa té declarats uns beneficis de més del 22%
sobre 500 milions d’euros els darrers cinc anys. La premissa contemplada
a la Directiva Marc d’Aigua de “Qui contamina paga” es modifica per “Qui
contamina el subvencionem”.

Tot plegat, s’agreuja quan analitzem que es pressuposten 257 milions
d’euros per a la garantia d’abastament per transferir les solucions a
l’Estat, mentre que no es contemplen possibles noves fonts d’aigua, com
pot ser la recuperació d’aigües depurades, l’aprofitament de pluvials,
etc, amb només 6 milions d’Euros.

Per tot plegat, exigim a la Agència Catalana de l’Aigua que revisi tot
el Pla econòmic i financer, determini solucions per al suposat dèficit
amb mesures compreses en les nocions més bàsiques de la Nova Cultura de
l’Aigua i no posi per endavant els interessos dels lobbys econòmics per
sobre del medi aquàtic i la població en general.

*Per a més informació*

Quim Pérez, Ecologistes en Acció, 647915639

Dani Boix, Associació de Naturalistes de Girona, 615 694 999
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-L’ACA intenta justificar nous transvasaments

Comments are closed.