Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] La Plataforma per la Qualitat de l’Aire demana la inclusió de la Qualitat de l’aire com a polí tica central de la llei de canvi climàtic

La Plataforma per la Qualitat de l’Aire demana la inclusió de la
Qualitat de l’aire com a política central de la llei de canvi climàtic

Canvi climàtic i Qualitat de l’Aire són dues cares de la mateixa moneda.
Els gasos d’efecte hivernacle i els contaminants de l’aire sovint
provenen de les mateixes fonts i es generen principalment a les grans
ciutats. Alguns contaminants atmosfèrics també actuen com a contaminants
climàtics anomenats de Vida Curta – CCVC (Short-lived climate pollutants
/SLCPs, /en anglès) contribuint entre el 40% i 45% a l’escalfament
global, mentre que el CO2 aporta el restant 55% a 60%. Canvi climàtic i
contaminació atmosfèrica són el resultat del mateix problema, un sistema
altament dependent dels combustibles fòssils i són processos que se
retroalimenten.

La Plataforma per la Qualitat de l’Aire ha comparegut avui al Parlament
per la Ponència de Canvi Climàtic encarregada d’avaluar aquest projecte
de llei, presentant tot una sèrie d’aportacions per demanar que la
Qualitat de l’Aire sigui inclosa com a política central de la Llei
juntament amb la política de Transició Energètica, definint objectius
cada 5 anys, concrets, regulacions vinculants amb indicadors anuals i un
full de ruta vertebrador del conjunt d’actuacions sectorials i
intersectorials. Ha demanat la revisió profunda de l’articulat pel que
fa a les actuacions sectorials presentant una proposta de punts que la
llei hauria d’incloure basada en actuacions que s’estan desenvolupant
amb efectivitat en altres ciutats i països europeus.*

*

*Document d’aportacions a la llei de Canvi Climàtic de Catalunya
<https://drive.google.com/file/d/0B5ribrctmnh-UG1pSmY4aW44ZnZ5VUloZ3kyVkNQdWczdDRn/view?usp=sharing>

**Contacte:* María García 672478452

<http://ecologistasenaccion.org>
*/Ecologistes en Acció de Catalunya/*
Carrer de Sant Pere Més Alt, 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648 76 11 99
www.ecologistesenaccio.org/catalunya
<http://www.ecologistesenaccio.org/catalunya>
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya
PQA_intervenci_LleiCC_-1.pdf

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] La Plataforma per la Qualitat de l’Aire demana la inclusió de la Qualitat de l’aire com a polí tica central de la llei de canvi climàtic

Comments are closed.