Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] BARCELONA NO ESTA EN VENDA

*/BARCELONA NO ESTA EN VENDA/*

Ecologistes en Acció s’adhereix a la convocatoria*BARCELONA NO ESTA EN
VENDA* i vol aprofitar per denunciar la greu situació a la qual es troba
la nostra ciutat fruït de les politiques urbanes dictades pels
poders públics en aliança amb el sector inmobiliari i financer des de
fa 40 anys fins arribar a un punt insostenible i gairebé de no retorn.

Aquestes actuacions que han fet el joc als constuctors
,hotelers,financers i especuladors en general , van propiciar el “boom”
inmobiliari dels anys de la bombolla durant els quals a l’Estat
Espanyol inclosa Catalunya es van construir mes habitatges que a
França,Alemania i Regne Unit junts i que van convertir aquest pais en
un pastís del qual la majoria de la població es va trobar exclosa i
al contrari va esdevenir el país d’Europa amb menys habitatge social.

Com a consequencia d’aquest model depredador de col.laboració
publico-privada ens trobem amb una ciutat en decadencia i amb risc de
transformació en un parc temàtic . Aquest model de ciutat basat en el
monocultiu del turisme ha arribat a una situació en la qual els veins
es veuen desplaçats i expulsats per politiques de transformació
d’habitatges en apartaments turistics. que han fet disminuir la població
resident en barris com el Gotic fins a un 8 % als ultims 5 anys segons
les estimacions més optimistas de demografs acreditats.i que fan que en
alguns barris hagi molts mes turistes que residents.

Per altra banda ,les normatives vigents sobre habitatge , heredades del
franquisme i reformades per un model neoliberal imposat pel
PSOE(decret Boyer de la LAU 1985) primer i pel PP després, han protegit
i incentivat la propietat privada mitjançant politiques fiscals de
desgravació fins i tot per les segones residencies i la concesió
d’hipoteques -basura pels bancs, com si el món i l’espai fosin
ilimitats ,fins que aquesta bombolla va esclatar com no podía se d’una
altra manera i es va produir la crisi financiera d’un sistema economic
basat al deute.

En aquest moment ens trobem que aquestes politiques publiques, han
recaigut sobre la resta de la societat i a Barcelona els lloguers s’han
disparat fins a un 15 % com a consequencia de la presió turistica. Els
veins ,victimes d’aquestes lleis es veuen obligats a abandonar els seus
habitatges i els seus barris.,així com els comerços de proximitat que no
poden competir amb el comerç destinat al turisme i la ciutat en alguns
llocs comença a donar síntomas de malaltìa.(la Rambla es un símbol
d’aquesta decadencia)

Per altra banda,l’acumulacio de capital per desposesió dels bens
comuns urbans ha convertit aquesta ciutat en una marca de referencia a
nivell mondial que només ha pensat a l’enriquiment d’unes elits a costa
del sofriment de les classes més necesitades.Operacions com els Jocs
Olimpics ,la Reforma del Port Vell ,la construcció de megahotels etc
nomes han tingut en compte la venda de Barcelona al millor postor i
s’han desates les necessitats de la ciutadania en questions com son el
dret a l’habitatge digne ,educació,sanitat i atenció a la dependencia
Els nivells de contaminació atmosferica, a la qual es troben exposats
els ciutadans, superen per molt els nivells exigits per la OMS sobre tot
en quant a NO2 i micropartícules en una ciutat colapsada pel transit
i suposen un greu perill per la salut de la població (3.500 morts
prematures a l’any a l’area de Barcelona metropolitana)

De la mateixa manera no podem desestimar la contaminació procedent dels
creuers que arriben al port on continuen cremant gasoil de qualitat
infima amb un gran contingut en sofre que afecta sobre tot a la salut
dels veïns dels barris més propers.

Hem superat per molt la capacitat de càrrega d’aquesta ciutat , i a les
xifres ja insostenibles de consum d’aigua,energía , materials i
generació de residus hem d’afegir les corresponents a més de 30
milions de visitants a l’any ,així com la emisió de dioxids de carboni
procedents del transport ,etc que contribueixen a augmentar l’efecte
hivernacle principal causa del canvi climàtic.

Ens hem comportat com si el món fos ilimitat i ara toca decreixer
:decreixer en nombre de turistes ,d’avions , de creuers, de cotxes,de
consum d’energia ,de materials i aigua. Només amb una politica de
transició postcapitalista poden enfrentar els greus problemes politics
que tenim actualment.

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] BARCELONA NO ESTA EN VENDA

Comments are closed.