Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Comunicat del Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya davant l’aprovació dels pressupostos 2017 / Comunicado del Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña ante la aprobación de los presupuestos 2017

CATALÀ – CASTELLANO*

Davant l’aprovació, els propers dies 21 i 22 de març, dels
pressupostos 2017, el Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya (MIA
Cat) lliura a tots els diputats i totes les diputades del Parlament
un missatge amb un llistat amb les 1.040 persones i entitats que han
donat suport al MANIFEST: ENS OPOSEM A LA LEGALITZACIÓ DE LA
CONTAMINACIÓ RADIOACTIVA
<http://sirenovablesnuclearno.org/nuclear/llistatsuportsManifest.pdf>.

El MIA Cat s’ha adreçat personalment a cada integrant dels grups
parlamentaris del PP, C’s, CUP, PDECAT, ERC, PSC i CSQEP
recordant-les que consideren que el Capítol setè de la Llei de
Pressupostos 2017 suposa, al mateix temps, el reconeixement oficial
de la contaminació radiotòxica i una regularització dels seus
impactes sobre la salut mitjançant un «impost».*

Sempre s’ha manifestat des de la indústria nuclear que les
anomenades «baixes dosis», eren inofensives. Tots els estudis fets
des de les institucions han arribat a la conclusió de què no havia
relació entre les centrals nuclears i la salut de la població.

L’aspecte positiu del Capítol setè, reconeixent del caràcter
perjudicial de les radiacions que emeten els reactors en el seu
funcionament rutinari, queda anul·lat des del moment en que una
activitat considerada perillosa per a les persones, no és objecte
d’estudi, prohibició, o eliminació progressiva. La regulació dels
impactes de salut de la contaminació radioactiva amb un «impost», té
efectes perversos, ja què a major radioactivitat més ingressos per
al govern; a més es tracta d’un «impost» insignificant des del punt
de vista econòmic, una quantitat de diners que s’ha calculat com
equivalent a tres setmanes de funcionament dels reactors, i que pot
ser recuperada per les companyies elèctriques en el curs de les
negociacions tarifàries amb el govern. La ciutadania acabaria pagant
el dret d’aquestes companyies a enverinar l’entorn amb radioactivitat.

Degut a les limitacions de temps imposat per la dinàmica
parlamentària, i el mecanisme institucional de tramitació i
aprovació dels pressupostos, des del MIA Cat no hem pogut explorar
vies d’intervenció directa de la ciutadania en tot aquest procés. El
que vam fer va ser promoure, des del passat 15 de gener, un
*Manifest *explicant els motius de l’oposició al Capítol setè. Els
diputats i diputades han rebut un missatge amb un arxiu en PDF que
inclou les dades genèriques de les 1.040 persones i entitats que li
han donat suport, des de persones anònimes, preocupades per la
radioactivitat, a col·lectius i professionals de reconeguda
importància en el camp de la salut, la investigació i la docència
universitària que comparteixen la seva preocupació.

Des del MIA Cat *ens hauria agradat que un tema d’aquesta
importància per a la salut i la qualitat de vida de la població,
hagués estat objecte del debat públic i social que mereix. Per
desgràcia no ha estat així, i tot ha quedat reduït a un tràmit
administratiu i institucional*.

*En el text adreçat als grups parlamentaris fem una crida per a que
aquests 1.040 suports els hi facin reflexionar, i no votin a favor
del Capítol setè del Projecte de Llei*.

Catalunya, 20 de març de 2017.

MOVIMENT IBÈRIC ANTINUCLEAR A CATALUNYA

Més informació. Miguel Muñiz 625895651
—————————————————————————*

Ante la aprobación, los próximos días 21 y 22 de marzo, de los
presupuestos 2017, el Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña
(MIA Cat) entrega a todos los diputados y todas las diputadas del
Parlamento un mensaje con un listado con las**1.040* *personas* *y
entidades*
<http://sirenovablesnuclearno.org/nuclear/llistatsuportsManifest.pdf>*que
han apoyado el MANIFIESTO: NOS OPONEMOS A LA LEGALIZACIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN RADIACTIVA
<http://sirenovablesnuclearno.org/nuclear/llistatsuportsManifest.pdf>.*
*El MIA Cat se ha dirigido personalmente a cada integrante de
los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos, CUP, PDECAT, ERC,
PSC y CSQEP recordándole que consideran que el Capítulo séptimo
de la Ley de Presupuestos 2017 supone, al mismo tiempo, el
reconocimiento oficial de la contaminación radiotóxico y una
regularización de sus impactos sobre la salud mediante un
«impuesto».*

Siempre se ha manifestado desde la industria nuclear que las
llamadas «bajas dosis», eran inofensivas. Todos los estudios
realizados desde las instituciones han llegado a la conclusión
de que no había relación entre las centrales nucleares y la
salud de la población.

El aspecto positivo del Capítulo séptimo, reconociendo el
carácter perjudicial de las radiaciones que emiten los reactores
en su funcionamiento rutinario, queda anulado desde el momento
en que una actividad considerada peligrosa para las personas, no
es objeto de estudio, prohibición, o eliminación progresiva. La
regulación de los impactos de salud de la contaminación
radiactiva con un «impuesto», tiene efectos perversos, ya que a
mayor radiactividad más ingresos para el gobierno; además se
trata de un «impuesto» insignificante desde el punto de vista
económico, una cantidad de dinero que se ha calculado como
equivalente a tres semanas de funcionamiento de los reactores, y
que puede ser recuperada por las compañías eléctricas en el
curso de las negociaciones tarifarias con el gobierno. La
ciudadanía terminaría pagando el derecho de estas compañías a
envenenar el entorno con radiactividad.

Debido a las limitaciones de tiempo impuesto por la dinámica
parlamentaria, y el mecanismo institucional de tramitación y
aprobación de los presupuestos, desde el MIA Cat no hemos podido
explorar vías de intervención directa de la ciudadanía en todo
este proceso. Lo que hicimos fue promover, desde el pasado 15 de
enero, un *Manifiesto* explicando los motivos de la oposición al
Capítulo séptimo. Los diputados y diputadas han recibido un
mensaje con un archivo en PDF que incluye los datos genéricos de
las 1.040 personas y entidades que le han apoyado, desde
personas anónimas, preocupadas por la radiactividad, a
colectivos y profesionales de reconocida importancia en el campo
de la salud, la investigación y la docencia universitaria que
comparten su preocupación.

Desde el MIA Cat *nos hubiera gustado que un tema de esta
importancia para la salud y la calidad de vida de la población,
hubiera sido objeto del debate público y social que merece.*
*Por desgracia no ha sido así, y todo ha quedado reducido a un
trámite administrativo e institucional.*

*En el texto dirigido a los grupos parlamentarios hacemos un
llamamiento para que* *estos 1.040* *apoyos les hagan
reflexionar, y no voten a favor del Capítulo séptimo del
Proyecto de Ley.*

Cataluña, 20 de marzo de 2017.

MOVIMIENTO IBÉRICO ANTINUCLEAR EN CATALUNYA

Más información. Miguel Muñiz 625895651

FontFuente: sirenovablesnuclearno@pangea.org

Leave a comment

*