Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] Ecologistas en Acción lanza una campaña de financiación colectiva para reparar su velero D iosa Maat

_/Català/_
30 març 2017

_*Ecologistes en Acció llança una campanya de finançament col·lectiu per
reparar el seu veler Diosa Maat*_

· Des d’avui i durant els propers 40 dies, Ecologistes en Acció posa en
marxa una campanya de finançament col·lectiu per reparar el seu icònic
veler Diosa Maat <http://velerodiosamaat.blogspot.com.es/>. El vaixell,
que porta més de 10 anys navegant, requereix reparacions importants i
inajornables.

· Salvem a la Diosa Maat
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33933.html>és una campanya
que convida a persones, col·lectius i organitzacions sensibilitzades amb
l’ecologisme i la protecció dels oceans a participar en el finançament
del projecte.

Diosa Maat és el veler d’Ecologistes en Acció. Amb 13 metres d’eslora i
capacitat per a vuit tripulants, és, des de fa més d’una dècada, la
plataforma marítima des de la qual s’han dut a terme múltiples campanyes
de sensibilització i denúncia per protegir les nostres costes, mars i
oceans de les nombroses activitats humanes que els alteren, deterioren i
usen com a abocadors.

‘Taurons, el depredador convertit en presa’, ‘Per una costa sana i una
pesca amb futur’, ‘En acció per la biodiversitat de la Mediterrània’ o
‘Blau fosc, gairebé plàstic’ són algunes de les campanyes realitzades
fins al moment.

A dia d’avui les escotilles de la Diosa Maat romanen tancades a l’espera
que es realitzin tasques de manteniment i s’emprenguin reparacions
inajornables perquè la tripulació, formada fonamentalment per persones
voluntàries, pugui navegar en condicions de seguretat. Aquestes
reparacions també són indispensables perquè el veler pugui navegar en
aigües amb condicions marítimes més adverses que les del litoral
llevantí a la Mediterrània.

Un cop superada aquesta fase de reparacions, la Diosa Maat té previst
solcar de nou el Cantàbric, travessar el mar d’Alborán fins a les costes
africanes i tornar a les Illes Canàries, estenent així la seva activitat
a altres llocs.

Algunes d’aquestes tasques les duran a terme persones voluntàries, però
determinades reparacions només poden realitzar-se de manera
professional: reparar el pal i la coberta, pintar el casc, sanejar les
connexions d’aigua o segellar les escotilles i els portells.

El cost total de les reparacions s’estima en uns 30.000 euros, dels
quals Ecologistes en Acció finançarà un terç amb fons propis. Per
finançar els altres 20.000 euros l’organització ha posat en marxa la
campanya #SalvemosALaDiosaMaat a la plataforma de crowdfunding Goteo.org
<https://www.goteo.org/project/salvemos-a-la-diosa-maat>.

L’embarcació ha estat plataforma de múltiples campanyes, entre les quals
destaca la més recent,*’Azul oscuro, casi plástico
<http://www.ecologistasenaccion.es/article32620.html>’*,, pel seu èxit a
l’hora de divulgar i denunciar l’enorme quantitat de plàstics que trobem
al mar, sensibilitzant la població de les localitats per les quals el
vaixell recalava i promovent un consum més responsable i d’acord amb els
principis de l’economia circular.

Les pròximes campanyes a bord del veler depenen en bona mesura de l’èxit
d’aquesta campanya de microfinançament. Amb el lema ‘Et embarques amb
nosaltres per aconseguir-ho?’, L’organització espera no només recaptar
els diners necessaris per tornar a posar en marxa aquesta eina de
divulgació sinó també per donar a conèixer l’emblemàtic veler i la seva
trajectòria: des del seu origen com vaixell utilitzat per al narcotràfic
i confiscat per la Guàrdia Civil fins a l’ús actual que li dóna
Ecologistes en Acció.

*
**Més informació:*

/Tania Montoto, responsable de l’àrea de Medi Marí d’Ecologistes en
Acció, 653.487.996//
//Mariano González, portaveu d’Ecologistes en Acció, 617.650.785/
—————————————————————–
_/Castellà/_

/30 de marzo de 2017/*
*

*Ecologistas en Acción lanza una campaña de financiación colectiva para
reparar su velero Diosa Maat*
*· Desde hoy y durante los próximos 40 días, Ecologistas en Acción pone
en marcha una campaña de financiación colectiva para reparar su icónico
velero Diosa Maat <http://velerodiosamaat.blogspot.com.es/>. El barco,
que lleva más de 10 años navegando, requiere reparaciones importantes e
inaplazables. *

*· **Salvemos a la Diosa Maat*
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33933.html>* es una campaña
que invita a personas, colectivos y organizaciones sensibilizadas con el
ecologismo y la protección de los océanos a participar en la
financiación del proyecto. *

Diosa Maat es el velero de Ecologistas en Acción. Con 13 metros de
eslora y capacidad para ocho tripulantes, es, desde hace más de una
década, la plataforma marítima desde la que se han llevado a cabo
múltiples campañas de sensibilización y denuncia para proteger nuestras
costas, mares y océanos de las numerosas actividades humanas que los
alteran, deterioran y usan como vertederos.

‘Tiburones, el depredador convertido en presa’, ‘Por una costa sana y
una pesca con futuro’, ‘En acción por la biodiversidad del Mediterráneo’
o ‘Azul oscuro, casi plástico’ son algunas de las campañas realizadas
hasta el momento.

A día de hoy las escotillas de la Diosa Maat permanecen cerradas a la
espera de que se realicen tareas de mantenimiento y se acometan
reparaciones inaplazables para que la tripulación, formada
fundamentalmente por personas voluntarias, pueda navegar en condiciones
de seguridad. Estas reparaciones también son indispensables para que el
velero pueda navegar en aguas con condiciones marítimas más adversas que
las del litoral levantino en el Mediterráneo.

Una vez superada esta fase de reparaciones, la Diosa Maat tiene previsto
surcar de nuevo el Cantábrico, atravesar el mar de Alborán hasta las
costas africanas y regresar a las Islas Canarias, extendiendo así su
actividad a otros lugares.

Algunas de estas tareas las van a llevar a cabo personas voluntarias,
pero determinadas reparaciones solo pueden realizarse de manera
profesional: reparar el mástil y la cubierta, pintar el casco, sanear
las conexiones de agua o sellar las escotillas y los portillos.

El coste total de las reparaciones se estima en unos 30.000 euros, de
los que Ecologistas en Acción financiará un tercio con fondos propios.
Para financiar los otros 20.000 euros la organización ha puesto en
marcha la campaña #SalvemosALaDiosaMaat en la plataforma de
/crowdfunding/ *Goteo.org*
<https://www.goteo.org/project/salvemos-a-la-diosa-maat>*. *

La embarcación ha sido plataforma de múltiples campañas, entre las que
destaca la más reciente, *’Azul oscuro, casi plástico
<http://www.ecologistasenaccion.es/article32620.html>’*, por su éxito a
la hora de divulgar y denunciar la enorme cantidad de plásticos que
encontramos en el mar, sensibilizando a la población de las localidades
por las que el barco recalaba y promoviendo un consumo más responsable y
acorde con los principios de la economía circular.

Las próximas campañas a bordo del velero dependen en buena medida del
éxito de esta campaña de microfinanciación. Con el lema ‘¿Te embarcas
con nosotras para conseguirlo?’, la organización espera no solo recaudar
el dinero necesario para volver a poner en marcha esta herramienta de
divulgación sino también para dar a conocer el emblemático velero y su
trayectoria: desde su origen como barco utilizado para el narcotráfico e
incautado por la Guardia Civil hasta el uso actual que le da Ecologistas
en Acción.
*Más información:*

/Tania Montoto, responsable del área de Medio Marino de Ecologistas en
Acción, 653 487 996
Mariano González, portavoz de Ecologistas en Acción, 617 650 785/
/
/

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Ecologistas en Acción lanza una campaña de financiación colectiva para reparar su velero D iosa Maat

Comments are closed.