Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP- La Plataforma per la Qualitat de l’Aire denuncia la ineficàcia dels plans per combatre la contami nació

Informe Qualitat de l’Aire Catalunya 2016
La Plataforma per la Qualitat de l’Aire denuncia la ineficàcia dels
plans per combatre la contaminació

* *La Plataforma vol destacar que durant l’any 2016 gran part dels
catalans i catalanes han respirat aire tòxic en nivells que superen
els valors establerts per l’Organització de la Salut.
*
* *En relació a l’incompliment legal, dues zones on viuen 4,3 milions
d’habitants superen el valor límit anual de NO2 i 7 zones superen el
valor objectiu d’ozó amb 1,3 milions d’habitants segons l’Informe
2016 <http://territori.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=299400>
presentat ahir per la Generalitat.*

**A principis del passat mes de març, la Generalitat, l’Ajuntament de
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de
Barcelona i representants locals van aprovar un acord polític per reduir
un 30% les emissions vinculades al trànsit en el termini de 15 anys. Per
a la Plataforma per la Qualitat de l’Aire
<http://www.qualitatdelaire.org/> aquest acord incompleix la legalitat,
ja que allarga terminis i redueix els objectius als quals obliga la
normativa europea. Europa exigeix plans quinquennals per complir la
legalitat, només a Barcelona cal reduir 30% per complir amb la legalitat
i amb el PMU aprovat hauria de ser l’any 2018. “Aquest acord no dóna
resposta a l’ultimàtum que la Comissió Europea va donar el passat 15 de
febrer per l’incompliment des del 2015 dels valors anuals màxims de NO2”
segons Maria Garcia, portaveu de la Plataforma.

La Plataforma vol recordar que el 80% de les emissions de NO2 del
trànsit provenen dels dièsels, remarcant que no és problema dels cotxes
vells. Les organitzacions reclamen actuacions que incideixin en la
reducció del volum del trànsit i per tant estiguin dirigides al parc
circulant i tinguin en compte el frau de les emissions dels motors
dièsel. “Barcelona és la ciutat amb més densitat de vehicles per km², el
doble que Madrid i València, i més del triple que capitals com Londres,
París o Berlín. La restricció anunciada als vehicles de més de 20 anys,
no tindrà cap incidència en reducció de NO2, perquè la majoria són
benzina i no circulen” segons Garcia.

Més de 200 ciutats europees estan aplicant mesures de restricció
estructural del trànsit des de fa anys i segons la Plataforma, s’arriba
tard i és inacceptable que es faci malament. Denuncien a més que l’acord
polític no s’hagi presentat prèviament a la Taula de la Qualitat de
l’Aire
<http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/taula-de-qualitat-de-laire-bcn/>,
òrgan consultiu on participen i haguessin tingut la possibilitat de
qüestionar-ho. Reclamen un Pla 2018-2019 que implementi un peatge de
congestió i una Zona de Baixa Emissió amb un esquema de restriccions
gradual sobre el parc circulant segons una classificació de vehicles
coherent amb les seves emissions reals que depèn, en aquest ordre, del
combustible utilitzat (dièsels més que benzina), de la potència i
tecnologia del motor i per últim, de l’any de fabricació. Qüestionen que
s’utilitzi com a base la classificació de la DGT que no considera ni les
emissions en condicions reals ni el frau dels motors dièsel, i demanen
que es deixi de confondre a la ciutadania anomenen cotxes nets als
dièsels Euro 4,5 i 6 als que la DGT està donant etiquetes ambientals.
Recorden que els nous dièsels emeten de 4 a 6 vegades més NO2 que els
motors de gasolina i de 4 a 20 vegades més del que marca la legalitat, i
que ciutats com Londres i París ja han anunciat la prohibició dels
dièsels l’any 2025 i estan aplicant restriccions fins als dièsels euro 4
en el 2019.

Indiquen que com han fet totes aquestes ciutats europees, les mesures
estructurals s’han d’acompanyar d’un pla de comunicació potent que
expliqui amb claredat els problemes i les causes de la contaminació així
com la gradualitat de les actuacions i les excepcions que contemplarà
com poden ser les persones amb discapacitat, el transport de mercaderies
o els serveis col·lectius com el taxi. La Plataforma presentarà una
petició a la Generalitat perquè convoqui una reunió de la Taula de la
Qualitat de l’Aire amb celeritat i llançarà una Campanya
menycotxesmessalut.org per fer arribar les seves reivindicacions.

*Contacte:* María García 672478452

*(NOTA: *volem aclarir una confusió, alguns mitjans es refereixen a la
Plataforma per la Qualitat de l’aire com a organització ecologista, quan
és una plataforma que aplega a més de 70 associacions veïnals,
ecologistes, ciclistes, de defensa del transport públic, del sector de
la salut i l’educació, així com participació de persones a títol
individual. No participen partits polítics ni entitats amb ànim de
lucre. Com a part de la PQA, la nostra organització està enviant aquest
comunicat via el nostre mailing mitjans)

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP- La Plataforma per la Qualitat de l’Aire denuncia la ineficàcia dels plans per combatre la contami nació

Comments are closed.