Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Creix la despesa militar mundial el 2016 – dades SIPRI

Benvolguts, avui el SIPRI fa públiques les noves dades sobre la despesa
militar mundial del 2016 i, com és habitual, des de FundiPau ens hem
encarregat de traduir la nota de premsa al català i al castellà. Aquestes
dades es fan públiques just els dies que la Campanya Internacional sobre la
Despesa Militar organitza 10 dies mundials d’acció. A Barcelona, demà
dimarts Colin Archer, de l’International Peace Bureau serà a Barcelona per
parlar de militarisme:
<http://fundipau.org/setmana-global-daccio-sobre-la-despesa-militar/>

Dies Mundials d’Acció sobre la Despesa Militar


La <http://fundipau.org/creix-la-despesa-militar-mundial/> despesa militar
mundial va créixer el 2016, segons el SIPRI
La despesa militar creix als Estats Units i a Europa i disminueix als països
exportadors de petroli
(Estocolm, 24 d’abril de 2017) La despesa militar mundial va arribar als
1,686 bilions de dòlars el 2016, amb un increment del 0,4% en termes reals
respecte el 2015, segons les noves dades de l’Stockholm International Peace
Research Institute (SIPRI). La despesa militar de l’Amèrica del Nord va
veure el seu primer increment des del 2010, mentre que la despesa a l’Europa
occidental va créixer per segon any consecutiu. L’actualització completa de
la base de dades sobre Despesa Militar del SIPRI està disponible des d’avui
a www. sipri.org.

La despesa militar mundial va créixer per segon any consecutiu fins a un
total d’1,686 bilions de dòlars el 2016 —el primer creixement anual
consecutiu des del 2011, quan la despesa va arribar al punt màxim d’1,699
bilions de dòlars.* Les tendències i els patrons en despesa militar varien
considerablement entre regions. La despesa va continuar creixent a Àsia i a
Oceania, a l’Europa oriental i central i al nord d’Àfrica. En contrast, va
caure a l’Amèrica central i al Carib, a l’Orient Mitjà (en base als països
dels quals hi ha dades disponibles), a l’Amèrica del sud i a l’Àfrica
subsahariana.

La despesa dels Estats Units torna a créixer, la de l’Aràbia Saudita cau
significativament

Els Estats Units es manté com el país amb la despesa militar anual més gran
del món. El seu creixement entre el 2015 i el 2016 va ser de l’1,7% fins
arribar als 611.000 milions de dòlars. La Xina va ser el segon país que més
va gastar en despesa militar el 2016, amb un increment del 5,4%, fins
arribar als 215.000 milions de dòlars, un índex de creixement molt menor que
el dels darrers anys. Rússia va augmentar la seva despesa un 5,9% el 2016,
fins als 69.200 milions de dòlars, convertint-se en el tercer país amb major
despesa. L’Aràbia Saudita, que va ser el tercer país amb més despesa militar
el 2015, va baixar a la quarta posició el 2016. L’import de la seva despesa
va caure un 30% el 2016 fins als 63.700 milions de dòlars, malgrat la seva
implicació continuada en les guerres de la regió. La despesa militar de
l’Índia va créixer un 8,5% el 2016 fins als 55.900 milions de dòlars,
situant-se com a cinquè país amb més despesa.

El creixement en despesa militar dels EUA el 2016, podria indicar la fi
d’una tendència de descensos en aquesta partida, que era fruit de la crisi
econòmica i de la retirada de les tropes nord-americanes de l’Afganistan i
de l’Iraq. La despesa dels EUA el 2016 es va mantenir un 20% més baixa que
la del seu punt més àlgid del 2010. ‘Malgrat les restriccions legals
continuades en el pressupost global dels Estats Units, els increments en
despesa militar van ser acordats pel congrés,’ afirma Aude Fleurant,
directora del programa d’Armes i Despesa Militar (AMEX) del SIPRI. ‘Els
patrons futurs de despesa són incerts a causa del canvi de la situació
política als EUA.’

Els increments a Europa es deuen a la creixent percepció d’amenaces

La despesa militar a l’Europa occidental va créixer per segon any consecutiu
i es va incrementar un 2,6% el 2016. Hi va haver augments en tots els països
menys en tres. Itàlia va ser el país amb el creixement més notable: l’11%
entre el 2015 i el 2016.
Els països amb increments relatius més grans en despesa militar entre el
2015 i el 2016 van ser de l’Europa central. La despesa global a en aquesta
zona va créixer un 2,4% el 2016. ‘El creixement en la despesa de molts
països de l’Europa central es pot atribuir parcialment a la percepció que
Rússia representa un amenaça més gran,’ afirma SiemonWezeman, investigador
sènior del programa AMEX del SIPRI. ‘Això malgrat el fet que la despesa de
Rússia el 2016 va ser només del 27% del total conjunt dels països europeus
membres de l’OTAN.’

Grans caigudes de la despesa militar en molts països exportadors de petroli

‘La caiguda dels ingressos pel petroli i els problemes econòmics associats,
relacionats amb el descens del preu del cru, va forçar molts països
exportadors a reduir la seva despesa militar’, diu Nan Tian, investigador
del programa AMEX del SIPRI. ‘Per exemple, entre el 2015 i el 1016, l’Aràbia
Saudita va tenir la davallada absoluta més gran en despesa militar: 25.800
milions de dòlars.

Les retallades més grans en despesa militar el 2016 relacionades amb la
caiguda dels ingressos nacionals pel petroli van ser a Veneçuela (—56%),
Sudan del sud (—54%), Azerbaidjan (—36%), Iraq (—36%) i l’Aràbia Saudita
(—30%). Altres davallades notables van ser a Angola, l’Equador, el
Kazakhstan, Mèxic, Oman i el Perú. Només 2 dels 15 països amb les caigudes
més grans en despesa el 2016 no són exportadors de petroli. De tota manera,
hi ha una minoria de països exportadors de cru, com Algèria, l’Iran, Kuwait
i Noruega, que estaven més ben preparats econòmicament per fer front a les
davallades del preu del petroli i van poder mantenir els seus plans de
despesa el 2016.

Altes temes destacables

* La despesa militar del 2016 va representar el 2,2% del Producte
Interior Brut global. L’Orient Mitjà (per als països dels quals es disposa
de dades) va ser on aquesta despesa va representar un percentatge del PIB
més alt, amb un promig del 6%, mentre que el percentatge més baix va ser a
Amèrica, amb un 1,3% del PIB.
* La despesa a l’Àfrica va caure un 1,3% el 2016, el segon any de
davallada després d’11 anys consecutius d’increments. Això es va deure
principalment a les retallades fetes pels països exportadors de petroli de
l’Àfrica subsahariana (com Angola i Sudan del sud).
* A l’Àsia i a Oceania, la despesa militar va créixer un 4,6% el 2016.
Els nivells de despesa estan relacionats al gran nombre de tensions de la
regió com els drets territorials al Mar de la Xina meridional.
* La despesa militar de l’Amèrica central, el Carib i l’Amèrica del
sud combinades van baixar un 7,8% fins a nivells del 2007. La caiguda
s’explica en gran part per les reduccions en despesa dels països exportadors
de petroli com l’Equador, Mèxic, el Perú i Veneçuela. La despesa del Brasil
va continuar caient com a resultat de l’empitjorament de la crisi econòmica.
* No hi ha estimacions per a l’Orient Mitjà atès que no hi ha dades
disponibles de molts països clau com els Emirats Àrabs Units. Dels països
dels quals es disposa de dades, es van veure increments substancials a
l’Iran i a Kuwait, mentre que es van registrar considerables davallades a
l’Iraq i a l’Aràbia Saudita.

* Tots els canvis en els percentatges s’expressen en termes reals (preus
constants del 2015).
Lourdes Vergés
Àrea de comunicació i premsa
FundiPau (Fundació per la Pau)
Av. Meridiana, 30-32, esc. A, entl. 2a – 08018 Barcelona
Telèfon 93 302 51 29
http://www.fundipau.org/

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirus

FontFuente: lverges@fundipau.org

Comentaris tancats a Creix la despesa militar mundial el 2016 – dades SIPRI

Comments are closed.