Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

26 d’abril. No oblidem Txernòbil ni les centrals nuclears properes / 26 de abril. No olvidemos Chernóbil ni las centrales nucleares cercanas

*CATALÀ – CASTELLANO*

*
TXERNÒBIL 31 ANYS. RECORDANT I REFLEXIONANT SOBRE ENERGIA ATÒMICA A
CATALUNYA I ESPANYA AVUI*

*El Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya recorda els 31 anys de
Txernòbil des de l’homenatge a Bela Belbèoch i la resistència als 60
anys de funcionament nuclear que vol imposar la indústria*
<http://sirenovablesnuclearno.org/txernobil/txernobil2017.html>

A finals d’octubre de 2016 un semicilindre gegant de metall va cobrir
definitivament l’estructura per la que Txernòbil és reconegut en tot el
món: el sarcòfag de formigó del que sobresortia la xemeneia. Amb una
imatge neutra, geomètrica, s’avança un pas més en l’oblit; en un temps
prudencial començarà el treball per desballestar l’estructura de
contenció, i s’espera que la cúpula freni la dispersió de la radiació
nuclear que resulti de les operacions de desmuntatge.

Res no és segur, excepte que, malgrat els 31 anys que han passat des que
va començar la catàstrofe aquesta continua vigent avui i que té un llarg
futur per endavant. Que a 31 anys de distància una catàstrofe continuï
activa avui no hauria de ser tan sols un recordatori.

Que encara avui Txernòbil marqui l’existència de milions de persones a
Belarus, Ucraïna, Rússia; a tota Europa i el món, ens hauria de fer
mirar atentament des del passat al present, i des del present al futur,
a una cadena de morts i sofriment que cal buscar, que estan amagats sota
imatges d’aniversari que avorreixen de tan repetides.

Potser la neutralitat de la nova imatge de Txernòbil disminueixi una
part del seu incentiu com a destinació turística “d’aventures i emocions
fortes”, però sempre quedarà la zona d’exclusió, les zones de bosc,
d’animals que “colonitzen” el que abans eren camps de conreu i edificis.
Per a l’espai informatiu en futurs aniversaris sempre quedarà alguna
persona sobrevivent, o si no un fill, filla, nét, o néta, per tornar a
explicar una anècdota; i les imatges de les ciutats i carrers
abandonats, plens de vegetació, ocasionalment d’un cos deformat, i les
velles imatges en blanc i negre del “abans”, contrastat amb imatges en
color del “ara”.

La frase més coneguda i repetida sobre el que significa Txernòbil és “no
hem après”. És una frase buida de significat: nosaltres, les persones
que resistim la irracionalitat d’una energia atòmica presentada com una
part del “futur”, vam aprendre; i ells, els que continuen amb el seu
negoci i els seus beneficis trets de la por i el sofriment també van
aprendre i molt: Fukushima n’és la prova.

Txernòbil, Fukushima, és el rostre d’una tecnologia que tenim molt a
prop i disposada a perdurar, en el cas de Catalunya amagada darrera un
futur d’energies renovables. Disposada a allargar-se, com a mínim fins
l’any 2045 i 2047 en Ascó i Vandellòs. I molt a prop, i en la mateixa
línia, a Cofrents, Trillo, Almaraz… i Garoña.

El soroll informatiu és el pitjor enemic del record, el pensament i el
sentiment. Per això, 31 anys desprès de l’inici de la catàstrofe,
demanem que es dediqui una estona a reflexionar sobre Txernòbil, però no
a reflexionar en abstracte. Animem a *llegir un estudi que segueix
plenament vigent*
<http://sirenovablesnuclearno.org/txernobil/responsabilidadoccidentalChernobil.pdf>,
fet per una dona, una de les moltes resistents, una científica francesa
provinent del món del coneixement nuclear, Bela Belbéoch, que va morir
el 24 de setembre de 2016, i que, a partir del 26 d’abril de 1986 va
dedicar la resta de la seva vida a denunciar com “els experts es van
posar d’acord per reduir al mínim la quantitat de víctimes”. Bela
Belbéoch va documentar la primera cosa que “ells” van aprendre de
Txernòbil. La primera cosa que estan aplicant amb éxit a Fukushima, i
que tornaran a aplicar quan la següent catàstrofe arribi.

No podem recordar Txernòbil sense mirar al nostre costat, als tres
reactors nuclears en funcionament a Catalunya del total de set que
funcionen a Espanya, uns reactors que estan a punt de demanar una
renovació de llicència per funcionar fins als 60 anys, com a mínim, ja
que alguns partidaris de la indústria nuclear insinuen que podrien
arribar als 80 anys. Aquests partidaris estan interessats en demostrar
que sinistres ensenyances de Txernòbil i Fukushima tenen aplicació
pràctica també aquí.

25 d’abril de 2017.

*MOVIMENT IBÈRIC ANTINUCLEAR a Catalunya*
TXERNÒBIL 31 ANYS. RECORDANT I REFLEXIONANT SOBRE ENERGIA ATÒMICA A
CATALUNYA I ESPANYA AVUI
Dijous, 27 d’abril. 19 hores. Casal de Barri Prosperitat. Plaça Àngel
Pestaña s/n. METRO LINIA 4. Estació Via Julia.

*Ockana Lylku* (comunitat ucraïnesa de Barcelona)
Miguel Muñiz (Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya)
——————————————————————————————

*CHERNÓBIL 31 AÑOS. RECORDANDO Y REFLEXIONANDO SOBRE ENERGÍA ATÓMICA EN
CATALUÑA Y ESPAÑA HOY*

*El Movimiento Ibéric Antinuclear en Catalunya, recuerda Chernóbil desde
el homenage a Bela Belbèoch y la resis
<http://sirenovablesnuclearno.org/txernobil/txernobil2017.html>tencia a
los 60 años de funcionamiento nuclear que quiere imponer la industria
<http://sirenovablesnuclearno.org/txernobil/txernobil2017.html>
*
A finales de octubre de 2016 un semicilindro gigante de metal cubrió
definitivamente la estructura por la que Chernóbil es reconocido en todo
el mundo: el sarcófago de hormigón del que sobresalía la chimenea. Con
una imagen neutra, geométrica, se avanza un paso más en el olvido; en un
tiempo prudencial comenzará el trabajo para desguazar la estructura de
contención, y se espera que la cúpula frene la dispersión de la
radiación nuclear que resulte de las operaciones de desmontaje.

Nada es seguro, salvo que, a pesar de los 31 años que han pasado desde
que comenzó la catástrofe esta continúa vigente hoy y que tiene un largo
futuro por delante. Que a 31 años de distancia una catástrofe continúe
activa hoy no debería ser tan sólo un recordatorio.

Que todavía hoy Chernobil marque la existencia de millones de personas
en Bielorrusia, Ucrania, Rusia; a toda Europa y el mundo, debería
hacernos mirar atentamente del pasado al presente, y del presente al
futuro, a una cadena de muertes y sufrimiento que hay que buscar, que
están escondidos bajo imágenes de aniversario que aburren de tan repetidas.

Puede que la neutralidad de la nueva imagen de Chernobyl disminuya una
parte de su incentivo como destino turístico “de aventuras y emociones
fuertes”, pero siempre quedará la zona de exclusión, las zonas de
bosque, de animales que “colonizan” el que antes eran campos de cultivo
y edificios. Para el espacio informativo en futuros aniversarios siempre
quedará alguna persona sobreviviente, o si no un hijo, hija, nieto, o
nieta, para volver a contar una anécdota; y las imágenes de las ciudades
y calles abandonados, llenos de vegetación, ocasionalmente de un cuerpo
deformado, y las viejas imágenes en blanco y negro del “antes”,
contrastado con imágenes en color del “ahora”.

La frase más conocida y repetida sobre lo que significa Chernobyl es “no
hemos aprendido”. Es una frase vacía de significado: nosotros, las
personas que resistimos la irracionalidad de una energía atómica
presentada como parte del “futuro”, aprendimos de Chernóbyl; y ellos,
los que continúan con su negocio y sus beneficios obtenidos del miedo y
el sufrimiento también aprendieron y mucho: Fukushima es la prueba.

Chernóbil, Fukushima, es el rostro de una tecnología que tenemos muy
cerca y dispuesta a perdurar, en el caso de Cataluña oculta tras un
futuro de energías renovables. Dispuesta a alargarse, al menos hasta el
2045 y 2047 en Ascó y Vandellós. Y muy cerca, y en la misma línea, en
Cofrentes, Trillo, Almaraz … y Garoña.

El ruido informativo es el peor enemigo del recuerdo, el pensamiento y
el sentimiento. Por eso, 31 años después del inicio de la catástrofe,
pedimos que se dedique un tiempo a reflexionar sobre Chernóbil, pero no
a reflexionar en abstracto. Animamos a *leer un estudio que sigue
plenamente vigente*
<http://sirenovablesnuclearno.org/txernobil/responsabilidadoccidentalChernobil.pdf>,
hecho por una mujer, una de las muchas resistentes, una científica
francesa proveniente del mundo del conocimiento nuclear, Bela Belbéoch,
que murió el 24 de septiembre de 2016, y que, a partir del 26 de abril
de 1986 dedicó la resto de su vida a denunciar como “los expertos se
pusieron de acuerdo para reducir al mínimo la cantidad de víctimas”.
Bela Belbéoch documentó la primera cosa que “ellos” aprendieron de
Chernobyl. La primera cosa que están aplicando con éxito en Fukushima, y
que volverán a aplicar cuando la siguiente catástrofe llegue.

No podemos recordar Chernobyl sin mirar a nuestro lado, a los tres
reactores nucleares en funcionamiento en Cataluña del total de siete que
funcionan en España, unos reactores que están a punto de pedir una
renovación de licencia para funcionar hasta los 60 años, como mínimo, ya
que algunos partidarios de la industria nuclear insinúan que podrían
llegar a los 80 años, esos partidarios están interesados en demostrar
que las siniestras enseñanzas de Chernobyl y Fukushima tienen aplicación
práctica, también aquí.

25 de abril de 2017

*MOVIMIENTO IBÉRICO ANTINUCLEAR en**Cataluña

*CHERNÓBIL 31 AÑOS. RECORDANDO Y REFLEXIONANDO SOBRE ENERGÍA ATÓMICA EN
CATALUÑA Y ESPAÑA HOY*.
*Jueves 27 de abril, 19 horas. Casal de Barrio Prosperitat. Plaza Ángel
Pestaña s / n. METRO LINEA 4. Estación Vía Julia.

*Ockana Lylku* (comunidad ucraniana de Barcelona)

Miguel Muñiz (Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña)

FontFuente: sirenovablesnuclearno@pangea.org

Comentaris tancats a 26 d’abril. No oblidem Txernòbil ni les centrals nuclears properes / 26 de abril. No olvidemos Chernóbil ni las centrales nucleares cercanas

Comments are closed.