Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Pau Global 120 Maig 2017

Llegeix-ho a la nostra pàgina web / Léelo en nuestra página web (
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=211&key=oY29UR4C&subid=2536-67a289b3302335e46b59690d70767b33&tmpl=component&acm=2536_211
)

PAU GLOBAL

Butlletí electrònic en català i castellà del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Número 120, maig 2017
(más abajo, versión en castellano ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1031&mailid=211 ))

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ( http://www.centredelas.org/ca/?acm=2536_211 ) té com a missió el foment d’una cultura de pau i la
construcció d’una societat desarmada, i per això es dedica a sensibilitzar sobre els efectes perversos de les armes i el militarisme.

Notícies

El Centre Delàs i el Peace Boat organitzen a València diversos actes per promoure el tractat internacional que prohibeixi les armes nuclears (
http://www.centredelas.org/ca/noticies-breus/2964-mes-d-un-centenar-d-accions-arreu-reclamen-la-reduccio-de-la-despesa-militar-en-el-marc-de-la-campanya-gdams?acm=2536_211
)

En motiu de la visita del Peace Boat ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1011&mailid=211 ) a
Espanya el passat 15 de maig, supervivents de les bombes atòmiques van ser rebuts a l’Ajuntament de València i a Les Corts valencianes, on van
compartir el seu testimoni per conscienciar sobre la necessitat d’un tractat internacional que prohibeixi les armes nuclears. Prèviament el Centre
Delàs va promoure una declaració institucional (
http://www.centredelas.org/ca/noticies-breus/2974-el-centre-delas-d-estudis-per-la-pau-i-el-peace-boat-impulsen-una-declaracio-institucional-adoptada-per-les-corts-valencianes-per-a-la-prohibicio-de-les-armes-nuclears?acm=2536_211
), signada per tots els grups amb representació a Les Corts, que insta al govern espanyol a posicionar-se a favor del tractat internacional contra
les armes nuclears. També va tenir lloc una conferència ‘Radiografia de les armes nuclears’ (
http://www.centredelas.org/ca/activitats/conferencies/2970-taula-rodona-radiografia-de-les-armes-nuclears-quines-amenaces-es-presenten-en-l-era-trump-i-l-escalada-de-tensions-al-nord-est-asiatic-quines-son-les-possibilitats-de-prohibicio-d-aquestes-armes-de-destruccio-massiva-amb-arcadi-oliveres-jordi-calvo-i-toshiko-tanaka?acm=2536_211
) que va comptar amb la participació d’Arcadi Oliveres (Unipau), Jordi Calvo (Centre Delàs) i de Toshiko Tanaka i Kazumi Tsuchida (Hibakusha).

L’ENAAT i grups de finances ètiques insten al Parlament Europeu a dir no a que la UE destini fons públics a la investigació militar (
http://www.centredelas.org/ca/noticies-breus/2988-enaat-i-grups-de-finances-etiques-envien-una-carta-oberta-als-ministres-de-finances-de-la-ue-sobre-l-extensio-de-efsi-i-els-criteris-de-prestec-del-bei?acm=2536_211
)

En motiu de la reunió dels Governadors del BEI (Banc Europeu d’Inversions) i del Consell ECOFIN que va tenir lloc el passat 23 de maig, la Xarxa
Europea Contra el Comerç d’Armes (ENAAT), de la qual el Centre Delàs d’Estudis per la Pau és membre actiu, ha enviat un comunicat als Ministres de
Finances i ambaixadors de la UE ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1022&mailid=211 ) partícips en
aquestes reunions. En la carta oberta s’insta als Ministres i ambaixadors a oposar-se a les inversions per part de totes del BEI i del Fons Europeu
d’Inversions Estratègiques, en la indústria militar amb fons públics.

El Centre Delàs s’adhereix a la campanya #Veniuja que exigeix al govern espanyol que compleixi el compromís d’acollida de refugiades (
http://www.centredelas.org/ca/noticies-breus/2983-el-centre-delas-d-estudis-per-la-pau-s-adhereix-a-la-campanya-veniuja?acm=2536_211 )

Al món hi ha 65,3 milions de persones que han fugit de casa seva a causa d’un conflicte armat. L’Estat espanyol es va comprometre a acollir a 17.337
d’aquestes persones refugiades, un 0,02% del total. La campanya #Veniuja (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1023&mailid=211 ) exigeix que Espanya compleixi el seu compromís
i que es respecti el Dret Internacional i els Drets Humans.

Entrevistes i articles

Article “Balanç de la política nuclear de l’administració Obama” – Teresa Fortuny i Xavier Bohigas (
http://www.centredelas.org/ca/publicacions/articles/2995-balanc-de-la-politica-nuclear-de-l-administracio-obama?acm=2536_211 ) Publicat a La Directa
el 03/05/2017
“Maria de Lluc ha explicat què s’ha de fer per no finançar la despesa militar a través de la declaració” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1024&mailid=211 ) – Entrevista a Maria de Lluc als informatius de
TV Rubí el 12/05/2017
Entrevista a Jordi Calvo en motiu de la campanya Banca Armada (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1038&mailid=211 ) al programa “Flors en el desert” de IB3 Ràdio
el 14/05/2017
Article “El belicismo neoliberal de Donald Trump” – Pere Ortega (
http://www.centredelas.org/ca/publicacions/articles/2994-el-belicismo-neoliberal-de-donald-trump?acm=2536_211 ) Publicat a Público el 16/05/2017
“Industria armamentística en España” ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1026&mailid=211 ) –
Participació de Jordi Calvo a la tertúlia del programa Hora 25 de Cadena Ser el 24/05/2017

“Les fronteres en mans de la indústria militar” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1027&mailid=211 ) – Ainhoa Ruiz

“L’OTAN i la desdemocratització de la política de defensa espanyola” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1028&mailid=211 ) – Eduardo Melero
“Regulació i estatus del sector privat de seguretat a Palestina, Iraq i Colòmbia (II): Palestina” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1029&mailid=211 ) – Teresa de Fortuny
“Regulació i estatus del sector privat de seguretat a Palestina, Iraq i Colòmbia: Iraq” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1030&mailid=211 ) – Teresa de Fortuny

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una
societat desarmada

Versión en castellano:

El Centro Delàs de Estudios por la Paz ( http://www.centredelas.org/es/?acm=2536_211 ) tiene como misión el fomento de una cultura de paz y la
construcción de una sociedad desarmada. Por eso se dedica a sensibilizar sobre los efectos perversos de las armas y el militarismo.

Noticias

El Centro Delàs y el Peace Boat organizan en Valencia distintos actos para promover el tratado internacional que prohiba las armas nucleares (
http://www.centredelas.org/es/noticias-breves/2981-visita-del-peace-boat-en-espana-para-concienciar-de-la-necesidad-de-un-tratado-internacional-que-prohiba-las-armas-nucleares?acm=2536_211
)

En motivo de la visita del Peace Boat ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1011&mailid=211 ) a
España el pasado 15 de mayo, supervivientes de las bombas atómicas fueron recibidos en el Ayuntamiento de Valencia y en Les Corts valencianas, donde
compartieron su testimonio para concienciar sobre la necesidad de un tratado internacional que prohíba las armas nucleares. Previamente el Centro
Delàs promovió una declaración institucional (
http://www.centredelas.org/es/noticias-breves/2975-el-centro-delas-de-estudios-por-la-paz-y-el-peace-boat-impulsan-una-declaracion-institucional-adoptada-por-las-corts-valencianes-para-la-prohibicion-de-las-armas-nucleares?acm=2536_211
), firmada por todos los grupos con representación en Les Corts, que insta al gobierno español a posicionarse a favor del tratado internacional
contra las armas nucleares. También tuvo lugar la conferencia ‘Radiografía de las armas nucleares’ (
http://www.centredelas.org/es/actividades/conferencias/2970-taula-rodona-radiografia-de-les-armes-nuclears-quines-amenaces-es-presenten-en-l-era-trump-i-l-escalada-de-tensions-al-nord-est-asiatic-quines-son-les-possibilitats-de-prohibicio-d-aquestes-armes-de-destruccio-massiva-amb-arcadi-oliveres-jordi-calvo-i-toshiko-tanaka?acm=2536_211
) que contó con la participación de Arcadi Oliveres (Unipau), Jordi Calvo (Centre Delàs) y de Toshiko Tanaka y Kazumi Tsuchida (Hibakusha).

El ENAAT y grupos de finanzas éticas instan al Parlamento Europeo a decir no a que la UE destine fondos públicos a la investigación militar (
http://www.centredelas.org/es/noticias-breves/2987-enaat-y-grupos-de-finanzas-eticas-envian-una-carta-abierta-a-los-ministros-de-finanzas-de-la-ue-sobre-la-extension-de-efsi-y-los-criterios-de-prestamo-del-bei?acm=2536_211
)

En motivo de la reunión de los Gobernadores del BEI (Banco Europeo de Inversiones) y del Consejo ECOFIN que tuvo lugar el pasado 23 de mayo, la Red
Europea Contra el Comercio de Armas (ENAAT), de la cual el Centro Delàs de Estudios por la Paz es miembro activo, ha enviado un comunicado a los
Ministros de Finanzas y embajadores de la UE ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1022&mailid=211 )
partícipes en estas reuniones. En la carta abierta se insta a los Ministros y embajadores a oponerse a las inversiones por parte de todas del BEI y
del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, en la industria militar con fondos públicos.

El Centro Delàs se adhiere a la campaña #Veniuja que exige al gobierno español que cumpla el compromiso de acogida de refugiadas (
http://www.centredelas.org/es/noticias-breves/2984-el-centro-delas-de-estudios-por-la-paz-se-adhiere-a-la-campana-veniuja?acm=2536_211 )

En el mundo hay 65,3 millones de personas que han huido de sus hogares debido a un conflicto armado. El Estado español se comprometió a acoger a
17.337 de estas personas refugiadas, un 0,02% del total. La campaña #Veniuja exige que España cumpla su compromiso y que se respete el Derecho
Internacional y los Derechos Humanos.

Entrevistas y artículos

Artículo “Balance de la política nuclear de la administración Obama” – Teresa Fortuny i Xavier Bohigas (
http://www.centredelas.org/ca/publicacions/articles/2995-balanc-de-la-politica-nuclear-de-l-administracio-obama?acm=2536_211 ) Publicado en La Directa
el 03/05/2017
“Maria de Lluc ha explicado qué se tiene que hacer para no financiar el gasto militar a través de la declaración” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1024&mailid=211 ) – Entrevista a Maria de Lluc en los
informativos de TV Rubí el 12/05/2017
Entrevista a Jordi Calvo en motivo de la campaña Banca Armada (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1039&mailid=211 ) en el programa “Flors en el desert” de IB3
Ràdio el 14/05/2017

( http://www.centredelas.org/ca/publicacions/articles/2994-el-belicismo-neoliberal-de-donald-trump?acm=2536_211 )Artículo “El belicismo neoliberal de
Donald Trump” – Pere Ortega ( http://www.centredelas.org/ca/publicacions/articles/2994-el-belicismo-neoliberal-de-donald-trump?acm=2536_211 )
Publicado en Público el 16/05/2017
“Industria armamentística en España” ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1026&mailid=211 ) –
Participación de Jordi Calvo en la tertulia del programa Hora 25 de Cadena Ser el 24/05/2017

“Las fronteras en manos de la industria militar” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1031&mailid=211 ) – Ainhoa Ruiz

“La OTAN y la desdemocratización de la política de defensa española” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1032&mailid=211 ) – Eduardo Melero
“Regulación y estatus del sector privado de seguridad en Palestina, Irak y Colombia (II): Palestina” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1033&mailid=211 ) – Teresa de Fortuny
“Regulación y estatus del sector privado de seguridad en Palestina, Irak y Colombia: Irak” (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1033&mailid=211 ) – Teresa de Fortuny

Saber es poder: ¡Compartelo!
Difúndelo en las redes sociales.

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad
desarmada.

No t’interessa? Unsubscribe (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=211&key=67a289b3302335e46b59690d70767b33 )

FontFuente: info@centredelas.org

Leave a comment

*