Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP- L’ona de calor dispara l’ozó dolent al centre i sud, a les portes de l’estiu

cat-cast
L’ona de calor dispara l’ozó dolent al centre i sud, a les portes de
l’estiu

*Per primera vegada una ciutat de l’Estat espanyol, Valladolid,
restringeix durant quatre dies la circulació d’automòbils per reduir els
nivells d’aquest contaminant atmosfèric*

16 de juny de 2017

L’ona de calor que pateixen el centre i sud de la Península Ibèrica en
els últims dies ha provocat que es disparin els nivells d’ozó
troposfèric, per efecte de les emissions contaminants del trànsit
motoritzat de les principals ciutats i carreteres de l’Estat i de la
producció d’electricitat en centrals tèrmiques pel major ús d’aire
condicionat.

En la Comunitat de Madrid, ambdues Castillas, Extremadura, l’interior
d’Andalusia, Murcia, València i Catalunya, les Illes Balears i la vall
de l’Ebre (de Tarragona a Navarra, passant per Aragó) es vénen produint
al llarg d’aquesta setmana nombroses superacions de l’objectiu legal
establert per a la protecció de la salut.

El valor objectiu per a la protecció de la salut humana està establert
per la normativa en 120 micrograms d’ozó per metre cúbic d’aire,
mesurats en períodes de 8 hores, i no haurà de superar-se més de 25 dies
a l’any. En el que portem de primavera, aquest nombre de superacions ja
s’ha aconseguit en una vintena d’estacions de control de la
contaminació, en Puertollano, Còrdova, Jaén, Víznar (Granada), Bédar
(Almeria), Zarra (València), Mallorca, Menorca i Eivissa, o El Atazar i
Orusco de Tajuña a Madrid

A més, en els últims dies també s’han registrat diverses superacions del
llindar d’informació a la població, establert per la normativa en 180
micrograms per metre cúbic, com a mitjana horària, repartides per
l’interior de Catalunya i València, Puertollano, Mèrida, Eivissa, la
Serra de Madrid i el corredor de l’Henares, d’Alcalá a Guadalajara.

La previsió de la superació del llindar d’informació obliga a les
autoritats autonòmiques a advertir a les persones més sensibles a la
contaminació atmosfèrica, tals com a nens i nenes, persones majors,
dones gestants o persones amb problemes respiratoris o cardiovasculars,
que es protegeixin evitant en les hores centrals del dia i al caient de
la tarda qualsevol esforç físic i els exercicis a l’aire lliure. També
han d’informar sobre la previsió d’evolució de la contaminació, les
àrees afectades i la durada de l’episodi.

No obstant això, el mer avís, que en els casos de Mèrida i Eivissa a més
s’ha omès, no és suficient per protegir la salut de la població. De fet,
segons l’últim informe sobre la contaminació per ozó publicat per
Ecologistes en Acció, els nivells elevats d’ozó troposfèric afecten de
manera estructural al 80 % de la població i al 92 % del territori
estatal, sent el contaminant més estès i amb major tendència a l’alça a
l’Estat espanyol, per efecte del canvi climàtic.

Davant la persistència de les altes temperatures fins a l’inici de
l’estiu, la setmana vinent, Ecologistes en Acció demanda l’adopció de
les mesures necessàries d’urgència per reduir els alts nivells de
contaminació. Mesures de limitació del trànsit, principal emissor dels
contaminants precursors de l’ozó, per primera vegada adoptades a Espanya
per un ajuntament d’una ciutat com Valladolid, que des d’avui divendres
i fins al dilluns ha tancat el seu centre urbà al trànsit dels
automòbils privats dels no residents.

L’ozó troposfèric, també conegut com a ozó “dolent” per contraposició al
de l’estratosfera, és un contaminant secundari produït per la reacció
entre la llum solar i el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos
pels automòbils i algunes indústries.

Per inhalació, provoca un increment del risc de malalties respiratòries
agudes i reducció de la funció pulmonar, així com l’agreujament de
patologies cardiovasculars. L’OMS estima en 1.800 les defuncions
prematures anuals a Espanya produïts com a conseqüència de l’exposició a
nivells d’ozó com els registrats aquests dies. L’ozó, a més d’afectar
les persones, és també tòxic per a la vegetació, danyant els boscos i
reduint la productivitat dels cultius.

*
**Més informació:* María García, Ecologistes en Acció, 672478452
*
cast*

/16 de junio de 2017/

*La ola de calor dispara el ozono malo en el centro y sur, a las puertas
del verano*

*Por primera vez una ciudad española, Valladolid, restringe durante
cuatro días la circulación de automóviles para reducir los niveles de
este contaminante atmosférico.*

La ola de calor que sufren el centro y sur de la Península Ibérica en
los últimos días ha provocado que se disparen los niveles de ozono
troposférico, por efecto de las emisiones contaminantes del tráfico
motorizado de las principales ciudades y carreteras del Estado y de la
producción de electricidad en centrales térmicas por el mayor uso de
aire acondicionado.

En la Comunidad de Madrid, ambas Castillas, Extremadura, el interior de
Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña, las Islas Baleares y el valle
del Ebro (de Tarragona a Navarra, pasando por Aragón) se vienen
produciendo a lo largo de esta semana numerosas superaciones del
objetivo legal establecido para la protección de la salud.

El valor objetivo para la protección de la salud humana está establecido
por la normativa en 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire,
medidos en periodos de 8 horas, y no deberá superarse más de 25 días al
año. En lo que llevamos de primavera, este número de superaciones ya se
ha alcanzado en una veintena de estaciones de control de la
contaminación, en Puertollano, Córdoba, Jaén, Víznar (Granada), Bédar
(Almería), Zarra (Valencia), Mallorca, Menorca e Ibiza, o El Atazar y
Orusco de Tajuña en Madrid

Además, en losúltimos días también se han registrado diversas
superaciones del umbral de informacióna la población, establecido por la
normativa en 180 microgramos por metrocúbico, como media horaria,
repartidas por elinterior de Cataluña y Valencia,Puertollano, Mérida,
Ibiza, la Sierra de Madrid y el corredor del Henares, deAlcalá a
Guadalajara.

La previsión de la superación del umbral de información obliga a las
autoridades autonómicas a advertir a las personas más sensibles a la
contaminación atmosférica, tales como niños y niñas, personas mayores,
mujeres gestantes o personas con problemas respiratorios o
cardiovasculares, de que se protejan evitando en las horas centrales del
día y a la caída de la tarde cualquier esfuerzo físico y los ejercicios
al aire libre. También deben informar sobre la previsión de evolución de
la contaminación, las áreas afectadas y la duración del episodio.

No obstante, el mero aviso, que en los casos de Mérida e Ibiza además se
ha omitido, no es suficiente para proteger la salud de la población. De
hecho, según el último informe sobre la contaminación por ozono
publicado por Ecologistas en Acción, los niveles elevados de ozono
troposférico afectan de manera estructural al 80 % de la población y al
92 % del territorio estatal, siendo el contaminante más extendido y con
mayor tendencia al alza en España, por efecto del cambio climático.

Ante la persistencia de las altas temperaturas hasta el inicio del
verano, la próxima semana, Ecologistas en Acción demanda la adopción de
las medidas necesarias de urgencia para reducir los altos niveles de
contaminación. Medidas de limitación del tráfico, principal emisor de
los contaminantes precursores del ozono, por primera vez adoptadas en
España por un ayuntamiento de una ciudad como Valladolid, que desde hoy
viernes y hasta el lunes ha cerrado su centro urbano al tránsito de los
automóviles privados de los no residentes.

El *ozono troposférico* <http://www.ecologistasenaccion.org/ozono>,
también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la
estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción
entre laluz solar y el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos
emitidospor losautomóviles y algunas industrias.

Por inhalación, provoca un incremento del riesgo de enfermedades
respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar, así como el
agravamiento de patologías cardiovasculares. La OMS estima en 1.800 los
fallecimientos prematuros anuales en España producidos como consecuencia
de la exposición a niveles de ozono como los registrados estos días. El
ozono, además de para las personas, es también tóxico para la
vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los
cultivos.

*
**Más información:* /María García, Ecologistas en Acción, /672478452
*Salut

*

*Fernando “Topo” Saz*

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Leave a comment

*