Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] Cifra final StopGlifosato

Estimats tots i totes,

Us env’io el resum del tancament de l’*ICE / Stop Glifosat*:
La xifra total que vam lliurar després del recompte és de *1.320.517
(1.083.171 online + 237.346 en paper).*
En el cas d’Espanya les xifres finals són: *86.481 (79.220 online +
7.261 en paper),* la qual cosa suposa el 214% del llindar mínim establert.
No hi ha dubte que això representa *un èxit col·lectiu històric*.

Aquest ‘exit esperem que tingui repercussions en el posicionament dels
diferents països membres davant de la reautorizaci’on de Glifosat a la
UE que probablement tendr’a lloc aquest setembre però, fins llavors,
seguirem estrenyent!

una abraçada
______________
Estimad@s tod@s,

Os env’io el resumen del cierre del *ICE/Stop Glifosato*:

La cifra total que entregamos tras el recuento es de*1.320.517
(1.083.171 online + 237.346 en papel).*

En el caso de España las cifras finales son: *86.481 (79.220 online +
7.261 en papel),*lo cual supone el 214% del umbral mínimo establecido.

No cabe duda de que esto representa_* un éxito colectivo histórico.*_

_*
*_

Este ‘exito esperamos que tenga repercusiones en el posicionamiento de
los distintos paises miembros frente a la reautorizaci’on de Glifosato
en la UE que probablemente tendr’a lugar este Septiembre pero, hasta
entonces, seguiremos apretando!
Un abrazo
/*Salut */
/**/

/*
*/

//

/*Fernando “Topo” Saz*/

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Leave a comment

*