Revista de Pangea

"La Revista de Pangea es una recopilación de noticias de diferentes fuentes"

[Mitjans] NP- Campanya ciutadana de mesurament de l’ozó a Catalunya

*Campanya ciutadana de mesurament de l’ozó **a Catalunya *
**Ecologistes en Acció llança captorAIR, una aplicació que informa sobre
les concentracions d’ozó troposfèric a una de les zones més afectades
per aquest contaminant a Catalunya **

*captorAIR és una aplicació desenvolupada per la
Universitat Politècnica de Catalunya en col·laboració amb Ecologistes en
Acció, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC),
Guifi.net, Legambiente **(Itàlia)**, Zentrum für Soziale Innovation **i
**GLOBAL 2000 **(**À**ustria) **and the Université Blaise Pascal
Clermont-Ferrand **(França) **en el marc del projecte europeuCAPTOR.
*

*El seu objectiu principal és informar a la població sobre les
concentracions d’ozó troposfèric en temps real **que afecten **e**l
**Barcelonès, Maresme, Vallès i Osona, una de les àrees on s’assoleixen
les **màximes concentracions a Catalunya durant **els períodes de
primavera i estiu. *

*captorAIR utilitza les dades dels dispositius CAPTOR, que són sensors
de baix cost instal·lats a cases de voluntaris i voluntàries. **Per tal
de garantir la seva comparabilitat amb instruments de referència, els
dispositius CAPTOR han estat prèviament calibrats per comparació amb les
dades de les xarxes locals de qualitat de l’aire de la instrumentació de
referència de la UE. *

*Les dades que generen els sensors s’han de considerar només
informatives i no es poden utilitzar per a finalitats de compliment
normatiu. **c**aptorAIR mostra l**’**exposició a la contaminació d’ozó i
**ofereix la possibilitat de **compartir **les **dades a Twitter i
Facebook. *

*L’ozó troposfèric, també conegut com a ozó “dolent” per contraposició
al de l’estratosfera, és un contaminant secundari produït per la reacció
entre la llum solar i el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos
pel trànsit urbà i interurbà, el transport marítim i aeri, **així com
**algunes indústries **(incineradores i centrals **tèrmiques**)**. En el
que portem d’any, 9 estacions **oficials – de la xarxa de vigilància de
la Generalitat- **de 6 zones ja han superat l’objectiu legal. Altres 5
estacions afectant altres 3 zones podrien depassar l’objectiu legal
d’aquí a setembre. Tot indica que aquest any se superaran els nivells
**d’incompliment legal que es van **a**ssolir l’any **201**6.*
**Més informació:
***http://www.ecologistasenaccion.org/article34798.html?artpage=2-2#outil_sommaire₁*

**Contacte: *Ginesta Mary Rodriguez 650 67 74 88, María García 672478452
*

*
*
/*Salut */

/**/

/*
*/

//

/*Fernando “Topo” Saz*/

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentarios desactivados en [Mitjans] NP- Campanya ciutadana de mesurament de l’ozó a Catalunya

Comments are closed.