Revista de Pangea

"La Revista de Pangea es una recopilación de noticias de diferentes fuentes"

[Comunicacions.escolapau-l] Nou informe – Gènere i diplomàcia multinivell de la UE

Estimats/des amics/gues,

L’Escola de Cultura de Pau presenta una nova publicació sobre gènere i
diplomàcia multinivell de la UE: “The Role of the EU and Other Third
Parties in Promoting Gender, Peace and Security Agenda in Mediation and
Dialogue Processes”.

La UE ha alineat la seva política normativa amb l’agenda internacional
sobre les dones, la pau i la seguretat, liderada per l’ONU, principal
actor promotor de l’estàndard de processos de pau amb perspectiva de
gènere (expertise de gènere en els equips de negociació i mediació;
consultes regulars amb dones; inclusió de la dimensió de gènere en les
agendes i acords; i participació efectiva de les dones en totes les
etapes, entre altres aspectes). En la seva experiència pràctica com a
actor implicat en processos de pau a través de diversos tipus de
compromisos, la UE té moltes finestres d’oportunitats per implementar
els seus compromisos en aquest àmbit. En la pràctica, s’observen
diverses bones pràctiques, però també limitacions i dilemes rellevants,
molts dels quals comuns a altres actors. Aquest informe analitza lliçons
apreses i bones pràctiques en la introducció de la perspectiva de gènere
en els processos de pau. El document reflecteix sobre diverses
experiències pràctiques de la UE i d’altres tercers en l’àmbit del
gènere i la diplomàcia multinivell.

Aquest estudi forma part del projecte internacional “Whole of Society
Conflict Prevention and Peacebuilding” (WOSCAP) .
El projecte analitza intervencions passades i presents en l’àmbit de
conflictes i construcció de pau de la UE i els seus socis, i té
l’objectiu de millorar les capacitats de la UE per implementar
intervencions de prevenció de conflictes i consolidació de la pau
mitjançant mitjans civils sostenibles, integrals i innovadors. Va ser
iniciat el 2015 i està finançat pel programa europeu Horitzó 2020.

Esperem que pugui ser del vostre interès.

Escola de Cultura de Pau

————-

Estimados/as amigos/as,

La Escuela de Cultura de Paz presenta una nueva publicación sobre género
y diplomacia multinivel de la UE: “The Role of the EU and Other Third
Parties in Promoting Gender, Peace and Security Agenda in Mediation and
Dialogue Processes”.

La UE ha alineado su política normativa con la agenda internacional
sobre las mujeres, la paz y la seguridad, liderada por la ONU, principal
actor promotor del estándar de procesos de paz con perspectiva de género
(expertise de género en los equipos de negociación y mediación;
consultas regulares con mujeres; inclusión de la dimensión de género en
las agendas y acuerdos; y participación efectiva de las mujeres en todas
las etapas, entre otros aspectos). En su experiencia práctica como actor
implicado en procesos de paz a través de diversos tipos de compromisos,
la UE tiene muchas ventanas de oportunidades para implementar sus
compromisos en este ámbito. En la práctica, se observan varias buenas
prácticas, pero también limitaciones y dilemas relevantes, muchos de
ellos comunes a otros actores. Este informe analiza lecciones aprendidas
y buenas prácticas en la introducción de la perspectiva de género en los
procesos de paz. El documento refleja sobre diversas experiencias
prácticas de la UE y de otros terceros en el ámbito del género y la
diplomacia multinivel.

Este estudio forma parte del proyecto internacional “Whole of Society
Conflict Prevention and Peacebuilding” (WOSCAP) .
El proyecto analiza intervenciones pasadas y presentes en el ámbito de
conflictos y construcción de paz de la UE y sus socios, y tiene el
objetivo de mejorar las capacidades de la UE para implementar
intervenciones de prevención de conflictos y consolidación de la paz
mediante medios civiles sostenibles, integrales e innovadores. Fue
iniciado en 2015 y está financiado por el programa europeo Horizonte 2020.

Esperamos que pueda ser de vuestro interés.

Escola de Cultura de Pau

FontFuente: comunicacions.escolapau@uab.cat, via: comunicacions.escolapau-l-bounces@llistes.uab.cat

Comentarios desactivados en [Comunicacions.escolapau-l] Nou informe – Gènere i diplomàcia multinivell de la UE

Comments are closed.