Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Pau Global 125 Desembre 2017

Llegeix-ho a la nostra pàgina web / Léelo en nuestra página web (
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=244&key=3AcbnkmR&subid=2536-67a289b3302335e46b59690d70767b33&tmpl=component&acm=2536_244
)

PAU GLOBAL

Butlletí electrònic en català i castellà del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Número 125, desembre 2017
(más abajo, versión en castellano ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1031&mailid=244 ))

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ( http://www.centredelas.org/ca/?acm=2536_244 ) té com a missió el foment d’una cultura de pau i la
construcció d’una societat desarmada, i per això es dedica a sensibilitzar sobre els efectes perversos de les armes i el militarisme.

Notícies

Prop d’un centenar de persones reflexionen sobre la introducció de les finances ètiques en les administracions a les Jornades “Desarmem les
polítiques financeres” (
http://www.centredelas.org/ca/noticies-breus/3461-rop-d-un-centenar-de-persones-es-van-reunir-per-reflexionar-sobre-la-introduccio-de-les-finances-etiques-en-les-nostres-institucions-en-la-jornada-desarmar-les-politiques-financeres-2?acm=2536_244
)

El passat 14 de desembre a Barcelona, El Centre Delàs d’Estudis per la Pau i SETEM Catalunya, van aplegar experts en finances ètiques i banca
armada, així com responsables polítics de les àrees d’economia de diferents administracions, en un debat crític sobre la coherència de
polítiques, la viabilitat de la introducció i consolidació de les finances ètiques en les administracions públiques.
L’activitat va comptar amb la presència de: Nicoletta Dentico, Julián Moreno, Audrey Esnault, Jordi Ayala, Carlos Sánchez Mato, Neus Fabregas, Jose
Téllez, Jordi Calvo i Nina Gonzalez.
Pots veure les fotogràfies de l’acte aquí ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1257&mailid=244 ).

Membres del Centre Delàs participen en una trobada de l’ENAAT sobre exportacions d’armes al Parlament Europeu (
http://www.centredelas.org/ca/noticies-breus/3441-membres-del-centre-delas-participen-en-una-trobada-sobre-de-l-enaat-sobre-exportacions-d-armes-al-parlament-europeu?acm=2536_244
)

El passat 6 de desembre, va tenir lloc al Parlament Europeu a Brussel·les una trobada de la Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes (ENAAT). En
l’encontre es va abordar la qüestió de les exportacions d’armes, el lobby armamentista i les polítiques europees davant l’èxode massiu de persones
refugiades.
Des del Centre Delàs d’Estudis per la Pau es van presentar les conclusions i dades més rellevants fruit de les últimes recerques desenvolupades
sobre les exportacions d’armes i la seva relació amb la situació securitària dels països de destí i els fluxos migratoris.

Nova eina d’informació online de l’ENAAT sobre el Fons Europeu de Defensa (
http://www.centredelas.org/ca/noticies-breus/3454-tot-el-que-cal-saber-abans-de-la-cimera-europea-nova-eina-d-informacio-online-de-l-enaat-sobre-el-fons-europeu-de-defensa?acm=2536_244
)

El dijous 14 de desembre en la Cimera Europea, el Parlament Europeu va discutir la proposta de la Comissió Europea de finançar la fase de
desenvolupament de noves capacitats militars amb el pressupost de la Unió Europea (UE), com a part del Fons Europeu de Defensa.
En aquest context, La Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes (ENAAT) -de la qual el Centre Delàs n’és membre actiu-, ha publicat una eina online
d’informació que proposa una anàlisi crítica del Fons Europeu de Defensa. El recurs està dirigit als ciutadans, activistes, periodistes i
prenedors de decisions per igual.

Comunicat del International Peace Bureau: “Cap a un procés pacífic i no violent de diàleg i comprensió en el conflicte català” (
http://www.centredelas.org/ca/premsa/notes-de-premsa/3456-comunicat-del-ipb-cap-a-un-proces-pacific-i-no-violent-de-dialeg-i-comprensio-en-el-conflicte-catala?acm=2536_244
)

El International Peace Bureau (IPB), del qual El Centre Delàs d’Estudis per la Pau n’és membre i acull la seva seu descentralitzada a Barcelona, i
reconeguda organització internacional de pau, ha expressat mitjançant un comunicat (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1249&mailid=244 ) el seu posicionament sobre la situació actual
a Catalunya.

En el text, el IPB insta “als representants polítics del govern català i espanyol, així com als polítics de diferents moviments, a emprendre els
processos democràtics necessaris per comprendre la voluntat de la societat catalana”.

Entrevistes i articles

Article “Les vendes d’armes a escala global tornen a augmentar després de cinc anys de devallades” – Anna Montull (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1251&mailid=244 ) a la Directa el 20/12/2017

“Trump també autoritza ara l’ús de bombes de dispersió” – Article publicat a l’Ara (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1252&mailid=244 ) a partir de l’entrevista a Jordi Calvo el
09/12/2017

Article “L’OTAN, una amenaça per a la democràcia” – Pere Ortega (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1253&mailid=244 ) a la revista Viento Sur de desembre de 2017

“Despesa militar i pau”, entrevista a Pere Ortega (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1254&mailid=244 ) – Publicada a la revista RE de desembre de 2017

“Contra les bases d’Okinawa” ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1255&mailid=244 ) – Pere Brunet

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una
societat desarmada

Versión en castellano:

El Centro Delàs de Estudios por la Paz ( http://www.centredelas.org/es/?acm=2536_244 ) tiene como misión el fomento de una cultura de paz y la
construcción de una sociedad desarmada. Por eso se dedica a sensibilizar sobre los efectos perversos de las armas y el militarismo.

Agenda

Cerca de un centenar de personas reflexionan sobre la introducción de las finanzas éticas en las administraciones en las Jornadas “Desarmemos las
políticas financieras” (
http://www.centredelas.org/es/noticias-breves/3462-cerca-de-un-centenar-de-personas-se-reunieron-para-reflexionar-sobre-la-introduccion-de-las-finanzas-eticas-en-nuestras-instituciones-en-la-jornada-desarmar-las-politicas-financieras?acm=2536_244
)

El pasado 14 de diciembre en Barcelona, El Centro Delàs de Estudios por la Paz y SETEM Cataluña, reunieron expertos en finanzas éticas y banca
armada, así como responsables políticos de las áreas de economía de diferentes administraciones, en un debate crítico sobre la coherencia de
políticas, la viabilidad de la introducción y consolidación de las finanzas éticas en las administraciones públicas.
La actividad contó con la presencia de: Nicoletta Dentico, Julián Moreno, Audrey Esnault, Jordi Ayala, Carlos Sánchez Mato, Neus Fabregas, Jose
Téllez, Jordi Calvo y Nina Gonzalez.
Puedes ver las fotografías del acto aquí ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1257&mailid=244 ).

Miembros del Centro Delàs participan en un encuentro del ENAAT sobre exportaciones de armas en el Parlamento Europeo (
http://www.centredelas.org/es/noticias-breves/3455-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-cumbre-europea-nueva-herramienta-de-informacion-online-del-enaat-sobre-el-fondo-europeo-de-defensa?acm=2536_244
)

El pasado 6 de diciembre tuvo lugar un encuentro de la Red Europea Contra el Comercio de Armas (ENAAT) en Bruselas. En el encuentro se abordó la
cuestión de las exportaciones de armas, el lobby armamentista y las políticas europeas ante el éxodo masivo de personas refugiadas.
Desde el Centro Delàs de Estudios por la Paz se presentaron las conclusiones y datos más relevantes fruto de las últimas investigaciones
desarrolladas sobre las exportaciones de armas y su relación con la situación securitària de los países de destino y los flujos migratorios.

Nueva herramienta de información online de la ENAAT sobre el Fondo Europeo de Defensa (
http://www.centredelas.org/es/noticias-breves/3455-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-cumbre-europea-nueva-herramienta-de-informacion-online-del-enaat-sobre-el-fondo-europeo-de-defensa?acm=2536_244
)

El jueves 14 de diciembre en la Cumbre Europea, el Parlamento Europeo discutió la propuesta de la Comisión Europea de financiar la fase de
desarrollo de nuevas capacidades militares con el presupuesto de la Unión Europea (UE), como parte del Fondo Europeo de Defensa.
En este contexto, La Red Europea Contra el Comercio de Armas (ENAAT) -de la cual el Centro Delàs es miembro activo-, ha publicado una herramienta
online de información que propone un análisis crítico del Fondo Europeo de Defensa. El recurso está dirigido a los ciudadanos, activistas,
periodistas y tomadores de decisiones por igual.

Comunicado del International Peace Bureau: “Hacia un proceso pacífico y no violento de diálogo y comprensión en el conflicto catalán” (
http://www.centredelas.org/es/prensa/notas-de-prensa/3457-comunicado-de-prensa-de-la-entidad-internacional-de-paz-international-peace-bureau-ipb-hacia-un-proceso-pacifico-y-no-violento-de-dialogo-y-comprension-en-el-conflicto-catalan?acm=2536_244
)

El International Peace Bureau (IPB), del cual el Centro Delàs de Estudios por la Paz es miembro y acoge su sede descentralizada en Barcelona, y
reconocida organización internacional de paz, ha expresado mediante un comunicado su posicionamiento sobre la situación actual en Cataluña.
El texto insta “a los representantes políticos del gobierno catalán y español, así como a los políticos de diferentes movimientos, a emprender
los procesos democráticos necesarios para comprender la voluntad de la sociedad catalana”.

Entrevistas y artículos

Artículo “Las ventas de armas a escala global vuelven a augmentar después de cinco años de descenso” – Anna Montull (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1251&mailid=244 ) en la Directa el 20/12/2017

“Trump también autoriza ahora el uso de bombas de dispersión” – Artículo publicado en el Ara (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1252&mailid=244 ) a partir de la entrevista a Jordi Calvo el
09/12/2017

Artículo “La OTAN, una amenaza para la democracia” – Pere Ortega (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1253&mailid=244 ) en la revista Viento Sur de diciembre de 2017

“Gasto militar y paz”, entrevista a Pere Ortega ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1254&mailid=244
) – Publicada en la revista RE de diciembre de 2017

“Contra las bases de Okinawa” ( http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1256&mailid=244 ) – Pere Brunet

Saber es poder: ¡Compartelo!
Difúndelo en las redes sociales.

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad
desarmada.

No t’interessa? Unsubscribe (
http://www.centredelas.org/index.php?subid=2536&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=244&key=67a289b3302335e46b59690d70767b33 )

FontFuente: info@centredelas.org

Comentaris tancats a Pau Global 125 Desembre 2017

Comments are closed.